הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - אשרי אדם מפחד תמיד

הרב יוסף בן פורת

מדוע אברהם מגרש את לוט? מדועה זכתה רות שיצא ממנה דוד המלך? הרב יוסף בן פורת בהרצאה נפלאה לפרשת לך לך