הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - עולם שנחרב

הרב הרצל חודר

על מה נחרבו עולם יפה ואדם גדול? מי התכוון לעשות מצווה ועשה עברה? מהו השורש של חטא שלמה המלך? האם מנוחה זה טוב או רע? לכל אדם יש מסלול, מה רוצים מאיתנו? הרב הרצל חודר בהרצאה מרתקת לפרשת נח