הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - ברכת הבנים

הרב זמיר כהן

מהי ברכת הבנים, ומה עושים בה? מדוע חשוב לנשק את ידי אביו ואמו, ולמה מומלץ להרגיל כך את הילדים מגיל קטן? הרב זמיר כהן על המעמד המרגש שקורה אחת לשבוע - ברכת ההורים את הילדים בערב שבת

(אורך 1:34)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,062 --> 00:00:03,253
.חשוב שבכל בית ינהיגו את המנהג הזה

2
00:00:03,463 --> 00:00:06,346
,יש הרבה בתים ששכחו מזה
.בדור הקודם כולם כך היו

3
00:00:07,084 --> 00:00:12,189
,ערב שבת, האבא חוזר מבית הכנסת
,יש כאלה נוהגים לפני הקידוש

4
00:00:12,201 --> 00:00:13,668
,יש נוהגים לאחר הקידוש

5
00:00:13,917 --> 00:00:17,608
,מניח את היד על הראש של הילדים
,אם הוא לא יודע את הנוסח בעל פה

6
00:00:17,620 --> 00:00:23,727
יפתח את הסידור: "ישימך אלוהים
"...כאפרים וכמנשה, יברכך ה' וישמרך

7
00:00:23,740 --> 00:00:26,530
.עם שם השם, אומר, מברך אותו
.כמה זה חשוב

8
00:00:26,557 --> 00:00:32,121
.ואחר כך הילד מנשק את היד של אביו
.משם הולך לאימו, מנשק את היד של אימו

9
00:00:32,400 --> 00:00:34,711
.מגיל קטן חשוב להרגיל את הילדים

10
00:00:35,130 --> 00:00:39,303
:הבן איש חי כותב
כמה שפע מביא האדם לעצמו

11
00:00:39,469 --> 00:00:42,728
.אם הוא מנשק את הידיים של אימו בערב שבת

12
00:00:42,823 --> 00:00:47,614
,האימא היא בחינת השכינה הקדושה
,השבת היא בחינת השכינה, ספירת מלכות

13
00:00:47,635 --> 00:00:48,770
.כמה שפע יש בזה

14
00:00:49,437 --> 00:00:54,397
,אז האבא מברך את הילדים, מנשקים את ידו
.אחר כך הולכים לאימא, מנשקים את ידה

15
00:00:55,351 --> 00:01:00,927
,יש כאלה מרגישים שזה לא מספיק מודרני
.נהיינו דור יותר מדי עם עזות כזאת

16
00:01:00,968 --> 00:01:04,921
,כאילו שההורים הם קטנים
.והילדים הם האדונים של העולם

17
00:01:05,188 --> 00:01:10,509
.צריך מהגיל הקטן
,ובית שלא נהגו בזה, כשהילד גדל

18
00:01:10,533 --> 00:01:13,102
,יש פה ברוך השם חבר'ה צעירים
,בחורים, בחורות

19
00:01:13,368 --> 00:01:16,880
,אתה מעצמך, ערב שבת, תיגש לאימא
.תנשק לה את היד

20
00:01:17,348 --> 00:01:19,114
?היא תסתכל עליך בהלם: מה קרה לך

21
00:01:19,671 --> 00:01:23,940
.תגיד לה: אני עושה מה שהבן איש חי אומר
.ערב שבת צריך לנשק את הידיים של האימא

22
00:01:24,971 --> 00:01:28,560
,והאבא, תבקש ממנו: אבא, תברך אותי
."תגיד "יברכך ה' וישמרך

23
00:01:28,601 --> 00:01:31,600
,אפילו הוא יגיד את הפסוק הזה, זה כבר טוב
.ותנשק לו את היד

24
00:01:32,074 --> 00:01:34,213
.זה דבר גדול, שפע גדול שיש לאדם