הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - גיל היקום

הרב זמיר כהן

כיצד אפשר להסביר את הפער בנושא גיל בריאת העולם, בין הספירה של עולם המדע לזו של התורה הקדושה? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים אודות גיל היקום 

 

(אורך 6:26)

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,962 --> 00:00:12,557
?מהו גיל היקום

2
00:00:13,170 --> 00:00:16,725
לכאורה, יש כאן ניגוד שאי אפשר לגשר עליו

3
00:00:17,022 --> 00:00:23,390
כי על פי התורה שלנו, הספירה היהודית
.היא משחר ההיסטוריה האנושית: 5,777

4
00:00:23,608 --> 00:00:26,290
,לעומת זאת, על פי המדע
?מהו גיל היקום היום

5
00:00:26,539 --> 00:00:30,992
בין 13.5 מיליארד שנה
.לבין 15 מיליארד שנה

6
00:00:31,277 --> 00:00:33,620
?איך אפשר לגשר על פער כזה

7
00:00:33,940 --> 00:00:38,874
,אבל התשובה פשוטה: ראשית
.הספירה שלנו מתחילה מאדם הראשון

8
00:00:39,075 --> 00:00:43,961
בימי הבריאה הזמן זרם באופן שונה
.מהזרימה שלו היום

9
00:00:44,471 --> 00:00:47,845
איינשטיין גילה בתורת היחסות
.שהזמן הוא משתנה

10
00:00:48,053 --> 00:00:51,869
,למשל, אם ניקח תאומים
,שניהם בחורים בגיל 20

11
00:00:52,251 --> 00:00:54,450
,תאום אחד, נושיב אותו כאן לידנו

12
00:00:54,625 --> 00:00:59,925
תאום שני, נעלה אותו לחללית שטסה במהירות
.של 300 אלף קילומטר בשנייה

13
00:01:00,145 --> 00:01:04,240
לאחר 40 שנה הוא חוזר ממסע בחלל
.ונוחת אצלנו

14
00:01:04,542 --> 00:01:09,893
,האח שנשאר כאן, עכשיו הוא בן 60
.כבר רואים שהפנים השתנו, קמטים

15
00:01:10,160 --> 00:01:15,940
,מתברר שאצל האדם הזה שהיה בחללית
.יורד משם בחור בן 20, צעיר

16
00:01:16,056 --> 00:01:18,527
.אצלו עברו כמה דקות
.זה נראה הזוי

17
00:01:18,660 --> 00:01:22,986
אבל זה מדעי לחלוטין, היום זה הוכח מדעית
שאדם שנמצא במהירות כזו

18
00:01:23,271 --> 00:01:25,324
.הזמן פועל בצורה שונה

19
00:01:25,703 --> 00:01:31,037
"אומר הרב דסלר, בספר "מכתב מאליהו
:מביא את דברי הרמב"ן, וכותב כך

20
00:01:35,976 --> 00:01:37,487
.כלומר, לפי התפיסה שלנו

21
00:01:48,920 --> 00:01:50,862
,בקיצור, ששת ימי הבריאה

22
00:01:50,897 --> 00:01:54,308
הזמן זרם בצורה שונה לחלוטין
.מהזרימה של היום

23
00:01:54,960 --> 00:01:57,789
.אנחנו מתחילים את הספירה מאדם הראשון

24
00:01:58,100 --> 00:02:01,851
:כלומר, האדם הראשון נולד, התחיל את הספירה
,אני בן יום, אני בן שבוע

25
00:02:01,870 --> 00:02:04,897
,אני בן חודש, אני בן שנה
.הינה, התחלנו את השנה השנייה

26
00:02:05,066 --> 00:02:08,785
וכל אדם יכול לבדוק את כל ההיסטוריה
,מאז אדם הראשון ועד היום

27
00:02:08,891 --> 00:02:16,091
,יש לנו את השמות, מקומות, מי חיבר ספרים
.כל ההיסטוריה ידועה, 5,777 בדיוק

28
00:02:16,361 --> 00:02:18,752
?אז מה זה המיליארדים שהמדענים מדברים

29
00:02:18,844 --> 00:02:23,478
?אם הם צודקים, אתה מדבר על מיליארדים
.הם נכללו בתוך ששת ימי בראשית

30
00:02:23,668 --> 00:02:26,788
אז אין בזה שום סתירה
.כי הספירה שלנו מתחילה מאדם הראשון

31
00:02:27,090 --> 00:02:31,128
אבל עכשיו נראה שבכלל לא ברור שהם צודקים
.כשהם מדברים על מיליארדים

32
00:02:31,315 --> 00:02:37,001
פרופסור ברנובר טוען שכל המיליארדים
.שהמדענים מדברים עליהם - טעות אחת גדולה

33
00:02:37,333 --> 00:02:41,370
והטעות שלהם נובעת מכך שמה שהם עושים
.זה אקסטרפולציה

34
00:02:41,555 --> 00:02:45,804
,אקסטרפולציה, פירושו של דבר
אתה לוקח נתונים עכשוויים

35
00:02:45,925 --> 00:02:49,594
.ועל פי זה מחשב את העבר או את העתיד

36
00:02:49,911 --> 00:02:52,527
?יש מי שיודע מה גודלו של קנגורו כשהוא נולד

37
00:02:53,090 --> 00:02:57,762
גור הקנגורו האדום נולד כשהוא באורך
שניים עד שלושה סנטימטר בלבד

38
00:02:57,896 --> 00:02:59,991
.ומשקלו גרם אחד בערך

39
00:03:00,154 --> 00:03:05,638
,בשנה הגור מכפיל את משקלו פי 5,000
.והוא שוקל כ-5 קילו

40
00:03:05,748 --> 00:03:09,650
בגיל שנתיים בערך הוא בוגר
,המתנשא לגובה של כשני מטרים

41
00:03:09,697 --> 00:03:14,358
.ושוקל כ-55 קילו עד למותו בגיל 22 שנה

42
00:03:14,400 --> 00:03:19,442
,כמו שאנחנו גדלים עד גיל מסוים, נעצרים
,אז הוא מגיל שנתיים עד גיל 22

43
00:03:19,478 --> 00:03:20,420
.הוא כבר לא מתפתח

44
00:03:20,620 --> 00:03:27,250
,ניקח סטודנט שמימיו לא שמע על קנגורו
,ניתן לו את היצור שנולד עכשיו, שוקל גרם

45
00:03:27,442 --> 00:03:29,795
,תאכיל אותו, תשקה אותו, תדאג לו

46
00:03:29,860 --> 00:03:34,177
ותאמר לנו כמה היצור הזה ישקול
.בגיל 22 שנה

47
00:03:34,663 --> 00:03:38,085
והסטודנט החרוץ שלנו, שנה שלמה
,מאכיל אותו כמו שצריך

48
00:03:38,142 --> 00:03:41,392
שוקל אותו כל חודש
.וכותב מסקנות

49
00:03:41,721 --> 00:03:44,139
?בגיל שנה, מה כתוב ביומן שלו

50
00:03:44,459 --> 00:03:49,028
,היצור הכפיל את משקלו פי 5,000
,נולד כגרם אחד

51
00:03:49,078 --> 00:03:50,894
.וכעת הוא שוקל 5 קילו

52
00:03:51,075 --> 00:03:52,853
.אמת? אמת

53
00:03:53,241 --> 00:03:57,600
:מה יקרה אם יאמר הסטודנט לעצמו
אני לא הולך עכשיו 22 שנה

54
00:03:57,635 --> 00:04:00,625
,לעקוב אחרי היצור הזה
.שנה אחת מספיק

55
00:04:00,696 --> 00:04:04,500
,אבל צריך להגיש מחקר, מה יהיה מצבו
.כמה הוא ישקול בגיל 22 שנה

56
00:04:04,785 --> 00:04:08,551
?יאמר הסטודנט לעצמו: מה הבעיה
,עקבתי שנה - חזק וברוך

57
00:04:08,672 --> 00:04:11,487
אני יודע שבשנה הוא מכפיל את משקלו
,פי 5,000

58
00:04:11,680 --> 00:04:13,730
.בוא ניקח מחשבון, נעשה חשבון פשוט

59
00:04:14,071 --> 00:04:17,970
ואז הוא יגיש לנו את סיכום עבודת המחקר
.שהוא ערך

60
00:04:17,988 --> 00:04:18,980
?מה יהיה כתוב שם

61
00:04:19,137 --> 00:04:23,401
,"לאחר מעקב וחישובים מדויקים"
,והוא צודק - הוא ערך חישובים מדויקים

62
00:04:23,440 --> 00:04:24,770
,וגם עקב שנה שלמה

63
00:04:25,217 --> 00:04:30,909
- "הוכח שקנגורו בן 22 שנה שוקל"
?יש מי שיודע לקרוא את המספר הזה

64
00:04:32,435 --> 00:04:33,765
?מה הטעות של הסטודנט

65
00:04:33,934 --> 00:04:36,548
.שהוא פעל לפי האקסטרפולציה

66
00:04:36,749 --> 00:04:38,053
:אומר פרופסור ברנובר

67
00:04:38,074 --> 00:04:40,865
זו הטעות של המדענים
.שהגיעו למיליארדים שלהם

68
00:04:41,170 --> 00:04:45,834
,כל החישוב הזה של המיליארדים
,נכון, הוא מסתמך על חשבונות ועל מתמטיקה

69
00:04:45,863 --> 00:04:48,853
,אבל תשאל את המדען: תגיד את האמת
,אתה היית אז, בזמן הבריאה

70
00:04:48,880 --> 00:04:50,029
?לפני 15 מיליארד שנה

71
00:04:50,139 --> 00:04:50,930
?אתה זוכר את זה

72
00:04:51,342 --> 00:04:52,865
.לא הייתי, אבל עשיתי בדיקות

73
00:04:52,885 --> 00:04:54,565
.הבדיקות שלך דומות לסטודנט

74
00:04:54,939 --> 00:04:57,870
אפילו מההיבט המדעי, מי שלא רוצה
,להכניס את אלוקים לתמונה

75
00:04:58,050 --> 00:05:02,266
,קצב של מה שקרה שם, הכול התפתח במהירות
.אתה לא צריך להגיע ל-15 מיליארד

76
00:05:02,322 --> 00:05:04,589
,זמן ההתפתחות היא מהירה
.אחר כך יש בלימה

77
00:05:04,728 --> 00:05:06,850
.אתה לא יכול ללמוד מהיום למה שהיה אז

78
00:05:07,585 --> 00:05:11,022
ובאמת, הדברים של פרופסור ברנובר
,כתובים אצלנו בחז"ל

79
00:05:11,280 --> 00:05:19,140
:בתלמוד, מסכת חולין, דף ס, עמוד א' כתוב
.כל מעשה בראשית בקומתן נבראו", כשהם שלמים"

80
00:05:19,505 --> 00:05:24,180
?כשאדם הראשון נברא, איך הוא היה נראה
?כמו תינוק שעכשיו נולד ומחפש מאיפה לינוק

81
00:05:24,358 --> 00:05:26,684
.הוא נברא כגבר, כמו בחור בן 20

82
00:05:27,078 --> 00:05:29,561
.וכך האריות והדובים והעצים

83
00:05:29,721 --> 00:05:32,746
,כשאלוקים ברא את העץ
.הוא ברא אותו כעץ בוגר

84
00:05:32,779 --> 00:05:35,500
אז אם עץ בוגר
,צריך 200 טבעות, 500 טבעות

85
00:05:35,528 --> 00:05:37,205
.אז הוא נברא עם 500 טבעות

86
00:05:37,342 --> 00:05:39,217
.ומכאן הוסיף כל שנה טבעת

87
00:05:39,440 --> 00:05:42,554
,לכן אתה מוצא יותר מ-6,000
.וזה לא מעיד על הגיל שלו

88
00:05:43,155 --> 00:05:47,931
רואים עד כמה הגילויים של היום
הולכים ומתחברים ומתאחדים

89
00:05:47,970 --> 00:05:52,127
,עם הדברים שכתובים אצלנו בתורה
.כשאין שום סתירה בין הדברים

90
00:05:52,397 --> 00:05:56,648
:ואדרבה, יש כאלה גם הולכים בגישה
?מה אתה מקשה מהמדע לבין התורה

91
00:05:56,782 --> 00:05:59,970
- תורה היא אמונה, מדע זה מדע
.זו גישה לא נכונה

92
00:06:00,148 --> 00:06:02,962
,מה שהקב"ה כתב בתורה
.אלה דברים שהוא עשה

93
00:06:03,137 --> 00:06:07,419
רק לנו ברור שאם יש איזו סתירה
.אז המדע טועה, לא התורה טועה

94
00:06:07,573 --> 00:06:11,534
עד שיגיע הזמן שגם הם יגלו
.את כל הנתונים שנמצאים כאן