הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי - מי צריך מצוות במאה ה-21?

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - למה צריך לקיים מצוות? האם מצוות מהוות שער או מחסום בפני האדם בדרכו אל המסורת היהודית? ולמה אי אפשר להיות יהודי טוב בלי לקיים מצוות?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,146 --> 00:00:20,020
,שלום לכם

2
00:00:20,100 --> 00:00:23,300
אנחנו בתוכנית נוספת מתוך הסדרה
,"לחזור עם תשובה"

3
00:00:23,380 --> 00:00:27,793
וכמו תמיד גם הפעם נמצאים איתי באולפן
.שלושה שותפים

4
00:00:28,300 --> 00:00:32,220
.רן יעקביאן, בן 28 מתל אביב, שחקן

5
00:00:32,300 --> 00:00:35,220
,אני דניאל צחבוי, בן 28 מבית יהושע

6
00:00:35,340 --> 00:00:36,540
.קבלן עבודות גובה

7
00:00:36,620 --> 00:00:39,020
.אלדד בנדטוביץ, ממושב ניר צבי, חקלאי

8
00:00:39,860 --> 00:00:43,740
אנחנו הפעם עוסקים
בסוגיה מאוד אקטואלית

9
00:00:44,300 --> 00:00:45,980
:שהכותרת שלה היא

10
00:00:46,100 --> 00:00:49,500
?מי צריך מצוות במאה ה-21

11
00:00:49,509 --> 00:00:51,250
?ולמה אנחנו עוסקים בזה

12
00:00:51,740 --> 00:00:55,620
,כיוון שישנה תחושה
,שאנחנו נתקלים בה לא מעט פעמים

13
00:00:55,740 --> 00:00:58,340
אני מאמין שגם אתם
,ואתם תשכילו אותי

14
00:00:58,460 --> 00:01:03,620
,אנשים שאומרים: שמע, יהדות זה יפה
,אין ספק, יהדות זה מסורת, זה תרבות

15
00:01:03,700 --> 00:01:07,660
,זה משהו שנותן צבע לחיים

16
00:01:07,780 --> 00:01:14,020
,אבל הירידה הזאת לפרטים
,לאיך קשרת את הנעליים

17
00:01:15,300 --> 00:01:19,060
.זה רק מרחיק אנשים מהיהדות

18
00:01:19,180 --> 00:01:20,460
?נתקלתם בטענה הזאת

19
00:01:22,300 --> 00:01:23,740
?מה דעתכם על הנושא

20
00:01:24,373 --> 00:01:25,820
.על המצוות? -כן

21
00:01:25,880 --> 00:01:27,820
,אני חושב שהמצוות באות בשביל האדם

22
00:01:27,900 --> 00:01:30,160
?לא בשביל... -בשביל מה הוא צריך מצוות

23
00:01:30,453 --> 00:01:31,686
,קודם כול בשביל עצמו

24
00:01:32,320 --> 00:01:33,860
.לבנות אצלו מידות טובות

25
00:01:34,293 --> 00:01:35,740
.הוא יכול לבנות אותן לבד

26
00:01:35,820 --> 00:01:37,740
.הוא בונה אותן לבד
.הוא לא צריך מצוות בשביל זה-

27
00:01:37,773 --> 00:01:39,500
.הוא יכול לנסח לעצמו מצוות
,תלוי איך תגדיר מצווה-

28
00:01:39,620 --> 00:01:42,900
אם אתה אומר לי
,מצווה זה לעזור לבן אדם זה מצווה

29
00:01:42,933 --> 00:01:44,580
,אני מסתכל על מצווה כמעשה טוב

30
00:01:44,606 --> 00:01:47,020
.אתה עושה מעשה טוב, אתה בונה את עצמך
איך הנחת התפילין-

31
00:01:47,046 --> 00:01:51,100
?עוזרת לתקן את המידות של האדם
.זה אני לא יודע, זה אתה יודע-

32
00:01:51,133 --> 00:01:53,100
.אני שאלתי קודם

33
00:01:53,180 --> 00:01:57,053
,לא, יש מצוות שהן מצוות יותר קטנות
.כמו לא לחתוך בשבת נייר טואלט

34
00:01:57,093 --> 00:01:59,820
אבל לפתוח שקית במבה כן מותר
?אבל נייר טואלט אסור

35
00:01:59,940 --> 00:02:01,820
...אז מה? באים
אני חושב שגם את הבמבה-

36
00:02:01,900 --> 00:02:04,380
.אסור לפתוח בשבת
?לא, במבה מותר לפתוח, נכון-

37
00:02:04,460 --> 00:02:07,900
.אני לא יודע, אתם התחלתם עם זה
.נראה לי שמותר-

38
00:02:07,980 --> 00:02:10,100
.אבל אתה נוגע בדיוק בנקודה

39
00:02:10,220 --> 00:02:11,700
נגיד לשמור שבת אני מבין

40
00:02:11,780 --> 00:02:13,740
,כי זה נותן לבן אדם שקט וזה זה

41
00:02:13,820 --> 00:02:15,220
.וככה גם בורא עולם רוצה

42
00:02:15,300 --> 00:02:18,140
אבל באמת יש דברים שהם
כאילו גם מגיעים לפרטים

43
00:02:18,260 --> 00:02:20,820
שאתה לא מבין באמת
.למה לעשות אותם

44
00:02:20,900 --> 00:02:22,700
:אז הדתיים אומרים

45
00:02:22,780 --> 00:02:25,060
,בסדר, ככה השם רוצה
.הוא נתן את התורה, תעשו

46
00:02:25,140 --> 00:02:28,940
ויש דתיים שגם היום עושים דברים
.והם לא מבינים למה הם עושים אותם

47
00:02:29,060 --> 00:02:31,700
,למה? כי השם רוצה לעשות אותם
.כאילו, ככה הוא אמר

48
00:02:31,780 --> 00:02:34,260
,ואני לא מאמין בדרך הזו
אני מאמין שאם צריך לעשות משהו

49
00:02:34,340 --> 00:02:36,380
אז כמו שעכשיו אתה שואל אותנו
,את השאלות

50
00:02:36,460 --> 00:02:38,260
באמת לדעת למה אני עושה
.את מה שאני עושה

51
00:02:38,380 --> 00:02:40,020
?ולמה אתה עושה

52
00:02:40,140 --> 00:02:41,940
,את מה שאתה עושה
?למה אתה עושה

53
00:02:42,060 --> 00:02:43,060
.למה אני עושה? -כן

54
00:02:43,140 --> 00:02:45,140
אני עושה אותם בדרך שלי
.ואני גם לומד לאט לאט

55
00:02:45,220 --> 00:02:47,340
אני לא עושה את זה
.כי ככה צריך

56
00:02:47,460 --> 00:02:50,420
ואם נגיד אני מניח תפילין
,אז אני גם לומד למה להניח תפילין

57
00:02:50,500 --> 00:02:52,420
,מה זה נותן לי
.למה השם רוצה

58
00:02:52,540 --> 00:02:54,580
לא העיקר להניח תפילין
.כי ככה וככה

59
00:02:54,660 --> 00:02:56,940
אבל זה אני ואני מאוד מתחבר לזה

60
00:02:57,060 --> 00:02:59,380
.במה שאתה אומר, לדברים האלה

61
00:03:00,260 --> 00:03:01,420
?דניאל, מה אתה אומר

62
00:03:01,540 --> 00:03:04,100
,אני פחות מניח תפילין

63
00:03:04,180 --> 00:03:05,260
.האמת, כמו שרואים

64
00:03:05,279 --> 00:03:07,660
אבל אני מאמין שאם נגיד מצוות

65
00:03:07,820 --> 00:03:09,820
זה יותר מעשים טובים

66
00:03:09,940 --> 00:03:11,660
...אז אני מאמין שצריך להיות

67
00:03:11,740 --> 00:03:15,220
,כאילו, לעשות מעשים טובים בכל מקרה
...בלי קשר לדת או

68
00:03:15,580 --> 00:03:18,780
,חלק מהמצוות זה ללא ספק מעשים טובים
.אין שום ספק

69
00:03:18,900 --> 00:03:22,540
זאת אומרת, המצוות בתורה
,מחולקות לכמה קבוצות

70
00:03:22,660 --> 00:03:24,060
.אבל יש שתי קבוצות מרכזיות

71
00:03:24,140 --> 00:03:26,980
...זה נקרא מצוות שבין אדם למקום
.יש אולי טוב בשבילי וטוב בשביל האחרים-

72
00:03:27,060 --> 00:03:29,140
.ומצוות שבין אדם לחברו. -בדיוק

73
00:03:29,220 --> 00:03:33,740
אז אתה אומר, אם הנושא של המצוות
,זה בין אדם לחברו אני בפנים, אני בעד

74
00:03:33,900 --> 00:03:36,900
.זה לעשות טוב לעולם, את זה אני מבין
.כן-

75
00:03:36,980 --> 00:03:41,020
.למרות שגם לעצמך זה מאוד חשוב לעשות
.בוודאי, בוודאי, אתה חלק מהעולם-

76
00:03:41,100 --> 00:03:42,580
,אבל מצוות שבין אדם למקום

77
00:03:42,700 --> 00:03:46,380
כלומר, איך נטילת לולב
?בדיוק עוזרת לאנושות

78
00:03:46,500 --> 00:03:48,300
.את זה אתה אומר נשאיר לדתיים

79
00:03:48,380 --> 00:03:50,540
.כן, למי שיותר מבין
.מי שיותר מבין-

80
00:03:50,620 --> 00:03:51,740
?מה אתה אומר, אלדד

81
00:03:52,340 --> 00:03:54,620
...כמו שהוא אומר. אני לא

82
00:03:54,740 --> 00:03:58,100
מה שקשור בדת
אני לא באמת מבין את המצווה

83
00:03:58,220 --> 00:04:01,180
מעבר לזה שאתה צריך לעשות את זה
.כדי לשמור את המסורת שלך

84
00:04:01,260 --> 00:04:04,060
אז בואו נתחיל מהתחלה
.כדי שנוכל לדון

85
00:04:04,780 --> 00:04:08,220
,כשאנחנו אומרים למה לקיים מצוות
.אנחנו מניחים שיש מצוות

86
00:04:08,300 --> 00:04:10,020
.אבל תגדיר גם מה זו מצווה

87
00:04:10,140 --> 00:04:13,340
,ציווים שמופיעים בתורה
.לכן אנחנו גם מניחים שיש תורה

88
00:04:14,100 --> 00:04:16,020
וכשאנחנו מניחים שיש תורה

89
00:04:16,140 --> 00:04:20,060
שכתוב בה שאנחנו מצווים לקיים
,את מה שכתוב בה

90
00:04:20,140 --> 00:04:22,460
,שהציווי הזה נקרא מצווה

91
00:04:22,580 --> 00:04:27,860
אנחנו גם מניחים שמי שציווה אותנו
,לקיים את מה שכתוב בה זה הקב"ה

92
00:04:27,940 --> 00:04:30,500
שהוא ברא את העולם
והוא נתן לנו את התורה

93
00:04:30,580 --> 00:04:33,940
,והוא ציווה אותנו לקיים מצוות
ועל זה אנחנו שואלים

94
00:04:34,060 --> 00:04:35,780
?האם לזה התכוון המחוקק

95
00:04:36,340 --> 00:04:37,740
,האם זו הייתה הכוונה שלו

96
00:04:37,820 --> 00:04:40,500
שאנחנו נשב ונבדוק מאיזו יד

97
00:04:40,580 --> 00:04:43,020
,מתחילים ליטול ידיים או, כמו שאמרת

98
00:04:43,100 --> 00:04:44,900
.לפתוח את השקית של הבמבה

99
00:04:45,020 --> 00:04:47,420
,מילא, אני מבין
,מצוות שבין אדם לחברו

100
00:04:47,500 --> 00:04:49,780
,זה כמו שאמרתם
,זה עושה טוב לאדם

101
00:04:49,900 --> 00:04:52,100
,זה עושה טוב לעולם
,זה עוד יש בזה היגיון

102
00:04:52,180 --> 00:04:54,620
אבל איזה היגיון יש
?במצוות הנחת תפילין

103
00:04:55,300 --> 00:04:59,340
איזה היגיון יש
?בלהניח קוביות על היד ועל הראש

104
00:04:59,460 --> 00:05:01,860
?וגם מי אמר ש... למה
?איך זה צריך להיות דווקא הקוביות האלו

105
00:05:01,940 --> 00:05:03,100
?ולמה דווקא בצבע הזה

106
00:05:03,220 --> 00:05:06,220
?למה לא סגול מטאל למשל
.לא כתוב הרי בתורה שחור-

107
00:05:06,340 --> 00:05:07,900
.נכון, זה באמת מעניין

108
00:05:07,980 --> 00:05:10,500
זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים
בסוגיית המצוות

109
00:05:10,580 --> 00:05:12,540
אנחנו עוסקים במשהו מאוד מאוד מעשי

110
00:05:12,620 --> 00:05:17,460
שהוא למעשה או השער
או המחסום בפני בני האדם

111
00:05:17,580 --> 00:05:19,860
.בדרכם אל המסורת היהודית

112
00:05:19,940 --> 00:05:22,940
:אני נתקל לא מעט באנשים שאומרים
.תשמע, אני רוצה ללמוד יהדות

113
00:05:23,020 --> 00:05:25,140
הייתה לי קבוצה כזאת
:שבאה אליי פעם, אמרו

114
00:05:25,260 --> 00:05:30,100
אנחנו רוצים ללמוד יהדות
.אבל לא, אתה יודע... -להתחיל בקטן

115
00:05:30,220 --> 00:05:31,780
.בגדול, זאת אומרת, רוח הדברים

116
00:05:31,860 --> 00:05:37,700
,זאת אומרת, אל תרד לפרטים
.דבר על החוכמה, אל תגיד מה לעשות

117
00:05:37,780 --> 00:05:40,220
,ה"לעשות", הציווי הזה של לעשות

118
00:05:40,300 --> 00:05:44,740
,הוא מתנגש עם הטבע הבסיסי ביותר של האדם
.עם הרצון שלו

119
00:05:44,820 --> 00:05:48,380
כלומר, ברגע שאתה אומר לי
,"'אתה מצווה א', ב', ו-ג"

120
00:05:48,460 --> 00:05:52,820
.אתה מגביל את הרצון שלי
,והטבע שלנו, כשמגבילים את הרצון

121
00:05:52,940 --> 00:05:54,380
.אתה אוטומטית מתנגד

122
00:05:54,500 --> 00:05:56,900
לכן אנחנו פוגשים את השאלה

123
00:05:56,980 --> 00:06:00,460
למה אי אפשר להיות יהודי טוב
?בלי לקיים מצוות

124
00:06:00,580 --> 00:06:03,780
או מי אמר שמי שמקיים מצוות
הוא יהודי יותר טוב

125
00:06:03,940 --> 00:06:05,500
?ממי שלא מקיים מצוות

126
00:06:05,580 --> 00:06:09,700
:ואז שולפים מהארכיון כל מיני דמויות
,הנה, תראה, זה בן אדם מקיים מצוות"

127
00:06:09,780 --> 00:06:11,500
.'ראית איך הוא מתנהג?" וכו"

128
00:06:12,020 --> 00:06:16,620
השאלה היא למה באמת הקב"ה
ציווה אותנו לקיים מצוות

129
00:06:16,740 --> 00:06:24,020
וכשנדע למה, אולי נוכל להתמודד
קצת יותר טוב עם המצוות השונות

130
00:06:24,140 --> 00:06:26,460
ולנסות להבין את הטעם שלהן

131
00:06:26,540 --> 00:06:33,180
ואז אולי נגיע למסקנה
.האם יש צורך במצוות במאה ה-21

132
00:06:33,900 --> 00:06:37,220
."וגם תסביר מה זה "יהודי טוב
.לפי דעתך-

133
00:06:37,340 --> 00:06:39,340
...וגם תגיד לי לאן

134
00:06:39,420 --> 00:06:42,060
אם הבן אדם עושה מצוות
?אז גם לאן הוא לוקח את המצוות האלה

135
00:06:42,180 --> 00:06:44,780
אני יכול לעשות מצוות
,מפה ועד הודעה חדשה

136
00:06:44,900 --> 00:06:47,260
אבל לאן אני לוקח
?את המצוות שלי בסוף היום

137
00:06:47,420 --> 00:06:48,100
.אני לא יודע

138
00:06:48,180 --> 00:06:51,780
,אתה יכול היום לראות בן אדם שמניח תפילין
...עשה את כל התפילות שצריך

139
00:06:53,500 --> 00:06:56,700
,אני זוכר שפעם ישנתי אצל משפחה שהם דתיים

140
00:06:56,780 --> 00:06:58,340
הם הראו לי שלפני שהולכים לישון

141
00:06:58,500 --> 00:07:00,980
.הם עושים איזו תפילה או קריאה

142
00:07:01,100 --> 00:07:04,540
."קריאת שמע שעל המיטה"
.ואהבתי את הכיתוב שמה-

143
00:07:04,620 --> 00:07:07,420
:ואז שאלתי את עצמי אחר כך
,בן אדם קורא את זה כל לילה

144
00:07:07,540 --> 00:07:09,660
.קם בבוקר ומתנהג בדיוק הפוך

145
00:07:10,060 --> 00:07:12,740
...עכשיו, בסדר, אני מבין שלבן אדם יש
?למה מתנהג הפוך-

146
00:07:13,980 --> 00:07:15,300
.תסתכל על המציאות

147
00:07:15,420 --> 00:07:19,300
אולי אלה שמתנהגים במציאות
?כמו שאתה אומר לא קוראים את זה בלילה

148
00:07:19,380 --> 00:07:23,020
,יכול להיות, אני לא יודע. -אני לא יודע
,לדון לזכות זה דבר שהוא תמיד טוב

149
00:07:23,100 --> 00:07:24,620
אבל בן אדם יכול לעשות מצוות

150
00:07:24,740 --> 00:07:27,700
,ולקחת את המצוות למקום שלילי
,למקום לא טוב

151
00:07:27,780 --> 00:07:32,140
שאתה רואה כל מיני שרלטנים
.שהם לוקחים את המצוות האלה למקומות פסולים

152
00:07:32,220 --> 00:07:34,580
?אז מה זה יהודי טוב
?מה זה המצוות האלה

153
00:07:34,740 --> 00:07:36,540
?לאן אתה לוקח את המצוות האלה

154
00:07:36,660 --> 00:07:39,940
אני באמת היום חושב
,שבאמת קשה היום לדעת

155
00:07:40,020 --> 00:07:43,900
,לפחות לאדם שהוא לא בא מהעולם הדתי

156
00:07:44,020 --> 00:07:47,100
...מה באמת כל ה
.מה רוצים ממני בסוף היום

157
00:07:47,260 --> 00:07:49,060
?מה, להניח תפילין
אני לא חושב שלהניח תפילין

158
00:07:49,140 --> 00:07:51,340
.זה כל הקטע
...זה לא מה שיעשה את-

159
00:07:51,460 --> 00:07:55,540
לא, ואני כן חושב, כי זה באמת משהו
שהיום, שבמציאות של היום

160
00:07:55,620 --> 00:07:59,020
,שאנחנו רחוקים מחכמים
רחוקים מבית מקדש

161
00:07:59,140 --> 00:08:07,180
ומלהרגיש את אלוהים סביבנו
.כמו שמלמדים אותנו שבתקופת התנ"ך

162
00:08:07,740 --> 00:08:10,020
אני חושב שאנחנו רחוקים מלהבין
,מה באמת רוצים מאיתנו

163
00:08:10,140 --> 00:08:14,020
אבל מה שאנחנו כן יכולים לקחת
"זה "ואהבת לרעך כמוך

164
00:08:14,100 --> 00:08:15,620
."ו"דרך ארץ קדמה לתורה

165
00:08:16,100 --> 00:08:19,620
...עכשיו, תיקח את הדבר הזה
?למה את זה כן אפשר לקחת-

166
00:08:20,460 --> 00:08:25,060
קודם כול, זה דבר שמטבע האדם
הוא יכול להתחבר לזה ולהבין

167
00:08:25,140 --> 00:08:27,620
,כי האדם, אני מאמין
.שהאדם נולד טוב

168
00:08:27,700 --> 00:08:29,220
.ככה אתה מאמין
.אני מאמין-

169
00:08:29,340 --> 00:08:30,580
?אז למה מחנכים אותו

170
00:08:31,420 --> 00:08:33,460
,האדם נולד טוב
.הוא מפתח את עצמו

171
00:08:33,540 --> 00:08:37,300
,אם אתה הולך היום לבתי ספר
,אם אתה מדבר איתי על חינוך של בתי ספר

172
00:08:37,420 --> 00:08:40,220
,אתה מחנך לנורמה מסוימת
.לתרבות מסוימת

173
00:08:40,300 --> 00:08:41,780
החינוך שמלמדים אותנו

174
00:08:41,900 --> 00:08:45,500
.הוא לא אותו חינוך שילמדו ילד ממקום אחר
?"אלדד, אז מה זה נקרא "נולד טוב-

175
00:08:45,660 --> 00:08:50,700
?מה זאת אומרת
.אני מאמין שהאדם נולד לעולם הוא נולד טוב-

176
00:08:50,780 --> 00:08:52,540
?"מה זה "טוב
?"מה זה "טוב-

177
00:08:52,620 --> 00:08:57,420
.זה שאין בו יצר רע
?הוא לא רוצה להזיק-

178
00:08:57,500 --> 00:08:58,700
.הוא לא יקום רוצח

179
00:08:58,820 --> 00:08:59,820
.הוא לא יזיק? -לא

180
00:08:59,900 --> 00:09:04,540
כלומר, כשילד הולך לגן הטבע שלו
?זה לא לקחת מאחרים את מה שיש להם

181
00:09:04,660 --> 00:09:06,460
?זה לתת להם
.לא מסכים-

182
00:09:06,580 --> 00:09:07,700
.לא עניין של לתת
?אז מה-

183
00:09:07,780 --> 00:09:11,820
,הוא לא נולד עם רצון להזיק

184
00:09:11,900 --> 00:09:14,700
הוא לא נולד עם רצון
.שלא לכבד את האדם שלידו

185
00:09:14,820 --> 00:09:16,460
.הוא לא נולד עם זה
?אז עם מה הוא נולד

186
00:09:17,140 --> 00:09:18,940
.הוא נולד טוב
.דף חלק. -דף חלק-

187
00:09:19,060 --> 00:09:24,220
דף חלק זה אומר שכשהוא רואה מולו
,תינוק עם משחק, והוא רוצה את המשחק

188
00:09:24,300 --> 00:09:25,340
.הוא לא ייקח לו את זה

189
00:09:26,620 --> 00:09:29,140
לא. מה זאת אומרת
?"לא ייקח לו את זה"

190
00:09:29,260 --> 00:09:30,540
.אתה אומר שהוא נולד טוב

191
00:09:31,060 --> 00:09:34,660
.נולד טוב אבל יש בו עדיין דחף של בן אדם

192
00:09:34,740 --> 00:09:35,900
?מה הדחף של האדם

193
00:09:36,500 --> 00:09:38,420
קודם כול, כל אדם

194
00:09:38,580 --> 00:09:42,060
יש לו את הדברים שבולטים אצלו יותר
.ובולטים אצלו פחות

195
00:09:42,180 --> 00:09:43,540
?אבל מה משותף לכולם

196
00:09:44,180 --> 00:09:47,340
.שיש לו את היכולת לבחור
.שיש לו רצון. -בסדר-

197
00:09:47,460 --> 00:09:53,100
,אין אדם בעולם ללא רצון
אפילו התינוק שהוא יונק בפעם הראשונה

198
00:09:53,220 --> 00:09:58,540
זה מתוך צורך למלא
.איזשהו מחסור שיש בתוכו

199
00:09:58,660 --> 00:10:01,420
,אינסטינקטיבי, מחשבתי
.זה בכלל לא משנה

200
00:10:01,500 --> 00:10:04,980
,כל אחד מאיתנו, רן
,דניאל וגם אתה ואני

201
00:10:05,100 --> 00:10:10,340
לכל אחד מאיתנו יש רצון
,שעוצב ונבנה על ידי התרבות

202
00:10:10,460 --> 00:10:14,300
,על ידי הסביבה, על ידי הגנים
.על ידי הרבה מאוד דברים

203
00:10:14,420 --> 00:10:16,660
אבל לכל אחד מאיתנו יש רצון

204
00:10:16,740 --> 00:10:20,780
ולתינוק יש רצון
,והרצון הזה מבקש מילוי

205
00:10:20,900 --> 00:10:27,100
,לכן כשתינוק נולד טוב עם רצון
,הוא רוצה למלא את הצרכים שלו

206
00:10:27,500 --> 00:10:29,100
,הוא לא מכיר את החוק

207
00:10:29,180 --> 00:10:31,540
,"הוא לא מכיר את המושג "לא שלך

208
00:10:31,620 --> 00:10:33,620
,"הוא לא מכיר את המושג "עבדת בשבילו

209
00:10:33,740 --> 00:10:34,740
,הוא לא מכיר את המושגים האלה

210
00:10:34,820 --> 00:10:38,220
.הוא נולד עם רצון למלא את החסרונות שלו

211
00:10:38,300 --> 00:10:42,420
עכשיו, מה יקרה כשהרצון הזה
?יפגוש רצון של תינוק אחר

212
00:10:43,500 --> 00:10:44,940
.התעקשות

213
00:10:45,060 --> 00:10:46,460
.מי ינצח? -בלגן

214
00:10:46,580 --> 00:10:47,740
.הרצון היותר חזק

215
00:10:48,340 --> 00:10:52,140
,"כלומר, המושג הזה ש"אדם נולד טוב
אני רוצה להתחבר אליו

216
00:10:52,220 --> 00:10:57,820
אבל המציאות מוכיחה שכדי שהרצון שלי
,לא יאכל את הרצון שלכם

217
00:10:57,900 --> 00:11:00,780
,צריכים לחנך אותי
,צריכים להגביל אותי

218
00:11:00,900 --> 00:11:03,260
,צריכים להציב לרצון שלי גבולות

219
00:11:03,740 --> 00:11:10,420
כי אם לא יציבו לו גבולות אני אתנגש
.עם הרצונות שלכם והחזק ינצח

220
00:11:10,540 --> 00:11:13,300
,"לכן כשאנחנו אומרים "אדם נולד טוב

221
00:11:13,420 --> 00:11:17,460
אני מבקש קודם כול להבין
.מהו אותו טוב שהוא נולד איתו

222
00:11:17,540 --> 00:11:20,860
:עכשיו, לגבי מה שאמרתם
,אני מבין בין אדם לחברו

223
00:11:20,940 --> 00:11:22,260
.אני מוכן לזרום עם זה

224
00:11:22,340 --> 00:11:26,180
המצוות שבין אדם למקום
,הן פחות רלוונטיות לחיים שלי

225
00:11:26,340 --> 00:11:28,860
,כמו שאמרת, אלדד
"דרך ארץ קדמה לתורה"

226
00:11:28,980 --> 00:11:30,700
."ו"ואהבת לרעך כמוך

227
00:11:32,500 --> 00:11:35,620
,המשפטים האלה הם יפים
.אני מתחבר אליהם בתור בן אדם

228
00:11:35,700 --> 00:11:40,100
הרבה יותר כיף לי לחיות ליד רן
"שהוא מקיים את "ואהבת לרעך כמוך

229
00:11:40,220 --> 00:11:43,580
וליד דניאל שהוא מקיים
."דרך ארץ קדמה לתורה"

230
00:11:43,660 --> 00:11:48,100
השאלה היא האם אנחנו מבינים
?מה המשמעות של המשפטים האלה

231
00:11:48,180 --> 00:11:50,100
?"מה זה "ואהבת לרעך כמוך

232
00:11:50,180 --> 00:11:53,460
לאהוב את החבר שלך
.כמו שהיית רוצה שהוא יאהב אותך

233
00:11:53,580 --> 00:11:55,300
.כמו שאתה אוהב את עצמך
...לא להתייחס אליו, נגיד-

234
00:11:55,420 --> 00:11:58,780
...לאהוב את החבר שלי כמו שאני רוצה
.שהוא יאהב אותי-

235
00:11:58,860 --> 00:12:00,060
?שהוא יאהב אותי
להתייחס אליו בכבוד-

236
00:12:00,140 --> 00:12:02,580
...כמו שאני מצפה ש
ואם לא אכפת לי אם הוא לא יאהב אותי-

237
00:12:02,700 --> 00:12:04,500
?אז אני לא צריך לאהוב אותו
.עדיין-

238
00:12:04,620 --> 00:12:05,300
.צריך. -כן

239
00:12:05,420 --> 00:12:06,660
?"אז מה זה "כמוך

240
00:12:06,780 --> 00:12:08,220
.כמו שאתה אוהב את עצמך
?כמו שאני אוהב את עצמי-

241
00:12:08,340 --> 00:12:09,580
?אתה מאמין שזה אפשרי

242
00:12:10,020 --> 00:12:12,620
זה אפשרי שאני אוהב אותך
?כמו שאני אוהב את עצמי

243
00:12:12,700 --> 00:12:14,860
.זו העבודה
.זה נגד הטבע-

244
00:12:14,940 --> 00:12:17,220
.לא, זו העבודה שלך
?למה שאני אעשה את זה-

245
00:12:17,340 --> 00:12:20,100
,זו העבודה שלך
אתה לוקח את זה עד למקום

246
00:12:20,220 --> 00:12:21,300
.שאתה מסוגל לקחת את זה
?למה שאני אעשה את זה-

247
00:12:21,380 --> 00:12:24,533
למה שהרצון שלך יהיה חשוב
?כמו הרצון שלי

248
00:12:24,542 --> 00:12:25,419
.אתה לא אני

249
00:12:25,420 --> 00:12:27,260
.אני אגיד לך. -זה לא טבעי

250
00:12:27,340 --> 00:12:29,780
:זה לא טבעי לומר לאדם

251
00:12:29,860 --> 00:12:32,420
.הרצון שלך והרצון שלי זה אותו דבר

252
00:12:32,540 --> 00:12:36,700
,הקומוניזם קרס, הוא לא החזיק מעמד
.זה מנוגד לטבע

253
00:12:36,820 --> 00:12:40,720
.הטבע הוא שהרצון שלי הוא הכי חשוב

254
00:12:41,500 --> 00:12:44,500
,למרות שהוא הכי חשוב
,כדי שיהיה קיום לרצון שלי

255
00:12:44,620 --> 00:12:48,620
.אני צריך להתחשב ברצון שלכם
.אבל הרצון שלי הוא תמיד יהיה יותר חשוב

256
00:12:49,220 --> 00:12:51,100
למה שהרצון שלך
?יהיה יותר חשוב משלי

257
00:12:51,780 --> 00:12:54,100
?"איך מקיימים "ואהבת לרעך כמוך

258
00:12:54,220 --> 00:12:56,620
חוץ מזה, מה זה
?"דרך ארץ קדמה לתורה"

259
00:12:56,700 --> 00:12:57,500
?"מה זה "דרך ארץ

260
00:12:57,620 --> 00:12:59,900
.אבל קודם כול להיות בן אדם
?מה זה נקרא להיות בן אדם-

261
00:13:00,047 --> 00:13:02,940
?בן אדם איפה? של סעודיה
.בן אדם. בן אדם-

262
00:13:03,060 --> 00:13:06,820
?של גרמניה? של ארה"ב
?של ניו זילנד

263
00:13:06,940 --> 00:13:07,700
?"מה זה נקרא "להיות בן אדם

264
00:13:07,820 --> 00:13:11,260
,בדיוק עם זה התחלתי איתך
שתגדיר גם מה זה יהודי טוב

265
00:13:11,340 --> 00:13:13,780
ותגדיר מה זו באמת מצווה
.ולאן אתה לוקח את המצווה

266
00:13:13,860 --> 00:13:15,060
.זו בדיוק הייתה השאלה

267
00:13:15,180 --> 00:13:16,860
אני מסכים. אבל כדי להגדיר
מה זה יהודי טוב

268
00:13:16,980 --> 00:13:18,340
אנחנו צריכים קודם כול
"להגדיר מה זה "טוב

269
00:13:18,460 --> 00:13:21,260
,"ואחר כך מה זה "יהודי
."ואחרי זה נדע מה זה "יהודי טוב

270
00:13:21,340 --> 00:13:23,140
."אבל אני כרגע תקוע איתכם על ה"טוב

271
00:13:23,260 --> 00:13:27,540
"איך מגדירים את אותו "טוב
,שאנחנו רוצים שיהיה בנו

272
00:13:27,620 --> 00:13:30,140
שכשהוא יהיה בנו אנחנו נהיה
בני אדם טובים

273
00:13:30,260 --> 00:13:31,220
.ואחר כך יהודים טובים

274
00:13:31,340 --> 00:13:32,500
,זו הבעיה, זה הכאוס

275
00:13:32,580 --> 00:13:33,940
.כל אחד מגדיר לעצמו את הטוב
,זו לא הבעיה-

276
00:13:34,060 --> 00:13:36,180
...הוא חותר לזה שהתורה היא בעצם

277
00:13:36,300 --> 00:13:38,220
מי שאמר את המשפט
"ואהבת לרעך כמוך"

278
00:13:38,300 --> 00:13:41,460
אז הוא גם יגיד לנו איך להתנהג
.ואיך זה להיות יהודי טוב

279
00:13:41,580 --> 00:13:43,580
עכשיו אתה מצמצם
את הכול לתוך תורה

280
00:13:43,700 --> 00:13:49,140
ומי אמר לך שבן אדם בלי תורה
?הוא לא יגיד לך איזה משהו וזה לא נכון

281
00:13:49,220 --> 00:13:50,860
יכול להיות, אבל יכול להיות
.שהוא גם טועה

282
00:13:50,940 --> 00:13:53,140
?אני אלך למשהו קיצוני, כן
.ממש קיצוני. -הכי טוב קיצוני

283
00:13:53,260 --> 00:13:56,140
.לא שאני מאמין בזה
,אבל בוא ניקח סתם דוגמה מההיסטוריה

284
00:13:56,260 --> 00:14:00,020
קח את... אנשים כמו סטאלין
,או כמו היטלר

285
00:14:00,140 --> 00:14:02,700
אתה יכול להגיד לי שהיטלר חשב
.שהוא בן אדם רע? -לא

286
00:14:02,780 --> 00:14:04,660
הוא חשב שהוא עושה
.את המצווה הכי גדולה בעולם

287
00:14:04,780 --> 00:14:06,940
.כן, הוא חשב שהוא עושה טוב לאנשים
.הוא חשב שהוא עושה טוב לאנשים-

288
00:14:07,020 --> 00:14:08,500
.פה הבעיה. -אוקיי, בסדר

289
00:14:08,620 --> 00:14:11,980
:אתה תבוא תגיד
?לא, הוא טועה, אני צודק

290
00:14:12,060 --> 00:14:14,180
.בעיני המתבונן
.בסדר, זה התרבות שלך-

291
00:14:14,200 --> 00:14:15,420
.בסדר, זו התרבות

292
00:14:15,540 --> 00:14:19,380
אז בואו נעשה את התהליך
.צעד אחר צעד

293
00:14:20,660 --> 00:14:27,220
אנחנו מאמינים שהקב"ה
.ברא את בני האדם כדי להיטיב להם

294
00:14:27,300 --> 00:14:31,620
,עכשיו, איך הגענו למסקנה הזאת
את זה גם עשינו בתוכניות אחרות

295
00:14:31,740 --> 00:14:33,220
.ואולי גם נעשה בעתיד

296
00:14:33,300 --> 00:14:37,820
אבל נקודת המוצא היא שהקב"ה
,ברא את הנבראים, אותנו, בני האדם

297
00:14:37,940 --> 00:14:40,740
.כדי שיהיה לנו טוב, זו המטרה

298
00:14:40,820 --> 00:14:43,860
,עכשיו, הטוב השלם יש לו קריטריונים

299
00:14:43,980 --> 00:14:45,860
:הקריטריון של הטוב השלם הוא

300
00:14:45,980 --> 00:14:47,500
א', שהוא לא נגמר

301
00:14:48,060 --> 00:14:51,980
כי כל טוב שהוא נגמר
הוא טוב שיש לו סוף

302
00:14:52,100 --> 00:14:53,500
,ולכן הוא לא טוב שלם

303
00:14:53,820 --> 00:14:57,940
כי בעתיד יהיה זמן
שיהיה הזמן ולא יהיה הטוב

304
00:14:58,100 --> 00:14:59,260
.ולכן הטוב אינו שלם

305
00:14:59,380 --> 00:15:01,780
.אז צריך שזה לא יסתיים אף פעם

306
00:15:01,860 --> 00:15:08,300
,צריך גם קריטריון נוסף
שהאיכות של הטוב תתעצם מרגע לרגע

307
00:15:08,380 --> 00:15:14,700
כי אם הטוב מבחינת האיכות שלו
הוא טוב סטטי, בסופו של דבר התענוג פוחת

308
00:15:14,860 --> 00:15:18,060
אז צריך אינסוף של כמות
.ואינסוף של איכות

309
00:15:18,140 --> 00:15:19,220
,אבל צריך עוד דבר

310
00:15:19,820 --> 00:15:26,780
צריך שכאשר אני מקבל את המילוי
,שעושה לי טוב, אני ארגיש שהוא שלי

311
00:15:26,860 --> 00:15:30,140
שאף אחד לא עושה לי טובה
.שהוא נותן לי אותו

312
00:15:30,260 --> 00:15:34,460
,כשעני עומד בפתח ומקבץ נדבות
,כשהוא מקבל את הכסף

313
00:15:34,540 --> 00:15:38,260
,אחרי שהכסף אצלו הוא שמח בו
.אבל אי אפשר להגיד שזה טוב שלם

314
00:15:38,340 --> 00:15:43,140
אני חושב שמי שעובד בשביל הכסף שלו
מתענג מהכסף שיש לו בכיס

315
00:15:43,860 --> 00:15:48,140
בצורה יותר שלמה
.מאשר אדם שקיבל נדבה

316
00:15:48,260 --> 00:15:51,300
:אז יש לנו פה כבר שלושה כללים
.א', שלא ייגמר

317
00:15:51,420 --> 00:15:56,540
,ב', שהאיכות תתעצם מרגע לרגע
.והשלישי שיגיע לי

318
00:15:56,660 --> 00:16:00,300
על פי תורת ישראל זו הסיבה
שהאלוהים ברא את האדם

319
00:16:00,380 --> 00:16:04,740
וזו הסיבה שהוא הניח אותו בעולם הזה
.לפני שהוא מגיע אל העולם הבא

320
00:16:04,860 --> 00:16:09,260
,העולם הבא הוא עולם השכר
ככה קוראים לזה חז"ל, עולם הגמול

321
00:16:09,380 --> 00:16:11,500
.שבו אין זמן ואין מקום

322
00:16:11,580 --> 00:16:16,060
כלומר, אם יש עולם כזה
אין לו סוף מבחינה כמותית כי אין זמן

323
00:16:16,140 --> 00:16:18,420
ואין סוף לאיכות כי הוא על-חושי

324
00:16:19,020 --> 00:16:23,060
,וזו גם הסיבה, אומרים חכמי המקובלים
שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה

325
00:16:23,140 --> 00:16:26,820
לפני שמגיעים לשם
כדי שנרגיש כשאנחנו מגיעים לשם

326
00:16:26,900 --> 00:16:29,300
.שעבדנו בשביל זה, שמגיע לנו

327
00:16:29,940 --> 00:16:33,220
,אלא שזה קצת פחות מעסיק אותי

328
00:16:33,340 --> 00:16:36,660
,מה שמעסיק אותי זה הנקודה הרביעית
.ולשם כך נתכנסנו

329
00:16:39,020 --> 00:16:42,420
כדי שהתענוג יהיה שלם
,אני רוצה לשאול אתכם

330
00:16:42,500 --> 00:16:43,860
?לא צריך ליהנות גם פה

331
00:16:45,100 --> 00:16:46,820
.ברור, לגמרי צריך ליהנות

332
00:16:46,940 --> 00:16:49,500
,כי אם לא נהנים גם פה אלא רק שם

333
00:16:49,580 --> 00:16:54,940
אז מה עם אותו חור שחור שנקרא "החיים
?בעולם הזה" שבהם לא נהנינו

334
00:16:55,060 --> 00:16:58,500
אז נכון שזה אפילו לא כלום
,ביחס למה שיש שם

335
00:16:58,620 --> 00:16:59,660
.אבל זה לא שלם

336
00:16:59,740 --> 00:17:06,060
,שלם זה אינסוף כמות, אינסוף איכות
.מגיע לי ואני נהנה גם כשאני הולך לעבודה

337
00:17:06,140 --> 00:17:11,900
במדינת ישראל 74 אחוז
.מהאנשים שהולכים לעבודה... -סובלים

338
00:17:12,020 --> 00:17:15,820
.לא נהנים מהעבודה שהם עובדים בה
,אני לא מדבר על חקלאות, אלדד

339
00:17:15,900 --> 00:17:19,140
ואני גם לא מדבר על משחק
.ולא על עבודה בגובה

340
00:17:19,220 --> 00:17:21,380
...אבל אני מדבר על
,אתם שייכים ל-26 אחוז

341
00:17:21,500 --> 00:17:25,180
.אבל 74 אחוז לא אוהבים
.שיבואו אלינו-

342
00:17:25,260 --> 00:17:28,780
,26 אחוז שכן אוהבים
כשהם מקבלים את המשכורת

343
00:17:28,860 --> 00:17:32,500
התענוג שלהם לא יותר שלם
?מאלה שעובדים רק בשביל המשכורת

344
00:17:34,940 --> 00:17:39,900
לכן, לא מספיק לזרוק על העולם הבא
:את התענוג ולהגיד

345
00:17:40,020 --> 00:17:42,020
.שמה אינסוף כמות, אינסוף איכות

346
00:17:42,780 --> 00:17:46,180
?מה עם פה
.אני רוצה גם שפה אנחנו נהנה

347
00:17:46,260 --> 00:17:48,620
כי אם האלוה ברא את האדם
,כדי להיטיב לו

348
00:17:48,700 --> 00:17:51,860
תענוג שלם זה שאתה נהנה
.גם בזמן העבודה

349
00:17:51,980 --> 00:17:59,860
לכן הצורך שלנו בליהנות אצל האדם הדתי
.הוא צורך דתי של ממש

350
00:17:59,940 --> 00:18:05,100
אנחנו מחויבים ליהנות כמה שיותר
.בעולם הזה

351
00:18:05,940 --> 00:18:07,500
?השאלה היא: איך נהנים

352
00:18:12,340 --> 00:18:14,980
?מה אתם אומרים? איך נהנים

353
00:18:15,100 --> 00:18:17,220
?מי ילמד את מי איך ליהנות

354
00:18:18,020 --> 00:18:20,180
תל אביב את ירושלים

355
00:18:20,300 --> 00:18:21,660
?או ירושלים את תל אביב

356
00:18:22,820 --> 00:18:24,780
.כל עיר נהנית בפני עצמה, אני מניח

357
00:18:25,900 --> 00:18:27,140
?מה אומר ההיגיון

358
00:18:28,420 --> 00:18:30,620
?מה, איזו עיר יותר טוב לחיות בה

359
00:18:30,740 --> 00:18:34,260
אני זוכר, הזמינו אותי
,להרצאה בהרצלייה בצד המפותח

360
00:18:34,940 --> 00:18:41,140
,כשבגב שלי לא היה רקע, הייתה מרינה
.והנושא היה: איך ליהנות מהחיים

361
00:18:41,220 --> 00:18:44,660
איך שאני מתחיל את ההרצאה
.מישהו מרים את היד

362
00:18:44,740 --> 00:18:48,660
אמרתי לו: תראה, אני קרה לי שאנשים
,שאלו אותי אחרי משפט-שניים שאלה

363
00:18:48,780 --> 00:18:50,260
.אבל עוד לא התחלתי

364
00:18:50,380 --> 00:18:51,700
.הוא אומר לי: אני שואל על הנושא

365
00:18:53,380 --> 00:18:55,420
"?תגיד לי, איפה אתה גר"

366
00:18:55,500 --> 00:18:56,700
.אמרתי לו: בבני ברק

367
00:18:57,660 --> 00:18:58,980
"?ואיפה אנחנו"

368
00:18:59,060 --> 00:19:00,900
.אמרתי לו: בהרצלייה פיתוח

369
00:19:02,060 --> 00:19:06,540
,אז הוא אומר לי: אז בוא נראה
אתה מגיע מבני ברק להרצלייה פיתוח

370
00:19:06,620 --> 00:19:09,580
.ללמד אותנו איך ליהנות מהחיים

371
00:19:09,700 --> 00:19:11,100
?אתה מוכן להסתכל רגע אחורה

372
00:19:13,900 --> 00:19:18,460
זה לא כוחות. בטח שתל אביב
.אמורה ללמד את ירושלים

373
00:19:18,580 --> 00:19:21,660
,ואני, בתור נציג של ירושלים
,מוכן ללמוד מתל אביב

374
00:19:22,340 --> 00:19:26,620
אבל אני רוצה קודם כול לנסח
.את הקריטריונים של התענוג

375
00:19:27,580 --> 00:19:29,580
?מה זה נקרא ליהנות

376
00:19:32,140 --> 00:19:34,460
איך אני יכול לדעת
?אם נהניתי עד היום או לא

377
00:19:37,180 --> 00:19:38,700
?איך מודדים דבר כזה

378
00:19:39,700 --> 00:19:41,460
?מה זאת אומרת
.אתה שואל את עצמך אם נהנית

379
00:19:41,540 --> 00:19:43,540
עכשיו עשית מסיבה, נהנית במסיבה

380
00:19:43,660 --> 00:19:44,340
.אז היה לך כיף

381
00:19:44,460 --> 00:19:46,260
,היית במסיבה עם המשפחה

382
00:19:46,380 --> 00:19:47,540
.ארוחה עם המשפחה והיה לך כיף

383
00:19:47,660 --> 00:19:48,420
.אבל זה רגעי

384
00:19:48,500 --> 00:19:52,460
.כמו לפי מה שאתה אומר, רגעי לא תופס
?הכול רגעי, למה לא תופס-

385
00:19:52,580 --> 00:19:54,700
.תעשה הרבה רגעיים
אז יש הרבה דברים-

386
00:19:54,780 --> 00:19:56,660
,שאתה יכול ליהנות מהם
.אבל זה רגעי

387
00:19:56,740 --> 00:20:00,500
,לא, יש לך אבל הנאות
.נראה לי, שהן נצחיות

388
00:20:00,620 --> 00:20:01,980
.מה למשל? -החיים

389
00:20:02,460 --> 00:20:03,540
.החיים נגמרים

390
00:20:04,740 --> 00:20:06,220
.ברגע שהם נגמרים זה הנצח שלך

391
00:20:06,820 --> 00:20:09,980
אז זה לא נצח, נצח זה דבר
.שלא נגמר. -הכול רגעי

392
00:20:10,060 --> 00:20:11,420
.הכול רגעי. -הכול רגעי

393
00:20:11,540 --> 00:20:14,820
אז בוא ננסה לשרטט קווים
לדמותו של התענוג

394
00:20:14,940 --> 00:20:17,580
.והמבחן יהיה אם אתם תסכימו איתי או לא

395
00:20:19,060 --> 00:20:20,860
,אני רוצה לשאול אתכם שאלה

396
00:20:20,940 --> 00:20:29,660
אדם כעסן, יש לו איכות חיים יותר גבוהה
.מאדם שאינו כועס או פחות? -פחות

397
00:20:29,740 --> 00:20:31,420
.פחות? -בטח
?למה-

398
00:20:31,580 --> 00:20:33,580
כי בן אדם שכועס
,הוא כל הזמן מתעסק בכעס

399
00:20:33,700 --> 00:20:38,180
.בחוסר הנאה, הפוך מהנאה
,כי כשאדם כועס הוא פוגע בבריאות שלו-

400
00:20:38,300 --> 00:20:43,100
כשאדם כועס הוא מרחיק מעליו
,בשלב הראשון את הסביבה

401
00:20:43,180 --> 00:20:47,780
,לאחר מכן גם את הילדים
.בסוף גם את האישה והוא נשאר לבד

402
00:20:47,940 --> 00:20:49,660
עכשיו, לא תמיד זה רע
,להישאר לבד

403
00:20:49,740 --> 00:20:53,500
אבל אם הוא לא רצה להישאר לבד
.והוא נשאר לבד, זה רע בשבילו

404
00:20:53,860 --> 00:20:56,060
זאת אומרת, הכעס הוא ללא ספק

405
00:20:56,180 --> 00:20:58,340
.פוגע באיכות החיים של האדם

406
00:20:58,420 --> 00:21:00,020
.זה מקובל עלינו? -כן

407
00:21:00,140 --> 00:21:02,020
?בסדר, אלדד
.עד כאן. -יפה-

408
00:21:02,100 --> 00:21:06,060
?הקפדנות מה איתה
.יש אנשים קפדנים בצורה חולנית

409
00:21:07,100 --> 00:21:07,900
.פרפקציוניסטים

410
00:21:08,580 --> 00:21:11,420
פרפקציוניסטים זה הצד החיובי
,של הקפדנות

411
00:21:11,540 --> 00:21:15,140
,אבל הקפדנות זה הם לא תובעים מעצמם
.הם תובעים מאחרים

412
00:21:16,340 --> 00:21:18,020
.קפדנות
.לא טוב. -לא טוב-

413
00:21:18,740 --> 00:21:20,700
?ומרירות
.בכלל לא טוב-

414
00:21:21,420 --> 00:21:25,140
מרירות. יש כאלה שזה מגיע אצלם
,בשלב השלישי של החיים

415
00:21:25,260 --> 00:21:28,820
.אבל זריזים מקדימים למצוות

416
00:21:28,940 --> 00:21:31,980
מרירות. יש אנשים שהם מומחים
.לראות מה לא טוב

417
00:21:32,660 --> 00:21:35,240
?זה עוזר לאיכות החיים או פוגע
.פחות-

418
00:21:35,980 --> 00:21:37,460
.פוגע
.פוגע. -פוגע-

419
00:21:38,820 --> 00:21:44,140
,אז תגידו לי, אדם שהוא כעסן
קפדן, מריר

420
00:21:44,260 --> 00:21:46,500
וכדי למלא את המכסה
הוא רודף כבוד

421
00:21:47,700 --> 00:21:50,460
כדי להיגמל משלושת המחלות
.שהוא סובל מהן

422
00:21:51,020 --> 00:21:54,620
,אדם שיש בו את ארבעת התסמינים האלה

423
00:21:54,740 --> 00:21:59,060
יש לו איכות חיים גבוהה
.או נמוכה? -נמוכה. -נמוכה

424
00:21:59,180 --> 00:22:00,940
כלומר, אם אנחנו רוצים
,ליהנות בעולם הזה

425
00:22:01,020 --> 00:22:02,340
.אנחנו לא מדברים על העולם הבא

426
00:22:02,460 --> 00:22:05,100
,אם אנחנו רוצים ליהנות בעולם הזה

427
00:22:06,780 --> 00:22:10,940
,אנחנו צריכים להיפטר מהכעס, מהקפדנות

428
00:22:11,020 --> 00:22:13,180
.מהמרירות ומרדיפת הכבוד

429
00:22:13,780 --> 00:22:15,460
.מהשליליות, בכללי

430
00:22:15,580 --> 00:22:16,700
.נכון או לא? -כן

431
00:22:18,340 --> 00:22:21,060
...שאלה נוספת
.יש עוד דברים-

432
00:22:21,180 --> 00:22:21,940
?מה למשל

433
00:22:22,060 --> 00:22:23,700
...מה למשל? תאוות בצע

434
00:22:23,820 --> 00:22:25,140
.אז חכה, נגיע גם לשם

435
00:22:25,226 --> 00:22:29,346
אבל קודם כול מזה אנחנו צריכים
.להיפרד, נכון? מזה להיפרד. -כן

436
00:22:29,460 --> 00:22:31,260
,עכשיו, יש עוד כמה דברים
,כמו שאתה אומר, רן

437
00:22:31,340 --> 00:22:32,700
.בואו ננסה לבדוק אותם

438
00:22:32,820 --> 00:22:35,620
?מה באשר לעצבות ועצלות

439
00:22:35,740 --> 00:22:38,620
...אדם עצוב הוא

440
00:22:40,260 --> 00:22:42,420
?יש לו איכות חיים
.לא. -לא-

441
00:22:42,540 --> 00:22:43,500
?ואדם עצלן

442
00:22:44,420 --> 00:22:47,260
זה גם סוג של איכות חיים
.שאתה מושך אליו אנשים יותר כמוהו

443
00:22:47,380 --> 00:22:49,940
...הוא לא ימשוך אליו אנשים

444
00:22:50,100 --> 00:22:51,900
?אתה אומר עצלנות זה דבר טוב
.לא-

445
00:22:52,020 --> 00:22:54,540
.לא טוב
.לא טוב. קשה להיות עצלן-

446
00:22:54,620 --> 00:22:58,060
,אז ככה, הכעסן, הקפדן
,המריר ורודף הכבוד

447
00:22:58,140 --> 00:23:00,580
העצוב והעצלן
.אין להם איכות חיים

448
00:23:00,700 --> 00:23:02,500
,ובאשר לבצע, כמו שאמרת

449
00:23:03,780 --> 00:23:06,420
,אנחנו, ברוך השם, אין לנו את זה
,אנחנו צדיקים גמורים

450
00:23:06,500 --> 00:23:14,580
אבל יש אנשים שהחמדה והקנאה
?אוכלים בהם. נכון

451
00:23:14,660 --> 00:23:16,700
זאת אומרת, הם כל כך אוכלים בהם

452
00:23:16,780 --> 00:23:20,020
שאפילו מה שיש להם
,כבר לא עושה להם כלום

453
00:23:20,140 --> 00:23:22,660
כי מפריע להם שאין להם
את מה שיש לשני

454
00:23:22,740 --> 00:23:25,380
או מפריע להם שיש לשני
.את מה שאין להם

455
00:23:25,460 --> 00:23:27,020
.זה ההבדל בין חמדה לקנאה

456
00:23:27,100 --> 00:23:31,540
אז אתם מסכימים איתי
שמי שהוא כעסן וקפדן ומריר

457
00:23:31,700 --> 00:23:35,220
...ורודף כבוד ועצוב ועצלן וחמדן וקנאי

458
00:23:36,980 --> 00:23:38,500
?מה באשר לאיכות החיים שלו

459
00:23:39,500 --> 00:23:40,580
?לא משהו, נכון
.לא משהו-

460
00:23:40,700 --> 00:23:43,500
?אתה אמרת "עבודת המידות", נכון
?אז אתה מסכים איתי

461
00:23:43,620 --> 00:23:46,820
אבל חלק מעבודת המידות
.זה גם שיש לך קצת מהכול. -כמובן

462
00:23:46,940 --> 00:23:49,980
.יש לך קצת כעס, קצת עצב
.כמובן, קצת-

463
00:23:50,100 --> 00:23:54,700
זה מפתח, זה הופך לך את החיים
להרבה יותר טובים. -אבל לא מידות

464
00:23:54,820 --> 00:23:58,020
.משמעותיות דומיננטיות בחיים. קצת
.כן-

465
00:23:58,140 --> 00:23:59,340
.תבלינים, כמו מלח

466
00:23:59,420 --> 00:24:01,020
.תדע לתת להם גם את המקום
.מצוין-

467
00:24:02,820 --> 00:24:08,140
?מה באשר לאנשים שאין בהם כעס בכלל

468
00:24:09,220 --> 00:24:11,780
ואין להם קפדנות כלפי אחרים

469
00:24:11,900 --> 00:24:12,780
והם לא מרירים

470
00:24:12,866 --> 00:24:15,540
ורואים רק את הטוב שיש בעולם

471
00:24:15,700 --> 00:24:18,060
?והכבוד לא מעניין אותם
.זה גם לא טוב-

472
00:24:18,180 --> 00:24:20,300
,אני לא יודע אם זה טוב או רע
.שאלתי אם הם מאושרים

473
00:24:21,100 --> 00:24:24,540
,הם יותר שלווים בחיים
.אבל קשה לי להאמין שיש אנשים כאלה

474
00:24:24,620 --> 00:24:26,540
.קשה להאמין, אבל נניח

475
00:24:26,660 --> 00:24:30,180
.או למשל אדם שהוא שמח
.בחלקו-

476
00:24:30,300 --> 00:24:35,540
לא יודע אם בחלקו, הוא שמח
.ויש לו זריזות בחיים

477
00:24:35,660 --> 00:24:37,500
כשהוא קם בבוקר
הוא מסתכל על השעון

478
00:24:37,580 --> 00:24:40,420
וקופץ מהמיטה כי יש לו
.המון מה להספיק בחיים

479
00:24:40,980 --> 00:24:43,980
אתם מסכימים איתי שלאדם כזה
?יש איכות חיים יותר גבוהה

480
00:24:44,660 --> 00:24:46,380
.זה אני, האמת
?זה אתה-

481
00:24:46,500 --> 00:24:49,500
.אני קם באיזה חמש, חמש וחצי
.תלוי מה הוא עושה-

482
00:24:51,340 --> 00:24:53,340
.תלוי, הכול תלוי
,אם הוא טוחן מים-

483
00:24:53,460 --> 00:24:54,980
.סתם דוגמה, כאילו אתה יודע

484
00:24:55,500 --> 00:24:58,860
הוא קם בשביל המטרה
,שלמענה הוא חי

485
00:24:59,500 --> 00:25:02,700
?הוא קם בשביל לשחק. אתה שחקן
?לא מדברים על התורה, נכון-

486
00:25:02,820 --> 00:25:06,260
.לא, איזו תורה? אנחנו מדברים כרגע עלינו
.אתה שחקן? -אני שחקן

487
00:25:06,380 --> 00:25:10,860
,יפה. אתה יש לך היום
.אני לא יודע איפה אתה משחק, נגיד הצגה

488
00:25:10,980 --> 00:25:14,060
...יש לך היום הצגה ראשונה שאתה
.מתלהב רצח-

489
00:25:14,180 --> 00:25:15,780
.אתה קם בחמש בבוקר
.לגמרי, נכון-

490
00:25:15,860 --> 00:25:17,380
?אתה מאושר, לא
.לגמרי. -יפה-

491
00:25:17,500 --> 00:25:18,460
?אתה לא רואה את החיוך
.יפה-

492
00:25:18,580 --> 00:25:22,540
,וגם לגבי מה שצומח בשדה, אלדד
.נכון? אותו דבר. -גם כל יום

493
00:25:22,660 --> 00:25:27,140
,הגיע הזמן לקצור את הפירות
.זה יום חג לחקלאי, נכון? -כן

494
00:25:28,740 --> 00:25:32,660
אבל אל תשכח ש"הזורעים בדמעה
.ברינה יקצורו". -נכון

495
00:25:32,740 --> 00:25:36,060
...אבל בסוף זורעים בדמעה וקוצרים
.בסדר. -יפה-

496
00:25:37,060 --> 00:25:38,340
.השאלה היא איך מגיעים לשם

497
00:25:39,020 --> 00:25:44,700
למה רוב בני האדם
?פחות מאושרים ויותר ממורמרים

498
00:25:45,620 --> 00:25:48,100
...מה הסיבה שבני האדם

499
00:25:48,180 --> 00:25:51,940
הרי כולנו מבינים, ישבנו כאן
ותוך כמה דקות הגענו למסקנה

500
00:25:52,020 --> 00:25:56,220
שהרבה יותר טוב לא לכעוס
ולא להיות ממורמר

501
00:25:56,340 --> 00:25:59,980
ולא להקפיד ולא לחפש כבוד
ולחיות בשביל משהו

502
00:26:00,060 --> 00:26:02,460
.ולהיות זריז ולא להיות עצלן

503
00:26:03,580 --> 00:26:04,740
?למה זה לא מצליח

504
00:26:05,860 --> 00:26:06,940
.לא תמיד קל

505
00:26:07,020 --> 00:26:08,780
?למה זה לא מצליח
...הרי אנחנו יודעים

506
00:26:08,860 --> 00:26:12,300
,הרי אנחנו רוצים ליהנות
,אנחנו מבינים שכך נהנה יותר

507
00:26:13,020 --> 00:26:14,540
?אז למה לא
?למה זה לא עובד

508
00:26:15,780 --> 00:26:19,460
,אני אתן רמז
.אני מנסה להרגיז אתכם

509
00:26:19,540 --> 00:26:20,620
,אני נותן רמז

510
00:26:20,700 --> 00:26:24,540
המצוות עומדות להיכנס פה לסיפור
.אז עדיף שתמצאו משהו אחר

511
00:26:27,540 --> 00:26:29,020
?למה אנחנו לא עושים את זה
.כן-

512
00:26:30,020 --> 00:26:32,300
,יש לנו תאוות, יש לנו חשקים לדברים

513
00:26:32,420 --> 00:26:34,060
...יש לנו

514
00:26:34,140 --> 00:26:37,220
,השכל שלנו אומר שזה נכון
.אני מסכים איתך

515
00:26:37,340 --> 00:26:41,260
,אבל האינסטינקטים שלי
...הרגש שלי ה

516
00:26:41,780 --> 00:26:44,060
.דוחפים אותי יצרים, נקרא לזה

517
00:26:44,180 --> 00:26:49,020
אבל אנחנו לא חיים בדור שאנחנו טוענים
?שאנחנו יותר רציונאליים מאמוציונאליים

518
00:26:49,660 --> 00:26:51,900
?יותר רציונאליים
.לא, זה לא נכון. לא

519
00:26:52,060 --> 00:26:54,260
אני עכשיו יודע שאני צריך
,לקום עכשיו בבוקר לחזרות

520
00:26:54,340 --> 00:26:57,740
לקום בבוקר, ללכת להתאמן
,גם כי זה יעשה לי את הגוף בריא

521
00:26:57,820 --> 00:27:03,900
,אבל הרצון שלי אומר: עזוב אותך
.תישן עוד שעה, תמשיך לישון, עדיף

522
00:27:04,020 --> 00:27:06,500
,כי אנחנו עצלנים
.אנחנו לא באמת מקפידים. -אוקיי

523
00:27:07,220 --> 00:27:09,180
,אני למדתי כלכלה
,זה התואר הראשון שלי

524
00:27:09,300 --> 00:27:11,340
ובכלכלה אתה לומד
.שהאדם הוא לא רציונאלי

525
00:27:11,460 --> 00:27:12,540
.הוא לא רציונאלי. -לא

526
00:27:13,580 --> 00:27:19,380
.אוקיי. בשביל זה, אומרת היהדות, יש מצוות
בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב

527
00:27:19,460 --> 00:27:24,980
שהמצוות נועדו להביא
?את האדם לעולם הבא, נכון

528
00:27:25,100 --> 00:27:28,980
,אני לא אומר שזה לא נכון
אבל יש חלק משמעותי מאוד

529
00:27:29,060 --> 00:27:35,260
במשקל של המצוות שנועד להביא
.את האדם להיות מאושר בעולם הזה

530
00:27:35,380 --> 00:27:43,820
לדוגמה, הגאון מווילנה מסביר שהכעס
והקפדנות והמרמור ורדיפת הכבוד

531
00:27:43,940 --> 00:27:48,420
אלה סימפטומים, תופעות לוואי
.של מחלה שנקראת גאווה

532
00:27:49,300 --> 00:27:55,940
ולכן אם אדם רוצה להיות לא כועס
,ולא קפדן ולא ממורמר ולא רודף כבוד

533
00:27:56,020 --> 00:27:57,580
.הוא צריך להיות עניו

534
00:27:59,374 --> 00:28:00,243
.להיפרד מהגאווה

535
00:28:00,260 --> 00:28:05,900
וכנראה שבחברה המערבית
.אין סיבות מספיק טובות להיות עניו

536
00:28:05,980 --> 00:28:10,340
אז למרות שאנחנו מבינים
,שכל מה שהזכרנו מזיק לנו

537
00:28:11,620 --> 00:28:15,740
אנחנו מבינים את זה
אבל אנחנו לא מוכנים לעשות

538
00:28:15,860 --> 00:28:19,540
את מה שנדרש
כדי להילחם בזה

539
00:28:19,700 --> 00:28:22,900
כי הענווה נתפסת בחברה שלנו

540
00:28:23,580 --> 00:28:25,460
.כמשהו מאוד חיוור, מאוד אפור

541
00:28:25,540 --> 00:28:27,540
,מה זה עניו? אדם שהולך ליד הקיר מסכן כזה

542
00:28:27,620 --> 00:28:29,060
.אף אחד לא יודע עליו שום דבר

543
00:28:30,380 --> 00:28:31,340
?אז בשביל מה לחיות

544
00:28:32,260 --> 00:28:34,580
.אותו דבר גם עם העצבות והעצלות

545
00:28:35,180 --> 00:28:38,740
כדי שאדם לא יהיה עצלן
,הוא לא צריך להחליט לא להתעצל

546
00:28:38,820 --> 00:28:41,020
הוא צריך שיהיה לו משהו
,לחיות בשבילו

547
00:28:41,140 --> 00:28:43,540
,משהו לפתוח בשבילו את העיניים בבוקר

548
00:28:43,660 --> 00:28:44,740
,הוא צריך משמעות

549
00:28:47,860 --> 00:28:50,740
.והיא קצת חסרה בדור שלנו

550
00:28:52,060 --> 00:28:54,100
,אותו דבר עם החמדנות והקנאה

551
00:28:55,020 --> 00:28:59,340
כשאדם שם את הכסף
כערך המרכזי בחיים שלו

552
00:28:59,460 --> 00:29:02,780
,אי אפשר שהוא לא יקנא ויחמוד
כי אם כסף זה חשוב

553
00:29:02,900 --> 00:29:06,020
והוא יש לו יותר ממני אז למה
?שאני לא ארצה את מה שיש לו

554
00:29:07,100 --> 00:29:14,020
לכן החברה המערבית שבה אנחנו חיים
,זה לא שאנשים פחות מאושרים בגלל

555
00:29:14,140 --> 00:29:15,540
.יש כאן כשל מובנה

556
00:29:16,660 --> 00:29:23,020
אנחנו יודעים מה עושה אותנו מאושרים
.אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את הצעד הזה

557
00:29:23,700 --> 00:29:29,860
,למה? כי אין את המניע
.ובדיוק בשביל זה יש מצוות

558
00:29:30,900 --> 00:29:33,820
?אתה דיברת על לחתוך נייר בשבת, נכון

559
00:29:34,420 --> 00:29:39,820
,תגיד לי, כשאדם לא חותך נייר בשבת
?מה עובר לו בראש כשהוא לא חותך את הנייר

560
00:29:40,700 --> 00:29:41,780
.עכשיו אני מקיים מצווה

561
00:29:42,700 --> 00:29:44,420
?למה אתה לא חותך את הנייר

562
00:29:44,500 --> 00:29:45,700
?מה זאת אומרת למה
.כי אסור

563
00:29:45,820 --> 00:29:47,260
?למה אסור
.ככה הוא רצה-

564
00:29:47,340 --> 00:29:48,780
.כי כתוב בתורה

565
00:29:49,340 --> 00:29:51,420
.מי נתן את התורה? -אלוהים

566
00:29:52,820 --> 00:29:54,700
אז יש אלוהים ואני עושה

567
00:29:54,820 --> 00:29:57,100
.את מה שאלוהים אמר ולא את מה שאני רוצה

568
00:29:58,540 --> 00:30:05,540
כשיש לאדם מצוות שבין אדם למקום
.הוא מכניס את האלוהות לחיים שלו

569
00:30:06,140 --> 00:30:12,060
,אתה אמרת: תראה, פעם הייתה חוויה
,הרגשנו את אלוהים ואת המקדש

570
00:30:12,140 --> 00:30:13,420
?אתה התחלת עם זה, נכון

571
00:30:14,620 --> 00:30:16,980
?איך אני משחזר את ההרגשה הזאת

572
00:30:17,700 --> 00:30:22,060
,זה לא איזה משהו ערטילאי
,אני צריך להכניס את הקב"ה לחיים שלי

573
00:30:22,140 --> 00:30:23,220
?איך אתה מכניס אותו

574
00:30:23,300 --> 00:30:29,020
?איך אתה מכניס מישהי לחיים שלך
כשאתה עוסק בה, כשאתה חושב בה

575
00:30:29,140 --> 00:30:31,420
אתה מכניס אותה
.לחיים הרגשיים שלך

576
00:30:31,500 --> 00:30:37,140
מצוות שבין אדם למקום
.נועדו להכניס את הקב"ה לחיים שלי

577
00:30:37,220 --> 00:30:40,180
מה תופעות הלוואי
?של הכנסת הקב"ה לחיים שלי

578
00:30:40,940 --> 00:30:42,060
.ענווה

579
00:30:44,380 --> 00:30:50,420
,וכשיש ענווה אין כעס
,כשיש ענווה אין קפדנות

580
00:30:50,500 --> 00:30:55,420
כשיש ענווה אין מרמור
.וכשיש ענווה לא רודפים אחרי כבוד

581
00:30:55,500 --> 00:30:59,460
,אז אם אני לא קורע דף בשבת
?אני מכניס את אלוהים לחיים שלי

582
00:30:59,580 --> 00:31:02,620
זה תלוי. אם אתה לא קורע
...את זה מכנית כמו

583
00:31:02,700 --> 00:31:04,300
...אני לא חושב שאני

584
00:31:04,420 --> 00:31:05,460
מישהו מאיתנו יכול להבין

585
00:31:05,580 --> 00:31:07,180
,מה זה להכניס את אלוהים

586
00:31:07,340 --> 00:31:08,780
.מה זה בכלל... מה זו הדמות הזאת

587
00:31:08,860 --> 00:31:11,220
,אני לא חושב שיש מישהו שיכול
,גם לא אתה, אני חושב

588
00:31:11,340 --> 00:31:12,460
.אבל אני לא אדבר בשמך

589
00:31:12,540 --> 00:31:13,700
,אתה יכול לדבר בשמי
.זה בסדר

590
00:31:13,820 --> 00:31:16,580
,הרבה אנשים מדברים בשמי
.זה בסדר גמור

591
00:31:16,700 --> 00:31:20,300
להכניס את אלוהים לחיים
הכוונה לבטל את רצוני

592
00:31:20,380 --> 00:31:21,980
.מפני רצונו של הקב"ה

593
00:31:22,980 --> 00:31:24,980
זה נקרא להכניס
.את אלוהים לחיים

594
00:31:25,060 --> 00:31:30,180
,אני, כשאני מבטל את הרצון שלי
זה אירוע משמעותי בחיים שלי

595
00:31:30,300 --> 00:31:31,580
.כי אני רוצה

596
00:31:31,700 --> 00:31:33,980
וכשאני לא עושה
את מה שאני רוצה

597
00:31:34,060 --> 00:31:37,340
,זה לא דבר ששוכחים
,זה דבר שמטביע חותם

598
00:31:37,740 --> 00:31:40,660
.אני רוצה ואני לא עושה
?למה אתה לא עושה

599
00:31:41,820 --> 00:31:45,060
כי יש מישהו יותר גדול ממני
.שאמר לי לא לעשות

600
00:31:45,180 --> 00:31:49,060
זה נקרא להכניס את הקב"ה
.לחוויה הרגשית שלי

601
00:31:49,780 --> 00:31:52,060
עכשיו, מי זה הקב"ה
,זה עניין אחר

602
00:31:53,020 --> 00:31:57,860
,אבל אותה ישות ששנינו, לצורך העניין
,מסכימים שהיא קיימת

603
00:31:57,980 --> 00:32:00,580
איך אני מכניס את הישות
?המופשטת הזאת לחיים שלי

604
00:32:01,580 --> 00:32:08,900
על ידי שאני מתנגש, עורך התנגשות
.בין הרצון שלי לרצון של אותה ישות

605
00:32:08,980 --> 00:32:11,540
והמצוות ביהדות מסמלות

606
00:32:11,660 --> 00:32:13,420
,את הרצון של הישות העליונה

607
00:32:13,540 --> 00:32:17,060
.ולכן כשאני לא קורע נייר בשבת אני מתנגש

608
00:32:17,180 --> 00:32:18,620
,אתה יכול לראות את זה אצל ילדים

609
00:32:19,580 --> 00:32:21,540
,"אתה אומר לילד "אסור
"!אבל אני רוצה"

610
00:32:22,980 --> 00:32:23,900
.אבל אסור בשבת

611
00:32:24,020 --> 00:32:26,100
,לא אסור בשבת
.אני ילד, מותר לי

612
00:32:27,500 --> 00:32:30,260
?זאת אומרת, למה הוא נלחם

613
00:32:30,860 --> 00:32:35,100
כי הוא לא מוכן להסכים שיש רצון
.יותר חשוב מהרצון שלו

614
00:32:35,860 --> 00:32:39,660
ואם הוא בכל אופן כופה על הרצון שלו
,רצון של מישהו אחר

615
00:32:39,780 --> 00:32:41,820
,זה אירוע משמעותי
.הוא יזכור את זה

616
00:32:42,540 --> 00:32:45,660
אתה יכול לראות הרבה אנשים
שעזבו את דרך התורה

617
00:32:46,420 --> 00:32:50,660
ואתה רואה שלא אחד ולא שניים
,הם אומרים: שמע, כפו עליי

618
00:32:50,780 --> 00:32:51,980
.כפו עליי אז עזבתי

619
00:32:53,340 --> 00:32:54,820
?למה הוא זוכר שכפו עליו

620
00:32:55,780 --> 00:32:57,220
.כי זה לא בא ממנו
.כפייה זו טראומה-

621
00:32:57,300 --> 00:32:59,540
.לא הוא רצה לעשות את זה
.נכון, כפייה זו טראומה-

622
00:32:59,620 --> 00:33:03,740
,אתה לוקח לי את הרצון
.הרצון זה הדבר היחיד שיש לי

623
00:33:03,860 --> 00:33:04,820
יש כאלה שגדלו גם נגיד

624
00:33:04,940 --> 00:33:05,780
לתוך משפחה דתית

625
00:33:05,860 --> 00:33:07,660
והם כאילו לא בהכרח בחרו בזה

626
00:33:07,780 --> 00:33:10,060
אז הם נגיד, לא מאמינים כמו בן אדם

627
00:33:10,140 --> 00:33:13,300
נגיד חילוני שפתאום חזר בתשובה

628
00:33:13,420 --> 00:33:14,940
.על דעת עצמו. -נכון

629
00:33:15,020 --> 00:33:18,420
ולכן כשהוא לא מאמין בזה וכופים עליו
.זה מקומם אותו עוד יותר. -כן

630
00:33:19,140 --> 00:33:21,300
.כי הוא לא מבין למה הוא צריך לעשות את זה
.זה מרחיק אותו בעצם. -נכון-

631
00:33:22,100 --> 00:33:26,020
כלומר, המצוות נועדו לעמת
את האדם עם הרצון שלו

632
00:33:26,140 --> 00:33:28,300
.ולכן הן פולשות לכל תחומי החיים

633
00:33:28,380 --> 00:33:31,660
,יש מצוות שבין אדם למקום
.יש מצוות שבין אדם לחברו

634
00:33:32,500 --> 00:33:36,660
המצוות שבין אדם למקום נועדו
.להכניס את הקב"ה לחיים שלו

635
00:33:36,780 --> 00:33:38,100
?ומצוות שבין אדם לחברו

636
00:33:39,340 --> 00:33:40,540
.את העולם הזה

637
00:33:40,620 --> 00:33:42,740
.להכניס את הסביבה לחיים שלך

638
00:33:42,860 --> 00:33:45,300
,"אתה אמרת "דרך ארץ קדמה לתורה

639
00:33:45,380 --> 00:33:46,540
,"ואהבת לרעך כמוך"

640
00:33:46,660 --> 00:33:48,140
"?איך מגיעים ל"ואהבת לרעך כמוך

641
00:33:49,140 --> 00:33:53,020
על ידי שאתה מתאמן
.בלכבוש את הרצון שלך

642
00:33:53,140 --> 00:33:54,620
?ולמה שאני אכבוש אותו

643
00:33:54,700 --> 00:33:58,500
כי הקב"ה כותב בתורה שהרצון שלך
.זה לא הדבר הכי חשוב בחיים

644
00:33:59,100 --> 00:34:00,380
."איזהו גיבור הכובש את יצרו"

645
00:34:00,500 --> 00:34:04,220
,ואיך מגיעים לזה
?"ל"איזהו גיבור הכובש את יצרו

646
00:34:04,340 --> 00:34:06,100
?מדיבורים? מהרצאות

647
00:34:06,780 --> 00:34:10,940
אחורה רגע, מה זה "הרצון שלך
?"לא הדבר הכי חשוב שלך

648
00:34:11,020 --> 00:34:13,740
.הרצון שלי זה למלא את הצרכים שלי

649
00:34:14,420 --> 00:34:17,060
.הצרכים שלי מהם? תלוי
הרצון שלך יכול להיות טוב-

650
00:34:17,180 --> 00:34:18,860
.והרצון שלך יכול להיות רע. -נכון

651
00:34:19,740 --> 00:34:24,020
,אנחנו, אם זכור לי טוב
.לא הצלחנו להגדיר את הטוב והרע

652
00:34:24,140 --> 00:34:25,220
.לא. -יפה

653
00:34:25,340 --> 00:34:29,100
,על פי החברה המערבית
הטוב זה מה שמועיל לחברה

654
00:34:29,220 --> 00:34:30,500
.והרע זה מה שמזיק לה

655
00:34:31,980 --> 00:34:34,620
,זה על פי החברה
.החברה שבה אתה ואני חיים

656
00:34:35,260 --> 00:34:36,860
?למשל, לגנוב זה טוב או רע

657
00:34:37,620 --> 00:34:40,340
?מה חינכו אותנו
?רע. -למה-

658
00:34:40,980 --> 00:34:42,580
.כי זה רע
.כי זה רע-

659
00:34:42,660 --> 00:34:48,300
,ולגנוב את ארכיון הגרעין של איראן
.זה טוב או רע? -מצוין

660
00:34:48,380 --> 00:34:49,380
.אבל זה לגנוב

661
00:34:50,300 --> 00:34:52,700
אז תחליט, לגנוב זה טוב
?או לא טוב

662
00:34:52,820 --> 00:34:54,420
.תלוי מה אתה גונב

663
00:34:54,540 --> 00:34:56,400
.תלוי ממי אתה גונב

664
00:34:57,420 --> 00:35:00,620
אם אתה גונב בשביל החברה
,אתה גיבור

665
00:35:01,340 --> 00:35:04,500
אם אתה גונב מהחברה
.אתה שפל

666
00:35:04,620 --> 00:35:08,580
כלומר, מי שקובע את הטוב והרע שלנו
,זה לא אנחנו

667
00:35:08,700 --> 00:35:12,900
זו האווירה החברתית והחינוכית
.שלתוכה אנחנו נולדים

668
00:35:13,460 --> 00:35:18,300
,ולכן החינוך הוא עניין של גיאוגרפיה
.תלוי איפה אתה נולד, תלוי איפה אתה גדל

669
00:35:18,420 --> 00:35:21,580
אתם נתתם דוגמאות של מנהיגים
.שחשבו שהם אנשים טובים

670
00:35:22,780 --> 00:35:26,540
לכן כשאנחנו מגדירים טוב ורע
.זה מושג מאוד יחסי

671
00:35:26,620 --> 00:35:29,420
,על פי החברה
,הטוב הוא מה שהחברה רוצה

672
00:35:29,900 --> 00:35:31,740
.הרע הוא מה שהחברה לא רוצה

673
00:35:31,820 --> 00:35:34,780
,על פי היהדות
,הטוב זה לא מה שהחברה רוצה

674
00:35:35,500 --> 00:35:40,860
הטוב זה מה שאלוהים רוצה
.והרע זה מה שהוא לא רוצה

675
00:35:40,940 --> 00:35:43,340
ולכן התפקיד שלנו כבני אדם

676
00:35:43,500 --> 00:35:45,620
זה לכבוש את הרצון שלנו

677
00:35:45,700 --> 00:35:49,060
.ולבנות אותו על פי הרצון האלוהי

678
00:35:49,140 --> 00:35:52,420
מצוות שבין אדם למקום
,כנגד הגאווה

679
00:35:52,540 --> 00:35:56,300
מצוות שבין אדם לחברו
,כנגד התאווה והחמדה

680
00:35:57,060 --> 00:36:02,180
מצוות "עשה" כנגד הזריזות
,והמשמעות בחיים

681
00:36:02,260 --> 00:36:06,860
"ומצוות "לא תעשה
.כנגד החמדה והקנאה שבתאווה

682
00:36:06,980 --> 00:36:09,540
,מצד אחד לכבוש את התאווה שלי

683
00:36:09,660 --> 00:36:13,340
ומצד שני להפעיל את עצמי
.לחיות בשביל משהו

684
00:36:13,460 --> 00:36:15,900
,אני אתן לך דוגמה
,אדם שמקיים מצוות מעשיות

685
00:36:16,020 --> 00:36:17,980
,נגיד הוא הולך להתפלל, למשל

686
00:36:18,540 --> 00:36:21,540
אתה מסכים איתי
?שהוא מחכה לבוקר

687
00:36:21,660 --> 00:36:23,820
יש אנשים בגיל 80
שכשהם פותחים את העיניים בבוקר

688
00:36:23,900 --> 00:36:27,580
,ורואים שהשעה חמש
.הם שואלים למה לא כבר שמונה

689
00:36:28,980 --> 00:36:33,100
ויש אנשים שפותחים את העיניים בשש
,ואומרים: קמתי שעתיים מאוחר

690
00:36:33,180 --> 00:36:35,460
.הייתי צריך ללכת להתפלל
?מאיפה זה בא

691
00:36:36,260 --> 00:36:39,780
מהמשמעות שהם בנו
.לאורך כל החיים שלהם

692
00:36:40,580 --> 00:36:45,780
כלומר, מה שאנחנו מתחילים לראות כאן
שבמקום להסתכל על המצוות

693
00:36:45,860 --> 00:36:47,780
כאיזו מערכת חוקים נוקשה

694
00:36:47,900 --> 00:36:50,900
שכל התפקיד שלה זה להביא
,את האדם לעולם הבא

695
00:36:50,980 --> 00:36:55,540
יכול להיות שאם האלוה ברא
,את בני האדם כדי להיטיב להם

696
00:36:55,660 --> 00:36:58,900
,צריך שיהיה למצוות איזשהו ערך

697
00:36:59,020 --> 00:37:04,060
צריך שתהיה למצוות איזושהי תועלת
שתעזור לאדם ליהנות

698
00:37:04,180 --> 00:37:09,060
.גם במשך הזמן שהוא נמצא בעולם הזה
.זה כתוב במפורש

699
00:37:09,180 --> 00:37:10,700
,אבל זה רגעי
.זו הנאה רגעית

700
00:37:10,820 --> 00:37:15,140
ההנאה הרגעית היא רגעית
.ולכן אנחנו צריכים שתהיה גם הנאה נצחית

701
00:37:15,260 --> 00:37:16,580
,הנצחית אבל היא בעולם הבא
.מה שאתה אומר

702
00:37:16,660 --> 00:37:19,060
.זה נכון, אבל זה שיש עולם הבא זה נפלא

703
00:37:19,140 --> 00:37:22,660
אמרנו שהקריטריון הרביעי
הוא שאתה נהנה גם בזמן העבודה

704
00:37:22,740 --> 00:37:25,020
.למרות שזמן העבודה הוא זמני

705
00:37:25,140 --> 00:37:27,780
.צריך גם אז ליהנות, זה כתוב במפורש במשנה

706
00:37:28,460 --> 00:37:31,340
,אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך"

707
00:37:31,460 --> 00:37:34,060
אשריך בעולם הזה"
."וטוב לך לעולם הבא

708
00:37:35,260 --> 00:37:36,740
.טוב לך לעולם הבא", הבנו"

709
00:37:36,820 --> 00:37:39,140
,נצחי, לא נגמר, אינסוף כמות
,אינסוף איכות

710
00:37:39,260 --> 00:37:41,060
"?אבל מה זה "אשריך בעולם הזה

711
00:37:41,180 --> 00:37:43,940
זה אומר שאתה צריך גם ליהנות עכשיו
.את כל החיים האלה. -תיהנה גם פה

712
00:37:44,060 --> 00:37:47,060
עכשיו תראה, זה נכון שבני ברק
,היא העיר הכי ענייה בארץ

713
00:37:47,140 --> 00:37:49,220
אבל אם אתה מחפש
את מדד איכות החיים

714
00:37:49,820 --> 00:37:52,260
.כדאי שניקח גם את בני ברק בחשבון

715
00:37:53,420 --> 00:37:53,818
אז נכון

716
00:37:53,827 --> 00:37:54,539
שלא עשינו

717
00:37:54,540 --> 00:37:56,020
,את כל מה שהיינו צריכים לעשות

718
00:37:56,140 --> 00:37:57,820
.אבל לפחות נגענו בנקודות

719
00:37:58,300 --> 00:37:59,780
אני מאוד מודה לכם

720
00:37:59,900 --> 00:38:02,500
.שהשתתפתם איתי בתוכנית הזאת

721
00:38:02,580 --> 00:38:04,020
,אני מודה גם לכם, צופים יקרים

722
00:38:04,140 --> 00:38:05,580
שהייתם איתנו בעוד תוכנית

723
00:38:05,660 --> 00:38:07,300
,"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

724
00:38:07,420 --> 00:38:08,860
אני מקווה שנהניתם

725
00:38:08,940 --> 00:38:11,660
.ובעזרת השם ניפגש בתוכניות הבאות

726
00:38:11,733 --> 00:38:12,276
.כל טוב