הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי - משמעות הניסיונות

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - האם מישהו מנסה אותנו או שמדובר ברצף מקרי של אירועים? ואיך אפשר להתחזק מתוך הניסיונות?

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,920 --> 00:00:19,920
.שלום לכם

2
00:00:20,000 --> 00:00:23,640
אנחנו בתוכנית נוספת
,"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:23,720 --> 00:00:26,480
בה אנחנו מלבנים סוגיות שונות

4
00:00:26,560 --> 00:00:29,440
.בהשקפת היהדות וביסודות האמונה

5
00:00:29,520 --> 00:00:31,720
והפעם אנחנו עוסקים

6
00:00:31,800 --> 00:00:33,600
.בסוגיית הניסיונות בחיים

7
00:00:33,680 --> 00:00:36,200
:ואיתי, כמו תמיד, נמצאים שלושה שותפים

8
00:00:36,560 --> 00:00:38,520
,אלדד בנדטוביץ ממושב ניר צבי

9
00:00:38,600 --> 00:00:40,560
.לומד שמאות מקרקעין ועוסק בחקלאות

10
00:00:40,960 --> 00:00:42,280
,עו"ד אביב שטיינפלד

11
00:00:42,360 --> 00:00:43,920
אני מתמחה בענייני נדל"ן

12
00:00:44,000 --> 00:00:46,480
.וענייני משפחה, מגבעתיים

13
00:00:46,880 --> 00:00:49,720
."ליאור בן דוד, סטודנט לתקשורת ב"אריאל

14
00:00:49,800 --> 00:00:53,280
יפה. אני מבקש להציג לכם שאלה
.לפני שאנחנו מתחילים

15
00:00:53,440 --> 00:00:58,480
כל אחד מאיתנו במהלך היום-יום
מתמודד עם אתגרים

16
00:00:58,560 --> 00:01:00,520
.שהוא לא הכין את עצמו אליהם

17
00:01:00,600 --> 00:01:03,400
האם האירועים האלה
שאנחנו מתמודדים איתם

18
00:01:03,480 --> 00:01:06,520
?הם מכוונים או הם אקראיים

19
00:01:06,600 --> 00:01:08,480
?האם מדובר בניסיונות

20
00:01:08,560 --> 00:01:11,520
?האם מישהו מנסה אותנו

21
00:01:11,680 --> 00:01:16,640
או שמדובר ברצף מסוים של אירועים
?שפשוט צריך להגיב אליהם

22
00:01:16,720 --> 00:01:17,760
?מה דעתכם

23
00:01:17,920 --> 00:01:22,640
דעתי שזה מאוד תלוי
בגישה שבן אדם מייצר לעצמו

24
00:01:22,720 --> 00:01:24,800
.או מפתח לעצמו עם הזמן או עם החיים

25
00:01:25,720 --> 00:01:26,960
בן אדם צריך לדעת

26
00:01:27,040 --> 00:01:33,200
שיש מישהו שמנתב
,ומנהל לו את החיים

27
00:01:33,360 --> 00:01:36,360
אבל יש אנשים מסוימים
שלא רואים את זה ככה

28
00:01:36,440 --> 00:01:38,280
וממילא הם גם לא רואים את הדברים

29
00:01:38,440 --> 00:01:40,680
או את המאורעות שקורים
.להם בחיים כניסיונות

30
00:01:40,840 --> 00:01:43,360
,אני לא מתייחס לאלה שלא מסתכלים על זה כך

31
00:01:43,440 --> 00:01:45,080
אני דווקא מתייחס לקבוצה הראשונה

32
00:01:45,160 --> 00:01:46,200
,שדיברת עליהם

33
00:01:46,280 --> 00:01:48,520
האנשים שאתה אומר שמסתכלים על אירועים

34
00:01:48,600 --> 00:01:50,040
שעוברים על החיים שלהם

35
00:01:50,120 --> 00:01:54,800
כאירוע שמישהו מניח בפניהם
.כדי לבחון איך הם מתנהלים

36
00:01:54,880 --> 00:01:57,680
?למה הוא עושה את זה
?לשם מה

37
00:01:57,840 --> 00:01:59,600
...זאת שאלה שהיא

38
00:01:59,680 --> 00:02:00,760
.אתה מצטרף לעתירה. -כן

39
00:02:00,920 --> 00:02:04,800
זאת שאלה מצוינת
,כי באמת אנשים

40
00:02:04,960 --> 00:02:09,160
,גם אני, כשאני עובר ניסיונות ביום-יום
אני לפעמים תוהה ושואל את עצמי

41
00:02:09,240 --> 00:02:11,160
למה אני צריך לעבור
?את הניסיונות האלה

42
00:02:11,240 --> 00:02:15,680
אני יכול להגיד לך שאתמול
.היה לי ניסיון מאוד קשה במהלך השבת

43
00:02:15,760 --> 00:02:18,000
,אימא שלי אושפזה בבית חולים

44
00:02:18,080 --> 00:02:22,720
וקרובי המשפחה שלי
,לא כל כך שומרים ואני כן שומר

45
00:02:22,800 --> 00:02:28,480
ולצערי גילו אצל אימא שלי
.איזושהי מחלה וזה היה באמצע השבת

46
00:02:28,560 --> 00:02:30,600
וכל המשפחה שלי נסעה
לבקר את המשפחה

47
00:02:30,680 --> 00:02:33,000
ואני הייתי בניסיון שאימא שלי

48
00:02:33,080 --> 00:02:36,440
מאושפזת במצב נורא ואיום

49
00:02:36,520 --> 00:02:38,880
.ואני לא ידעתי מה אני עכשיו צריך לעשות

50
00:02:38,960 --> 00:02:40,720
,הסתכלתי לשמיים ושאלתי: בורא עולם

51
00:02:40,880 --> 00:02:41,920
?אתה עכשיו מנסה אותי

52
00:02:42,000 --> 00:02:43,960
אני עכשיו צריך לנסוע
לבית החולים בשבת

53
00:02:44,040 --> 00:02:48,400
,או שאני צריך עכשיו להישאר
?ללכת לבית הכנסת, לשמוע שיעורי תורה

54
00:02:48,480 --> 00:02:50,960
,אז קודם כול, רפואה שלמה לאימא שלך
.זה דבר ראשון. -תודה רבה

55
00:02:51,360 --> 00:02:54,760
דבר שני, מי אמר לך
?שמדובר בניסיון

56
00:02:54,840 --> 00:02:57,320
,זה פשוט כך קרה
,זה היה יכול להיות ביום ראשון

57
00:02:57,400 --> 00:02:59,160
.זה היה יכול להיום ביום שישי
.זה יצא בשבת. -זה יצא בשבת

58
00:02:59,240 --> 00:03:02,640
אתה יוצא מנקודת הנחה
שיש איזה מישהו שמחליט

59
00:03:02,720 --> 00:03:06,080
שאתה תתמודד
עם העניין הזה דווקא בשבת

60
00:03:06,160 --> 00:03:08,520
.ומה תחליט ואתה פונה אליו ושואל אותו

61
00:03:08,800 --> 00:03:11,400
אני מסכים איתך
.שאנשים מאמינים כך חושבים

62
00:03:11,480 --> 00:03:12,960
אם לא הייתי מאמין
,לא הייתי חושב על זה

63
00:03:13,040 --> 00:03:16,400
.לא הייתי רואה את זה ככה
אבל מי אמר שהאנשים המאמינים-

64
00:03:16,480 --> 00:03:18,320
?שחושבים כך אכן צודקים

65
00:03:18,400 --> 00:03:19,120
.כן, בבקשה
,אני חושב, הרב-

66
00:03:19,200 --> 00:03:20,560
שברגע שאתה משליך

67
00:03:20,640 --> 00:03:24,480
,את מה שקרה כביכול על גוף אחר

68
00:03:24,560 --> 00:03:26,080
,שיכול להיות אלוהים, יכול להיות כל דבר

69
00:03:26,160 --> 00:03:27,280
אבל ברגע שאתה משליך אותו

70
00:03:27,360 --> 00:03:28,960
.אז כבר נהיה לך בלב יותר טוב

71
00:03:29,040 --> 00:03:31,920
זאת אומרת, מבחינה נפשית
זה הרבה יותר נעים לחשוב

72
00:03:32,000 --> 00:03:34,560
שמישהו מנסה אותך
.וזה לא קורה סתם. -בדיוק

73
00:03:34,640 --> 00:03:36,840
.האמת שאני חושב שזה יותר קשה
.אבל זה גם מלחיץ. -נכון-

74
00:03:36,920 --> 00:03:40,800
כי אם מישהו מנסה אותי
.אני חייב לעמוד באתגר הזה ולנצח

75
00:03:40,960 --> 00:03:45,360
או שזה יכול להיות כביכול לא ניסיון
?ואני פשוט מעביר את זה הלאה, אוקיי

76
00:03:45,440 --> 00:03:47,680
,"אפשר לקרוא לזה "לזרום
...אבל אפשר לקרוא לזה גם

77
00:03:47,760 --> 00:03:50,560
לראות את האופטימיות
?שבדבר, אוקיי

78
00:03:50,640 --> 00:03:53,360
,האמת שזה מאוד קשה
...אני לא רוצה

79
00:03:53,440 --> 00:03:55,360
.דבר מאוד קשה לניסיון שלך
.לא, לא, זה בסדר גמור, זו דעתך-

80
00:03:55,440 --> 00:03:59,560
אבל ברגע שאתה תמיד משליך
.על מישהו אחר זה הרבה יותר כיף

81
00:03:59,640 --> 00:04:04,520
לי זה נראה שזה הרבה הרבה יותר קשה
,להשליך את זה באיזושהי ישות אלוקית אחרת

82
00:04:04,680 --> 00:04:08,600
כי אם לא הייתי חושב על זה
,שיש ישות אלוקית אחרת

83
00:04:08,680 --> 00:04:11,760
אולי היה לי הרבה יותר קל
,לקחת החלטות בעצמי

84
00:04:11,840 --> 00:04:13,640
.לא הייתי רואה ניסיון
.יש ביניכם מחלוקת-

85
00:04:13,800 --> 00:04:14,600
.כן. -יפה

86
00:04:14,680 --> 00:04:20,040
אתה אומר: זה שיש מישהו
.שמנסה אותי זה די מלחיץ

87
00:04:20,120 --> 00:04:23,400
.זה מכניס אותי למחלוקות עם עצמי
כלומר, היה עדיף לי לחשוב-

88
00:04:23,480 --> 00:04:26,280
שהכול אקראי ואז יותר קל לי
.להתמודד. -בדיוק

89
00:04:26,360 --> 00:04:29,920
ואתה אומר הפוך, אתה אומר
בזה שאתה יודע שמישהו מנסה אותך

90
00:04:30,000 --> 00:04:34,040
יותר קל לך להתמודד כי אתה יודע
.שאתה לא לבד בסיפור. -נכון, נכון

91
00:04:34,120 --> 00:04:37,040
יש לך סוג של פרטנר, שותף כזה
.שתמיד איתך בסיטואציה. -בסדר

92
00:04:37,120 --> 00:04:42,120
אני רוצה לספר לכם מה הרמב"ם
.כותב על הסוגיה שבה אנחנו דנים

93
00:04:42,200 --> 00:04:44,920
:'הרמב"ם כותב ב"מורה נבוכים" בחלק ג

94
00:04:46,880 --> 00:04:51,520
עניין הניסיון הוא מן"
."הקשיים החמורים שבתורה

95
00:04:51,680 --> 00:04:55,480
כלומר, אם אנחנו מתקשים
בסוגיה של הניסיון

96
00:04:55,560 --> 00:04:59,280
"?ומתמודדים עם השאלה "כן, לא, למה
,אנחנו בחברה טובה

97
00:04:59,360 --> 00:05:04,280
- כי מי שאין לו בעיה עם הניסיונות
,או שהוא יותר חכם מהרמב"ם

98
00:05:04,360 --> 00:05:06,000
ועל האפשרות השנייה
.אני לא רוצה לחשוב

99
00:05:06,160 --> 00:05:08,440
כלומר, אם הרמב"ם, אחרי שהוא מסיים

100
00:05:08,520 --> 00:05:10,280
,לכתוב את משנה התורה שלו

101
00:05:10,360 --> 00:05:11,400
,"את "היד החזקה

102
00:05:11,480 --> 00:05:13,400
לפני כן את פירוש המשניות שלו

103
00:05:13,480 --> 00:05:15,560
"ובסוף הוא כותב את "מורה הנבוכים

104
00:05:15,720 --> 00:05:19,240
"ובחלק האחרון של "מורה הנבוכים
...הוא אומר: תשמע, אני

105
00:05:19,320 --> 00:05:25,720
אני עברתי דרך ארוכה
ואני יכול לומר לך שהניסיון

106
00:05:25,800 --> 00:05:29,440
זה אחד הקשיים הגדולים ביותר
.שיש בתורה

107
00:05:29,520 --> 00:05:31,000
?והשאלה היא למה

108
00:05:31,160 --> 00:05:34,280
למה סוגיית הניסיון
?היא כל כך קשה

109
00:05:34,360 --> 00:05:41,400
משתי סיבות: א', בשביל מה
?האלוה מנסה את בני האדם

110
00:05:41,480 --> 00:05:43,560
אתה יוצא לרחוב, פתאום
אתה מפסיד את האוטובוס

111
00:05:43,720 --> 00:05:44,960
או כמו שאתה אומר, פתאום מתקשרים

112
00:05:45,040 --> 00:05:47,320
,אומרים לך: תשמע, חס ושלום
.אימא לא מרגישה טוב

113
00:05:48,120 --> 00:05:50,800
?בשביל מה הקב"ה עושה את זה

114
00:05:50,880 --> 00:05:54,800
הוא לא יודע אם אנחנו נתמודד
?עם הניסיון או שהוא כן יודע

115
00:05:54,880 --> 00:05:58,960
,אם הוא לא יודע
.אנחנו ממעיטים בגדלות הבורא

116
00:05:59,040 --> 00:06:01,440
אם הוא כן יודע
?אז בשביל מה הוא מנסה

117
00:06:01,520 --> 00:06:06,160
אגב, יש ראיה מהמדרש שהוא יודע

118
00:06:06,240 --> 00:06:10,880
כי המדרש אומר: אין הקב"ה
.מנסה אלא את הצדיקים

119
00:06:10,960 --> 00:06:15,120
כלומר, הוא יודע שהם יעמדו בניסיון
.ולכן הוא מנסה אותם

120
00:06:15,200 --> 00:06:18,560
לכן שואל הרמב"ם: אז מדוע
?האלוה מנסה את בני האדם

121
00:06:18,640 --> 00:06:21,000
?לאיזו מטרה? לשם מה

122
00:06:21,160 --> 00:06:24,160
.והקושי השני הוא הקושי האמוני

123
00:06:24,240 --> 00:06:29,360
אנחנו מאמינים שהקב"ה
,הוא טוב, הוא מיטיב

124
00:06:29,520 --> 00:06:31,720
וכשאדם מתמודד עם אתגרים בחיים

125
00:06:31,800 --> 00:06:34,520
:הוא שואל את עצמו
,אם הקב"ה טוב ומיטיב

126
00:06:34,600 --> 00:06:36,800
,אבא שרוצה לעשות טוב לילדים שלו

127
00:06:36,880 --> 00:06:39,600
?הוא מאתגר אותם
?הוא מנסה אותם

128
00:06:39,760 --> 00:06:42,120
או שהוא פשוט נותן להם
?חיים טובים יותר

129
00:06:42,200 --> 00:06:44,800
?למה האלוה מנסה את האדם

130
00:06:44,960 --> 00:06:48,960
עכשיו, אנחנו פתחנו את התוכנית
,עם ציטוט של הרמב"ם

131
00:06:49,040 --> 00:06:52,480
,שהאמונה אינה דבר הנאמר בפה

132
00:06:52,560 --> 00:06:56,240
אלא זו המצטיירת בנפש
.כפי שהיא מצטיירת

133
00:06:56,320 --> 00:07:01,520
:תעצרו אדם ברחוב, תשאלו אותו
?מה דעתך בסוגיית השוויון בין המינים

134
00:07:01,680 --> 00:07:03,120
.אז הוא אומר: אני מאמין

135
00:07:03,840 --> 00:07:07,480
איך אתם מפרשים
?"את צמד המילים "אני מאמין

136
00:07:09,000 --> 00:07:11,840
?"אלדד, מה זה "אני מאמין

137
00:07:11,920 --> 00:07:13,720
,אתה אומר לי: תשמע
,אני מאמין בחופש

138
00:07:13,800 --> 00:07:16,840
,אני מאמין בדמוקרטיה
אני מאמין בשוויון

139
00:07:16,920 --> 00:07:18,280
.או אני מאמין באלוהים

140
00:07:18,360 --> 00:07:22,000
,אני חושב שזה משהו של רצון
.הייתי רוצה שזו תהיה המציאות

141
00:07:23,080 --> 00:07:27,160
אתה רוצה שזו... אתה מחזיק בדעה
.שאתה רוצה שהיא תהיה הדעה הרווחת

142
00:07:27,720 --> 00:07:28,840
.כן? -משהו כזה

143
00:07:28,920 --> 00:07:31,720
.אתה גם יכול להפוך את זה למציאות
.או להפוך את זה למציאות-

144
00:07:31,800 --> 00:07:35,720
"איך אתה הופך את ה"אין" ל"יש
?דרך המילים

145
00:07:35,960 --> 00:07:39,400
אני יכול לתת דוגמה קטנה
.ואז אולי מפה זה יתקשר. -בבקשה

146
00:07:39,480 --> 00:07:41,800
,פעם כשהייתי צריך להגיע לאיזשהו מקום

147
00:07:41,880 --> 00:07:44,200
,האוטו שלי קצת גרוטה

148
00:07:44,280 --> 00:07:45,600
ומסתבר מלא חברים שלי

149
00:07:45,760 --> 00:07:47,960
נתקעו בחולות בדרך
.לאיזשהו יום הולדת

150
00:07:48,040 --> 00:07:51,280
לי נפלו המפתחות בחור הקטן
.של המעלית, חור כזה

151
00:07:51,360 --> 00:07:53,480
?מה הסיכוי שזה יקרה
.אחד למיליון

152
00:07:53,560 --> 00:07:56,720
:עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי
אוקיי, נפלו לי המפתחות

153
00:07:56,800 --> 00:07:59,040
ובגלל זה לא הצלחתי להגיע
,לאותו מקום ולא נתקעתי ולא הכול

154
00:07:59,560 --> 00:08:02,720
:ואני יכול להגיד לעצמי
,אוקיי, היה לי פה איזשהו ניסיון כביכול

155
00:08:02,800 --> 00:08:06,960
למה זה קרה לי? אבל אני מסתכל
.עליו באופטימיות של מה יכול היה לקרות אם

156
00:08:07,040 --> 00:08:09,440
עכשיו, אני לא מקשר את זה
,לאיזשהו גוף גדול

157
00:08:09,520 --> 00:08:11,760
אלא אני עצמי כאילו
אומר עדיף להיות אופטימי

158
00:08:11,840 --> 00:08:13,600
,ועדיף להיות בסדר עם זה

159
00:08:13,680 --> 00:08:16,800
ואז עוד פעם אתה
החלקת את זה ביותר קליל

160
00:08:16,880 --> 00:08:18,120
.והחיים שלך נראים אחרת פשוט

161
00:08:18,200 --> 00:08:22,120
,"כלומר, כשאתה אומר "אני מאמין
אתה בעצם מתכוון

162
00:08:22,200 --> 00:08:27,960
- שאתה מחזיק בדעה על החיים
,אופטימיות או פסימיות, תלוי באדם

163
00:08:28,480 --> 00:08:31,800
,ואין כאן עניין של אמת ושקר
.של נכון ולא נכון

164
00:08:31,960 --> 00:08:34,920
.זה סוג של צורת חיים. -נכון

165
00:08:35,080 --> 00:08:36,320
?ואתה מה אומר, אביב

166
00:08:36,480 --> 00:08:40,600
,אמונה היא דבר מאוד מאוד בעייתי
,זה דבר שהוא ערטילאי לדעתי

167
00:08:40,680 --> 00:08:43,920
.זה דבר שקשה להמחיש אותו במילים
אז למה אתה מתכוון-

168
00:08:44,000 --> 00:08:45,080
?"כשאתה אומר "אני מאמין

169
00:08:45,160 --> 00:08:48,040
...כשאני אומר "אני מאמין" זה

170
00:08:49,080 --> 00:08:50,520
זה מאוד קשה לבטא את זה

171
00:08:50,600 --> 00:08:52,600
.בתחושות או במילים
,בוא ניקח דוגמה מהחיים שלך-

172
00:08:52,680 --> 00:08:53,720
.אתה עורך דין? -כן

173
00:08:53,800 --> 00:08:56,440
,יפה. אתה עומד מול השופט
:אתה אומר לשופט

174
00:08:56,520 --> 00:09:00,320
אדוני השופט, אני מאמין
.שהאיש הזה לא עשה דברים כאלה

175
00:09:00,880 --> 00:09:04,000
...אז איך אתה
אז כמו שהרב טיפה-

176
00:09:04,080 --> 00:09:08,600
,הוציא איזשהו גיחוך מפיו
"אז באמת כשאומרים לשופט "אני מאמין

177
00:09:08,680 --> 00:09:11,560
?זו טענה שהיא די מגוחכת. -למה

178
00:09:11,640 --> 00:09:14,240
כי אי אפשר להגיד לשופט
,"בבית משפט "אני מאמין

179
00:09:14,320 --> 00:09:18,360
,בבית המשפט צריך לבוא עם ראיות
.עם הוכחות, עם מסמכים, עם ניירות

180
00:09:18,440 --> 00:09:23,000
,"וכשבן אדם בא ואומר "אני מאמין
,כמו שאמרתי שזה איזשהו משהו ערטילאי

181
00:09:23,080 --> 00:09:25,040
,זה איזשהו משהו שאנחנו בונים לעצמנו

182
00:09:25,120 --> 00:09:30,920
משהו שאנחנו משרישים מעצמנו
,בידיעה או בתחושה או בהרגשה שלנו

183
00:09:31,000 --> 00:09:33,160
זה משהו שאנחנו רוצים
ליצור לעצמנו מציאות

184
00:09:33,240 --> 00:09:35,240
.באמצעות האמונה שאנחנו מאמינים בה

185
00:09:35,320 --> 00:09:39,480
זאת אומרת, שהאמונה
,"או ה"אני מאמין

186
00:09:39,560 --> 00:09:43,560
אתה אומר: אני מחזיק
.בדעה מסוימת, אדוני השופט. -כן

187
00:09:43,640 --> 00:09:45,360
אני לא יכול להוכיח לך
,אם היא נכונה או לא

188
00:09:45,440 --> 00:09:50,480
אבל זה מה שאני חושב
.בלי יכולת להוכיח

189
00:09:50,560 --> 00:09:55,280
לפי הרמב"ם לא לזה מתכוונים
."כשאומרים "אני מאמין

190
00:09:55,360 --> 00:09:57,440
,עכשיו, הרמב"ם הוא לא עוד מישהו

191
00:09:57,520 --> 00:10:01,040
הרי את י"ג עיקרי האמונה
:שאנחנו אומרים כל בוקר

192
00:10:01,120 --> 00:10:05,440
אני מאמין באמונה שלמה שהקב"ה"
"...מצוי ומשגיח ושאינו גוף ושאינו

193
00:10:05,520 --> 00:10:10,120
כל ה"אני מאמין" הזה, שהוא בעצם
,היסודות של האמונה שלנו

194
00:10:10,200 --> 00:10:13,480
אומר הרמב"ם: לפני שאתה מתחיל
להגיד את זה תשאל את עצמך

195
00:10:13,640 --> 00:10:15,240
,"אם אתה יודע מה פירוש "אני מאמין

196
00:10:15,320 --> 00:10:19,800
כי לפי הרמב"ם "אני מאמין" זו שפה
שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים היום

197
00:10:19,880 --> 00:10:25,080
וכולנו יודעים ששפה
.זה דבר שמשתנה תרבותית, חברתית

198
00:10:25,160 --> 00:10:26,520
,הרמב"ם, כפי שאמרנו בתחילה

199
00:10:26,600 --> 00:10:28,960
:כשהוא אומר "אני מאמין" הוא מתכוון כך

200
00:10:29,040 --> 00:10:31,440
,אדוני השופט, יש לי דעה

201
00:10:31,520 --> 00:10:34,480
.זו הדעה ועכשיו אני הולך להוכיח אותה

202
00:10:35,000 --> 00:10:38,360
.זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים היום
.ממה שאנחנו חושבים מבחוץ-

203
00:10:38,440 --> 00:10:43,280
מה שחושבים ברחוב זה
.ממש לגמרי אחרת. -הפוך, הפוך לגמרי

204
00:10:43,360 --> 00:10:46,560
אתה לא צריך את המסמכים האלה
.להביא לשופט, הכול אצלך בפנים

205
00:10:46,640 --> 00:10:48,560
אבל קשה להוציא
.את זה לפועל, החוצה

206
00:10:48,840 --> 00:10:50,160
.נכון, נכון, נכון
,אדם שיש לו ניסיונות-

207
00:10:50,240 --> 00:10:52,440
אדם שיש לו ניסיוניות
,ואפילו ניסיונות קשים

208
00:10:52,600 --> 00:10:55,840
,שם הוא נבחן באמונה שלו
.ברמת האמונה. -רגע, רגע, תעצור

209
00:10:56,000 --> 00:11:00,680
רגע, אתה עכשיו קובע עמדה
.בלי שאתה יכול להוכיח אותה

210
00:11:00,760 --> 00:11:04,080
זאת אומרת, אתה אומר שהאירועים
,שעוברים על האדם בחיים

211
00:11:04,160 --> 00:11:06,200
הוא לא יכול למנוע אותם
והם באים עליו מלמעלה

212
00:11:06,280 --> 00:11:08,440
.והוא צריך להתמודד איתם
?אתה יכול להוכיח את זה

213
00:11:09,440 --> 00:11:10,760
.הוא מאמין בזה
...זאת שאלה-

214
00:11:10,840 --> 00:11:13,400
,זה לא נקרא מאמין
.זה מחזיק בדעה

215
00:11:13,480 --> 00:11:15,680
.זה הניסיון שלו
.זה מחזיק בדעה-

216
00:11:15,760 --> 00:11:19,480
אגב, יש ספר שכתב רבנו סעדיה גאון
,לפני 1,100 שנים

217
00:11:19,560 --> 00:11:23,560
."הוא נקרא "הנבחר באמונות ובדעות

218
00:11:23,640 --> 00:11:26,720
?מה ההבדל בין אמונות לדעות
,הוא אשר אמרנו

219
00:11:26,880 --> 00:11:31,440
הדעה זו דעה שאינה מוכחת
.והאמונה היא הדעה המוכחת

220
00:11:31,520 --> 00:11:34,360
,אז כשאביב אומר "שמע
,"אני חושב כך וכך וכך

221
00:11:34,440 --> 00:11:35,600
.אני אומר זה בסדר גמור

222
00:11:35,680 --> 00:11:39,720
אבל אם אתה מבקש לשכנע אותי
.שהדעה שלך נכונה - תוכיח אותה

223
00:11:39,800 --> 00:11:42,560
,ואם אתה לא מוכיח אותה
,"אל תאמר "אני מאמין

224
00:11:42,640 --> 00:11:44,240
."תאמר "אני מחזיק בדעה

225
00:11:44,880 --> 00:11:47,480
.בסדר, שזו אמונה
.אני מאמין בדעה שלי

226
00:11:47,640 --> 00:11:50,920
...רגע, הרב, אם אני
אני לא ראיתי הרי את הקב"ה

227
00:11:51,080 --> 00:11:52,440
?ואני מאמין בו, אוקיי
.לא ראית אותו-

228
00:11:52,520 --> 00:11:54,920
.לא ראית? -עוד לא
?מקווה לראות, סבבה-

229
00:11:55,080 --> 00:11:58,240
,אז אני לא מוכיח פה
,זו האמונה

230
00:11:58,320 --> 00:11:59,840
.זה קצת סותר את העניין
?למה-

231
00:12:00,640 --> 00:12:01,880
.כי אתה אמרת הפוך

232
00:12:01,960 --> 00:12:07,040
אדם שלא פגש את האלוה
.הוא מחזיק בדעה שיש אלוה

233
00:12:07,200 --> 00:12:08,440
.או באמונה שיש אלוה

234
00:12:08,520 --> 00:12:11,040
לפי ההגדרה של הרמב"ם
.זה לא נקרא מאמין

235
00:12:11,200 --> 00:12:14,840
כשאתה אומר "אני מאמין
,"באמונה שלמה שהקב"ה מצוי

236
00:12:15,480 --> 00:12:17,120
"?מה פירוש "אני מאמין

237
00:12:17,200 --> 00:12:20,600
אני יכול להוכיח לעצמי
.שהדעה הזאת נכונה

238
00:12:20,680 --> 00:12:25,120
עכשיו, איך היהדות מוכיחה
?שיש אלוה כדי שאנחנו ניקרא מאמינים

239
00:12:25,200 --> 00:12:26,280
.את זה צריך ללמוד

240
00:12:26,360 --> 00:12:29,560
אבל כשאדם אומר "שמע, אני לא יודע
- "אם יש או אין, אני מאמין

241
00:12:29,720 --> 00:12:31,840
.זו גישה נוצרית או מוסלמית

242
00:12:31,920 --> 00:12:35,880
,"אבל כשהיהודי אומר "אני מאמין
תובע הרמב"ם ממנו

243
00:12:35,960 --> 00:12:40,800
להיות מסוגל לכל הפחות להוכיח לעצמו
.שהדעה שהוא מחזיק בה נכונה

244
00:12:40,880 --> 00:12:43,680
עכשיו השאלה היא אם הרמב"ם
,מציב רף כזה גבוה

245
00:12:43,760 --> 00:12:46,000
?איך מתייחסים לסוגיית הניסיונות

246
00:12:46,080 --> 00:12:48,920
,אנחנו לא מדברים על פילוסופיה
,אנחנו יוצאים מהבית

247
00:12:49,000 --> 00:12:52,960
,הולכים ברחוב, חוזרים מהעבודה
.לא הכול מסתדר כמו שאנחנו רוצים

248
00:12:53,040 --> 00:12:55,360
?זה ניסיון או לא ניסיון

249
00:12:55,520 --> 00:13:02,000
האם הניסיון נועד כדי, כמו שחלק
?"מהחכמים אומרים "להרבות את השכר

250
00:13:02,080 --> 00:13:03,080
.הרמב"ם לא מסכים עם זה

251
00:13:03,600 --> 00:13:05,960
...האם זה נועד ל
...או להתעלות. -או להתעלות או-

252
00:13:06,040 --> 00:13:07,840
?גם עם זה הרמב"ם לא מסכים
.גם עם זה הרמב"ם לא מסכים-

253
00:13:07,920 --> 00:13:09,600
אני גם לא חושב
,אם אמרו למישהו, אתה יודע

254
00:13:09,680 --> 00:13:13,200
,שהכול ילך לך חלק בחיים היה אומר שכן
.זה גם לא דבר הכי טוב בעולם

255
00:13:13,280 --> 00:13:15,920
.למה? אני הייתי רוצה הכול חלק
?הכול הכול חלק-

256
00:13:16,080 --> 00:13:18,480
?למה לא
.כי אז לא תרגיש גם כיף-

257
00:13:19,680 --> 00:13:20,400
תשאיר לי להתמודד
.עם הבעיה הזאת

258
00:13:20,480 --> 00:13:22,200
.אני רוצה שכל הזמן יהיה לי כיף

259
00:13:22,280 --> 00:13:24,400
.תשאיר לי להתמודד עם הבעיה הזאת

260
00:13:25,120 --> 00:13:28,400
,תשמע, לזכות בלוטו זה צרות צרורות
?אתה יודע מה קורה

261
00:13:28,480 --> 00:13:31,040
תסתכל סטטיסטית מה קורה
.לאנשים זוכים בלוטו

262
00:13:31,120 --> 00:13:34,000
?אבל אתה יודע
.תן לי לנסות, אני אעשה את זה אחרת

263
00:13:34,680 --> 00:13:35,600
.בדיוק

264
00:13:36,440 --> 00:13:38,040
אז בואו ננסה ללמוד

265
00:13:38,960 --> 00:13:42,600
מה דעת חכמינו ז"ל על סוגיית הניסיונות

266
00:13:42,680 --> 00:13:44,240
.מזווית קצת שונה

267
00:13:44,800 --> 00:13:49,200
,אבל כדי להבין את זה
.אני מבקש לעשות איתכם סיבוב קטן

268
00:13:49,280 --> 00:13:53,080
על פי תורת ישראל, העולם מתנהל

269
00:13:53,240 --> 00:14:00,720
:בשלושה ממדים שונים
.בדין, בחסד וברחמים

270
00:14:01,440 --> 00:14:05,880
,מה ההבדל בין דין
?בין חסד ובין רחמים

271
00:14:06,120 --> 00:14:07,960
.מה זה דין? -מידה קשה

272
00:14:08,040 --> 00:14:09,360
?מה
.מידה קשה-

273
00:14:09,960 --> 00:14:10,680
?מה זאת אומרת

274
00:14:10,760 --> 00:14:15,960
דין זה מידה שאם אנחנו אומרים
...שיש איזושהי ישות אלוקית

275
00:14:16,040 --> 00:14:18,560
,עזוב את האלוקות עכשיו
.אנחנו מדברים פה בעולם שלנו

276
00:14:18,640 --> 00:14:19,880
.דין? -כן
דין אני יכול להגיד לך-

277
00:14:19,960 --> 00:14:22,480
...מהעולם של המשפט, דין זה

278
00:14:22,560 --> 00:14:24,280
.דין כשמו כן הוא, עושים את הדין

279
00:14:24,360 --> 00:14:25,520
.קביעה. -עושים את הדין

280
00:14:25,600 --> 00:14:26,080
?מה זה דין

281
00:14:26,160 --> 00:14:28,320
.נוהגים ביד של הדין, ביד הקשה
.שאין לך עוד איפה לזוז-

282
00:14:28,400 --> 00:14:33,880
בודקים את המציאות על פי החוק
.ומתאימים את המציאות לחוק. -בדיוק

283
00:14:33,960 --> 00:14:36,520
,עברת - תשלם
.לא עברת - לא תשלם

284
00:14:36,600 --> 00:14:40,440
.אין מרחמים בדין
.בדיוק, נצמדים לדין-

285
00:14:40,600 --> 00:14:42,840
,אז אם עשיתי עבירה
.אני בא לשוטר - זה חסד

286
00:14:42,920 --> 00:14:44,080
...תוותר לי על
.אם הוא מוותר-

287
00:14:44,160 --> 00:14:45,880
.אל תבנה על זה
.אל תבנה

288
00:14:46,040 --> 00:14:53,280
אבל דין, אמרת נכון, דין זה בעצם התאמה
.בין המציאות לבין הכללים שקבענו

289
00:14:54,240 --> 00:14:59,040
כלומר, יש חוק
,ומי שעומד בו - מקבל

290
00:14:59,120 --> 00:15:01,240
.מי שלא עומד בו - לא מקבל
.יחטוף-

291
00:15:01,320 --> 00:15:02,920
אלא אם כן יש לו חברים
,ואז הוא גם יקבל

292
00:15:03,000 --> 00:15:05,080
.אבל באופן כללי הוא לא מקבל

293
00:15:05,280 --> 00:15:06,280
?עכשיו, מה זה חסד

294
00:15:08,440 --> 00:15:09,800
?רחמים

295
00:15:09,960 --> 00:15:12,200
.רחמים אמרנו זה הגורם השלישי

296
00:15:13,120 --> 00:15:19,880
חסד? הייתי רוצה להגיד
.שזה לפנים משורת הדין

297
00:15:20,040 --> 00:15:23,360
,"כשאתה אומר "לפנים משורת הדין
?האם במשפט הזה יש דין

298
00:15:24,600 --> 00:15:25,160
.לא

299
00:15:25,240 --> 00:15:28,400
"?אז למה אמרת "שורת הדין
.לכאורה, לכאורה-

300
00:15:28,480 --> 00:15:30,640
.אז... לכאורה, לכאורה

301
00:15:32,600 --> 00:15:33,920
.לכאורה והואיל

302
00:15:34,000 --> 00:15:35,280
.והואיל. -כן

303
00:15:35,440 --> 00:15:38,400
"אז יש דין ב"לפנים משורת הדין
?או אין דין

304
00:15:39,240 --> 00:15:43,760
,אנחנו אומרים זה הדין
.אבל אנחנו לפנים משורת הדין

305
00:15:43,840 --> 00:15:46,320
,אז חסד זה יהיה, ככה אני אגדיר את זה

306
00:15:46,400 --> 00:15:48,600
.חסד זה יהיה דרגה שהיא מעל הדין

307
00:15:48,680 --> 00:15:51,760
,זאת אומרת
.יש את הדין ויש חסד

308
00:15:51,920 --> 00:15:56,040
?מה זה חסד
...חסד זה לנהוג-

309
00:15:56,120 --> 00:15:58,640
?לך, לך קדימה, מה זה חסד
.לנהוג בחסד-

310
00:15:58,720 --> 00:16:01,600
...מה זה היינו? -זה

311
00:16:01,760 --> 00:16:05,880
.רכות, רכות
.אין דין. אין דין. אין חוק-

312
00:16:05,960 --> 00:16:11,480
,חסד זה ביטול כל הכללים
.כל החוקים, כל הגדרים

313
00:16:11,560 --> 00:16:15,880
,אני נותן לך, לא בודק אם מגיע לך
,זה לא מעניין אותי

314
00:16:15,960 --> 00:16:18,160
,זו לא השפה שאני חי על פיה

315
00:16:18,240 --> 00:16:22,880
,חסד זה נתינה ללא שום תנאי
.ללא שום גבול

316
00:16:23,720 --> 00:16:24,880
לא בודקים בציציות

317
00:16:25,040 --> 00:16:27,880
?של מי שעושים איתו חסד, נכון

318
00:16:27,960 --> 00:16:30,800
.זאת אומרת, החסד הוא ההפך מהדין

319
00:16:30,880 --> 00:16:34,760
.הדין זה החוק, והחסד הוא ביטול החוק

320
00:16:34,840 --> 00:16:35,960
?עד כאן מסכימים

321
00:16:36,120 --> 00:16:40,520
אבל גם כשעושים דין
.לפעמים עושים חסד

322
00:16:40,600 --> 00:16:42,320
,זה נקרא רחמים

323
00:16:42,400 --> 00:16:45,200
.זה הממד השלישי
?מה זה רחמים

324
00:16:45,280 --> 00:16:48,080
,"כותב הרמח"ל ב"מסילת ישרים
?מה זה רחמים

325
00:16:48,160 --> 00:16:56,560
,הדין שאתה חייב
,אבל אנחנו לא גובים את החוב מייד

326
00:16:56,640 --> 00:17:03,960
,נותנים לך זמן להחזיר את החוב בעצמך
,למצוא דרך להתמודד עם פסק הדין

327
00:17:04,040 --> 00:17:07,680
.לנסות לבטל אותו במקרים מסוימים

328
00:17:07,760 --> 00:17:10,880
.כלומר, הרחמים הם במסגרת הדין

329
00:17:11,720 --> 00:17:14,520
יש בזה קצת חסד
,כי אנחנו לא גובים מייד

330
00:17:14,600 --> 00:17:15,720
.אבל זה גם לא ביטול הדין

331
00:17:15,800 --> 00:17:20,400
הדין הוא דין אבל אנחנו
מאריכים אף וממתינים לך

332
00:17:20,560 --> 00:17:25,200
,ואומרים: אם תבוא לקראת, למשל
אנחנו עושים עכשיו חוק חדש

333
00:17:25,280 --> 00:17:31,120
ואומרים אין בן אדם שלא שכח
...משהו בבית מהצבא, אני יודע

334
00:17:31,200 --> 00:17:34,120
.שני רובים, שלושה רימונים
,זאת אומרת, דברים קטנים

335
00:17:34,200 --> 00:17:36,560
,ואנחנו עכשיו עושים
,אתה יודע, מרצון

336
00:17:36,640 --> 00:17:39,000
,אתה בא, שם אנונימי
.לא שואלים שאלות

337
00:17:39,080 --> 00:17:41,640
,זה נקרא לפנים משורת הדין
.זה לא חסד

338
00:17:43,320 --> 00:17:49,000
:אלה הם שלושת הקודקודים
.יש דין, יש חסד ויש רחמים

339
00:17:49,080 --> 00:17:52,200
אם הבאתי צדקה לבן אדם
.שאני לא באמת יודע לאן הכסף הולך

340
00:17:52,280 --> 00:17:53,800
?זה נקרא חסד. -חסד, נכון

341
00:17:54,640 --> 00:17:56,480
.זה נקרא חסד
.עכשיו שאלה

342
00:17:56,560 --> 00:17:57,560
,אבל ריחמתי עליו אולי

343
00:17:57,640 --> 00:17:59,320
?זה לא נכנס פה בנישה

344
00:17:59,400 --> 00:18:00,520
מה זאת אומרת? -הרי ריחמתי עליו

345
00:18:00,600 --> 00:18:01,800
.שהוא צריך ממני את העזרה

346
00:18:01,880 --> 00:18:07,280
בוודאי. התעוררו בך רחמים על האדם
.ולכן החלטת לעשות איתו חסד ולא דין

347
00:18:08,560 --> 00:18:09,440
?בסדר

348
00:18:09,520 --> 00:18:15,120
לפעמים אנחנו מתעוררים ברחמים
.על אדם ואז מגלים ואומרים: לך לעבוד

349
00:18:15,200 --> 00:18:18,680
.נכון? בעיקר כשרואים דתיים
?מה

350
00:18:18,760 --> 00:18:19,640
,אז עכשיו אני שואל שאלה

351
00:18:19,800 --> 00:18:25,640
,כשאנחנו מסתכלים על העולם
- על הטבע, החיים, הטבע

352
00:18:25,720 --> 00:18:30,720
?הם מתנהלים בדין, בחסד או ברחמים
.שלושתם, אני אומר-

353
00:18:31,240 --> 00:18:32,160
.הטבע

354
00:18:35,040 --> 00:18:36,520
?בדין. -בדין

355
00:18:37,240 --> 00:18:39,040
?נכון. למה

356
00:18:39,560 --> 00:18:41,360
.כי זה עובד לפי חוקיות
.יפה-

357
00:18:41,960 --> 00:18:46,240
,כל המושג "טבע", אגב
,המילה "טבע" היא לא מילה יהודית

358
00:18:46,320 --> 00:18:49,440
היא מילה שהגיעה אל היהדות
בימי הביניים בתרגום מערבית

359
00:18:49,520 --> 00:18:52,480
על ידי רבי שמואל אבן תיבון
."כשתרגם את "מורה נבוכים

360
00:18:53,520 --> 00:18:57,440
"ההגדרה של חז"ל למילה "טבע
.היא שונה לגמרי

361
00:18:57,520 --> 00:19:00,520
זאת אומרת, המשמעות היא אותה משמעות
.אבל ההגדרה היא הרבה יותר מדויקת

362
00:19:00,600 --> 00:19:02,120
?אתם יודעים איך חז"ל קוראים לטבע

363
00:19:03,280 --> 00:19:05,560
."מנהגו של עולם"
.זה מה שאמרת, אלדד

364
00:19:06,200 --> 00:19:09,240
.בכל זאת, חקלאי, אתה יודע
.מה זה מנהגו של עולם? יש חוקיות-

365
00:19:09,400 --> 00:19:11,760
.חקלאי, חקלאי, אין מה לעשות
,אין אצלנו רחמים-

366
00:19:11,840 --> 00:19:13,520
.יש קרה, זה קרה. -בדיוק

367
00:19:13,600 --> 00:19:16,880
.אפילו המדינה לא מרחמת
.נכון. יש חוק. -יש חוק-

368
00:19:18,520 --> 00:19:21,600
,זרעת - קצרת
.לא זרעת - לא קצרת

369
00:19:21,680 --> 00:19:25,440
,ירד גשם - יצמח
?לא ירד גשם - הממטרות תצמחנה, נכון

370
00:19:25,520 --> 00:19:28,360
,זאת אומרת, יש כללים
יש חוקיות נוקשה מאוד

371
00:19:28,440 --> 00:19:32,240
.שכל מי שמתנגש בה היא לא מתחשבת בו

372
00:19:32,440 --> 00:19:35,840
,אם זה היה בכוונה או לא בכוונה
- בשוגג או מזיד או אנוס

373
00:19:35,920 --> 00:19:38,560
,הטבע לא מתחשב
.הטבע הוא דין

374
00:19:38,640 --> 00:19:44,200
,כל המהות של הטבע זה המחזוריות
.מנהגו של עולם

375
00:19:44,280 --> 00:19:47,680
זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם
,שיש בו דין

376
00:19:49,000 --> 00:19:51,280
.שכל המהות שלו היא דין

377
00:19:51,720 --> 00:19:53,280
.כן. -יפה

378
00:19:53,360 --> 00:19:54,640
,עכשיו שאלה נוספת

379
00:19:54,720 --> 00:20:00,480
אנחנו בני האדם
.נולדנו לעולם הזה שהוא דין

380
00:20:00,560 --> 00:20:07,480
האם האדם מגיע לעולם הזה
?בדין, בחסד או ברחמים

381
00:20:07,560 --> 00:20:09,320
.שלושתם. -הייתי אומר בדין

382
00:20:09,560 --> 00:20:10,480
.בדין? -כן

383
00:20:11,280 --> 00:20:13,840
הוא עוד לא היה
?אז איך מגיע לו לבוא לפה

384
00:20:14,120 --> 00:20:17,200
,יש דין, זאת אומרת
.הוא בעל כורחו מגיע לפה

385
00:20:17,280 --> 00:20:20,320
...זה דין, זה
.אל תביא לי עכשיו פסוקים ומשניות-

386
00:20:20,400 --> 00:20:26,520
כשההורים מייצרים עובר
,שיבוא לעולם

387
00:20:26,600 --> 00:20:29,120
?לפני שהעובר נוצר הוא היה

388
00:20:29,200 --> 00:20:30,280
.לא. -לא

389
00:20:30,360 --> 00:20:35,600
אז אם הוא לא היה אי אפשר לבדוק
.אם מגיע למי שלא היה להגיע ולהיות

390
00:20:36,400 --> 00:20:38,280
.אבל זה לא ככה בלי האמונה
.זה בא עם שלושתם-

391
00:20:38,440 --> 00:20:40,840
.זה פה 100 אחוז נתינה
,לא, זה שלושתם-

392
00:20:41,000 --> 00:20:42,840
.גם דין, גם חסד, גם רחמים

393
00:20:43,000 --> 00:20:46,200
בוא נתחיל ככה, למה אתה אומר
?שזה 100 אחוז נתינה

394
00:20:46,960 --> 00:20:48,600
?אתה עכשיו מביא ילד לעולם, אוקיי

395
00:20:48,680 --> 00:20:50,560
.ברור שזה גם בשבילך בסופו של דבר

396
00:20:50,640 --> 00:20:55,280
,בסדר, אבל מצד הילד, הבאת את הילד
?למה זה חסד

397
00:20:56,480 --> 00:21:01,560
,זה... הם הביאו גוף לעולם
.הם מכלכלים אותו

398
00:21:01,640 --> 00:21:02,800
.הם איתו כל הזמן
?אבל לאיזה עולם הם מביאים אותו-

399
00:21:02,880 --> 00:21:05,480
,לעולם של ניסיונות
.לעולם של קשיים

400
00:21:05,560 --> 00:21:09,040
.עולם טוב, עולם טוב
.דיברנו על זה שיכול להיות גם גן עדן-

401
00:21:10,600 --> 00:21:13,920
,רגע, שנייה. אתה אומר טוב
.אני אסביר גם למה

402
00:21:14,000 --> 00:21:16,800
,כשאנחנו מביאים ילד לעולם
עזוב עכשיו כרגע

403
00:21:16,880 --> 00:21:19,600
,אם יש לנו איך לכלכל אותו
,אין לנו איך לכלכל אותו

404
00:21:19,760 --> 00:21:26,000
עצם נתינת האפשרות
למי שלא קיים להיות קיים

405
00:21:26,080 --> 00:21:30,880
לא בודקת בציציות של זה שאיננו
אם מגיע לו או לא

406
00:21:31,040 --> 00:21:33,000
.כי הוא עדיין איננו

407
00:21:34,160 --> 00:21:35,680
אז אם אנחנו יוצרים

408
00:21:35,760 --> 00:21:37,400
את מי שעליו אנחנו שואלים

409
00:21:37,480 --> 00:21:39,080
,אם מגיע לו או לא

410
00:21:39,160 --> 00:21:42,520
.זה מעשה של חסד ללא כחל וסרק

411
00:21:43,120 --> 00:21:47,800
זאת אומרת, האדם מגיע לעולם
בחסד גמור

412
00:21:47,880 --> 00:21:50,400
.והעולם הוא עולם של דין

413
00:21:50,480 --> 00:21:54,080
,עכשיו, למה אמרת, אלדד
.שהעולם הוא דין? כי הוא מחזורי

414
00:21:54,160 --> 00:21:57,880
,אם אנחנו נשבור את המחזוריות
?הטבע יישאר דין

415
00:21:57,960 --> 00:22:00,600
.כן. לא, רגע
.לא. לא, לא-

416
00:22:01,680 --> 00:22:03,960
.יהיה שילוב

417
00:22:04,040 --> 00:22:07,880
כשמתרחש נס שמשדד
,את מערכות הטבע

418
00:22:07,960 --> 00:22:11,400
,קריעת ים סוף למשל
.זה ביטול הדין. זה חסד

419
00:22:11,480 --> 00:22:18,560
,לכן, ככל שיהיו יותר ניסים של חסד
.כך הדין יתפוס פחות. -נכון

420
00:22:18,640 --> 00:22:25,280
כלומר, כשהאדם נולד לאקווריום
,של הדין זה יצור שכל קיומו בחסד

421
00:22:25,440 --> 00:22:29,880
,אבל המגרש הוא לא המגרש הביתי שלו
.הוא במגרש של דין

422
00:22:29,960 --> 00:22:32,680
?אם החסד יתמיד, מה יתבטל

423
00:22:32,760 --> 00:22:33,760
.הדין. -הדין

424
00:22:33,840 --> 00:22:36,160
.לכן אי אפשר שהחסד יתמיד

425
00:22:36,240 --> 00:22:39,720
עכשיו אנחנו מבינים
:למה כל השפע שאנחנו זוכים לו

426
00:22:39,800 --> 00:22:43,880
- בריאות, פרנסה, מילוי צרכים, כסף

427
00:22:44,040 --> 00:22:49,840
,כל הדברים האלה הם תמיד רועדים
.הם אף פעם לא יציבים, אין קביעות

428
00:22:49,920 --> 00:22:51,040
?למה אין קביעות

429
00:22:51,120 --> 00:22:55,320
כי לא ייתכן שלשפע
,תהיה קביעות בעולם של דין

430
00:22:55,400 --> 00:22:56,800
.כי השפע הוא חסד

431
00:22:56,880 --> 00:23:00,480
,ואם הוא יתמיד ויהיה קבוע
.יתבטל הדין

432
00:23:00,640 --> 00:23:04,520
לכן נגזר על השפע שבני האדם
.זוכים לו להיות לא יציב

433
00:23:04,600 --> 00:23:06,600
למה שלא יתבטל הדין
?ויהיה רק חסד

434
00:23:07,400 --> 00:23:08,880
.שאלה מצוינת
.זה גן עדן כבר-

435
00:23:08,960 --> 00:23:10,760
.זו שאלה מצוינת
.לא, פה, בעולם הזה-

436
00:23:10,840 --> 00:23:14,840
אז אתה בעצם מציע לקב"ה
פעם הבאה שהוא יברא את העולם

437
00:23:15,000 --> 00:23:18,440
במקום להתייעץ עם המלאכים
.שיתייעץ איתנו, ניתן לו כמה טיפים

438
00:23:18,520 --> 00:23:21,760
.זו אפשרות טובה מאוד
.אני שאלתי ברצינות-

439
00:23:21,840 --> 00:23:26,520
...אני מסכים איתך, אבל אם העולם
אם האלוה ברא את העולם במידת הדין

440
00:23:26,600 --> 00:23:31,400
ויש גם חסד בעולם
,והחסד הוא נס והדין הוא טבע

441
00:23:31,480 --> 00:23:36,920
כשיהיה ממד
,שבו אין טבע אלא נס

442
00:23:37,000 --> 00:23:41,960
בעצם העולם שאתה מבקש
?אכן יתקיים. נכון

443
00:23:42,040 --> 00:23:45,680
רק אתה שואל
?למה לא הולכים ישר לממד הזה

444
00:23:45,760 --> 00:23:47,560
.למה צריכים לעבור קו? -בדיוק

445
00:23:47,640 --> 00:23:50,000
פה נמצאת התשובה
,על פי מהר"ל מפראג

446
00:23:50,080 --> 00:23:54,040
אחרי שבנינו את היסוד הזה
,של חסד, של דין ושל רחמים

447
00:23:54,120 --> 00:23:58,400
ואחרי שהסברנו שהאדם הוא חסד
,אבל הוא חי בממד של דין

448
00:23:58,800 --> 00:24:07,160
כדי שהשפע יתמיד צריך שמידת הדין
.תסכים שהשפע מגיע לאדם

449
00:24:07,240 --> 00:24:11,480
כלומר, שהשפע שעד עכשיו
.הגיע בחסד עכשיו מגיע בדין

450
00:24:11,560 --> 00:24:13,520
.אגב, זה מה שקרה עם איוב

451
00:24:13,920 --> 00:24:17,160
בספר איוב מסופר
שהקב"ה מדבר עם השטן

452
00:24:17,320 --> 00:24:20,160
:והקב"ה אומר לשטן
תראה איזה צדיק יש לי פה

453
00:24:20,240 --> 00:24:23,680
והוא תם וישר וירא אלוהים
.וסר מרע וחבל על הזמן

454
00:24:23,840 --> 00:24:26,240
,והשטן, בתור התובע הכללי

455
00:24:26,320 --> 00:24:27,520
?מה הוא אמור להגיד

456
00:24:27,600 --> 00:24:31,240
אם הקב"ה בא ואומר לשטן
,"האיש הזה צדיק"

457
00:24:31,320 --> 00:24:33,360
.מה השטן אמור להגיד? אמן

458
00:24:34,720 --> 00:24:39,720
הקב"ה חוקר לב ובוחן כליות
ונותן לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו

459
00:24:39,800 --> 00:24:41,360
.והוא שופט את האדם בדין

460
00:24:41,440 --> 00:24:46,600
כלומר, אם האלוה אומר שאיוב צדיק
.אז הוא כנראה צדיק

461
00:24:47,680 --> 00:24:50,120
?אז למה השטן מתווכח
?יש לו עניין להפליל

462
00:24:50,920 --> 00:24:56,400
תשובה: כדי שאיוב יקבל
,את כל השפע שהאלוה נתן לו

463
00:24:56,480 --> 00:24:59,800
שבעה בנים ושלוש בנות
- ועושר וכבוד

464
00:24:59,880 --> 00:25:04,040
כדי שזה יתמיד
,צריך אישור של מידת הדין

465
00:25:04,120 --> 00:25:07,920
צריך שזה יגיע לו
.בדין ולא בחסד

466
00:25:08,000 --> 00:25:11,280
אז כל החסד שהוא קיבל לפני כן
.זה היה מה... -זמני

467
00:25:11,440 --> 00:25:14,680
?זה היה מצד החסד ולא מצד הדין
.נכון-

468
00:25:14,760 --> 00:25:16,120
אז רק אחרי שהשטן נכנס לתמונה

469
00:25:16,280 --> 00:25:20,240
.זה הפך לדין
,ואז איוב מתנסה בניסיון האמונה-

470
00:25:20,320 --> 00:25:25,000
ואחרי שהוא עומד בניסיון
כל מה שהיה לו חוזר לו חזרה

471
00:25:25,080 --> 00:25:29,320
ואז מסתיים הספר: וטובה הייתה
אחריתו של איוב מראשיתו

472
00:25:29,400 --> 00:25:33,280
...וייוולדו לו שבעה בנים ושלוש
.וימות איוב זקן ושבע ימים

473
00:25:33,360 --> 00:25:36,840
כלומר, ספר איוב שכתב
משה רבנו מלמד אותנו

474
00:25:37,000 --> 00:25:44,440
שכדי שהשפע יתמיד אי אפשר
,שהוא לא יעבור מממד החסד לממד הדין

475
00:25:44,600 --> 00:25:48,160
והאשרור של מידת הדין
על השפע שהאדם מקבל

476
00:25:48,240 --> 00:25:51,280
.מחייבת ניסיון של האדם

477
00:25:51,440 --> 00:25:55,440
הקב"ה מנסה את האדם לא כדי
,לבדוק אם הוא יעמוד בניסיון או לא

478
00:25:55,840 --> 00:25:59,640
ברור שהוא יעמוד, רק מי
.שיעמוד בניסיון מנסים אותו

479
00:25:59,720 --> 00:26:01,320
?ומדוע מנסים אותו

480
00:26:01,480 --> 00:26:06,520
כדי שכל מה שהוא קיבל בחסד
.קודם לכן, עכשיו יגיע לו בדין

481
00:26:06,600 --> 00:26:09,280
:עכשיו יש לי שאלה, אתה אמרת
?למה לא עוברים ישר לשם

482
00:26:09,360 --> 00:26:13,440
,אשאל אותך שאלה
.אם המנגנון הזה הוא נכון, אם הוא אמיתי

483
00:26:13,520 --> 00:26:14,560
?איזה מנגנון

484
00:26:14,720 --> 00:26:19,800
שכדי שהשפע יתמיד האדם חייב
,להתנסות ולהיות בעלים על השפע

485
00:26:19,960 --> 00:26:22,040
?שיגיע לו הדין, את מי מנסים
.זה די חוזר על מה שאמרתי בהתחלה-

486
00:26:22,200 --> 00:26:25,120
.רק שנייה, רק רגע
?את מי מנסים יותר

487
00:26:25,200 --> 00:26:28,720
את מי שמגיע לו הרבה
?או את מי שמגיע לו קצת

488
00:26:29,560 --> 00:26:31,680
.את מי שמגיע לו הרבה
.יפה-

489
00:26:31,760 --> 00:26:35,560
- מי מקבל יותר
מי שמקבל רק עולם הזה

490
00:26:35,640 --> 00:26:37,240
?או מי שמקבל גם עולם הבא

491
00:26:38,800 --> 00:26:41,920
.לכאורה, מי שמקבל גם עולם הבא
.למה "לכאורה"? -אם יש לך אמונה-

492
00:26:42,118 --> 00:26:44,156
...כמובן. -אז

493
00:26:44,480 --> 00:26:46,960
תראה, להוכיח שיש עולם הבא
אנחנו נעשה בהזדמנות אחרת

494
00:26:47,040 --> 00:26:48,600
...אבל כרגע אנחנו עושים
"זה לא מתקשר ל"אני מאמין-

495
00:26:48,680 --> 00:26:50,360
שאתה לא מחפש
.את התמורה הזו איפשהו

496
00:26:50,440 --> 00:26:55,720
אני מנסה קודם כול להבין
.את המכניקה של הניסיון, איך זה עובד

497
00:26:55,800 --> 00:26:58,120
אחר כך נבדוק
,אם יש אלוה או אין אלוה

498
00:26:58,200 --> 00:27:00,360
אם יש השגחה פרטית
.או אין השגחה פרטית

499
00:27:00,440 --> 00:27:02,440
,אם אלוהים מדבר
,אם הוא לא מדבר

500
00:27:02,520 --> 00:27:04,240
,אם הוא רוצה מאיתנו משהו או לא

501
00:27:04,400 --> 00:27:07,480
אבל כשאני אומר שהקב"ה
משגיח ומנסה את האדם

502
00:27:07,560 --> 00:27:09,400
אני רוצה להבין קודם כול
,למה הוא עושה את זה

503
00:27:09,480 --> 00:27:11,520
.אחר כך נבדוק אם זה באמת נכון

504
00:27:12,520 --> 00:27:14,720
כאשר הקב"ה מנסה את האדם

505
00:27:14,800 --> 00:27:18,640
,והניסיון נועד לתת גושפנקה של דין

506
00:27:18,720 --> 00:27:20,400
,מגיע לאדם

507
00:27:21,120 --> 00:27:24,000
ככל שהשפע שהוא
,אמור לקבל יותר גדול

508
00:27:24,160 --> 00:27:26,880
.כך הסיכוי שהוא יתנסה מתעצם

509
00:27:26,960 --> 00:27:29,680
עכשיו, אם אנחנו מדברים
,על העולם הזה והעולם הבא

510
00:27:29,760 --> 00:27:32,280
,רק מבחינה כמותית
,אני לא מדבר כרגע מבחינה איכותית

511
00:27:32,360 --> 00:27:34,680
העולם הבא הוא נצחי
.והעולם הזה הוא זמני

512
00:27:34,760 --> 00:27:37,840
?אז איפה מקבלים שפע יותר גדול
.בעולם הבא. -בעולם הבא-

513
00:27:37,920 --> 00:27:42,680
לכן מי שמקבל עולם הבא
.יתנסה יותר ממי שמקבל רק עולם הזה

514
00:27:44,280 --> 00:27:49,000
לכן אין הקב"ה מנסה
.אלא את הצדיקים

515
00:27:49,160 --> 00:27:51,040
?זה צדיק ורע לו רשע וטוב לו

516
00:27:53,120 --> 00:27:58,600
,אז הרב אמר פה, לדעתי, מבחינתי
...הוא אמר פה משפט בעל עוצמה

517
00:27:59,800 --> 00:28:02,480
,קודם כול, זה לא אני
.זה הרמב"ם והמהר"ל

518
00:28:02,560 --> 00:28:06,360
זה בעצם אומר שאנשים
שהם לא מאמינים או שפחות הולכים

519
00:28:06,440 --> 00:28:09,840
...או פחות מתעניינים או פחות שומרים
.הולך להיות להם הרבה יותר קל פה-

520
00:28:10,000 --> 00:28:12,520
...הולך להיות להם פה קל כי
.לא לגמרי, לא לגמרי-

521
00:28:12,680 --> 00:28:16,800
לא לגמרי כי כל פעם אני תוהה
.ושואל עצמי... -הם בכל אופן מקבלים משהו

522
00:28:16,880 --> 00:28:21,280
...הם מקבלים את זה בעולם הזה או אולי
זה לא משנה, הרי הם מקבלים משהו-

523
00:28:21,360 --> 00:28:26,320
,ועל כל מה שמקבלים צריך להזדכות
...אין ארוחות חינם. אתה מקבל

524
00:28:26,400 --> 00:28:28,720
הם מקבלים את זה כאן
.או מקבלים את זה שם? -זה לא משנה

525
00:28:28,800 --> 00:28:34,440
כל מי שמקבל שפע צריך שהשפע הזה
.בסופו של דבר יאוגד בדין

526
00:28:34,520 --> 00:28:36,440
,שפע קטן - ניסיונות קטנים

527
00:28:36,520 --> 00:28:39,240
.שפע גדול - ניסיונות גדולים
...רגע, רגע, רגע-

528
00:28:39,480 --> 00:28:42,840
- מה זו ההפרדה הזאת
?מי שמאמין ומי שלא מאמין

529
00:28:42,920 --> 00:28:44,160
.לא דיברתי על מאמין

530
00:28:45,000 --> 00:28:46,440
מי שכן חושב שיהיה לו עולם הבא

531
00:28:46,520 --> 00:28:48,160
.או לא יהיה לו עולם הבא
.גם על זה לא דיברתי-

532
00:28:48,240 --> 00:28:49,560
?אז מה בדיוק היה המשפט

533
00:28:49,720 --> 00:28:56,760
,מי שהוא צדיק, כלומר
מי שעוסק יותר במה שיהיה בעתיד

534
00:28:56,840 --> 00:29:01,120
,מאשר במה שיש עכשיו
מי שעוסק פחות בחומר ויותר ברוח

535
00:29:01,280 --> 00:29:04,360
או במילים פשוטות, מי שרואה
את העולם הזה כפרוזדור

536
00:29:04,440 --> 00:29:06,080
...ואת העולם הבא כטרקלין
מי שרואה את העולם הבא-

537
00:29:06,160 --> 00:29:08,840
.זה בן אדם שמאמין שקיים עולם הבא

538
00:29:09,600 --> 00:29:12,000
.לא. גם מי שלא מאמין יראה

539
00:29:12,080 --> 00:29:13,760
אם עכשיו אני לוקח בן אדם

540
00:29:14,120 --> 00:29:16,000
,שלא מאמין בעולם הבא

541
00:29:16,080 --> 00:29:18,240
,הלך ונתן צדקה

542
00:29:18,320 --> 00:29:21,080
.הלך ועזר לאדם במצוקה. -כן

543
00:29:21,160 --> 00:29:22,880
לא כי הוא מאמין
,שיהיה לו עולם הבא

544
00:29:22,960 --> 00:29:26,520
כי הוא מאמין עכשיו כאדם
שהוא יבנה את עצמו להיות אדם

545
00:29:26,600 --> 00:29:28,320
.יותר טוב במעשים שלו
.שזה מעשה טוב שהוא עושה-

546
00:29:28,400 --> 00:29:29,520
.יקבל שכר

547
00:29:29,720 --> 00:29:32,160
יכול להיות שהוא גם יקבל שכר
יותר מבן אדם שעושה את זה

548
00:29:32,320 --> 00:29:34,440
.כי הוא מאמין שיהיה לו עולם הבא
.יכול להיות-

549
00:29:34,520 --> 00:29:36,360
.פה זה הרבה יותר טהור
.יכול להיות, אני לא יודע-

550
00:29:36,440 --> 00:29:37,880
?אין לי משקל למדוד. -אז מה זו ההפרדה הזו

551
00:29:37,960 --> 00:29:40,840
אני אסביר, כשהאדם חוטא

552
00:29:40,920 --> 00:29:43,200
.הוא פוגע בסיכויים שלו לעולם הבא

553
00:29:43,600 --> 00:29:48,280
כשהאדם עושה מצוות הוא מעלה
.את הסיכויים שלו בעולם הבא

554
00:29:48,360 --> 00:29:51,080
."כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא"

555
00:29:51,160 --> 00:29:55,840
העולם הבא זה עולם של שכר
,והשכר ניתן על פי תורת ישראל

556
00:29:55,920 --> 00:29:57,720
זה חלק מ-י"ג עיקרי האמונה

557
00:29:57,800 --> 00:30:01,440
שהקב"ה משלם
.שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים

558
00:30:01,520 --> 00:30:05,760
מהו צדיק? צדיק זה אדם שמקיים
,את המצוות שהאלוה ציווה אותו

559
00:30:05,840 --> 00:30:08,880
רשע זה אדם שעובר על המצוות
.שהאלוה ציווה אותו

560
00:30:09,320 --> 00:30:14,480
עכשיו, הצדיק שמקיים את המצוות
.הוא מעצים את השכר לעולם הבא

561
00:30:14,560 --> 00:30:17,560
כלומר, השכר הזה
,שהוא עתיד לקבל לעולם הבא

562
00:30:17,640 --> 00:30:20,960
,שאותו הוא עתיד לקבל בדין ולא בחסד

563
00:30:21,040 --> 00:30:25,400
דורש את ההתנסות שלו בעולם הזה
בניסיונות יותר גדולים

564
00:30:25,560 --> 00:30:28,880
מאדם שחוטא בעולם הזה
ולא עושה את המצוות

565
00:30:28,960 --> 00:30:34,720
,וממילא השכר שלו מתמקד בעולם הזה
וכיוון שהוא שכר מועט יותר

566
00:30:34,800 --> 00:30:37,160
.הניסיונות שלו גם קטנים יותר
,אז יש לי שאלה לגבי העניין הזה-

567
00:30:37,240 --> 00:30:39,520
.יש לי שאלה
.אני ממש לא מסכים לזה-

568
00:30:39,680 --> 00:30:40,880
.לא מסכים. -לא

569
00:30:40,960 --> 00:30:44,400
.רק רגע, אלדד לא מסכים
?עם מה אתה לא מסכים

570
00:30:45,640 --> 00:30:49,200
קודם כול, אני מלכתחילה
.יושב ושומע ומנסה להיכנס לראש

571
00:30:49,280 --> 00:30:53,400
אני מלכתחילה לא מבין
את כל העניין הזה שאנחנו צריכים לייחס

572
00:30:53,560 --> 00:31:00,600
את כל הניסיונות שלנו באיזו
.דמות אלוהית שהיא עכשיו מנסה אותי

573
00:31:00,680 --> 00:31:03,040
אפשר להסתכל על החיים
?קצת יותר פשוט. -למשל

574
00:31:03,120 --> 00:31:06,240
,החיים שלנו רצופים בניסיונות
,אתה בונה לעצמך אישיות

575
00:31:06,320 --> 00:31:09,480
אתה מכוון את עצמך לאנשהו
ובדרך אתה נתקל בדברים

576
00:31:09,560 --> 00:31:11,840
.ואתה רואה איך אתה מתמודד איתם
.בסדר גמור-

577
00:31:11,920 --> 00:31:13,480
.זה לא תמיד צריך... -מעולה

578
00:31:13,560 --> 00:31:15,640
וגם לא צריך להיכנס לאם אני אעשה

579
00:31:15,720 --> 00:31:17,000
.ומה יהיה השכר ולא יהיה השכר

580
00:31:17,080 --> 00:31:18,480
אפשר להסתכל על החיים

581
00:31:18,800 --> 00:31:19,640
.בצורה פשוטה. -הרבה יותר פשוט

582
00:31:19,720 --> 00:31:21,320
?למה כל כך לסבך את החיים
.בדיוק-

583
00:31:21,400 --> 00:31:23,360
,אלדד, יש לי שאלה
?יש אלוהים

584
00:31:24,640 --> 00:31:25,480
,פה העניין של מאמין

585
00:31:25,560 --> 00:31:26,920
...אני רוצה להאמין
.לא, לא, עזוב, עזוב-

586
00:31:27,000 --> 00:31:31,600
.לא, זה המאמין שלי שאמרתי מלכתחילה
?לצורך הדיון, יש אלוהים-

587
00:31:31,680 --> 00:31:33,440
.אני מקווה שכן. -יש

588
00:31:33,600 --> 00:31:34,880
...האם האלוה
.אמרתי מקווה שכן-

589
00:31:34,960 --> 00:31:37,760
"כן. אנחנו נעסוק ב"מקווה
,בתוכנית אחרת

590
00:31:37,920 --> 00:31:41,320
כרגע אנחנו מניחים שכן
.כדי שנוכל להתקדם. -אוקיי

591
00:31:41,840 --> 00:31:45,160
,אם יש אלוה
?הוא רוצה מאיתנו משהו

592
00:31:45,880 --> 00:31:47,720
?אתה יכול להגיד מה
.אי אפשר לדעת, לא בטוח-

593
00:31:47,800 --> 00:31:51,280
.לא יודע
.סביר להניח שכן-

594
00:31:51,360 --> 00:31:53,920
?האם הוא ברא אותנו
.כן-

595
00:31:55,360 --> 00:32:01,080
.זאת שאלה של אמונה
הוא נתן לנו את האופציה-

596
00:32:01,160 --> 00:32:03,200
.להביא ילדים לעולם
,'אני שואל שאלה, א-

597
00:32:03,280 --> 00:32:05,520
.האם יש אלוה? -כן

598
00:32:05,600 --> 00:32:08,440
?האם הוא ברא את העולם
.כן. -כן-

599
00:32:08,520 --> 00:32:11,000
?האם הוא ברא את האדם
.כן. -כן-

600
00:32:11,160 --> 00:32:13,240
האם כשהקב"ה ברא את האדם

601
00:32:13,320 --> 00:32:15,840
?הוא ברא אותו לתכלית מסוימת
.כן. -נכון-

602
00:32:15,920 --> 00:32:22,360
האם אלוה שבורא אדם לתכלית מסוימת
?יגלה לו באיזושהי צורה מה הוא רוצה ממנו

603
00:32:22,760 --> 00:32:24,720
.אז פה מגיעה השאלה שלי
?כן-

604
00:32:24,800 --> 00:32:28,560
?מה השאלה שלי
מקודם אנחנו חילקנו את זה לצדיקים

605
00:32:28,640 --> 00:32:32,960
שהקב"ה ינסה אותם הרבה יותר
,לעומת אנשים שהם חוטאים

606
00:32:33,120 --> 00:32:36,840
:אז השאלה שלי היא כזו
,מדוע שהקב"ה לא יבוא

607
00:32:36,920 --> 00:32:39,200
...לא ינסה גם
.אני לא רוצה ללכת לשם-

608
00:32:39,280 --> 00:32:41,680
.תראה, אני מתקשר למה שהוא אומר, הרב
אני רוצה קודם כול להמשיך-

609
00:32:41,760 --> 00:32:44,040
את המהלך שלי
.כדי לענות לאלדד. -אוקיי

610
00:32:44,120 --> 00:32:46,840
,אני חוזר שוב
.האם יש אלוה? -כן

611
00:32:46,920 --> 00:32:49,000
?האם הוא ברא את האדם
.כן-

612
00:32:49,080 --> 00:32:50,480
?האם הוא דיבר איתו

613
00:32:51,720 --> 00:32:53,920
?האם הוא נתן לו תורה
.נכון-

614
00:32:55,040 --> 00:32:57,360
.זה בעבר, נתן תורה בעבר
.אם לא, אפשר לסגור את התוכנית-

615
00:32:57,440 --> 00:32:59,680
.אם כן, עוברים לשאלה הבאה

616
00:33:00,200 --> 00:33:02,360
,אחרי שאלוה נתן לאדם את התורה

617
00:33:02,440 --> 00:33:04,720
האם הוא רוצה שהאדם יקיים

618
00:33:04,880 --> 00:33:08,360
?את מה שכתוב בה
?כן או לא

619
00:33:08,440 --> 00:33:10,280
לי יש שאלה בדיוק שמתקשרת
,לעניין הזה. -אני רוצה

620
00:33:10,360 --> 00:33:14,840
.אני רוצה קודם כול להתקדם
.זה יגלוש מכל העניין הזה של ניסיונות-

621
00:33:14,920 --> 00:33:18,560
,אני באמת לא חושב שהיום האדם
במציאות של היום

622
00:33:18,640 --> 00:33:20,680
יכול להגיד לי מה בדיוק

623
00:33:20,760 --> 00:33:22,200
.הוא רצה באותם דברים
,אתה לא רוצה להתקדם איתי-

624
00:33:22,280 --> 00:33:23,760
.אתה לא רוצה להתקדם איתי
כי הוא דיבר פעם-

625
00:33:23,920 --> 00:33:26,520
.ונתן פעם
?אבל האם הוא דיבר? הוא דיבר-

626
00:33:26,600 --> 00:33:29,440
.פעם
,פעם, מזמן לפני הרבה הרבה שנים-

627
00:33:29,520 --> 00:33:33,360
.הייתה ילדה קטנה וקראו לה... לא
.בסדר? הוא דיבר פעם, נכון? מצוין

628
00:33:33,520 --> 00:33:35,640
?כשהוא דיבר הוא רצה משהו

629
00:33:35,720 --> 00:33:37,280
.סביר להניח שכן. -יפה

630
00:33:37,360 --> 00:33:42,400
אם אלוהים נתן לאותם אנשים פעם
,את התורה ורצה שהם יקיימו אותה

631
00:33:42,480 --> 00:33:46,800
הוא השגיח כדי לראות מה הם עושים
?או שהוא לא יודע מה הם עושים

632
00:33:49,240 --> 00:33:50,280
"?מה זה "השגיח

633
00:33:50,360 --> 00:33:52,480
.יודע מה בני האדם עושים

634
00:33:52,560 --> 00:33:55,000
.הוא ידע מלכתחילה שהם יהיו בעייתיים
.מלכתחילה לא מפריע לי-

635
00:33:55,080 --> 00:33:57,320
הוא יודע מה אנשים עושים
?או לא יודע

636
00:33:58,320 --> 00:34:05,160
:אני אתן דוגמה, בתורה כתוב
."אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם"

637
00:34:05,240 --> 00:34:07,560
:כלומר, אלוהים אומר
אם אתם תהיו ילדים טובים

638
00:34:07,640 --> 00:34:10,840
- ותלכו במצוות שנתתי לכם
.אני אפתח את השיברים

639
00:34:10,920 --> 00:34:13,960
עכשיו, איך האלוה יודע
?מתי לפתוח את השיברים

640
00:34:14,120 --> 00:34:15,640
.הרי הוא לא יודע מה אנשים עושים

641
00:34:15,720 --> 00:34:20,840
,תשובה: הוא יודע מה אנשים עושים
כי אם האלוה מגיב למה שאנשים עושים

642
00:34:20,920 --> 00:34:23,320
הוא אמור לדעת מה הם עושים
.כדי לדעת איך להגיב אליהם

643
00:34:23,400 --> 00:34:25,800
,אז הייתה לנו שנה של מצוות
.היו גשמים טובים

644
00:34:25,960 --> 00:34:29,920
זה מצוין, רק השאלה שלי האם אתה מסכים
?עם העיקרון שהנחתי עכשיו

645
00:34:30,000 --> 00:34:34,120
אני חוזר שוב, אם יש אלוה
והוא נתן תורה והוא רוצה שנקיים אותה

646
00:34:34,200 --> 00:34:37,000
והוא הבטיח שכר ועונש
,על המצוות והעבירות

647
00:34:37,200 --> 00:34:39,240
.בהכרח שהוא יודע מה אנשים עושים

648
00:34:41,840 --> 00:34:44,200
?האם עד כאן זה מקובל
.כן. -יפה-

649
00:34:44,600 --> 00:34:51,120
אם הוא יודע מה אנשים עושים, כלומר
אלוהים מתעניין במעשים של בני האדם

650
00:34:51,200 --> 00:34:55,520
ולכן זה בכלל לא מופקע לחשוב
,שאלוהים מנסה אותנו

651
00:34:55,600 --> 00:34:58,320
.כי הוא כבר הוכיח שהוא מתעניין בנו

652
00:34:59,040 --> 00:35:01,800
עכשיו, השאלה היא
?למה הוא מנסה אותנו

653
00:35:02,920 --> 00:35:08,760
וכאן מסביר המהר"ל מפראג את אותו יסוד
,של העולם שמתנהל על דין ועל חסד

654
00:35:08,840 --> 00:35:12,920
וכדי שהאדם יקבל את מה שהוא מבקש
וינשום כמו שהוא רוצה

655
00:35:13,000 --> 00:35:19,360
,ויתפרנס כמו שהוא רוצה
הוא זקוק לחותמת של הטבע על הנס

656
00:35:19,440 --> 00:35:25,920
,כי העולם לא מתנהל בנס רצוף
.הוא מתנהל על פי דרכי הטבע, בדין

657
00:35:26,080 --> 00:35:32,320
וכדי שהשפע שאנחנו מקבלים יתמיד
.אנחנו צריכים שהוא יתמיד בדין

658
00:35:32,400 --> 00:35:36,960
וזה היה הסוד, ועם זה אנחנו מסיימים
,את הניסיון של אברהם אבינו

659
00:35:37,800 --> 00:35:40,680
:ניסיון עקידת יצחק
."והאלוהים ניסה את אברהם"

660
00:35:40,760 --> 00:35:43,280
?למה הוא מנסה אותו
הרי אלוהים יודע

661
00:35:43,360 --> 00:35:47,240
,שהוא לא הולך לשחוט את יצחק
?אז למה הוא מנסה אותו

662
00:35:47,320 --> 00:35:50,560
:אז תלכו לסוף, בסוף כתוב ככה
,"...עתה ידעתי"

663
00:35:50,720 --> 00:35:53,800
אחרי שאברהם אבינו
,'לא שולח ידו אל הנער וכו

664
00:35:53,880 --> 00:35:56,200
."עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה"

665
00:35:57,000 --> 00:36:02,880
אומר רש"י: עתה יש בידי מה להשיב לשטן

666
00:36:02,960 --> 00:36:08,360
.ולאומות העולם ששואלים מהי חיבתי אצלך

667
00:36:08,600 --> 00:36:13,520
,אני, אומר הקב"ה לאברהם
,עומד לבחור בך להיות אב המון גויים

668
00:36:13,680 --> 00:36:18,040
מהילדים שלך אני אוציא עם
.שיהיה סגולה מכל העמים

669
00:36:18,120 --> 00:36:23,280
כלומר, אני הולך להעלות
את מעלתם של בניך לתמיד

670
00:36:23,920 --> 00:36:28,520
.וזה דורש שיגיע בדין ולא בחסד

671
00:36:28,600 --> 00:36:32,720
כדי שזה יקרה בדין
.אברהם צריך להתנסות

672
00:36:32,800 --> 00:36:37,920
ועתה, אחרי שהתנסית
,ולא חשכת את בנך יחידך ממני"

673
00:36:38,000 --> 00:36:40,800
,כי ברך אברכך"
,"והרבה ארבה את זרעך

674
00:36:40,880 --> 00:36:42,840
.עתה יש בידי מה להשיב לשטן

675
00:36:42,920 --> 00:36:45,280
?למה? האלוה חייב לשטן תשובות

676
00:36:45,360 --> 00:36:47,440
,השטן זה מידת הדין

677
00:36:47,600 --> 00:36:51,560
וכדי שבחירת ישראל תתמיד
גם כשישראל חוטאים

678
00:36:51,720 --> 00:36:56,320
צריך שהבחירה הזו תגיע בדין
.ולכן האלוהים מנסה את אברהם

679
00:36:56,560 --> 00:36:58,280
,אז נכון שלא הקפנו את הכול

680
00:36:58,440 --> 00:36:59,800
אבל לפחות הצבנו מראה מקומות

681
00:36:59,880 --> 00:37:03,240
.כדי שיהיה לנו מהיכן להתקדם ולאן

682
00:37:03,400 --> 00:37:05,320
,אני מודה לכם שהייתם איתי

683
00:37:05,480 --> 00:37:07,840
.אלדד, אביב וליאור

684
00:37:08,200 --> 00:37:09,480
,גם אתם, צופים יקרים

685
00:37:09,560 --> 00:37:11,880
תודה שהייתם איתנו, מקווה שנהניתם

686
00:37:11,960 --> 00:37:15,320
.ובעזרת השם נתראה בתוכניות הבאות. כל טוב