מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - תפילה בימים הנוראים

מרן הרב עובדיה יוסף

מי ראוי להיות שליח ציבור בימים הנוראים? שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת כי תצא, שנת תשס"ה