הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי - אמנות התענוג

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - מדוע אנחנו שואפים להצליח, ואלו מטרות יש לנו בחיים חוץ מליהנות?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,160 --> 00:00:19,960
.שלום לכם

2
00:00:20,040 --> 00:00:24,200
אנחנו בתוכנית נוספת
."מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:24,280 --> 00:00:27,480
וכמו תמיד, נמצאים איתי באולפן
.שלושה שותפים

4
00:00:27,560 --> 00:00:31,880
.שמי נתי מימון, בן 53 מתל אביב

5
00:00:31,960 --> 00:00:33,160
.מתעסק בענף הבניין

6
00:00:33,440 --> 00:00:36,040
.ישראל סויסה מאלעד, בן 20

7
00:00:36,120 --> 00:00:37,200
.מתעסק בעריכת דין

8
00:00:37,840 --> 00:00:40,240
.אלחי ענסי, בן 39 מתל אביב

9
00:00:40,320 --> 00:00:41,400
.מתעסק בענף הרכב

10
00:00:41,480 --> 00:00:44,480
מעולה. היום אנחנו עומדים לעסוק בנושא

11
00:00:44,560 --> 00:00:47,440
שנראה לי שאמור להעסיק את כולנו

12
00:00:47,520 --> 00:00:49,360
.ומעניין את כולנו

13
00:00:49,640 --> 00:00:53,040
.אנחנו הולכים לדבר על התענוג

14
00:00:53,800 --> 00:00:54,960
?יש התנגדות

15
00:00:55,040 --> 00:00:57,000
.לא
.תענוג. -תענוג, בדיוק-

16
00:00:57,080 --> 00:01:02,160
חז"ל מלמדים שהתענוג
.זה נשמת אפו של הנברא

17
00:01:03,520 --> 00:01:06,360
חז"ל מלמדים שהקב"ה
,ברא אותנו כדי שנהנה

18
00:01:06,440 --> 00:01:10,840
,אבל גם אם אתה לא אדם דתי
.הרצון שלך ליהנות לא נפגע

19
00:01:10,920 --> 00:01:13,000
.כולנו רוצים ליהנות

20
00:01:13,080 --> 00:01:17,480
וכיוון שזו שאיפה
,של כל אחד ואחד מאיתנו

21
00:01:17,560 --> 00:01:19,360
.ראוי שנעסוק בה

22
00:01:19,440 --> 00:01:24,920
יכול להיות שכשנסיים
תהיה לנו היכולת ליהנות יותר

23
00:01:25,000 --> 00:01:27,280
.מאשר היכולת שהייתה לנו קודם

24
00:01:27,400 --> 00:01:30,920
אלא שכאן אני מבקש
:להציג לכם שאלה

25
00:01:31,000 --> 00:01:37,320
האם, לפי דעתכם, חוץ מתענוג
?יש לנו עוד שאיפות ורצונות

26
00:01:37,400 --> 00:01:41,240
כי לתשובה לשאלה שלי
.נודעת חשיבות רבה

27
00:01:41,320 --> 00:01:42,560
,אני חוזר שוב

28
00:01:42,640 --> 00:01:48,760
,האם חוץ מליהנות יש עוד שאיפות
.עוד מטרות בחיים שלנו? -בוודאי

29
00:01:48,840 --> 00:01:50,920
?מה למשל
.להצליח בחיים כלכלית-

30
00:01:51,000 --> 00:01:53,960
.אני חושב שלא
.אתה חושב שלא. -לא-

31
00:01:54,040 --> 00:01:55,320
.זאת אומרת, אתה איתי כבר
.כן. -יפה-

32
00:01:55,400 --> 00:01:57,280
שההנאה מבחינת מה שאתה אומר

33
00:01:57,360 --> 00:01:59,680
.זו בעצם ההנאה מסביבה סובב כל העניין

34
00:01:59,760 --> 00:02:01,160
?רגע, מה אתה חושב

35
00:02:01,240 --> 00:02:03,840
?חוץ מליהנות, אתה רוצה עוד משהו
?כן. -מה

36
00:02:03,920 --> 00:02:05,080
.להצליח במה שאני עושה

37
00:02:05,160 --> 00:02:08,600
אז אתה גם כן חושב
שלהצליח ולהגיע ליעדים שלך

38
00:02:08,680 --> 00:02:13,080
.זה דבר חשוב מאוד בחיים
.זה סוג של הנאה בסופו של דבר-

39
00:02:13,160 --> 00:02:17,400
זה סוג של הנאה
או שכל הסיבה שאתה רוצה להצליח

40
00:02:17,480 --> 00:02:20,040
.זה בגלל התענוג שתגבל כשתצליח

41
00:02:20,600 --> 00:02:22,600
.יש בזה משהו, ועוד איך
.בוא נבדוק. -אוקיי-

42
00:02:22,680 --> 00:02:23,920
?איך מגדירים הצלחה

43
00:02:25,320 --> 00:02:26,560
?איך מגדירים הצלחה
.כן-

44
00:02:26,640 --> 00:02:29,760
.אני טוען שיש הגדרה ברורה להצלחה
.כן, אם אתה שואל אותי-

45
00:02:29,840 --> 00:02:33,400
,בוא נתחיל ככה
בכדי שתהיה הצלחה

46
00:02:33,480 --> 00:02:36,000
.צריך שיהיה לנו יעד
.נכון-

47
00:02:36,080 --> 00:02:38,760
.כי מי שאין לו יעד אף פעם לא נכשל
.נכון-

48
00:02:38,840 --> 00:02:40,240
.אבל גם לא מצליח

49
00:02:40,320 --> 00:02:43,840
זאת אומרת, כדי שאני
,"אכריז על עצמי "אני הצלחתי

50
00:02:43,920 --> 00:02:47,880
אני צריך שיהיה לי יעד
...והדבר הלא פחות חשוב

51
00:02:48,800 --> 00:02:51,040
.שאני אצליח ביעד
.שאני אגיע ליעד-

52
00:02:51,120 --> 00:02:54,600
,כשאני מגיע ליעד שאני הצבתי לעצמי

53
00:02:54,680 --> 00:02:56,840
כל אדם בעולם יקרא לזה הצלחה

54
00:02:56,920 --> 00:02:58,840
גם אם היעד שאני הצבתי לעצמי

55
00:02:58,920 --> 00:03:00,640
.הוא לא היעד שלו. -נכון

56
00:03:00,720 --> 00:03:05,480
זאת אומרת, כל הגעה ליעד
.היא הצלחה בעיני המגיע

57
00:03:05,560 --> 00:03:07,480
?האם עד כאן אתם מסכימים
.לגמרי. -מסכימים-

58
00:03:07,560 --> 00:03:11,120
?יפה. למה אנחנו מציבים לעצמנו יעד

59
00:03:11,200 --> 00:03:14,720
למה דווקא את היעד הזה
?ולא יעד אחר? למה

60
00:03:14,800 --> 00:03:16,160
כי זה מה שאני חושב
.שיעשה לי טוב

61
00:03:16,240 --> 00:03:21,480
יפה. כי אנחנו מאמינים
שאם אני אגיע ליעד הזה

62
00:03:21,560 --> 00:03:24,800
אני אהיה במצב הרבה יותר טוב
.מאשר הייתי בלעדיו

63
00:03:24,880 --> 00:03:29,280
.אגב, גם המזוכיסט חושב כך רק הפוך
.אבל זה עובד באותה שיטה

64
00:03:29,360 --> 00:03:34,800
זאת אומרת, הסיבה שאנחנו רוצים להצליח
זה כי בתת-מודע שלנו אנחנו יודעים

65
00:03:34,880 --> 00:03:40,480
שההצלחה משחררת לנו במוח
,כל מיני חומרים שגורמים לנו תענוג

66
00:03:40,560 --> 00:03:41,720
.גם אם אנחנו לא יודעים למה

67
00:03:42,240 --> 00:03:45,320
,אבל אנחנו, בסופו של דבר
.רוצים ליהנות

68
00:03:47,520 --> 00:03:50,280
חוץ מליהנות, עוד משהו
?לפני שאנחנו ממשיכים

69
00:03:50,720 --> 00:03:53,360
?מה אנחנו רוצים
.אני לא יודע, אני שואל-

70
00:03:53,440 --> 00:03:56,040
.ההבדל בינינו זה ממה אנחנו נהנים

71
00:03:56,600 --> 00:03:58,640
יש אחד שנהנה מלהתחתן

72
00:04:00,000 --> 00:04:02,600
...ויש אחד שנהנה מ
.להתגרש-

73
00:04:02,680 --> 00:04:05,280
.מלהתגרש או מלא להתחתן

74
00:04:05,360 --> 00:04:07,800
,יש אחד שנהנה מכסף
.יש אחד שנהנה מבילויים

75
00:04:07,880 --> 00:04:09,760
.כל אחד יש לו הנאה
.יש אחד שמדף גמרא-

76
00:04:09,840 --> 00:04:12,760
כולם עושים את מה שהם עושים
,כי הם רוצים ליהנות

77
00:04:12,840 --> 00:04:14,320
,ואני אגיד אפילו יותר מזה

78
00:04:14,400 --> 00:04:18,240
,מי שאין לו תקווה לתענוג
,גם אם לא עכשיו

79
00:04:18,320 --> 00:04:20,640
,מחר, עוד שנה, עוד עשר שנים

80
00:04:20,920 --> 00:04:24,040
.מאבד טעם בחיים
.נכון, כולנו-

81
00:04:24,120 --> 00:04:29,200
מה נותן לנו את הכוח לשרוד
?גם בימים שאנחנו לא נהנים

82
00:04:29,280 --> 00:04:33,120
?גם בימים שאנחנו לא מצליחים להגיע למטרה
.הידיעה שתבוא הנאה. -הציפייה-

83
00:04:33,200 --> 00:04:35,640
.הציפייה להנאה
...הציפייה והתקווה-

84
00:04:37,280 --> 00:04:40,400
.שתגיע הנאה
.שבעתיד תבוא ההנאה-

85
00:04:40,800 --> 00:04:45,080
,כלומר, הנאה, עושר, סיפוק
,איך שתרצו לקרוא לזה

86
00:04:45,360 --> 00:04:49,080
.זה לא עוד משהו בחיים
.זה החיים

87
00:04:49,160 --> 00:04:52,360
כי כשאתה שואל בן אדם
"?כמה שנים אתה חי"

88
00:04:52,440 --> 00:04:56,920
,הוא יכול לתת תשובה ביולוגית
אבל התשובה האמיתית יותר היא

89
00:04:57,000 --> 00:05:02,920
כמה מתוך השנים שאני חי ביולוגית
.נהניתי? אלו הם חיי. -מיצית אותם

90
00:05:03,000 --> 00:05:06,480
כשעומד יעקב אבינו בפני פרעה
:ופרעה שואל אותו

91
00:05:06,560 --> 00:05:08,120
"?כמה ימי שני חייך"

92
00:05:08,200 --> 00:05:10,840
:אז הוא אומר
."מעט ורעים היו ימי שני חיי"

93
00:05:11,400 --> 00:05:12,560
?מה זאת התשובה הזאת

94
00:05:12,640 --> 00:05:15,320
הוא אומר: תלוי, אם אתה שואל ביולוגית
,אז אני בן כך וכך

95
00:05:15,400 --> 00:05:18,080
,אם אתה שואל כמה זמן חייתי
.לא הרבה

96
00:05:18,160 --> 00:05:21,840
,כלומר, אנחנו, כולנו
,כל בני האדם בעולם

97
00:05:21,920 --> 00:05:28,800
תאווים שיהיה לנו בצד של הליהנות
.הרבה יותר רגעים מאשר בצד של הסבל

98
00:05:29,840 --> 00:05:31,360
?האם זה מקובל עליכם

99
00:05:32,000 --> 00:05:33,680
.מקובל
.נשמע בסדר? -כן-

100
00:05:33,760 --> 00:05:35,560
.עדיין לא מחייב

101
00:05:37,000 --> 00:05:39,120
.מעולה
?אז למה זה לא עובד

102
00:05:40,520 --> 00:05:42,800
,למה רוב האנשים
,אני לא אומר כולם

103
00:05:42,880 --> 00:05:48,160
:אבל חלק גדול מאיתנו, אם תשאל אותו

104
00:05:48,240 --> 00:05:51,040
?תגיד, היית עושה את זה אחרת
."הוא היה אומר לך "כן

105
00:05:51,120 --> 00:05:54,800
חוץ מפוליטיקאים, שהם תמיד
.היו עושים אותו דבר

106
00:05:54,880 --> 00:05:56,960
.אלא אם כן הגעת ליעד או הצלחת

107
00:05:57,040 --> 00:05:58,840
.אז השאלה הזאת כבר לא רלוונטית

108
00:05:58,920 --> 00:06:01,200
,למה? יש לך עוד יעדים בחיים
?אתה רוצה לסיים

109
00:06:01,280 --> 00:06:03,320
.לא. שאלת אם היית עושה את זה אחרת

110
00:06:03,400 --> 00:06:05,160
?אה, את כל החיים או את אותו יעד

111
00:06:05,240 --> 00:06:05,960
.את כל החיים

112
00:06:06,040 --> 00:06:08,560
בדיעבד, בדרך כלל
שאנחנו היינו עושים את זה אחרת

113
00:06:08,640 --> 00:06:12,000
.כי אתה יודע, אתה תמיד חכם בדיעבד
.זה לא נורא, זה בסדר-

114
00:06:12,080 --> 00:06:16,360
החיים רצופים כישלונות
אז מן הסתם אם היית בכישלון

115
00:06:16,440 --> 00:06:17,240
.היית עושה את זה אחרת

116
00:06:17,320 --> 00:06:21,440
יפה. זאת אומרת
שכשאנחנו מסתכלים אחורנית

117
00:06:21,720 --> 00:06:23,320
,ואנחנו עושים חשבון

118
00:06:23,400 --> 00:06:26,120
מתוך הזמן שהיה לנו לחיות

119
00:06:26,200 --> 00:06:29,720
?כמה זמן היינו בדרך וכמה זמן הגענו

120
00:06:30,640 --> 00:06:33,240
בדרך כלל, אצל רוב האנשים

121
00:06:33,320 --> 00:06:38,560
הרגעים של ה"בדרך" רבים לאין שיעור
."מהרגעים של "הגענו

122
00:06:40,920 --> 00:06:43,200
.והשאלה אם העסקה הזאת משתלמת

123
00:06:43,280 --> 00:06:45,920
זה גם קורה כי המטרות
שאתה מציב לעצמך לפעמים

124
00:06:46,000 --> 00:06:48,000
,הן לא ריאליות
.אתה לא יכול להגיע אליהן

125
00:06:48,080 --> 00:06:48,840
.לפעמים

126
00:06:48,920 --> 00:06:50,520
כן, זה קורה. אתה איזה פנטזיונר

127
00:06:50,600 --> 00:06:52,040
שאתה שואף להיות משהו

128
00:06:52,120 --> 00:06:53,840
שאין לך את הכישורים להגיע אליו

129
00:06:53,920 --> 00:06:56,520
...וזה יכול להביא אותך למצב
.מסכים איתך-

130
00:06:56,600 --> 00:07:00,320
.בוא ניקח רצון שהוא בגדר השפיות

131
00:07:00,400 --> 00:07:02,840
,למשל, אדם רעב והוא רוצה לאכול

132
00:07:04,000 --> 00:07:07,720
כמה זמן האדם נהנה
מהאוכל שהוא אכל

133
00:07:07,800 --> 00:07:11,760
וכמה זמן הוא סבל
.עד שהוא הגיע אל האוכל? -מהרעב

134
00:07:11,840 --> 00:07:17,080
בדרך כלל, תהליך ההחסרות
.ארוך יותר מתהליך המילוי. -נכון

135
00:07:17,160 --> 00:07:21,000
ואם התענוג הוא מהמילוי
,והסבל הוא מההחסרות

136
00:07:21,080 --> 00:07:26,640
באופן מובנה אין סיכוי שיהיו לנו
.יותר רגעים של תענוג מרגעים של סבל

137
00:07:26,720 --> 00:07:28,920
.נשאר ליהנות מהדרך
.אנחנו צריכים ל... בדיוק-

138
00:07:29,000 --> 00:07:31,280
.ליהנות מהדרך זו תשובה יפה

139
00:07:31,360 --> 00:07:32,360
,אבל אני אשאל אותך שאלה

140
00:07:32,440 --> 00:07:38,320
תאר לעצמך בן אדם רץ לכנסת
והוא מאמין שיהיו לו איקס מנדטים

141
00:07:38,400 --> 00:07:43,440
והיה לו קמפיין נפלא
.והוא לא קיבל את זה

142
00:07:43,520 --> 00:07:47,240
:אז מנחמים אותו, אומרים לו
.טוב, לפחות נהנית מהדרך

143
00:07:47,320 --> 00:07:48,920
.כן
...אני לא חושב ש-

144
00:07:49,520 --> 00:07:51,000
.רוב הזמן הוא נהנה

145
00:07:51,080 --> 00:07:54,360
אני חושב שהרגעים של הדרך
שבהם הוא נהנה קודם

146
00:07:54,440 --> 00:07:56,840
.מתהפכים עליו לסבל. -נכון

147
00:07:56,920 --> 00:07:59,920
...כי ברגעים האלה הוא חשב ש
כי הם לא הובילו אותו-

148
00:08:00,000 --> 00:08:02,440
.אל המקום שאליו הוא רצה להגיע

149
00:08:02,520 --> 00:08:06,920
,כשבני זוג הולכים לסרט
,והקולנוע סגור והאישה מאוכזבת

150
00:08:07,000 --> 00:08:09,600
:אז בעלה אומר לה
.עזבי, העיקר נהנינו מהדרך

151
00:08:11,160 --> 00:08:13,280
.לא... לא כדאי לנסות לבד בבית

152
00:08:16,000 --> 00:08:17,440
.שאלה עצומה

153
00:08:17,520 --> 00:08:23,240
אם אנחנו מאמינים שהקב"ה
,ברא את האדם כדי שיתענג

154
00:08:23,320 --> 00:08:26,520
אז אם תמכרו לי
,שהתענוג הוא בעולם הבא

155
00:08:26,600 --> 00:08:27,880
.בסדר, לא הייתי שם

156
00:08:27,960 --> 00:08:31,600
:אבל אם חז"ל אומרים בפרקי אבות

157
00:08:31,680 --> 00:08:36,520
,אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה

158
00:08:36,720 --> 00:08:38,760
.וטוב לך לעולם הבא
.כאילו בונוס

159
00:08:38,840 --> 00:08:42,600
.אבל אשריך בעולם הזה
?הרב, השאלה היא גם מה זה תענוג-

160
00:08:42,680 --> 00:08:45,000
.לא יודע. ספר לי אתה

161
00:08:45,080 --> 00:08:47,600
זהו, לאחד זה תענוג לעשות סקי בכינרת

162
00:08:47,680 --> 00:08:50,040
,ולאחד זה תענוג ללמוד דף גמרא

163
00:08:50,120 --> 00:08:51,560
.כל אחד וההנאות שלו בחיים

164
00:08:51,840 --> 00:08:53,240
?אז למה שניהם לא מרוצים

165
00:08:53,320 --> 00:08:55,080
לא נכון, זה שלומד
.את דף הגמרא מרוצה

166
00:08:55,160 --> 00:08:56,920
...כי הוא הגיע לאיזו נקודה
?אז למה אתה לא לומד דף גמרא-

167
00:08:57,000 --> 00:09:00,880
.למה אני? אני לומד מדי פעם
.לא באופן אישי. -אני משתדל-

168
00:09:00,960 --> 00:09:03,800
...אני אומר אם אנחנו נסכים שמי ש
,אני לא מסכים עם זה

169
00:09:03,880 --> 00:09:06,840
אבל אם אנחנו נסכים שמי
,שלומד דף גמרא... -מרצון

170
00:09:06,920 --> 00:09:10,080
,לא שמישהו הכריח אותו כמובן
.שהוא הגיע לזה ב... -מרצון, מרצון

171
00:09:10,160 --> 00:09:12,320
.רק מרצון, אנחנו לא רוסיה

172
00:09:12,400 --> 00:09:15,760
,אבל אם הוא נהנה יותר
זאת אומרת, אם בצד של לומדי הדף

173
00:09:15,840 --> 00:09:19,840
,יש יותר נהנים ואנחנו מבקשים ליהנות
.אתה לומד, אני עוד לא

174
00:09:19,920 --> 00:09:21,320
:אבל נניח בא אליי מישהו, אומר לי

175
00:09:21,400 --> 00:09:24,200
- תשמע, איפה נהנים יותר
?על חוף הים או דף גמרא

176
00:09:24,280 --> 00:09:27,000
אומר: תשמע, המציאות מוכיחה
.שאלה שלומדים גמרא נהנים יותר

177
00:09:27,080 --> 00:09:28,000
?נו, אז למה אתה לא מתחיל ללמוד

178
00:09:29,280 --> 00:09:31,080
...אז הוא אומר לך: תשמע

179
00:09:31,160 --> 00:09:32,720
.נולדים עם זה

180
00:09:33,480 --> 00:09:36,640
תשמע, לפי דעתי הנאה זה באמת
לקבל את הטוב ואת הרע כאחד

181
00:09:36,720 --> 00:09:38,040
.ולדעת שזה לא בשליטתך

182
00:09:38,120 --> 00:09:39,560
.להשלים עם המציאות

183
00:09:39,640 --> 00:09:43,240
,אתה רק רוצה להתחיל במשהו להגיע ליעד

184
00:09:43,320 --> 00:09:47,000
מפה והלאה מה שיהיה
.כבר לא בשליטתך. כן

185
00:09:47,080 --> 00:09:50,720
.זאת אומרת, תשלים עם זה
.לקבל את המציאות-

186
00:09:50,800 --> 00:09:54,320
.לקבל את זה
.יש לך שאיפה אבל-

187
00:09:54,400 --> 00:09:56,800
.במשלי כתוב שהייאוש יהיה יותר נוח

188
00:09:57,720 --> 00:09:59,640
בעצם אתה מוריד הילוך
אם אתה משלים עם המציאות

189
00:09:59,720 --> 00:10:01,640
אז אתה לא תתקדם למטרה שלך
.באותה מהירות. -נכון

190
00:10:01,720 --> 00:10:04,240
...ברגע שאתה משלים עם המציאות
.אז אתה אומר סבבה לי ככה-

191
00:10:04,320 --> 00:10:05,400
.אתה נסוג. -נכון

192
00:10:05,480 --> 00:10:06,720
.אתה לא נלחם

193
00:10:06,800 --> 00:10:10,360
לא, צריך לעשות
את המקסימום השתדלות

194
00:10:10,440 --> 00:10:13,800
,אבל לדעת שהפתרון
שהתוצאה בסופו של דבר

195
00:10:13,880 --> 00:10:15,680
.היא לא בשליטתך
,אני אשאל שאלה כזאת-

196
00:10:15,760 --> 00:10:19,240
,כשאתה עושה את המקסימום השתדלות
?מתוך איזו תקווה

197
00:10:19,320 --> 00:10:22,640
מאיפה אתה שואב את הכוח
?לעשות את המקסימום השתדלות

198
00:10:22,720 --> 00:10:24,160
.זה הרי דורש ממך מאמץ

199
00:10:24,240 --> 00:10:27,640
כשאתה בדרך אתה מוותר
.על דברים אחרים

200
00:10:27,720 --> 00:10:29,360
כשאדם הולך ללמוד באוניברסיטה

201
00:10:29,440 --> 00:10:32,200
הוא מוותר על החופש
.עם החברים שלו בדרום אמריקה

202
00:10:32,280 --> 00:10:36,160
זאת אומרת, הוא צריך משהו
.ששווה בשבילו להתאמץ

203
00:10:36,720 --> 00:10:38,600
.מהו המשהו הזה? התענוג
.המחשבה על הסיפוק-

204
00:10:38,680 --> 00:10:43,640
עכשיו, אם אתה עוד בדרך אומר לעצמך
,"לא בטוח שאני אגיע לאן שאני רוצה"

205
00:10:43,960 --> 00:10:49,360
,זה מכרסם בכוח שאתה משקיע
.באנרגיה שאתה משקיע כדי להגיע לשם

206
00:10:49,440 --> 00:10:51,880
,התשובה לחוסר ההצלחה היא לא הנכונה

207
00:10:51,960 --> 00:10:54,520
...התשובה היא אל תצפה יותר מדי

208
00:10:54,600 --> 00:10:56,080
.אם אני לא מצפה אני לא אתאמץ

209
00:10:56,160 --> 00:10:59,320
...לא. תתאמץ אבל
?למה-

210
00:10:59,400 --> 00:11:02,240
כדי להגיע ליעד. אתה רוצה להגיע לכינרת
.לסקי, אתה תיסע עם האוטו

211
00:11:02,320 --> 00:11:04,520
.הסיכויים שאני אגיע הם לא גבוהים
אז מלכתחילה פסלת את עצמך-

212
00:11:04,600 --> 00:11:05,440
בשביל להגיע ליעד

213
00:11:05,520 --> 00:11:07,360
.אם זה מה שאתה אומר לעצמך
,אני אשאל שאלה כזאת-

214
00:11:07,440 --> 00:11:15,680
,אדם רוצה לנסוע לחו"ל
.יש לו כרטיס והוא יוצא לדרך

215
00:11:16,560 --> 00:11:19,920
הביטחון שלו בעלייה למטוס
?יחסית גבוה, נכון

216
00:11:20,000 --> 00:11:24,400
מה דעתך על בן אדם
.שאין לו כרטיס, הוא בהמתנה

217
00:11:25,080 --> 00:11:28,520
,האם הכוח שהוא משקיע
,המאמץ שהוא משקיע

218
00:11:28,600 --> 00:11:30,720
הוויתור שהוא מוותר כדי להגיע לשדה

219
00:11:30,800 --> 00:11:34,080
?זהה למי שיש לו ביד את הכרטיס
.ודאי שלא

220
00:11:34,800 --> 00:11:38,080
?רגע, אבל אולי בסוף אני לא אטוס
?אז שווה לוותר על זה או לא שווה

221
00:11:38,280 --> 00:11:40,240
שמע, אבל תנסה, אם לא תנסה
.לא תדע אם אתה יכול או לא

222
00:11:40,320 --> 00:11:41,960
כן, אבל בשביל זה
.אני צריך לוותר על משהו

223
00:11:42,040 --> 00:11:43,760
השאלה אם שווה לוותר על זה
בשביל הספק הזה

224
00:11:43,840 --> 00:11:45,200
.ואז מתחילים החשבונות

225
00:11:46,240 --> 00:11:51,480
,ככל שהביטחון שלי בהגעה ליעד פוחת
.הכוח להשקיע גם הוא פוחת

226
00:11:51,560 --> 00:11:54,800
,אני לא אומר שהוא נעלם
.אבל מתחילים בלבולים

227
00:11:55,520 --> 00:11:57,520
,ואני שואל שאלה פשוטה

228
00:11:57,600 --> 00:12:04,000
אם ליהנות זה הדבר היחיד
,שאליו אנחנו שואפים בחיים

229
00:12:04,080 --> 00:12:05,400
?איך לא מלמדים את זה

230
00:12:06,600 --> 00:12:09,800
לטפל בעצמות מתחלפות של ילדים

231
00:12:09,880 --> 00:12:10,840
אנשים לומדים שש שנים

232
00:12:10,920 --> 00:12:13,120
והם משלמים המון כסף, ואתה לא תיתן לאף אחד

233
00:12:13,200 --> 00:12:15,040
לטפל בשיניים של הילד שלך

234
00:12:15,120 --> 00:12:15,880
.אם הוא לא למד את השש שנים

235
00:12:15,960 --> 00:12:17,440
.אם הוא לא למד את זה

236
00:12:17,520 --> 00:12:19,640
?אז איפה מלמדים ליהנות

237
00:12:19,720 --> 00:12:21,280
,לא מלמדים ליהנות
.מלמדים את הדרך ליהנות

238
00:12:21,360 --> 00:12:24,600
או לכל הפחות איפה מלמדים
?איך לא נהנים

239
00:12:25,920 --> 00:12:27,520
.שאלה עצומה
?איך לא נהנים-

240
00:12:27,600 --> 00:12:31,680
היה איש אחד, הוא היה
,תלמיד של רבי ישראל מסלנט

241
00:12:32,400 --> 00:12:34,920
,קראו לו רבי יצחק בלאזר

242
00:12:36,360 --> 00:12:38,920
...ולפני שהוא נפטר, התלמידים

243
00:12:39,000 --> 00:12:45,240
הוא היה אחד שכל החיים חיפש
.מה לא טוב באישיות שלו כדי לתקן

244
00:12:45,320 --> 00:12:47,320
לפני שהוא נפטר התלמידים שלו
:ניגשו אליו ואמרו לו

245
00:12:47,400 --> 00:12:52,760
רבי, תן לנו טיפ איך מגיעים לשלמות
?כמו שאתה הגעת

246
00:12:52,840 --> 00:12:54,840
:אז הוא צחק, הוא אמר להם
?אני הגעתי לשלמות

247
00:12:55,840 --> 00:12:58,160
.אבל אני אספר לכם סיפור, משל

248
00:12:58,240 --> 00:13:01,160
אני משדרג לכם אותו
...כי אחרת זה

249
00:13:01,240 --> 00:13:06,840
,תארו לעצמכם בחור אחרי צבא
.ארבע שנים, יוצא לדרום אמריקה

250
00:13:06,920 --> 00:13:09,480
עומד להיכנס לאחד הג'ונגלים
היותר גדולים

251
00:13:09,560 --> 00:13:13,760
:ואז ילידי המקום אומרים לו
,תשמע, חביבי, כדאי לך לקחת מדריך

252
00:13:13,840 --> 00:13:19,240
.מפה, מצפן, זה לא הרבה כסף
...זה לא יער ירושלים פה, זה

253
00:13:20,080 --> 00:13:22,880
:אז הוא מסתכל עליהם ואומר להם
?אתם שמעתם על מדינת ישראל

254
00:13:22,960 --> 00:13:24,120
.אומרים לו: כן

255
00:13:24,200 --> 00:13:26,440
?שמעתם על צה"ל
.בטח-

256
00:13:26,520 --> 00:13:28,400
.גולני? -בטח

257
00:13:29,360 --> 00:13:31,680
.הנווט הכי טוב בגולני, נעים מאוד

258
00:13:32,840 --> 00:13:37,400
,לא צריך מצפן, לא צריך מדריכים
.אנחנו מסתדרים לבד

259
00:13:37,480 --> 00:13:39,440
.בבקשה, אדוני, העולם חופשי

260
00:13:39,520 --> 00:13:41,200
והוא נכנס, הם מסמנים
.על עוד אחד איקס

261
00:13:42,520 --> 00:13:44,360
,עכשיו, הוא היה מסודר
:הוא סימן לעצמו

262
00:13:44,440 --> 00:13:46,120
,אני הולך שלושה ימים
,יש לו את כל הזה

263
00:13:46,200 --> 00:13:48,520
,מסתכל, בודק, הכול
,עוד שלושה ימים עוצר

264
00:13:48,600 --> 00:13:49,840
.חוזר אחרי שלושה ימים

265
00:13:49,920 --> 00:13:52,200
,אני אלמד אותם מה זה גולני
.שיהיה כבוד

266
00:13:53,040 --> 00:13:58,120
,הוא הולך שלושה ימים פנימה
,לן באיזו קרחת יער, תולה ערסל

267
00:13:58,200 --> 00:14:02,800
,אוכל קופסה של תירס, עושה סיבוב
לפי התוכנית בדיוק על המפה שלו

268
00:14:02,880 --> 00:14:06,840
חוזר, לפי החשבון שלו
,עוד כמה דקות הוא בפסגת הרכס

269
00:14:06,920 --> 00:14:08,040
,רואה את הבתים של הכפר

270
00:14:08,120 --> 00:14:12,400
רק שבמקום את הבתים של הכפר
.הוא רואה ערסל עם קופסה של תירס

271
00:14:13,960 --> 00:14:14,880
,הוא מתעלף במקום

272
00:14:16,320 --> 00:14:17,480
.הוא הבין מה קרה

273
00:14:18,400 --> 00:14:21,040
אף אחד לא יודע כמה זמן
הוא שכב שם כי אין שם שעון

274
00:14:21,120 --> 00:14:22,480
אבל פתאום הוא מרגיש
,שמישהו נוגע בו

275
00:14:22,560 --> 00:14:24,880
,הוא פותח את העיניים, חשב נמר
.יותר מפחיד

276
00:14:26,160 --> 00:14:30,600
בן אדם, זקן, בלי שיניים
.אבל מדבר עברית

277
00:14:32,520 --> 00:14:34,040
?אומר לו: מי אתה

278
00:14:34,120 --> 00:14:35,800
.אומר לו: אני דוד

279
00:14:37,640 --> 00:14:40,920
?אתה מגולני
?הוא אומר לו: כן, איך אתה יודע

280
00:14:41,480 --> 00:14:43,360
ואז הוא מחבק אותו
:באחוות לוחמים ואומר לו

281
00:14:43,440 --> 00:14:47,440
,אתה יודע, לפני 50 שנה
...איך הזמן טס

282
00:14:48,000 --> 00:14:50,720
היה אחד, היה הנווט הכי טוב בגולני
.אמרו לו: קח מפה, מצפן

283
00:14:50,800 --> 00:14:53,120
.אמר להם: יש לי את המפה של גולני

284
00:14:53,200 --> 00:14:56,600
,זה אני. אבל אל תבכה

285
00:14:56,680 --> 00:14:58,240
,המצב שלך הרבה יותר משלי

286
00:14:58,320 --> 00:14:59,600
.לא בגלל שאין לי שיניים

287
00:15:00,600 --> 00:15:03,240
מה אתה חושב אני עושה פה
?חמישים שנה, מחכה לך

288
00:15:04,080 --> 00:15:07,520
.אני מנסה לצאת, לא הצלחתי

289
00:15:07,600 --> 00:15:11,640
.לכן אתה, אל תזוז מטר
.מטר

290
00:15:11,720 --> 00:15:13,720
?אתה רואה את הערמה הזאת של הדפים

291
00:15:14,840 --> 00:15:16,920
,פה כתוב איך לא יוצאים

292
00:15:17,000 --> 00:15:18,880
אתה לא זז מטר עד שאתה
.לא יודע את זה בעל פה

293
00:15:18,960 --> 00:15:20,240
?אתה יודע למה

294
00:15:20,320 --> 00:15:23,080
,הגולנצ'יק הבא יבוא
.לפחות הוא יצא

295
00:15:24,080 --> 00:15:28,680
:אמר רבי בלאזר, עליו השלום, לתלמידים שלו
,אני לא יודע איך מגיעים לשלמות

296
00:15:28,760 --> 00:15:30,680
.בספרים שלי כתוב איך לא מגיעים

297
00:15:30,760 --> 00:15:33,840
אל תזוזו מטר לפני שאתם
.לא יודעים אותם בעל פה

298
00:15:33,920 --> 00:15:37,840
בסיפור הזה, רבי בלאזר
מבקש ללמד את התלמידים שלו

299
00:15:37,920 --> 00:15:41,320
יסוד שיעזור לנו להבין
.איך נהנים מהחיים

300
00:15:41,400 --> 00:15:43,080
,אמר: כדי שאנחנו נלמד ליהנות

301
00:15:43,160 --> 00:15:45,760
קודם כול אנחנו צריכים ללמוד
.איך לא נהנים

302
00:15:45,840 --> 00:15:50,400
כי מי שעסוק וברור לו
,שהוא יודע איך ליהנות

303
00:15:50,480 --> 00:15:53,400
כשיתברר לו שהוא טעה
.יהיה כבר מאוחר מדי

304
00:15:53,480 --> 00:15:56,440
לכן קודם כול, צריך לבדוק
.איך לא נהנים

305
00:15:56,520 --> 00:16:00,040
וכאן אנחנו צריכים לגשת
.אל הטכניקה של התענוג

306
00:16:00,120 --> 00:16:04,920
האם כולם נהנים באותה דרך
?או כל אחד נהנה ממשהו אחר

307
00:16:05,000 --> 00:16:06,440
.כל אחד נהנה ממשהו אחר
.משהו אחר-

308
00:16:06,520 --> 00:16:10,160
.אני מזהיר, שאלה מכשילה
.אוקיי-

309
00:16:10,240 --> 00:16:10,880
,אני חוזר על השאלה

310
00:16:10,960 --> 00:16:14,000
האם כולם נהנים באותה דרך
?או כל אחד נהנה ממשהו אחר

311
00:16:14,080 --> 00:16:16,320
פיזיולוגית בגוף השחרור של ההורמונים

312
00:16:16,400 --> 00:16:18,080
או כל דבר כזה, כן, זו אותה דרך

313
00:16:18,160 --> 00:16:19,434
...כי זה פיזיולוגית, זה הכול

314
00:16:19,443 --> 00:16:21,443
.אז כולם נהנים באותה דרך

315
00:16:21,720 --> 00:16:26,520
פיזיולוגית, אבל לא מהחיצוניות
...של ההנאה, לא ממה שה

316
00:16:26,600 --> 00:16:27,160
,אולי קצת קשה להסביר

317
00:16:27,240 --> 00:16:32,840
אבל אם אחד נהנה מסקי בכינרת
,ואחד נהנה מדבר כזה

318
00:16:32,920 --> 00:16:39,440
...התחושה אותה תחושה, אבל סוג ההנאה
יפה. תשובה: כולם נהנים באותה דרך-

319
00:16:39,520 --> 00:16:42,560
.למרות שכל אחד נהנה ממשהו אחר

320
00:16:42,640 --> 00:16:47,040
?כי מה זה תענוג
.תענוג זה מילוי של חיסרון

321
00:16:47,120 --> 00:16:49,800
זה נכון, לכל אחד מאיתנו
,יש חיסרון מסוג אחר

322
00:16:49,880 --> 00:16:53,680
אבל כולנו נהנים כשאנחנו ממלאים
.את החסרונות שלנו

323
00:16:53,760 --> 00:16:57,360
אחד חסר לו דף גמרא, אחד חסר לו
.סקי בכינרת, כשיש מים כמובן

324
00:16:57,680 --> 00:17:03,000
,אבל כולם בסופו של דבר
התחושה של העונג מושגת

325
00:17:03,080 --> 00:17:05,320
.כאשר חיסרון מתמלא

326
00:17:05,720 --> 00:17:09,280
מי שלא רעב
,לא יכול ליהנות מהאוכל

327
00:17:10,120 --> 00:17:14,800
,מי שלא זקוק לאהבה
לפעמים אהבה תוגדר אצלו

328
00:17:14,880 --> 00:17:18,640
,כמעמסה, כעול
.כמשהו מתיש ומכביד

329
00:17:19,920 --> 00:17:24,800
,כלומר, אנחנו צריכים שיהיה כלי - חיסרון

330
00:17:24,880 --> 00:17:29,360
צריך שיהיה מילוי
.וצריך שהם יבואו לידי מפגש

331
00:17:29,440 --> 00:17:33,080
כי אם יש לי כלי ויש לי מילוי
,והם לא מתחברים

332
00:17:33,160 --> 00:17:34,160
.לפעמים הסבל יותר גדול

333
00:17:34,240 --> 00:17:35,960
.כי מילא, אין - אתה מקווה שיהיה פעם

334
00:17:36,040 --> 00:17:37,360
אבל יש לך ואתה לא יכול להשתמש

335
00:17:37,440 --> 00:17:38,280
,זה הרבה יותר גרוע

336
00:17:38,360 --> 00:17:40,280
.זה אגוזים בלי שיניים

337
00:17:41,800 --> 00:17:45,760
.התענוג הוא פועל יוצא של מילוי חסרונות

338
00:17:45,880 --> 00:17:54,200
לכן ככל שנהיה עסוקים יותר בזמן
,של החיים בלמלא את החסרונות

339
00:17:54,280 --> 00:17:58,360
כך יהיו לנו בסל יותר רגעים
.של תענוג מרגעים של סבל

340
00:17:59,680 --> 00:18:04,840
,וכאן אני מבקש להציג לכם שאלה
,כמה סוגים של חסרונות

341
00:18:04,920 --> 00:18:08,680
קטגוריות, קבוצות של חסרונות
?אתם מזהים באדם

342
00:18:09,520 --> 00:18:11,520
.הייתי מחלק אותם לפי תאוות
.נכון-

343
00:18:11,600 --> 00:18:12,640
.תאוות

344
00:18:12,920 --> 00:18:13,960
.תאוות ויצרים

345
00:18:14,040 --> 00:18:16,400
?תאוות ויצרים, שזה מה כולל
.זה המניע-

346
00:18:16,480 --> 00:18:17,880
.זה המניע, זה הכול

347
00:18:19,040 --> 00:18:22,400
הבן אדם, כדי שיגיע לסוג של סיפוק או הנאה

348
00:18:22,480 --> 00:18:24,200
הוא חייב למלא את החיסרון
.בתאווה שלו

349
00:18:24,280 --> 00:18:28,760
,חסר כסף, הוא בעל תאווה לממון
?תאווה לאוכל

350
00:18:28,840 --> 00:18:31,520
?למה אתה קורא לזה תאווה
.תאווה זו מילה לא יפה

351
00:18:31,600 --> 00:18:33,000
.מה זה? -צורך

352
00:18:33,080 --> 00:18:36,600
צורך שאם אתה עובר את הגבול שלו
...הוא הופך להיות תאווה. אני לא יודע מה

353
00:18:36,680 --> 00:18:39,040
הוא צורך גדול
,אם אתה עובר את הגבול שלו

354
00:18:39,120 --> 00:18:40,920
,אני מעדיף צורך
.צורך זה הרבה יותר לגיטימי

355
00:18:41,000 --> 00:18:43,200
,"יש מונח כזה "תאווה
.אני משתמש בו. -כן, מונח דתי

356
00:18:43,280 --> 00:18:46,840
.אני מעדיף משהו מקובל, אוניברסאלי
.אז יש צרכים-

357
00:18:46,920 --> 00:18:47,960
.צרכים. -כן

358
00:18:48,040 --> 00:18:51,960
אילו סוגים של צרכים
?קיימים בבני אדם? בקבוצות

359
00:18:52,040 --> 00:18:55,240
,הצורך להיות עשיר
?הצורך להיות... -הצורך בכסף

360
00:18:55,320 --> 00:18:57,120
.צורך בכסף
?בשביל מה צריך כסף-

361
00:18:57,200 --> 00:19:00,640
.בשביל לחיות, בשביל להתנהל ביום-יום
,להתלבש יפה, לאכול, בית יפה-

362
00:19:00,720 --> 00:19:02,800
.אוטו יפה
?מלפני אלף שנה או עכשיו-

363
00:19:02,880 --> 00:19:07,360
,רבי נחמן מברסלב כותב
,כך מופיע בליקוטי מוהר"ן

364
00:19:07,440 --> 00:19:10,120
שהתאווה הכי גדולה
.היא תאוות הממון

365
00:19:11,040 --> 00:19:16,320
למה? פשוט מאוד, כי עם הממון
.אפשר למלא את יתר התאוות. -נכון

366
00:19:16,400 --> 00:19:19,040
.לכן זו התאווה הגדולה ביותר
.פרט לבריאות-

367
00:19:19,120 --> 00:19:25,400
כלומר, הצורך שלנו בכסף
.הוא לא צורך עצמי, אנחנו לא צריכים כסף

368
00:19:25,480 --> 00:19:31,360
אנחנו צריכים כסף רק במקום
.שעם הכסף אפשר למלא צרכים אחרים

369
00:19:31,440 --> 00:19:37,760
,למשל, יש לאדם צורך בבית
.במזון, בחפצים, הוא צריך כסף

370
00:19:37,880 --> 00:19:40,680
אבל הבעיה היא שיש אנשים
שכבר עם הכסף שיש להם

371
00:19:40,760 --> 00:19:44,680
הם יכולים למלא את כל הצרכים שלהם
?אז למה הם ממשיכים לרצות כסף

372
00:19:45,200 --> 00:19:46,600
.לצורך לגדול עוד
.בגלל צורך אחר-

373
00:19:47,560 --> 00:19:48,480
.כבוד

374
00:19:49,360 --> 00:19:51,680
,אני הכי עשיר

375
00:19:51,760 --> 00:19:55,000
.אנשים מקשיבים לי כי יש לי כסף

376
00:19:55,080 --> 00:19:58,480
,כלומר, הצורך של האדם בממון
,כך כותב המהר"ל מפראג

377
00:19:58,560 --> 00:20:02,840
,מתחלק לשתי קבוצות
:לשני גילאים, לשתי מדרגות

378
00:20:02,920 --> 00:20:05,840
,בהתחלה אנחנו צריכים כסף כדי לחיות

379
00:20:05,920 --> 00:20:09,680
.אחר כך אנחנו צריכים אותו כדי להתכבד

380
00:20:09,760 --> 00:20:11,440
אבל עדיין אנחנו צריכים כסף

381
00:20:11,520 --> 00:20:13,240
.כדי למלא צרכים

382
00:20:13,320 --> 00:20:17,800
?צורך פיזיולוגי וצורך רגשי, נכון
.נכון-

383
00:20:18,320 --> 00:20:20,800
האם אתם מכירים
עוד מערכות צרכים של בני אדם

384
00:20:20,880 --> 00:20:24,160
חוץ מצרכים פיזיולוגיים
?וצרכים רגשיים? -חומריים

385
00:20:24,760 --> 00:20:26,280
.אני לא יודע
.אני אומר-

386
00:20:26,360 --> 00:20:27,360
.חומריים? -כן

387
00:20:27,440 --> 00:20:29,120
.זה הפיזיולוגיים. -כן

388
00:20:29,200 --> 00:20:33,560
.פיזיולוגי אבל זה מה שקורה לך בהכרח
:צרכים למילוי צורכי הגוף-

389
00:20:33,640 --> 00:20:37,600
,אכילה, שתייה, תאוות בשרים
.שייך לגוף

390
00:20:37,680 --> 00:20:44,960
,כבוד, הערכה, שייכות, קבוצת כדורגל
.זה שייך לתחום היותר רגשי

391
00:20:45,040 --> 00:20:46,520
,אפשר יהיה, אפשר לא יהיה

392
00:20:46,600 --> 00:20:49,080
.הגוף לא תלוי בצרכים האלה

393
00:20:49,160 --> 00:20:51,440
,"לכן קוראים לזה "רגשי
.זה משפיע על הרגשות

394
00:20:51,520 --> 00:20:52,520
?מה עם צורך נפשי למשל

395
00:20:52,600 --> 00:20:54,320
?מה זה צורך נפשי
.זאת שאלה יפה-

396
00:20:54,400 --> 00:20:56,280
חשבתי על זה
.לפני ששאלתי אותה גם

397
00:20:56,360 --> 00:20:58,880
.אהבה זה יכול להיות רגשי

398
00:20:59,080 --> 00:21:02,920
צרוך נפשי זה צורך לתת לנפש שלך

399
00:21:03,000 --> 00:21:06,040
,להגיע לתענוג לא בהכרח בגלל הכסף

400
00:21:06,120 --> 00:21:07,400
...שזה לא יהיה תלוי אולי ב

401
00:21:07,480 --> 00:21:08,640
?אז במה זה יהיה תלוי

402
00:21:09,160 --> 00:21:10,880
.אתה הולך טוב, תגדיר
.אני יודע שאני הולך טוב-

403
00:21:10,960 --> 00:21:16,720
זה תלוי בעצמך להביא את עצמך
...למקום שלא תהיה בהכרח תלוי ב

404
00:21:16,800 --> 00:21:17,640
?מה לשים בפיתה

405
00:21:20,440 --> 00:21:22,240
.זו תשובה לא קלה

406
00:21:22,760 --> 00:21:28,360
אני אומר, זה להביא את עצמך למקום
.שלא תהיה בהכרח תלוי בצורך של העולם הזה

407
00:21:28,440 --> 00:21:32,040
זאת אומרת, לא הכול
.זה כסף וכמה יש לך בחיים

408
00:21:32,120 --> 00:21:35,840
,כי כמו שאמרת, יש אנשים שהגיעו
.שיש להם כסף... הנכדים שלהם מסודרים

409
00:21:35,920 --> 00:21:36,720
,אבל הם לא מאושרים

410
00:21:37,600 --> 00:21:38,680
?לא טוב להם. למה

411
00:21:38,760 --> 00:21:40,600
מכל מיני סיבות כאלה ואחרות

412
00:21:40,680 --> 00:21:42,640
.שאפשר לפתח אותן. -כן

413
00:21:43,360 --> 00:21:46,680
אני אשאיר לרבנו להמשיך
.מפה הלאה לחדד את תשובתי

414
00:21:47,440 --> 00:21:56,120
,רבי יוסף יוזל הורוביץ, עליו השלום
,"הסבא מנובהרדוק, בספר "מדרגת האדם

415
00:21:56,200 --> 00:22:00,240
,"במאמר שנקרא "נקודת האמת
.כותב את מה שאמרת

416
00:22:01,160 --> 00:22:08,400
והוא אומר: יש שתי אפשרויות
.'להגיע לאושר, לאושר ב-א

417
00:22:08,480 --> 00:22:14,600
או על ידי מילוי צרכים מבחוץ
.או על ידי מילוי צורך מבפנים

418
00:22:14,840 --> 00:22:17,800
.זה נקרא שלווה ומנוחה

419
00:22:19,280 --> 00:22:21,880
שלווה היא סיפוק שמגיע

420
00:22:21,960 --> 00:22:25,680
.ממילוי צרכים מבחוץ לבפנים

421
00:22:25,760 --> 00:22:30,400
מנוחה היא אותו דבר, אותה הרגשה

422
00:22:30,480 --> 00:22:33,920
אבל שמופיעה מתוך מילוי
פנימי ולא חיצוני

423
00:22:34,000 --> 00:22:36,880
.ותכף נסביר, לא נעשה לעצמנו הנחות

424
00:22:36,960 --> 00:22:41,600
כבר עכשיו אנחנו מבינים
שמי שהעושר שלו תלוי בגורמים חיצוניים

425
00:22:41,680 --> 00:22:47,200
הוא במצוקה הרבה יותר גדולה
.מאשר מי שיכול למלא את הצרכים שלו מבפנים

426
00:22:47,280 --> 00:22:49,600
,פה הוא תלוי בעצמו
.פה הוא תלוי באחרים. -נכון

427
00:22:49,680 --> 00:22:51,480
לכן אומר הסבא מנובהרדוק

428
00:22:51,560 --> 00:22:58,440
,שמי שטוען שאפשר להגיע לשלווה טועה
.למנוחה - אפשרי

429
00:22:58,520 --> 00:23:02,520
כי כשאתה עסוק בשלווה
.אין לך זמן להיות שקט

430
00:23:02,600 --> 00:23:04,160
...למשל, הוא אומר

431
00:23:04,169 --> 00:23:05,094
...לא הוא אומר

432
00:23:05,640 --> 00:23:09,960
,היה איזה פילוסוף אחד גדול
האמת חז"ל אמרו את זה לפניו

433
00:23:10,040 --> 00:23:12,560
..."אבל כשאתה אומר "פילוסוף
.נשמע טוב-

434
00:23:12,640 --> 00:23:14,880
?נשמע הרבה יותר רציני, נכון

435
00:23:14,960 --> 00:23:17,400
אריסטו אמר פעם לתלמידים שלו
.את מה שחז"ל אמרו

436
00:23:17,480 --> 00:23:22,120
חז"ל אמרו: אין אדם מת
.וחצי תאוותו בידו

437
00:23:22,200 --> 00:23:24,640
.יש לו מנה, רוצה מאתיים

438
00:23:26,400 --> 00:23:29,440
,התלמיד שמע את אריסטו
,אומר לו: כבודו

439
00:23:30,160 --> 00:23:32,920
?כבודו לא קצת קיצוני
?אומר לו: למה

440
00:23:33,000 --> 00:23:36,160
אומר לו: בוא נניח שבן אדם יש לו מיליון
.והוא לא רוצה עוד

441
00:23:36,920 --> 00:23:38,960
,אומר לו: אבל אין דבר כזה
.זה נגד הטבע

442
00:23:39,040 --> 00:23:42,040
,אומר לו: אבל אנחנו בפילוסופיה
.נניח

443
00:23:43,000 --> 00:23:45,680
?אומר לו: אתה יודע מה
.גם אם נניח, הוא לא מאושר

444
00:23:45,760 --> 00:23:48,080
אומר לו: למה? אבל יש לו מיליון
.והוא לא רוצה עוד

445
00:23:48,160 --> 00:23:50,080
:אומר לו אריסטו
,נכון, אבל בוא נחשוב ביחד

446
00:23:50,160 --> 00:23:51,800
?למה הוא מאושר
?כי מה יש לו

447
00:23:51,880 --> 00:23:53,400
.יש לו מיליון שקל
.יש לו מיליון-

448
00:23:53,480 --> 00:23:55,240
,לפני שהיה לו מיליון
?הוא היה מאושר

449
00:23:55,600 --> 00:23:56,720
.לא, כי הוא רצה את המיליון
.לא-

450
00:23:56,800 --> 00:23:59,160
כלומר, הוא לא היה מאושר
כי לא היה לו מיליון

451
00:23:59,240 --> 00:24:01,240
ועכשיו הוא מאושר
.כי יש לו מיליון

452
00:24:01,320 --> 00:24:04,720
,אז אם הוא רוצה גם מחר להיות מאושר
?על מה הוא צריך לשמור

453
00:24:04,800 --> 00:24:06,040
.על המיליון
.על המיליון-

454
00:24:06,120 --> 00:24:12,720
,עכשיו, כששומרים על מיליון דואגים
.כשדואגים קשה ליהנות. -זו שלווה

455
00:24:12,800 --> 00:24:15,000
,אמר התלמיד
.לא הלך לאיבוד, פילוסוף

456
00:24:15,080 --> 00:24:22,880
.אמר לו: כבודו, נכון
,אבל בוא נניח שהוא מת עם המיליון

457
00:24:23,760 --> 00:24:27,680
אז רטרואקטיבית, במבט לאחור
.אפשר לומר שהוא היה מאושר

458
00:24:27,760 --> 00:24:30,920
,אומר לו אריסטו: את זה אנחנו יודעים
.הוא כבר בר מינן

459
00:24:33,040 --> 00:24:36,640
זאת אומרת, כשאתה עסוק במילוי הצרכים

460
00:24:36,720 --> 00:24:39,240
.הסיכוי להתענג הוא מאוד קטן

461
00:24:39,320 --> 00:24:40,880
,א', כי לא בטוח שתגיע

462
00:24:40,960 --> 00:24:44,480
וגם אם הגעת
.סביר להניח שזה לא יישאר

463
00:24:45,600 --> 00:24:46,800
.קשה מאוד

464
00:24:46,880 --> 00:24:50,240
אתה יודע למה אתה מתכוון
,כשאתה אומר: הנפש, המבפנים

465
00:24:50,320 --> 00:24:52,760
?איזה דבר ממלא את האדם מבפנים

466
00:24:52,840 --> 00:24:55,480
.קוראים לזה בעברית במילה אחת: ערכים

467
00:24:56,280 --> 00:24:59,341
,לכל אדם יש צרכים ערכיים

468
00:24:59,908 --> 00:25:02,067
.אין אדם בעולם שאין לו ערכים

469
00:25:02,560 --> 00:25:07,120
אפילו לאנשים הכי נוראים
,שקמו בהיסטוריה היו ערכים

470
00:25:07,200 --> 00:25:12,440
,שאנחנו לא מסכימים איתם
,אבל היו להם ערכים שהם חיו עבורם

471
00:25:12,520 --> 00:25:14,680
.שהם האמינו שהם נכונים

472
00:25:14,760 --> 00:25:19,680
עכשיו, יש לכל אחד מאיתנו
.צרכים ערכיים. אתה רוצה הוכחה? -כן

473
00:25:19,760 --> 00:25:23,720
?מתי אנחנו במצוקה ערכית
?בהחסרות

474
00:25:23,800 --> 00:25:26,720
- מתי אנחנו בהחסרות פיזיולוגית
.זה כשאנחנו רעבים

475
00:25:26,800 --> 00:25:30,080
?מה הביטוי למצב של החסרות ערכית

476
00:25:31,520 --> 00:25:34,280
?איזה מין עולם זה"
."אין צדק בעולם

477
00:25:35,080 --> 00:25:41,240
.זה מעיד על מצוקה ערכית
,העולם לא מגיב לערכים שאני מאמין בהם

478
00:25:41,320 --> 00:25:46,000
העולם מתנהל על בסיס ערכים סותרים
.לערכים שאני מאמין בהם

479
00:25:46,080 --> 00:25:50,800
.העולם מאיים על אמיתות הערכים שלי
.עובדה, הוא לא מתנהל על פיהם

480
00:25:50,880 --> 00:25:54,600
מה קורה כשהעולם מתנהל
?על פי הערכים שאני מאמין בהם

481
00:25:55,600 --> 00:25:57,760
.יש מילוי ערכי
.מגיע לו-

482
00:25:58,480 --> 00:26:01,440
,יש צדק בעולם
,יש דין ויש דיין

483
00:26:01,520 --> 00:26:03,720
.מידה כנגד מידה - זה אם הוא דתי

484
00:26:04,760 --> 00:26:07,240
זאת אומרת, כשהעולם מגיב לערכים שלך

485
00:26:07,320 --> 00:26:10,520
זה מחזק את הערכים
שאתה מאמין בהם

486
00:26:10,600 --> 00:26:15,880
,ויש לך צורך בערכים האלה
לכן כשהם מתחזקים והטבע מגיב אליהם

487
00:26:15,960 --> 00:26:17,560
.אתה מרגיש אושר עצום

488
00:26:18,360 --> 00:26:24,120
:כלומר, יש לנו שלוש מערכות של צרכים
.פיזיולוגיים, רגשיים וערכיים

489
00:26:24,200 --> 00:26:25,520
.עכשיו שאלה

490
00:26:25,600 --> 00:26:29,480
אין ספק שכל אחד משלוש המערכות האלה

491
00:26:29,560 --> 00:26:32,067
.משפיע על החוויה שלנו

492
00:26:32,610 --> 00:26:34,076
,אבל תגידו לי אתם

493
00:26:34,960 --> 00:26:40,920
:איזו מערכת יותר משפיעה על החוויה
?הפיזיולוגית או הרגשית

494
00:26:41,000 --> 00:26:42,200
,לדעתי הרגשית

495
00:26:42,280 --> 00:26:45,000
.הבסיס לכל ה... -אני גם חושב הרגשית

496
00:26:45,080 --> 00:26:46,640
?הרגשית גם אתה אומר
.זה הבסיס מבפנים-

497
00:26:47,320 --> 00:26:48,600
?אתה מה אומר

498
00:26:48,680 --> 00:26:50,560
לא יודע, הפיזיולוגית
,זה בצורה יותר טבעית

499
00:26:50,640 --> 00:26:52,920
...אני חושב שהיא
.יותר חזקה-

500
00:26:53,000 --> 00:26:53,680
כן, היא... -כלומר, בשביל רגשות

501
00:26:53,760 --> 00:26:55,000
.אנשים לא מוותרים על אוכל

502
00:26:55,080 --> 00:26:57,360
,אני חושב שאי אפשר לשנות אותה

503
00:26:57,440 --> 00:26:59,200
אני חושב שאי אפשר, אתה לא יכול

504
00:26:59,280 --> 00:27:01,120
...אם אתה רעב
,בן אדם רעב-

505
00:27:01,200 --> 00:27:04,040
.בדיוק, על זה. אתה לא יכול לחשוב על כלום
.אתה לא יכול לחשוב על כלום-

506
00:27:04,120 --> 00:27:09,880
אם במקרה, אם בדיוק כשאתה רעב
הזמינו אותך לפנאל

507
00:27:09,960 --> 00:27:16,080
שהוא הולך לתת לך פרסום אדיר
,ואתה רוצה להיות מפורסם

508
00:27:16,160 --> 00:27:17,800
?מה תגיד למעיים

509
00:27:18,360 --> 00:27:22,480
.כן, אבל תהיה השפעה
.תהיה השפעה

510
00:27:22,560 --> 00:27:24,160
.ודאי שתהיה השפעה
.תהיה השפעה בגלל הרעב-

511
00:27:24,240 --> 00:27:26,640
.בוודאי שתהיה השפעה
,אני אתן לך דוגמה אחרת

512
00:27:26,720 --> 00:27:28,680
,בן אדם חוזר בסוף יום עבודה הביתה

513
00:27:30,800 --> 00:27:33,160
חולם על מקלחת טובה
.ועל כוס קפה

514
00:27:34,760 --> 00:27:36,560
.זה מה שהוא רוצה
.מסכים-

515
00:27:36,640 --> 00:27:38,120
איך שהוא מגיע הביתה

516
00:27:40,240 --> 00:27:42,800
.אין חשמל. -מים קרים

517
00:27:42,880 --> 00:27:45,920
,אין חשמל. וזו לא שכונה חרדית
.שמה מנתקים גם אם שילמת

518
00:27:46,760 --> 00:27:49,200
.לא שילמת
?מה אתה אומר

519
00:27:49,480 --> 00:27:51,520
:במקום להאשים את עצמך
?איזה אנשים

520
00:27:51,600 --> 00:27:54,120
?שבועיים לא שילמתי כבר מנתקים

521
00:27:54,200 --> 00:27:56,960
...איזו מין מדינה, חבל שהצבעתי
?נכון

522
00:27:57,720 --> 00:28:02,720
אותו דבר בדיוק, בדיוק אותו מצב
:רק בהפרש אחד

523
00:28:02,800 --> 00:28:04,880
היום הוא מצא אהבה

524
00:28:06,960 --> 00:28:07,960
.בצהריים

525
00:28:08,480 --> 00:28:14,720
הוא מגיע אחרי צהריים הביתה
,עם כנפיים, חולם על כוס קפה ועל מקלחת

526
00:28:14,800 --> 00:28:15,840
...איך שהוא בא

527
00:28:17,920 --> 00:28:19,600
?מה, ניתקו את החשמל

528
00:28:20,360 --> 00:28:23,600
.למה? אה, לא שילמתי
.בסדר, לא נורא

529
00:28:24,600 --> 00:28:27,440
?האם הוא עדיין צריך כוס קפה
.כן-

530
00:28:27,520 --> 00:28:30,280
?האם החיסרון נעלם
.לא

531
00:28:30,360 --> 00:28:33,280
?האם הצורך שלו במקלחת נעלם
.התשובה היא לא

532
00:28:33,360 --> 00:28:38,440
אז למה הוא לא תופס מקום
?כל כך מרכזי בחוויה שלו כמו הראשון

533
00:28:38,520 --> 00:28:44,560
כי יש לו חיפוי. -כי יש לו מילוי רגשי
.שמאפיל על החסרונות האחרים

534
00:28:44,640 --> 00:28:47,880
.אותו דבר עם הממד הערכי

535
00:28:47,960 --> 00:28:52,240
כאשר הממד הערכי של האדם
,מזין את המערכת

536
00:28:52,320 --> 00:28:57,600
גם אם מבחינה רגשית אתה במצוקה
,וגם אם מבחינה חומרית חסר לך

537
00:28:57,680 --> 00:29:02,640
,חסר לך, זה לא שיש לך
.זה עניין עובדתי אם יש לך או אין לך

538
00:29:02,720 --> 00:29:04,400
אבל ההשפעה של החסרים

539
00:29:04,480 --> 00:29:08,320
מהממד הרגשי והחומרי על החוויה שלך קטנים

540
00:29:08,400 --> 00:29:10,560
כי אתה מצוי בחוויה ערכית

541
00:29:10,640 --> 00:29:12,880
.שמאפילה על החסרונות האחרים

542
00:29:14,120 --> 00:29:18,200
לכן כשפתחנו ואמרנו
"...הוא נהנה מדף גמרא, הוא נהנה"

543
00:29:18,280 --> 00:29:23,720
?אז למה לא הולכים לדף גמרא
.כי אנחנו לא מאמינים שללמוד גמרא זה ערך

544
00:29:23,800 --> 00:29:26,600
אבל אם הייתי מאמין
שללמוד גמרא זה ערך

545
00:29:26,680 --> 00:29:29,480
,גם אם עדיין יש לי חסרונות אחרים

546
00:29:29,560 --> 00:29:32,080
:אנשים מסתכלים ואומרים
,אני לא מבין אותך

547
00:29:32,320 --> 00:29:35,040
?איך אנשים בוחרים בעוני מרצון

548
00:29:37,320 --> 00:29:39,480
.זה לא בהכרח
.הם לא-

549
00:29:40,280 --> 00:29:43,440
,הם רוצים להיות עשירים גדולים

550
00:29:43,520 --> 00:29:48,480
:אבל כששואלים אותם
?'אתה מוכן לוותר על א' תמורת ב

551
00:29:48,560 --> 00:29:50,440
,הוא יגיד: לא, אני רוצה את שניהם

552
00:29:50,520 --> 00:29:53,280
ואם אי אפשר אז נתחיל עם זה
.ואם יבוא - יבוא

553
00:29:53,360 --> 00:29:59,680
כלומר, לא צריך לרחם על אנשים
שהערכים שלהם מתמלאים

554
00:29:59,760 --> 00:30:05,200
ושהעולם שלהם מגיב לערכים שלהם
.גם אם יש להם חסרונות אחרים

555
00:30:05,280 --> 00:30:09,720
,יש להם חסרונות
,אבל זה לא פוגע במדד האושר שלהם

556
00:30:09,800 --> 00:30:13,640
,כי כולנו מסכימים
,לא משנה מה הערכים שלך

557
00:30:14,200 --> 00:30:16,560
כשהערכים שלך מתאימים למציאות

558
00:30:16,640 --> 00:30:19,520
...גם אם יש לך חסרונות אחרים
.אז אני נהיה יותר טוב-

559
00:30:19,600 --> 00:30:22,320
הם קטנים ביחס למילוי הערכי

560
00:30:22,400 --> 00:30:26,440
ולכן אם אדם רוצה להיות מאושר
:הוא צריך שני דברים

561
00:30:26,520 --> 00:30:34,680
א', שהערכים שלו יתפסו ממד
.משמעותי, מרכזי בחיים שלו. זה תנאי ראשון

562
00:30:35,960 --> 00:30:42,760
תנאי שני, תנאי שני זה אם אפשר
שהערכים שלו יתמלאו ביחד

563
00:30:42,840 --> 00:30:44,800
.עם שני המנגנונים האחרים

564
00:30:45,040 --> 00:30:52,320
תסכימו אותי שכשאדם ממלא צורך פיזיולוגי
,על חשבון הצורך הערכי, למשל גונב

565
00:30:53,440 --> 00:30:58,720
הוא נהנה מהאוכל אבל העונג
.יש בו עוקץ. -כן

566
00:30:58,800 --> 00:31:02,840
או יש לו ערכים ובגללם
,הוא צריך לוותר על כסף

567
00:31:02,920 --> 00:31:05,960
.יש לו עונג אבל יש כאן עוקץ

568
00:31:06,040 --> 00:31:11,000
,העונג המושלם, כך מלמדים חז"ל
זה שאתה מצליח למלא בו-זמנית

569
00:31:11,080 --> 00:31:14,400
:באותו מילוי את שלושת המעגלים

570
00:31:14,680 --> 00:31:18,080
.הפיזיולוגי, הרגשי והערכי

571
00:31:18,160 --> 00:31:20,200
.לכן יש מצוות

572
00:31:21,360 --> 00:31:23,400
המצוות מעניקות למילוי

573
00:31:23,480 --> 00:31:27,560
.הפיזיולוגי והרגשי גוון ערכי

574
00:31:28,760 --> 00:31:30,320
?כי מה זו מצווה

575
00:31:30,400 --> 00:31:32,920
:מצווה אומרת לך
.אתה צריך לאכול - תברך

576
00:31:33,880 --> 00:31:36,800
- אתה צריך להתחתן
.תעשה את זה בקדושה

577
00:31:36,880 --> 00:31:39,680
- אתה צריך לעבוד
.תעשה את זה על פי הכללים

578
00:31:39,760 --> 00:31:46,440
כאשר אדם נושא ונותן באמונה בשוק
,זה לא רק צורך חומרי שמתמלא

579
00:31:46,520 --> 00:31:48,240
,זו לא רק טפיחה על השכם

580
00:31:48,320 --> 00:31:50,720
,היה לי ניסיון
,יכולתי לרמות, לא רימיתי

581
00:31:50,800 --> 00:31:55,640
יש כאן גוון ערכי, אני חוזר הביתה
הרבה יותר מלא באושר

582
00:31:56,080 --> 00:31:58,600
כי אני ממלא
.את שלושת המעגלים בו-זמנית

583
00:31:58,680 --> 00:32:01,920
קוראים לזה בלשון היהדות
,לקדש את החומר

584
00:32:02,000 --> 00:32:05,120
.לא לברוח ממנו, להרים אותו
.להרים אותו-

585
00:32:05,200 --> 00:32:09,480
,להכניס לחומר קדושה
.להכניס את הערכיות לזוגיות

586
00:32:09,560 --> 00:32:14,040
הזוגיות בעולם המודרני
.בנויה על פיזיולוגי ורגשי

587
00:32:14,120 --> 00:32:15,760
אבל הערכיות לא משתנה

588
00:32:15,840 --> 00:32:19,960
.בין בן אדם לבן אדם? -בטח שמשתנה

589
00:32:20,040 --> 00:32:24,800
רק שבעולם המערבי הערכיות נקבעת על ידי
,ואני משנה אותה כשזה לא מסתדר

590
00:32:24,880 --> 00:32:29,440
וביהדות הערכיות נקבעת על ידי הקב"ה
.ואני נאלץ לקבל אותה גם כשלא מסתדר

591
00:32:29,520 --> 00:32:31,440
.זה הבדל מאוד קטן אבל משמעותי

592
00:32:32,240 --> 00:32:34,320
?אתה יכול לבחור חלק מהערכים שלו
.בטח-

593
00:32:34,400 --> 00:32:37,160
כי אתה יודע שאתה לא יכול לעשות
.את כל הערכים שלו? -בטח

594
00:32:37,240 --> 00:32:38,640
.בטח שאתה יכול

595
00:32:38,720 --> 00:32:41,160
.האמונה היא לא הכול או כלום

596
00:32:41,240 --> 00:32:43,160
,האמונה היא בשכבות

597
00:32:43,880 --> 00:32:47,080
,היום אני מאמין על איקס
.מחר אני מאמין על וואי

598
00:32:47,160 --> 00:32:50,800
,כשאתה מלווה למישהו כסף
.לא לכל אחד אתה מלווה את כל הכסף שלך

599
00:32:50,880 --> 00:32:53,920
,יש אחד שאתה מלווה לו מאה
,יש אחד שאתה מוכן להלוות לו מאתיים

600
00:32:54,000 --> 00:32:57,160
ויש מישהו שאתה מוכן להלוות לו
.את כל הכסף שלך

601
00:32:57,240 --> 00:33:02,760
,דרגות האמון שלך משתנות בבני אדם
.אותו דבר ביחס של האדם עם הקב"ה

602
00:33:02,840 --> 00:33:05,920
,יש אחד שמאמין לקב"ה על הכול
.יש שמאמין לו רק על תפילין

603
00:33:07,240 --> 00:33:09,040
.כל אחד במדרגה שהוא נמצא

604
00:33:09,120 --> 00:33:13,080
אבל המטרה של היהדות
היא להביא את האדם

605
00:33:13,160 --> 00:33:17,040
לכך ששלושת המעגלים
.מתמלאים בו-זמנית

606
00:33:17,120 --> 00:33:21,240
ועל זה נאמר: אם אתה עושה כן
.אשריך בעולם הזה

607
00:33:21,880 --> 00:33:24,840
אם היה רק טוב לך לעולם הבא
,זה המעגל הערכי

608
00:33:24,920 --> 00:33:29,080
,עשיתי את מה שהייתי צריך, הייתי צדיק
.סבלתי בעולם, הכול בסדר

609
00:33:29,160 --> 00:33:32,480
היהדות דורשת ממך
שתיהנה גם בעולם הזה

610
00:33:32,560 --> 00:33:36,160
וזה ייתכן רק על ידי שאתה משלב
.את שלושת המעגלים ביחד

611
00:33:36,240 --> 00:33:37,640
.הבאנו את דוגמת הזוגיות

612
00:33:38,520 --> 00:33:42,240
זוגיות יכולה להתבסס
.על תנאים פיזיולוגיים בלבד

613
00:33:42,320 --> 00:33:43,640
.קוראים לזה זנות

614
00:33:43,720 --> 00:33:47,680
זה יכול להתבסס
,על רגשיים פלוס פיזיולוגיים

615
00:33:47,760 --> 00:33:50,040
.קוראים לזה זוגיות

616
00:33:50,120 --> 00:33:54,320
,וזה יכול להתבסס על עוד דבר
.על ערכיות

617
00:33:54,400 --> 00:34:00,800
.כשיש ערכיות החוויה הרגשית והפיזית
.מועצמת. -בדיוק-

618
00:34:00,880 --> 00:34:08,720
החוויות האלה מועצמות כי יש כאן
,עוד ממד שלא קיים במקומות אחרים

619
00:34:08,800 --> 00:34:11,320
.ואת זה היהדות דורשת מן האדם

620
00:34:11,400 --> 00:34:15,120
.לפיכך הרבה להם תורה ומצוות

621
00:34:15,200 --> 00:34:19,760
,אם מסתכלים על המצוות בצורה כזאת
,היינו צריכים לעמוד בתור לבקש עוד

622
00:34:19,840 --> 00:34:24,480
רק שעד שאנחנו מבקשים עוד
.לפחות נסתדר עם מה שיש

623
00:34:24,560 --> 00:34:29,000
,אז ראינו מה הצורך
איך לא עושים אותו

624
00:34:29,080 --> 00:34:32,720
והתחלנו לגעת בקצה
.של איך כן עושים אותו

625
00:34:32,800 --> 00:34:33,720
?רצית לשאול משהו

626
00:34:33,800 --> 00:34:36,520
כן, אני רק לא מבין
שאם דורשים מבן אדם משהו

627
00:34:37,400 --> 00:34:41,800
.איך הוא יכול... זה סוג של כפייה

628
00:34:41,880 --> 00:34:47,000
כי אתה טוען שזה המתכון לנצח
.אם תקשיב עכשיו למצוות

629
00:34:47,080 --> 00:34:51,440
,אני חוזר על הדברים שלך
?אתה שואל: רגע, אז למה כופים

630
00:34:51,520 --> 00:34:54,080
.כי כשכופים זה מייצר התנגדות
.כן-

631
00:34:54,160 --> 00:34:59,360
משתי סיבות: א', כי כל הסיבה
שאנחנו נשמעים לערכים האלה

632
00:34:59,440 --> 00:35:01,040
.זה כי כפו אותם עלינו

633
00:35:01,120 --> 00:35:04,280
אם לא היו כופים אותם עלינו
,והיינו צריכים להחליט עליהם לבד

634
00:35:04,360 --> 00:35:06,400
.היינו גם מבטלים אותם לבד

635
00:35:06,640 --> 00:35:09,120
:פרופ' ליבוביץ' אמר פעם

636
00:35:10,760 --> 00:35:12,840
הצו "לא תרצח" קיים

637
00:35:12,920 --> 00:35:16,520
.כל עוד אין אנו מהרהרים אחריו

638
00:35:16,600 --> 00:35:20,960
,ברגע שאנו מהרהרים אחריו
.פסק האיסור מלהתקיים

639
00:35:21,040 --> 00:35:26,760
,אם אני קבעתי מהו ערך
מה יקרה כשהצורך הפיזיולוגי יגבר

640
00:35:26,840 --> 00:35:28,200
?על הצורך הערכי
.אז אני מתחיל לשחק עם זה-

641
00:35:28,280 --> 00:35:30,720
.אני אזיז את הערך הצידה ואשנה

642
00:35:30,800 --> 00:35:33,680
.אז ממילא כבר אין כאן ערכים
.זו סיבה ראשונה

643
00:35:33,760 --> 00:35:34,720
,סיבה שנייה

644
00:35:36,640 --> 00:35:39,120
חז"ל אומרים משהו
,שהוא הפוך מהשכל שלנו

645
00:35:40,520 --> 00:35:42,880
:כשאתה שואל
?מי בן אדם יותר טוב

646
00:35:43,200 --> 00:35:46,040
?מי יותר שלם
?מי יותר נאצל

647
00:35:46,120 --> 00:35:48,560
מי שהולך למילואים
למרות שהוא לא חייב

648
00:35:48,640 --> 00:35:51,640
או מי שהולך למילואים
?כי אין ברירה והוא חייב

649
00:35:51,720 --> 00:35:55,880
,האדם אומר: מי שמתנדב
.וחז"ל אומרים הפוך

650
00:35:55,960 --> 00:36:02,440
חז"ל אומרים: גדול המצווה
.ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

651
00:36:02,520 --> 00:36:08,680
למה? כי מי שלא מצווה ועושה
,הוא עושה כי הוא מזדהה עם זה

652
00:36:09,120 --> 00:36:11,080
.הוא החליט שזה חשוב

653
00:36:11,160 --> 00:36:15,120
ואם זה לא יהיה חשוב
.הוא יפסיק להתנדב ויקים מאהל פראיירים

654
00:36:15,840 --> 00:36:20,480
לעומת זאת, מי שעושה את זה
,כי הוא חייב, ולמרות זאת הוא עושה

655
00:36:20,560 --> 00:36:21,143
הוא עושה את זה

656
00:36:21,292 --> 00:36:24,640
.למרות ההתנגשות של הציווי באגו שלו

657
00:36:24,720 --> 00:36:26,280
,ואם בכל זאת הוא עושה את זה

658
00:36:26,920 --> 00:36:28,240
.הוא בדרך לשלמות

659
00:36:28,880 --> 00:36:29,880
אני מאוד מודה לכם

660
00:36:29,960 --> 00:36:31,280
.שהייתם איתי לעוד תוכנית

661
00:36:31,360 --> 00:36:31,800
,אני מודה גם לכם

662
00:36:31,880 --> 00:36:33,920
.צופים יקרים, שהייתם איתנו

663
00:36:34,000 --> 00:36:34,960
.אני מקווה שנהניתם

664
00:36:35,040 --> 00:36:38,000
.ובעזרת השם נתראה בתוכניות נוספות

665
00:36:38,080 --> 00:36:39,040
.כל טוב לכם