מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - הלכות שבת: מלאכת דש

מרן הרב עובדיה יוסף

אלו פירות אסור לסחוט בשבת? באיזה אופן כן מותר לסחוט? שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת עקב, שנת תשע"ב