הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הדרת נשים

הרב זמיר כהן

מה עומד מאחורי הבקשה לאסור הפרדת נשים וגברים? ומה הקשר לכפייה חילונית? הרב זמיר כהן בקטע קצר על הדרת נשים

(אורך 3:53)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,576 --> 00:00:07,640
.שלום כבוד הרב

2
00:00:08,020 --> 00:00:12,826
משרד העבודה והרווחה שלח מכתב לרשויות
עם כללים ברורים וחמורים

3
00:00:13,186 --> 00:00:15,846
כנגד הדרת נשים במרחב הציבורי

4
00:00:16,620 --> 00:00:21,160
ובו, בין היתר, הם אוסרים על הכוונת
.נשים וגברים לישיבה בנפרד

5
00:00:21,753 --> 00:00:24,030
.רציתי לשאול  מה דעתו של הרב על כך

6
00:00:25,526 --> 00:00:31,256
אין הגדרה יותר מדויקת
.מההגדרה של כפייה חילונית

7
00:00:33,290 --> 00:00:38,400
,אישה יושבת בעזרת נשים של בית הכנסת
,רוצה להתפלל עם נשים בקדושה

8
00:00:39,336 --> 00:00:43,940
יגידו לה על פי חוק: גבר שרוצה
.יכול לבוא לשבת שם לידך

9
00:00:44,226 --> 00:00:46,580
.אסור לעשות חלוקה בין גברים לנשים

10
00:00:47,380 --> 00:00:52,230
,גברים רוצים לשבת בבית כנסת
עוד מעט יעשו חוק שגם בחוף הים

11
00:00:52,276 --> 00:00:55,953
.אין חוף נפרד, חייבים לערבב את כולם
?זו לא כפייה חילונית

12
00:00:56,790 --> 00:00:58,730
.כל אדם יש לו את הבחירה שלו

13
00:00:59,650 --> 00:01:03,453
:פעם הדתיים אמרו לחילונים
?תשבו מעורב או תשבו בנפרד

14
00:01:03,896 --> 00:01:07,846
,פה מדובר בציבור שומר תורה ומצוות
,רוצים לנהל חיי קדושה

15
00:01:07,886 --> 00:01:10,030
.כופים אותם - תשבו בתערובת

16
00:01:10,670 --> 00:01:12,780
.זה ממש בגדר של כפייה

17
00:01:12,806 --> 00:01:19,240
:אני הייתי מציע הצעת חוק נוספת
אם יש בכנסת עכשיו את משרד העבודה והרווחה

18
00:01:19,276 --> 00:01:22,343
,שחוקקו חוק כזה
,באותו בניין יש עוד משרד

19
00:01:22,393 --> 00:01:24,930
,משרד התרבות והספורט

20
00:01:25,676 --> 00:01:29,340
אז יעשו חוק שמהיום בספורט
אסור לעשות תחרות

21
00:01:29,356 --> 00:01:32,910
,בין גברים לגברים בכדורגל
.רק בין גברים לנשים

22
00:01:33,000 --> 00:01:33,760
.שיהיה שיוויון

23
00:01:33,990 --> 00:01:38,710
.קבוצה אחת גברים, קבוצה אחת נשים ושישחקו
.נראה אותם שיעשו חוק כזה בספורט

24
00:01:38,776 --> 00:01:39,873
?איפה השיוויון שם

25
00:01:40,533 --> 00:01:46,906
...לא, יגידו: לא, זה לא כוחות, זה לא
איזה מהלכים עקומים שיש להם היום

26
00:01:47,353 --> 00:01:51,426
שברור שהכול נובע רק מתוך רצון
.לעקור את הדת

27
00:01:51,893 --> 00:01:56,550
.לא בגלל שבאמת דואגים לנשים
?הם יחנכו אותנו איך לכבד את הנשים

28
00:01:56,926 --> 00:01:59,800
?יגידו לציבור התורני מה זה כבוד האישה

29
00:02:00,283 --> 00:02:03,320
,כמה בתים מתפרקים שם, לצערנו
,הם אחים ואחיות שלנו

30
00:02:03,346 --> 00:02:04,623
.אלה שלא הולכים בדרך התורה

31
00:02:04,960 --> 00:02:09,223
,מאיפה הגיעו? בגלל שלא שומרים על הפרדה
,כמה נפילות יש במקומות עבודה

32
00:02:09,323 --> 00:02:12,826
כמה פריצות, כמה דמעות של ילדים
.שבתים מתפרקים

33
00:02:13,223 --> 00:02:17,050
אז הם יבואו ויגידו לדתיים
?שאתם עושים הדרת נשים

34
00:02:17,133 --> 00:02:20,723
,בואו תלמדו איך מכבדים אישה
,איך מייקרים את האישה

35
00:02:20,803 --> 00:02:24,916
,יודעים שמדובר ביהלום יקר
.כל כבודה בת מלך פנימה

36
00:02:24,946 --> 00:02:27,100
היא לא צריכה לחשוף את עצמה
,כדי לקבל כבוד

37
00:02:27,480 --> 00:02:29,503
.יש לה את הערך שלה, את הכבוד שלה

38
00:02:30,000 --> 00:02:34,595
,הראו לי כתבה לפני כמה זמן
,הייתה הפגנה של השמאל בבילעין

39
00:02:34,774 --> 00:02:38,276
שם יש את הפלסטינאים שמתקוטטים
,ועושים הפגנות

40
00:02:38,520 --> 00:02:43,370
אז הראו לי פרסום שהם פרסמו באינטרנט
,שהם מזמינים את פעילי השמאל לבוא

41
00:02:43,880 --> 00:02:49,156
,אבל כתבו: נא לבוא בלבוש צנוע
.שלא לפגוע ברגשות המפגינים המוסלמים

42
00:02:51,230 --> 00:02:53,973
"אם אנחנו כותבים "לבוא בלבוש צנוע
,זה הדרת נשים

43
00:02:54,690 --> 00:02:58,460
,אבל כשהשמאל כותב שלא לפגוע במוסלמים
.זה בסדר גמור

44
00:02:58,606 --> 00:03:03,486
:הם מבקשים מהמפגינים הישראלים שבאים
תבואו בלבוש צנוע כי בהפגנה הקודמת

45
00:03:03,523 --> 00:03:06,366
.היו כמה שנפגעו שם שבאתן חשופות

46
00:03:07,076 --> 00:03:12,980
.אז כשזה שמאל, כשזה מוסלמים, זה כשר
...כשזה עניין של תורה ומצוות

47
00:03:13,303 --> 00:03:17,693
,ברור שיש כאן רק מגמה, נבהלים מההתחזקות
רואים את עולם התשובה פורח

48
00:03:18,170 --> 00:03:21,120
,ומפחדים, נבהלים: מי יודע
.עכשיו שלא תהיה פה מדינה דתית

49
00:03:21,683 --> 00:03:25,896
,כאילו שאם תהיה כאן מדינה דתית
אנשים יפסיקו לעבוד ולא יהיה צבא

50
00:03:25,933 --> 00:03:27,636
.והמדינה... -כל זה שקרים

51
00:03:27,910 --> 00:03:30,706
,אולי פעם באמת צריכים להקדיש
,ללבן את הנושא הזה

52
00:03:30,726 --> 00:03:35,643
להוכיח את ההבל שגם אם תהיה כאן
,מדינה שהולכת בדרך התורה והמצוות

53
00:03:36,013 --> 00:03:40,396
יהיה שפע כלכלי ויהיה צבא
.והכול יהיה מסודר על הצד הטוב ביותר

54
00:03:40,863 --> 00:03:45,503
ועל זה אנחנו מתפללים: "השיבה שופטינו
."כבראשונה ויועצינו כבתחילה