הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 4: עולם הדינוזאורים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק הרביעי העוסק בסוגיית האבולוציה ועולם הדינוזאורים

תמלול ההרצאה

1
00:00:09,064 --> 00:00:11,374
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:11,873 --> 00:00:16,823
לאחר שראינו את עניין
המאורות והכוכבים ביום הרביעי,

3
00:00:17,114 --> 00:00:19,666
נעבור היום ליום החמישי בבריאה,

4
00:00:20,782 --> 00:00:25,029
פסוקים שמשיבים על אחת החידות

5
00:00:25,046 --> 00:00:30,706
שמסעירות המון אנשים בעולם,
בין יהודים, בין לא יהודים,

6
00:00:31,546 --> 00:00:38,412
בין מאמינים ובין שאינם מאמינים, ועומדים
בפני החידה הגדולה הזו של הדינוזאורים,

7
00:00:38,441 --> 00:00:42,094
אותם יצורי ענק שחיו בעבר בעולם,

8
00:00:42,593 --> 00:00:48,155
והרבה מתחבטים ומתלבטים
האם ישנה איזושהי התנגשות

9
00:00:48,766 --> 00:00:51,801
בין התורה לבין המדע בכל מה שנוגע

10
00:00:51,824 --> 00:00:53,224
לעולמם של הדינוזאורים.

11
00:00:53,238 --> 00:00:57,747
מתוך כך גם ניכנס לשאלת האבולוציה
שהרבה נבוכים בה:

12
00:00:57,770 --> 00:01:05,444
האם באמת היצורים התפתחו יצור מיצור אחר
במשך עשרות ומאות מיליוני שנים

13
00:01:05,932 --> 00:01:11,891
או כמו שכתוב בתורה, שהקב"ה ברא
את כל היצורים היישר מן האדמה?

14
00:01:12,483 --> 00:01:18,546
נראה שבעשרות השנים האחרונות התגלו ממצאים
שמפריכים את האבולוציה לחלוטין.

15
00:01:18,944 --> 00:01:25,181
אין ספק שיבוא דור שגם אותם
שעדיין שבויים בקסם הזה של האבולוציה

16
00:01:25,267 --> 00:01:26,168
יודו על האמת,

17
00:01:26,193 --> 00:01:31,932
כמו שהיום יש כבר המון מדענים שמודים
שכל העניין הזה הוא תיאוריה דמיונית

18
00:01:31,960 --> 00:01:38,515
ללא שום בסיס עובדתי, אף על פי
שבמשך הרבה שנים, בפרט מאז דרווין,

19
00:01:39,050 --> 00:01:42,543
הדברים תפסו אחיזה בעולם המדע.

20
00:01:43,406 --> 00:01:45,923
כבר אריסטו דיבר על אפשרות של אבולוציה,

21
00:01:45,958 --> 00:01:51,367
אבל דרווין היה זה שחיזק את הדברים,
חיבר ספרים "מוצא המינים",

22
00:01:52,033 --> 00:01:57,783
וקידם את כל התיאוריה הזו בעולם,
עד שהיום המון סבורים שמדובר במדע

23
00:01:59,067 --> 00:02:06,317
ולא יודעים שיש הבדל בין השערה
שמדענים משערים על פי ממצאים שונים שמוצאים

24
00:02:06,514 --> 00:02:10,678
לבין מידע מדעי
שהוא בגדר מדעים מדויקים,

25
00:02:10,688 --> 00:02:13,228
דברים שהם ברורים ויציבים.

26
00:02:13,624 --> 00:02:17,024
כשמדובר בהשערות, השערות יכולות
להשתנות מהיום למחר,

27
00:02:17,052 --> 00:02:22,047
כל האבולוציה שייכת למחלקת ההשערות,
לא למחלקת המדעים המדויקים.

28
00:02:22,740 --> 00:02:26,448
וככל שהמדע הולך וחושף,
מגלה תגליות חדשות,

29
00:02:26,469 --> 00:02:32,402
כך רואים יותר ויותר
שהאפשרות הזו הולכת ונמחקת.

30
00:02:32,946 --> 00:02:38,470
אבל נפתח ראשית בפסוקי התורה
במה שנוגע לבריאה ביום החמישי:

31
00:02:50,448 --> 00:02:54,206
בפסוקים האלה כתוב
שעדיין לא נבראו היונקים,

32
00:02:55,006 --> 00:02:57,383
וודאי שעדיין לא נברא האדם.

33
00:02:58,060 --> 00:03:01,700
מי שלט בכל כדור הארץ
ביום החמישי לבריאה?

34
00:03:03,033 --> 00:03:09,487
התנינים הגדולים, נפש החיה הרומשת,
כלומר רמשים, ועוף כנף.

35
00:03:10,440 --> 00:03:14,400
אם היית בא לבקר בעולם
ביום החמישי לבריאה

36
00:03:14,427 --> 00:03:18,466
לא היית רואה - לא אריות ולא דובים
ולא ג'ירפות ולא נמרים,

37
00:03:18,878 --> 00:03:20,509
בוודאי שלא היית רואה בני אדם.

38
00:03:20,514 --> 00:03:27,815
היית רואה בכל כדור הארץ
רק את התנינים הגדולים, מעופפים ורמשים.

39
00:03:27,845 --> 00:03:29,437
זה מה שהיה באותו זמן.

40
00:03:31,356 --> 00:03:40,193
דיברנו כבר בשיעור הקודם שיום בבריאה
לא היה מקביל לימים שאנחנו מכירים היום.

41
00:03:40,213 --> 00:03:44,101
הזמן זרם בצורה שונה לחלוטין, בקצב אחר.

42
00:03:45,003 --> 00:03:49,744
כך שיום בבריאה יכול להקביל לפרק זמן,
זאת אומרת, אם ניקח יום בבריאה,

43
00:03:49,777 --> 00:03:55,888
נעשה אותו סרגל זמן ונשים אותו ליד
סרגל זמן בזמננו, יכול להיות פרק זמן

44
00:03:55,909 --> 00:03:57,068
הרבה יותר ארוך.

45
00:03:58,707 --> 00:04:02,033
רק ביום השישי,
 נקרא את הפסוקים שאחרי,

46
00:04:02,556 --> 00:04:05,310
אחרי שכתוב "ויהי ערב
ויהי בוקר יום חמישי":

47
00:04:13,379 --> 00:04:14,233
ובהמשך כתוב:

48
00:04:20,006 --> 00:04:25,239
כלומר, בתחילה ברא אותו אדם
שעשוי מזכר ונקבה ואחר כך פיצל אותו.

49
00:04:25,692 --> 00:04:32,989
כך אומרת הגמרא, שאדם הראשון
היה עשוי מזכר ונקבה כמו תאומי סיאם,

50
00:04:33,013 --> 00:04:37,805
על זה נאמר בתהילים: "אחור וקדם צרתני",
נתת לי צורה משני הצדדים,

51
00:04:37,815 --> 00:04:39,061
פה איש, פה אישה.

52
00:04:40,226 --> 00:04:42,977
וכשהקב"ה לקח את הצלע, מה זה צלע?

53
00:04:43,013 --> 00:04:48,240
כותב רש"י: כמו צלעות הבית.
לא כמו שהרבה מבינים שהכוונה לעצם,

54
00:04:48,629 --> 00:04:51,622
אחת מהצלעות,
אלא צלע זה צד.

55
00:04:51,650 --> 00:04:57,468
אדם הראשון נברא דו פרצופים,
כך אומרים חז"ל, זכר ונקבה דבוקים מהגב,

56
00:04:57,591 --> 00:05:02,802
וכשלקח את הצלע, לקח את הצד
וחילק אותם לשניים כמו צלעות הבית.

57
00:05:02,930 --> 00:05:08,691
לכן כתוב כאן: "בצלם אלוהים ברא אותו",
בתחילה לשון יחיד,

58
00:05:08,824 --> 00:05:13,566
"זכר ונקבה ברא אותם" כי הם בעצם
שניים שהם אחד, ואחר כך פיצל אותם.

59
00:05:14,166 --> 00:05:21,321
אגב, הרמב"ן שואל: למה בבעלי חיים
הקב"ה ברא אריה ולביאה, פיל ופילה,

60
00:05:21,358 --> 00:05:23,378
לא ברא אותם דבוקים והפריד אותם,

61
00:05:23,906 --> 00:05:26,181
ואת המין האנושי ברא אותם דבוקים?

62
00:05:27,520 --> 00:05:31,334
שאלה שנייה: הרי אלוקים יודע שהוא הולך
עוד מעט להפריד אותם

63
00:05:31,789 --> 00:05:33,846
אז למה מראש הוא לא ברא אותם נפרדים?

64
00:05:33,890 --> 00:05:37,329
למה ברא אותם מאוחדים, אחרי זה מה אמר?
"לא, יש משהו יותר טוב".

65
00:05:37,518 --> 00:05:39,173
אז מראש היה עושה אותם כך.

66
00:05:39,973 --> 00:05:42,340
משיב הרמב"ן: יש כאן מסר גדול,

67
00:05:42,667 --> 00:05:47,913
אצל בעלי חיים הקשר הזוגי
שבין זכר לבין נקבה

68
00:05:48,034 --> 00:05:51,606
נועד אך ורק לקיום המין, ולא מעבר.

69
00:05:52,146 --> 00:05:55,695
לכן הסוס יכול פעם להכיר את הסוסה הזאת,
פעם את הסוסה ההיא,

70
00:05:55,732 --> 00:05:58,115
זה לא משנה מי, העיקר שיהיו דורות הבאים.

71
00:05:58,617 --> 00:06:02,972
אבל במין האנושי הקב"ה רצה ללמד:
אתם שלמות של אדם.

72
00:06:03,008 --> 00:06:08,693
נתת לה את הטבעת, "הרי את מקודשת לי",
הנשמות התחברו, אתם אדם אחד.

73
00:06:09,987 --> 00:06:13,411
הקשר בין איש לאישה הוא לא רק
לקיום הדורות הבאים,

74
00:06:13,492 --> 00:06:15,881
אלא יש עניין בעצם ההתקשרות הזו.

75
00:06:15,909 --> 00:06:20,388
בע"ה בשיעורים הבאים כשנגיע
לעניין הזה של בריאת האדם,

76
00:06:20,403 --> 00:06:25,056
נרחיב יותר גם בעניין הזוגי
ונראה את המפתחות לשלום בית

77
00:06:25,060 --> 00:06:29,473
על פי היסודות שרואים בפסוקים של התורה,
בספר הזוהר הקדוש.

78
00:06:30,090 --> 00:06:35,066
מה שכתוב "בצלם אלוהים ברא אותו",
שואל הרמב"ם בספר "מורה נבוכים":

79
00:06:35,285 --> 00:06:37,778
הרי אלוקים אינו גוף ולא דמות הגוף,

80
00:06:39,612 --> 00:06:43,022
הוא לא חומר, אז מה זה "בצלם אלוהים"?

81
00:06:43,040 --> 00:06:50,388
בצלם זה בדמות אבל אם הוא אינו גוף
ואין לו דמות הגוף, מלוא כל הארץ כבודו,

82
00:06:50,845 --> 00:06:54,054
אז איך אפשר לומר שהאדם נברא
"בצלם אלוהים"?

83
00:06:54,674 --> 00:07:03,008
אומר הרמב"ם: האדם דומה לבורא
לא במבנה החיצוני הגופני שלו, אלא ביכולת.

84
00:07:03,027 --> 00:07:04,068
למה זה דומה?

85
00:07:04,568 --> 00:07:10,895
נתאר לעצמנו אדם שאומר
שהוא באהבת המוזיקה שלו

86
00:07:10,902 --> 00:07:15,296
או ביכולות שלו הוא דומה
לזמר ההוא או לשחקן ההוא.

87
00:07:16,493 --> 00:07:20,921
חיצונית הוא לא דומה לו בכלל,
אבל יש משותף ביניהם

88
00:07:20,939 --> 00:07:22,533
אז הוא אומר: אני דומה לו בזה.

89
00:07:22,951 --> 00:07:27,158
דוגמה לכך, בתהילים דוד המלך
כשהיה נודד במדבר

90
00:07:27,158 --> 00:07:32,593
ושאול המלך היה רודף אחריו כדי להורגו,
כשהיה רועה צאן, עוד לא היה מלך,

91
00:07:33,944 --> 00:07:37,757
שאול עם כל הצבא
היו רודפים אחריו בלילות, בימים,

92
00:07:39,113 --> 00:07:41,040
אומר דוד המלך בתהילים:

93
00:07:41,049 --> 00:07:43,049
"דמיתי לקאת מדבר".

94
00:07:44,342 --> 00:07:48,873
אני דומה לעוף הזה שנקרא קאת במדבר
שהוא נודד ממקום למקום.

95
00:07:49,681 --> 00:07:54,830
מה פירוש "אני דומה לקאת מדבר"?
לדוד המלך צמחו מקור? כנפיים?

96
00:07:56,401 --> 00:07:58,780
מה זה "דמיתי לקאת מדבר"?
במה אתה דומה?

97
00:07:59,006 --> 00:08:04,512
הוא לא מתכוון דומה בחיצוניות שצמחו לי
מקור וכנפיים, אלא אני דומה במצב שלי.

98
00:08:04,881 --> 00:08:07,938
כך גם האדם דומה לאלוקים במצב שלו.

99
00:08:08,267 --> 00:08:13,956
כלומר, כמו שלבורא עולם יש כוח בחירה,
יכול לבנות, יכול להרוס,

100
00:08:13,977 --> 00:08:19,361
האדם הוא היחיד בכל היצורים בעולם
שיש לו כוח לבנות ולהרוס.

101
00:08:19,380 --> 00:08:21,887
יכול לבנות את העולם,
יכול להרוס את העולם,

102
00:08:22,062 --> 00:08:26,191
יכול לבחור במעשים טובים,
יכול ללכת ולהזיק לאנשים,

103
00:08:26,219 --> 00:08:27,399
יש לאדם בחירה.

104
00:08:28,153 --> 00:08:31,891
בעלי חיים - פרה, סוס,
אין להם יכולת לפוצץ את כדור הארץ.

105
00:08:32,200 --> 00:08:33,400
האדם יכול.

106
00:08:34,074 --> 00:08:39,668
הקב"ה ברא את האדם "בצלם אלוהים"
כדי שיוכל לבחור בין טוב לרע

107
00:08:39,833 --> 00:08:42,442
ואז יקבל את שכרו בהתאם למעשיו.

108
00:08:42,742 --> 00:08:48,049
מגיע לעולם האמת, מקבל על פי ההתמודדות
וההתגברות על יצרים שבוערים בו.

109
00:08:48,344 --> 00:08:52,680
הקב"ה ברא את האדם נשמה
ושם אותו בתוך גוף

110
00:08:52,991 --> 00:08:55,433
בעולם שיש בו יצרים וניסיונות.

111
00:08:56,686 --> 00:09:04,006
השבוע שאלו אותי באיזו תוכנית רדיו:
איך ייתכן שהאדמה עברה על רצון השם?

112
00:09:05,900 --> 00:09:12,144
כתוב שאלוקים ציווה את האדמה
שהיא תוציא עץ שגם לעץ עצמו יש טעם,

113
00:09:12,166 --> 00:09:13,901
לא רק לפירות, גם לעץ,

114
00:09:14,396 --> 00:09:15,680
והאדמה שינתה,

115
00:09:16,266 --> 00:09:19,443
הוציאה עץ שאי אפשר לאכול את הגזע,
הוא לא טעים, רק את הפירות.

116
00:09:19,466 --> 00:09:20,904
שינתה מהוראה אלוקית.

117
00:09:20,923 --> 00:09:25,300
אז שאלו שם: יש יצר הרע לאדמה?
יש לה בחירה?

118
00:09:26,123 --> 00:09:28,315
המהר"ל מפראג שואל את השאלה הזו,

119
00:09:28,372 --> 00:09:32,691
והוא משיב: ודאי שלאדמה
אין יצר הרע ולא בחירה,

120
00:09:33,095 --> 00:09:39,653
אבל בגלל שהאדם עתיד להיברא ממנה,
גוף האדם עתיד לצאת מהאדמה בהמשך,

121
00:09:40,236 --> 00:09:45,247
אז הקב"ה כשברא את האדמה,
הוא הטביע בה תכונה של חסרונות

122
00:09:46,010 --> 00:09:52,553
כדי שהאדם שיצא ממנה יהיה בעל חיסרון,
ובמעשים שלו הוא יוכל לעשות טוב או רע.

123
00:09:52,866 --> 00:09:56,451
אז בגלל שהאדמה פגומה ביסוד שלה
כמו שהיא נבראה,

124
00:09:56,685 --> 00:10:00,609
אז כשקיבלה הוראה כאילו יש בה
איזה כשל בתוכנה שלה.

125
00:10:01,008 --> 00:10:06,866
מראש הקב"ה הטביע בה את הכשל הזה בתוכנה,
מקבלת הוראה ויכולה גם לעשות הפוך.

126
00:10:06,906 --> 00:10:08,630
אז חלק היא עושה, חלק היא לא עושה.

127
00:10:09,043 --> 00:10:13,562
גם האדם, כתוב "כי אדם אין צדיק בארץ
אשר יעשה טוב ולא יחטא".

128
00:10:13,885 --> 00:10:16,590
אין אדם שהוא מושלם שלא נכשל בשום דבר.

129
00:10:17,010 --> 00:10:20,839
רק האדם נדרש, כמו שכתוב בפסוק:
"שבע ייפול צדיק וקם".

130
00:10:21,245 --> 00:10:23,191
אם הוא נופל כל כך הרבה,
למה הוא נקרא צדיק?

131
00:10:23,210 --> 00:10:25,580
היה צריך להיות כתוב
"שבע ייפול אדם וקם".

132
00:10:25,591 --> 00:10:28,555
אדם נופל - קם, איזה מין צדיק זה
נופל כל כך הרבה?

133
00:10:28,794 --> 00:10:30,101
התשובה היא, כי הוא קם.

134
00:10:30,462 --> 00:10:33,049
זה שיש לאדם נפילות,
אף אחד לא נברא מלאך.

135
00:10:33,960 --> 00:10:39,932
אבל הקב"ה דורש מהאדם: נפלת?
תגדור את עצמך, תפיק לקחים למה נפלתי,

136
00:10:39,956 --> 00:10:43,105
אל תיכנס לעצבות, אל תיכנס לייאוש,

137
00:10:43,248 --> 00:10:44,727
אל תאמר "זה לא בשבילי",

138
00:10:44,751 --> 00:10:47,141
תבנה את עצמך בחזרה ותתרומם.

139
00:10:48,791 --> 00:10:53,706
לכן האדמה הוציאה הפוך ממה
שקיבלה הוראה, לא בגלל שיש לה יצר הרע,

140
00:10:53,720 --> 00:10:55,654
אלא מראש הוטבע בה הדבר הזה.

141
00:10:55,754 --> 00:10:59,122
וכך האדם נוצר עפר מן האדמה וקיבל נשמה

142
00:10:59,194 --> 00:11:02,600
ואז יש פה כוחות מנוגדים
של גוף שמושך לחומר,

143
00:11:02,613 --> 00:11:05,256
נשמה שמושכת לאלוקות, לרוחניות,

144
00:11:05,384 --> 00:11:08,426
כשאדם משליט את הרוח על החומר
לפי הוראות יצרן,

145
00:11:08,464 --> 00:11:12,207
ספר התורה שאלוקים נתן,
אז זוכה לחיי נצח,

146
00:11:12,314 --> 00:11:15,873
גם בעולם הזה חי אחרת,
גם בעולם הבא חי אחרת,

147
00:11:15,991 --> 00:11:19,117
שזוהי בעצם תכלית הבריאה להיטיב לאדם.

148
00:11:19,549 --> 00:11:24,599
זו הסיבה, אומר הרמב"ם, שהקב"ה
ברא את האדם בצלם אלוקים.

149
00:11:25,433 --> 00:11:28,517
אמר לו: תדע, אתה יחיד
שאתה מקבל כוחות כמוני.

150
00:11:28,775 --> 00:11:33,082
אתה לא אלוקים, אבל קיבלת נשמה גבוהה,
יש לך בחירה בין טוב לרע.

151
00:11:33,240 --> 00:11:36,478
ובאמת, מי שיודע, כולם יודעים
איך הבריאה מורכבת:

152
00:11:36,488 --> 00:11:39,345
דומם - שהוא הכי נחות, הוא לא זז;

153
00:11:39,405 --> 00:11:43,241
צומח - הוא מתפתח אבל לא נע
ממקום למקום, תקוע במקום;

154
00:11:43,280 --> 00:11:46,688
חי - יש לו יכולות יותר
אבל עדיין לו אין לו בחירה;

155
00:11:46,706 --> 00:11:53,315
ומדבר - שזה נזר הבריאה,
האדם שהוא מבחר הבריאה כולה, נזר הבריאה,

156
00:11:53,485 --> 00:11:58,437
שכל העולם נברא בשבילו. כל השאר,
כל מה שיש בבריאה, צמחים, בעלי חיים,

157
00:11:58,467 --> 00:12:04,934
לכל דבר יש ייעוד, לכל דבר יש תפקיד
לשרת את נזר הבריאה שזה האדם.

158
00:12:07,918 --> 00:12:11,158
נחזור כעת ליום החמישי.
עברנו כעת סקירה כללית

159
00:12:11,166 --> 00:12:14,381
קודם כול לראות את היום החמישי והשישי,
כעת ניכנס לפירוט.

160
00:12:15,229 --> 00:12:19,618
"ויברא אלוהים את התנינים הגדולים".
מיהם התנינים הגדולים האלה?

161
00:12:21,533 --> 00:12:27,388
יש הרבה שבטוחים שגילוי הדינוזאורים
מיוחס ללפני כ-350 שנה.

162
00:12:27,610 --> 00:12:32,486
מדען בריטי עסק בחפירות באנגליה,
מצא עצם ענקית,

163
00:12:32,617 --> 00:12:34,433
לא הבין מה זה כי אין חיה כזו.

164
00:12:34,843 --> 00:12:38,817
היו השערות שונות, תיאוריות שונות,
יצאו עוד משלחות, חפרו,

165
00:12:38,817 --> 00:12:40,778
עד שגילו את כל עולם הדינוזאורים.

166
00:12:41,441 --> 00:12:47,378
היום יודעים שיש דינוזאורים ענקיים
שנמצאו בבטן האדמה, שזה שלד אמיתי.

167
00:12:47,568 --> 00:12:50,662
הוסיפו קצת פלסטיק כדי להשלים אותו,

168
00:12:50,692 --> 00:12:54,498
אבל אתה רואה שלד של חיה
שפעם התהלכה על פני האדמה.

169
00:12:54,961 --> 00:12:58,016
הייתי עם הרב פנגר פעם
בסבב הרצאות בארצות הברית,

170
00:12:58,328 --> 00:13:04,047
הגענו למקום שהייתה שם הרצאה על תורה ומדע
לציבור אקדמאי שעובדים שם בהייטק וכדומה.

171
00:13:04,306 --> 00:13:09,894
אז המארגנים אמרו ש"יש כאן
מוזיאון של דינוזאורים ומאובנים,

172
00:13:10,052 --> 00:13:13,391
"כדאי לפני ההרצאה שתיכנס לשם,
אחר כך תוכל לדבר על מה שראית,

173
00:13:13,420 --> 00:13:14,614
"זה יהיה יותר מעניין".

174
00:13:15,182 --> 00:13:19,300
היה זמן קצר של פחות משעה, שעה בערך,
עשינו שם סיבוב מהיר, יצאנו.

175
00:13:19,714 --> 00:13:26,712
בין השאר, היה שם שלד של דינוזאור,
מקצה הזנב עד קצה הפה - 50 מטר.

176
00:13:27,878 --> 00:13:30,039
הולכים מתחתיו, הוא ככה מלמעלה.

177
00:13:32,039 --> 00:13:37,126
האחראית שם שנשאלה
האם זה אמיתי או שחזור פלסטיק,

178
00:13:37,977 --> 00:13:41,838
היא ענתה: "זה אמיתי,
רק חמישה אחוזים אנחנו הוספנו פלסטיק.

179
00:13:41,859 --> 00:13:45,746
"תשעים וחמישה אחוז ממה שאתם
רואים כאן, חמישים מטר שלד של עצמות,

180
00:13:45,770 --> 00:13:47,306
"את כל זה הוצאנו מהאדמה".

181
00:13:48,295 --> 00:13:52,345
זה מוזיאון מעניין, יש שם גם קיר זכוכית
שרואים מאחורי הקיר את המדענים,

182
00:13:52,920 --> 00:13:57,052
לא סרט, בחי נמצאים שם
ואיך שמנקים עצמות, מאובנים.

183
00:13:57,074 --> 00:14:02,411
אפשר לראות גם את הפעילות שלהם בשעת מעשה,
שהם מתעסקים עם כל התגליות האלה.

184
00:14:03,645 --> 00:14:09,060
יש כאלה אנשי דת בעולם שכל כך נבהלו
מהגילוי של הדינוזאורים

185
00:14:09,076 --> 00:14:11,035
עד שאמרו: לא היה דבר כזה.

186
00:14:11,116 --> 00:14:11,965
למה? כי זה נגד.

187
00:14:11,993 --> 00:14:13,560
ולא יודעים, לא רק שזה לא נגד,

188
00:14:14,090 --> 00:14:17,683
אלא אדרבה, היהדות ידעה את הדברים
הרבה לפני, למה לעשות נגד?

189
00:14:17,711 --> 00:14:24,345
זו מציאות של דברים שמצאו,
אין מצב שהתורה והמציאות יתנגשו ביחד.

190
00:14:24,673 --> 00:14:28,147
ואם זה נראה מתנגש,
זה אומר שעדיין המדע לא גילה מספיק.

191
00:14:28,189 --> 00:14:31,341
כמו שהיו הרבה דוגמאות כאלה
שראינו בשיעורים הקודמים.

192
00:14:33,306 --> 00:14:37,440
כשהתורה אומרת שהקב"ה ברא
ביום החמישי את התנינים הגדולים,

193
00:14:37,492 --> 00:14:39,482
מה פירוש המילה "תנין" בעברית?

194
00:14:40,264 --> 00:14:41,319
בלשון התורה,

195
00:14:41,949 --> 00:14:46,174
לא מה שהיום רגילים, היום יודעים
יש תנין, מכירים אותו איך שהוא נראה,

196
00:14:46,662 --> 00:14:49,693
וחושבים שזהו, זה תנין בלשון התורה.

197
00:14:49,789 --> 00:14:55,399
מי שמכיר את פסוקי התורה רואה שתנין
זה לא היצור שאנחנו מכירים היום,

198
00:14:55,793 --> 00:14:57,562
אלא זה שם משפחה כללי.

199
00:14:58,019 --> 00:15:01,240
ראשית, בפרשת הבריאה אין שמות פרטיים.

200
00:15:01,866 --> 00:15:05,560
כשכתוב אחר כך: "ויאמר אלוהים
תוצא הארץ נפש חיה למינה,

201
00:15:05,603 --> 00:15:10,428
"בהמה ורמש וחייתו ארץ",
אין שם שמות פרטיים - אריה, דוב, נמר,

202
00:15:10,497 --> 00:15:11,740
רק שמות משפחה.

203
00:15:12,306 --> 00:15:15,468
פרשת הבריאה כתובה
בקיצור נמרץ עם כותרות.

204
00:15:15,845 --> 00:15:19,679
בהמה זה שם כולל, חיה זה שם כולל,
רמש זה שם כולל.

205
00:15:20,083 --> 00:15:23,786
מה זכו התנינים ששמם יוזכר?
ולמה "הגדולים"?

206
00:15:24,128 --> 00:15:29,826
אבל כשרואים את פסוקי התורה רואים
שבלשון התורה תנין זה מה שבעברית מודרנית

207
00:15:29,853 --> 00:15:31,858
אנחנו רגילים לומר זוחל.

208
00:15:32,125 --> 00:15:34,613
"התנינים הגדולים" - הזוחלים הגדולים.

209
00:15:34,843 --> 00:15:38,496
בספר "המהפך 2" הבאנו
הרבה דוגמאות לכך, כמה דוגמאות.

210
00:15:38,805 --> 00:15:44,941
אחת הדוגמאות, כתוב שמשה רבנו הלך
לפני פרעה, לקח את המקל,

211
00:15:45,314 --> 00:15:48,466
השליך אותו לפניו והמקל הפך לתנין.

212
00:15:49,897 --> 00:15:54,688
אחר כך כשאלוקים מדבר איתו,
הוא אומר לו: "והמטה אשר הפך לנחש

213
00:15:54,718 --> 00:15:55,889
"תיקח בידיך".

214
00:15:56,640 --> 00:16:00,752
אבל קודם כתוב שהוא הפך לתנין,
איך פה כתוב שהמקל הפך לנחש?

215
00:16:01,259 --> 00:16:03,055
כותב רש"י: תנין הוא נחש.

216
00:16:03,067 --> 00:16:05,199
מה פירוש תנין הוא נחש?
תנין זה לא נחש.

217
00:16:05,671 --> 00:16:07,875
אבל הפירוש הוא כך, תנין זה זוחל.

218
00:16:08,361 --> 00:16:13,310
אז כמו שאתה יכול להצביע על כבשה
ולומר "יש כאן בהמה", שזה שם כללי,

219
00:16:13,363 --> 00:16:15,806
אתה יכול להצביע על כבשה
ולומר "יש כאן כבשה".

220
00:16:15,834 --> 00:16:17,524
זה שם פרטי, זה שם כללי.

221
00:16:17,794 --> 00:16:22,534
כך גם שם, המקל הפך לתנין,
שפירושו של דבר זוחל בלשון התורה,

222
00:16:23,073 --> 00:16:25,306
או הפך לנחש שזה השם הפרטי.

223
00:16:26,146 --> 00:16:31,964
ויש עוד פסוקים בתורה, כתוב:
"חמת תנינים יינם", כלומר ארס של נחשים.

224
00:16:32,330 --> 00:16:35,385
חמת תנינים זה ארס,
 אבל התנין אין לו ארס.

225
00:16:35,996 --> 00:16:38,369
הכוונה זוחלים, ארס של זוחלים ועוד.

226
00:16:38,772 --> 00:16:42,709
אז כשכאן כתוב "ויברא אלוהים
את התנינים הגדולים",

227
00:16:42,725 --> 00:16:46,738
בעברית מודרנית, הוא ברא
את הזוחלים הגדולים, שם משפחה כללי,

228
00:16:46,906 --> 00:16:50,926
"ואת כל הרמשים האלה אשר שרצו המים
וכל עוף כנף למינהו".

229
00:16:53,497 --> 00:16:59,906
יש אומנם בספר הזוהר הקדוש
כתוב שהתנינים הגדולים זה לווייתן ובת זוגו.

230
00:16:59,926 --> 00:17:03,576
מפרשי התורה גם מביאים את המדרש,
את הזוהר: לווייתן ובת זוגו.

231
00:17:04,483 --> 00:17:08,337
אבל צריך לדעת שלווייתן ובת זוגו,
זה ברובד הסוד של התורה.

232
00:17:08,347 --> 00:17:13,470
יש בתורה, כל פסוק יש לו ארבעה רבדים:
פשט, רמז, דרש וסוד.

233
00:17:13,916 --> 00:17:17,498
רש"י לימד אותנו כלל גדול:
אין מקרא יוצא מדי פשוטו.

234
00:17:17,925 --> 00:17:21,328
כלומר, אתה אף פעם לא יכול
לעקור את הפסוק מהפשט,

235
00:17:21,340 --> 00:17:22,754
ולעשות אותו רק סוד.

236
00:17:22,777 --> 00:17:24,037
יש בו גם את הפשט.

237
00:17:24,815 --> 00:17:29,845
זה כמו שפעם מישהי אמרה לי שהיא שמעה
ש"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"

238
00:17:29,878 --> 00:17:33,873
הכוונה שאסור לכעוס בשבת
כי אם אתה כועס אתה מבעיר אש,

239
00:17:33,880 --> 00:17:35,794
ולכן היא מדליקה אש. למה?

240
00:17:35,819 --> 00:17:39,590
כי ככה הסבירו לה,
ש"לא תבערו אש" זה אסור לכעוס.

241
00:17:40,290 --> 00:17:48,397
זה דרש, אפשר לדרוש את הפסוקים של התורה
שבשבת אתה עם אשתך בבית, לא בעבודה,

242
00:17:48,622 --> 00:17:51,263
יש אנשים כל השבוע בעבודה,
אין להם זמן לריב,

243
00:17:51,678 --> 00:17:55,987
בשבת נמצאים בבית, משעמם לו,
מסתכל על אשתו, היא מסתכלת עליו,

244
00:17:56,010 --> 00:17:57,002
כל היום רבים.

245
00:17:58,215 --> 00:18:00,878
יש גם כאלה, לפני שיצאו לפנסיה
היה שלום בית,

246
00:18:00,914 --> 00:18:05,268
יצאו לפנסיה התחילו לריב
כי עד היום לא היה להם זמן לריב.

247
00:18:05,876 --> 00:18:08,140
תמיד אדם צריך לדעת, דרך אגב נציין,

248
00:18:08,180 --> 00:18:13,141
יוצא לפנסיה, לך לבית כנסת,
שלוש תפילות ביום.

249
00:18:13,259 --> 00:18:14,871
אפילו לפני צריך שלוש תפילות ביום,

250
00:18:14,893 --> 00:18:17,614
אני מדבר אפילו אדם שעד היום
לא היה הולך לבית כנסת.

251
00:18:17,878 --> 00:18:22,138
יצאת לפנסיה, לך לבית כנסת, שיעורי תורה,
לפחות עכשיו, אף פעם לא מאוחר.

252
00:18:22,339 --> 00:18:24,819
יש כוללים לפנסיונרים שאפשר להשתתף,

253
00:18:24,819 --> 00:18:30,318
ולא לשבת בבית, להסתכל על האישה, להשתעמם
ולריב כל היום או לחפש רק במה לצפות

254
00:18:30,318 --> 00:18:31,778
ואיך לשרוף את הזמן,

255
00:18:31,946 --> 00:18:38,331
או לשבת במרפסת ולהתווכח עם השכנים
כמה אוטובוס מספר 3 עבר עד עכשיו.

256
00:18:39,038 --> 00:18:42,002
מתוך שעמום אנשים יכולים להגיע
לשטויות כאלה.

257
00:18:42,191 --> 00:18:45,199
ינצל את הזמן, ינצל את הזמן להחכים.

258
00:18:45,770 --> 00:18:51,535
ברובד של הסוד, לווייתן ובת זוגו,
כותבים מפרשי הזוהר, זה שמות של מלאכים.

259
00:18:51,539 --> 00:18:56,174
"ויברא אלוהים את התנינים הגדולים",
מדבר על שמות של מלאכים בעולמות העליונים,

260
00:18:56,243 --> 00:18:58,485
זה שייך למערכות עמוקות.

261
00:18:58,507 --> 00:19:01,235
אבל פשט הדברים, כל פסוק
יש לו גם את הפשט.

262
00:19:01,659 --> 00:19:05,148
בפשט, הקב"ה ברא את הזוחלים הגדולים.

263
00:19:05,726 --> 00:19:12,726
ובאמת במדרש כתוב, יש מדרש מעניין
בפרשת נח, כתוב שנח הכניס לתיבה:

264
00:19:19,793 --> 00:19:23,242
הקב"ה אומר לנח
"השחית כל בשר את דרכו לפניי",

265
00:19:23,413 --> 00:19:25,346
אני הולך להביא מבול למחוק את כולם.

266
00:19:26,859 --> 00:19:28,715
כתוב שגם הארץ נשחתה.

267
00:19:28,805 --> 00:19:30,380
מה פירוש הארץ נשחתה?

268
00:19:30,415 --> 00:19:34,672
מרוב שהם קלקלו את מעשיהם,
היו שני דברים שהם נכשלו בהם דור המבול:

269
00:19:34,782 --> 00:19:42,759
האחד זה היה גזל, היו גוזלים בלי חשבון,
אחד לוקח לשני וזה היה דבר שבשגרה,

270
00:19:43,081 --> 00:19:45,616
שאנשים לא מקפידים על הממון של הזולת.

271
00:19:46,076 --> 00:19:49,851
ודבר שני: מתירנות,
הייתה מתירנות גדולה ביניהם.

272
00:19:50,302 --> 00:19:52,946
הרשו לעצמם לעשות את כל התועבות שבעולם.

273
00:19:52,973 --> 00:19:57,465
חז"ל אומרים שהיו באים על בעלי חיים,
ובעלי חיים על בני אדם

274
00:19:57,539 --> 00:20:03,946
ולא נחתם דינם במבול
עד שכתבו שטרי כתובה בין גבר לגבר.

275
00:20:04,419 --> 00:20:07,258
כלומר, כל זמן שהיו גברים
שנכשלו מהצד, נכשלו,

276
00:20:07,406 --> 00:20:11,078
אבל כשהגיעו למסד את זה בחוק
שגבר יכול להתחתן עם גבר

277
00:20:11,107 --> 00:20:13,237
ורושמים אותם בחוק כזוג נשוי...

278
00:20:13,248 --> 00:20:17,180
יש כאלה חושבים שזו אופנה חדשה של היום,
צריך לדעת, זה היה לפני המבול כבר.

279
00:20:19,038 --> 00:20:23,381
כשהגיעו לזה נחתם דינם,
אז בשמיים החליטו: אין יותר ארך אפיים.

280
00:20:23,577 --> 00:20:27,291
כאן כבר עברו את הגבול
ואז הגיע מבול לעולם.

281
00:20:28,640 --> 00:20:32,763
והאדמה נשחתה: "וירא אלוהים
את הארץ והנה נשחתה".

282
00:20:32,796 --> 00:20:34,293
מה פירוש הארץ נשחתה?

283
00:20:34,666 --> 00:20:38,073
כשהאדם מקלקל את המעשים שלו,
גם האדמה מתקלקלת.

284
00:20:38,139 --> 00:20:39,926
היא מזדהמת מבחינה רוחנית.

285
00:20:40,480 --> 00:20:43,792
לכן אומרים המקובלים
שהקב"ה הביא דווקא מבול.

286
00:20:44,246 --> 00:20:47,760
למה מבול? יכל להביא איזו מגפה
והיה הורג אותם אם רצה להרוג אותם.

287
00:20:47,798 --> 00:20:49,460
למה מבול להציף את העולם?

288
00:20:49,953 --> 00:20:53,746
כי האדמה התלכלכה,
היה צריך מקווה כדי לטהר אותה.

289
00:20:54,443 --> 00:20:58,140
איך עושים מקווה? הוריד מבול,
כל הארץ נהייתה מקווה אחד גדול,

290
00:20:58,205 --> 00:21:03,700
אחר כך נח יצא מהתיבה, אדמה נקייה,
אדמה חדשה, הכול התחיל מחדש.

291
00:21:05,241 --> 00:21:08,938
כשהקב"ה אמר לנח "תכניס
את בעלי החיים לתיבה",

292
00:21:10,172 --> 00:21:12,230
נח יש לו שליטה בבעלי חיים?

293
00:21:12,747 --> 00:21:16,819
אמר לו: אתה תבנה את התיבה
ואני אשלח אליך רק את אותם בעלי חיים

294
00:21:16,819 --> 00:21:18,484
שלא התלכלכו בחטאים.

295
00:21:18,815 --> 00:21:23,826
כל אלה שנכנסו לתיבה היו נקיים,
שבני אדם לא טינפו אותם בחטאים שלהם,

296
00:21:23,902 --> 00:21:25,254
הם שנכנסו לתיבה.

297
00:21:26,504 --> 00:21:29,460
התיבה עלתה על פני המים,
לאט לאט המים הלכו וגבהו

298
00:21:29,483 --> 00:21:33,878
עד שראשי ההרים הגבוהים כוסו,
והתיבה עלתה עוד 15 אמה,

299
00:21:33,899 --> 00:21:39,649
עוד 7.5 מטר מעל
ראשי ההרים הגבוהים, וכך היא שייטה בעולם.

300
00:21:41,951 --> 00:21:48,027
חז"ל אומרים במדרש שהתיבה בדרך נס
הייתה שטה, "כי ברותחין קלקלו בעבירה

301
00:21:48,043 --> 00:21:49,687
"וברותחין נידונו".

302
00:21:51,132 --> 00:21:56,711
בתורה כתוב שלא רק ירד גשם מלמעלה,
"ויבקעו מעיינות תהום רבה

303
00:21:56,737 --> 00:21:58,781
"וארובות השמיים נפתחו".

304
00:21:58,994 --> 00:22:02,686
כלומר, גם מהאדמה נבקעו
מעיינות תהום רבה,

305
00:22:02,716 --> 00:22:07,752
מים בוערים, גייזרים מתפרצים,
הרי געש במקומות שונים בעולם.

306
00:22:08,575 --> 00:22:12,215
אז האדמה עצמה, המים עצמם
הפכו להיות רותחים.

307
00:22:12,240 --> 00:22:15,162
"ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונו".

308
00:22:15,629 --> 00:22:22,078
ותיבת נח, דרך נס הייתה שטה על פני
המים האלה עד שהגיעה למרכז האוקיינוס.

309
00:22:22,100 --> 00:22:23,467
באוקיינוסים היו מים קרים,

310
00:22:23,486 --> 00:22:27,098
חז"ל אומרים שהדגים נשארו כי שם בעמקי...

311
00:22:27,295 --> 00:22:30,092
באוקיינוסים. הרי שני שליש מהעולם זה אוקיינוס.

312
00:22:30,116 --> 00:22:35,610
שם לא היה צריך להשחית אותם,
גם ככה יש את המים הצוננים האלה

313
00:22:35,646 --> 00:22:37,163
והדגים נשארו שם.

314
00:22:37,177 --> 00:22:40,246
אבל כל אלה שהיו באזורים האלה נמחקו.

315
00:22:42,022 --> 00:22:48,289
אגב, רואים בעולם בהרים גבוהים,
במקומות שאין ים בסביבה,

316
00:22:48,699 --> 00:22:53,130
מצאו שם מאובנים של קונכיות,
מאובנים של יצורי ים,

317
00:22:53,154 --> 00:22:56,183
ולא מבינים איך הדג הזה
הגיע לראש ההר.

318
00:22:56,867 --> 00:23:01,030
אבל על פי המבול זה מובן,
כי כל כדור הארץ הוצף במים.

319
00:23:01,370 --> 00:23:04,102
תכף נדבר על כך איך נוצרו מאובנים,
יש כאלה בטוחים

320
00:23:04,121 --> 00:23:07,487
שמאובן זה 65 מיליון שנה, 80 מיליון שנה.

321
00:23:07,643 --> 00:23:09,444
היום המדענים כבר גילו אחרת,

322
00:23:11,577 --> 00:23:15,380
אבל יש הוכחות שכל כדור הארץ
היה מוקף מים, מוצף מים,

323
00:23:15,403 --> 00:23:18,986
וזה לא מדובר על המים שהיו בתחילת הבריאה
כי אז עוד לא היו יצורים.

324
00:23:19,714 --> 00:23:23,392
אחר כך אלוקים אמר: "יקוו המים
אל מקום אחד ותיראה היבשה".

325
00:23:24,234 --> 00:23:28,191
היצורים שמוצאים בראשי ההרים
במקומות שהיום הם מדבר לחלוטין

326
00:23:28,210 --> 00:23:32,106
מוכיחים שפעם היה שם ים,
ועל פי המבול זה מובן.

327
00:23:32,424 --> 00:23:37,839
על הפסוק הזה, "ומכל החי מכל בשר
שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך",

328
00:23:38,196 --> 00:23:41,770
אומרים חז"ל במדרש כך,
המדרש נכתב לפני כ-2,000 שנה,

329
00:23:41,793 --> 00:23:45,033
מדרש רבה בראשית, פרשה ל"א, י"ג:

330
00:23:45,923 --> 00:23:49,526
"ראם לא נכנס עימו אבל גוריו נכנסו".

331
00:23:50,438 --> 00:23:54,611
אומרים חז"ל: תדע לך,
היה יצור ענק שנקרא בשם ראם,

332
00:23:55,172 --> 00:23:58,032
לא היה מקום בתיבה להכניס את הראמים.

333
00:23:58,346 --> 00:24:02,792
יש היום יצור שדומה לצבי
וקוראים לו ראם - זה לא הראם התנ"כי.

334
00:24:03,278 --> 00:24:07,915
זה במשך הדורות נתנו לו,
ראו קרניים גבוהות, קראו לו ראם.

335
00:24:08,299 --> 00:24:09,767
אבל זה לא הראם האמיתי.

336
00:24:10,147 --> 00:24:12,824
תכף נראה תיאור בחז"ל גם מלפני 2,000 שנה

337
00:24:12,833 --> 00:24:15,271
איך נראה ראם, כתוב לנו
איך היה נראה הראם.

338
00:24:15,297 --> 00:24:17,066
זה ודאי לא זה שדומה לצבי.

339
00:24:17,471 --> 00:24:21,214
יש היום הרבה שמות שהדביקו
בדורות האחרונים שזה לא המקורי.

340
00:24:21,446 --> 00:24:24,439
למשל, היה שמן אפרסמון בתקופת המשנה,

341
00:24:24,678 --> 00:24:28,000
ויש כאלה שחושבים שזה פרי האפרסמון
שמוכרים אותו בחנויות.

342
00:24:28,276 --> 00:24:31,258
האפרסמון הזה הוא פרי טרופי,
הביאו אותו מחו"ל,

343
00:24:31,653 --> 00:24:36,838
ישבו ודנו איך נשווק אותו,
ניתן לו שם של שיח בושם שהיה בזמן המשנה,

344
00:24:36,857 --> 00:24:37,995
קראו לו אפרסמון.

345
00:24:38,198 --> 00:24:41,980
אבל האפרסמון המקורי זה לא הפרי הזה,
זה שיח בושם שהיה בזמנם,

346
00:24:41,994 --> 00:24:43,468
היו מפיקים מזה בשמים.

347
00:24:44,346 --> 00:24:45,470
כך גם הראם.

348
00:24:46,413 --> 00:24:51,239
ראם לא נכנס עימו, כשנח הכניס לתיבה
את כל בעלי החיים זוגות-זוגות,

349
00:24:51,509 --> 00:24:54,226
לא היה מקום בתיבה להכניס את הראמים.

350
00:24:55,203 --> 00:24:58,740
אבל גוריו נכנסו. הגורים קטנים.

351
00:24:58,779 --> 00:25:01,970
באמת אפשר לראות במוזיאונים בעולם
איך נראה גור של דינוזאור,

352
00:25:01,982 --> 00:25:06,156
אפילו דינוזאור גדול, הגור נראה
כמו כבשה, הוא לא ענק מדי,

353
00:25:06,184 --> 00:25:07,548
אפשר להכניס אותו לתיבה.

354
00:25:08,196 --> 00:25:09,465
איך נראה ראם?

355
00:25:09,886 --> 00:25:16,550
יש לנו תיאור מעניין מחז"ל איך נראה הראם,
ילקוט שמעוני תהילים דף רפ"ח:

356
00:25:17,718 --> 00:25:19,934
"בשעה שהיה דוד רועה את הצאן",

357
00:25:21,749 --> 00:25:25,037
כידוע, דוד המלך לפני שעלה למלוכה
היה רועה צאן,

358
00:25:26,869 --> 00:25:30,829
כמו שאברהם, יצחק ויעקב היו רועי צאן,
השבטים היו רועי צאן,

359
00:25:30,869 --> 00:25:34,503
שיש בזה לימוד גדול,
אדם שמחפש עבודה, מחפש פרנסה,

360
00:25:35,120 --> 00:25:38,173
תחפש עבודה שיש לך הרבה זמן ללמוד תורה.

361
00:25:38,702 --> 00:25:41,174
בזמנם לא היו מחשבים, לא היה הייטק,

362
00:25:41,542 --> 00:25:44,148
אז אי אפשר לשאול למה אברהם אבינו
לא עבד בהייטק.

363
00:25:44,726 --> 00:25:51,599
אבל יכול היה להתפרנס מדברים אחרים,
מתפירת בגדים, נעליים, חקלאות.

364
00:25:51,940 --> 00:25:54,464
למה לקח דווקא
את העניין הזה של רועה צאן?

365
00:25:54,476 --> 00:25:56,842
כל גדולי ישראל, רואים, היו רועי צאן.

366
00:25:57,133 --> 00:26:01,401
צריך פרנסה - בסדר, אבל שיהיה לי
כמה שיותר זמן ללמוד תורה,

367
00:26:01,419 --> 00:26:03,226
שזה לא יבוא על חשבון התפילה.

368
00:26:03,525 --> 00:26:08,290
אז ככה הוא נמצא על ההר, הצאן רועה
ויש לו את כל היום, רק משגיח מלמעלה,

369
00:26:08,306 --> 00:26:13,188
אבל הוא כל הזמן מתחבר בטבע
לבורא עולם, מתפלל, עוסק בתורה.

370
00:26:14,194 --> 00:26:14,769
אומרים חז"ל:

371
00:26:21,220 --> 00:26:22,862
תכף נראה איך נשאר ראם

372
00:26:22,890 --> 00:26:24,326
עד זמנו של דוד המלך.

373
00:26:29,923 --> 00:26:32,162
אפשר להסביר שזה הראם שדומה לצבי?

374
00:26:32,318 --> 00:26:33,204
ודאי שלא.

375
00:26:33,504 --> 00:26:38,566
רואים כאן שזה יצור ענק שבזמן שהוא רדום,
כנראה גם מקפל את הראש שלו פנימה,

376
00:26:38,686 --> 00:26:42,420
או שרק מהצד הזה אז לא רואים
מהצד ההוא, חשב שזה הר.

377
00:26:44,464 --> 00:26:49,425
לרועה צאן, המקום האידיאלי
כשאתה רואה מישור מוריק,

378
00:26:50,333 --> 00:26:55,630
אפילו קצת צמחייה כי כתוב שהיה במדבר,
כנראה שהיה שם איזה אזור עם צמחייה דלילה

379
00:26:56,168 --> 00:26:59,717
ויש גבעה - מצוין, אתה עולה על הגבעה
ואתה משגיח על הצאן.

380
00:27:06,240 --> 00:27:07,516
הראם התעורר, קם,

381
00:27:07,554 --> 00:27:12,319
פתאום דוד המלך מרגיש רעידת אדמה,
והוא מתרומם לגובה.

382
00:27:12,686 --> 00:27:13,926
סכנת נפשות.

383
00:27:16,638 --> 00:27:17,978
אם הוא ייפול הוא בסכנה.

384
00:27:32,869 --> 00:27:37,278
כלומר, כמו שהראם הזה מאה אמה,
אני נודר נדר - אם תציל אותי מהראם

385
00:27:37,307 --> 00:27:42,757
אני אבנה היכל, בית מקדש
בגובה של הראם, מאה אמה.

386
00:27:43,582 --> 00:27:49,119
יש אומרים שהאורך של הראם היה מאה אמה,
ויש אומרים לעוגלו, ההיקף שלו.

387
00:27:49,960 --> 00:27:50,985
כמה זה אמה?

388
00:27:52,210 --> 00:27:57,976
אמה זה מהמרפק ועד האצבעות
באדם בגודל בינוני.

389
00:27:58,831 --> 00:28:00,752
כלומר, בסביבות החצי מטר.

390
00:28:01,213 --> 00:28:03,713
מאה אמה זה 50 מטר.

391
00:28:03,958 --> 00:28:06,178
איזו חיה זו שכשהיא רובצת?

392
00:28:06,692 --> 00:28:09,337
שם כשראינו את ה-50 מטר במוזיאון הטבע,

393
00:28:09,358 --> 00:28:12,695
אמרתי אולי זה בן דוד או אחיו
של ההוא שראה דוד המלך,

394
00:28:12,740 --> 00:28:13,615
 כי זה בדיוק אותו...

395
00:28:13,631 --> 00:28:16,240
הם אומרים 50 מטר וחז"ל אומרים 100 אמה.

396
00:28:17,396 --> 00:28:21,298
יש הרי כל מיני דינוזאורים, יש קטנים,
יש גדולים, אבל זה זן כזה.

397
00:28:30,344 --> 00:28:33,760
הראם הוא אומנם ענק, 50 מטר,

398
00:28:33,784 --> 00:28:35,282
אבל אחרי הכול הוא לטאה.

399
00:28:35,580 --> 00:28:38,028
הרי זה זוחלים, הזוחלים הם לטאות ענקיות.

400
00:28:38,332 --> 00:28:43,617
והאריה מטיל יראה,
כשרואים את האריה מקבלים כמו...

401
00:28:43,638 --> 00:28:45,599
למה הוא נקרא מלך החיות?

402
00:28:45,768 --> 00:28:49,838
"אריה" אותיות "יראה", כשרואים אותו
מקבלים סוג של יראת כבוד,

403
00:28:49,853 --> 00:28:50,830
מלכות כזו.

404
00:28:51,118 --> 00:28:53,848
בקבלה זו משמעות אחרת
למה האריה נקרא מלך,

405
00:28:53,873 --> 00:28:56,362
אבל גם בעולם הזה מבינים,
יש איזו מלכות.

406
00:28:56,685 --> 00:28:58,608
ראה אותו, מיד רבץ.

407
00:29:04,120 --> 00:29:05,238
ניצל מהראם.

408
00:29:05,238 --> 00:29:09,338
אבל עכשיו יש סכנה חדשה לפניו,
עכשיו הוא עומד לפני אריה.

409
00:29:19,441 --> 00:29:25,374
יש פסוק בתהילים שדוד המלך אומר:
"הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני".

410
00:29:25,627 --> 00:29:27,607
"עניתני" זה לשון עבר, ענית לי.

411
00:29:27,646 --> 00:29:29,762
"הושיעני" זה לשון עתיד, תציל אותי.

412
00:29:30,060 --> 00:29:33,811
כלומר, הוא מבקש: תציל אותי מהאריה
כמו שהצלת אותי מהראם.

413
00:29:34,267 --> 00:29:35,749
מתי הוא אמר את הפסוק הזה?

414
00:29:35,786 --> 00:29:37,213
חז"ל אומרים: זה הסיפור,

415
00:29:37,361 --> 00:29:42,733
כאן הוא אמר את הפסוק הזה שהתפלל לקב"ה
שיציל אותו מהאריה כמו שהוא הציל אותו

416
00:29:42,763 --> 00:29:44,826
לפני כן מהראם.

417
00:29:46,961 --> 00:29:54,562
לפני עשרות שנים כשראיתי את המדרש הזה,
הפריע לי דבר אחד, שכתוב כאן "קרני ראמים".

418
00:29:55,179 --> 00:29:57,061
הדינוזאורים, איפה יש להם קרניים?

419
00:29:57,900 --> 00:30:00,432
דינוזאור זה דינוזאור, ופה כתוב קרניים.

420
00:30:01,236 --> 00:30:05,587
אז אם היינו מכירים איזה דינוזאור
עם קרניים היה אפשר להסביר:

421
00:30:05,608 --> 00:30:09,373
הצלת אותי מקרני הראם
כי אם הייתי נופל או שהוא היה רואה אותי,

422
00:30:09,401 --> 00:30:14,129
היה נוגח אותי עם הקרניים שלו ומעיף אותי
כשהיה מגלה שמישהו רוכב לו על הגב.

423
00:30:14,250 --> 00:30:17,197
אז הצלת אותי מהקרניים שלא ינגח אותי.

424
00:30:17,556 --> 00:30:19,886
אבל איפה יש דינוזאורים עם קרניים?

425
00:30:20,366 --> 00:30:25,402
בדיוק לפני שספר ה"המהפך 2" נשלח להדפסה,
היה רעש גדול בעולם המדע

426
00:30:25,539 --> 00:30:28,167
שמצאו דינוזאור עם קרניים,

427
00:30:28,194 --> 00:30:30,592
דינוזאור גדול, משקל 5 טון,

428
00:30:30,880 --> 00:30:32,513
שיש לו קרניים,

429
00:30:32,522 --> 00:30:35,284
והתבררו אחר כך שיש עוד כאלה.

430
00:30:35,646 --> 00:30:39,342
מה הסיפור של הדינוזאורים
על פי התורה שלנו, על פי היהדות?

431
00:30:39,387 --> 00:30:40,870
מה הסיפור של הדינוזאורים?

432
00:30:41,669 --> 00:30:46,565
כשהקב"ה ברא את העולם,
הוא ברא ביום החמישי את התנינים הגדולים,

433
00:30:46,584 --> 00:30:49,645
היה להם את כל היום החמישי להתרבות,
התרבו בהמוניהם.

434
00:30:49,674 --> 00:30:55,199
עוד לפני שביום השישי נבראו היונקים
ובסוף האדם, הם התרבו.

435
00:30:55,890 --> 00:30:58,178
כך הם, המעופפים, הרמשים.

436
00:30:58,975 --> 00:31:02,716
כשאדם הראשון נברא, הוא נברא יחיד,
לא כמו שאר בעלי החיים.

437
00:31:02,732 --> 00:31:08,342
כשהקב"ה ברא את העולם,
הוא לא ברא עץ אחד, עשב אחד, אריה אחד,

438
00:31:08,382 --> 00:31:13,221
ברא הרבה עצים, הרבה עשבים,
הרבה אריות, הרבה דובים, הרבה נמרים.

439
00:31:13,358 --> 00:31:15,607
רצה שהעולם יתפקד אז הוא ברא הרבה.

440
00:31:15,954 --> 00:31:19,572
את המין האנושי הוא ברא אחד,
את אדם הראשון הוא ברא רק אחד.

441
00:31:19,598 --> 00:31:21,258
חז"ל אומרים בתלמוד: למה?

442
00:31:21,822 --> 00:31:23,554
לפיכך נברא האדם יחידי,

443
00:31:23,579 --> 00:31:28,097
כל אדם נברא לבד כדי שידע
מה זה ערך של בן אדם אחד,

444
00:31:28,144 --> 00:31:29,698
גם אחר וגם על עצמו.

445
00:31:30,132 --> 00:31:31,584
אדם שרוצה להרוג את חברו,

446
00:31:31,605 --> 00:31:35,697
כך כתוב, היו אומרים לעדים
לפני שהיו מעידים על הוצאה להורג,

447
00:31:35,716 --> 00:31:37,104
היו בית הדין מזהירים אותם,

448
00:31:37,140 --> 00:31:40,093
אומרים להם: תדעו לכם,
זה לא שאתם הורגים אחד.

449
00:31:40,746 --> 00:31:43,480
אם לא מגיע לו למות
ואתם מעידים עליו שהוא רצח

450
00:31:43,506 --> 00:31:48,286
ונהרוג אותו שלא כדין -
הרסתם והרגתם עולם מלא.

451
00:31:49,102 --> 00:31:50,698
מה עולם מלא? זה אדם אחד.

452
00:31:51,000 --> 00:31:54,146
התשובה היא: כדור הארץ מלא
במיליארדים של אנשים,

453
00:31:54,177 --> 00:31:55,129
ממי הם באו?

454
00:31:55,375 --> 00:32:00,350
מאדם אחד, הרגת אותו -
הרגת את כל המיליארדים שעתידים לצאת ממנו.

455
00:32:00,998 --> 00:32:06,379
לכן הקב"ה ברא את אדם הראשון יחיד
כדי שתמיד נבין מה זו משמעות של אדם אחד.

456
00:32:06,400 --> 00:32:08,418
אתה רואה כמה אנשים?
כולם יצאו מאחד.

457
00:32:08,923 --> 00:32:11,324
ומצד שני, שאדם יעריך גם את עצמו.

458
00:32:11,674 --> 00:32:14,738
חז"ל אומרים שזו הסיבה
שאין שני בני אדם זהים.

459
00:32:15,200 --> 00:32:21,229
מכונה שמנפיקה מטבעות, כל המטבעות זהות,
עשרה שקלים - כולם נראים אותו דבר

460
00:32:21,238 --> 00:32:22,463
כי המכונה מייצרת.

461
00:32:22,859 --> 00:32:26,084
אדם וחווה יצרו ילדים,
היו צריכים להיות כולם זהים.

462
00:32:26,400 --> 00:32:29,973
אבל הקב"ה סידר מערכת אדירה
שלא יהיו שניים זהים,

463
00:32:29,996 --> 00:32:31,270
לא היה ולא יהיה.

464
00:32:31,577 --> 00:32:33,660
טביעות אצבע, מראה,

465
00:32:33,801 --> 00:32:36,676
אפילו תאומים זהים,
האימא יודעת להבדיל ביניהם.

466
00:32:36,692 --> 00:32:40,934
זה מדהים, זו מערכת פלאית
שרק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה,

467
00:32:41,238 --> 00:32:43,580
שלא יהיו שניים זהים בשום פנים ואופן.

468
00:32:43,601 --> 00:32:47,289
אפילו אם נראים דומים, התאומים,
תראה טביעות אצבע - יש הבדלים.

469
00:32:47,304 --> 00:32:52,049
אם זה גנב, לא ייקחו את השני בטעות,
בדנ"א ימצאו איזה הבדלים.

470
00:32:53,590 --> 00:32:56,990
למה הקב"ה עשה את בני האדם שונים?

471
00:32:57,210 --> 00:33:00,606
מערכת, אומנם בשביל אלוקים זה כלום,
אבל זו מערכת מורכבת.

472
00:33:01,318 --> 00:33:03,913
התשובה היא: שכל אדם ידע להעריך את עצמו.

473
00:33:04,372 --> 00:33:06,365
לדעת שכשהוא מברך על האוכל,

474
00:33:06,386 --> 00:33:10,574
הוא תיקן בבריאה מה שאף אחד בעולם
לא יכול לעשות את זה במקומך.

475
00:33:10,975 --> 00:33:14,923
אתה היום שמרת שבת,
תיקנת בבריאה מה שאף אחד בעולם

476
00:33:14,935 --> 00:33:16,607
לא יכול לעשות את זה במקומך.

477
00:33:16,798 --> 00:33:20,373
את קראת תהילים - אין בעולם
מי שיכול לעשות את זה במקומך.

478
00:33:20,401 --> 00:33:23,647
לכל אדם יש מסלול בבריאה,
מסלול פרטי שלו,

479
00:33:23,904 --> 00:33:27,776
כל פעולה שהוא עושה,
הוא מתקן ובונה ויוצר.

480
00:33:27,909 --> 00:33:29,692
אז כל אדם צריך לדעת לייקר את עצמו.

481
00:33:29,716 --> 00:33:34,368
כמה פעמים שמעתי מאנשים עם עצבות, דיכאון:
"בשביל מה צריכים אותי בעולם?

482
00:33:34,390 --> 00:33:36,800
"אולי כבר עדיף לי למות.
מה אני שווה בכלל?"

483
00:33:37,027 --> 00:33:40,090
אנשים מגיעים, מרגישים חוסר תכלית,
לא יודעים להעריך את עצמם,

484
00:33:40,102 --> 00:33:44,277
מה המשמעות של כל יום
שהאדם הזה חי בעולם.

485
00:33:45,539 --> 00:33:50,051
אפילו חולים שנמצאים בבתי חולים,
אפילו חולים סופניים,

486
00:33:50,667 --> 00:33:54,562
כל יום שהוא נמצא בבריאה,
כל יום שהוא קיים

487
00:33:55,333 --> 00:34:01,840
התיקון שהוא יוצר, הייסורים שלו שמטהרים
וממרקים ועושים בגלגול הזה,

488
00:34:01,859 --> 00:34:04,145
גלגולים אחרים, יש לזה משמעות גדולה.

489
00:34:04,606 --> 00:34:08,185
אז הקב"ה נתן ייחודיות לכל אדם ואדם.

490
00:34:08,939 --> 00:34:11,866
נמצא שכל בעלי החיים נבראו רבים.

491
00:34:13,259 --> 00:34:16,078
כל אלה, הראמים,
מה שקוראים היום דינוזאורים,

492
00:34:16,113 --> 00:34:20,293
שנבראו ביום החמישי היה להם
עוד יום להתרבות.

493
00:34:21,356 --> 00:34:23,075
ויום של אז זה יום של אז.

494
00:34:23,895 --> 00:34:28,988
נמצא שכשהאדם הראשון נברא
הוא כבר ראה שקדמו לו הרבה יצורים אחרים.

495
00:34:29,820 --> 00:34:35,018
אדם נברא אחד, ילד את קין והבל
ואחר כך את שת,

496
00:34:35,259 --> 00:34:38,197
כל אחד נולד גם עם תאומה,
 מזה התרבו עוד.

497
00:34:39,636 --> 00:34:43,751
עשרה דורות מאדם הראשון ועד נח
כבר היו הרבה בני אדם בעולם,

498
00:34:43,761 --> 00:34:47,444
אבל לא הרבה, לא ביחס מספרי
לבעלי חיים שהיו בעולם.

499
00:34:47,876 --> 00:34:52,467
בא המבול, השמיד את כולם,
מחה כל בשר מעל פני האדמה.

500
00:34:52,492 --> 00:34:56,720
כל בעלי החיים, כל הדינוזאורים,
כולם הושמדו באותה שעה.

501
00:34:57,186 --> 00:34:59,924
רק נח ומשפחתו ניצלו במבול,

502
00:35:01,777 --> 00:35:06,199
וכאן נקודה חשובה:
הגורים של אותם ראמים.

503
00:35:06,780 --> 00:35:11,865
צריך לדעת שבתיבת נח, אומרים חז"ל:
תדע  שהיו שם גורים של דינוזאורים.

504
00:35:12,271 --> 00:35:16,138
אגב, פעם אמרתי באחת ההרצאות
"ראמים, דינוזאורים",

505
00:35:16,306 --> 00:35:19,717
אז מישהו שם שאל: אבל לא קוראים
להם ראמים, קוראים להם דינוזאורים.

506
00:35:20,709 --> 00:35:24,861
אמרתי לו: אני לא מבין למה אתה מתכוון,
בחפירות המדענים מצאו תעודת זהות

507
00:35:25,088 --> 00:35:27,980
ליד המאובן,
"ויקרא שמו בישראל דינוזאור"?

508
00:35:28,246 --> 00:35:32,302
זה שם שהמדענים הדביקו לו,
זה צירוף של שתי מילים בלטינית,

509
00:35:32,344 --> 00:35:34,576
דינו-זאורוס, לטאה איומה,

510
00:35:35,448 --> 00:35:37,974
חיברו את השמות, קראו לזה
דינוזאור או דינוזאורוס,

511
00:35:38,518 --> 00:35:42,407
אבל בעברית קוראים לו ראמים
על שם שהוא רם, הוא גבוה, הוא ענק.

512
00:35:42,467 --> 00:35:43,887
זה השם האמיתי שלהם.

513
00:35:46,721 --> 00:35:50,800
במבול הושמדו כולם,
נשארו בודדים בתיבת נח.

514
00:35:51,236 --> 00:35:55,846
כשיצאו מהתיבה הם התחילו להתרבות
אבל הם לא הגיעו למספרים שלפני כן.

515
00:35:56,205 --> 00:35:58,793
דוד המלך עוד פגש אחד מהם.

516
00:36:00,100 --> 00:36:04,981
דוד המלך חי לפני בערך קרוב ל-3,000 שנים,
עוד הוא פגש אחד מהם.

517
00:36:05,547 --> 00:36:08,901
חז"ל גם מביאים במדרש
שהיו עוד שפגשו יצורים כאלה.

518
00:36:09,067 --> 00:36:14,494
בספר "המהפך 2" הבאנו כמה מקורות בחז"ל
שמדברים על כאלה שפגשו את היצורים האלה.

519
00:36:15,372 --> 00:36:18,836
עד שבסופו של דבר הושמדו לחלוטין,
היום כבר לא מכירים אותם.

520
00:36:18,866 --> 00:36:21,632
אין בעולם יצור כזה. נכחד מעל פני האדמה.

521
00:36:22,431 --> 00:36:29,001
אצל המדענים ישנה חידה שדנים בה
ומעסיקה אותם הרבה:

522
00:36:29,013 --> 00:36:31,338
מה גרם להיכחדות הדינוזאורים?

523
00:36:32,022 --> 00:36:34,432
מצאו המון מאובנים ברחבי העולם,

524
00:36:34,744 --> 00:36:38,352
רואים שהיה איזה אסון בעולם
שהשמיד אותם בבת אחת.

525
00:36:38,933 --> 00:36:42,477
בדרך כלל כשיש אסון באפריקה,
אין אסון באוסטרליה.

526
00:36:42,560 --> 00:36:44,722
ואם יש באוסטרליה, אין במזרח התיכון.

527
00:36:44,907 --> 00:36:47,588
פה רואים שבכל העולם הושמדו בבת אחת.

528
00:36:47,655 --> 00:36:48,793
מה השמיד אותם?

529
00:36:48,859 --> 00:36:52,204
אז יש במדע כל מיני השערות,
מי שקצת ייכנס יראה את הדברים.

530
00:36:54,591 --> 00:37:01,029
הדעה היותר מקובלת, שאיזה גרם שמימי
התנגש בכדור הארץ,

531
00:37:01,040 --> 00:37:03,803
יכול להיות איזה אסטרואיד ענק
או איזה שביט ענק,

532
00:37:03,819 --> 00:37:05,980
כוכב שביט ענק שהתנגש בכדור הארץ.

533
00:37:06,953 --> 00:37:11,732
וההתנגשות הזו, הם טוענים שצריך להיות
לפחות בגודל של 12 קילומטר

534
00:37:11,749 --> 00:37:13,903
הגוש הזה שהתנגש בכדור הארץ,

535
00:37:14,182 --> 00:37:19,173
ויש עדויות בעולם, במקסיקו יש מקום
שרואים שבאמת יש מכתש שנוצר מהתנגשות כזו,

536
00:37:19,360 --> 00:37:20,966
אז הם מייחסים את זה לזה,

537
00:37:21,390 --> 00:37:24,090
ואז ענני אבק עלו מכל העולם,

538
00:37:24,125 --> 00:37:29,968
ההתנגשות הזו גרמה לזעזוע גדול,
עלו ענני אבק בכל העולם,

539
00:37:29,998 --> 00:37:34,443
החשיכו את האטמוספרה,
השמש לא חדרה במשך הרבה זמן,

540
00:37:34,466 --> 00:37:38,620
הצמחים התייבשו, לא היה מזון
לדינוזאורים וכך הם מתו.

541
00:37:39,833 --> 00:37:41,922
ורוב בעלי החיים הושמדו באותו זמן.

542
00:37:42,697 --> 00:37:48,505
יש אחרים שטענו שזה לא קשור לשביט
או כוכב שהתנגש בכדור הארץ מהחלל,

543
00:37:49,013 --> 00:37:51,048
אלא מדובר בהתפרצות געשיות.

544
00:37:51,071 --> 00:37:58,019
קרה משהו בעולם שהרי געש התפרצו בכל העולם,
עננים של גז ואפר עלו, כיסו את כדור הארץ,

545
00:37:58,048 --> 00:38:04,026
כל שכבת האטמוספרה נסגרה בצורה כזו,
תהליך הפוטוסינתזה הפסיק

546
00:38:04,026 --> 00:38:08,490
כי השמש לא מגיעה ואז הצמחים לא התפתחו,
בעלי החיים הושמדו.

547
00:38:08,506 --> 00:38:09,342
לא היה להם מזון.

548
00:38:09,384 --> 00:38:11,214
זה גרם להיכחדות של הדינוזאורים.

549
00:38:12,467 --> 00:38:17,759
והם לא יודעים שכל ההשערות שלהם נכונות,
על פי התורה שלנו הכול נכון.

550
00:38:18,633 --> 00:38:21,096
גמרא במסכת ראש השנה דף יא,

551
00:38:21,793 --> 00:38:22,871
אומרת הגמרא כך:

552
00:38:24,633 --> 00:38:26,637
בני אדם בחרו להתנהג לא טוב.

553
00:38:32,198 --> 00:38:33,838
כימה זה הפליאדות, צביר כוכבים.

554
00:38:33,847 --> 00:38:35,878
עמדנו על כך בשיעור הקודם.

555
00:38:41,083 --> 00:38:46,014
הקב"ה לקח שני כוכבים מצביר הכוכבים כימה,
ראינו שיש שם יותר מ-100 כוכבים,

556
00:38:47,010 --> 00:38:48,458
והביא מבול לעולם.

557
00:38:48,653 --> 00:38:52,870
לא כתוב בחז"ל האם התנגשו בכדור הארץ
אבל ייתכן בהחלט שכן,

558
00:38:52,895 --> 00:38:54,613
שהם התנגשו בכדור הארץ.

559
00:38:54,810 --> 00:39:01,817
או ייתכן שעצם זה שנטל שני כוכבים מכימה
זה גרם לשינויים בכוחות הכבידה של הכוכבים

560
00:39:01,838 --> 00:39:05,310
מול כדור הארץ, האוקיינוסים עלו,
הציפו את העולם.

561
00:39:05,460 --> 00:39:09,884
אבל רואים בחז"ל שמה שגרם למבול
קשור למערכות הכוכבים.

562
00:39:10,093 --> 00:39:11,450
ועוד אומרת התורה:

563
00:39:15,515 --> 00:39:17,909
גמרא במסכת סנהדרין, דף קח, עמוד ב:

564
00:39:22,921 --> 00:39:26,140
אז שניהם צודקים, אלה שאומרים
שזה קשור לכוכבים

565
00:39:26,154 --> 00:39:28,809
כל הנושא הזה של
היכחדות הדינוזאורים צודקים,

566
00:39:28,980 --> 00:39:32,255
אלה שאומרים שזה קשור
להתפרצות געשיות גם צודקים.

567
00:39:32,280 --> 00:39:33,799
כל זה קרה בזמן המבול.

568
00:39:35,693 --> 00:39:38,630
על פי זה נבין את התשובה
למה שהרבה נבוכים,

569
00:39:39,716 --> 00:39:44,787
המדענים מייחסים את המאובנים,
ליתר דיוק - היו מייחסים,

570
00:39:44,800 --> 00:39:47,726
כי היום יש כבר הרבה מדענים
שהתחילו לראות את ההוכחות

571
00:39:47,744 --> 00:39:49,420
שמובילות לכיוונים אחרים.

572
00:39:49,772 --> 00:39:53,759
אבל ייחסו את ההתאבנות
לעשרות מיליוני שנים,

573
00:39:53,808 --> 00:39:55,296
מאות מיליוני שנים.

574
00:39:55,744 --> 00:39:57,814
התברר היום שזה בכלל לא נכון.

575
00:39:59,029 --> 00:40:05,674
ישנם ממצאים בעולם שמוכיחים
שההתאבנות הזו הייתה מאז המבול

576
00:40:05,699 --> 00:40:06,962
במהירות עצומה.

577
00:40:07,516 --> 00:40:08,353
נקרא.

578
00:40:12,177 --> 00:40:19,746
ב"מהפך 2" בעמוד 45
הבאנו את דברי החוקרים שגילו דבר מעניין,

579
00:40:21,629 --> 00:40:26,856
שעצמות בעלי חיים יכולים להתאבן
במהירות עצומה, לא כמו שחשבו בעבר.

580
00:40:27,453 --> 00:40:32,814
פיליפ קורי, מומחה בינלאומי לדינוזאורים
מהמוזיאון המלכותי "טירל" בקנדה,

581
00:40:33,224 --> 00:40:37,473
כתב ב-1996 בספרו, אני מצטט את לשונו:

582
00:40:54,636 --> 00:40:57,086
זה פלא עצום, תפנית בתפיסה המדעית.

583
00:40:57,344 --> 00:41:01,330
כלומר, התאבנות של בעל חיים,
עצמות שנופלות למים מינרליים,

584
00:41:01,360 --> 00:41:02,576
הרי מה זו התאבנות?

585
00:41:03,057 --> 00:41:09,224
כשהעצם סופגת לתוכה את המינרלים שבסביבה
ואחר כך היא עצמה מתפוררת

586
00:41:09,259 --> 00:41:13,374
אז נשאר המאובן שמראה
איך הייתה נראית העצם המקורית.

587
00:41:13,608 --> 00:41:17,027
והוא כותב כאן שתוך זמן קצר
העצמות יכולות להתאבן,

588
00:41:17,053 --> 00:41:18,402
לא צריך מיליוני שנים.

589
00:41:18,634 --> 00:41:24,890
ובאמת המלבי"ם, שחי לפני 150 שנה,
כותב בביאורו לתורה על הפסוק

590
00:41:24,920 --> 00:41:26,259
"וימחו מן הארץ",

591
00:41:26,288 --> 00:41:28,136
הוא אומר: מה זה "וימחו מן הארץ"?

592
00:41:28,580 --> 00:41:31,719
רק מהארץ נמחו, אבל באדמה הם נשארו.

593
00:41:31,979 --> 00:41:32,776
מתי?

594
00:41:33,076 --> 00:41:37,858
"נבקעו מעיינות תהום רבה",
היו התפרצויות געשיות, מים מינרליים.

595
00:41:38,217 --> 00:41:43,413
לאחר מכן, אחרי המבול סחפו
את כל הפגרים איתם אל בטן האדמה

596
00:41:43,429 --> 00:41:44,801
ואז כל זה נהיה מאובן

597
00:41:44,812 --> 00:41:47,443
במשך כמה אלפי שנים,
כך מסביר המלבי"ם.

598
00:41:47,452 --> 00:41:50,377
נקרא רק כמה קטעים מלשונו,
לא נקרא את הכול.

599
00:41:50,433 --> 00:41:53,914
"כי על ידי שטף המים
הובלו הפגרים לתוך העמקים

600
00:41:53,940 --> 00:41:58,743
"ורובם נבלעו בעמקי תהום אשר האדמה
פצתה את פיה מעומק תהום רבה

601
00:41:58,951 --> 00:42:02,086
"עד שבצאת נח מהתיבה לא מצא שום רושם

602
00:42:02,236 --> 00:42:04,626
"מפגרי בעלי החיים ועצמות הענקים

603
00:42:04,643 --> 00:42:07,127
"ובעלי החיים הגדולים שהיו קודם המבול.

604
00:42:07,502 --> 00:42:11,719
"ועדות ה' נאמנה מחכימת פתי
להשיב דבר לחכמי הגיאולוגיה

605
00:42:11,853 --> 00:42:16,281
"שחופרים בעמקי האדמה
ומוצאים עצמות גדולות מהענקים

606
00:42:16,297 --> 00:42:20,553
"ובעלי החיים הגדולים שנאבדו מן הארץ
ואינם עוד מימי המבול" וכו'.

607
00:42:20,681 --> 00:42:24,383
מסביר את הדברים
 שהכול מתבהר באופן נפלא.

608
00:42:24,746 --> 00:42:32,453
והאמת, יש היום ממצאים
שעוררו תהיה אצל החוקרים.

609
00:42:32,704 --> 00:42:36,294
אין להם תשובה לשאלה הזאת,
כשעל פי התורה שלנו התשובה פשוטה.

610
00:42:36,753 --> 00:42:43,818
יש כמה מקומות בעולם מצאו בציורי מערות
ציורים של דינוזאורים מלפני כמה אלפי שנים.

611
00:42:44,285 --> 00:42:49,598
למשל ברודזיה,
החליפו את שמה לזימבבואה,

612
00:42:49,607 --> 00:42:54,646
מצאו ציורי מערות
שציירו שם דינוזאור בבירור.

613
00:42:54,681 --> 00:42:58,694
רואים שם ברונטוזאור, יש שם אריה, תאו,
ציורים של כמה בעלי חיים.

614
00:42:58,911 --> 00:43:03,447
ביניהם רואים ציור ברור של הברונטוזאור,
זה הדינוזאור שיש לו צוואר מאוד ארוך,

615
00:43:03,561 --> 00:43:06,884
הוא מושיט את צווארו לאגם ושותה מים,
רואים את זה בבירור.

616
00:43:07,961 --> 00:43:14,280
אין למדענים תשובה איך הם ציירו יצור
שנכחד לפני 65 מיליון שנה.

617
00:43:14,396 --> 00:43:15,884
איך אנשים ציירו אותו עכשיו?

618
00:43:17,029 --> 00:43:20,268
לפי התורה שלנו התשובה פשוטה,
ויש כמה מקומות כאלה בעולם.

619
00:43:20,516 --> 00:43:23,650
לפי התורה, התשובה פשוטה:
הם ציירו את מה שהם ראו,

620
00:43:23,673 --> 00:43:25,272
בני אדם ראו דינוזאורים.

621
00:43:25,504 --> 00:43:29,160
לפני המבול ראו המונים מהם,
אחרי המבול נשארו בודדים,

622
00:43:29,184 --> 00:43:30,602
אבל עדיין פגשו אותם.

623
00:43:31,620 --> 00:43:36,179
מי שמכיר גם, בכל התרבויות בעולם
יש ציורים מלפני 1,500 שנה,

624
00:43:36,188 --> 00:43:38,099
אלף שנה, אלפיים שנה,

625
00:43:38,151 --> 00:43:42,664
ציורים של מה שקוראים להם היום דרקונים,
רואים את זה בסין, בהודו,

626
00:43:42,692 --> 00:43:44,470
בהרבה מקומות מציירים דרקונים.

627
00:43:44,949 --> 00:43:51,069
תמיד חשבו שזה דמיון של אנשים, דמיינו.
אבל אתה משווה אותו למאובנים שמצאו היום,

628
00:43:51,090 --> 00:43:52,839
אתה רואה שהם ציירו דינוזאורים.

629
00:43:53,240 --> 00:43:56,128
אומנם קצת היו להם דברי הבל,
כמו יורק אש למשל,

630
00:43:56,140 --> 00:43:57,204
זה ודאי לא נכון.

631
00:43:57,349 --> 00:44:00,748
אבל עצם הציור הזה שהוא דומה
זה לא הכול דמיונות,

632
00:44:00,833 --> 00:44:03,609
הם ציירו דברים שהם ראו בזמנם.

633
00:44:04,259 --> 00:44:11,296
ויש אפילו ציורים שהם מתאימים בדיוק
לאותם מאובנים שנמצאו בדורות האלה.

634
00:44:11,737 --> 00:44:18,401
מלבד זאת, כשמדברים על האבולוציה
של התפתחות של יצור מיצור

635
00:44:18,433 --> 00:44:23,446
על פי צ'ארלס דרווין,
בניגוד גמור למה שכתוב בתורה,

636
00:44:23,998 --> 00:44:28,404
בתורה כתוב שהקב"ה ברא
את היצורים ישר מהעפר.

637
00:44:28,900 --> 00:44:34,474
אני מדגיש את זה כי קראתי,
יש מדענים דתיים שמצד אחד הוא מדען,

638
00:44:34,492 --> 00:44:36,006
מצד שני מאמין בתורה,

639
00:44:36,036 --> 00:44:38,637
אז הוא רוצה להאמין
גם באבולוציה וגם בתורה.

640
00:44:38,826 --> 00:44:40,440
אז מה הפתרון שמצאו?

641
00:44:40,547 --> 00:44:45,113
הם אומרים: אלוקים יצר את האדם
על ידי תהליך של אבולוציה.

642
00:44:45,772 --> 00:44:46,920
זה ודאי לא נכון.

643
00:44:47,760 --> 00:44:50,406
אם היה רוצה לברוא את האדם
על ידי אבולוציה - אין שום בעיה,

644
00:44:50,440 --> 00:44:53,289
זה בורא עולם, שיעשה
מה שהוא מבין, מה שהוא רוצה.

645
00:44:53,973 --> 00:44:55,924
אבל בתורה כתוב שהוא לא עשה כך.

646
00:44:56,227 --> 00:45:00,143
על כל דבר כתוב: "ויאמר אלוהים
ישרצו המים שרץ נפש חיה",

647
00:45:00,683 --> 00:45:05,022
בהמשך: "תוצא הארץ נפש חיה למינה
בהמה ורמש וחייתו ארץ".

648
00:45:05,046 --> 00:45:07,840
"ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה",

649
00:45:08,029 --> 00:45:12,006
כל הפסוקים האלה מראים
שכל יצור נוצר בשלמותו,

650
00:45:12,036 --> 00:45:17,016
כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה:
"כל מעשה בראשית בקומתן נבראו".

651
00:45:17,379 --> 00:45:21,370
נבראו מיד כשהם יצורים שלמים.
אדם הראשון נברא כמו גבר בן 20,

652
00:45:21,391 --> 00:45:23,804
האריה נברא כמו אריה, לא כמו גור קטן,

653
00:45:23,982 --> 00:45:28,337
וכך עצים עם הרבה טבעות
נבראו עם הרבה טבעות

654
00:45:28,358 --> 00:45:30,694
ומשם המשיכו להוסיף טבעת כל שנה,

655
00:45:30,892 --> 00:45:33,865
את אור הכוכבים משך במקום
כדי שנוכל לראות,

656
00:45:34,140 --> 00:45:35,583
כדי שהעולם יתפקד.

657
00:45:36,434 --> 00:45:38,541
"כל מעשה בראשית בקומתן נבראו".

658
00:45:39,436 --> 00:45:44,673
צריך לדעת, אלה שמתלהבים מהאבולוציה
יש להם בעיה עם אלוקים,

659
00:45:45,086 --> 00:45:49,773
כי מי שמאמין בבורא עולם
הרי הוא לא מוגבל ביכולות שלו.

660
00:45:50,177 --> 00:45:53,899
בורא עולם יכול לברוא את האדם
ישר עפר מן האדמה, הוא לא מוגבל.

661
00:45:53,930 --> 00:45:56,181
כמו שהבטיח גם לעתיד להחיות מתים.

662
00:45:57,429 --> 00:46:00,832
אותם שלא מאמינים בבורא עולם
יש להם קושיה גדולה היום.

663
00:46:01,107 --> 00:46:05,157
מצד אחד, היה המפץ הגדול,
אחרי המפץ הכול היה דומם

664
00:46:05,281 --> 00:46:07,776
אז איך התחילו החיים להופיע?
אתה רואה בני אדם.

665
00:46:07,975 --> 00:46:10,961
אם לא שהיו רואים בני אדם
היו אומרים אין סיכוי שיש אבולוציה.

666
00:46:11,017 --> 00:46:11,955
כי זה לא הגיוני.

667
00:46:12,542 --> 00:46:15,351
אבל רואים בני אדם, רואים בעלי חיים,
איך הם נוצרו?

668
00:46:15,394 --> 00:46:17,312
היה המפץ הגדול, הכול דומם.

669
00:46:18,740 --> 00:46:22,033
כדי להיחלץ מהמבוכה,
כשאתה רואה יצורים מורכבים,

670
00:46:22,083 --> 00:46:24,755
מצד שני, הם לא רוצים לומר
שיש בורא לעולם,

671
00:46:25,149 --> 00:46:28,561
אז המציאו את העניין הזה
שהתחיל בהתחלה איזה יצור ירוד,

672
00:46:28,593 --> 00:46:32,940
משהו כמו אמבה, מזה התפתח
יצור יותר משוכלל, יותר משוכלל,

673
00:46:33,086 --> 00:46:34,364
עד שנוצר האדם.

674
00:46:35,055 --> 00:46:37,271
אבל כל בר דעת מבין איזה דברי הבל,

675
00:46:37,307 --> 00:46:39,837
זה סיפורים שלילדים קטנים
אי אפשר לספר אותם,

676
00:46:39,947 --> 00:46:44,894
שבדרך מקרית התפתחו
כל המערכות המורכבות שיש לנו בגוף.

677
00:46:45,657 --> 00:46:48,223
דרווין עצמו כתב במכתב לחבר,

678
00:46:48,664 --> 00:46:52,533
הוא כותב לו שם: "עד היום
העין מעבירה בי צמרמורת קרה".

679
00:46:53,006 --> 00:46:56,458
דרווין פחד שהעין לבד
תמחק לו את כל האבולוציה,

680
00:46:57,511 --> 00:47:02,875
כי היצור הזה התפתח בצורה שיש לו
מערכות פנימיות שידעו שיש גלי אור.

681
00:47:03,384 --> 00:47:06,716
והמערכת כל כך מורכבת
שהיא הפכה להיות מצלמה אוטומטית,

682
00:47:06,779 --> 00:47:11,054
קולטת גלי אור, מעבדת לצבעים, למראות,
מעבירה את זה למוח.

683
00:47:11,540 --> 00:47:13,929
זה לא הגיוני שיהיה דבר כזה בדרך מקרה.

684
00:47:15,213 --> 00:47:18,903
היה לנו דיון לפני הסטודנטים
באוניברסיטת חיפה לפני כמה שנים

685
00:47:19,360 --> 00:47:21,157
עם ד"ר אביגדור בליס ועוד,

686
00:47:22,664 --> 00:47:26,957
אז שאלתי אותו, את ד"ר בליס, שהוא בא
מטעם האוניברסיטה לייצג את האבולוציה:

687
00:47:28,612 --> 00:47:33,049
אם אין בורא לעולם,
איך התחילו החיים להיווצר?

688
00:47:33,224 --> 00:47:34,939
איך דומם הפך אפילו לאמבה?

689
00:47:34,966 --> 00:47:36,458
איך דומם הופך לחי?

690
00:47:36,951 --> 00:47:39,656
המפץ הגדול - הכל דומם,
איך התחילו החיים?

691
00:47:40,575 --> 00:47:44,380
ואם יש אלוקים אז הוא לא צריך אבולוציה,
יכול לברוא עפר מן האדמה.

692
00:47:46,626 --> 00:47:52,015
התשובה שלו הייתה: אני אומר לך את האמת,
איך התחילו החיים זו אחת השאלות היחידות

693
00:47:52,043 --> 00:47:54,023
שלנו המדענים אין תשובות עליה.

694
00:47:54,986 --> 00:47:57,299
אמרתי לו: אם כך,
כל האבולוציה היא לא מדע.

695
00:47:57,358 --> 00:48:01,811
אתה בונה מגדל שלם של אבולוציה,
שזה התפתח מזה, וזה מזה, וזה מזה,

696
00:48:01,850 --> 00:48:04,509
ואין לך תשובה להתחלה
איך התחילו החיים,

697
00:48:04,549 --> 00:48:06,265
אז זה לא מדעי כל המגדל הזה.

698
00:48:06,530 --> 00:48:09,036
מדע זה דבר שיש לך הסבר מדעי לכול,

699
00:48:09,086 --> 00:48:11,789
ואם אתה עצמך אומר שאין תשובה למדענים...

700
00:48:11,791 --> 00:48:15,392
יש גם סרט של סטיבן הוקינג, שלחו אליי,
שגם הוא אומר את זה,

701
00:48:15,634 --> 00:48:19,746
ש"זה פלא שגילינו כל כך הרבה
ועדיין אין תשובה איך התחילו החיים".

702
00:48:21,019 --> 00:48:24,697
אז אותו דוקטור שם באוניברסיטת חיפה
הוא אמר: תראה, לזה לא קוראים אבולוציה,

703
00:48:24,711 --> 00:48:27,053
קוראים לזה אביוגנזה - איך התחילו החיים.

704
00:48:27,257 --> 00:48:29,077
אמרתי לו: תקרא איך שאתה רוצה לזה,
מה זה משנה?

705
00:48:29,422 --> 00:48:31,662
איך שאתה רוצה תקרא לו שם,
השם קובע?

706
00:48:31,706 --> 00:48:34,870
אני שואל אותך איך הכול התחיל
אם אין לך הסבר להתחלה?

707
00:48:36,490 --> 00:48:41,276
גם ההתפתחות של בעלי החיים בעולם,
אדם שמפעיל את השכל

708
00:48:41,306 --> 00:48:43,456
רואה שאי אפשר לייחס את זה לאבולוציה.

709
00:48:44,881 --> 00:48:49,529
ראשית, יש ספר שנקרא "ארכיאולגיה אסורה".

710
00:48:49,716 --> 00:48:52,232
חיברו אותו מדענים שהם מגלים שם,

711
00:48:52,598 --> 00:49:00,178
הרי על פי הגיאולוגים וחסידי האבולוציה
הייתה תקופה שיצורים מסוימים היו בעולם,

712
00:49:00,993 --> 00:49:05,761
לאחר מכן התפתחו יצורים יותר משוכללים
ויותר משוכללים עד התחנה הסופית

713
00:49:05,773 --> 00:49:07,980
שהופיע האדם, שזה עד היום.

714
00:49:08,880 --> 00:49:14,403
למרבה הפלא, התברר כשחופרים באדמה
בשכבות עמוקות רואים שיש מקומות בעולם

715
00:49:14,424 --> 00:49:15,576
שהסדר הפוך.

716
00:49:16,761 --> 00:49:20,537
הרי כמה שהשכבה יותר עמוקה
היא שייכת לתקופה יותר קודמת,

717
00:49:20,568 --> 00:49:25,600
אז לא ייתכן שאתה תמצא שם למטה
יצורים שהופיעו יותר מאוחר לפי האבולוציה.

718
00:49:26,081 --> 00:49:31,835
יש כאן טבלה שלמה, הבאנו אותה גם בספר,
מי שירצה יוכל לראות את זה באריכות.

719
00:49:32,102 --> 00:49:37,406
במקומות שונים בעולם, בשכבות עמוקות
מצאו יצורים ששייכים לתקופות מאוחרות

720
00:49:37,433 --> 00:49:40,682
כשהם בעצם נולדו עוד לפני
שהסבא שלהם נולד.

721
00:49:41,036 --> 00:49:44,923
דבר שלא יכול להסתדר בכלל,
מדובר פה לפי דבריהם במיליוני שנים,

722
00:49:44,965 --> 00:49:46,218
דבר שהוא לא הגיוני.

723
00:49:46,855 --> 00:49:50,168
לפנינו כאן למשל טביעת כף רגל של אדם

724
00:49:50,210 --> 00:49:53,376
שנמצאה ב-1987 בניו-מקסיקו

725
00:49:53,671 --> 00:49:56,307
בשכבת אבן שגילה משוער

726
00:49:56,337 --> 00:49:58,320
ל-250 מיליון שנה.

727
00:49:58,704 --> 00:49:59,917
אז היו בני אדם?

728
00:50:01,036 --> 00:50:04,630
אבל אתה רואה
טביעת רגל של אדם בצורה ברורה.

729
00:50:05,266 --> 00:50:08,385
יש מקומות בעולם שמצאו כדור מתכת

730
00:50:08,394 --> 00:50:10,233
ששייך לתקופה שלפי המדענים

731
00:50:10,234 --> 00:50:11,943
מדובר במיליארדי שנים,

732
00:50:12,577 --> 00:50:13,870
דבר שהוא לא הגיוני.

733
00:50:14,768 --> 00:50:18,797
שכבות שהן מתחת העידן של הדינוזאורים,

734
00:50:20,052 --> 00:50:22,187
כלומר תקופה קדומה לדינוזאורים,

735
00:50:22,206 --> 00:50:23,941
מצאו שם תכשיטי אישה.

736
00:50:24,453 --> 00:50:27,860
מה זה אומר, שהסבתא הדינוזאורית
הייתה הולכת עם תכשיטים?

737
00:50:30,951 --> 00:50:33,259
הדברים ברורים שאלה חיו לצד אלה,

738
00:50:33,267 --> 00:50:36,211
כל אלה הוכחות היום
שלאט לאט המדע מגלה.

739
00:50:36,511 --> 00:50:42,228
באמת יש מדענים שכבר היום מתחילים
לדבר על כל העניין של האבולוציה.

740
00:50:42,485 --> 00:50:44,286
נקרא כאן חלק מדבריהם.

741
00:50:47,300 --> 00:50:52,465
סטיבן גולד, פרופסור לגיאולוגיה
באוניברסיטת הרווארד, כתב ב-1977:

742
00:50:52,926 --> 00:50:57,088
"חסרונן הכמעט מוחלט
של צורות ביניים בממצאי המאובנים

743
00:50:57,104 --> 00:51:00,173
"ממשיך להיות הסוד המקצועי
של הפליאונטולוגים.

744
00:51:00,539 --> 00:51:03,523
"כל חוקרי המאובנים יודעים
שממצאי המאובנים

745
00:51:03,532 --> 00:51:06,309
"מראים מעט מזעיר הוכחות
לגבי צורות ביניים".

746
00:51:06,760 --> 00:51:10,377
צורות ביניים, הכוונה
אתה רואה את היצור הזה ואת היצור הזה,

747
00:51:10,391 --> 00:51:11,667
איפה כל אלה שהיו באמצע?

748
00:51:11,683 --> 00:51:16,257
עד שזה התפתח לזה היית צריך לראות
עוד אינספור צורות ביניים,

749
00:51:16,285 --> 00:51:18,912
והם לא קיימים, אתה רואה את זה
ורואה את התחנה הסופית.

750
00:51:19,208 --> 00:51:20,462
ולא מוצאים בעולם.

751
00:51:20,481 --> 00:51:22,536
אז דרווין טען: "עוד יבוא יום שימצאו".

752
00:51:22,633 --> 00:51:25,178
הוא טוען שזה כבר לא שייך:

753
00:51:25,377 --> 00:51:29,876
"לא קיימת במאובנים כל ראיה
לציורי העצים האבולוציוניים

754
00:51:29,888 --> 00:51:31,823
"המעטרים את ספרי הלימוד שלנו,

755
00:51:32,029 --> 00:51:34,280
"הם לא נצפו מעולם בשכבות סלע".

756
00:51:34,300 --> 00:51:36,212
כמה מלמדים היום את הילדים
את הציורים האלה,

757
00:51:36,227 --> 00:51:40,017
הוא אומר: הכול הבל.
 כל ה"זה נוצר מזה וזה מזה"

758
00:51:40,045 --> 00:51:41,333
זה בלבולים.

759
00:51:41,350 --> 00:51:44,092
היה פה בכיר במשרד החינוך
שפעם שאלו אותו:

760
00:51:44,113 --> 00:51:48,701
איך אתם רוצים ללמד אבולוציה
כשאתה יודע שאין לזה שום בסיס מדעי?

761
00:51:49,626 --> 00:51:53,986
התשובה שלו הייתה: אנחנו צריכים
ללמד את הילדים איך הופיע האדם

762
00:51:54,714 --> 00:51:57,785
וכל זמן שאין הסבר אחר, זה מה שנלמד.

763
00:51:58,027 --> 00:51:59,575
במילים אחרות, גם זה שטויות,

764
00:51:59,600 --> 00:52:01,951
עד שלא נמצא הסבר יותר נכון,
 זה מה שנלמד.

765
00:52:01,968 --> 00:52:04,983
אבל אתה יהודי, תלמד אותו
מה שכתוב בתנ"ך,

766
00:52:05,046 --> 00:52:06,893
למה צריך שהילד יצא מבולבל?

767
00:52:06,916 --> 00:52:13,674
בשיעור תורה הוא שומע מהמורה
שאלוקים ברא את האדם עפר מן האדמה,

768
00:52:14,118 --> 00:52:16,553
בשיעור טבע שומע שסבא שלו היה קוף,

769
00:52:17,756 --> 00:52:20,166
הוא לא מבין: מי היה סבא שלי,
אדם הראשון או הקוף?

770
00:52:20,191 --> 00:52:21,133
בלבלו אותו.

771
00:52:21,198 --> 00:52:25,239
יש כאן עוד הרבה ציטוטים של מדענים
שמפריכים את האבולוציה לחלוטין.

772
00:52:28,344 --> 00:52:32,477
ראש ישיבה מפורסם בארצות הברית,
הרב יעקב קמנצקי,

773
00:52:34,280 --> 00:52:40,751
בטיסה לארץ ישב לידו פרופסור
מהאוניברסיטה העברית בירושלים,

774
00:52:40,796 --> 00:52:41,821
פרופסור ידוע.

775
00:52:42,368 --> 00:52:49,941
הפרופסור מסתכל על הרב כל הטיסה
ומאוד התפעל שהנכד של הרב, בחור צעיר,

776
00:52:51,050 --> 00:52:53,850
בכל הזדמנות בא לשאול אותו:
סבא, אתה צריך משהו?

777
00:52:53,873 --> 00:52:57,259
פתאום מגיש לו שתייה,
דואג לו, כל רמז שלו,

778
00:52:57,335 --> 00:53:00,877
הוא רואה אותו כל הזמן דרוך,
כל הטיסה, 12 שעות, דרוך:

779
00:53:00,966 --> 00:53:04,362
אולי הסבא צריך משהו,
מיד בא, מארגן הכול, מסדר הכול.

780
00:53:05,707 --> 00:53:07,268
הוא הרגיש קצת צביטה בלב.

781
00:53:08,182 --> 00:53:11,309
לקראת הנחיתה הוא לא התאפק,
פנה לרב ואמר לו:

782
00:53:11,335 --> 00:53:14,100
תסלח לי, כבוד הרב,
שמי פרופסור זה וזה, אולי שמעת עליי?

783
00:53:14,118 --> 00:53:16,251
אמר לו: כן, ודאי, שמעתי עליך, מפורסם.

784
00:53:17,187 --> 00:53:19,981
הוא היה ידוע כחסיד גדול
של האבולוציה, הפרופסור הזה.

785
00:53:21,015 --> 00:53:26,226
אמר לו: אני כל הדרך תוהה, גם לי
יש נכדים, פחות או יותר בגיל של הנכד שלך

786
00:53:26,241 --> 00:53:28,180
ושנינו באותו גיל פחות או יותר,

787
00:53:28,916 --> 00:53:32,822
מה הסוד של החינוך שלכם שאתם מצליחים
להביא את הנכדים...?

788
00:53:32,867 --> 00:53:35,244
אני רואה אותו כל הזמן דרוך
לכבד את הסבא.

789
00:53:35,533 --> 00:53:37,537
אני פרופסור, הנכדים שלי לא מכבדים אותי,

790
00:53:37,549 --> 00:53:41,289
לפעמים גם צוחקים עליי שאני לא מבין בזה,
לא מבין בזה, בטכנולוגיה של היום.

791
00:53:41,502 --> 00:53:42,430
מה הסוד?

792
00:53:43,784 --> 00:53:46,366
הרב קמנצקי חייך
ואמר לו: התשובה פשוטה,

793
00:53:47,325 --> 00:53:54,310
אצלנו מחנכים את הילדים
שהאדם נברא על ידי אלוקים.

794
00:53:54,540 --> 00:53:56,865
אדם הראשון הוא יציר כפיו של אלוקים,

795
00:53:57,413 --> 00:53:59,656
והוא ילד ילדים והם ילדו ילדים.

796
00:54:00,027 --> 00:54:04,576
יוצא שכמה שאני יותר מבוגר,
שייך לדורות הקודמים,

797
00:54:04,766 --> 00:54:07,489
אני יותר קרוב ליציר כפיו של אלוקים.

798
00:54:08,034 --> 00:54:11,936
ומי ש... הנכד הוא יותר רחוק
מיציר כפיו של אלוקים,

799
00:54:12,036 --> 00:54:14,355
אז ראוי שהוא יכבד את מי שיותר קרוב.

800
00:54:15,019 --> 00:54:18,146
אבל אתה, מה לימדת את הנכדים שלך?
שסבא שלך היה קוף.

801
00:54:18,165 --> 00:54:21,945
זאת אומרת, אתה יותר קרוב לקוף
מאשר הנכד, למה שיכבד אותך?

802
00:54:22,328 --> 00:54:24,069
הוא יותר אדם מאשר אתה אדם,

803
00:54:24,081 --> 00:54:26,902
אתה יותר שייך למחלקת הקופים,
הוא שייך למחלקת בני אדם.

804
00:54:26,928 --> 00:54:27,861
למה שיכבד?

805
00:54:28,114 --> 00:54:29,296
אמר לו את זה בחיוך.

806
00:54:29,714 --> 00:54:36,039
אבל היסוד שהאדם צריך לקחת לעצמו,
גם מההיבט המדעי, לא רק הרעיוני,

807
00:54:36,210 --> 00:54:39,056
להבין את העניין הזה
של האדם נזר הבריאה.

808
00:54:39,669 --> 00:54:43,458
לקראת סיום, נעבור במהירות
על עוד כמה נקודות.

809
00:54:44,064 --> 00:54:48,932
בעשרות השנים האחרונות מצאו מאובנים
שמייחסים אותם על פי שכבות העפר

810
00:54:48,960 --> 00:54:52,040
לתקופות מאוד קדומות,
עשרות מיליונים של שנים,

811
00:54:52,057 --> 00:54:53,242
מאות מיליוני שנים,

812
00:54:54,264 --> 00:54:58,473
כשעל פי האבולוציה
היינו צריכים לראות שינוי בין המאובנים

813
00:54:58,485 --> 00:54:59,772
לבין היצורים של היום,

814
00:54:59,793 --> 00:55:02,303
כי במשך עשרות מיליונים
צריכים להיראות שינויים.

815
00:55:02,480 --> 00:55:04,780
מתברר שזה אותו בעל חיים בדיוק.

816
00:55:05,050 --> 00:55:06,728
מה שמוכיח שלא מדובר במיליונים,

817
00:55:06,754 --> 00:55:10,037
מדובר באלפי שנים בודדות
של עצמות שהתאבנו.

818
00:55:10,163 --> 00:55:12,236
כאן אנחנו רואים אנטילופה

819
00:55:12,239 --> 00:55:13,746
שהמדענים מייחסים

820
00:55:13,755 --> 00:55:18,207
את הגולגולת המאובנת הזו ל-83 מיליון שנה

821
00:55:18,490 --> 00:55:19,930
והיא בדיוק כמו של היום.

822
00:55:20,360 --> 00:55:21,630
זוהי גולגולת של נמר,

823
00:55:21,639 --> 00:55:23,932
שלפי המדענים 80 מיליון שנה,

824
00:55:23,941 --> 00:55:25,205
מקבילה לשל היום.

825
00:55:25,514 --> 00:55:28,774
מאובן של תנין - 100 מיליון שנה,

826
00:55:28,783 --> 00:55:30,118
מקביל להיום.

827
00:55:30,693 --> 00:55:34,631
צב צעיר - 120 מיליון שנה, מקביל להיום.

828
00:55:34,650 --> 00:55:37,726
נחש - 50 מיליון, לדעת המדענים,

829
00:55:37,735 --> 00:55:38,868
מקביל להיום.

830
00:55:38,968 --> 00:55:42,659
דג - בין 37 ל-54 מיליון שנה,

831
00:55:42,668 --> 00:55:44,246
מקביל לאותו דג היום.

832
00:55:44,641 --> 00:55:48,503
והמעניין מכול, מצאו דינוזאור

833
00:55:49,492 --> 00:55:51,917
בתוך הבטן של יונק.

834
00:55:53,017 --> 00:55:55,614
זאת אומרת, שאותו יונק טרף אותו

835
00:55:55,623 --> 00:55:57,124
כשהוא היה קטן, את אותו דינוזאור,

836
00:55:57,170 --> 00:56:00,679
ומצאו ממצא בפנים, רואים פה את השלד שלו.

837
00:56:00,951 --> 00:56:02,761
זה היונק, על פי השערת המדענים,

838
00:56:02,803 --> 00:56:04,158
איך שהוא היה נראה באותו זמן

839
00:56:04,179 --> 00:56:06,077
שכך הוא טרף את אותו דינוזאור.

840
00:56:06,483 --> 00:56:07,834
לפי המדענים אין הסבר

841
00:56:07,867 --> 00:56:11,105
איך היונק הזה בלע יצור שכבר נכחד מזמן.

842
00:56:11,561 --> 00:56:14,463
לפי התורה התשובה פשוטה:
כל אלה חיו לצד אלה.

843
00:56:14,706 --> 00:56:21,745
בספר הבאנו עוד המון דוגמאות
של מאובנים שמצאו בתוכם דם טרי,

844
00:56:21,989 --> 00:56:23,976
מה שמראה שלא מדובר במיליונים.

845
00:56:24,126 --> 00:56:25,860
ועוד הרבה הוכחות מהסוג הזה.

846
00:56:26,521 --> 00:56:34,254
סיימתי הרצאה בקיבוץ,
ניגש אליי בחור, סטודנט,

847
00:56:35,897 --> 00:56:37,443
ואומר לי: "תראה, אני מאוד ממהר..."

848
00:56:37,455 --> 00:56:40,369
שם ההרצאה עסקה בנושא אחר,
אבל אמר: "אני מאוד ממהר,

849
00:56:41,248 --> 00:56:43,583
"אתה יכול להוכיח לי
על רגל אחת שיש אלוקים?

850
00:56:44,142 --> 00:56:45,338
"אבל ככה במהירות".

851
00:56:46,431 --> 00:56:50,073
אמרתי לו: יש סמינרים, תבוא לסמינר,
כדאי, תלבן גם תורה מן השמיים.

852
00:56:50,106 --> 00:56:51,225
אבל ראיתי שהוא לא יבוא.

853
00:56:52,408 --> 00:56:55,438
אמרתי: אולי הוא יישאר בלי תשובה
והוא מאוד ממהר, גם אני ממהר,

854
00:56:55,467 --> 00:57:00,701
שאלתי אותו:
שמעת על מטוס חדיש במיוחד?

855
00:57:01,311 --> 00:57:02,413
"מה אתה מתכוון?"

856
00:57:02,966 --> 00:57:08,802
מטוס חדיש שבמקום חלונות בתא הטייס
יש אלפי מצלמות,

857
00:57:09,227 --> 00:57:11,400
כל מצלמה מכוונת לזווית אחרת.

858
00:57:13,582 --> 00:57:18,220
בתא הטייס הוא לא רואה מה קורה בחוץ
דרך החלון, אבל יש שם מחשב

859
00:57:18,234 --> 00:57:23,309
שמעבד עשרות אלפי סרטים מזוויות שונות
לתמונה אחת תלת-ממדית

860
00:57:23,325 --> 00:57:24,900
וכך הוא מטיס את המטוס.

861
00:57:26,859 --> 00:57:28,192
שמעת על המטוס הזה?

862
00:57:28,396 --> 00:57:30,322
הוא אומר:
"לא שמעתי, נשמע מאוד מעניין".

863
00:57:30,339 --> 00:57:32,513
אמרתי לו: יש עוד חידוש במטוס הזה,

864
00:57:33,097 --> 00:57:36,334
הוא לא צריך מרחבים כדי לנחות
כמו מטוסים אחרים.

865
00:57:36,714 --> 00:57:40,364
כשהוא רוצה לנחות - כמו מסוק,
הוא מטוס אבל הוא נוחת כמו מסוק.

866
00:57:40,871 --> 00:57:43,204
הוא אומר: "מעניין איך".
-יש טכנולוגיה.

867
00:57:44,758 --> 00:57:48,106
המטוס הזה, תדע לך,
הוא לא חייב לנחות על הרצפה,

868
00:57:48,125 --> 00:57:50,651
הוא יכול גם לנחות
על גורדי שחקים, על הקירות.

869
00:57:50,791 --> 00:57:53,710
יכול לרדת על הקיר ולהיצמד אליו.

870
00:57:54,339 --> 00:57:56,359
פה הוא התחיל לחשוד שמישהו עובד עליו.

871
00:57:57,217 --> 00:58:01,945
והפלא הכי גדול במטוס הזה
שאם אתה קונה מטוס אחד

872
00:58:02,182 --> 00:58:04,053
אתה לא צריך לקנות מטוסים נוספים,

873
00:58:04,511 --> 00:58:09,628
יש כפתור מקדימה, אתה לוחץ,
הוא מוציא מתוכו עוד מטוס כמוהו.

874
00:58:10,046 --> 00:58:13,386
עוד לחיצה - עוד מטוס כמוהו,
כמה שאתה רוצה.

875
00:58:14,146 --> 00:58:16,872
הסתכל עליי בתדהמה, מה השטויות האלה?

876
00:58:17,629 --> 00:58:21,431
אמרתי לו: תדע, מטוס כזה
אין עדיין בטכנולוגיה,

877
00:58:21,455 --> 00:58:23,505
אבל יש כזה מאז בריאת העולם.

878
00:58:24,293 --> 00:58:25,367
קוראים לו זבוב.

879
00:58:26,806 --> 00:58:31,927
כמה פרטים על הזבוב: הזבוב הזה שלפנינו,
צריך לדעת, זה מטוס שווה מיליונים.

880
00:58:32,306 --> 00:58:34,460
מי שהרג זבוב - הרסת כמה מיליונים.

881
00:58:35,787 --> 00:58:39,934
עיני הזבוב, לפנינו כאן בתמונה
העיניים של הזבוב.

882
00:58:41,062 --> 00:58:46,129
התברר שכל עין של זבוב מורכבת
מאלפי עיניות קטנות

883
00:58:46,506 --> 00:58:48,933
שכל עין מסתכלת לכיוון אחר.

884
00:58:50,050 --> 00:58:57,086
יש זבובים שיש להם
בעיניים 28 אלף יחידות ראייה.

885
00:58:57,259 --> 00:59:00,428
לנו יש זוג עיניים,
להם יש 28 אלף עיניים.

886
00:59:00,833 --> 00:59:04,228
ואין זוג עיניים שמסתכל לאותו כיוון,
זה לכאן, זה לשם.

887
00:59:04,923 --> 00:59:07,288
כל אחד מהיושבים כאן רואה מי יושב אחריו?

888
00:59:07,318 --> 00:59:07,951
הוא לא רואה.

889
00:59:07,980 --> 00:59:10,851
הזבוב רואה גם מאחורה,
הוא רואה לכל הכיוונים.

890
00:59:11,377 --> 00:59:15,881
יש לו במוח מחשב-על שקולט
עשרות אלפי תמונות כל שנייה,

891
00:59:15,911 --> 00:59:19,686
מעבד אותן לתמונה אחת תלת-ממדית,
עכשיו לך תנסה לתפוס זבוב.

892
00:59:19,817 --> 00:59:22,171
הוא רואה מאיפה אתה בא.
ראייה מדהימה.

893
00:59:23,113 --> 00:59:28,168
וכשהוא רוצה לנחות, הוא יכול לנחות
בלי מרחב של נחיתה, מיד הוא יורד,

894
00:59:28,177 --> 00:59:29,658
יכול להידבק לקירות.

895
00:59:30,730 --> 00:59:34,397
והוא גם משכפל את עצמו,
יש בו מערכות שהוא יכול להוציא עוד כמוהו.

896
00:59:36,024 --> 00:59:41,481
אז אם מטוס לא נוצר מאליו
אז הזבוב נהיה לבד עם כל המורכבות שבו?

897
00:59:42,248 --> 00:59:46,517
מורכבות של זבוב זה פי מיליון
מאשר מטוס הכי משוכלל שיכול להיות.

898
00:59:47,356 --> 00:59:51,552
פרופ' הויל, חתן פרס נובל לפיזיקה,
אמר בדבריו:

899
00:59:51,993 --> 00:59:56,706
"הסיכוי שצורות חיים מפותחות
התפתחו באקראי ללא מתכנן

900
00:59:56,932 --> 01:00:01,460
"ניתן להשוואה לסיכוי שסופת טורנדו סוערת
על מגרש גרוטאות

901
01:00:01,699 --> 01:00:05,599
"תגרום להיווצרות מקרית
של מטוס בואינג 747".

902
01:00:06,113 --> 01:00:11,055
אם מישהו יאמר שיצור התפתח לבד,
זה כמו שתאמר שסופה חלפה על גרוטאות,

903
01:00:11,073 --> 01:00:12,980
עפו באוויר, נפלו, נדבקו,

904
01:00:13,173 --> 01:00:17,793
במקרה זה נכנס לכאן וההוא לשם,
נוצר מנוע, נוצר הגה של הטייס,

905
01:00:17,812 --> 01:00:21,061
כיסא, מושבים, חלונות, במקרה.

906
01:00:21,434 --> 01:00:23,874
יש בר דעת שיגיד שמסופה נוצר דבר כזה?

907
01:00:23,885 --> 01:00:26,854
אומר פרופ' הויל, הוא לא יהודי,
אבל הוא אומר: תחשוב בהיגיון.

908
01:00:27,450 --> 01:00:29,668
אתה רואה מערכת מורכבת - מישהו תכנן.

909
01:00:29,935 --> 01:00:35,166
וודאי שהמישהו... את זה אני מוסיף,
ודאי שהמישהו הזה זה לא אדם,

910
01:00:36,165 --> 01:00:38,158
מדובר במישהו מעל,

911
01:00:38,172 --> 01:00:42,392
מי שמייצר זה אומר שהוא נעלה
מהמושגים האלה.

912
01:00:42,895 --> 01:00:45,632
וזה בורא עולם שאינו גוף ולא דמות הגוף,

913
01:00:45,876 --> 01:00:50,365
שמהבריאה אנחנו יודעים
שהוא ברא את העולם, אבל מיהו...

914
01:00:50,382 --> 01:00:52,758
כמה פעמים שאלו אותי אנשים,
הוא אומר: "אני מאמין שיש כוח עליון,

915
01:00:52,805 --> 01:00:53,766
"ודאי שיש כוח עליון,

916
01:00:53,784 --> 01:00:55,810
"אין לי ספק שהעולם לא נהיה במקרה,

917
01:00:55,848 --> 01:00:57,008
"אבל איך אני אדע מיהו?

918
01:00:57,067 --> 01:00:58,447
"מי אמר שקוראים לו אלוקים?"

919
01:00:58,819 --> 01:00:59,750
שאלה טובה.

920
01:01:00,450 --> 01:01:04,732
התשובה היא: מהבריאה יודעים שיש בורא עליון
שהוא לא אדם ולא מוגבל

921
01:01:04,766 --> 01:01:06,336
במגבלות של בני אדם.

922
01:01:06,659 --> 01:01:12,129
אבל את כל הפרטים עליו אנחנו יודעים
רק מהספר שהוא נתן לאנושות במעמד הר סיני.

923
01:01:12,502 --> 01:01:15,450
שם הוא מספר פרטים על עצמו:
הוא אומר איך קוראים לו

924
01:01:15,478 --> 01:01:16,700
אז יודעים את שמותיו,

925
01:01:17,081 --> 01:01:21,326
הוא מספר מה היה התהליך של הבריאה
אז יודעים פרטים שהמדענים לאט לאט

926
01:01:21,337 --> 01:01:22,602
מנסים לגלות אותם.

927
01:01:23,587 --> 01:01:26,958
הוא אומר: "אני ראשון ואני אחרון,
מבלעדיי אין אלוהים",

928
01:01:26,972 --> 01:01:28,301
אז אתה יודע שהוא אחד.

929
01:01:29,160 --> 01:01:32,157
הוא מסביר למה הוא ברא את העולם,
מה רצונו מאיתנו.

930
01:01:32,640 --> 01:01:37,526
אז כשיש לנו את השילוב של הנתונים האלה,
מהבריאה יודעים שיש בורא,

931
01:01:37,709 --> 01:01:41,660
מהספר שהוא נתן יודעים
את כל הפרטים עליו ועל הבריאה,

932
01:01:41,754 --> 01:01:46,057
יש מעשה בראשית, מעשה מרכבה
שהזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי

933
01:01:46,066 --> 01:01:48,980
מרחיבים בעניין הזה בספרי קבלה,
דברים מדהימים.

934
01:01:49,333 --> 01:01:51,821
מעשה בראשית זה מה שנוגע להתהוות היקום,

935
01:01:51,954 --> 01:01:55,763
מעשה מרכבה זה מה שנוגע לאלוקות
וכל המערכות של מלאכים

936
01:01:55,779 --> 01:02:00,852
ואיך שהמבנה הרוחני העליון,
המרכבה שראה יחזקאל הנביא, שזה משל...

937
01:02:00,869 --> 01:02:03,066
מה זה "האופנים וחיות הקודש"?

938
01:02:03,081 --> 01:02:05,709
אומרים בתפילה: "האופנים
וחיות הקודש ברעש גדול

939
01:02:05,732 --> 01:02:07,942
"מתנשאים לעומת השרפים..."
מה זה אופנים?

940
01:02:07,960 --> 01:02:09,119
אופנים זה גלגלים,

941
01:02:10,386 --> 01:02:12,896
זה שמות של מלאכים שהוא לא גלגל,

942
01:02:13,123 --> 01:02:18,933
אבל כמו שבמרכבה יש את הכיסא
ויש את החלק של המרכבה,

943
01:02:18,968 --> 01:02:21,493
התחתית של המרכבה ולמטה יש גלגלים,

944
01:02:21,855 --> 01:02:24,568
גם בעולמות העליונים
למלכים עצמם יש דרגות,

945
01:02:24,584 --> 01:02:29,208
יש מלאכים שהם מקבילים לגלגלים,
יש שמקבילים לשלדה,

946
01:02:29,227 --> 01:02:30,816
יש שמקבילים לכיסא,

947
01:02:30,958 --> 01:02:32,529
ומעל הכול זה בורא עולם.

948
01:02:34,052 --> 01:02:36,520
וכל הדברים האלה יש בהם סודות עצומים.

949
01:02:37,262 --> 01:02:41,047
והכל מופיע בתורה ש"הפוך בה
והפוך בה דכולא בה".

950
01:02:41,405 --> 01:02:47,245
כשאדם מקבל ענווה כלפי התורה של הבורא,
מקבל ממילא אהבת אלוקים,

951
01:02:47,274 --> 01:02:48,529
אהבת התורה,

952
01:02:48,620 --> 01:02:51,770
מתחבר להוראות שבתורה מתוך שמחה,

953
01:02:51,789 --> 01:02:54,303
יודע "אני הולך בדרך אמת, זה הוראות יצרן",

954
01:02:54,902 --> 01:02:59,453
ואז זוכה לחיים טובים ומאושרים
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

955
01:02:59,867 --> 01:03:03,673
נסיים בברכה שהשם ייתן שפע וברכה
לכל הציבור שנמצא כאן,

956
01:03:03,706 --> 01:03:05,738
לכל הצופים בכל מקום שהם,

957
01:03:06,031 --> 01:03:10,857
שהשם ישמור את עם ישראל לבריאות איתנה,
פרנסה טובה, זיווגים הגונים,

958
01:03:10,886 --> 01:03:16,892
שהמצפים ילדים - שהדברי תורה יהיו להצלחתם
שייפקדו בקרוב בפרי בטן לעבודתו יתברך

959
01:03:16,902 --> 01:03:19,450
בבריאות ובשמחה, אמן ואמן.