הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 2: היום השני לבריאה

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק השני העוסק בהתהוות היקום וגיל העולם - היום השני לבריאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,997 --> 00:00:10,925
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:11,472 --> 00:00:16,162
אנחנו נמצאים בהרצאה השנייה
שעוסקת בתורה ומדע.

3
00:00:16,434 --> 00:00:19,861
התחלנו בעניין של התהוות היקום וגיל העולם

4
00:00:20,241 --> 00:00:24,221
על פי סדר הפסוקים שבתורה
בששת ימי בראשית.

5
00:00:24,691 --> 00:00:29,994
היום בעזרת השם נתקדם הלאה
ליום השני לבריאה.

6
00:00:30,426 --> 00:00:35,403
היום הראשון מסתיים במילים
"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד".

7
00:00:37,059 --> 00:00:38,763
למה לא כתוב יום ראשון?

8
00:00:38,871 --> 00:00:42,541
אחר כך כתוב: "ויהי ערב ויהי בוקר יום שני",
"יום שלישי", "יום רביעי",

9
00:00:43,253 --> 00:00:45,622
אז למה "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד"?

10
00:00:45,647 --> 00:00:48,392
למה לא "יום ראשון"
 כמו שכך מדברים בעברית,

11
00:00:48,413 --> 00:00:49,771
ראשון, שני, שלישי?

12
00:00:51,854 --> 00:00:54,381
אבל התורה מאוד מדייקת בלשונה.

13
00:00:55,223 --> 00:01:00,257
כשיש לפנינו כמה דברים נמצאים בשורה,

14
00:01:00,825 --> 00:01:03,939
אז אפשר לומר
 "זה הראשון, זה השני, זה השלישי",

15
00:01:03,955 --> 00:01:05,415
כי כולם כבר קיימים.

16
00:01:06,293 --> 00:01:10,888
אבל כשהסתיים היום הראשון לבריאה,
אין שום דבר חוץ מזה

17
00:01:11,293 --> 00:01:13,846
אז אתה לא יכול לומר ראשון.
ראשון למה?

18
00:01:13,939 --> 00:01:14,800
אין המשך.

19
00:01:14,823 --> 00:01:16,882
בעתיד יהיה, אבל עכשיו אין.

20
00:01:17,348 --> 00:01:20,838
לכן כתוב "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד",
יש כאן אחד.

21
00:01:20,856 --> 00:01:21,857
זה מה שיש.

22
00:01:21,870 --> 00:01:25,494
אחר כך כשנוצרו עוד דברים:
"ויהי ערב ויהי בוקר יום שני",

23
00:01:25,503 --> 00:01:26,865
"יום שלישי" לפי סדר.

24
00:01:27,869 --> 00:01:33,222
נעבור כעת בפסוקים שלפנינו
ליום השני לבריאה

25
00:01:33,237 --> 00:01:37,860
ונראה גם כן נפלאות בדברים
שהמדע הולך ומגלה היום

26
00:01:37,933 --> 00:01:44,451
ופסוקים מפורשים בתורה, פרשיות קטנות,
קטעים קטעים בתחילת התורה

27
00:01:44,465 --> 00:01:48,154
במה שעוסק בהתהוות היקום,
ששת ימי בראשית.

28
00:01:48,170 --> 00:01:52,899
התורה מגלה את כל מה שלקח למדע
במשך המון שנים לגלות.

29
00:01:52,899 --> 00:01:54,076
נקרא את הפסוקים:

30
00:02:15,447 --> 00:02:19,720
כבר ראינו שיום בבריאה
זה לא יום שאנחנו מכירים, יום רגיל שלנו.

31
00:02:19,750 --> 00:02:22,691
זרימת הזמן הייתה שונה, הקצב היה אחר.

32
00:02:23,502 --> 00:02:27,454
אבל מה בעצם קרה שם בשלב השני,
ביום השני של הבריאה?

33
00:02:28,958 --> 00:02:31,602
"ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים".

34
00:02:32,238 --> 00:02:36,509
הרמב"ם ואחרים כותבים שכאן נברא
יסוד האוויר.

35
00:02:36,520 --> 00:02:40,396
עד עכשיו לא היה אוויר,
כל מה שראינו לפני עדיין לא נברא אוויר.

36
00:02:41,140 --> 00:02:45,942
כאן אלוקים מצווה שיהיה רקיע,
כלומר, שכבת אוויר בתוך המים

37
00:02:46,419 --> 00:02:52,123
"ויהי מבדיל בין מים למים",
כלומר יש מים למעלה ויש מים למטה.

38
00:02:52,244 --> 00:02:56,270
אבל עדיין הרקיע הזה עוד לא עוצב
לצורתו הסופית,

39
00:02:56,466 --> 00:03:00,197
לכן לא כתוב עדיין "ויהי כן"
כי זה אמצע התהליך.

40
00:03:00,540 --> 00:03:01,588
ממשיך ואומר:

41
00:03:09,497 --> 00:03:15,047
כותב האבן עזרא שהרקיע הזה
זה האוויר שאנחנו רואים בכדור שלנו,

42
00:03:15,062 --> 00:03:17,649
בעולם שלנו, מה שהיום קוראים אטמוספרה.

43
00:03:18,980 --> 00:03:22,215
לכן כתוב "ויקרא אלוהים לרקיע שמיים".

44
00:03:22,554 --> 00:03:27,582
אלה לא השמיים שכתוב בפסוק הראשון:
"בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ",

45
00:03:27,845 --> 00:03:32,811
שם ראינו ששמיים מלשון שממה,
זה המרחב, זה החלל.

46
00:03:33,157 --> 00:03:38,222
והארץ זו נקודת החומר
שמזה אחר כך הופיע הכול, הכול נוצר.

47
00:03:38,960 --> 00:03:44,348
כאן הוא אומר: "ויקרא אלוהים לרקיע",
שזה שייך לאטמוספרה הפרטית של כדור הארץ,

48
00:03:44,383 --> 00:03:48,187
קרא לזה שמיים, שגם זה נקרא שמיים
כי עבורנו...

49
00:03:49,164 --> 00:03:51,995
כשאדם יוצא החוצה, אומר
"יש היום שמי תכלת",

50
00:03:52,022 --> 00:03:53,585
על מה הוא מדבר, על החלל?

51
00:03:53,708 --> 00:03:58,544
הוא לא מדבר על השמיים העליונים,
הוא מדבר על השמיים שלנו, זה הרקיע.

52
00:03:58,628 --> 00:04:01,139
לכן "ויקרא אלוהים לרקיע שמיים".

53
00:04:01,173 --> 00:04:06,689
יש בתנ"ך פסוקים: "הנה השמיים
ושמי השמיים לא יכלכלוך".

54
00:04:06,777 --> 00:04:08,599
מה זה "השמיים ושמי השמיים"?

55
00:04:08,854 --> 00:04:12,891
השמיים זה הרקיע שלנו,
שמי השמיים זה החלל כולו,

56
00:04:12,920 --> 00:04:16,528
שזה הרבה יותר למעלה מהאטמוספרה
שאנחנו נמצאים.

57
00:04:16,552 --> 00:04:17,622
אלה פשט הפסוקים.

58
00:04:17,656 --> 00:04:20,708
כעת נראה דברים נפלאים שמופיעים כאן.

59
00:04:21,967 --> 00:04:27,437
חז"ל במדרש אומרים: שים לב
לדיוק של המילים

60
00:04:28,111 --> 00:04:30,582
ותגלה את סודות הטבע שבבריאה.

61
00:04:30,711 --> 00:04:33,686
ואלה דברים שרק עכשיו
בעולם המדע גילו אותם.

62
00:04:34,505 --> 00:04:41,334
המדרש אומר: אם היה כתוב
"ויבדל אלוהים בין המים אשר על הרקיע",

63
00:04:41,595 --> 00:04:42,333
מה היה משמע?

64
00:04:42,357 --> 00:04:44,492
אם היה כתוב "מים על הרקיע",

65
00:04:44,954 --> 00:04:49,360
היה משמע שיש רקיע
והמים שוכבים על הרקיע.

66
00:04:49,555 --> 00:04:50,710
אבל לא כך כתוב.

67
00:04:51,165 --> 00:04:56,543
"המים אשר מעל לרקיע".
מה זה "המים אשר מעל לרקיע"?

68
00:04:56,565 --> 00:05:00,091
כלומר, לא שהמים שוכבים עליהם,
הם לא מים על הרקיע,

69
00:05:00,235 --> 00:05:03,255
אלא הם מעל לרקיע, נמצאים בחלל.

70
00:05:03,945 --> 00:05:07,941
והמים האלה, אומרים חז"ל במדרש
לפני אלפיים שנה

71
00:05:08,250 --> 00:05:13,012
שהמים האלה הם כגלידים,
כלומר קפואים, קרח,

72
00:05:13,426 --> 00:05:14,768
"ותלויים במאמר".

73
00:05:14,792 --> 00:05:16,379
אם תשאל אותי: אז איך הם לא נופלים?

74
00:05:16,397 --> 00:05:18,212
איך הם נמצאים כך בחלל?

75
00:05:19,118 --> 00:05:21,494
הוראת אלוקים שהם יהיו שם למעלה.

76
00:05:22,847 --> 00:05:29,077
ממשיכים חז"ל ואומרים: המים העליונים
יתרים על המים התחתונים.

77
00:05:29,408 --> 00:05:35,197
כלומר, כמות המים שבחלל היא יותר גדולה
מהמים שעל פני כדור הארץ.

78
00:05:35,909 --> 00:05:39,611
נשאל את חכמי ישראל שכתבו את הדברים
לפני אלפיים שנה:

79
00:05:40,440 --> 00:05:41,660
יש לכם חלליות?

80
00:05:41,703 --> 00:05:42,763
מאיפה אתם יודעים?

81
00:05:43,216 --> 00:05:45,931
אבל הם אומרים: כך קיבלנו בתורה,
איש מפי איש

82
00:05:45,943 --> 00:05:50,546
שהמים העליונים כגלידים קפואים,
הם לא שוכבים על השמיים.

83
00:05:50,576 --> 00:05:51,600
הרי אז לא היה...

84
00:05:51,632 --> 00:05:53,775
לא ידעו בדיוק מה זה שמיים,
מה יש שם.

85
00:05:53,862 --> 00:06:00,071
אבל אמרו: תדע שיש כוכבים של קרח בחלל,
גושים ענקיים של קרח בחלל

86
00:06:00,235 --> 00:06:05,475
והכמות של המים העליונים הרבה יותר
מאשר המים שעל פני כדור הארץ.

87
00:06:05,509 --> 00:06:06,888
זה מעורר השתאות.

88
00:06:08,260 --> 00:06:11,928
שני שליש מהעולם מים,
כמויות אדירות, אוקיינוסים,

89
00:06:12,389 --> 00:06:15,011
לומר שהמים שבחלל הרבה יותר...?

90
00:06:15,802 --> 00:06:23,046
בואו נקרא קטע, בספר "המהפך" הבאנו
מתוך "אטלס קיימברידג' לאסטרונומיה",

91
00:06:23,228 --> 00:06:27,877
מספרים סיפור מעניין שחולל תפנית
בתפיסה המדעית.

92
00:06:30,142 --> 00:06:33,922
"בשעות הבוקר של ה-30 ליוני 1908",

93
00:06:34,647 --> 00:06:40,151
נזכיר שעד אז, אם היית אומר למדען
שיש כוכבים של קרח, הוא היה מחייך.

94
00:06:40,179 --> 00:06:47,533
ידעו שיש כוכבים של סלעים, אדמה כמו הירח,
יש כוכב אש כמו השמש,

95
00:06:47,555 --> 00:06:48,979
אבל יש כוכב של קרח?

96
00:06:49,023 --> 00:06:50,702
זה היה הזוי בעולם המדע.

97
00:06:51,977 --> 00:06:54,517
ב"אטלס קיימברידג' לאסטרונומיה"
מספרים כך:

98
00:06:54,533 --> 00:06:59,775
"בשעות הבוקר של ה-30 ליוני 1908",
כלומר קצת יותר מ-100 שנה,

99
00:07:00,325 --> 00:07:03,289
"אירעה התפוצצות אדירה במרכז סיביר.

100
00:07:03,685 --> 00:07:10,137
"עדי ראייה ספרו כי מטאור ענק נראה בשמיים
שניות אחדות לפני שהתפוצץ.

101
00:07:10,634 --> 00:07:17,308
"אנשים שעמדו במרחק של 60 קילומטר
ממקום פגיעת המטאור הוטחו לארץ

102
00:07:17,339 --> 00:07:19,034
"מההתפוצצות האדירה".

103
00:07:19,774 --> 00:07:22,505
שישים קילומטר - אנשים נפלו.

104
00:07:23,897 --> 00:07:25,508
"הדעה המקובלת היא..."

105
00:07:26,991 --> 00:07:31,223
מציינים עוד דבר: "זעזועים סיסמולוגיים
נרשמו בכל רחבי העולם",

106
00:07:31,238 --> 00:07:33,372
כלומר זה גרם לזעזוע בכל העולם.

107
00:07:33,894 --> 00:07:37,872
"הדעה המקובלת היא שאותו מטאור שהתנגש
בכדור הארץ היה גוש קרח

108
00:07:37,888 --> 00:07:40,347
"שמשקלו 30 אלף טון.

109
00:07:41,071 --> 00:07:47,262
"עקב כך, השתחררה אנרגיה השווה בעוצמתה
לפצצת גרעינית של 12 מגהטון",

110
00:07:48,091 --> 00:07:51,782
זה אומר 12 מיליון טון של חומר נפץ.

111
00:07:51,810 --> 00:07:56,825
זה הפירוש פצצה גרעינית של 12 מגהטון.

112
00:07:57,924 --> 00:08:02,228
"אילו נפל גוש קרח זה", כך הם מציינים שם,
"על לונדון או ניו יורק

113
00:08:02,623 --> 00:08:05,316
"ולא על מקום בלתי מיושב בסיביר,

114
00:08:05,437 --> 00:08:07,001
"היו התוצאות מחרידות".

115
00:08:07,042 --> 00:08:12,808
כמו פצצת אטום, 12 מיליון טון
של חומר נפץ, ההדף היה מקביל.

116
00:08:13,709 --> 00:08:18,735
"המבוכה בקרב חוקרי החלל הייתה רבה,
מאין בא גוש הקרח העצום הזה?

117
00:08:19,127 --> 00:08:21,537
"האם יש עוד גושי קרח בחלל?

118
00:08:22,072 --> 00:08:29,012
"מחקר מעמיק ויסודי העלה
כי גוש הקרח בן ה-30 אלף טון שנחת בסיביר

119
00:08:29,333 --> 00:08:33,603
"לא היה אלא שבריר מגרעינו
של כוכב השביט אנקה.

120
00:08:34,339 --> 00:08:38,239
"בקצה מערכת השמש נמצא אזור
הנקרא ענן אורט

121
00:08:38,371 --> 00:08:41,366
על שם מגלהו האסטרונום ההולנדי יאן אורט.

122
00:08:41,688 --> 00:08:45,975
באזור הזה לבדו נמצאים כאלף מיליארד
כוכבי שביט.

123
00:08:46,305 --> 00:08:47,597
שמענו מספרים.

124
00:08:48,411 --> 00:08:52,106
כשמכדור הארץ רואים כוכב שביט
עם הזנב הארוך הזה,

125
00:08:52,131 --> 00:08:54,685
כולם מתפעלים, יוצאים לראות איזה יופי.

126
00:08:55,220 --> 00:08:59,634
במערכת השמש, בפינה אחת
יש כאלף מיליארד כוכבי שביט.

127
00:08:59,654 --> 00:09:01,900
גם אם היו אלף כוכבי שביט זה היה מרשים,

128
00:09:02,386 --> 00:09:04,902
אבל אלף קבוצות שכל קבוצה
יש בה מיליארד,

129
00:09:04,925 --> 00:09:06,658
אלף מיליארד כוכבי שביט.

130
00:09:08,354 --> 00:09:16,634
"אילו היו נמסים כל כוכבי השביט הללו,
היו מימיהם ממלאים את אגני האוקיינוסים

131
00:09:16,653 --> 00:09:18,988
"בלמעלה מאלף כדורי ארץ".

132
00:09:20,802 --> 00:09:22,839
כמויות של מים בלתי נתפסות.

133
00:09:24,499 --> 00:09:26,864
היום ידוע מה זה בעצם כוכב שביט.

134
00:09:28,229 --> 00:09:32,325
המדענים קוראים לו קרח מלוכלך
או כוכב מלוכלך,

135
00:09:32,869 --> 00:09:39,837
כי כוכב שביט הוא בעצם כוכב ענק
שכולו עשוי קרח מעורב באבק.

136
00:09:41,253 --> 00:09:44,053
כשהוא מתרחק מהשמש הכול קופא.

137
00:09:44,065 --> 00:09:48,705
כשהוא מתקרב לשמש,
הקרח הופך להיות מייד אדים

138
00:09:48,995 --> 00:09:50,690
והוא יוצר את הזנב הארוך הזה.

139
00:09:50,705 --> 00:09:55,568
כשרואים זנב של כוכב שביט,
זה בעצם זנב של קילומטרים רבים של אדים.

140
00:09:56,789 --> 00:10:00,034
כשהקרח הופך מייד לאדים,
לא למים, הוא מייד הופך לאדים

141
00:10:00,040 --> 00:10:03,314
ונוצר השובל הארוך הזה של השביט.

142
00:10:03,605 --> 00:10:07,809
כאלף מיליארד כוכבי שביט
רק בפינה אחת של מערכת השמש.

143
00:10:09,918 --> 00:10:14,830
"כוכב שביט קטן מכיל כמיליארד טון קרח

144
00:10:15,662 --> 00:10:19,409
"וכוכב שביט גדול מגיע לפי אלף מכמות זו".

145
00:10:19,845 --> 00:10:23,297
וכך הם ממשיכים ומפרטים
איזה כמויות של קרח יש בחלל.

146
00:10:23,314 --> 00:10:25,643
אנחנו מתפעלים מהאוקיינוסים שיש כאן,

147
00:10:26,540 --> 00:10:29,382
זו תגלית של 100 השנים האחרונות.

148
00:10:30,447 --> 00:10:33,508
המדענים בנאס"א נפעמים, מתפעלים.

149
00:10:34,300 --> 00:10:39,392
אתה פותח מדרש לפני 2,000 שנה,
אומרים חז"ל: יש מים למעלה

150
00:10:39,438 --> 00:10:42,865
כי כתוב "מים מעל לרקיע",
לא כתוב "על הרקיע".

151
00:10:43,256 --> 00:10:47,897
והמים העליונים הם כגלידים קפואים
ותלויים במאמר.

152
00:10:47,914 --> 00:10:50,551
אז עכשיו מגלים את הדברים האלה.

153
00:10:50,580 --> 00:10:54,017
אבל באמת, בעבר אם היו שואלים אנשים,
אפילו בדור שלנו,

154
00:10:54,056 --> 00:10:56,117
מי שלא בקי בנתונים האלה,

155
00:10:56,127 --> 00:10:58,979
הוא רואה שכתוב בתורה
שיש מים מעל לרקיע.

156
00:10:59,011 --> 00:11:01,225
אנשים מחייכים, מה זה מים מעל לרקיע?

157
00:11:01,259 --> 00:11:06,619
הוא אפילו לא מדייק שלא כתוב על הרקיע,
כתוב מעל לרקיע.

158
00:11:06,645 --> 00:11:09,437
וחז"ל כבר מסבירים שהכוונה
שיש כוכבי קרח.

159
00:11:09,960 --> 00:11:13,925
אבל מי שלא מדייק בפרטים,
מחייך וממשיך הלאה.

160
00:11:16,360 --> 00:11:17,799
אבל מה שמעניין,

161
00:11:20,328 --> 00:11:24,825
שהתבררה כתוצאה מהתגלית הזו
עוד תגלית מעניינת

162
00:11:25,371 --> 00:11:29,026
שיש לה השלכה גדולה גם לחיים הפרטיים
של כל אדם ואדם

163
00:11:29,041 --> 00:11:30,941
להבין מה זה כוח הדיבור.

164
00:11:31,472 --> 00:11:43,645
אסטרונום אמריקאי בשם פרופ' לואיס פרנק
בשנת 1886 העלה שאלה מעניינת:

165
00:11:45,668 --> 00:11:51,060
ידוע שיש מטאורים שחודרים לכדור הארץ,
יש אנשים שקוראים לזה כוכב נופל.

166
00:11:51,629 --> 00:11:58,363
רואים בשמיים כמין הבזק של אור,
כמו אש שיורד ונעלם.

167
00:11:59,681 --> 00:12:02,185
יש כאלה אומרים: תבקש משאלה באותה שעה.

168
00:12:02,214 --> 00:12:04,754
אני חושב שזה נולד מאיזה ילד שנבהל,
אימא שלו אמרה לו

169
00:12:04,774 --> 00:12:06,537
תבקש משהו, הכול יהיה בסדר.

170
00:12:07,565 --> 00:12:11,094
זו אמונת הבל, מה זה הדבר הזה
לבקש משאלה באותה שעה?

171
00:12:11,134 --> 00:12:12,439
מה, אלוקים זה?

172
00:12:13,268 --> 00:12:16,334
טוב, אבל אנשים קוראים לזה כוכב נופל.

173
00:12:16,400 --> 00:12:17,771
מה זה כוכב נופל?

174
00:12:18,120 --> 00:12:23,946
יש מטאורים שמשוטטים בחלל, משייטים בחלל,
גושים, סלעים של אבן,

175
00:12:24,668 --> 00:12:30,880
כשהם חודרים לאטמוספרה של כדור הארץ,
מהחיכוך הם מתלהטים והופכים לאש.

176
00:12:31,274 --> 00:12:35,985
עד שהם נגמרים, אז רואים את זה
כמו סלע כזה, כוכב של אש שיורד

177
00:12:36,013 --> 00:12:37,021
עד שנעלם.

178
00:12:38,281 --> 00:12:42,984
הקולומביה, כשנכנסה לאטמוספרה,
הייתה בעיה בבידוד,

179
00:12:43,087 --> 00:12:44,871
התלהטה, עלתה בלהבות.

180
00:12:45,308 --> 00:12:48,584
זה מה שקורה לכל מטאור שנכנס לכדור הארץ.

181
00:12:50,705 --> 00:12:56,502
פרופ' לואיס פרנק העלה שאלה מעניינת
וגרם לסערה בעולם המדע:

182
00:12:58,616 --> 00:13:05,324
בכל יום, לפי מדידות מהחלל,
משערים שיש כ-30 אלף מטאורים

183
00:13:05,342 --> 00:13:08,543
שחודרים לכדור הארץ.
משקל של טונות.

184
00:13:08,576 --> 00:13:16,450
כל יממה משערים ב-600 אלף טון של מטאורים
שחודרים לכדור הארץ מהאטמוספרה

185
00:13:16,477 --> 00:13:18,658
במקומות שונים בעולם.

186
00:13:19,746 --> 00:13:22,591
כל שלוש שניות בממוצע נכנס מטאור.

187
00:13:23,856 --> 00:13:27,831
שאל פרופ' לואיס פרנק:
מדוע אנחנו לא רואים אותם?

188
00:13:28,702 --> 00:13:32,900
הרי כשהיינו יושבים במרפסת
או קצת מטיילים במדבר

189
00:13:32,915 --> 00:13:37,360
היינו צריכים לראות את השמיים זרועים
במטאורים יורדים, בכוכבים נופלים.

190
00:13:37,404 --> 00:13:40,633
הרי ברור שכל כך הרבה נכנסים,
למה לא רואים אותם?

191
00:13:42,588 --> 00:13:49,143
הוא העלה השערה שבתחילה התווכחו איתו,
עד שלאחר 10 שנים בצילומים מדויקים

192
00:13:49,167 --> 00:13:50,344
ראו שהוא צדק.

193
00:13:52,075 --> 00:14:00,031
לואיס פרנק טען שכנראה שחלק גדול
מהמטאורים האלה שחודרים לכדור הארץ

194
00:14:00,059 --> 00:14:03,191
מה-30 אלף האלה שחודרים בממוצע כל יממה,

195
00:14:03,902 --> 00:14:12,064
חלק מהם הם בכלל לא עשויים מסלע של אבן
כמו שחשבו, אלא מדובר בגושי קרח גדולים.

196
00:14:12,910 --> 00:14:18,272
כשנכנס סלע הוא מתלהט, נשרף,
אנחנו רואים אותו כמו נקודת אור,

197
00:14:18,281 --> 00:14:19,726
נקודת אש זוהרת.

198
00:14:20,386 --> 00:14:22,643
אבל כשנכנס קרח, מה קורה לו?

199
00:14:23,442 --> 00:14:25,842
הוא נמס, לכן אנחנו לא רואים אותו.

200
00:14:26,800 --> 00:14:30,145
אמר את ההשערה שלו,
גרם לרעש גדול, התווכחו איתו.

201
00:14:30,560 --> 00:14:36,178
לאחר עשר שנים, בעקבות צילומים
מדויקים מהחלל ראו שהוא צודק.

202
00:14:36,413 --> 00:14:45,273
בתחילה הוא מתקרב לכדור הארץ,
מתפרק במרחק מסוים מכדור הארץ,

203
00:14:45,622 --> 00:14:52,566
הקרח נמס, הופך לענן של מים,
זה גובה שמקביל לריחוף של הלוויינים,

204
00:14:53,540 --> 00:14:57,037
רוחות מפזרות את הענן על פני שטח נרחב,

205
00:14:57,272 --> 00:15:01,919
ואז הענן הזה, שכבר נמצא בגובה
טיסה של מטוסים,

206
00:15:02,096 --> 00:15:06,646
מוריד את המים כגשם לתוך האוקיינוס,
לכדור הארץ, לעולם.

207
00:15:07,173 --> 00:15:10,388
אלה דברים שהיום מוכחים בנאס"א
בוודאות גמורה.

208
00:15:13,167 --> 00:15:20,234
אז יפה מאוד, בשנת 1996 גילה המדע
דבר מדהים, שיש אספקה של מים מהחלל

209
00:15:20,274 --> 00:15:25,065
מחוץ לאטמוספרה, שבלשון התורה:
"ויקרא אלוהים לרקיע שמיים",

210
00:15:25,108 --> 00:15:29,362
מחוץ לשמיים האלה של האטמוספרה
יש אספקה של מים מהחלל.

211
00:15:30,484 --> 00:15:35,982
הפלא הגדול הוא כשפותחים את התלמוד,
כתוב בגמרא כך:

212
00:15:36,555 --> 00:15:39,399
מהיכן מגיעים המים לכדור הארץ?

213
00:15:40,429 --> 00:15:41,172
כתוב בפסוק:

214
00:15:45,762 --> 00:15:51,179
כלומר, מחזור המים, כל ילד לומד בבית ספר
מחזור המים: מי האוקיינוסים מתאדים,

215
00:15:51,191 --> 00:15:54,473
הופכים לעננים,
העננים שוב הופכים לגשם, יורדים.

216
00:15:55,299 --> 00:16:01,960
שדרך אגב, מחזור המים, מי שיתבונן
בזה יראה את החוכמה האלוקית שיש בדבר הזה.

217
00:16:02,488 --> 00:16:06,285
כל אחד יחשוב על עצמו, אם עכשיו היו לו
כוחות לברוא את העולם,

218
00:16:06,520 --> 00:16:09,037
נניח אדם היה מקבל כוחות לברוא עולם,

219
00:16:11,182 --> 00:16:14,138
והאנושות, בעלי חיים זקוקים למים,

220
00:16:14,952 --> 00:16:18,636
אבל הם לא יכולים לחיות בתוך המים,
הם צריכים לקבל מים.

221
00:16:20,040 --> 00:16:21,719
איך תארגן להם את המים?

222
00:16:22,445 --> 00:16:24,649
אתה צריך להשקות יערות שלמים,

223
00:16:26,709 --> 00:16:28,911
אתה צריך לרחוץ כבישים,

224
00:16:30,394 --> 00:16:33,473
הכול מתלכלך, צריך לנקות מדי פעם,
איך היית עושה את זה?

225
00:16:34,162 --> 00:16:35,860
מה עשה הקב"ה?

226
00:16:36,794 --> 00:16:42,935
סידר בטבע, קבע בטבע
שלמים יש שלושה מצבי צבירה:

227
00:16:43,949 --> 00:16:45,931
נוזל, מוצק וגז.

228
00:16:46,866 --> 00:16:49,973
המצב הנוזלי של המים, אגב,
הוא המצב הכי לא טבעי

229
00:16:49,991 --> 00:16:54,686
כי רוב המים שביקום הם או מוצקים או גז,

230
00:16:55,368 --> 00:16:57,021
או אדים או קרח.

231
00:16:57,930 --> 00:17:01,742
מים נוזליים עדיין לא מצאו
בשום מקום אחר חוץ מכדור הארץ,

232
00:17:01,958 --> 00:17:07,033
בגלל המרחק המדויק של
כדור הארץ מהשמש, 150 מיליון קילומטר.

233
00:17:07,364 --> 00:17:12,288
אם כדור הארץ היה בטעות מתקרב קצת לשמש
היה עולה בלהבות,

234
00:17:12,801 --> 00:17:14,421
הכול היה מתאדה.

235
00:17:14,848 --> 00:17:20,085
אם היה קצת מתרחק מהשמש,
כל המים היו קופאים.

236
00:17:20,112 --> 00:17:24,692
רואים מה קורה בקטבים של כדור הארץ
שהשמש לא מגיעה - הכול קופא.

237
00:17:26,204 --> 00:17:30,238
מי שומר על המיקום המדויק הזה
של כדור הארץ שיאפשר לנו חיים,

238
00:17:30,256 --> 00:17:32,917
מים נוזליים, המצב הכי לא טבעי של המים?

239
00:17:32,937 --> 00:17:37,014
מצב האמצע הזה בין קפוא לבין גז
זה מצב הכי לא טבעי.

240
00:17:37,160 --> 00:17:39,159
והתרגלנו, כבר לא מתפעלים מזה.

241
00:17:40,977 --> 00:17:46,180
אומרת הגמרא: "ואד יעלה מן הארץ
והשקה את פני האדמה".

242
00:17:46,576 --> 00:17:48,651
עצם הדבר הוא פלא עצום.

243
00:17:48,687 --> 00:17:55,287
הקב"ה סידר בטבע שכשהמים מתחממים,
מדבר נוזלי שאתה מרגיש אותו

244
00:17:55,315 --> 00:17:56,500
הוא הופך לאדים.

245
00:17:57,045 --> 00:17:59,480
זה פלא עצום, אבל זה חוק טבע.

246
00:17:59,905 --> 00:18:05,477
כשהמים מתאדים, עולים למעלה,
הופכים לעננים.

247
00:18:05,997 --> 00:18:11,463
נו, אז יש לך אוקיינוס, למעלה עננים.
אם העננים יורידו גשם, לאיפה יורידו גשם?

248
00:18:11,491 --> 00:18:12,665
שוב לאוקיינוס.

249
00:18:13,122 --> 00:18:14,254
מה עשה הקב"ה?

250
00:18:14,263 --> 00:18:20,017
קבע עוד חוק טבע
שאוויר חם עולה כלפי מעלה

251
00:18:20,838 --> 00:18:21,613
ואז מה קורה?

252
00:18:21,637 --> 00:18:24,057
כשאוויר מתחמם הוא עולה למעלה,

253
00:18:24,551 --> 00:18:29,074
כשהוא עולה למעלה, האוויר הקר שבצדדים,
אני מדבר במרחבים של כדור הארץ.

254
00:18:29,097 --> 00:18:30,631
במדינה הזו האוויר עולה.

255
00:18:30,748 --> 00:18:34,805
במקומות אחרים האוויר קר,
הוא מייד ממלא את מקומו, הוא נכנס לכאן.

256
00:18:35,010 --> 00:18:36,841
כך בעצם נושבות הרוחות.

257
00:18:36,871 --> 00:18:41,383
כשהאוויר הזה מתחמם ועולה,
אוויר אחר נכנס תחתיו, מתחילות רוחות לנשוב.

258
00:18:41,405 --> 00:18:48,168
וזו עוד מערכת שלמה שגורמת לרוחות,
ואז אותם עננים של אדים שעלו מהאוקיינוס

259
00:18:48,207 --> 00:18:50,575
מתחילים לצאת במסע.

260
00:18:51,160 --> 00:18:58,187
כי בעצם הרוחות מעבירות אותם ממקום למקום,
"עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט".

261
00:18:58,440 --> 00:19:01,584
יש לו משרתים, יש לו מלאכים שהם רוחות.

262
00:19:01,657 --> 00:19:04,931
מלאך בעברית זה שליח,
יש לו שליחים שהם מארגנים את זה.

263
00:19:05,364 --> 00:19:10,437
ואז העננים מגיעים מעל מקומות יישוב
של בני אדם, מורידים מים נקיים,

264
00:19:10,457 --> 00:19:12,054
שזה עוד פלא בתוך פלא,

265
00:19:12,072 --> 00:19:16,137
האוקיינוסים מלוחים, אם האדים היו עולים
עם כל המלח, מי היה יכול לשתות?

266
00:19:16,502 --> 00:19:20,740
יש המון מים מלוכלכים שאנשים השתמשו בהם,
מי ינקה את המים האלה?

267
00:19:21,041 --> 00:19:24,322
הרי יש את חוק שימור החומר והאנרגיה,
הכול נשמר.

268
00:19:24,358 --> 00:19:26,953
אבל כשהכול מתלכלך, איך תשתמש בזה שוב?

269
00:19:27,186 --> 00:19:29,448
אומר הקב"ה: אל תדאג,
אני אסדר לך הכול,

270
00:19:29,474 --> 00:19:32,670
שהמים הכי מזוהמים יהפכו להיות מים נקיים,

271
00:19:32,866 --> 00:19:37,100
כשהם מתאדים, משאירים את כל
הלכלוך למטה, עולים אדים נקיים.

272
00:19:37,131 --> 00:19:40,871
שוב יורדים - יש לך מים ראויים לשתייה,
אף על פי שהשתמשו בהם לפני כן.

273
00:19:41,034 --> 00:19:44,188
אבל אלה מים נקיים, מים צלולים,
אתה יכול ליהנות מהם.

274
00:19:44,280 --> 00:19:47,668
משקים, מנקים, מטהרים, אתה יכול לשתות.

275
00:19:48,885 --> 00:19:51,772
מערכת אדירה שאדם שפותח את העיניים...

276
00:19:52,185 --> 00:19:56,701
ויש עוד פלא, כשמדברים על מים,
יש עוד פלא שכדאי לציין אותו,

277
00:19:59,761 --> 00:20:04,215
החוקרים מגדירים את זה בשם נס,
נס הטבע של המים.

278
00:20:04,605 --> 00:20:12,067
ידוע בטבע, כשמחממים דבר הוא מתפשט,
כשמקררים הוא מתכווץ.

279
00:20:12,549 --> 00:20:16,771
למשל, פסי רכבת, כשיש חשש של חיכוך
מהחימום של הגלגלים,

280
00:20:16,794 --> 00:20:22,689
משאירים קצת רווח בין הפסים
כדי שבזמן החיכוך והחימום הם מתפשטים.

281
00:20:22,844 --> 00:20:26,188
אם לא ישאירו קצת מרחק ביניהם,
הם יתעקמו כלפי מעלה.

282
00:20:26,237 --> 00:20:27,916
כך תמיד היו נזהרים בזה.

283
00:20:29,367 --> 00:20:31,996
דבר חם מתפשט, קר מתכווץ.

284
00:20:32,870 --> 00:20:35,777
במים, המים גם פועלים על פי אותו עיקרון,

285
00:20:36,474 --> 00:20:43,636
אבל כשהם מגיעים למינוס ארבע מעלות,
מתרחש בהם פלא, הפך הטבע של כל הבריאה.

286
00:20:45,374 --> 00:20:48,477
כשהם מתקררים, הם צריכים להתכווץ

287
00:20:48,574 --> 00:20:52,071
אבל מגיעים למינוס ארבע מעלות, קופאים,
הם מתרחבים.

288
00:20:53,142 --> 00:20:56,694
מי שלקח פעם בקבוק, מילא אותו מים
והכניס למקפיא,

289
00:20:57,114 --> 00:21:02,785
לפעמים הפקק מתרומם כלפי מעלה,
כשזה פקק פלסטיק או כשהבקבוק יכול להתפוצץ,

290
00:21:02,819 --> 00:21:04,808
המים כשהם קופאים, הם מתרחבים.

291
00:21:06,808 --> 00:21:10,708
וזה נגד חוק הטבע,
 כי דבר קר אמור להתכווץ.

292
00:21:10,742 --> 00:21:11,981
אין הסבר מדעי.

293
00:21:13,100 --> 00:21:21,149
אבל טוענים החוקרים שהשינוי הזה בטבע
נועד לשמור על כדור הארץ עם חיים

294
00:21:21,194 --> 00:21:22,987
ומערכת תקינה.

295
00:21:23,862 --> 00:21:29,212
יש מקומות בעולם שבחורף הנהר קופא,
הים קופא מלמעלה מהקור.

296
00:21:30,368 --> 00:21:33,648
אם המים הקפואים היו מתכווצים,
מה היה קורה?

297
00:21:33,859 --> 00:21:36,654
היה נהיה קרח מאוד כבד
ואז הוא היה שוקע מטה.

298
00:21:36,681 --> 00:21:41,022
כשהוא שוקע, למעלה עוד שכבה קופאת
ושוקעת למטה וכן הלאה,

299
00:21:41,428 --> 00:21:45,105
כל הדגה הייתה מתה,
כל הדגים שלמטה, כל היצורים,

300
00:21:45,788 --> 00:21:51,279
והיה נגרם שיבוש גמור, הם מסבירים למה,
בכל המערכות של החיים בכל כדור הארץ.

301
00:21:53,234 --> 00:21:58,999
הקב"ה, שחקק את חוקי הטבע,
שינה את החוק הזה במים, שהמים יתרחבו

302
00:21:59,334 --> 00:22:03,092
כדי לאפשר קיום לאותם דגים
ולכל העולם כולו.

303
00:22:04,948 --> 00:22:07,543
נחזור כעת לדברי הגמרא, אומרת הגמרא כך,

304
00:22:07,560 --> 00:22:10,631
כתוב "ואד יעלה מן הארץ
והשקה את כל פני האדמה".

305
00:22:10,659 --> 00:22:11,900
זה ידוע, זה מחזור המים.

306
00:22:12,323 --> 00:22:17,662
רבי יהושע אומר: "כל העולם כולו
ממים העליונים הוא שותה,

307
00:22:18,271 --> 00:22:21,886
"שנאמר: למטר השמיים תשתה מים".

308
00:22:24,047 --> 00:22:26,945
אם אנחנו היינו קוראים את הפסוק הזה,
"למטר השמיים תשתה מים",

309
00:22:26,970 --> 00:22:28,990
מה היינו מסבירים?
מה זה "למטר השמיים"?

310
00:22:29,402 --> 00:22:31,514
הכוונה לעננים שמורידים גשם.

311
00:22:32,029 --> 00:22:35,548
אבל רבי יהושע אומר:
כתוב "למטר השמיים" - זה שמיים.

312
00:22:36,251 --> 00:22:38,147
ומה זה שמיים? זה האטמוספרה.

313
00:22:38,459 --> 00:22:45,123
אז אם כתוב "למטר השמיים תשתה מים",
זה אומר שאתה מקבל אספקה של מים מהחלל.

314
00:22:45,469 --> 00:22:46,735
אלה מילים ברורות.

315
00:22:47,007 --> 00:22:51,697
"רבי יהושע אומר: העולם כולו
מן המים העליונים הוא שותה".

316
00:22:51,728 --> 00:22:52,711
מה זה המים העליונים?

317
00:22:52,745 --> 00:22:55,607
ראינו: "ויבדל אלוהים בין המים
אשר מעל לרקיע

318
00:22:55,640 --> 00:22:57,700
"ובין המים אשר מתחת לרקיע".

319
00:22:58,010 --> 00:23:01,836
אומר רבי יהושע: העולם מקבל
אספקה של מים מהחלל.

320
00:23:02,620 --> 00:23:09,911
אם היינו מראים את רבי יהושע הזה
למדען בנאס"א בשנת 1885,

321
00:23:11,040 --> 00:23:15,668
לפני שב-86' לואיס פרנק גילה את היסוד שלו,
היו צוחקים עלינו.

322
00:23:15,699 --> 00:23:17,801
העולם מקבל אספקה של מים מהחלל?

323
00:23:17,831 --> 00:23:18,902
על מה אתה מדבר?

324
00:23:19,051 --> 00:23:23,728
יש מחזור מים, המים מתאדים,
הופכים לעננים, יורדים שוב, זה הכול.

325
00:23:23,740 --> 00:23:25,131
זה מה שידעו עד אז.

326
00:23:26,053 --> 00:23:34,222
בא לואיס פרנק, מקשה קושיה, נותן הסבר,
ואחר כך הוכיחו ב-1996 שיש גושים של קרח

327
00:23:34,230 --> 00:23:42,236
במשקל עצום שכל יממה חודרים לכדור הארץ,
נמסים והופכים למים.

328
00:23:43,588 --> 00:23:46,288
עד כאן זה התפעלות מהידע התורני,

329
00:23:46,297 --> 00:23:49,689
אבל יש לזה השלכה ליום-יום,
לחיי היום-יום שלנו.

330
00:23:50,685 --> 00:23:55,103
חז"ל אומרים: תדע לך
שהמים שמגיעים מהחלל

331
00:23:55,109 --> 00:23:58,485
הם יותר בריאים לגוף
מאשר המים של כדור הארץ.

332
00:23:59,761 --> 00:24:00,865
ולמה?

333
00:24:01,831 --> 00:24:03,304
הסבר מאוד מעניין:

334
00:24:04,031 --> 00:24:11,793
אומר החת"ם סופר: כשאנחנו מדברים,
הדיבור שיוצא מהפה, גלי הקול,

335
00:24:12,445 --> 00:24:17,315
האדים שיוצאים מהפה מתערבבים
באדים של העננים,

336
00:24:17,322 --> 00:24:18,800
אנחנו מדברים - יש אדים,

337
00:24:18,816 --> 00:24:22,501
והחלל, אנחנו לא יודעים מה קורה באוויר,
הכול מתרומם, הכול מתערבב.

338
00:24:23,342 --> 00:24:27,562
אם אנחנו מדברים דברים טובים,
אדם שנותן מילה טובה לחברו,

339
00:24:28,097 --> 00:24:32,041
עידוד, תמיכה, תפילה, דברי תורה,

340
00:24:32,069 --> 00:24:33,274
דברים חיוביים,

341
00:24:35,037 --> 00:24:40,906
אלה עולים, מתערבבים באדים הכלליים
של המים, ואז המים שיורדים, מי הגשמים,

342
00:24:40,925 --> 00:24:42,086
בריאים לגוף.

343
00:24:43,220 --> 00:24:48,885
אדם שמנבל את פיו, מקלל, מילים לא נקיות,

344
00:24:48,924 --> 00:24:51,316
בדיחות שלא ראוי לספר אותן,

345
00:24:51,545 --> 00:24:52,995
הוא חושב "אני רק צוחק",

346
00:24:53,023 --> 00:24:55,220
אבל הוא מזהם את האוויר של העולם.

347
00:24:56,016 --> 00:25:01,126
אומר החת"ם סופר: מי הגשמים שיורדים
במקום שאנשים מלכלכים את הפה,

348
00:25:01,608 --> 00:25:06,356
המים האלה פחות בריאים
מאשר אותם מים שמגיעים מהחלל.

349
00:25:06,668 --> 00:25:11,682
כלומר, בידינו לקחת את איכות המים
של הבריאה ולשדרג אותה, לשפר אותה

350
00:25:11,797 --> 00:25:14,700
ובידינו להרוס את הכול, לקלקל את הכול.

351
00:25:15,001 --> 00:25:19,725
הבאנו בספר "המהפך" עוד מחקר
שמראה את השפעת הדיבור על המים.

352
00:25:19,934 --> 00:25:22,562
יש מחקר של יפני שאחר כך
יצאו עליו עוררין,

353
00:25:22,582 --> 00:25:25,786
יש שאומרים שהוא זייף ממצאים,
אז נעזוב את המחקר של היפני.

354
00:25:25,800 --> 00:25:28,779
אבל יש מחקר פשוט
שכל אחד יכול לעשות בבית

355
00:25:28,817 --> 00:25:32,825
בלי מעבדה ובלי מיקרוסקופים
ומערכות משוכללות.

356
00:25:32,860 --> 00:25:37,935
אדם שרוצה לבדוק בעצמו
מה זה כוח הדיבור שלו שיערוך ניסיון.

357
00:25:38,837 --> 00:25:42,345
עד היום, כל אלה שניסו לצחוק
על הניסיון הזה ועשו אותו,

358
00:25:42,374 --> 00:25:47,799
התקשרו אליי בהתנצלות
שזה בדיוק, ממש ראו את התוצאה.

359
00:25:50,237 --> 00:25:54,789
המחקר התחיל גם באריק נווה,
היום הוא כבר הרב אריק נווה,

360
00:25:54,792 --> 00:25:56,285
אז הוא לא היה אדם דתי,

361
00:25:57,146 --> 00:26:01,290
וערך את המחקר הזה עוד סטודנט
בשם תומר אריאב

362
00:26:01,308 --> 00:26:04,748
ואחר כך עוד הרבה שעשו את המחקר,
וכולם הגיעו לאותה תוצאה.

363
00:26:05,644 --> 00:26:08,134
לראות עד כמה הדיבור משפיע על המים,

364
00:26:08,148 --> 00:26:11,408
מזה נבין, אדם שמברך
"שהכול נהיה בדברו" ושותה

365
00:26:11,711 --> 00:26:16,900
הוא מקבל איכות מים שהיא שונה לחלוטין
ממים שלא בירכו עליהם.

366
00:26:18,488 --> 00:26:22,252
המשותף לכל החוקרים,
שהם לקחו שתי צלחות:

367
00:26:23,155 --> 00:26:31,191
צלחת אחת הניחו בה זרעים בצמר גפן
והשקו אותה במי ברז רגילים.

368
00:26:32,309 --> 00:26:35,619
צלחת שנייה - זרעים בצמר גפן,
כמו שהילדים עושים הנבטה,

369
00:26:35,629 --> 00:26:36,577
מכירים את זה,

370
00:26:37,035 --> 00:26:39,485
בירכו "שהכול נהיה בדברו" ושתו,

371
00:26:40,134 --> 00:26:44,406
או קראו תהילים בלי לשתות
אבל קראו תהילים ליד,

372
00:26:44,845 --> 00:26:51,985
דברים טובים שהמים נחשפו לדיבורים חיוביים
או קריאת תהילים או ברכה,

373
00:26:52,841 --> 00:26:54,504
השקו בצלחת השנייה.

374
00:26:56,173 --> 00:27:03,514
אחד החוקרים הוסיף צלחת שלישית,
הוא עשה את זה באוניברסיטת באר שבע,

375
00:27:04,158 --> 00:27:10,220
לקח שלוש צלחות, ובצלחת השלישית
הוא גם הניח זרעים עם צמר גפן,

376
00:27:10,702 --> 00:27:17,199
אז ערפאת היה בחיים - קילל אותו
הרבה קללות והשקה את הצלחת השלישית.

377
00:27:18,702 --> 00:27:23,609
והניח את שלושתן בשלושה חדרים,
דאג שהטמפרטורה תהיה זהה,

378
00:27:23,831 --> 00:27:26,497
אור השמש, אוויר -
שהכול יהיה אותו דבר,

379
00:27:26,518 --> 00:27:29,569
שלא יגידו שהתנאים הסביבתיים
שיבשו כאן משהו.

380
00:27:30,548 --> 00:27:33,233
ועקב לאחר שבועיים לראות את התוצאות.

381
00:27:34,288 --> 00:27:37,433
בחלק הראשון של ספר "המהפך"
אפשר לראות את התמונות.

382
00:27:39,693 --> 00:27:44,814
הזרעים ממי הברז הרגילים התחילו
לנבוט ולצמוח, הגיעו לגובה מסוים.

383
00:27:46,229 --> 00:27:53,509
הזרעים שהושקו במים שבירכו עליהם
או שהם נחשפו לגלי קול של קריאת תהילים

384
00:27:53,551 --> 00:27:59,923
עלו לגובה, הגבעולים עלו לגובה,
עלים נפתחו בצורה מאוד מרשימה.

385
00:28:01,438 --> 00:28:06,780
הקללות של ערפאת - רואים זרעים רקובים
שחלק מהם התחילו לנבוט,

386
00:28:06,791 --> 00:28:08,107
אבל הכול תקוע שם.

387
00:28:09,537 --> 00:28:11,540
אגב, בדיוק אחר כך ערפאת מת.

388
00:28:11,709 --> 00:28:14,400
אמרתי: אני לא יודע אם זה לא הקללות שלך
שעשו לו את זה...

389
00:28:14,771 --> 00:28:17,445
אומרים שהוא עבר ממצב רטט למצב שקט...

390
00:28:18,404 --> 00:28:24,154
האדם יכול לראות בחוש עד כמה
הדיבור משפיע.

391
00:28:25,755 --> 00:28:29,340
היה מנתח עיניים בכיר באיכילוב,
אני לא אומר את שמו כי אני לא יודע

392
00:28:29,374 --> 00:28:30,582
אם הוא מסכים שאומר,

393
00:28:31,202 --> 00:28:32,637
אבל הוא התקשר אליי,

394
00:28:32,660 --> 00:28:36,757
אומר שהוא שמע את המחקר הזה
באחד השידורים בתוכניות של הידברות

395
00:28:38,320 --> 00:28:43,595
והוא אמר לעצמו: זה נשמע מוגזם,
מה, זה קסם? זה כישוף?

396
00:28:43,631 --> 00:28:44,937
לא נשמע לו הגיוני.

397
00:28:45,552 --> 00:28:48,215
אז הוא אמר לאשתו שהוא הולך
לעשות את זה בבית,

398
00:28:48,894 --> 00:28:54,346
ויהיו התוצאות אשר יהיו, הוא יסריט כל יום
וישלח אליי את התוצאות.

399
00:28:54,371 --> 00:28:57,544
וברור לו שהוא יביך את מי שאמר את זה.

400
00:28:58,554 --> 00:29:00,718
הוא שלח אליי את הסרטון,
עדיין שמור אצלי.

401
00:29:00,751 --> 00:29:05,596
הוא לקח עדשים, הניח במטבח של הבית
שתי צלחות, על הקללות הוא ויתר.

402
00:29:05,949 --> 00:29:10,902
צלחת אחת השקה במי ברז רגילים,
צלחת שנייה עם מים שבירכו עליהם,

403
00:29:11,111 --> 00:29:12,260
והוא שלח את התוצאות.

404
00:29:12,277 --> 00:29:15,151
רואים לאחר כמה שבועות - הכול צמח,

405
00:29:15,179 --> 00:29:20,894
אבל אלה לגובה כזה,
והצד עם הברכות ממש כפול מזה.

406
00:29:21,047 --> 00:29:24,039
רואים עד כמה הדיבור משפיע.

407
00:29:24,727 --> 00:29:30,691
מנהל בית ספר בצפון התלונן
למנהל התלמוד תורה אצלנו...

408
00:29:31,294 --> 00:29:35,649
פתחנו בביתר עילית בית ספר לבנים,
אחר כך לבנות.

409
00:29:35,933 --> 00:29:42,782
אז המנהל, שמו הרב אברהם אורן,
הוא התלונן בפניו שאצלו בבית הספר

410
00:29:42,976 --> 00:29:45,834
כיתה מסוימת, יש בעיה של פה לא נקי.

411
00:29:46,605 --> 00:29:51,634
וכל המבצעים והשכנועים - שום דבר לא עזר,
הילדים התרגלו לדבר ולנבל את הפה,

412
00:29:51,648 --> 00:29:52,802
הוא לא יודע מה לעשות.

413
00:29:53,066 --> 00:29:55,157
ביקש ממנו לבוא לתת להם איזו שיחה בכיתה,

414
00:29:55,166 --> 00:29:57,386
הוא היה שם, ביקש ממנו:
תיכנס, תן להם איזו שיחה.

415
00:29:57,868 --> 00:30:00,366
אז הוא נתן שיחה וסיפר להם על המחקר הזה.

416
00:30:00,588 --> 00:30:02,735
הילדים התלהבו, החליטו שהם עושים.

417
00:30:04,819 --> 00:30:10,791
לאחר כמה שבועות מנהל בית הספר אומר
שהיום כל ילד הלך לביתו עם שתי צלחות

418
00:30:10,814 --> 00:30:12,177
להראות לאימא שלו,

419
00:30:12,465 --> 00:30:16,329
זה עם דיבורים נקיים וזה עם קללות
וחרפות וגידופים.

420
00:30:16,613 --> 00:30:20,600
ממש רואים בחוש את ההבדל
בין זה לבין זה.

421
00:30:21,456 --> 00:30:25,874
אומר החת"ם סופר: כשאנחנו מדברים
משפיעים בעולמות העליונים

422
00:30:26,320 --> 00:30:29,585
אבל לא רק בממד הרוחני העל-טבעי
של הבריאה,

423
00:30:29,804 --> 00:30:36,262
גם בעולם הגשמי שלנו יש הבדל
באיכות המים בין המים האלה לבין המים האלה.

424
00:30:37,757 --> 00:30:42,807
אומנם כשאנחנו מברכים "ברוך אתה ה'
אלוקינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו"

425
00:30:42,828 --> 00:30:47,278
ואז שותים, או כל דבר מאכל אחר:
"בורא פרי העץ", "בורא פרי האדמה",

426
00:30:47,290 --> 00:30:49,588
"בורא מיני מזונות",
"המוציא לחם מן הארץ",

427
00:30:50,303 --> 00:30:52,391
אנחנו לא מברכים בשביל הבריאות,

428
00:30:52,955 --> 00:30:56,827
הגמרא אומרת במסכת ברכות למה מברכים.

429
00:30:57,877 --> 00:31:03,421
פסוק אחד כתוב: "השמיים שמיים לה'
והארץ נתן לבני אדם".

430
00:31:04,134 --> 00:31:07,102
כלומר, הארץ היא שלנו,
אתה יכול להשתמש, הכול שלך.

431
00:31:08,082 --> 00:31:13,237
מצד שני, כתוב "לה' הארץ ומלואה",
שהארץ שייכת לאלוקים.

432
00:31:13,256 --> 00:31:17,698
לכאורה, זה סותר: במקום אחד כתוב
"והארץ נתן לבני אדם" - יש רשות להשתמש,

433
00:31:17,768 --> 00:31:20,940
מקום אחר כתוב "לה' הארץ ומלואה",
אין לנו רשות להשתמש.

434
00:31:20,961 --> 00:31:21,935
איך זה מסתדר?

435
00:31:22,737 --> 00:31:26,217
אומרת הגמרא: כאן לפני ברכה,
כאן לאחר ברכה.

436
00:31:26,494 --> 00:31:30,289
לפני שהאדם מברך, אומר לו אלוקים:
אני לא מרשה לך לאכול, זה שלך?

437
00:31:30,660 --> 00:31:36,384
לכן כתוב שם בגמרא שאדם שאוכל ושותה
בלי לברך כאילו גזל מאלוקים ומעם ישראל.

438
00:31:36,917 --> 00:31:38,282
מאלוקים למה?

439
00:31:38,299 --> 00:31:39,490
זה של אלוקים, איך אתה...?

440
00:31:39,508 --> 00:31:42,795
לפני שאתה מבקש רשות, אומר תודה,
אסור לך לאכול.

441
00:31:42,832 --> 00:31:44,411
ומעם ישראל, למה?

442
00:31:44,718 --> 00:31:48,320
כי כשהאדם מברך מוריד שפע גדול
לכל עם ישראל.

443
00:31:49,066 --> 00:31:52,231
ואם הוא לא בירך אז בעצם הוא גרם נזק
לעם ישראל.

444
00:31:52,257 --> 00:31:54,921
עם ברכה שלך היית מוריד שפע.
יש אנשים בלי פרנסה,

445
00:31:54,961 --> 00:31:56,601
יש ילדים שאין להם מה לאכול.

446
00:31:56,638 --> 00:31:59,562
עם הברכות שלך אתה יכול לדאוג לכולם
אז למה לא תברך?

447
00:32:00,256 --> 00:32:04,705
אז זה כתוב בגמרא שלפני הברכה
"לה' הארץ ומלואה", אין רשות להשתמש,

448
00:32:04,730 --> 00:32:09,419
לאחר הברכה "והארץ נתן לבני אדם",
כל אדם יכול לאכול, יכול ליהנות.

449
00:32:09,465 --> 00:32:10,840
זו הסיבה שמברכים.

450
00:32:11,402 --> 00:32:18,235
אבל כלל גדול כתב הרמב"ן:
בכל מצווה הקב"ה סידר תועלת לאדם

451
00:32:18,257 --> 00:32:19,500
גם בעולם הזה.

452
00:32:19,752 --> 00:32:25,920
בכל מצווה הקב"ה סידר לאדם
שיוכל ליהנות ממנה גם בעולם הזה.

453
00:32:26,595 --> 00:32:28,920
יש אנשים שלפעמים מחפשים אתגרים.

454
00:32:29,537 --> 00:32:32,466
יש דבר שהמדע עדיין לא גילה
וזה כתוב בתורה?

455
00:32:32,482 --> 00:32:36,206
תמיד אחרי שהמדע מגלה,
אומרים "הנה, כתוב בתורה".

456
00:32:36,337 --> 00:32:38,428
יש דבר שעדיין המדע לא גילה?

457
00:32:39,333 --> 00:32:42,491
יש כמה דברים כאלה, מי שרוצה
אתגר ללכת ולבדוק.

458
00:32:42,936 --> 00:32:44,374
הרמב"ן כותב...

459
00:32:47,268 --> 00:32:51,500
כידוע, בתורה ישנה הלכה של עורלה.

460
00:32:52,216 --> 00:32:58,767
כלומר, כשנוטעים עץ, עד שלוש שנים
אסור לאכול מהפירות שהוא מוציא.

461
00:32:58,804 --> 00:33:01,517
לא הרבה יודעים את זה,
יש אנשים נוטעים עצים בבתיהם,

462
00:33:01,697 --> 00:33:07,537
צריך לדעת, נטענו עץ - עד שעברו שלוש שנים,
גם אם הוא הוציא פירות, העץ נחשב תינוק,

463
00:33:07,558 --> 00:33:09,123
אסור לאכול את הפירות שלו.

464
00:33:09,394 --> 00:33:10,526
זה נקרא עורלה.

465
00:33:10,848 --> 00:33:14,924
בשנה הרביעית יש פדיון שפודים את הפירות
ואז מותר לאכול אותם,

466
00:33:14,949 --> 00:33:17,177
שנה חמישית יש רק מעשרות, כרגיל.

467
00:33:19,905 --> 00:33:25,462
אומר הרמב"ן: נכון שזו מצווה מהתורה,
"וערלתם עורלתו את פריו

468
00:33:25,490 --> 00:33:27,071
"שלוש שנים לא ייאכל",

469
00:33:27,582 --> 00:33:32,246
אבל אין ספק שהפירות האלה
של שלוש השנים הראשונות

470
00:33:32,395 --> 00:33:34,382
הם פירות שהם לא בריאים לאכילה.

471
00:33:35,774 --> 00:33:39,745
עוד לא ראיתי חוקר שהלך לבדוק
בשלוש השנים הראשונות את הפירות.

472
00:33:39,783 --> 00:33:45,120
מי שמחפש אתגר לבדוק איזה מחקר
שכתוב בחז"ל ועדיין המדענים לא גילו,

473
00:33:45,136 --> 00:33:49,453
אז הנה אתגר למחקר: מה המצב של הפירות
בשלוש השנים הראשונות?

474
00:33:49,469 --> 00:33:53,122
הרמב"ן אומר: תדע  לך כלל,
אם אלוקים אמר - זה גם עולם הזה.

475
00:33:53,139 --> 00:33:55,563
אתה מרוויח גם בעולם הזה,
לא רק בעולם הבא.

476
00:33:58,640 --> 00:34:02,090
דוגמה נוספת שפעם חשבתי
שהמדע עדיין לא גילה,

477
00:34:02,127 --> 00:34:07,151
אמרתי את הדברים בהרצאה במלון "נובה"
קראו לזה אז בירושלים.

478
00:34:07,871 --> 00:34:09,740
ההרצאה עסקה בתורה ומדע,

479
00:34:10,804 --> 00:34:15,340
ובין הדברים הזכרתי שיש דבר שכתוב בגמרא
שהמדענים עדיין לא גילו.

480
00:34:17,066 --> 00:34:21,806
הגמרא אומרת שהיין צריך שקט.

481
00:34:22,348 --> 00:34:24,205
לעומת זאת, הבשמים,

482
00:34:25,133 --> 00:34:28,454
מי שמכיר את פיטום הקטורת שהיו מקטירים
בבית המקדש,

483
00:34:28,648 --> 00:34:32,451
אז כתוב שכשהוא שוחק, אומר:
"הדק היטב, היטב הדק".

484
00:34:32,545 --> 00:34:36,365
כשהיה כותש את הבשמים של הקטורת היה אומר:
"הדק היטב, היטב הדק",

485
00:34:36,389 --> 00:34:37,696
למה צריך לדבר?

486
00:34:37,731 --> 00:34:40,224
"מפני שהקול יפה לבשמים".

487
00:34:40,385 --> 00:34:43,827
הדיבור שלו משביח את הבשמים
שהם יהיו יותר איכותיים.

488
00:34:44,290 --> 00:34:47,045
אז הוא כותש את הבשמים של הקטורת ומדבר.

489
00:34:47,857 --> 00:34:51,621
ממשיכה הגמרא ואומרת: "זה בבשמים,
הדיבור מועיל להם.

490
00:34:52,051 --> 00:34:57,141
"אבל יין צריך שקט כדי שהוא יהיה
יין משובח".

491
00:34:58,601 --> 00:35:01,938
אז הזכרתי שם שאם נשאל היום
בכל היקבים שיש,

492
00:35:02,198 --> 00:35:07,742
נשאל אנשים: מה התנאים כדי שהיין
יהיה משובח?

493
00:35:08,447 --> 00:35:14,321
יענו שהתנאים צריכים להיות
שלא יהיה שם חמצן, מקום קריר,

494
00:35:14,357 --> 00:35:18,221
מקום חשוך, הדברים הידועים
שמקפידים עליהם ביקבים,

495
00:35:18,268 --> 00:35:23,131
חביות של עץ, אם זה אלון או עצים משובחים
שמשביחים את היין.

496
00:35:23,155 --> 00:35:24,384
אלה הדברים הידועים.

497
00:35:24,782 --> 00:35:26,618
אבל שהיין צריך שקט?

498
00:35:27,637 --> 00:35:31,963
ואם נדבר, זה יפריע ליין
שהאיכות שלו תרד?

499
00:35:32,871 --> 00:35:36,673
אז אמרתי את זה כאתגר שאפשר לחקור ולבדוק.

500
00:35:37,348 --> 00:35:42,042
עמד שם אחד המשתתפים,
אמר שהוא לא שייך לקבוצה הזו של המלון,

501
00:35:42,060 --> 00:35:46,768
הוא שייך לקבוצה אחרת שנמצאת במלון,
מורים שהגיעו מצרפת לבקר בארץ,

502
00:35:46,786 --> 00:35:47,999
עשו להם איזה סיור,

503
00:35:48,534 --> 00:35:52,894
והוא ראה שיש פרסום במלון,
הרצאה על תורה ומדע,

504
00:35:52,912 --> 00:35:57,042
נושא שמעניין אותו, הוא נכנס להרצאה הזו
במקום להרצאה בקבוצה ההיא.

505
00:35:57,616 --> 00:36:03,743
והוא רוצה לומר שהוא ביקר...
שם בצרפת יש אזור שכל השמפניה נקראת

506
00:36:03,765 --> 00:36:07,414
על שם האזור הזה, יש שם כרמים משובחים
ויקבים משובחים

507
00:36:08,394 --> 00:36:12,618
והוא ערך שם סיור ביקבים של היין האיכותי,

508
00:36:13,979 --> 00:36:17,751
והמדריך מסביר להם הכול,
כשיש שאלות הם שואלים, מקבלים תשובות.

509
00:36:18,048 --> 00:36:22,820
אבל כשהגיעו למקום האכסון של היינות,
אמר להם המדריך:

510
00:36:22,848 --> 00:36:26,417
מהרגע שנכנסים למרתף ועד שיוצאים
שום מילה.

511
00:36:26,445 --> 00:36:30,677
אם יש שאלות - רק כשנצא,
אבל ליד היין אסור לדבר.

512
00:36:30,912 --> 00:36:33,286
הם שאלו אותו בחיוך: מה יש בזה?

513
00:36:33,600 --> 00:36:35,747
אמר להם: זה מכעיס את היין.

514
00:36:36,838 --> 00:36:38,208
ליד היין לא מדברים,

515
00:36:38,232 --> 00:36:40,789
אם רוצים שיצא יין טוב
צריך לשמור על השקט.

516
00:36:40,837 --> 00:36:43,903
אז הוא אומר: הנה, כבר הם היום
יודעים את הדבר הזה שהדיבור...

517
00:36:43,936 --> 00:36:48,117
וזה כתוב בגמרא: שיין איכותי
צריך שיהיה במקום שקט,

518
00:36:48,145 --> 00:36:51,214
לא רק התנאים האחרים שרגילים
בדרך כלל לומר.

519
00:36:53,460 --> 00:36:56,242
מקווה למשל, גם דבר שאם נשאל מדען רגיל:

520
00:36:56,256 --> 00:36:59,625
יש הבדל אם אישה טובלת במקווה
או באמבטיה של הבית?

521
00:36:59,668 --> 00:37:02,670
מדען רגיל יאמר: אותו דבר,
מה ההבדל? זה מים, זה מים.

522
00:37:02,792 --> 00:37:07,614
והתורה אומרת שאלה מים חיים שיכולים לטהר,
המים של המקווה,

523
00:37:07,823 --> 00:37:12,536
והמים שנשאבו, של האמבטיה בבית,
אלה מים שהם לא יכולים לטהר

524
00:37:12,577 --> 00:37:14,394
בממד הרוחני של הבריאה.

525
00:37:14,640 --> 00:37:19,583
המים של המקוואות עוברים השקה
עם מי גשמים טהורים, נקיים וזכים,

526
00:37:19,601 --> 00:37:22,647
שזה נותן שדרוג, מעין גן עדן העליון.

527
00:37:22,671 --> 00:37:25,330
כך הזוהר הקדוש מתאר את המים של המקווה.

528
00:37:25,340 --> 00:37:29,974
גם גבר שטובל במקווה צריך לדעת,
זה כמו שיצאת מחוץ לאטמוספרה,

529
00:37:30,010 --> 00:37:33,034
טבלת במי גן עדן העליון, חזרת הביתה.

530
00:37:33,503 --> 00:37:34,616
רק גבר, אין חובה.

531
00:37:34,656 --> 00:37:41,838
אצל אישה, שיש את העניין של מאז עץ הדעת
שנגזר גם על אדם וגם על חוה

532
00:37:41,838 --> 00:37:45,537
להיות מתוקנים על ידי בחינה של מוות.

533
00:37:46,545 --> 00:37:51,872
כתוב שהעורלה התפתחה בזכר
רק אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת.

534
00:37:51,893 --> 00:37:53,968
אדם הראשון המקורי היה בלי עורלה.

535
00:37:54,374 --> 00:38:00,313
והאישה הייתה אמורה ללדת
בלי כל הבעיה של המחזור, של הנידה,

536
00:38:00,499 --> 00:38:02,928
של הצער בלידה, של הכאב.

537
00:38:03,868 --> 00:38:07,248
אבל אז התקללנו: "בעצב תלדי בנים",

538
00:38:07,534 --> 00:38:13,245
האדם: "בזיעת אפיך תאכל לחם,
ארורה האדמה בעבורך, קוץ ודרדר תצמיח לך".

539
00:38:14,619 --> 00:38:21,497
אז התיקון של הגבר זה על ידי דם מילה,
שזה פעם אחת בחיים אבל מורידים ממנו חלק,

540
00:38:22,011 --> 00:38:25,175
שזה מחזיר אותו לצורה
של אדם הראשון לפני החטא,

541
00:38:25,580 --> 00:38:28,951
והאישה, כל חודש וחודש
בגלל שהיא זו שניגשה

542
00:38:28,970 --> 00:38:33,539
ואמרה לאדם "תאכל",
היא זו שהביאה אותו לזה,

543
00:38:33,558 --> 00:38:38,018
אז היא כל חודש יש לה את התיקון שלה
עד גיל מסוים, כך מסבירים חכמי הקבלה.

544
00:38:38,365 --> 00:38:44,702
וההזדככות והעלייה, ההיטהרות מזה,
דווקא על ידי הטבילה במקווה.

545
00:38:45,300 --> 00:38:51,726
כי כל דימום אצל האישה שזה במחזור,
זה איבוד פוטנציאל של חיים.

546
00:38:52,005 --> 00:38:56,808
הרחם בונה רפידה פנימית מלאה כלי דם
כדי לקבל את העובר ולהזין אותו.

547
00:38:57,226 --> 00:39:02,080
כשאין היריון, הרפידה מתפרקת החוצה
ויוצאת בצורת דם המחזור,

548
00:39:02,429 --> 00:39:04,388
שזה בעצם איבוד פוטנציאל של חיים.

549
00:39:04,402 --> 00:39:07,028
המקובלים מסבירים את ההסבר
למה דווקא המקווה

550
00:39:07,069 --> 00:39:08,717
שהוא זה שיכול לטהר.

551
00:39:09,189 --> 00:39:10,819
זה עניין טבעי, אין בזה שום חיסרון,

552
00:39:10,831 --> 00:39:14,933
אבל כשיש מגע בינה לבין בעלה
אז לא טוב לו ולא טוב לה.

553
00:39:14,949 --> 00:39:18,777
כשהיא טובלת במקווה יש לזה כבר
משקל אחר לחלוטין.

554
00:39:19,013 --> 00:39:22,324
גם בזה מדענים לא כל כך מגלים
אבל היום התחילו למצוא

555
00:39:22,357 --> 00:39:25,420
שכשגבר מניח תפילין
צבע ההילה שלו משתנה,

556
00:39:25,583 --> 00:39:28,371
וכשאישה טובלת במקווה
צבע ההילה שלה משתנה.

557
00:39:28,377 --> 00:39:31,555
זה אומר שהיא קיבלה אנרגיות
שלא היו לה לפני כן.

558
00:39:31,574 --> 00:39:35,592
אז היום מתחילים קצת במדע לגלות
שיש משהו במים האלה.

559
00:39:35,638 --> 00:39:40,138
אבל אם יבדקו במיקרוסקופ את המים של מקווה
או מים של הבית, זה נראה אותו הדבר.

560
00:39:40,231 --> 00:39:42,805
בממד הרוחני יש משקל אחר לחלוטין.

561
00:39:44,004 --> 00:39:48,473
על כל פנים, מה שיש לנו להסיק לחיים שלנו,
לדעת מה זה כוח הדיבור.

562
00:39:49,056 --> 00:39:52,648
כשהאדם מדבר טוב, נראה לו:
רק עשיתי הרגשה טובה לחבר שלי,

563
00:39:52,663 --> 00:39:56,979
ראיתי אותו ברחוב בלי מצב רוח,
נתתי לו כמה מילים של עידוד, של תמיכה,

564
00:39:56,995 --> 00:39:58,729
כמה הוא טוב, כמה הוא חשוב.

565
00:39:58,888 --> 00:40:03,316
לפעמים אנשים שוכחים את המעלות שלהם,
צריך מישהו שייתן לו את התמריץ הזה.

566
00:40:03,887 --> 00:40:06,860
ואתה נותן לו את הכוחות האלה
אז זה ביני לבינו,

567
00:40:06,880 --> 00:40:08,340
אף אחד בעולם לא יודע.

568
00:40:09,019 --> 00:40:14,494
אחרי שאדם מגיע לעולם האמת יראו לו
כמה שפע וברכה הוא הוריד לכל העולם

569
00:40:14,669 --> 00:40:19,979
איך הוא שיפר את האיכויות של הכול,
אפילו של הצמחים שהושקו באותם מי גשמים

570
00:40:20,017 --> 00:40:21,019
מהדיבור שלו.

571
00:40:21,035 --> 00:40:23,170
כך תפילה של אדם, לימוד תורה.

572
00:40:23,195 --> 00:40:26,180
אדם הולך לשיעור תורה,
מרגיש "למדתי תורה, החכמתי",

573
00:40:26,448 --> 00:40:28,551
אבל מקיים את כל הבריאה כולה.

574
00:40:28,589 --> 00:40:31,882
כמו חמצן, פיל גדול בלי חמצן מתפורר.

575
00:40:31,927 --> 00:40:34,561
אם נביא אחד ממאדים,
נניח שימצאו שם מישהו,

576
00:40:34,579 --> 00:40:35,935
הוא לא יודע מה זה חמצן,

577
00:40:36,505 --> 00:40:38,753
ונאמר לו: אתה רואה את הפיל הגדול הזה?

578
00:40:39,530 --> 00:40:44,451
אם לא יקבל חמצן, הוא ימות ויתפורר,
לא יישאר ממנו שום דבר.

579
00:40:44,887 --> 00:40:47,203
הוא אומר: אבל מה זה חמצן?
אף אחד לא רואה כלום.

580
00:40:47,711 --> 00:40:49,901
בגלל דבר שלא רואים הפיל ימות?

581
00:40:50,173 --> 00:40:52,847
אבל כולנו יודעים שכן,
תסתום לו את החדק שלו

582
00:40:52,866 --> 00:40:55,655
שלא יוכל לנשום, תראה אותו מת.

583
00:40:56,235 --> 00:40:59,768
כך הבריאה כולה צריכה את הדיבור
של דברי התורה.

584
00:40:59,800 --> 00:41:04,385
זה מה שכתוב: "אם לא בריתי יומם ולילה
חוקות שמיים וארץ לא שמתי".

585
00:41:04,650 --> 00:41:07,488
זה כל אדם, נמצא בבית,
יש לו חמש דקות פנויות,

586
00:41:07,851 --> 00:41:09,182
יוציא ספר, ילמד תורה.

587
00:41:09,210 --> 00:41:12,645
חמש דקות האלה הוא שותף
לעוד הרבה שלומדים באותה שעה,

588
00:41:12,696 --> 00:41:16,553
מקיים את הבריאה, שכרו גדול ועצום ורב.

589
00:41:17,619 --> 00:41:19,504
נתקדם הלאה עם הפסוקים:

590
00:41:24,739 --> 00:41:29,471
כאן כבר "ויהי כן", פירושו נשאר כך
באופן קבוע בזמן הבריאה.

591
00:41:30,165 --> 00:41:32,128
כשלפני כן לא כתוב יהי כן,

592
00:41:32,168 --> 00:41:34,997
אמר: "יהי רקיע בתוך המים
ויהי מבדיל בין מים למים",

593
00:41:35,028 --> 00:41:35,936
אז נהיה רקיע.

594
00:41:35,968 --> 00:41:39,814
אבל עדיין הוא לא התארגן,
לא עוצב למתכונת הסופית.

595
00:41:39,979 --> 00:41:43,871
אבל כשהגיע למתכונת הסופית
של שעת הבריאה, "ויהי כן".

596
00:41:44,191 --> 00:41:46,308
"ויהי ערב ויהי בוקר יום שני".

597
00:41:47,034 --> 00:41:48,738
נעבור כעת ליום השלישי:

598
00:41:55,420 --> 00:41:58,062
הפסוק הזה, בכיתה א'
קראנו אותו, למדנו אותו.

599
00:41:58,082 --> 00:42:01,765
אבל מי שמתבונן, מייד מתעוררת פה
שאלה עצומה.

600
00:42:04,463 --> 00:42:08,934
מה פירוש המילים "יקוו המים מתחת השמיים
אל מקום אחד ותיראה היבשה"?

601
00:42:09,362 --> 00:42:12,714
בשלב הזה כדור הארץ היה עטוף כולו במים.

602
00:42:13,573 --> 00:42:17,671
שכבה אחידה של מים,
גם הכדור עצמו היה די אחיד

603
00:42:17,709 --> 00:42:22,197
ולא היו הרים וגבעות, היה כדור מוקף במים.

604
00:42:22,878 --> 00:42:26,742
ביום השלישי אלוקים מצווה:
"יקוו המים מתחת השמיים",

605
00:42:26,751 --> 00:42:29,377
ראינו שהשמיים זה האטמוספרה
של כדור הארץ,

606
00:42:29,567 --> 00:42:31,533
"אל מקום אחד ותיראה היבשה".

607
00:42:31,560 --> 00:42:33,282
איך הם יקוו למקום אחד?

608
00:42:33,300 --> 00:42:36,721
כלומר, נתן הוראה לאדמה להתחיל
לעלות ולרדת.

609
00:42:36,740 --> 00:42:42,509
כלומר, פה עולה הר אז נהיה פה שקע
והשקע הזה מעמיק עוד אז המים מגיעים לכאן.

610
00:42:42,527 --> 00:42:46,942
כלומר, יצר איזו מערכת גיאולוגית,
שינויים גיאולוגיים בכל העולם

611
00:42:47,173 --> 00:42:51,470
כך שנהייתה יבשה והמים התרכזו במקום אחד.

612
00:42:53,428 --> 00:42:56,565
לפי הפסוק הזה, נעזוב רגע מה אנחנו
יודעים היום,

613
00:42:56,582 --> 00:43:01,285
לפי הפסוק הזה, כמה יבשות
היינו צריכים לראות היום בעולם

614
00:43:01,303 --> 00:43:02,732
וכמה אוקיינוסים?

615
00:43:03,905 --> 00:43:04,620
כמה?

616
00:43:05,560 --> 00:43:07,877
אחד ואחד, נכון?
מילים ברורות:

617
00:43:07,900 --> 00:43:12,643
"יקוו המים מתחת השמיים",
כלומר המים שמתחת האטמוספרה,

618
00:43:13,134 --> 00:43:16,762
"אל מקום אחד", יקוו לשון מקווה,
ייאספו למקום אחד,

619
00:43:17,220 --> 00:43:21,105
"ותיראה היבשה", היינו צריכים לראות
יבשת אחת, לא חשוב מה הצורה שלה,

620
00:43:21,124 --> 00:43:24,532
אבל יבשת אחת והיא מוקפת
באוקיינוס אחד של מים.

621
00:43:25,074 --> 00:43:30,784
והיום כולם מכירים את התרשים של היבשות
של העולם.

622
00:43:31,000 --> 00:43:36,174
יש דעות שונות בעולם המדע
האם לחלק את היבשות לחמש יבשות,

623
00:43:36,188 --> 00:43:38,052
מה בדיוק נחשב יבשת,

624
00:43:38,235 --> 00:43:40,137
יש שאומרים שבע יבשות,

625
00:43:40,554 --> 00:43:43,084
הדעה המקובלת יותר שיש שבע יבשות.

626
00:43:43,102 --> 00:43:48,271
אבל אפילו נאמר חמש יבשות,
איך זה מסתדר עם הפסוק?

627
00:43:48,299 --> 00:43:51,500
בפסוק כתוב: "יקוו המים אל מקום אחד
ותיראה היבשה".

628
00:43:51,524 --> 00:43:54,941
לכאורה, המציאות סותרת את הפסוק.

629
00:43:55,337 --> 00:43:56,832
אפילו אם נחשיב חמש יבשות,

630
00:43:56,838 --> 00:44:00,036
אף אחד לא חולק על כך
שיש לפחות חמש יבשות.

631
00:44:01,148 --> 00:44:02,824
איך זה מסתדר עם הפסוק?

632
00:44:04,622 --> 00:44:05,624
לא רק היום.

633
00:44:06,970 --> 00:44:10,791
את אמריקה, את שתי יבשות אמריקה
גילו לפני כ-500 שנה.

634
00:44:11,490 --> 00:44:15,280
לפני כן לא ידעו שיש מספר כזה של יבשות.

635
00:44:15,696 --> 00:44:19,012
את יבשת אוסטרליה גילו רק לפני 300 שנה.

636
00:44:21,927 --> 00:44:27,521
אפילו אז, לפני הגילוי של יבשות
אמריקה ואוסטרליה, ידעו שיש אפריקה,

637
00:44:27,542 --> 00:44:30,457
ידעו שיש אסיה ואירופה,
את זה ידעו, הכירו.

638
00:44:32,371 --> 00:44:35,096
כל אדם שהיה בא לרב ואומר לו:
תגיד לי, כבוד הרב,

639
00:44:35,136 --> 00:44:38,109
מה פירוש "אל מקום אחד ותיראה היבשה"?
יש יותר.

640
00:44:38,131 --> 00:44:39,765
לכאורה, הרב היה נבוך.

641
00:44:41,511 --> 00:44:49,594
רק לפני 80 שנה גיאולוג גרמני בשם וגנר
שם לב לתופעה מעניינת.

642
00:44:51,300 --> 00:44:54,901
בזמנו כבר מיפו את היבשות כראוי

643
00:44:56,053 --> 00:45:00,455
והוא אמר: שים לב שהבליטה הזו
של יבשת אפריקה

644
00:45:01,197 --> 00:45:05,784
נראית כאילו היא יצאה מהשקע
שבין שתי יבשות אמריקה.

645
00:45:06,444 --> 00:45:12,197
והבליטה של אמריקה הדרומית
נראית ממש כמו פאזל לתוך השקע של אפריקה.

646
00:45:12,751 --> 00:45:15,310
זה מרחק עצום, יש אוקיינוס שמבדיל ביניהן.

647
00:45:15,857 --> 00:45:18,916
המשיך, בדק את כל היבשות,
אמר: תשמע, זה מדהים.

648
00:45:19,628 --> 00:45:22,532
כל היבשות מתאימות להיות פאזל אחד,

649
00:45:22,968 --> 00:45:25,384
האם זה אומר שפעם הייתה יבשת אחת?

650
00:45:25,997 --> 00:45:27,813
הוא הקדיש את חייו למחקרים,

651
00:45:27,825 --> 00:45:33,364
בסוף גם קיפח את חייו, היה בקוטב
ושם הוא הלך לעולמו, לצורך המחקר.

652
00:45:33,408 --> 00:45:37,554
אבל הקדיש את חייו לחקור את העניין
והגיע למסקנה ברורה:

653
00:45:37,788 --> 00:45:40,397
שפעם הייתה יבשת אחת שהתפצלה.

654
00:45:40,715 --> 00:45:44,135
והיום כל מי שלומד גיאולוגיה,

655
00:45:44,435 --> 00:45:48,134
כל מה שנוגע לרעידות אדמה,
צונאמי, הלוחות,

656
00:45:48,148 --> 00:45:51,931
הכול בנוי על התגלית של וגנר
שהייתה יבשת אחת שהתפצלה.

657
00:45:51,958 --> 00:45:54,385
היום זה מדעי לחלוטין, הוכחות ברורות.

658
00:45:54,568 --> 00:46:00,549
למשל, מצאו סלע אדום ששייך למדבר
ביבשת אחת, מצאו אותו ביבשת השנייה.

659
00:46:00,549 --> 00:46:02,903
וזה סלע ענק, איך הוא הגיע לשם?

660
00:46:02,915 --> 00:46:07,525
ברור שכשהיו מחוברים, האדמות היו מחוברות,
היבשות היו מחוברות,

661
00:46:07,565 --> 00:46:14,188
הייתה איזו רעידת אדמה, הסלע התגלגל לשם,
ולאחר שהיבשת נסדקה, אז זה נשאר שם.

662
00:46:14,223 --> 00:46:20,831
כי אחרת, לא ייתכן שגוש הסלע הענק הזה
עבר בשחייה את האוקיינוס וקפץ לצד השני.

663
00:46:21,687 --> 00:46:28,022
ועוד המון הוכחות, בדקו את המצב הגיאולוגי
של שפת היבשת כאן ושם, את הצמחים,

664
00:46:28,035 --> 00:46:32,252
המון הוכחות.
היום זה ברור מעבר לכל ספק, מדעי לחלוטין.

665
00:46:32,413 --> 00:46:37,075
ב"מהפך" יש פרק שעוסק בעניין הזה,
הבאנו שם ציטוט של מדענים שטוענים

666
00:46:37,088 --> 00:46:40,690
שזו אחת התגליות הכי גדולות
של 100 השנים האחרונות.

667
00:46:40,722 --> 00:46:42,643
ב-100 השנים האחרונות גילו המון דברים,

668
00:46:42,770 --> 00:46:47,788
זו אחת התגליות הכי גדולות של 100
השנים האחרונות, שהייתה יבשת אחת שהתפצלה.

669
00:46:48,962 --> 00:46:52,559
אחרי התגלית של וגנר, יש קושיה על התורה?

670
00:46:53,183 --> 00:46:54,143
כעת אין קושיה.

671
00:46:54,157 --> 00:47:01,514
מה שכתוב בפסוק "יקוו המים אל מקום אחד
ותיראה היבשה", זה היה בתחילה,

672
00:47:01,863 --> 00:47:07,542
אבל אחר כך היבשת הזו נסדקה.
אפשר לראות כאן את התרשימים

673
00:47:07,755 --> 00:47:11,674
על פי המדענים, זוהי יבשת בראשית
לדעת הגיאולוגים.

674
00:47:11,943 --> 00:47:16,348
היבשת הראשונית שהכול היה,
כל היבשות היו מחוברות.

675
00:47:16,472 --> 00:47:20,420
היא נסדקה, יש השערות שונות
מה גרם לה להיסדק,

676
00:47:20,748 --> 00:47:24,286
מי האוקיינוס שהקיפו את הכול
חדרו אל תוך הסדקים,

677
00:47:24,791 --> 00:47:30,208
היבשות לאט לאט נדדו,
זה מה שנקרא היום נדידת היבשות

678
00:47:30,245 --> 00:47:31,618
בשפת החוקרים,

679
00:47:32,632 --> 00:47:37,809
עד שהעולם קיבל את צורת היבשות
כפי שהן כיום.

680
00:47:39,549 --> 00:47:46,977
יש אומרים שמה שכתוב בתורה שנולד פלג
"כי בימיו נפלגה הארץ",

681
00:47:46,997 --> 00:47:48,405
מה זה "נפלגה הארץ"?

682
00:47:48,634 --> 00:47:53,783
פשט הדברים, מה שחשבו בעבר,
שבזמנו הקב"ה פיצל את השפות,

683
00:47:53,810 --> 00:47:57,545
פיצל את בני האדם שיתפזרו.

684
00:47:57,576 --> 00:48:00,881
אבל יש אומרים שבימיו נפלגה הארץ
זה כפשוטו.

685
00:48:00,909 --> 00:48:07,722
בזמנו קרה הסדק הזה שהאדמות נסדקו,
הפכו ליבשות שונות

686
00:48:07,749 --> 00:48:11,901
והמים חדרו אל בין היבשות
ונוצרו כל האוקיינוסים.

687
00:48:12,127 --> 00:48:14,277
זה גם עונה על שאלה שהרבה שואלים:

688
00:48:14,598 --> 00:48:21,504
אחרי המבול, הרי רק נוח ובניו ניצלו
עם בעלי חיים שהיו בתיבה.

689
00:48:21,776 --> 00:48:24,194
אז איך רואים ביבשות שונות בעלי חיים?

690
00:48:24,228 --> 00:48:26,877
בני אדם נניח עברו באוניות,
מה עם בעלי חיים?

691
00:48:26,899 --> 00:48:30,974
אז העבירו קצת בעלי חיים
אבל זה יכול להסביר את הכול?

692
00:48:31,115 --> 00:48:36,387
אבל לפי זה הדברים מובנים, הייתה יבשת אחת,
אחרי המבול עדיין הייתה יבשת אחת.

693
00:48:36,791 --> 00:48:42,207
בהמשך נפלגה הארץ, קרה עוד איזה
אסון בעולם, היבשות נסדקו,

694
00:48:42,234 --> 00:48:44,222
לאט לאט התרחקו זו מזו,

695
00:48:44,241 --> 00:48:48,711
אבל עדיין בעלי חיים שיצאו מהתיבה
הספיקו להגיע למקומות שונים.

696
00:48:48,740 --> 00:48:51,268
יש בעלי חיים שקצת שינו את צורתם.

697
00:48:51,515 --> 00:48:57,756
אין מצב שג'ירפה תהפוך לפיל
או פיל יהפוך לנשר,

698
00:48:57,976 --> 00:49:00,791
כמו שהאבולוציה - לא שנותנת
את הדוגמאות האלה,

699
00:49:00,814 --> 00:49:05,504
אבל לומר שיצור הפך ליצור,
ביהדות זה נשלל לחלוטין.

700
00:49:05,696 --> 00:49:11,773
אבל בעל חיים יכול בהחלט, קיבל מנגנונים
להתאים את עצמו לסביבה בדברים מסוימים,

701
00:49:11,810 --> 00:49:13,237
מה שנקרא מיקרו-אבולוציה,

702
00:49:13,245 --> 00:49:17,115
ולא חלילה מקרו-אבולוציה,
דבר שהוא סותר את התורה

703
00:49:17,140 --> 00:49:20,198
שכתוב "ויצר ה' אלוקים
את האדם עפר מן האדמה",

704
00:49:20,213 --> 00:49:22,775
ולא שהוא התפתח מיצורים קדומים.

705
00:49:22,900 --> 00:49:27,542
מי שלא מאמין באלוקים תמוה בעיניו,
איך נוצרו כל היצורים שבעולם?

706
00:49:27,557 --> 00:49:29,239
הרי הכול היה דומם בתחילה.

707
00:49:29,425 --> 00:49:32,708
אחרי המפץ הגדול הכול היה דומם,
אז איך נוצרו יצורים?

708
00:49:32,988 --> 00:49:36,244
אז מי שלא מאמין באלוקים,
אומר: כנראה הייתה איזו אמבה קטנה

709
00:49:36,254 --> 00:49:39,261
שקיבלה חיים, שעל זה אין תשובה למדע
איך היא קיבלה חיים,

710
00:49:39,475 --> 00:49:43,260
אבל הם בונים על זה מגדל
אף על פי שהיסוד הוא לא מדעי בכלל.

711
00:49:43,434 --> 00:49:47,697
אבל בונים על זה מגדל שאיזה
חלקיק קטן מהדומם קיבל חיים,

712
00:49:47,730 --> 00:49:53,308
נהיה איזו אמבה, התפתח ממנו יצור אחר
ועוד יצור עד שנהיה איזה קוף דמוי אדם

713
00:49:53,318 --> 00:49:58,332
ובסוף נוצר הסבא של אותו מדען
שטוען את התיאוריה הזו.

714
00:49:58,650 --> 00:50:00,647
אבל בעם ישראל ידוע...

715
00:50:04,133 --> 00:50:10,310
בעם ישראל ידוע, כמו שכתוב בתורה:
"ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה

716
00:50:10,456 --> 00:50:16,021
"ויפח באפיו נשמת חיים
ויהי האדם לנפש חיה".

717
00:50:16,805 --> 00:50:23,751
על כל פנים, אם היו שואלים רב
באותם ימים,

718
00:50:24,238 --> 00:50:26,102
לפני התגלית של וגנר,

719
00:50:26,832 --> 00:50:31,739
איך בדיוק כתוב בתורה "יקוו המים
אל מקום אחד ותיראה היבשה"

720
00:50:31,749 --> 00:50:33,568
כשבמציאות יש יותר יבשות?

721
00:50:33,939 --> 00:50:35,793
לכאורה, הוא לא היה יודע לענות לו,

722
00:50:36,109 --> 00:50:39,618
אז בשביל זה היינו יורדים באמונה שלנו
כי הוא לא ידע תשובה?

723
00:50:39,662 --> 00:50:41,695
אז לקח למדע זמן וגילה.

724
00:50:42,124 --> 00:50:47,440
אבל הפלא היותר גדול: כשפותחים את ספר
הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי

725
00:50:47,734 --> 00:50:51,493
מגלים משפט מפתיע, יש שביארו אותו
בדרכים שונות,

726
00:50:51,503 --> 00:50:57,743
אבל פשט המילים לפי מה שנוגע לענייננו,
בואו נראה את דברי הזוהר על הפסוק הזה:

727
00:50:57,764 --> 00:51:02,180
"יקוו המים מתחת השמיים אל מקום אחד
ותיראה היבשה".

728
00:51:02,500 --> 00:51:06,182
רבי שמעון בר יוחאי, מה שהיום קוראים יבשת,
הוא קורא לזה ארץ,

729
00:51:06,893 --> 00:51:08,094
והוא אומר כך:

730
00:51:09,510 --> 00:51:14,547
"ותנא"... "תנא" - כלומר
כך קיבלנו מרבותינו, שנינו מרבותינו,

731
00:51:14,914 --> 00:51:17,625
"ארץ אחת ממש הוציאו המים".

732
00:51:17,647 --> 00:51:23,070
כשכתוב "יקוו המים מתחת השמיים
אל מקום אחד" - "ארץ אחת ממש הוציאו המים

733
00:51:23,317 --> 00:51:26,390
"וממנה נתהוו שבע ארצות כדאמרן".

734
00:51:26,745 --> 00:51:32,180
מהיבשת הזאת התפצלה אותה יבשת
והפכה לשבע יבשות.

735
00:51:32,717 --> 00:51:34,800
מי ששם לב, המשפט הזה הוא מדהים

736
00:51:35,325 --> 00:51:39,072
כי ראשית, מה שווגנר הקדיש את כל חייו
כדי לגלות,

737
00:51:39,103 --> 00:51:41,526
רבי שמעון אומר את זה בזוהר במשפט אחד.

738
00:51:42,177 --> 00:51:46,272
ואם לא די בכך, הוא מדבר על שבע יבשות,

739
00:51:46,280 --> 00:51:49,205
רבי שמעון בר יוחאי,
כבודו חי לפני 2,000 שנה,

740
00:51:49,228 --> 00:51:50,627
עוד לא גילו את אמריקה,

741
00:51:51,114 --> 00:51:52,287
עוד לא גילו את אוסטרליה,

742
00:51:52,325 --> 00:51:54,000
איך הגעת לשבע יבשות?

743
00:51:54,659 --> 00:51:58,067
אבל אומר רבי שמעון: תדע,
כך קיבלנו בתורה שלנו.

744
00:51:58,302 --> 00:52:02,482
זה מה שהוא אומר: "תנא", קיבלנו מרבותינו,
"ארץ אחת ממש הוציאו המים

745
00:52:02,709 --> 00:52:05,437
"וממנה נתהוו שבע ארצות כדאמרן".

746
00:52:05,823 --> 00:52:11,345
אדם שרואה את הדברים מתפעל מהתורה שלנו,
נהיה גאה ביהדות שלו,

747
00:52:11,365 --> 00:52:13,002
גאה באלוקים שלו,

748
00:52:13,124 --> 00:52:19,563
ולא נבהל גם אם פתאום פותח את העיתון
או בתקשורת לפעמים יוצאים בהשמצות

749
00:52:19,788 --> 00:52:21,701
נגד התורה, נגד הדת.

750
00:52:21,788 --> 00:52:25,226
אבל אדם צריך לדעת שהוא הולך עם האמת,
הוא צועד עם הקב"ה,

751
00:52:25,248 --> 00:52:28,780
גם דברים שנראים בתחילה קושיה על התורה,

752
00:52:28,808 --> 00:52:30,896
אבל אתה יודע שזוהי תורה אלוקית,

753
00:52:30,922 --> 00:52:33,956
אין ספק שמשה אמת ותורתו אמת.

754
00:52:34,054 --> 00:52:38,551
וכשאדם נצמד להוראות יצרן,
גם אם יש גבולות,

755
00:52:38,570 --> 00:52:41,634
בהוראות יצרן יש מגבלות:
את זה תעשה, את זה אל תעשה,

756
00:52:41,656 --> 00:52:43,910
נכון שבא לך אבל תעצור כאן -

757
00:52:43,957 --> 00:52:47,614
האדם הזה מגלה שהוא מרוויח
גם עולם הזה וגם עולם הבא.

758
00:52:47,994 --> 00:52:52,987
נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן,
לכל הצופים בכל מקום שהם

759
00:52:53,140 --> 00:52:56,332
שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה,

760
00:52:56,435 --> 00:52:58,332
בריאות, נחת והצלחה,

761
00:52:58,360 --> 00:53:00,934
זיווגים הגונים, זרע קודש קיימא

762
00:53:01,148 --> 00:53:07,118
ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם,
שישובו לבתיהם בריאים ושלמים

763
00:53:07,148 --> 00:53:11,208
ברוחם ובנפשם ובגופם לחיים טובים,
אמן ואמן.