הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - הציצית, השכפ"ץ היהודי

הרב ירון אשכנזי

מצוה קלה שעולה פרוטות בעולם הזה, ועימה זוכה האדם לראות פני שכינה בעולם העליון. הרב ירון אשכנזי בהרצאה מקיפה ויסודית על המצווה היקרה ושמה ציצית

(אורך 14:03)