הרב ברוך רוזנבלום

איך להגיע לדרגת נבואה? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה פרות אדומות היו עד היום? האם שייך היום להגיע לדרגת נבואה? ומה ראה משה כשעלה למרום?