הרב אייל אונגר - ההתייחסות הנכונה של האדם אל עברו

הרב אייל אונגר

האם נכון לחפור באירועי העבר? כיצד מתמודדים עם סבל שסוחב האדם מילדותו? הרב אייל אונגר על הדרך הנכונה לרפא השפלות, ביזיונות ושאר חוויות קשות שארעו בעבר על ידי הישאבות לעתיד חדש

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,378 --> 00:00:12,155
.שלום וברכה לכל הצופים

2
00:00:12,560 --> 00:00:13,896
היום נעסוק בנושא

3
00:00:13,905 --> 00:00:15,711
העבר של
.האדם

4
00:00:15,960 --> 00:00:17,096
ההתייחסות
הנכונה

5
00:00:17,105 --> 00:00:18,168
של האדם

6
00:00:18,177 --> 00:00:19,251
.אל העבר שלו

7
00:00:19,680 --> 00:00:22,280
,היום, בהרבה מדי מקרים

8
00:00:22,360 --> 00:00:27,200
,כשבני אדם מתמודדים עם בעיות בחיים
,עם קשיים, עם סבל

9
00:00:27,280 --> 00:00:31,200
הם מהר מאוד
נשאבים אל העבר שלהם

10
00:00:31,280 --> 00:00:35,720
:והם מסבירים לעצמם
,אם אני סובל מחוסר ביטחון עצמי

11
00:00:35,800 --> 00:00:38,040
,אם אני סובל מדימוי עצמי נמוך

12
00:00:38,120 --> 00:00:40,440
,אם אני סובל ממצב רוח מדוכדך

13
00:00:40,520 --> 00:00:42,080
,אם אני סובל מחרדות

14
00:00:42,160 --> 00:00:46,600
זה בגלל שכשהייתי קטן
,האשימו אותי, העליבו אותי

15
00:00:46,680 --> 00:00:50,760
,השפילו אותי, לא התייחסו אליי
הייתי האח או האחות

16
00:00:50,840 --> 00:00:54,080
שהיא בבחינת הכבשה השחורה
.בתוך הבית

17
00:00:54,160 --> 00:00:56,560
ואז אני מוצא לעצמי
כל מיני הסברים

18
00:00:56,640 --> 00:00:58,640
.למה זה קרה ואיך זה קרה

19
00:00:58,720 --> 00:01:03,160
מנסה להעלות מהעבר מידע
ולשים את זה בתוך המודעות

20
00:01:03,240 --> 00:01:05,920
מתוך תקווה שאני אוכל להשתחרר

21
00:01:06,000 --> 00:01:09,520
בעקבות כך שאני יודע
שזה משהו מהעבר

22
00:01:09,600 --> 00:01:13,480
וזה לא חייב להמשיך איתי
.בהמשך, בעתיד

23
00:01:13,560 --> 00:01:16,520
,יש בזה דברים מעניינים
,יש בזה דברים יפים

24
00:01:16,600 --> 00:01:18,640
אבל יש בזה סכנה גם גדולה

25
00:01:19,320 --> 00:01:23,920
כי את העבר לא תמיד מרפאים
.על ידי ההישאבות אל העבר

26
00:01:24,000 --> 00:01:26,760
בהרבה מאוד מקרים
את העבר אפשר לתקן

27
00:01:26,840 --> 00:01:31,600
,על ידי הווה טוב
,על ידי עתיד שיש בו צמיחה

28
00:01:31,680 --> 00:01:33,880
,שיש בו שגשוג
,שאדם מגיע למקום חדש

29
00:01:33,960 --> 00:01:37,520
זה מרפא את העבר של האדם
לא פעם הרבה יותר טוב

30
00:01:37,600 --> 00:01:40,840
כשלאדם יש משמעות או מטרה
,שאליה הוא רוצה להגיע

31
00:01:40,920 --> 00:01:42,680
.ועל זה נרצה לדבר

32
00:01:42,760 --> 00:01:48,600
,בואו ונתחיל, אם כך
שכשהאדם יותר מדי נכנס אל העבר שלו

33
00:01:48,680 --> 00:01:51,160
הוא כבר לא לגמרי
,נכנס אל העבר שלו

34
00:01:51,240 --> 00:01:55,400
.אלא אל ההווה שלו בראי העבר
?ומה הכוונה

35
00:01:55,480 --> 00:02:00,040
בהרבה מאוד מקרים
האדם הוא נכנס אל העבר שלו

36
00:02:00,120 --> 00:02:04,440
והוא נזכר כמה העליבו אותו
.וכמה השפילו אותו

37
00:02:04,520 --> 00:02:09,560
כשהוא נכנס אל העבר שלו
.הוא נכנס אל מצב רוח מדוכדך

38
00:02:09,640 --> 00:02:13,480
כשמצב הרוח המדוכדך
,מתחיל להשתלט על הלב

39
00:02:13,560 --> 00:02:14,960
?אז מה קורה

40
00:02:15,040 --> 00:02:19,880
אז הזיכרונות הם
נעשים מועצמים יותר, חזקים יותר

41
00:02:19,960 --> 00:02:24,680
כי מצב הרוח של האדם
,משפיע על מה האדם מתמקד

42
00:02:24,760 --> 00:02:27,800
,את מה האדם יראה
.את מה האדם יזכור

43
00:02:27,880 --> 00:02:33,880
:מחקר מעניין היה
,לקחו אנשים שהיו בבית סוהר

44
00:02:33,960 --> 00:02:35,400
.מגיעה להם חנינה

45
00:02:35,480 --> 00:02:39,520
,מי שאחראי לתת חנינה
כל אותה קבוצת אנשים שופטת

46
00:02:39,600 --> 00:02:43,240
,שבודקת מי ראוי לחנינה
.מי לא יקבל חנינה

47
00:02:43,320 --> 00:02:49,360
,כשהם בדקו בבוקר מוקדם
,אחרי ארוחת בוקר, בתחילת היום

48
00:02:49,440 --> 00:02:53,800
יש יותר סיכוי ב-65 אחוז
שהאסיר יקבל חנינה

49
00:02:53,880 --> 00:02:56,680
מאשר כשהוא נבדק
לקראת סיום העבודה

50
00:02:56,760 --> 00:02:59,400
,של אותם עובדים
,אותם שופטים שבודקים

51
00:02:59,480 --> 00:03:02,880
,כן ראוי לחנינה
?לא ראוי לחנינה. למה

52
00:03:02,960 --> 00:03:04,400
.מצב הרוח של האדם

53
00:03:04,480 --> 00:03:08,680
מצב הרוח של האדם
.משפיע גם על היכולות השכליות שלו

54
00:03:08,760 --> 00:03:11,200
,נראה לאדם שהוא מאוד אובייקטיבי

55
00:03:11,280 --> 00:03:13,640
נראה לאדם
,שהוא מאוד מאוד ענייני

56
00:03:13,720 --> 00:03:15,400
.אבל זה רק נראה לאדם

57
00:03:15,480 --> 00:03:21,080
האדם, אם הוא לא מכיר
את השוחד שהלב מפעיל את האדם

58
00:03:21,160 --> 00:03:22,800
.אז הוא מפספס הרבה מאוד

59
00:03:22,880 --> 00:03:25,800
הוא נשאב אל תוך מערכת חשיבה
מאוד סובייקטיבית

60
00:03:25,880 --> 00:03:27,840
.שהוא מאמין שהיא אובייקטיבית

61
00:03:27,920 --> 00:03:32,040
:לכן אומר שלמה המלך
נצור מכל משמר ליבך"

62
00:03:32,120 --> 00:03:33,760
."כי ממנו תוצאות חיים"

63
00:03:33,840 --> 00:03:38,000
,תוצאות החיים שלך, התפיסה שלך
?ההשקפה שלך, מאיפה זה נובע

64
00:03:38,080 --> 00:03:40,480
,מהלב של האדם
,מהרגשות של האדם

65
00:03:40,560 --> 00:03:42,800
.ממצב הרוח של האדם

66
00:03:42,880 --> 00:03:45,680
בואו וניקח בן אדם
,שהוא במצב רוח מדוכדך

67
00:03:45,760 --> 00:03:48,360
,יש לו חוסר ביטחון
.דימוי עצמי נמוך

68
00:03:48,440 --> 00:03:50,440
?נשאל אותו: איך היה בעבר שלך

69
00:03:50,520 --> 00:03:52,120
?מה היה בעבר שלך

70
00:03:52,200 --> 00:03:55,440
הוא נכנס אל העבר
:וככל שהוא נשאל

71
00:03:55,520 --> 00:03:56,840
?אתה בטוח שלא העליבו אותך

72
00:03:56,920 --> 00:03:58,240
?אתה בטוח שלא השפילו אותך

73
00:03:58,320 --> 00:04:00,400
?אתה בטוח שמספיק התייחסו אליך

74
00:04:00,480 --> 00:04:02,240
?אולי לא התייחסו אליך מספיק

75
00:04:02,320 --> 00:04:06,000
ככל שמגיע האדם
שאמור להיות המטפל

76
00:04:06,080 --> 00:04:08,640
,והוא נובר בעבר של הצד השני

77
00:04:08,720 --> 00:04:12,080
,ולמטפל גם יש, בדרך כלל
דעה קדומה שאומרת

78
00:04:12,160 --> 00:04:15,000
שאם אתה סובל כעת
בהכרח זה בגלל שמישהו בעבר

79
00:04:15,080 --> 00:04:17,400
.העליב אותך והשפיל אותך

80
00:04:17,480 --> 00:04:20,160
באופן טבעי, אם אני אשאל
כל כך הרבה שאלות

81
00:04:20,240 --> 00:04:23,200
:את האדם שנמצא מולי
?אתה בטוח שלא העליבו אותך

82
00:04:23,280 --> 00:04:26,320
?אתה בטוח שלא השפילו אותך
?אתה בטוח שלא ביזו אותך

83
00:04:26,400 --> 00:04:29,840
אז הוא גם כן ימצא דברים
.ואולי שהם לא בהכרח היו

84
00:04:30,080 --> 00:04:34,120
אבל הזיכרון שלו
,הוא יהיה מושפע ממצב הרוח שלו

85
00:04:34,200 --> 00:04:37,440
מערכת החשיבה של האדם
.היא מושפעת ממצב הרוח שלו

86
00:04:37,520 --> 00:04:41,400
עכשיו, מהמקום הזה
,הוא מרגיש רע, מרגיש מתוסכל

87
00:04:41,480 --> 00:04:44,000
הוא יודע שהוא גם צריך למצוא משהו
,שמישהו העליב אותו

88
00:04:44,080 --> 00:04:46,320
,מישהו פגע בו
.אז הוא מחפש

89
00:04:46,400 --> 00:04:48,640
ואז הוא מוצא
?האם זה היה או לא היה

90
00:04:48,720 --> 00:04:50,920
האם זה היה קצת
?והוא מעצים את זה הרבה יותר

91
00:04:51,000 --> 00:04:52,560
.סבירות רבה שזה שם

92
00:04:52,760 --> 00:04:57,000
מרוב שהאדם נובר בתוך העבר שלו
,הוא גם במצב רוח מדוכדך

93
00:04:57,080 --> 00:04:59,200
ומצב הרוח המדוכדך
הוא זכוכית מגדלת

94
00:04:59,280 --> 00:05:03,440
:שמתייחס ומתמקד רק
,כמה סבלתי, כמה היה קשה

95
00:05:03,520 --> 00:05:05,200
.כמה הייתי מסכן

96
00:05:05,280 --> 00:05:08,640
מהמקום הזה
האדם לא ימצא מרגליות

97
00:05:08,720 --> 00:05:10,800
.ולא יהלומים בעבר שלו

98
00:05:10,880 --> 00:05:15,840
הוא ימצא כל מיני זיכרונות
שלא פעם יעצימו את ההווה שלו

99
00:05:15,920 --> 00:05:17,960
ואז זה יגרום לו
להרגיש הרבה יותר רע

100
00:05:18,040 --> 00:05:21,560
והרבה יותר מסכן
.והרבה יותר במצב רוח מדוכדך

101
00:05:21,640 --> 00:05:24,920
:ואז האדם אומר לעצמו
,לא רק שאני לא מצליח בהווה

102
00:05:25,000 --> 00:05:28,520
,גם בעבר היה לי רע
.זה הרבה יותר גרוע אולי

103
00:05:28,600 --> 00:05:33,120
,לכן לנבור בעבר יש לזה מעלות
,יש לזה יתרונות

104
00:05:33,200 --> 00:05:34,480
אבל לא כל כך הרבה

105
00:05:34,560 --> 00:05:38,760
כמו שכל כך מעריכים
.את הנבירה אל תוך העבר

106
00:05:38,840 --> 00:05:43,760
בהרבה מאוד מקרים
הריפוי של האדם, ריפוי העבר שלו

107
00:05:43,840 --> 00:05:46,240
הוא לא כשהאדם
,נשאב אל העבר שלו

108
00:05:46,320 --> 00:05:50,000
אלא כשהאדם
,נשאב אל עתיד יותר טוב

109
00:05:50,080 --> 00:05:55,120
כשאדם יש לו משמעות למקום חדש
.שהוא רוצה להגיע אליו בחיים שלו

110
00:05:55,440 --> 00:05:57,840
,כשהאדם נשאב לעבר
,כמה הייתי מסכן"

111
00:05:57,920 --> 00:06:02,040
,כמה הייתי סובל"
,"כמה השקעתי ואף אחד לא העריך

112
00:06:02,120 --> 00:06:04,800
כשהאדם נשאב
אל העבר שלו יותר מדי

113
00:06:04,880 --> 00:06:07,240
,הוא גם מעצים את זה
,הוא חווה את זה

114
00:06:07,320 --> 00:06:10,560
הוא הופך את זה למשהו
,שהוא הרבה יותר מדי

115
00:06:10,640 --> 00:06:14,400
:הרבה יותר ממה שזה באמת
.גדול מאוד

116
00:06:14,600 --> 00:06:15,920
:פתגם יפה אומר

117
00:06:16,000 --> 00:06:20,040
אל תאמר לבורא עולם
,כמה הבעיות שלך גדולות

118
00:06:20,120 --> 00:06:23,200
תאמר לבעיות שלך
.כמה בורא עולם גדול

119
00:06:23,280 --> 00:06:27,480
לא פעם נראה לאדם
,שהבעיות שלו הן כל כך גדולות

120
00:06:27,560 --> 00:06:31,200
הוא סבל והוא התקשה
,וכבר מגיל קטן זה התחיל

121
00:06:31,280 --> 00:06:32,400
?ומה יהיה איתו

122
00:06:32,480 --> 00:06:34,800
והוא מקבע את עצמו
והוא כזה מסכן

123
00:06:34,880 --> 00:06:36,080
.והוא כל כך לא יכול

124
00:06:36,160 --> 00:06:39,160
ואז מהמקום הזה
?מה קורה עם האדם

125
00:06:39,240 --> 00:06:42,040
הוא רק מעצים
,את המוגבלות שלו

126
00:06:42,120 --> 00:06:43,880
.את חוסר היכולת שלו

127
00:06:44,480 --> 00:06:47,360
בואו נרפא את העבר
...אבל על ידי

128
00:06:47,440 --> 00:06:50,080
על ידי הישאבות
,אל עתיד חדש

129
00:06:50,160 --> 00:06:53,320
אל מקום חדש
.שאליו נרצה להגיע

130
00:06:53,400 --> 00:06:56,280
ומהו העבר ומהו העתיד
?בהקשר הזה

131
00:06:56,360 --> 00:06:59,720
התשובה היא, בואו ונאמר
ואני סבלתי בעבר שלי

132
00:06:59,800 --> 00:07:02,600
,מהשפלות, מביזיונות
?אז מה קרה

133
00:07:02,680 --> 00:07:05,560
?מה קרה בעקבות החוויות האלה
.בואו נתרגם את זה

134
00:07:05,640 --> 00:07:07,960
,בעקבות ההשפלה
,בעקבות הביזיון

135
00:07:08,040 --> 00:07:10,040
בעקבות ההרגשה הלא נעימה

136
00:07:10,120 --> 00:07:12,880
אז נעשיתי אדם שהוא
,פחות עומד על שלו

137
00:07:12,960 --> 00:07:16,600
,יותר מרצה אנשים אחרים
,לא מספיק מביע את דעתו

138
00:07:16,680 --> 00:07:18,800
,לא מאמין שאפשר לחייך
,אפשר לשמוח

139
00:07:18,880 --> 00:07:20,960
.לא מספיק זריז
.נהדר

140
00:07:21,040 --> 00:07:23,880
כלומר, בעקבות חוויות העבר

141
00:07:23,960 --> 00:07:28,720
,התכונות שלי, המידות שלי
.הן נפגעו. נהדר

142
00:07:28,800 --> 00:07:30,360
,אז הבעיה שלי היא התכונות

143
00:07:30,440 --> 00:07:34,440
הבעיה היא סוג האדם שנעשיתי
.בעקבות העבר

144
00:07:34,520 --> 00:07:38,840
,בואו לא נישאב אל העבר
,בואו עכשיו נישאב אל עתיד חדש

145
00:07:38,920 --> 00:07:42,920
בואו נהפוך את העתיד
.למעין מגנט שאליו אנחנו נשאבים

146
00:07:43,000 --> 00:07:45,920
ומה קורה לאדם
?כשהוא נשאב למטרות חדשות

147
00:07:46,000 --> 00:07:47,480
.התשובה: הוא מתפתח

148
00:07:47,560 --> 00:07:50,240
אם עכשיו אני רוצה
,להגיע להישגים חדשים

149
00:07:50,320 --> 00:07:53,960
,לתוצאות חדשות בתחום החברתי
,בתחום הרוחני

150
00:07:54,040 --> 00:07:56,640
,בתחום ביני לבין עצמי
,בתחום התחביבים

151
00:07:56,720 --> 00:07:57,640
?מה אני צריך לעשות

152
00:07:57,720 --> 00:07:59,760
אני רוצה להצליח יותר
,מבחינה חברתית

153
00:07:59,840 --> 00:08:03,720
,אני חייב להיות אדם יותר חייכן
.חברותי, זריז

154
00:08:03,800 --> 00:08:07,400
כלומר, עצם זה
,שאדם מציב לעצמו מטרות

155
00:08:07,480 --> 00:08:09,640
,הוא מתרכז בהן

156
00:08:09,720 --> 00:08:12,520
אז הוא חייב גם כן
.לפתח את האישיות שלו

157
00:08:12,600 --> 00:08:16,640
ואז כאשר הוא יפתח את האישיות שלו
,למען מטרה, למען משמעות

158
00:08:16,720 --> 00:08:18,560
.הוא גם ירפא את העבר שלו

159
00:08:18,640 --> 00:08:21,880
האדם לא חייב
לנבור בתוך העבר שלו

160
00:08:21,960 --> 00:08:23,320
.כדי לרפא את העבר

161
00:08:23,400 --> 00:08:26,480
האדם יכול לרפא את העבר
על ידי שהוא מתרכז

162
00:08:26,560 --> 00:08:29,120
בעתיד טוב יותר
.שאליו הוא רוצה להגיע

163
00:08:29,200 --> 00:08:32,480
,אבל, קודם כול
:צריך האדם לצאת מהקיבעון הזה

164
00:08:32,560 --> 00:08:35,800
בגלל שסבלתי
.זה אומר שאין עתיד טוב יותר

165
00:08:36,560 --> 00:08:38,160
,זה נראה לאדם

166
00:08:38,240 --> 00:08:42,480
אבל בורא עולם הוא גדול יותר
.מאשר כל הבעיות שיש לנו

167
00:08:42,560 --> 00:08:45,240
אבל כשאדם נשאב
,אל תוך הבעיה

168
00:08:45,320 --> 00:08:48,000
הוא מעמיק בה
,ואז הוא חווה את חוסר האונים

169
00:08:48,080 --> 00:08:50,080
?ואין סיכוי, ואיך אפשר להתמודד

170
00:08:50,160 --> 00:08:52,680
:והוא שוב ושוב נזכר בעבר שלו

171
00:08:52,760 --> 00:08:55,520
למה עשיתי ואיך עשיתי
?ואיך טעיתי

172
00:08:55,600 --> 00:08:57,400
:הוא מדמיין לעצמו
אם רק הייתי יכול

173
00:08:57,480 --> 00:09:00,960
ללחוץ על כפתור מסוים
.ולשנות את העבר שלי

174
00:09:01,040 --> 00:09:04,600
אבל אז הוא רק מקבע
.את חוסר האונים שלו

175
00:09:04,680 --> 00:09:06,920
?מהי האמונה של האדם

176
00:09:07,000 --> 00:09:12,400
האמונה של האדם היא היכולת לראות
.מה שמעבר לכאן ועכשיו

177
00:09:12,480 --> 00:09:14,840
,"אומר בעל ה"מכתב מאליהו
,הרב דסלר

178
00:09:14,920 --> 00:09:17,560
,רעיון נהדר, גאוני
.אבל גם פשוט

179
00:09:17,640 --> 00:09:20,760
:יש בני אדם שאומרים
,אני אדם ריאלי

180
00:09:20,840 --> 00:09:22,920
אני מה שאני רואה
,זה מה שיש

181
00:09:23,000 --> 00:09:25,000
.אני אדם מאוד ריאלי

182
00:09:25,080 --> 00:09:28,240
אותו אדם ריאלי
?היום הוא משתמש בטלפון

183
00:09:28,320 --> 00:09:30,720
?היום הוא משתמש ברכב
?הוא נוהג

184
00:09:30,800 --> 00:09:32,880
אז הוא משתמש בדברים
.שהם מאוד ריאליים

185
00:09:33,280 --> 00:09:37,680
לפני כמה שנים
,מי שבכלל דיבר על רכב

186
00:09:37,760 --> 00:09:39,560
,לא דיבר על מטוס
.לא דיבר על טלפון

187
00:09:39,640 --> 00:09:42,600
.טלפון נייד, הוא היה חולם

188
00:09:42,680 --> 00:09:45,680
אבל החלום של אז
.זה הריאלי של היום

189
00:09:46,480 --> 00:09:47,880
?מה זה החלום

190
00:09:47,960 --> 00:09:50,440
,החלום, התקווה
זה היכולת של האדם

191
00:09:50,520 --> 00:09:52,720
,לצאת מההיגיון הידוע לו

192
00:09:52,800 --> 00:09:55,280
מערכת החשיבה
,שהוא מכיר מהיום-יום

193
00:09:55,360 --> 00:09:59,920
ולפתח, להרחיב מעגלים
.ולראות מה שאיננו כאן

194
00:10:00,000 --> 00:10:04,800
האמונה היא היכולת להפוך
,את מה שלא נראה לנראה

195
00:10:04,880 --> 00:10:07,240
להתייחס לנתונים
.שכעת הם לא במציאות

196
00:10:07,320 --> 00:10:09,960
,זו האמונה
.להתייחס למה שאני לא רואה

197
00:10:10,040 --> 00:10:13,840
,ההיגיון זה לראות מה שאני רואה
.וזה נהדר אבל זה לא מספיק

198
00:10:13,920 --> 00:10:18,480
,כדי לראות עתיד חדש
,כדי לנוע קדימה

199
00:10:18,560 --> 00:10:21,160
האדם צריך להתייחס
למה שהוא לא רואה

200
00:10:21,240 --> 00:10:23,000
.ולהעניק לזה משקל רציני

201
00:10:23,080 --> 00:10:26,880
,וזה משקפיים חדשות
.משקפי האמונה

202
00:10:26,960 --> 00:10:29,800
,האמונה היא הפתח לעולם חדש

203
00:10:29,880 --> 00:10:32,600
,הפתח לעולם טוב
,לעולם איכותי

204
00:10:32,680 --> 00:10:34,240
,לעולם שיש בו יצירתיות

205
00:10:34,320 --> 00:10:38,840
לעולם שבו האדם לא מגביל את עצמו
,על בסיס העבר שלו

206
00:10:38,920 --> 00:10:40,160
,הוא צריך משקפיים חדשות

207
00:10:40,240 --> 00:10:42,720
ההיגיון לא יספיק לכאן
:כי ההיגיון אומר

208
00:10:42,800 --> 00:10:45,120
,אתמול השפילו אותי
,אתמול ביזו אותי

209
00:10:45,200 --> 00:10:48,000
,אתמול הייתי לא שווה
?אז איך פתאום מחר אני אהיה שווה

210
00:10:48,080 --> 00:10:51,120
.אתה צודק במשקפיים של ההיגיון

211
00:10:51,560 --> 00:10:54,560
,אבל יש משקפיים חדשות
.משקפי האמונה

212
00:10:54,640 --> 00:10:56,960
משקפי האמונה
:אלה משקפיים שאומרות

213
00:10:57,040 --> 00:11:01,400
אל תיתן למי שהיית אתמול
.להגביל את מי שאתה יכול להיות מחר

214
00:11:01,480 --> 00:11:04,720
מחר אתה יכול להיות אדם
.הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל

215
00:11:04,800 --> 00:11:10,120
תשתחרר ממערכת החשיבה
ההגיונית, הריאלית בעיניך

216
00:11:10,200 --> 00:11:12,360
.ותפקח את עיני האמונה

217
00:11:12,440 --> 00:11:16,480
להתייחס לנתונים חדשים
.שהם לא כעת במציאות

218
00:11:16,800 --> 00:11:20,760
אל תאמר לבורא עולם
,כמה הבעיות שלך גדולות

219
00:11:20,840 --> 00:11:22,320
.זה עולם ההיגיון

220
00:11:22,400 --> 00:11:26,520
אלא תאמר לבעיות שלך
.כמה בורא עולם הוא גדול

221
00:11:26,600 --> 00:11:28,040
.זה משקפי האמונה

222
00:11:28,120 --> 00:11:34,120
משקפי האמונה: בעיה היא בעיה
אבל כשנוסיף נתון אחד לבעיה

223
00:11:34,200 --> 00:11:36,600
.אז כל התמונה כולה תשתנה

224
00:11:36,680 --> 00:11:40,840
,יוסף היה נמצא במצרים
,יוסף נמכר לעבד

225
00:11:40,920 --> 00:11:43,360
,יוסף היה בן אהוב על אבא שלו

226
00:11:43,440 --> 00:11:46,760
,יוסף היה אח מבין כמה וכמה אחים

227
00:11:46,840 --> 00:11:49,160
היה אדם יקר
,אבל הוא נמכר למצרים

228
00:11:49,240 --> 00:11:53,280
ושם במצרים הוא נעשה עבד
.ולאחר מכן בבית סוהר

229
00:11:53,640 --> 00:11:55,840
,יש את כל הסיבות להיות מיואש

230
00:11:55,920 --> 00:11:58,440
.יש את כל הסיבות להיות מתוסכל

231
00:11:58,520 --> 00:12:01,400
,על פי ההיגיון
,אף אחד לא יצא ממצרים

232
00:12:01,480 --> 00:12:04,520
בטח עם רזומה כזה
.להיות עוד משנה למלך

233
00:12:04,600 --> 00:12:09,400
,אתה צודק, זה במשקפי ההיגיון
.במשקפי העבר

234
00:12:09,480 --> 00:12:12,440
על בסיס העבר
?הסטטיסטיקה מה אומרת

235
00:12:12,520 --> 00:12:14,480
היא אומרת שאם היית בבית סוהר

236
00:12:14,560 --> 00:12:17,880
איך פתאום תהיה מספר שתיים
?אחרי פרעה מלך מצרים

237
00:12:17,960 --> 00:12:20,360
.צודק, במשקפי ההיגיון

238
00:12:20,440 --> 00:12:24,800
ואם יוסף, אם יוסף הצדיק
היה מסתכל במשקפי ההיגיון

239
00:12:24,880 --> 00:12:28,520
הוא באמת היה נשאר יוסף אלמוני
.שאף אחד לא מכיר אותו

240
00:12:28,600 --> 00:12:30,280
?אז מה מיוחד ביוסף

241
00:12:30,360 --> 00:12:33,240
,היו לו משקפיים חדשות
,משקפי האמונה

242
00:12:33,320 --> 00:12:36,080
:משקפיים שאומרות
.חכה, אתה לא יודע

243
00:12:36,160 --> 00:12:39,560
,אין אדם שאין לו מקום
.אין אדם שאין לו שעה

244
00:12:39,640 --> 00:12:41,560
,עוד יגיע הרגע
עוד יגיע המועד

245
00:12:41,640 --> 00:12:44,120
,ואתה תראה שהתמונה היא תתהפך

246
00:12:44,200 --> 00:12:48,520
עוד נתון אחד יתווסף
.וכל התמונה כולה היא תשתנה

247
00:12:48,600 --> 00:12:49,720
?מה הנתון

248
00:12:49,800 --> 00:12:54,760
אז טכנית היה איזשהו שר
שהוא נכנס גם כן לבית סוהר

249
00:12:54,840 --> 00:12:56,200
.ויוסף פתר לו חלומות

250
00:12:56,280 --> 00:12:58,400
:בסוף המליצו לפרעה

251
00:12:58,480 --> 00:13:01,600
יש אולי מישהו בבית סוהר
.שיכול לפתור לך חלומות

252
00:13:01,680 --> 00:13:06,960
,בסוף הנתון היה אולי טכני
אבל כדי להגיע לנתון הזה

253
00:13:07,040 --> 00:13:09,320
,לא לאבד את המרץ
,לא לאבד את האישיות

254
00:13:09,400 --> 00:13:12,440
,לא לאבד את יוסף
,את סוג האדם שהוא היה

255
00:13:12,520 --> 00:13:15,400
?מה הוא היה צריך
.אמונה

256
00:13:15,480 --> 00:13:20,280
אמונה שברגע אחד יכול בורא עולם
לשנות את כל התמונה כולה

257
00:13:20,360 --> 00:13:25,440
על ידי שמוסיפים
,נתון אחד לכל ההווה של האדם

258
00:13:25,520 --> 00:13:29,480
וברגע אחד האדם יכול לקפוץ
כמה וכמה מדרגות

259
00:13:29,560 --> 00:13:33,160
מבית סוהר, בבת אחת
.הוא קופץ להיות משנה למלך

260
00:13:33,240 --> 00:13:35,280
?אבל מה התפקיד של האדם

261
00:13:35,360 --> 00:13:39,080
התפקיד של האדם
,לא לאבד את האמונה

262
00:13:39,160 --> 00:13:43,120
לדעת שתמיד אפשר להוסיף
נתון אחד לחיים

263
00:13:43,200 --> 00:13:45,520
.וכל התמונה כולה משתנה

264
00:13:45,600 --> 00:13:50,040
לנבור בעבר היא לא תמיד הדרך
.ליצירת עתיד חדש

265
00:13:50,120 --> 00:13:53,440
הדרך לרפא את העבר
היא בוודאי על ידי כך

266
00:13:53,520 --> 00:13:57,280
שאדם מתמקד בעתיד חדש
.שאותו הוא רוצה

267
00:13:57,360 --> 00:14:00,560
?איך הוא יכול לייצר עתיד חדש
.בעזרת האמונה

268
00:14:00,640 --> 00:14:02,400
?איזה סוג אדם אני רוצה להיות

269
00:14:02,480 --> 00:14:04,320
?איזה סוג עתיד אני רוצה להיות

270
00:14:04,400 --> 00:14:08,760
אני מחובר לבורא עולם
,ולבורא עולם אין בעיה שמפתיעה אותו

271
00:14:08,840 --> 00:14:11,400
:אין בעיה שבורא עולם יכול להגיד

272
00:14:11,480 --> 00:14:15,320
,רגע, סליחה, המחלה הזו, הקושי הזה
.זה הפתעה בשבילי

273
00:14:15,400 --> 00:14:18,880
,אין הפתעות לבורא עולם
.יש הפתעות לבני אדם

274
00:14:18,960 --> 00:14:21,400
ובני אדם כשנשאבים
אל ההפתעות שלהם

275
00:14:21,480 --> 00:14:23,200
.אז הם מופתעים והם בשוק

276
00:14:23,280 --> 00:14:26,920
אבל כשהם יוצאים
מההיגיון רק שלהם

277
00:14:27,000 --> 00:14:32,320
ומתחילים להתייחס אל נתונים
,שהם עדיין לא כאן אבל עוד יגיעו

278
00:14:32,920 --> 00:14:35,600
,אז הלב, הלב ממשיך לפעול

279
00:14:35,680 --> 00:14:38,400
,המרץ, המוטיבציה
,התנועה קדימה

280
00:14:38,480 --> 00:14:42,400
אני את שלי עושה, אני מתפקד
,ואני יוזם ואני פועל

281
00:14:42,480 --> 00:14:44,160
.אני מתקדם קדימה

282
00:14:44,240 --> 00:14:48,040
,כרגע, בשלב הזה של החיים
.אני עושה מה שאני יכול

283
00:14:48,280 --> 00:14:50,960
:אומרים רבותינו במשנה בפרקי אבות

284
00:14:51,040 --> 00:14:54,520
כל בן אדם מצד אחד
.הוא לא בטל ממלאכתו

285
00:14:54,600 --> 00:14:58,560
,אתה לא יכול להתבטל למלאכה
.תעשה, תפעל מה שבידיים שלך

286
00:14:58,640 --> 00:15:01,000
.מצד שני, לא עליך המלאכה לגמור

287
00:15:01,080 --> 00:15:04,400
אתה לא אחראי לכל התוצאות
.של כל דבר בחיים

288
00:15:04,480 --> 00:15:07,360
תתרכז איך אתה יכול להיות
,טוב יותר בעבודה

289
00:15:07,440 --> 00:15:09,800
,טוב יותר בחברה
,טוב יותר במשפחה

290
00:15:09,880 --> 00:15:12,520
.טוב יותר ברוחניות
?לאיפה נגיע

291
00:15:12,600 --> 00:15:15,160
,אנחנו נמשיך עם שלנו
,עם העשייה

292
00:15:15,240 --> 00:15:18,120
גם הגיונית, אבל בואו נשלב
,משקפיים חדשות

293
00:15:18,200 --> 00:15:21,240
משקפי האמונה
.שמאמינים בעתיד טוב יותר

294
00:15:21,440 --> 00:15:26,360
,ואז מהמקום הזה בורא עולם
,בזמן הראוי, בזמן המתאים

295
00:15:26,440 --> 00:15:29,680
,אין לך אדם שאין לו מקום"
."אין לך אדם שאין לו שעה

296
00:15:29,760 --> 00:15:32,160
כשיגיע הרגע, כשיגיע הזמן

297
00:15:32,240 --> 00:15:36,440
והוא יחליט שחלון ההזדמנויות
,הוא ראוי להיפתח לפנינו

298
00:15:36,520 --> 00:15:38,040
.אז יהיה מי שיעבור

299
00:15:38,120 --> 00:15:42,400
כאשר האדם הוא לא מתעסק
,רק בעבר שלו, אלא גם בעתיד

300
00:15:42,480 --> 00:15:45,880
הוא נשאב לקראת העתיד
,שאליו הוא רוצה להגיע

301
00:15:45,960 --> 00:15:49,000
זה ממלא את האדם
.במוטיבציה, במרץ

302
00:15:49,080 --> 00:15:54,840
זה המניע והמנוע של האדם
.לשיפור האופי והאישיות שלו

303
00:15:54,920 --> 00:15:57,840
.אז בואו ונכבד את העבר שלנו

304
00:15:57,920 --> 00:16:01,880
,נכון, היה עבר
,אולי סבלתי, אולי התמודדתי

305
00:16:01,960 --> 00:16:04,880
,אבל בואו לא נשקע בו
בואו לא נישאב אליו

306
00:16:04,960 --> 00:16:08,960
כי את העבר לא מרפאים
על ידי ההישאבות אליו

307
00:16:09,040 --> 00:16:09,959
אלא
על ידי

308
00:16:09,968 --> 00:16:11,527
שהאדם חווה
,את ההווה

309
00:16:12,120 --> 00:16:13,600
נע לקראת
,העתיד

310
00:16:13,680 --> 00:16:15,240
מפתח את
האישיות

311
00:16:15,320 --> 00:16:21,080
,ואז רואה שגם העבר
.הכול התברר שהכול לטובה

312
00:16:21,680 --> 00:16:22,600
.בהצלחה

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה