x
הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - מצוות הציצית

הרב ירון אשכנזי

מדוע מצוות ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה, וכיצד מקיימים אותה? הרב ירון אשכנזי בהרצאה יסודית ומקיפה על מצוות הציצית, הלכה למעשה  

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,290 --> 00:00:13,880
,"הימים ימי מלחמת "צוק איתן

2
00:00:14,760 --> 00:00:15,960
כל עם
ישראל

3
00:00:16,100 --> 00:00:17,520
מתפלל על
חיילי

4
00:00:17,700 --> 00:00:18,930
צבא הגנה
לישראל

5
00:00:19,010 --> 00:00:20,830
שיחזרו בשלום
.לבתיהם

6
00:00:21,410 --> 00:00:26,260
,החיילים נכנסים אל תוך מאורת השדים
,לתוך עזה

7
00:00:26,890 --> 00:00:31,110
שם צריכים לטהר
.את כל קיני הצרעות שנמצאים שם

8
00:00:32,850 --> 00:00:37,600
גדוד הצנחנים הופקד
,להיכנס לבית

9
00:00:37,810 --> 00:00:43,680
,שלפי הנתונים שהיו בידי השב"כ
,מדובר בבית חשוד מאוד

10
00:00:44,140 --> 00:00:47,400
.בית עם הרבה מאוד סכנות

11
00:00:48,210 --> 00:00:51,600
החיילים עומדים בהיכון
,להיכנס לבית

12
00:00:51,830 --> 00:00:54,910
והנה אחד החיילים
:אומר לחבריו

13
00:00:55,520 --> 00:00:57,930
שמעתי שיש סגולה
מאוד מיוחדת

14
00:00:58,410 --> 00:01:01,150
,שאם שמים ציצית על הבגדים

15
00:01:01,570 --> 00:01:03,850
.הציצית הזאת יש לה שמירה מיוחדת

16
00:01:04,210 --> 00:01:07,140
זה שכפ"ץ רוחני
.ששומר על האדם

17
00:01:07,550 --> 00:01:12,350
מה דעתכם? אולי כולנו עכשיו
?נתעטף בציצית וניכנס לתוך הבית

18
00:01:13,410 --> 00:01:17,430
.כל החברים כולם הסכימו ורצו

19
00:01:17,530 --> 00:01:19,090
:התקשרו לרב האוגדה

20
00:01:19,760 --> 00:01:21,920
.אנא ממך תספק לנו ציציות

21
00:01:22,020 --> 00:01:24,700
,לפני שנכנסים אל תוך הבית
.רוצים ציציות

22
00:01:25,410 --> 00:01:26,800
.הרב מהר הגיע

23
00:01:27,940 --> 00:01:31,560
לאחר כמה זמן
,כל החיילים עטו על גופם ציצית

24
00:01:31,920 --> 00:01:35,250
,כולל החיילים הדרוזים
,מחסידי אומות העולם

25
00:01:35,660 --> 00:01:39,020
,גם הם שמו את הציצית על גופם
.האמינו בסגולה

26
00:01:39,620 --> 00:01:42,550
והחיילים נכנסו אל תוך הבית

27
00:01:43,330 --> 00:01:45,700
.ולא ייאמן כי יסופר

28
00:01:46,510 --> 00:01:52,370
מה שהם חשבו לכתחילה היה כאין וכאפס
.לעומת מה שראו בעיניים

29
00:01:52,930 --> 00:01:59,010
,פיצוצים בכל מקום
.מוקשים, מטעני צד, יריות

30
00:01:59,500 --> 00:02:05,260
,החיילים נכנסו בחירוף נפש
.טיהרו את כל הבית ויצאו מן הבית

31
00:02:05,560 --> 00:02:09,110
לאחר שיצאו מן הבית
:עשו ספירה, בדיקה

32
00:02:09,340 --> 00:02:12,670
?מה קרה
?מי נפגע? כמה נשארנו

33
00:02:13,620 --> 00:02:20,530
,להפתעתם, כולם יצאו חיים
.בריאים ושלמים ללא שריטה וללא פגע

34
00:02:21,440 --> 00:02:24,450
את הסיפור הזה שמעתי
מאחד החיילים

35
00:02:24,690 --> 00:02:26,370
.שהיה שם בגדוד

36
00:02:26,520 --> 00:02:28,230
אותו החייל סיפר לי את הסיפור

37
00:02:28,290 --> 00:02:32,120
והוסיף שכל אותם החיילים
שהיו נוכחים באותו מקום

38
00:02:32,180 --> 00:02:37,140
החליטו שהם מתחזקים במצוות הציצית
.מכאן ואילך באופן קבע

39
00:02:37,930 --> 00:02:40,670
,איזו מצווה מיוחדת זאת
?מצוות ציצית

40
00:02:41,390 --> 00:02:45,480
הגמרא אומרת שמצוות ציצית
,היא שקולה כנגד כל התורה כולה

41
00:02:45,690 --> 00:02:48,080
כך אומרת הגמרא
.במסכת מנחות

42
00:02:48,290 --> 00:02:51,128
:בשם רבי שמעון בר יוחאי מבואר

43
00:02:51,468 --> 00:02:56,387
כל הזהיר במצוות ציצית"
."זוכה ומקבל פני שכינה

44
00:02:57,230 --> 00:03:02,290
,תאר לעצמך, ידידי
:בא אליך בורא עולם ואומר

45
00:03:02,370 --> 00:03:09,220
,בני היקר, אם אתה זהיר במצוות ציצית
.אתה תזכה לקבל את פני השכינה הקדושה

46
00:03:10,570 --> 00:03:12,480
מישהו יכול לוותר
?על דבר כזה

47
00:03:12,960 --> 00:03:14,180
.איזו זכות עצומה

48
00:03:15,350 --> 00:03:16,970
?ומה יש במצוות ציצית

49
00:03:17,580 --> 00:03:18,990
?מה עצם המצווה

50
00:03:19,530 --> 00:03:23,650
:מבואר בתורה
,כל בגד שיש לו ארבע כנפות

51
00:03:24,570 --> 00:03:29,380
,ארבע כנפות, כלומר בגד שהוא מרובע
שיש שתי כנפות מקדימה

52
00:03:29,700 --> 00:03:33,410
- ושתי כנפות מאחורה
,הוא מחויב בציצית

53
00:03:33,990 --> 00:03:38,650
שנאמר: "ועשו להם ציצית
."על כנפי בגדיהם לדורותם

54
00:03:39,450 --> 00:03:42,210
אז מכאן אנחנו רואים
,שצריכים לעשות

55
00:03:42,260 --> 00:03:45,680
על כל בגד שיש לו ארבע כנפות
.צריכים להטיל בו ציצית

56
00:03:46,750 --> 00:03:50,210
ויש כמה וכמה רמזים
,מיוחדים מאוד בציצית

57
00:03:50,410 --> 00:03:51,510
.כמו שאנחנו נראה תכף

58
00:03:51,910 --> 00:03:56,260
:והגמרא אומרת
חביבים ישראל לפני הקב"ה"

59
00:03:56,660 --> 00:04:00,440
שהקב"ה ציווה אותם"
,ונתן להם מצוות מאוד מיוחדות

60
00:04:01,000 --> 00:04:05,040
ציצית בבגדיהם ותפילין בראשיהם"

61
00:04:05,620 --> 00:04:08,060
,ומזוזה בפתחיהם"

62
00:04:08,610 --> 00:04:13,000
,וכל מי שהוא זהיר במצווה הזאת"
,במצוות הללו

63
00:04:13,190 --> 00:04:15,410
."בחיזוק הוא שאינו חוטא"

64
00:04:15,630 --> 00:04:20,520
- מי שהוא זהיר במצוות האלה
.חזקה שהוא לא חוטא שום חטאים

65
00:04:20,820 --> 00:04:23,920
כמובן שהוא מתכוון לעשות את המצוות
והוא גם מכוון בהן

66
00:04:24,240 --> 00:04:29,100
אז יש עליו חזקה
.של שמירה מיוחדת, שהוא לא חוטא

67
00:04:29,670 --> 00:04:31,100
.אילו מצוות עצומות

68
00:04:31,410 --> 00:04:34,140
וכמה וכמה רמזים
.יש לנו בציצית

69
00:04:34,400 --> 00:04:38,970
,קודם כול, השיעור של הציצית
כמה השיעור של הציצית

70
00:04:39,400 --> 00:04:46,470
,כדי שנהיה חייבים לעשות ציצית
?את החוטים של הציצית

71
00:04:46,830 --> 00:04:52,960
,השיעור של הציצית עצמה
היא צריכה להיות אמה מלפניו ואמה מאחריו

72
00:04:53,410 --> 00:04:55,030
.ורוחב אמה

73
00:04:55,380 --> 00:04:57,610
,כלומר, אם אנחנו מדברים בסנטימטרים

74
00:04:57,890 --> 00:05:04,640
,זה צריך להיות 96 ס"מ האורך, 48 ס"מ הרוחב

75
00:05:05,010 --> 00:05:11,240
וזה חוץ מהמקום של הנקב
.שמכניסים את הציצית על גבי הגוף

76
00:05:11,380 --> 00:05:13,870
.חוץ מהנקב, זה השיעור של הציצית

77
00:05:14,210 --> 00:05:19,780
אמה מלפניו ואמה מאחריו
.ואמה רוחב, חוץ ממקום הנקב

78
00:05:20,160 --> 00:05:23,920
,אם אדם יש לו ציצית כזאת
.זאת ציצית מחויבת מן התורה

79
00:05:24,300 --> 00:05:29,700
,עוד כתב רבנו הבן איש חי
,שלכתחילה צריך להקפיד על ציצית מצמר

80
00:05:29,950 --> 00:05:33,170
,צמר רחלים
.שזו ציצית שהיא מדאורייתא

81
00:05:33,520 --> 00:05:37,000
,שאר הבדים
,בגד שהוא רגיל, סינתטי

82
00:05:37,300 --> 00:05:39,800
,הוא לא חיוב מן התורה
.אלא חיוב מדרבנן

83
00:05:39,970 --> 00:05:43,140
הספרדים נהגו להחמיר בזה
,הרבה יותר

84
00:05:43,360 --> 00:05:47,220
שבאמת לכתחילה להקפיד
.על ציצית שהיא עשויה מצמר

85
00:05:47,970 --> 00:05:50,260
בואו נראה כמה רמזים
.יש בציצית

86
00:05:50,710 --> 00:05:55,270
קודם כול, אנחנו רואים כאן
.את הציצית שיש בה ארבע כנפות

87
00:05:55,890 --> 00:05:59,780
,עוד כנף ועוד כנף
.ארבע כנפות - מחויב בציצית

88
00:06:00,500 --> 00:06:03,540
.נתבונן על הגדיל של הציצית

89
00:06:03,840 --> 00:06:09,020
,הגדיל של הציצית עצמו
אנחנו רואים שיש חמישה קשרים

90
00:06:09,650 --> 00:06:13,800
ויש באמצע איזה שהם קשרים קטנים
."שנקראים "כריכות

91
00:06:14,250 --> 00:06:16,410
.בין קשר לקשר יש כריכות

92
00:06:16,840 --> 00:06:18,410
?מה הרמזים שבציצית

93
00:06:19,490 --> 00:06:21,650
.דבר ראשון, נתבונן על החוטים

94
00:06:22,400 --> 00:06:25,890
החוטים, אומר רבנו בחיי
,"בספר "כד הקמח

95
00:06:26,210 --> 00:06:29,120
.שהחוטים הם בדמיון שערות הראש

96
00:06:29,510 --> 00:06:33,310
,כמו שכתוב בפסוק
."וייקחני בציצית ראשי"

97
00:06:33,840 --> 00:06:37,820
.החוטים הללו הם בדמיון השערות

98
00:06:38,710 --> 00:06:42,260
אנחנו רואים כאן
את החורים שיש בכנפות

99
00:06:42,530 --> 00:06:44,190
.שדרכם מעבירים את החוטים

100
00:06:44,490 --> 00:06:48,620
,החורים הללו זה דומה לעיניים
.זה דמיון לעיניים

101
00:06:49,280 --> 00:06:52,700
,בנוסף, יש לנו חמישה קשרים
.כמו שאנחנו רואים כאן

102
00:06:52,860 --> 00:06:56,530
חמישה קשרים
.כנגד חמשת החושים של האדם

103
00:06:56,890 --> 00:07:00,620
:יש לו חמישה חושים
,חוש הראייה, חוש השמיעה

104
00:07:01,060 --> 00:07:04,620
חוש הריח, חוש הדיבור
.וחוש המישוש

105
00:07:05,170 --> 00:07:09,680
- חמישה חושים שיש לאדם
.כנגד זה יש לנו חמישה קשרים

106
00:07:10,410 --> 00:07:17,410
גם כן, יש לנו אם ניקח
- את חמשת הקשרים כפול ארבע כנפות

107
00:07:17,770 --> 00:07:24,250
יש לנו 20 קשרים. 20 קשרים
.זה כנגד 20 אצבעות הידיים והרגליים

108
00:07:24,700 --> 00:07:26,410
.זה מקיף את כל האדם

109
00:07:26,750 --> 00:07:31,110
:אם נתבונן נראה, התורה אומרת
."ועשו להם על ציצית הכנף פתיל תכלת"

110
00:07:31,550 --> 00:07:35,520
בזמן שהיה בית המקדש קיים
.ידעו בדיוק מה זה התכלת

111
00:07:35,680 --> 00:07:39,540
הגמרא אומרת שמדובר
,על איזה סוג מסוים של תכלת

112
00:07:39,840 --> 00:07:43,280
שזה עשוי מדם
של איזשהו חילזון שנמצא באוקיינוס

113
00:07:43,700 --> 00:07:46,240
ואחת ל-70 שנה
.הוא עולה ליבשה

114
00:07:46,640 --> 00:07:49,540
מהדם של החילזון הזה
.עושים את הצבע של התכלת

115
00:07:50,420 --> 00:07:53,360
,יש ציווי, ולכן היום
,שאנחנו לא יודעים מה זה התכלת

116
00:07:53,800 --> 00:07:56,290
.אז אנחנו לא מטילים את התכלת

117
00:07:56,640 --> 00:08:00,480
יש חוקרים שאומרים
,שמצאו את החילזון הזה

118
00:08:00,990 --> 00:08:06,500
ובאמת כמה וכמה מגדולי האדמו"רים
נוהגים על פי זה באמת לשים

119
00:08:06,750 --> 00:08:09,670
.ולצבוע פתיל אחד של תכלת בציצית

120
00:08:10,320 --> 00:08:14,400
,אבל גדולי הפוסקים בזמננו
,כמו מרן הרב עובדיה

121
00:08:14,770 --> 00:08:18,780
מרן הרב אלישיב
,ומרן הרב שמואל וואזנר

122
00:08:19,020 --> 00:08:21,620
שלושתם נקטו שעדיף
"שב ואל תעשה עדיף"

123
00:08:22,030 --> 00:08:23,360
,ולא להטיל פתיל תכלת

124
00:08:23,460 --> 00:08:26,020
,אבל כמו שאמרנו
.אלו ואלו דברי אלוקים חיים

125
00:08:26,320 --> 00:08:33,210
ישנם גדולי האדמו"רים שנוקטים שכן
.להטיל תכלת בציצית לפי מה שגילו היום

126
00:08:33,760 --> 00:08:35,700
,התכלת הזאת
?מה משמעותה

127
00:08:36,330 --> 00:08:38,140
?למה צריכים להטיל פתיל תכלת

128
00:08:38,370 --> 00:08:43,630
אומרת הגמרא: התכלת היא דומה לים
והים דומה לרקיע

129
00:08:44,130 --> 00:08:46,180
.והרקיע דומה לכיסא הכבוד

130
00:08:46,480 --> 00:08:51,730
נמצא שכאשר אדם מתבונן
.בפתיל התכלת, הוא זוכר את בורא עולם

131
00:08:51,910 --> 00:08:56,360
על ידי זה הוא נזכר בבורא עולם
.ועל ידי זה הוא נזכר במצוות

132
00:08:56,690 --> 00:09:00,470
הגמרא דורשת שהציצית
,היא שקולה כנגד כל המצוות

133
00:09:00,530 --> 00:09:04,560
ממה שכתוב: "וראיתם אותו
."'וזכרתם את כל מצוות ה

134
00:09:05,100 --> 00:09:06,320
."'את כל מצוות ה"

135
00:09:06,810 --> 00:09:11,710
?מה זה את כל מצוות השם
.שהציצית היא שקולה כנגד כל מצוות השם

136
00:09:12,480 --> 00:09:13,950
?אבל למה דווקא תכלת

137
00:09:14,370 --> 00:09:19,240
?למה לא ירוק? למה לא אדום
?למה לא שחור? למה תכלת

138
00:09:20,060 --> 00:09:24,630
,אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן
,לפני כ-800 שנה

139
00:09:24,790 --> 00:09:26,020
.מבאר את הדבר הזה

140
00:09:26,170 --> 00:09:30,320
אומר הרמב"ן: תכלת היא כוללת
.את כל הצבעים

141
00:09:31,150 --> 00:09:34,900
,בואו ניקח לדוגמה
.אדם מתבונן ומסתכל אל האופק

142
00:09:35,160 --> 00:09:37,540
?איזה צבע הוא יראה
.צבע תכלת

143
00:09:38,320 --> 00:09:44,370
,לאחר מכן, כאשר הוא מתקרב אל היעד
.לפתע נפרש בעיניו האופק בצורה אחרת

144
00:09:44,680 --> 00:09:49,290
,הוא רואה פה ירוק, פה חום
.פה אדום, פה כחול, פה שחור

145
00:09:49,840 --> 00:09:53,520
אבל כאשר הוא מתבונן מרחוק
הוא רואה צבע תכלת

146
00:09:53,940 --> 00:09:56,820
כי התכלת היא התכלית
,של כל הצבעים

147
00:09:56,930 --> 00:09:58,130
.היא כוללת את כולם

148
00:09:59,040 --> 00:10:02,080
,כמו שאנחנו שומעים
.תכלת" זה מלשון תכלית"

149
00:10:02,640 --> 00:10:07,360
כאשר האדם מתבונן בתכלת
הוא צריך לזכור את התכלית

150
00:10:07,560 --> 00:10:09,360
.שלשמה הוא הגיע לעולם הזה

151
00:10:09,940 --> 00:10:12,010
?למה באנו לפה
?מה התכלית

152
00:10:12,160 --> 00:10:16,650
,כאשר הוא מתבונן בתכלית
- "'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה"

153
00:10:16,800 --> 00:10:20,640
,הוא נזכר במצוות השם
.זו הסיבה שזה גורם ליראת שמיים

154
00:10:20,920 --> 00:10:24,280
,כאשר אדם זהיר במצוות ציצית
,זה גורם ליראת שמיים

155
00:10:24,340 --> 00:10:26,040
.זה מציל את האדם מן העבירה

156
00:10:26,340 --> 00:10:31,300
הגמרא במסכת מנחות מספרת
,על אותו התלמיד, תלמיד של רבי עקיבא

157
00:10:31,570 --> 00:10:36,640
שניצל מעבירה מאוד מאוד חמורה
.בזכות מצוות הציצית

158
00:10:36,890 --> 00:10:40,970
עד כדי כך שאותה אישה
שהוא עמד לחטוא איתה

159
00:10:41,330 --> 00:10:46,100
התגיירה והגיעה לבית מדרשו
.של רבי עקיבא והתגיירה כהלכה

160
00:10:46,180 --> 00:10:48,460
,עד כדי כך
.בזכות מצוות הציצית

161
00:10:49,260 --> 00:10:52,470
נמצא שהמעלה של הציצית
.מעלתה עצומה

162
00:10:53,150 --> 00:10:58,050
מסופר על אותו בחור
שהיה זהיר במצוות ציצית מאוד מאוד

163
00:10:58,610 --> 00:11:02,200
,ולא עלינו, מסכן
.גילו לו את המחלה הנוראה

164
00:11:03,540 --> 00:11:07,620
,כל אדם שגילו לו את המחלה
.יש כל מיני סוגים של טיפולים

165
00:11:08,140 --> 00:11:10,780
אותו הבחור היה צריך לעבור
,טיפול כימותרפי

166
00:11:11,280 --> 00:11:15,290
שאף אחד מעם ישראל
ולא מחסידי אומות העולם

167
00:11:15,320 --> 00:11:20,240
,לא יחווה דבר כזה
.השם ירחם איזה צער ואיזה ייסורים זה

168
00:11:20,980 --> 00:11:26,350
לפני הטיפול הכימותרפי
צריכים להכניס את האדם לתוך בידוד

169
00:11:26,800 --> 00:11:29,970
,כדי שלא, חס ושלום
יקבל חיידק אחר

170
00:11:30,370 --> 00:11:32,210
.ושלא ידבק במחלה אחרת

171
00:11:32,550 --> 00:11:35,760
הבגדים שמביאים להם
הם בגדים סטריליים ונקיים

172
00:11:36,000 --> 00:11:37,570
.שרק בית החולים מספק

173
00:11:37,700 --> 00:11:41,340
אבל אותו הבחור
.מאוד רצה לקיים מצוות ציצית

174
00:11:41,410 --> 00:11:44,100
הוא הלך והתייעץ
עם הרופא האישי שלו

175
00:11:44,480 --> 00:11:46,180
איך הוא יוכל לקיים
.את מצוות הציצית

176
00:11:46,270 --> 00:11:49,190
והרופא נתן לו פתרון
,איך לכבס את הציצית

177
00:11:49,600 --> 00:11:53,930
איזה חומרים לשים, איך לסגור אותה
.לאחר מכן באריזה הרמטית

178
00:11:54,490 --> 00:11:57,160
,ואמר לו: אם אתה עושה כך
אין בעיה, אתה יכול להיות

179
00:11:57,250 --> 00:11:58,850
.עם הציצית בזמן הטיפול

180
00:11:59,550 --> 00:12:05,230
,ויהי היום, הבחור שלנו מגיע
,לובש את הבגדים של בית החולים

181
00:12:06,630 --> 00:12:09,960
עוטה על עצמו את הציצית
.ובא להיכנס לחדר

182
00:12:10,060 --> 00:12:13,340
!האחות אומרת: בשום אופן
.כך אתה לא נכנס

183
00:12:14,840 --> 00:12:17,930
.גברתי, אני בדקתי עם הרופא
.אני שאלתי

184
00:12:18,690 --> 00:12:21,100
אני לא בא עם ציצית
.שהיא לא מכובסת

185
00:12:21,400 --> 00:12:25,140
.מכובסת, מחוטאת כדין
.כדת וכדין

186
00:12:25,700 --> 00:12:27,820
אני לא נכנס לטיפול
.בלי ציצית

187
00:12:28,930 --> 00:12:31,380
.אדוני היקר, אצלנו יש חוקים

188
00:12:32,050 --> 00:12:35,510
,אם אתה מתעקש
.אני לא עושה לך את הטיפול

189
00:12:35,930 --> 00:12:38,770
טוב, אני לא נכנס לטיפול
.בלי ציצית

190
00:12:39,490 --> 00:12:45,240
,וכך יושב לו אותו הבחור
.יושב בחדר ההמתנה וממתין

191
00:12:45,480 --> 00:12:47,700
.האחות בשלה והוא בשלו

192
00:12:48,640 --> 00:12:52,860
לאחר כשלוש שעות
,עובר ראש המחלקה

193
00:12:53,500 --> 00:12:56,030
הוא מגיע ורואה
.את הבחור הזה יושב בחוץ

194
00:12:56,610 --> 00:13:00,970
הוא אומר לו: ידידי, לא היית אמור
,להיות בתוך הטיפול עכשיו

195
00:13:01,120 --> 00:13:02,860
?בשעת הטיפול
,הוא אומר לו: כן

196
00:13:02,900 --> 00:13:09,680
אבל אני כיבסתי את הציצית
,לפי מה שאמר לי אותו החבר, הרופא

197
00:13:09,930 --> 00:13:11,680
,מה שאמר לי הרופא האישי שלי

198
00:13:12,330 --> 00:13:13,400
.וכך עשיתי

199
00:13:13,530 --> 00:13:16,450
ועכשיו האחות הזאת לא מוכנה
.לתת לי להיכנס עם הציצית

200
00:13:16,530 --> 00:13:19,590
אני לא נכנס לטיפול
.בלי ציצית

201
00:13:19,940 --> 00:13:22,110
.הציצית היא השומרת
.אני לא מוכן

202
00:13:23,420 --> 00:13:26,550
,הפרופסור אמר: תמתין שתי דקות
.אני אסדר את העניינים

203
00:13:26,730 --> 00:13:30,650
הוא נכנס, לאחר כמה דקות
.יוצא כולו מרוגש

204
00:13:31,250 --> 00:13:36,470
,הוא אומר: אל תדאג, בוא תיכנס
.ואחרי זה אני אספר לך סיפור שלא תאמין

205
00:13:37,410 --> 00:13:40,640
,הבחור נכנס לטיפול
,עשה את הטיפול הכימותרפי

206
00:13:40,740 --> 00:13:44,900
מה שצריך. לאחר כמה שעות
.נכנס למשרד של הפרופסור

207
00:13:45,420 --> 00:13:47,170
,אומר לו הפרופסור: ידידי

208
00:13:48,260 --> 00:13:50,810
הציצית הזאת שמרה עליך
.מכל משמר

209
00:13:50,890 --> 00:13:52,810
.היא הצילה אותך ממוות בטוח

210
00:13:53,240 --> 00:13:59,040
,דע לך שבמקום לשים לך את החומר הנכון
.שמו את החומר ההפוך

211
00:13:59,590 --> 00:14:04,170
,אילו היית נכנס לטיפול
.חס ושלום אני לא יודע איפה היית עכשיו

212
00:14:04,690 --> 00:14:09,480
בזכות הציצית שאתה לבשת
,והתעקשת על מצוות הציצית

213
00:14:09,720 --> 00:14:12,820
בזכות זה ניצלת
.ממוות בטוח

214
00:14:13,490 --> 00:14:17,840
ברוך השם, בורא עולם
,ציווה אותנו במצוות כל כך יקרות

215
00:14:18,050 --> 00:14:19,250
.כל כך חשובות

216
00:14:19,580 --> 00:14:23,240
עם המצווה ביחד
הוא גם נתן לנו הרבה מאוד מתנות

217
00:14:23,510 --> 00:14:26,970
,בשביל שיהיה לנו טעם מתוק
.שנשמח במה שאנחנו עושים

218
00:14:27,259 --> 00:14:31,540
,לא רק בשביל לקנות את נצח הנצחים
שברור שזה הדבר המרכזי

219
00:14:31,900 --> 00:14:33,388
וזה הדבר
- החשוב ביותר

220
00:14:33,397 --> 00:14:34,620
,לקנות נצח

221
00:14:34,629 --> 00:14:37,164
לקנות גן עדן
,עלי אדמות

222
00:14:37,250 --> 00:14:38,430
,לנצח נצחים

223
00:14:38,830 --> 00:14:40,110
אבל גם
בעולם הזה

224
00:14:40,500 --> 00:14:41,860
הוא שלח לנו את הסוכריות

225
00:14:42,160 --> 00:14:45,820
שנוכל ככה ליהנות
.מהמצוות גם בעולם הזה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.5 (2 מדרגים)