הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - נח, היונה ומצוות התפילין

הרב עמנואל מזרחי

מדוע דווקא היונה נבחרה לבשר על סיום המבול? הרב עמנואל מזרחי בהרצאה מרתקת, כולל סגולה נפלאה למציאת חן

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,189 --> 00:00:11,643
.שלום לכם, צופים יקרים

2
00:00:12,116 --> 00:00:17,010
נפתח בסגולה נפלאה
.להצלחה ומציאת חן

3
00:00:17,854 --> 00:00:19,080
כשאדם נכנס
,לאיזה מקום

4
00:00:19,089 --> 00:00:20,938
כמו פגישה
של עבודה

5
00:00:20,947 --> 00:00:22,159
ועל זה
,הדרך

6
00:00:22,160 --> 00:00:23,956
יאמר עשר
פעמים לפני

7
00:00:23,965 --> 00:00:24,756
:את הפסוק

8
00:00:25,243 --> 00:00:27,534
."'ונח מצא חן בעיני ה"

9
00:00:27,665 --> 00:00:29,440
,עשר פעמים את הפסוק הזה

10
00:00:29,629 --> 00:00:34,560
:ולאחר מכן יאמר
."וכן אמצא חן וחסד בעיני אלוקים ואדם"

11
00:00:35,083 --> 00:00:37,367
עשר פעמים "ונח מצא חן
,"'בעיני ה

12
00:00:37,425 --> 00:00:39,367
,זה פסוק שלם
.אפשר להגיד עם שם השם

13
00:00:39,687 --> 00:00:43,709
לאחר מכן: "וכן אמצא
."חן וחסד בעיני אלוקים ואדם

14
00:00:43,905 --> 00:00:47,105
וייכנס לאותה פגישה
.או לאותו מקום שהוא צריך

15
00:00:47,912 --> 00:00:52,560
.עשרה דורות מאדם הראשון ועד נח

16
00:00:53,185 --> 00:00:55,287
,בדור של נח, אומרת התורה

17
00:00:56,509 --> 00:01:00,385
.אלה תולדות נח"
.נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

18
00:01:01,061 --> 00:01:04,850
ותישחת הארץ לפני האלוהים"
."ותימלא הארץ חמס

19
00:01:05,512 --> 00:01:08,283
.היו חטאים גדולים בדור של נח

20
00:01:08,923 --> 00:01:11,767
,ואז ציווה הקב"ה את נח לבנות תיבה

21
00:01:12,225 --> 00:01:14,858
שהתיבה הזאת
,האורך שלה יהיה 150 מטר

22
00:01:15,069 --> 00:01:18,960
,הרוחב שלה 25 מטר
.הגובה שלה 15 מטר

23
00:01:19,367 --> 00:01:21,323
.שלוש קומות באותה תיבה

24
00:01:21,440 --> 00:01:24,196
,הקומה העליונה לאנשים
באמצע לבהמות והחיות

25
00:01:24,290 --> 00:01:25,418
.ולמטה לפסולת

26
00:01:26,036 --> 00:01:29,556
ונח במשך 120 שנה בונה תיבה
.באותו דור

27
00:01:30,283 --> 00:01:32,901
,ואנשים היו צוחקים על נח
:שואלים אותו

28
00:01:32,974 --> 00:01:33,920
?נח, מה אתה עושה

29
00:01:34,007 --> 00:01:37,040
אמר להם: הקב"ה עתיד להביא מבול
ואני בונה תיבה

30
00:01:37,127 --> 00:01:40,320
,כדי שמי שירצה
ייכנס לתוך התיבה ויינצל

31
00:01:40,400 --> 00:01:41,541
.ולא יעשה את החטאים

32
00:01:41,607 --> 00:01:44,538
:היו צוחקים עליו ואומרים לו
,נח, תשב לנוח

33
00:01:44,683 --> 00:01:45,992
.תפסיק עם הדיבורים האלה

34
00:01:46,254 --> 00:01:48,429
.אנחנו לא מאמינים
.ועל זה הדרך

35
00:01:49,367 --> 00:01:52,385
והנה חולפים הימים
ונח בונה את התיבה

36
00:01:52,436 --> 00:01:54,509
.ואנשים התרגלו
."המוזיאון של נח"

37
00:01:54,581 --> 00:01:58,305
כולם יודעים: בואו נלך לנח
.ולתיבה שלו. 120 שנה

38
00:01:58,378 --> 00:02:01,389
,ואז, אחר שנפטר מתושלח

39
00:02:01,607 --> 00:02:02,698
,פתאום התחיל מבול

40
00:02:02,923 --> 00:02:06,334
.ונח נכנס לתיבה עם כל הבהמות והחיות

41
00:02:06,450 --> 00:02:10,203
,מהטהורים הביא שבעה-שבעה
.כדי שיוכל להקריב קורבנות מהם

42
00:02:10,683 --> 00:02:13,134
.והלא טהורים היו זוג וזוג

43
00:02:13,745 --> 00:02:18,181
וכל הבריאה נכנסה לאותה תיבה
.כדי לשמר ולהתחיל את העולם מחדש

44
00:02:18,800 --> 00:02:22,283
ו-150 יום של מבול
,ועוד 150 יום

45
00:02:22,661 --> 00:02:24,283
.ונח נמצא בתוך התיבה

46
00:02:24,603 --> 00:02:28,749
,ואחר שהמים נרגעו
זאת אומרת, כל כדור הארץ היה מלא מים

47
00:02:28,909 --> 00:02:32,450
- מעל ההר הגבוה ביותר
,שבעה וחצי מטר מים

48
00:02:32,727 --> 00:02:34,610
.ורק התיבה הזאת נשאר בעולם

49
00:02:35,098 --> 00:02:37,534
.ומי שהיה באותה תיבה ניצל

50
00:02:37,621 --> 00:02:40,741
והיה רק אדם אחד
.שנמצא מחוץ לתיבה שניצל

51
00:02:41,047 --> 00:02:42,880
,זה היה עוג, עוג מלך הבשן

52
00:02:42,945 --> 00:02:47,076
,שהוא נתפס מחוץ לתיבה
,והוא נשבע לנח שיהיה לו עבד עולם

53
00:02:47,149 --> 00:02:50,080
והיה נח בכל יום מוציא לו קצת אוכל
.וכך ניצל

54
00:02:50,334 --> 00:02:54,138
,והמים היו רותחים
.אבל מסביב לתיבה היו קרים בשבילו במיוחד

55
00:02:54,647 --> 00:02:58,247
והנה, כעבור הזמן הזה
.הרגיש נח שקלו המים

56
00:02:58,312 --> 00:02:59,156
?מה הוא עשה

57
00:02:59,592 --> 00:03:01,738
הוא פתח את הצוהר שהיה באותה תיבה

58
00:03:01,890 --> 00:03:03,272
.והוא הוציא שם את העורב

59
00:03:03,621 --> 00:03:06,661
.העורב התנגד לזה
.אמר לו: אתה ובוראך שונאים אותי

60
00:03:07,112 --> 00:03:08,072
?שאל אותו: למה

61
00:03:08,283 --> 00:03:12,800
,אמר: היות שהוא עצמו מין טמא
,ואם תוציא אותי מהתיבה

62
00:03:13,090 --> 00:03:15,665
.כבר לא יהיה שום מין ממני החוצה

63
00:03:15,760 --> 00:03:18,574
,זאת אומרת, אם אתה מוציא אותי
.כבר אני נכחד מהעולם

64
00:03:19,214 --> 00:03:20,109
?ואז מה הוא עשה

65
00:03:20,189 --> 00:03:22,829
,הוא היה עושה סיורים סביב התיבה
,העורב הזה

66
00:03:23,170 --> 00:03:25,621
ואז ראה על אחד ההרים
,איזו נבלה

67
00:03:26,218 --> 00:03:27,621
.ישב, אכל אותה שם

68
00:03:27,709 --> 00:03:31,563
,כשבא לחזור לתיבה
.נח לא הסכים לקבל אותו חזרה

69
00:03:32,872 --> 00:03:35,854
:אמר לו הקב"ה
.יהיה ממנו תועלת, מהעורב

70
00:03:36,101 --> 00:03:39,796
אליהו הנביא לעתיד
יהיה בנחל כרית

71
00:03:39,876 --> 00:03:43,083
והעורב הזה יביא לו אוכל כל יום
.ממטבחו של אחאב

72
00:03:43,483 --> 00:03:45,454
.לכן תכניס אותו לתיבה

73
00:03:46,072 --> 00:03:49,890
,לפני שנח נכנס לתיבה
.היה אירוע מעניין, אומר המדרש

74
00:03:50,618 --> 00:03:52,240
.נח קיבל הרי זוגות זוגות

75
00:03:52,305 --> 00:03:55,112
,יום אחד הגיע שיקרא לתיבה

76
00:03:55,214 --> 00:03:56,254
.השקר בעולם

77
00:03:56,378 --> 00:03:59,207
.כתוב שאפילו שדים נכנסו לתיבה הזו

78
00:03:59,570 --> 00:04:02,276
.באי שיקרא לתיבה הזאת

79
00:04:02,720 --> 00:04:05,992
:ותוך כדי נח שואל את שיקרא
?מי בת הזוג שלך

80
00:04:06,363 --> 00:04:07,578
:אמר שיקרא
.אין לי בת זוג

81
00:04:07,658 --> 00:04:09,578
.אמר לו: הקב"ה אמר לי זוגות-זוגות

82
00:04:09,614 --> 00:04:11,083
.אני לא יכול לקבל אותך לתיבה

83
00:04:11,367 --> 00:04:13,389
.חזר שיקרא במפח נפש

84
00:04:13,781 --> 00:04:15,730
?בדרך את מי הוא פוגש
,את פחתא

85
00:04:16,050 --> 00:04:19,265
,זו הרוח הזו שעושה פחת בעולם
.נזק בעולם

86
00:04:19,527 --> 00:04:23,127
:אמרה לו פחתא לשיקרא
?מאיפה אתה חוזר

87
00:04:23,541 --> 00:04:25,774
.אמר: אני חוזר מהתיבה של נח

88
00:04:26,087 --> 00:04:27,280
.התיבה של נח

89
00:04:27,527 --> 00:04:33,156
:באותה עת שיקרא אמר לפחתא
?את רוצה להיות בת הזוג שלי

90
00:04:33,847 --> 00:04:34,989
?מה תיתן לי

91
00:04:35,287 --> 00:04:38,167
:אמר לה שיקרא לפחתא
,כל מה שייעשה דרכי

92
00:04:38,283 --> 00:04:43,025
,הכוונה כל מה שאנשים ישקרו
,את תהיי רשאית לפחות, להרוס

93
00:04:43,854 --> 00:04:45,985
.לעשות נזק, לכלות מהעולם

94
00:04:46,552 --> 00:04:50,458
,אז הם הסכימו, הבטיחו אחד לשני
.וכך הגיעו לתיבה של נח

95
00:04:50,981 --> 00:04:53,418
:הגיע שיקרא, אומר לו נח
?מי בת הזוג שלך

96
00:04:53,469 --> 00:04:54,298
.הנה, פחתא

97
00:04:54,341 --> 00:04:56,298
.את בת הזוג שלו? -כן
.כנסו לתיבה-

98
00:04:56,407 --> 00:05:01,105
ומאז כל מה שנעשה על ידי שקר
אז הפחתא באה ולוקחת, כמו שאומר

99
00:05:01,178 --> 00:05:03,614
."שקר אין לו רגליים"
.כך הדבר

100
00:05:04,327 --> 00:05:06,334
,והנה, אחר שהעורב חזר לתיבה

101
00:05:06,916 --> 00:05:08,334
.הוציא נח את היונה

102
00:05:09,170 --> 00:05:12,247
.אומרת התורה דבר מעניין
:אני אקריא לכם את הפסוק

103
00:05:13,141 --> 00:05:19,803
באותה עת, "ויישלח את היונה מאיתו
לראות הקלו המים מעל פני האדמה

104
00:05:20,610 --> 00:05:26,021
,"ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה"
,למרות שהיו כבר הרים שנתגלו

105
00:05:26,356 --> 00:05:30,938
אבל מקום היישוב של היונה
,זה בעצם באילנות, בעצים

106
00:05:31,018 --> 00:05:33,738
,לכן לא מצאה מקום
ותשוב אליו אל התיבה"

107
00:05:34,130 --> 00:05:35,985
כי מים על פני כל הארץ"

108
00:05:36,420 --> 00:05:40,538
וישלח ידו וייקחה"
."ויבא אותה אליו, אל התיבה

109
00:05:40,960 --> 00:05:45,207
,"אומרת התורה: "ויחל עוד שבעת ימים
,המתין עוד שבעה ימים אחרים

110
00:05:45,309 --> 00:05:47,207
.ויוסף שלח את היונה מן התיבה"

111
00:05:48,130 --> 00:05:52,167
ותבוא אליו היונה לעת ערב"
,והנה עלה זית טרף בפיה

112
00:05:53,127 --> 00:05:56,945
."וידע נח כי קלו המים מעל הארץ"

113
00:05:57,076 --> 00:06:00,261
.הוא רואה אותה עם עלה זית טרף בפיה

114
00:06:01,076 --> 00:06:04,109
?למה הביאה לו היונה עלה זית טרף בפיה

115
00:06:04,414 --> 00:06:10,298
:אומרים חז"ל בתלמוד, מסכת סנהדרין
,אמרה היונה: ריבונו של עולם

116
00:06:10,974 --> 00:06:16,829
יהי רצון שמזונותיי יהיו בידיך
,מרורים כמו עלי זית, שהוא מר

117
00:06:17,483 --> 00:06:21,469
.ולא יהיו בידי בשר ודם כדבש מתוקים

118
00:06:21,927 --> 00:06:24,123
,אני רוצה את המזונות ממך
,ריבונו של עולם

119
00:06:24,203 --> 00:06:25,745
.ולא מידי בשר ודם

120
00:06:26,960 --> 00:06:29,280
.כך אמרה היונה לקב"ה

121
00:06:29,970 --> 00:06:33,687
:אומר רבי יונתן אייבשיץ
למה היונה הזאת הביאה עלה זית

122
00:06:33,738 --> 00:06:34,894
?ולא את הזית עצמו

123
00:06:35,120 --> 00:06:36,945
?למה דווקא את העלה של הזית

124
00:06:37,665 --> 00:06:39,774
:אומר רבי יונתן אייבשיץ דבר נפלא

125
00:06:40,007 --> 00:06:44,916
,היות שהיונה הזאת הביאה
אומר תרגום יונתן בן עוזיאל

126
00:06:45,476 --> 00:06:47,781
שהיונה הזאת הביאה את זה
.מארץ ישראל

127
00:06:48,690 --> 00:06:51,054
היות שבארץ ישראל
צריך לעשר את הפירות

128
00:06:51,520 --> 00:06:54,945
,וכדי שנח לא יטעה
אז הביאה לו רק את עלה הזית

129
00:06:54,989 --> 00:06:56,029
.ולא את הזית עצמו

130
00:06:56,087 --> 00:06:58,029
.זה הטעם שהיא הביאה את הדבר הזה

131
00:06:59,272 --> 00:07:02,232
,והנה היונה הזאת
הכניס אותה נח לתיבה

132
00:07:02,290 --> 00:07:06,552
,ואחר כך הוציא אותה
.והיא זכתה להראות שיש קיום לעולם

133
00:07:06,792 --> 00:07:10,858
נח יוצא מהתיבה עם כל החיות והבהמות
.ומתחיל את העולם מחדש

134
00:07:11,483 --> 00:07:14,189
,כמו שאומרים חז"ל
עשרה דורות מאדם ועד נח

135
00:07:14,261 --> 00:07:16,516
.ועשרה דורות מנח ועד אברהם

136
00:07:17,003 --> 00:07:19,069
נח סיפר לאברהם
.על אדם הראשון

137
00:07:19,738 --> 00:07:22,850
.ואז באותה עת התחיל העולם מחדש

138
00:07:23,774 --> 00:07:28,632
,אמר הקב"ה: אני לא מחריב את כדור הארץ
.את העולם בשביל האדם שוב

139
00:07:29,250 --> 00:07:34,203
,נח מתבקש לו להביא תולדות לעולם
,להמשיך את עולם

140
00:07:34,276 --> 00:07:37,956
.אבל נח פחד
למה? שמא יתחיל עוד פעם מבול

141
00:07:38,029 --> 00:07:40,567
.ושמא ייכחד
?אז למה אני אביא עכשיו תולדות לעולם

142
00:07:40,676 --> 00:07:41,629
:אמר לו הקב"ה

143
00:07:41,738 --> 00:07:45,309
,אני מבטיח לך, נח
,שאני לא מביא יותר מבול לעולם

144
00:07:45,374 --> 00:07:48,574
,ואני אתן לך אות
,שזו אות הקשת בענן

145
00:07:49,483 --> 00:07:53,498
שכל פעם שיהיה חרון אף בעולם
,שיצטרך לבוא מבול

146
00:07:54,029 --> 00:07:57,112
,אני מראה את הקשת בענן
,שיש לה שלל של צבעים

147
00:07:57,214 --> 00:08:00,996
,קשת, ידוע
,שכשיראו את הקשת

148
00:08:01,083 --> 00:08:02,996
,ידעו שצריך לבוא מבול לעולם

149
00:08:03,076 --> 00:08:06,138
,יש חרון אף
אבל בגלל השבועה שאני נשבע לך

150
00:08:06,385 --> 00:08:07,730
.לא יבוא מבול לעולם

151
00:08:08,116 --> 00:08:09,883
.לכן הקשת היא לא סימן טוב

152
00:08:10,690 --> 00:08:14,545
,בדרך כלל כשרואים קשת בענן
מסתכלים הסתכלות אחת כדי לברך

153
00:08:14,960 --> 00:08:18,210
,"זוכר הברית"
אבל הסימן הזה של שלל הצבעים הזה

154
00:08:18,298 --> 00:08:21,541
שנקרא קשת בענן
זה בעצם השבועה של הקב"ה

155
00:08:21,600 --> 00:08:23,323
.שלא יביא יותר מבול לעולם

156
00:08:23,614 --> 00:08:24,501
.דבר מפליא

157
00:08:24,814 --> 00:08:28,458
,למה באמת יונה
,זה הסימן הזה שהתחיל את העולם מחדש

158
00:08:28,516 --> 00:08:30,116
?שהיא בעצם גילתה את הכול

159
00:08:30,727 --> 00:08:33,105
חז"ל במסכת שבת בתלמוד מספרים

160
00:08:33,941 --> 00:08:37,658
שהיה אדם אחד
.שהיה מאוד נזהר במצוות תפילין

161
00:08:38,501 --> 00:08:40,698
.קראו לו אלישע בעל כנפיים

162
00:08:41,469 --> 00:08:46,989
:כתוב בתורה פסוק לגבי התפילין
וקשרתם לאות על ידיך"

163
00:08:47,389 --> 00:08:50,880
,"והיו לטוטפות בין עיניך"
,הכוונה, תפילין על היד ועל הראש

164
00:08:51,243 --> 00:08:53,876
."וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"

165
00:08:54,494 --> 00:08:59,149
,דרך אגב, גם במזוזה
.כשאדם נכנס לבית, מצד ימין יש מזוזה

166
00:08:59,832 --> 00:09:02,952
יש אנשים שמנשקים את המזוזה
.זה לחיבוב מצווה

167
00:09:03,243 --> 00:09:08,734
,יש שם, מי שיפתח פעם בית מזוזה
,זאת אומרת, הכיסוי החיצוני נקרא בית מזוזה

168
00:09:08,916 --> 00:09:11,643
.בתוך בית המזוזה ישנו קלף

169
00:09:12,167 --> 00:09:14,654
הקלף הזה זה כמו קלף
.של ספר תורה

170
00:09:14,974 --> 00:09:17,512
פותחים אותו ורואים שם
.שתי פרשיות

171
00:09:18,138 --> 00:09:21,200
.הפרשיות האלה נמצאות בתורה בעצם

172
00:09:21,781 --> 00:09:25,163
ומתחילים את שתי הפרשיות
בפסוק: "שמע ישראל

173
00:09:25,236 --> 00:09:29,403
,"ה' אלוקינו ה' אחד"
- "והיה אם שמוע תשמע"

174
00:09:29,483 --> 00:09:31,614
.שתי הפרשיות הללו נמצאות במזוזה

175
00:09:31,905 --> 00:09:34,603
:דרך אגב, ישנה סגולה חשובה מאוד

176
00:09:35,018 --> 00:09:43,447
,כדאי שלא לעשות בית מזוזה מברזל
,היות שברזל מקצר חייו של אדם

177
00:09:43,803 --> 00:09:46,130
.ואילו המזוזה מאריכה חייו של אדם

178
00:09:46,276 --> 00:09:48,130
.כך אומר הבעל שם טוב במפורש

179
00:09:48,821 --> 00:09:52,043
,אז כשאדם הולך עכשיו, למשל
.ברוך השם קנה בית

180
00:09:52,152 --> 00:09:54,043
.הוא רוצה להתקין מזוזות בביתו

181
00:09:54,901 --> 00:09:58,530
אז את הקלף הוא לוקח
,מסופר מומחה, אדם ירא שמיים

182
00:09:58,938 --> 00:10:01,949
,אבל את בתי המזוזה
,הכוונה, את הדבר החיצוני של המזוזה

183
00:10:02,116 --> 00:10:05,032
ישתדל שזה יהיה או מעץ
.או מפלסטיק

184
00:10:05,134 --> 00:10:06,545
.אבל לא כדאי מברזל

185
00:10:06,945 --> 00:10:09,803
ויש היום עיצובים מאוד יפים
.גם מעץ וגם מפלסטיק

186
00:10:09,869 --> 00:10:12,458
.ישתדל שזה לא יהיה מברזל
.זו לא חובה, זה עניין סגולי

187
00:10:12,720 --> 00:10:16,210
הבעל שם טוב אומר
.שכדאי שזה יהיה דווקא לא מברזל

188
00:10:16,821 --> 00:10:19,912
,על כל פנים, אלישע בעל כנפיים

189
00:10:20,029 --> 00:10:22,276
מספרים בתלמוד במסכת שבת

190
00:10:22,640 --> 00:10:25,476
,שיום אחד הייתה גזירת המלכות
,מלכות רומי

191
00:10:26,385 --> 00:10:28,123
,וכל מי שהיה מניח תפילין

192
00:10:28,698 --> 00:10:31,556
,אז הדבר היה מסוכן מאוד
.היו מנקרים את ראשו

193
00:10:31,650 --> 00:10:36,712
למה? בגלל שהתפילין של הראש נמצאים
על הראש, באותו מקום היו עושים

194
00:10:36,792 --> 00:10:37,920
.את הדבר הזה הנורא

195
00:10:38,523 --> 00:10:41,607
אבל אלישע בעל כנפיים
,היה אדם צדיק מאוד

196
00:10:41,650 --> 00:10:42,625
.נזהר בתפילין

197
00:10:42,727 --> 00:10:44,625
פעם היו הולכים עם תפילין
,כל היום כולו

198
00:10:44,829 --> 00:10:46,625
.נזהרים בקדושה שלהן ביותר

199
00:10:47,112 --> 00:10:50,603
,ויום אחד ראה אותו קסדור
,איזה אחד מהשוטרים שם הרומאים

200
00:10:50,669 --> 00:10:51,963
.שהוא עם תפילין על הראש

201
00:10:52,036 --> 00:10:52,872
.רץ אחריו

202
00:10:53,105 --> 00:10:55,309
:אלישע ברח, הוא אמר לו
!תעצור

203
00:10:55,418 --> 00:10:58,610
אז הוא לקח באותו רגע את התפילין
.ואז תפס אותן ביד

204
00:10:58,654 --> 00:10:59,905
?אמר לו: מה זה בידיך

205
00:11:00,000 --> 00:11:01,345
.אמר לו: כנפי יונה

206
00:11:01,854 --> 00:11:02,865
.אמר לו: תפתח את הידיים

207
00:11:03,025 --> 00:11:05,054
.הוא פותח, הוא רואה כנפיים של יונה

208
00:11:05,934 --> 00:11:06,487
.שלח אותו

209
00:11:06,567 --> 00:11:08,712
."מאז יצא "אלישע בעל כנפיים

210
00:11:09,345 --> 00:11:10,203
?ואיך זה קרה

211
00:11:10,254 --> 00:11:13,570
,היות שהוא היה מאוד זהיר במצווה הזאת
.הקב"ה עשה דרכו נס

212
00:11:13,680 --> 00:11:15,112
?למה דווקא כנפי יונה

213
00:11:15,265 --> 00:11:18,363
.היות שכנסת ישראל נמשלת ליונה

214
00:11:18,938 --> 00:11:21,665
?ולמה כנפי יונה
היות שמה שמכסה את היונה

215
00:11:21,760 --> 00:11:22,632
.הם הכנפיים

216
00:11:22,850 --> 00:11:25,083
היא חזקה מאוד היונה
.עם הכנפיים שלה

217
00:11:25,541 --> 00:11:28,385
אז זה מה שבעצם מסמל
.את כנסת ישראל, היונה

218
00:11:29,054 --> 00:11:31,600
אולי נאמר כמה דברים
.בעניין של תפילין

219
00:11:31,927 --> 00:11:33,890
.יש כאן סגולה גם מאוד נפלאה

220
00:11:34,472 --> 00:11:39,912
,ביום של בר המצווה
,בר מצווה, נער שנכנס לגיל המצוות שלו, גיל 13

221
00:11:40,218 --> 00:11:45,440
כל מה שהוא יקיים כרגע ואילך
- מצוות מהתורה, זה מהתורה

222
00:11:45,578 --> 00:11:46,916
.הוא מקבל שכר של תורה

223
00:11:47,192 --> 00:11:48,916
.לדוגמה, מצוות תפילין

224
00:11:49,250 --> 00:11:53,890
כשאדם מניח תפילין על היד כנגד הלב
,ועל הראש כנגד המחשבה

225
00:11:54,225 --> 00:11:58,487
,אומרים חז"ל בתלמוד, מסכת מנחות
.הוא זוכה לשמונה מצוות עשה מהתורה

226
00:11:58,661 --> 00:12:00,916
?למה שמונה
,יש לו ארבע פרשיות ביד

227
00:12:01,127 --> 00:12:05,134
.ארבע פרשיות בראש
.כנגד כל פרשייה מצוות עשה מהתורה

228
00:12:05,410 --> 00:12:08,138
איפה מצאת מצווה
?שכוללת שמונה במכה אחת

229
00:12:08,516 --> 00:12:14,218
זה כמו פסח ומצה ושבועות וסוכה
.ולולב ויום כיפור וראש השנה

230
00:12:14,298 --> 00:12:15,643
?שמונה במכה אחת

231
00:12:15,767 --> 00:12:17,941
.במצוות תפילין כל בוקר
.מדהים

232
00:12:18,225 --> 00:12:19,941
."וקשרתם לאות על ידיך"

233
00:12:20,029 --> 00:12:21,221
.לא ייאמן כי יסופר

234
00:12:21,316 --> 00:12:22,858
.זה כתוב במזוזה גם כן

235
00:12:23,818 --> 00:12:28,312
,"הייתי פעם במקום שנקרא "קופיקס
.חנות משקאות

236
00:12:29,090 --> 00:12:32,392
.ראיתי שם בחור צעיר, נחמד, מחייך

237
00:12:32,778 --> 00:12:35,236
,אני בדרך כלל לא עושה דברים כאלה
,זה לא כל כך נעים

238
00:12:35,607 --> 00:12:37,083
.אבל העזתי לשאול אותו

239
00:12:37,163 --> 00:12:39,083
,אמרתי לו: תגיד לי
?אתה מניח תפילין

240
00:12:39,672 --> 00:12:41,083
.הוא שמח מהשאלה

241
00:12:41,258 --> 00:12:44,712
,אמר לי: תקשיב, אני בן 18
אני מיום בר המצווה שלי

242
00:12:44,800 --> 00:12:46,712
.לא פספסתי יום אחד של תפילין

243
00:12:47,003 --> 00:12:49,578
?מה, אתה רציני
.ברוך השם, יפה מאוד

244
00:12:49,752 --> 00:12:50,807
.אמר לי: אני אגיד לך עוד משהו

245
00:12:50,872 --> 00:12:53,869
,אני בן 18
,אני מבר המצווה שלי

246
00:12:54,152 --> 00:12:56,989
,את כל השבתות שמרתי
.לא פספסתי אפילו אחת

247
00:12:57,316 --> 00:13:00,247
אמרתי לו: אתה יודע כמה שכר
ישלם לך הקב"ה לעתיד לבוא

248
00:13:00,312 --> 00:13:02,247
?על המצווה הזו שאתה עושה

249
00:13:02,509 --> 00:13:04,247
.אתה כל יום מממש שתי אותות

250
00:13:04,334 --> 00:13:08,516
היהודי, צריך שיהיו לו כל יום שני עדים
.לממש את היהדות שלו

251
00:13:08,698 --> 00:13:10,516
?אילו אותות? אילו שני עדים

252
00:13:11,447 --> 00:13:16,174
,האות הראשונה היא התפילין
שם נאמר "וקשרתם לאות על ידיך

253
00:13:16,261 --> 00:13:17,629
."והיו לטוטפות בין עיניך"

254
00:13:18,065 --> 00:13:22,116
,האות השנייה היא ברית המילה
."ביום השמיני יימול בשר עורלתו"

255
00:13:22,160 --> 00:13:24,116
.ברית המילה גם נקראת אות

256
00:13:25,134 --> 00:13:29,643
,בשבת, צופים יקרים
?אנחנו מניחים תפילין

257
00:13:30,036 --> 00:13:31,141
.לא מניחים תפילין

258
00:13:31,192 --> 00:13:33,605
?רגע, טלית מתעטפים בשבת
.כן מתעטפים

259
00:13:33,610 --> 00:13:35,762
?אז למה תפילין לא
.זו מצווה וזו מצווה

260
00:13:37,098 --> 00:13:42,421
,הטעם העיקרי שלא מניחים תפילין בשבת
.היות שהשבת עצמה היא אות

261
00:13:43,156 --> 00:13:48,603
כתוב בתורה "כי אות היא ביני וביניכם
,כי ששת ימים ברא ה' את השמיים ואת הארץ

262
00:13:48,683 --> 00:13:50,145
."ביום השביעי שבת וינפש"

263
00:13:50,574 --> 00:13:52,676
כי אות ביני וביניכם" זו השבת"

264
00:13:52,843 --> 00:13:55,774
ולכן הטעם העיקרי
שאנחנו לא מניחים תפילין ביום השבת

265
00:13:55,818 --> 00:14:00,109
,היות שהשבת היא אות
.ולכן יש שני עדים, לא צריך יותר מכך

266
00:14:00,225 --> 00:14:02,203
.מדהים
:סגולה נפלאה עם התפילין

267
00:14:02,458 --> 00:14:04,676
לפני שאדם מוריד
,את התפילין בבוקר

268
00:14:05,585 --> 00:14:08,414
יגיד ארבע מילים
.להצלחת היום

269
00:14:09,418 --> 00:14:10,669
?מה קורה אצל אישה

270
00:14:10,909 --> 00:14:12,661
.אישה עצמה לא צריכה להניח תפילין

271
00:14:12,734 --> 00:14:14,661
?וכי היא לא תזכה לסגולה הנפלאה

272
00:14:15,010 --> 00:14:20,821
אז כדאי לנשים לדעת
.שיש להן סגולה נפלאה בכל יום ויום

273
00:14:21,840 --> 00:14:25,672
אני סיפרתי את זה בעבר
.וכדאי להתחזק בעניין הזה

274
00:14:25,745 --> 00:14:27,818
.הייתי פעם בהרצאה באזור פתח תקווה

275
00:14:28,327 --> 00:14:29,818
.רוב הציבור שם היו נשים

276
00:14:30,123 --> 00:14:31,818
,אז אחרי שסיפרתי כמה סיפורים

277
00:14:31,898 --> 00:14:34,167
אמרתי לפני שאני יוצא
אני אגיד משהו מעשי

278
00:14:34,225 --> 00:14:35,323
.שהנשים גם ירוויחו

279
00:14:35,483 --> 00:14:38,116
הסברתי על דבר שנקרא
.ברכות השחר וברכות התורה

280
00:14:38,509 --> 00:14:41,905
גם איש, גם אישה, גם בשבת
.מברכים ברכות השחר וברכות התורה

281
00:14:42,589 --> 00:14:46,843
,אדם הלך לישון מותש
,רק שם את ראשו על הכר, נרדם

282
00:14:47,170 --> 00:14:48,625
.קם בבוקר, כוחות חדשים

283
00:14:48,661 --> 00:14:50,625
?מה הוא מברך
,"הנותן לייעף כוח"

284
00:14:50,690 --> 00:14:53,040
,"פוקח עיוורים", "מתיר אסורים"
.אומר ברכות

285
00:14:53,847 --> 00:15:00,370
טוב, תוך כדי הייתה שם אישה בציבור
בשם שושנה, מזכירה של בית ספר

286
00:15:00,930 --> 00:15:03,738
.בפתח תקווה, באזור פתח תקווה

287
00:15:05,025 --> 00:15:07,003
.חילקתי עלונים של ברכות השחר

288
00:15:07,258 --> 00:15:08,836
אחרי חצי שנה
,אני פוגש זוג

289
00:15:08,909 --> 00:15:10,836
אומר לי הבעל: אתה זוכר
שלפני חצי שנה

290
00:15:10,901 --> 00:15:12,836
?דיברת על ברכות השחר
.אמרתי לו: כן

291
00:15:13,170 --> 00:15:14,625
.אומר לי: אני לא יודע מה קרה לאשתי

292
00:15:14,698 --> 00:15:15,549
?מה קרה לאשתך

293
00:15:15,629 --> 00:15:17,083
.אמר: זו פתאום נהייתה דתייה

294
00:15:17,287 --> 00:15:18,145
?אמרתי לו: מה קרה

295
00:15:18,254 --> 00:15:22,123
,אמר: מיום למוחרת עד היום
.לא מפספסת, כל בוקר מברכת ברכות השחר

296
00:15:22,494 --> 00:15:24,880
.ברוך השם, שמחתי
.זכתה האישה הזאת

297
00:15:24,938 --> 00:15:26,850
.כל יום, ברוך השם

298
00:15:27,003 --> 00:15:29,105
.היא הייתה שם
.שאלתי אותה: תספרי למה

299
00:15:29,643 --> 00:15:32,058
:אמרה לי האישה הזאת
,תקשיב, אני לא אישה דתייה

300
00:15:32,901 --> 00:15:36,101
,אבל כל בוקר, לפני שאני יוצאת מהבית

301
00:15:36,269 --> 00:15:38,770
,אני מברכת את הברכות האלה
.אני לא מוותרת

302
00:15:39,207 --> 00:15:41,927
,תקשיב, זה קמע
.אפילו נסענו לאילת, לקחתי איתי

303
00:15:41,970 --> 00:15:43,927
.אני לא יוצאת מהבית בלי הברכות האלה

304
00:15:44,058 --> 00:15:45,490
?אמרתי לה: תספרי למה

305
00:15:45,672 --> 00:15:50,386
,אמרה: תקשיב, אני לא יודעת להסביר
אבל כל בוקר שאני מברכת את הברכות האלה

306
00:15:50,496 --> 00:15:51,586
.נעשה לי מצב רוח טוב

307
00:15:51,600 --> 00:15:54,050
,אם זה עושה לי מצב רוח טוב
.אני אומרת ברכות השחר

308
00:15:54,392 --> 00:15:55,403
.הבנתי קצת מה קרה

309
00:15:55,490 --> 00:15:59,680
האישה הזאת מברכת 20 ברכות
.בשם ומלכות את הקב"ה

310
00:16:00,101 --> 00:16:03,578
?אומר הזוהר: כל המברך, מה קורה לו
.מתברך

311
00:16:03,716 --> 00:16:06,720
,ואומרת התורה במפורש
:פסוק בתורה

312
00:16:06,807 --> 00:16:11,949
,"בכל מקום אשר אזכיר את שמי"
,אומר הקב"ה, איפה שאתה מברך אותי

313
00:16:12,036 --> 00:16:14,552
- "אבוא אליך ובירכתיך"
.אני מברך אותך חזרה

314
00:16:14,829 --> 00:16:16,676
.נעשה מצב רוח טוב
.לא מוותרת על זה

315
00:16:16,850 --> 00:16:18,152
?שמעתם דבר כזה

316
00:16:18,603 --> 00:16:22,276
יום אחד שאלו את המקובל האלוקי
:הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה

317
00:16:22,356 --> 00:16:26,109
,כבוד הרב, יש לך סגולה נגד עין הרע
?שלא יעשו לי עין הרע

318
00:16:26,480 --> 00:16:30,312
?נגד יצר הרע
?מחשבות רעות שלא מניחות לאדם

319
00:16:31,170 --> 00:16:35,090
נגד שכן רע
?ונגד חבר רע

320
00:16:35,163 --> 00:16:36,261
.אמר להם: כן, יש לי

321
00:16:36,349 --> 00:16:37,658
.אורו עיניהם
?מה הסגולה

322
00:16:37,781 --> 00:16:39,338
?אמר להם: אתם אומרים ברכות השחר

323
00:16:39,469 --> 00:16:40,305
.אמרו לו: אומרים

324
00:16:40,625 --> 00:16:42,305
.אמר להם: תכוונו בדברי חז"ל

325
00:16:42,392 --> 00:16:44,305
:זה נמצא הנוסח בברכות השחר

326
00:16:44,509 --> 00:16:50,269
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו"
שתצילנו היום ובכל יום ויום

327
00:16:51,018 --> 00:16:55,585
,מיצר הרע, מחבר רע"
,משכן רע, מעין הרע

328
00:16:55,709 --> 00:16:59,396
.מלשון הרע", גם שלא ידברו עליי לשון הרע"
זה אחד עשר דברים של שמירה

329
00:16:59,672 --> 00:17:03,796
כנגד אחד עשר סממני הקטורת
,שאדם אומר בתוך ברכות השחר

330
00:17:03,847 --> 00:17:06,843
.זו חומת מגן על הבוקר
?שמעתם דבר כזה

331
00:17:06,901 --> 00:17:09,614
מכל הדברים הללו, תראו אילו מתנות
.יש לנו בחיים

332
00:17:10,414 --> 00:17:14,567
אז אחר שהאישה הזאת
אמרה ברכות השחר

333
00:17:15,040 --> 00:17:18,916
,ולפני שהאיש הוריד את תפילין
תגיד ארבע מילים, תגידי ארבע מילים

334
00:17:19,054 --> 00:17:22,080
.להצלחת היום
:תכוונו הצלחת היום ותגידו

335
00:17:22,261 --> 00:17:24,930
."בשם השם נעשה ונצליח"

336
00:17:25,294 --> 00:17:26,930
.ככה מתחילים את היום ברגל ימין

337
00:17:27,258 --> 00:17:28,930
.יפה מאוד, דבר מדהים

338
00:17:29,629 --> 00:17:33,440
זה הכוח העצום שאדם זוכה להניח תפילין
.בכל יום ויום

339
00:17:34,036 --> 00:17:38,080
,רבי עקיבא בסוף ימיו
,אומרים חז"ל במסכת ברכות

340
00:17:38,225 --> 00:17:41,309
,הורד לבית האסורים
.הוא היה בגיל 120 שנה

341
00:17:42,152 --> 00:17:44,785
.היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל

342
00:17:45,207 --> 00:17:47,170
הפטירה של רבי עקיבא מהעולם

343
00:17:47,272 --> 00:17:50,952
,הייתה כפרה, הגנה על עם ישראל
.לכן נעשה לו דבר כזה קשה

344
00:17:51,898 --> 00:17:55,585
והנה ברגעים האחרונים של החיים שלו
,רואים אותו התלמידים שלו

345
00:17:55,767 --> 00:18:00,567
רואים אותו מאחורי הסורגים
.מעונה בצורה קשה ביותר

346
00:18:01,120 --> 00:18:02,160
?מה עשה רבי עקיבא

347
00:18:02,261 --> 00:18:04,618
מכין את עצמו להגיד
.שמע ישראל" של בוקר"

348
00:18:05,367 --> 00:18:06,760
?שמע ישראל" איך עושים"

349
00:18:06,960 --> 00:18:10,225
,אתה שם את האגודל על עין ימין
,הזרת על עין שמאל

350
00:18:10,276 --> 00:18:13,738
,שלוש אצבעות על המצח בצורה כזאת
,זה לתוספת כוונה

351
00:18:14,480 --> 00:18:17,447
:ואז אתה אומר
."שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

352
00:18:18,218 --> 00:18:19,890
,"מכין את עצמו להגיד "שמע ישראל

353
00:18:19,927 --> 00:18:22,407
:אומרים לו התלמידים שלו
!?רבנו, זה זמן למצוות

354
00:18:22,480 --> 00:18:24,116
!הורגים אותך, הולך למות, גוסס

355
00:18:24,370 --> 00:18:28,101
:אמר להם הרב הקדוש
כל החיים שלי, כל פעם שהייתי אומר

356
00:18:28,181 --> 00:18:30,669
"את הפסוק "שמע ישראל
הייתי אומר לאחר מכן

357
00:18:30,960 --> 00:18:35,207
- "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך"
.אני אוהב את ה' בכל לבבי

358
00:18:35,905 --> 00:18:39,643
בכל מאודך" - אני מוכן לתת"
,'את כל מה שיש לי למען ה

359
00:18:39,745 --> 00:18:41,105
.בכל כספך

360
00:18:41,694 --> 00:18:46,989
,אבל "בכל נפשך", הכוונה למסור את הנפש
כל פעם שהייתי אומר את שתי התיבות הללו

361
00:18:47,141 --> 00:18:50,654
:הייתי אומר בלב
?מתי יבוא הפסוק הזה ואקיים אותו

362
00:18:50,705 --> 00:18:52,938
.הוא ביקש למות על קידוש השם
!תראו מה זה

363
00:18:53,338 --> 00:18:58,429
:ואז אמר רבי עקיבא בשארית כוחותיו
."שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד"

364
00:18:58,829 --> 00:19:00,683
.במילה "אחד" פרחה נשמתו

365
00:19:00,981 --> 00:19:04,741
:יצאה בת קול מהשמיים ואמרה
.רבי עקיבא

366
00:19:04,880 --> 00:19:07,294
.בת קול זה מושג נבואי של אותה תקופה

367
00:19:07,803 --> 00:19:13,941
אמרה: רבי עקיבא, אשריך ואשרי חלקך
,"שיצאה נשמתך ב"אחד

368
00:19:14,007 --> 00:19:15,941
.הינך מזומן לחיי העולם הבא

369
00:19:16,392 --> 00:19:19,483
את החיים שלו היה מוכן למסור
.על קידוש השם

370
00:19:19,534 --> 00:19:20,203
.תראו מה זה

371
00:19:20,683 --> 00:19:25,600
היום כל אדם שבכל בוקר ובוקר
זוכה להניח תפילין

372
00:19:25,978 --> 00:19:28,210
,על היד כנגד הלב
,על הראש כנגד המחשבה

373
00:19:28,312 --> 00:19:30,210
?אתם יודעים כמה הוא חשוב בשמיים

374
00:19:30,596 --> 00:19:32,210
?אתם יודעים איזו השפעה נפלאה יש עליו

375
00:19:32,334 --> 00:19:35,701
"אומר בספר "ראשית חוכמה
שכשאדם מניח תפילין על היד

376
00:19:35,883 --> 00:19:38,043
,כנגד הלב ועל הראש כנגד המחשבה

377
00:19:38,240 --> 00:19:41,301
,יש מה שהיום קוראים לזה
,שריטות בראש, כל מיני דברים

378
00:19:41,447 --> 00:19:43,650
.מחשבות נוראיות, דברים רעים

379
00:19:43,905 --> 00:19:47,767
.זה מסיר את הדברים האלה
היות שיש בתפילין של היד 21 פעמים

380
00:19:48,080 --> 00:19:50,676
שם השם י-ה-ו-ה
,ו-21 בראש

381
00:19:50,814 --> 00:19:52,370
,זה משפיע על הלב ועל המחשבה

382
00:19:52,800 --> 00:19:54,938
.זה מקדש, מטהר את האדם

383
00:19:55,076 --> 00:19:56,545
.אשריו ואשרי חלקו

384
00:19:56,632 --> 00:19:57,723
.זה דבר נפלא

385
00:19:58,123 --> 00:20:03,898
אסיים. יום אחד הגיע לאדמו"ר מקליסק
,יהודי כבן 80

386
00:20:04,152 --> 00:20:06,320
.אומר לו: רבי, החיים קשים מאוד

387
00:20:06,792 --> 00:20:08,669
.סובל ייסורים, תלאות וחולאים

388
00:20:08,872 --> 00:20:10,334
?אמר לו: אדוני, אתה מניח תפילין

389
00:20:10,450 --> 00:20:13,338
?אמר לו: כבוד הרב, תפילין
אני כל בוקר מתפלל שלוש תפילות

390
00:20:13,389 --> 00:20:14,552
.במניין בבית כנסת

391
00:20:14,930 --> 00:20:16,247
.בטח שאני מניח תפילין

392
00:20:16,480 --> 00:20:18,421
:אמר לו האדמו"ר מקליסק
,תשמע, אדוני

393
00:20:18,967 --> 00:20:25,323
שווה לבוא לעולם הזה 80 שנה
- עם ייסורים, חולאים ותלאות, 80 שנה של חיים

394
00:20:25,694 --> 00:20:27,323
.להניח פעם אחת תפילין

395
00:20:27,978 --> 00:20:30,566
היה שווה לבוא
לעולם הזה 80 שנה

396
00:20:30,575 --> 00:20:32,041
של תלאות
וייסורים וחולאים

397
00:20:32,189 --> 00:20:33,795
בשביל פעם אחת
,הנחת תפילין

398
00:20:33,804 --> 00:20:36,086
מה שתזכה בעולם הבא
.על הנחת תפילין

399
00:20:36,429 --> 00:20:39,265
.מדהים
.דבר נפלא ועצום

400
00:20:39,680 --> 00:20:40,923
נאחל לכל הצופים

401
00:20:41,047 --> 00:20:42,741
.ברכה והצלחה בכול