ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת בהר

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, מנהל עמותת "פעמונים" - דניאל שרון והזמר עוזיה צדוק. בהגשת יובל טייב

 

תמלול ההרצאה

1
00:04:06,007 --> 00:04:07,207
!תודה רבה
.מדהים-

2
00:04:07,323 --> 00:04:12,030
,"אנחנו ביצענו את השיר "שמשון
,מילים שנכתבו על ידי יצחק מאזוז

3
00:04:12,930 --> 00:04:16,840
,על הלחן של מוחמד עבד אל-והאב
.שיר מדהים

4
00:04:17,425 --> 00:04:21,160
,אתם מוזמנים לעקוב אחרי המילים של השיר
.מרגשות מתמיד

5
00:04:21,861 --> 00:04:23,610
.ותודה שאתם איתנו שוב פעם

6
00:04:24,130 --> 00:04:26,945
,"ברוכים הבאים לתוכנית "עונג שבת
.אנחנו בערוץ הידברות

7
00:04:27,163 --> 00:04:29,370
ובשעה טובה
,אנחנו בפרשת בהר

8
00:04:29,621 --> 00:04:30,610
אשר עוסקת
לא מעט

9
00:04:30,705 --> 00:04:32,390
בענייני אדמת
.ארץ ישראל

10
00:04:32,836 --> 00:04:34,330
בין המצוות
המוזכרות בפרשה

11
00:04:34,440 --> 00:04:35,752
הן מצוות
,שמיטת הארץ

12
00:04:35,970 --> 00:04:38,087
,מצוות היובל
,מצוות גאולת הקרקע

13
00:04:38,130 --> 00:04:42,810
בנוסף מוזכרים דיני עבד עברי
.וגאולתו מאדונו הגוי

14
00:04:43,032 --> 00:04:47,840
.אז פרשת בהר היא פרשה תשיעית בספר ויקרא
.אנחנו בשעה טובה יוצאים לדרך

15
00:04:48,101 --> 00:04:53,970
איתנו כרגיל הרב אסוס, שחזר אלינו
אחרי שאומץ על ידי עם ישראל

16
00:04:54,072 --> 00:04:58,440
.בעקבות התוכנית הזאת, ברוך השם
.ירבו שיעורי תורה בישראל ובעולם כולו

17
00:04:58,549 --> 00:04:59,750
.אמן. אמן
,הרב אסוס, שוב ברוכים הבאים-

18
00:04:59,992 --> 00:05:00,683
.געגועיי

19
00:05:01,280 --> 00:05:06,270
,"אז איתנו גם כן מנהל עמותת "פעמונים
.מר דניאל שרון

20
00:05:07,585 --> 00:05:10,909
,ילד הפלא, או כבר לא כל כך ילד
,אבל עדיין פלא גדול

21
00:05:11,243 --> 00:05:13,723
.ילד שריגש מדינה שלמה, עוזיה צדוק

22
00:05:13,930 --> 00:05:16,945
,והרב האהוב עלינו
.הרב אייל ישראל שטרנליב

23
00:05:17,112 --> 00:05:18,843
.אז שוב תודה רבה שאתם איתנו

24
00:05:19,025 --> 00:05:21,738
.הרב אסוס היקר, אני פונה אליך, כרגיל

25
00:05:22,727 --> 00:05:26,509
,מצוות שמיטת הקרקע, בינינו
אנחנו הרי בתוכנית הזאת

26
00:05:26,603 --> 00:05:28,429
.רוצים להבין את הדברים טוב יותר

27
00:05:28,923 --> 00:05:31,963
?מהי מצוות שמיטת הקרקע
?למה? כמה? איך

28
00:05:32,130 --> 00:05:33,850
.תסביר בבקשה לצופים שלנו

29
00:05:34,276 --> 00:05:38,790
,בזמן שבית המקדש קיים
.המצווה הזאת - דאורייתא, כמובן

30
00:05:39,200 --> 00:05:42,670
מצווה דאורייתא
לשבות מעבודות הקרקע

31
00:05:42,741 --> 00:05:43,720
.בשנה השביעית

32
00:05:44,087 --> 00:05:45,520
היום, בימינו
,אנו

33
00:05:45,840 --> 00:05:47,570
שבית המקדש
,עדיין לא קיים

34
00:05:47,672 --> 00:05:50,100
בעזרת השם ייבנה
,במהרה בימינו

35
00:05:50,494 --> 00:05:53,920
נחלקו הראשונים האם זה מדאורייתא
.או מדרבנן

36
00:05:54,334 --> 00:05:57,032
הרבה מהראשונים אומרים
,שזה באמת דאורייתא גם בזמן הזה

37
00:05:57,520 --> 00:06:01,690
,אבל נפסק להלכה, כך פוסק הבית יוסף
.שהיום בימינו זה מדרבנן

38
00:06:02,021 --> 00:06:05,250
וזה משנה מאוד כי ספק דאורייתא
,זה לחומרא

39
00:06:05,563 --> 00:06:08,800
,ספק דרבנן זה לקולא
.זה משקל כבד בהלכה

40
00:06:09,527 --> 00:06:14,872
,אבל מצוות השמיטה
,שבעזרת השם תהיה בשנת תשפ"ב

41
00:06:15,243 --> 00:06:20,040
,אנחנו עכשיו בשנה הרביעית לשמיטה
,אז יש לנו שנה חמישית תש"פ

42
00:06:20,429 --> 00:06:23,900
,תשפ"א - שישית
.תשפ"ב, בעזרת השם, שנת השמיטה

43
00:06:24,509 --> 00:06:26,836
.כל עבודות הקרקע אסורות

44
00:06:27,330 --> 00:06:32,670
,אפילו לסקל אבנים, להוציא אבנים מהשדה
.זה נראה כבן אדם שעובד בשדה

45
00:06:33,149 --> 00:06:37,600
גם את זה אסור. שביתה
.זה שבת הארץ להשם

46
00:06:37,680 --> 00:06:38,610
.שבת להשם

47
00:06:39,200 --> 00:06:40,930
,כי לי הארץ", אומר הקב"ה"

48
00:06:41,534 --> 00:06:46,300
:אבל הוא מבטיח הבטחה נפלאה כל כך
."וציוויתי את ברכתי בשנה השישית"

49
00:06:46,778 --> 00:06:52,370
,מסופר על הרב סלמאן מוצפי
,הייתה לו חלקת קרקע קטנה מתחת לבניין

50
00:06:53,061 --> 00:06:54,960
.ושם הוא היה מגדל חיטים לכבוד פסח

51
00:06:55,403 --> 00:06:59,607
,הוא סמך רק על עצמו: לקצור את החיטים
.לעשות את העבודות לכבוד הפסח

52
00:06:59,869 --> 00:07:07,100
אז הוא היה זורע חיטים, וכל שנה קבוע
.היו יוצאים שבעה קילו חיטים

53
00:07:07,963 --> 00:07:17,670
בשנה השישית, קבוע, כל שנה שישית
.היו יוצאים מהחיטים 21 קילו

54
00:07:18,189 --> 00:07:22,269
.קבוע. שוקלים את זה על המשקל
.וציוויתי את ברכתי לשלוש שנים

55
00:07:22,574 --> 00:07:26,305
המצווה הגדולה הזאת של שמיטה
.זה ביטחון בקב"ה

56
00:07:26,494 --> 00:07:30,600
,בן אדם שרואה את השדה שלו מופקר
,אין שום דבר שגודל

57
00:07:31,047 --> 00:07:32,836
?מה אני ארוויח? מה אני אעשה

58
00:07:32,930 --> 00:07:36,960
,הקב"ה אומר: אני דואג לפרנסה שלך
,אתה צריך לעשות עבודת הביטחון

59
00:07:37,316 --> 00:07:41,432
.שהארץ שייכת לקב"ה, והקב"ה נותן
,כן, הרב אסוס-

60
00:07:41,490 --> 00:07:45,950
אבל כשאתה מסביר לנו זה נשמע כאילו
...כולם חקלאים, אנחנו לא

61
00:07:46,116 --> 00:07:50,000
,יש אנשים שלא... אין להם בכלל גישה לקרקע
?אז איך מקיימים את המצווה הזאת

62
00:07:50,341 --> 00:07:54,350
,אמת, אדם שאין לו גישה לקרקע
לכאורה, הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת

63
00:07:54,414 --> 00:07:55,141
.לשנת השמיטה

64
00:07:55,541 --> 00:08:00,910
יש אנשים שמחמירים, ובאמת קונים חלקת קרקע
.לפני השמיטה בשביל לזכות במצווה הזאת

65
00:08:01,367 --> 00:08:02,160
.זו מצווה גדולה

66
00:08:02,850 --> 00:08:07,460
,וכמובן, שאדם שיש לו עציצים בבית
.הוא גם צריך לשים לב

67
00:08:07,752 --> 00:08:11,061
וזה לרוב בתי ישראל יש איזה
.עציץ אחד או שניים

68
00:08:11,185 --> 00:08:15,080
,גם לזה יש הלכות מה מותר לעשות
,מה אסור לעשות בשמיטה

69
00:08:15,265 --> 00:08:19,200
,האם העציץ נקוב, העציץ לא נקוב
.אלו הלכות שמיטה לדעת מה מותר, מה אסור

70
00:08:19,360 --> 00:08:25,270
,לשבח את העציץ - זה אסור
.להשקות אותו שיחיה ולא ימות - זה מותר

71
00:08:25,469 --> 00:08:30,320
צריך לדעת את כל ההלכות. אבל בעיקר
.צריך לשים לב בפירות ובירקות שקונים

72
00:08:30,741 --> 00:08:34,470
,כי ירק שגדל בשמיטה אצל יהודי
.אסור באכילה בכלל

73
00:08:34,770 --> 00:08:37,560
.זה נקרא ספיחין
.מדרבנן אסור לאכול

74
00:08:38,145 --> 00:08:41,530
,פירות שגדלו אצל יהודי, מותר לאכול
.אבל בקדושה

75
00:08:41,832 --> 00:08:43,930
.אסור לזלזל בו, אסור לזרוק אותו סתם

76
00:08:44,349 --> 00:08:48,010
,יש הלכות בשמיטה והן מצוות שאדם
.כל יהודי יכול לקיים אותן

77
00:08:48,290 --> 00:08:53,300
להיזהר בקדושה של הפירות, ויש אפילו מצווה
,לאכול פירות שמיטה, לפי חלק מהראשונים

78
00:08:53,454 --> 00:08:55,272
.שזה דבר קדוש ומכניס קדושה

79
00:08:55,490 --> 00:09:00,240
,אבל עיקר המצווה זה ביטחון ואמונה בקב"ה
שהקב"ה אומר: לי הארץ

80
00:09:00,472 --> 00:09:04,690
.ואני זה שיפרנס אתכם. אין לכם מה לדאוג
.מעניין, מעניין מאוד. יפה מאוד-

81
00:09:04,730 --> 00:09:07,410
אז כדאי לשים באמת לב לעניין הזה
,של העציצים

82
00:09:07,832 --> 00:09:11,640
...דברים שלכאורה נראים לנו, לא אדמה ולא
.זה מעניין מאוד

83
00:09:12,778 --> 00:09:14,167
.הרב אסוס, התגעגעתי אליך מאוד

84
00:09:14,443 --> 00:09:15,640
.זה הדדי לחלוטין

85
00:09:15,949 --> 00:09:22,190
אנחנו לומדים בפרשה: "וכי ימוך אחיך
."ומטה ידו עימך והחזקת בו

86
00:09:23,367 --> 00:09:28,710
,הציווי הזה שמדריך אותנו לדאוג לאחר
.וזו התורה הקדושה שלנו

87
00:09:28,843 --> 00:09:35,180
וזה מזכיר לי סיפור: פעם אחת
,אני הייתי בכנס, כמדומני ברעננה

88
00:09:35,912 --> 00:09:42,356
וחברו, כמדומני, לפני מספר שנים
,שתי מפלגות אחת לשנייה

89
00:09:42,909 --> 00:09:46,900
והגיע לברך את האיחוד הזה
,הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה

90
00:09:47,440 --> 00:09:52,990
ושמה הוא אמר לקהל, הוא רצה לדבר
,בשבח האחדות והעזרה לזולת

91
00:09:53,490 --> 00:09:58,130
,והוא אמר, כמדומני זה היה על הפסוק הזה
,הוא אמר: כשספר תורה נופל

92
00:09:59,869 --> 00:10:02,510
,צמים, מקבלים תענית, קהילה שלמה

93
00:10:03,789 --> 00:10:04,720
.לא פשוט, לא קל

94
00:10:08,101 --> 00:10:11,770
,הרב יורם שאל: כשנופל יהודי
?מישהו רץ לנשק אותו

95
00:10:12,240 --> 00:10:13,750
?מישהו קיבל על עצמו תענית

96
00:10:14,676 --> 00:10:18,330
מישהו קיבל על עצמו צום, צדקה לתת
?למען אותו יהודי

97
00:10:19,789 --> 00:10:24,140
.כל כך חשוב שניקח את זה איתנו, בעזרת השם
.זה ברוך אומר ועושה, הוא באמת הרגיש ככה-

98
00:10:24,203 --> 00:10:25,760
.הוא באמת הרגיש ובאמת פעל ככה

99
00:10:26,720 --> 00:10:28,865
.שניבדל לחיים טובים וארוכים

100
00:10:28,974 --> 00:10:35,294
וזה הבסיס בעצם של עמותת פעמונים
,שבראשה נמצא איתנו... -לא בראשה

101
00:10:35,352 --> 00:10:37,083
בראש אחד הסניפים שלה
...בראש אחד-

102
00:10:37,381 --> 00:10:39,600
.מר דניאל שרון, תודה שבאת אלינו
.תודה-

103
00:10:39,650 --> 00:10:43,956
אנחנו דיברנו קצת קודם, ואתם עמותה
בעצם שמלווה משפחות ומלווה אנשים

104
00:10:44,036 --> 00:10:46,698
.שהם זקוקים לעזרה

105
00:10:47,149 --> 00:10:49,350
ביותר בניהול
כלכלת המשפחה שלהם

106
00:10:49,912 --> 00:10:51,840
ופחות בעניין
.הכספי עצמו

107
00:10:51,941 --> 00:10:53,020
בעצם אנחנו
עוזרים להם

108
00:10:53,243 --> 00:10:54,730
לצאת בכוח
עצמם

109
00:10:54,865 --> 00:10:56,750
מתוך הבור שהם
.נפלו לתוכו

110
00:10:57,200 --> 00:10:58,167
.תסביר לנו בבקשה

111
00:10:58,300 --> 00:11:03,352
אז משפחות, לצערנו, לא כל כך יודעות
,הכי טוב איך להתנהל כלכלית בצורה נכונה

112
00:11:03,774 --> 00:11:05,430
.מוציאים יותר כסף ממה שיש להם

113
00:11:05,563 --> 00:11:12,145
.זו בעצם התופעה המרכזית
וכתוצאה מזה שמוציאים יותר ממה שמכניסים

114
00:11:12,203 --> 00:11:14,814
בעצם נכנסים לחובות
,ועוד חובות ועוד חובות

115
00:11:15,105 --> 00:11:19,389
:ולכל אחד נופל האסימון בשלב אחר
,אחד כשיש לו 20 אלף ואחד כשיש לו 100 אלף

116
00:11:19,490 --> 00:11:21,898
.ולצערנו לפעמים גם יותר מזה

117
00:11:22,203 --> 00:11:28,618
ואנחנו כעמותת פעמונים בעצם באים
למשפחה, מזהים את הקושי הזה

118
00:11:28,829 --> 00:11:32,989
ובעצם עוזרים למשפחה לנהל
את ההכנסות וההוצאות

119
00:11:33,381 --> 00:11:38,480
בצורה חדשה, בצורה מסודרת כדי שנדאג
,שההכנסות יהיו גבוהות מההוצאות

120
00:11:38,530 --> 00:11:40,450
.ובכך לצאת מהמשבר של החובות

121
00:11:40,509 --> 00:11:43,869
כשאתה אמרת "מזהים", זאת אומרת
,הזיהוי הזה שאתה מדבר עליו

122
00:11:43,920 --> 00:11:45,367
?זאת אומרת, זה אותו זיהוי לכולם

123
00:11:45,461 --> 00:11:49,390
יש משפחה שפחות מבינה בזה
?ומבינה יותר בדבר אחר

124
00:11:49,505 --> 00:11:52,596
...זאת אומרת, יש איזשהו
,כל אחד יש לו איזו רמת הבנה אחרת-

125
00:11:52,640 --> 00:11:56,778
כל אחד מבין הרבה, להפך, מבינים מאוד
בחובות, באיך לגלגל גמ"חים

126
00:11:56,858 --> 00:11:59,480
,ואיך לעשות כל מיני תהליכים
.שזה ידע חשוב

127
00:11:59,905 --> 00:12:06,680
אבל בסופו של דבר, ההבנה המרכזית היא
.שהכול מגיע מהבנה של ההכנסות המלאות וההוצאות

128
00:12:06,807 --> 00:12:10,090
הרבה אנשים חושבים שהם יודעים
,כמה הם מכניסים וכמה הם מוציאים

129
00:12:10,160 --> 00:12:11,960
,יש להם איזה חישוב כללי בראש

130
00:12:12,327 --> 00:12:15,490
אבל כשהם יושבים ורושמים הכול
,ועושים את ה"ועוד" בסוף

131
00:12:15,796 --> 00:12:18,618
מגיעים להבנה שונה לגמרי
.ממה שהייתה להם קודם

132
00:12:18,785 --> 00:12:20,538
...זאת אומרת
.בדרך כלל, פחות טובה-

133
00:12:20,698 --> 00:12:23,600
זאת אומרת, אנשים מנוהלים
?בעצם כמו עסק

134
00:12:23,847 --> 00:12:25,374
...ככה זה
.בדיוק ככה-

135
00:12:25,461 --> 00:12:26,970
משפחה היא עסק לכל דבר ועניין

136
00:12:27,250 --> 00:12:30,596
וצריך להבין כמה נכנס, כמה יוצא
ולשלוט בזה

137
00:12:31,352 --> 00:12:33,770
ולהתחיל לעשות החלטות
.סביב ההבנה הזאת

138
00:12:34,290 --> 00:12:39,560
,מעניין מאוד. אנחנו עוד נשוב ונדבר
.נשוחח גם אחרי התוכנית

139
00:12:40,836 --> 00:12:44,676
,איתנו, כמו שאמרתי בראשית התוכנית
,נמצא עוזיה צדוק

140
00:12:44,981 --> 00:12:49,710
,ילד שריגש מדינה שלמה, כמו שאמרתי
.עם הפאות הכל כך מתוקות

141
00:12:50,967 --> 00:12:55,840
איך זה מרגיש לעמוד שם בתור ילד
מול כל הקהל כשאתה יודע

142
00:12:55,898 --> 00:12:57,340
?שמדינה שלמה צופה בך

143
00:12:57,956 --> 00:12:59,780
,האמת שכל הזמן
,גם היום

144
00:13:00,203 --> 00:13:00,960
מדברים איתי
,על זה

145
00:13:01,018 --> 00:13:02,276
על החוויות
,שהיו שם וזה

146
00:13:02,967 --> 00:13:05,541
ואני כל יום
.מנסה לחזור

147
00:13:05,621 --> 00:13:06,683
מה זה
?מנסה לחזור

148
00:13:07,076 --> 00:13:08,821
כמובן שאני נהנה

149
00:13:08,909 --> 00:13:09,650
מאיפה שאני
.נמצא היום

150
00:13:09,732 --> 00:13:14,392
אבל הרגע המדהים הזה שהיה שם על הבמה
,זה רגע מטורף לגמרי

151
00:13:14,938 --> 00:13:18,340
,ואני חושב שאיפה שהייתי שם, במקום הזה
,לא כל כך הבנתי מה זה

152
00:13:18,443 --> 00:13:20,952
,ואני עכשיו לומד להעריך
.כי זה באמת היה מדהים

153
00:13:21,789 --> 00:13:26,210
ואני חושב שזה גם רגע עצום מבחינת מה
,שאני יכול לתת לקהל

154
00:13:26,523 --> 00:13:28,501
,מבחינת איפה שאני עומד
,מבחינה דתית אפילו

155
00:13:29,105 --> 00:13:31,890
.ומה אני יכול להשפיע מכיוון כזה

156
00:13:32,300 --> 00:13:34,603
,ואני חושב שזה דבר גדול

157
00:13:34,698 --> 00:13:37,700
- זו מתנה שהקב"ה נתן לי
,את האפשרות להשפיע

158
00:13:37,825 --> 00:13:39,149
.וזו חובה להשתמש בזה

159
00:13:39,501 --> 00:13:42,144
אני קודם כול מברך אותך
.שתחזור לאותן במות גדולות

160
00:13:42,378 --> 00:13:44,950
.בעזרת השם
והפעם מתוך ידיעה ומתוך הכרה-

161
00:13:45,600 --> 00:13:50,330
עם הרצון והיכולת וההבנה
,שבאמת אתה השליח של השם יתברך

162
00:13:50,938 --> 00:13:52,120
,שאתה משמח יהודים

163
00:13:52,574 --> 00:13:57,240
ושתגיע למקומות כאלה מתוך הבנה
,של שליחות עם המתיקות

164
00:13:57,374 --> 00:14:01,870
,שאני כל כך הייתי גאה בך
,שראיתי ככה ילד עם כיפה ופאות אז

165
00:14:02,938 --> 00:14:04,429
.מדינה שלמה הוא שיגע, חבר'ה

166
00:14:04,632 --> 00:14:05,390
,עוזיה צדוק

167
00:14:05,890 --> 00:14:09,010
...תגיד לי, איך
?איך השבת שלך נראית

168
00:14:09,803 --> 00:14:12,150
,"אנחנו בתוכנית "עונג שבת
.ספר לנו על השבת שלך

169
00:14:12,385 --> 00:14:13,160
?אתה שר בשבת

170
00:14:13,410 --> 00:14:16,690
כמובן, אבל בוא נתחיל קצת מלפני
.ואני אספר

171
00:14:18,516 --> 00:14:21,140
את האמת, שזה מתחיל כמו
,שבת בערך כמו אצל כולם

172
00:14:21,272 --> 00:14:23,800
,יש לחצים בהתחלה וזה
כל הארגונים לפני שבת

173
00:14:25,403 --> 00:14:27,061
,ואז נכנסים לשבת ברוגע

174
00:14:27,730 --> 00:14:32,150
,הולכים לבית הכנסת, בית כנסת תימני
,מי שיצא לו להכיר, זו חוויה אמיתית

175
00:14:34,610 --> 00:14:38,370
,גם סביב התפילה של התימנים
.כל התפילה היא בצורת שירה כזאת

176
00:14:38,443 --> 00:14:41,505
.אני מאוד אוהב
.כן, זה באמת משהו מיוחד-

177
00:14:41,890 --> 00:14:45,650
,לכה דודי לקראת כלה
.פני שבת נקבלה

178
00:14:45,920 --> 00:14:46,785
.מאוד אוהב

179
00:14:47,025 --> 00:14:47,840
.לגמרי

180
00:14:48,000 --> 00:14:51,680
כן, זה באמת גם אחד המקומות
...שנתנו לי השראה למוזיקה וזה

181
00:14:53,178 --> 00:14:57,940
,אחרי זה מגיעים, עושים קידוש, ארוחת שבת
.ואז מגיע החלק של השירים כמובן

182
00:14:58,007 --> 00:14:59,820
?אתה הכוכב או שכולם כוכבים בבית

183
00:14:59,890 --> 00:15:02,540
.לא, לא, יש עוד הרבה כוכבים
.אה, באמת? -כן-

184
00:15:02,843 --> 00:15:04,458
.יש את אחי אביתר, מי שמכיר
.נו, תזמין אותנו-

185
00:15:04,858 --> 00:15:08,625
,אחי אביתר, שהוא זמר מדהים
,וזה... בדיוק רציתי גם לדבר על הנקודה הזאת

186
00:15:09,127 --> 00:15:13,440
.זה משהו שאני לא חושב שנמצא בהרבה בתים
,"אצלנו שרים "אשת חיל

187
00:15:13,898 --> 00:15:17,450
,זה... יש כמה קולות נפרדים
...יש את הקול הראשון, את הקול השני, השלישי

188
00:15:17,585 --> 00:15:20,189
...אז ממש אתם

189
00:15:20,269 --> 00:15:21,610
.בבית ככה עם במה אחת גדולה

190
00:15:21,781 --> 00:15:23,730
...כן, זה
.אתה לא צריך את בית ספר למוזיקה-

191
00:15:24,778 --> 00:15:26,683
.טוב, אני אדבר עם אבא שיזמין אותנו

192
00:15:26,785 --> 00:15:27,992
.אין בעיה
.אין שום בעיה

193
00:15:29,338 --> 00:15:32,520
אפשר לשמוע איזה שיר ככה
?שירגש אותנו

194
00:15:32,596 --> 00:15:33,580
?מה הכנת לנו

195
00:15:33,774 --> 00:15:34,820
.בטח, אני אשמח מאוד

196
00:15:35,796 --> 00:15:38,760
,"שיר ימיך"
,זה שיר שלי שיצא לא מזמן

197
00:15:39,447 --> 00:15:45,390
זה שיר שפחות או יותר מדבר על התהליך
.שעברתי בין ילד לבין נער. -נער

198
00:15:46,043 --> 00:15:46,810
.כן, מתבגר

199
00:15:47,447 --> 00:15:51,323
ואני חושב שתשמעו כבר את המילים
.ותגידו לי מה אתם חושבים

200
00:15:51,396 --> 00:15:52,150
.מילים מאוד יפות

201
00:15:52,240 --> 00:15:53,070
.עוזיה צדוק

202
00:19:13,493 --> 00:19:14,525
.תודה רבה

203
00:19:14,720 --> 00:19:15,665
!מדהים

204
00:19:16,181 --> 00:19:17,301
?מי כתב והלחין

205
00:19:18,254 --> 00:19:20,930
.הלחין - אח שלי
.כן, אביתר. -אביתר-

206
00:19:21,323 --> 00:19:25,898
,וכתב, קוראים לו ברזוליק
.אני לא זוכר את השם הפרטי, סליחה

207
00:19:25,978 --> 00:19:27,040
.שיר חדש, זה בסדר
.כן-

208
00:19:27,367 --> 00:19:30,460
,וכן, הוא כותב מדהים, ובעזרת השם
אנחנו ממשיכים לעבוד איתו גם

209
00:19:30,509 --> 00:19:32,792
,חומרים חדשים כבר
.שירים חדשים

210
00:19:33,200 --> 00:19:38,276
.הקול שלך נשאר עדיין יפה
.בדרך כלל זו תקופה של מעבר, אתה יודע

211
00:19:38,676 --> 00:19:39,927
.כן
.מי כמוך יודע-

212
00:19:40,429 --> 00:19:45,680
אבל כל הכבוד שאתה שומר את עצמך
.ושומר על עצמך

213
00:19:45,730 --> 00:19:47,454
.ואנחנו עוד נחזור ונדבר על זה

214
00:19:47,767 --> 00:19:52,270
,לימינך יושב מספר הסיפורים שלנו
.הרב אייל ישראל שטרנליב

215
00:19:52,632 --> 00:19:54,840
ויש לנו מכנה משותף - שנינו
אוהבים סיפורים

216
00:19:55,258 --> 00:19:56,480
.ואוהבים סיפורים חסידיים

217
00:19:57,069 --> 00:19:59,300
?אז הרב אייל היקר, מה שלומך

218
00:19:59,978 --> 00:20:04,290
...התגעגעתי. זה
.פרשת בהר, תבאר לנו משהו, סיפור-

219
00:20:04,596 --> 00:20:08,050
שמיטה היא משהו שהוא ביטחון בעצם
.בהשם יתברך, אין משהו אחר

220
00:20:08,356 --> 00:20:12,552
,בדיוק. אנחנו נספר סיפור מאוד מאוד מרגש
,אתה בטוח תאהב אותו

221
00:20:12,610 --> 00:20:13,600
,אולי אתה מכיר אותו גם

222
00:20:13,687 --> 00:20:18,760
,כי מספר הסיפורים הגדול, רבי שלמה קרליבך
.שהוא מספר על עצמו

223
00:20:18,807 --> 00:20:20,065
,פעם אחת הוא היה בווינה

224
00:20:20,996 --> 00:20:22,807
והוא תמיד גם
אהב ספרים

225
00:20:22,909 --> 00:20:23,650
.ואהב סיפורים

226
00:20:23,709 --> 00:20:24,923
הוא הלך
לספרייה הגדולה שמה

227
00:20:25,003 --> 00:20:26,756
,אצל חסידי מונקאטש

228
00:20:28,190 --> 00:20:29,309
ופתאום ניגש
אליו איזה

229
00:20:29,352 --> 00:20:30,705
חסיד מונקאטש
:ואומר לו

230
00:20:30,814 --> 00:20:33,240
,תשמע, רבי שלמה, אני יודע
.אתה מספר סיפורים מכל העולם

231
00:20:33,949 --> 00:20:37,963
אני רוצה לספר לך סיפור
,שרק אני היחיד שיודע אותו בעולם

232
00:20:38,072 --> 00:20:40,320
.אף אחד לא יודע
.אני רוצה שאתה תספר אותו

233
00:20:40,981 --> 00:20:42,390
.הוא אמר לו: בשמחה, אני רוצה לשמוע

234
00:20:43,390 --> 00:20:49,469
הוא אמר לו: אתה יודע, כולם מכירים
,את הסיפור על הדרכון של הברדיצ'בר

235
00:20:49,658 --> 00:20:50,860
.של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

236
00:20:51,410 --> 00:20:55,134
שפעם אחת היה איזה יהודי
שהגיע לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב

237
00:20:55,680 --> 00:20:59,620
ואמר לו: תשמע, אני חייב לעבור את הגבול
,מברדיצ'ב ללובלין

238
00:20:59,861 --> 00:21:03,643
ואני לא יכול להגיע למשטרה. כי אם
יהודי היה מגיע באותם זמנים למשטרה

239
00:21:03,745 --> 00:21:05,550
.אז זה היה הסוף שלו

240
00:21:06,334 --> 00:21:08,490
...אני חייב איזה פספורט, דרכון אבל

241
00:21:09,221 --> 00:21:12,130
,אמר לו רבי לוי יצחק: אין בעיה
.אני אדאג לך

242
00:21:12,741 --> 00:21:18,661
נכנס לחדר, אחרי כמה דקות
.יוצא אליו עם דף חלק. דף חלק

243
00:21:18,930 --> 00:21:20,700
.אומר לו: בכבוד, זה הדרכון שלך

244
00:21:21,469 --> 00:21:24,930
פה צריך הרבה ביטחון והרבה אמונה
.בהשם ובצדיקים

245
00:21:25,287 --> 00:21:29,770
,והוא יהודי תמים, לקח את הדרכון
,את הדף החלק, הגיע לגבול

246
00:21:30,756 --> 00:21:33,020
,בכבוד, פספורט
.נותן להם את הדף

247
00:21:33,818 --> 00:21:36,500
.וזה רק ממש חסיד אמיתי יכול לעשות

248
00:21:37,229 --> 00:21:39,010
!הקצין מסתכל: אההה

249
00:21:39,803 --> 00:21:44,790
לרוסיה יש זכות עצומה
!לקבל אדם גדול כמוך

250
00:21:45,796 --> 00:21:51,070
מיד ארגנו לו כרכרה עם ארבעה סוסים
וליוו אותו שמה בכל השבוע הזה שהוא היה שמה

251
00:21:51,127 --> 00:21:53,690
.ופשוט דאגו לו ושמרו עליו

252
00:21:54,974 --> 00:21:57,730
אז אמר לו אותו חסיד: זה קרה
,לפני 200 שנה

253
00:21:58,036 --> 00:22:03,265
אבל אני רוצה לספר לך סיפור
.שקרה לדוד שלי לפני כמה שנים

254
00:22:04,465 --> 00:22:06,300
?רבי שלמה פתח את העיניים: מה

255
00:22:06,727 --> 00:22:12,270
,הוא אומר לו: דוד שלי לפני המלחמה
,זה היה בשנת 35' למניינם

256
00:22:12,334 --> 00:22:13,440
,ממש כמה שנים לפני השואה

257
00:22:14,340 --> 00:22:17,272
:הוא בא לרבי ממונקאטש, ואומר לו
,תשמע, רבי

258
00:22:17,367 --> 00:22:21,498
אני חייב לחזור לגרמניה, לברלין
,כדי לסגור את כל העסקים שלי

259
00:22:21,541 --> 00:22:23,570
.לחסל אותם לפני שיהיה פה בלגן

260
00:22:24,385 --> 00:22:27,360
,אני חייב לעבור את הגבול
.וזו סכנת נפשות

261
00:22:28,792 --> 00:22:30,310
.יש לי אישה, שבעה ילדים

262
00:22:30,683 --> 00:22:32,894
,הוא אומר לו, הרב ממונקאשט: תשמע

263
00:22:33,389 --> 00:22:36,014
.כזה דרכון אפשר לתת רק פעם אחת בחיים

264
00:22:37,258 --> 00:22:39,577
אז אני מוכן לתת לך אותו
אבל תישבע

265
00:22:39,770 --> 00:22:41,790
.שאל תספר על זה לאף אחד

266
00:22:42,378 --> 00:22:43,250
,הוא נכנס לחדר

267
00:22:44,487 --> 00:22:49,170
,אחרי שלוש שעות הוא יוצא משם כולו אדום
,העיניים שלו דומעות

268
00:22:49,236 --> 00:22:52,950
.והוא מביא דף חלק, כולו דמעות

269
00:22:54,363 --> 00:22:55,709
.הוא אמר לו: זה הדרכון שלך

270
00:22:57,760 --> 00:23:04,312
ואז הוא מספר: אותו דוד שלי
,הגיע לגבול של גרמניה

271
00:23:04,472 --> 00:23:06,110
!מסתכל הקצין: אההה

272
00:23:06,603 --> 00:23:11,550
לגרמניה יש את הזכות הגדולה
!לקבל אדם כזה גדול כמוך

273
00:23:12,500 --> 00:23:16,603
מיד השיג לו אישור מהמשטרה
,וליוו אותו כל השבוע הזה

274
00:23:16,720 --> 00:23:18,712
.שילמו לו בית מלון, דאגו לו

275
00:23:18,721 --> 00:23:20,721
הוא סגר את כל העסקים שלו
.וחזר חזרה

276
00:23:22,101 --> 00:23:24,380
שנתיים לאחר מכן
הרבי ממונקאטש נפטר

277
00:23:25,141 --> 00:23:28,420
הוא אמר לפני שהוא נפטר: אני רואה
,כזה חושך בעולם

278
00:23:28,974 --> 00:23:30,590
.אני לא רוצה להיות פה בעולם

279
00:23:31,774 --> 00:23:36,370
,שנתיים לאחר מכן, ב-37' למניינם
,שנתיים ממש לפני המלחמה

280
00:23:37,010 --> 00:23:40,170
,אז הדוד, אותו דוד
,הלך להיפטר מן העולם

281
00:23:40,305 --> 00:23:42,589
כבר היה על ערש דווי
.וכינס את כל המשפחה

282
00:23:43,032 --> 00:23:46,140
,אותו חסיד אמר: אני בן שבע
,הייתי אז בן שבע

283
00:23:46,880 --> 00:23:48,280
ואז הוא סיפר לנו את הסיפור הזה

284
00:23:49,323 --> 00:23:53,320
והוא אמר: אני מבקש שתקברו אותי
.עם הדרכון של מונקאטש

285
00:23:54,145 --> 00:23:57,660
.היה לו את הדף, אותו דף חלק היה איתו
אמר: אני רוצה שתקברו ותשימו אותו

286
00:23:57,738 --> 00:23:58,460
.ביד ימין שלי

287
00:23:59,330 --> 00:24:01,680
,הוא אמר: אני לא יודע
,אם הוא פתח לי שערים פה בעולם הזה

288
00:24:02,261 --> 00:24:05,020
אני יודע אילו שערים הוא יכול לפתוח לי
?בעולם הבא

289
00:24:06,007 --> 00:24:06,750
.וככה היה

290
00:24:07,476 --> 00:24:16,160
,מסיים רבי שלמה ואומר: כמה חומות
,כמה גבולות יש בינינו לבין הזולת

291
00:24:17,309 --> 00:24:20,070
,בין איש לאשתו, בין הורים לילדים

292
00:24:20,800 --> 00:24:22,120
,בינינו לבין בורא עולם

293
00:24:22,603 --> 00:24:27,390
כולנו צריכים איזה דרכון ממונקאטש כזה
.כדי לפתוח שערים

294
00:24:28,138 --> 00:24:33,560
ובאמת הפרשה שלנו של השמיטה
היא גם סוג של הורדה של החומות

295
00:24:34,698 --> 00:24:36,650
.והשדה מופקר לכולם

296
00:24:37,140 --> 00:24:40,218
זאת אומרת, זהו, אין יותר חומות
,ואני נותן לך ואני נותן לך

297
00:24:40,552 --> 00:24:42,260
אני... זהו, מורידים את החומות

298
00:24:42,356 --> 00:24:46,500
,ואנחנו עכשיו רוצים כולנו ביחד להתחבר
,כל עם ישראל, העניים והעשירים

299
00:24:46,989 --> 00:24:47,934
.השדה פתוח

300
00:24:48,472 --> 00:24:53,690
ודווקא מהמקום הזה ומהאמונה הפשוטה בהשם
,שייתן לנו את כל השפע, כמו שהרב אמר

301
00:24:55,287 --> 00:24:58,550
אז ככה השם יתברך
.הוא משפיע עלינו את השפע

302
00:24:58,712 --> 00:25:03,720
אז שנזכה באמת לאהבת חינם ולהוריד
את החומות ואת הגבולות בין הלבבות

303
00:25:04,334 --> 00:25:07,490
ונזכה שכל אחד יהיה לו את הדרכון הזה
.בתוך הלב. -אמן

304
00:25:07,767 --> 00:25:09,480
!סיפור מדהים, מדהים, מדהים

305
00:25:09,730 --> 00:25:10,560
.מדהים

306
00:25:10,821 --> 00:25:11,818
.עוזיה, אליך

307
00:25:12,400 --> 00:25:16,700
אתה ילד פלא, זה לא פשוט בכלל
,גם כן להיות סטאר

308
00:25:18,050 --> 00:25:21,610
גם כן להתנהג כמו ילד
.וכמצופה מילד

309
00:25:21,767 --> 00:25:23,960
.באת מפסגת העולם, בית ספר למוזיקה

310
00:25:24,472 --> 00:25:28,170
,איך אתה... איך אתה מסתדר בבית ספר
?איך זה? זה מצליח לך

311
00:25:29,141 --> 00:25:29,847
האמת שזו
שאלה

312
00:25:29,927 --> 00:25:30,760
ששואלים אותי
,הרבה

313
00:25:30,836 --> 00:25:31,910
וזו באמת שאלה
.חשובה מאוד

314
00:25:32,516 --> 00:25:35,185
ושמע, יש
,בזה קשיים

315
00:25:35,265 --> 00:25:35,770
,אין ספק

316
00:25:35,970 --> 00:25:37,440
...אבל אנחנו
?אילו קשיים-

317
00:25:37,534 --> 00:25:40,487
אנחנו... אני אומר "אנחנו" ברבים
.כי באמת יש אנשים שתומכים

318
00:25:40,538 --> 00:25:44,400
?כשאתה אומר יש קשיים, אילו קשיים
,כי אתה רוצה מאוד להשקיע בקריירה-

319
00:25:44,501 --> 00:25:46,400
...ומצד שני אתה רוצה
.קריירה? אתה ילד-

320
00:25:46,960 --> 00:25:49,490
.כן, אבל זה חלום
.זה לגמרי חלום שלי

321
00:25:50,087 --> 00:25:54,620
,וזו השאיפה, כמו שאמרתי מקודם
שאני רוצה ללכת עליה בחיים

322
00:25:55,309 --> 00:25:57,367
.ומתנה שהקב"ה נתן לי

323
00:25:58,945 --> 00:26:02,276
...ויש טיפה, אתה יודע, כאילו
.בית הספר מפריע לך, אתה אומר-

324
00:26:02,356 --> 00:26:03,003
.כן, בית הספר מפריע

325
00:26:03,170 --> 00:26:05,360
.אבל... לא, סתם
.אוקיי-

326
00:26:05,369 --> 00:26:08,372
אני משתדל להשקיע תמיד
.גם וגם

327
00:26:08,373 --> 00:26:10,582
חשוב מאוד לימודים וזה באמת

328
00:26:10,460 --> 00:26:13,614
בלי קשר לזה
.שבעזרת השם תהיה קריירה

329
00:26:15,105 --> 00:26:19,330
,ההופעות הן יותר באמת בערב
ואני משתדל לדחות את כל הקריירה

330
00:26:19,410 --> 00:26:22,520
יותר לשעות הערב, כך זה לא מפריע לי
.בלימודים וככה מסתדרים

331
00:26:22,620 --> 00:26:25,716
צועקים עליך פחות בבית ספר
?כי אתה עוזיה

332
00:26:26,763 --> 00:26:29,410
.תצחק אבל אולי כן
?אתה מוענש פחות מאחרים? כן-

333
00:26:29,687 --> 00:26:33,658
.סתם, לא, לא. אני משתדל להיות תלמיד רגיל
,יכול להיות שהמורים צופים בך עכשיו-

334
00:26:33,716 --> 00:26:35,150
.אתה יודע
.אולי-

335
00:26:35,818 --> 00:26:37,680
.אני משתדל להיות תלמיד רגיל כמה שאפשר

336
00:26:38,538 --> 00:26:39,650
?"מה זה "כמה שאפשר

337
00:26:40,741 --> 00:26:42,858
...אמרתי
.להגיע בזמן בבוקר-

338
00:26:42,923 --> 00:26:46,030
,להגיע בזמן בבוקר
,באמת אני ברוך השם עומד בזה

339
00:26:47,030 --> 00:26:48,261
.וכן, משתדלים

340
00:26:48,370 --> 00:26:51,803
,אני רוצה שתבטיח לי, בלי נדר
,שכמו שאמרת לי בתחילת התוכנית

341
00:26:52,130 --> 00:26:54,305
.שאתה לוקח את הקריירה הזאת כשליחות

342
00:26:54,800 --> 00:26:56,630
.בעזרת השם
?מבטיח בלי נדר-

343
00:26:56,676 --> 00:26:57,643
.מבטיח, בלי נדר

344
00:26:57,956 --> 00:27:00,540
,עוד חמש, עוד שש, עוד עשר שנים
,עוד 20 שנה

345
00:27:00,632 --> 00:27:01,614
?איפה אתה רואה את עצמך

346
00:27:02,843 --> 00:27:06,400
.וואו, זו שאלה קשה
?לגמרי להגשים את החלום? זה החלום-

347
00:27:06,603 --> 00:27:07,940
.לגמרי
.לגמרי-

348
00:27:08,312 --> 00:27:11,869
,אני חושב שבתוך קריירה של מוזיקה
יש בה המון המון נושאים

349
00:27:11,956 --> 00:27:15,370
והמון כיוונים שאפשר יותר להתמקד בהם
,וללכת אליהם

350
00:27:16,196 --> 00:27:23,050
,אבל זה הנושא לשיר בחופות
.לרגש משפחות, חתן וכלה, ילדי בר מצווה

351
00:27:23,338 --> 00:27:26,180
.אני לא חושב שיש משהו יותר יפה מזה
.לגמרי. שתצליח-

352
00:27:26,269 --> 00:27:28,712
אני מברך אותך, ואנחנו רוצים
.לשמוע ממך עוד שיר

353
00:27:28,814 --> 00:27:31,310
?אני הבנתי שהכנת לנו את "יא מאמא", נכון
."כן, השיר "יא מאמא-

354
00:27:31,701 --> 00:27:35,210
.והיה כעץ שתול על פלגי מים
?עץ, ראשי תיבות

355
00:27:35,752 --> 00:27:37,510
.עוזיה צדוק
.יפה מאוד-

356
00:27:37,636 --> 00:27:39,830
,אנחנו מדברים גם על יובל
.תכף גם לזה נגיע

357
00:27:40,530 --> 00:27:41,469
!עוזיה צדוק

358
00:30:49,301 --> 00:30:50,370
.תודה רבה
!יפה-

359
00:30:53,847 --> 00:30:54,960
.מדהים ומרגש

360
00:30:55,076 --> 00:30:58,763
אני ממוצא מרוקאי אז אני מבין קצת
,את המילים, זה מאוד מרגש

361
00:30:58,930 --> 00:31:01,876
,בפרט איך שאתה שר את זה
.ועוד על אימא, ממש מרגש

362
00:31:02,269 --> 00:31:03,156
.תודה רבה
.נהדר-

363
00:31:06,494 --> 00:31:11,483
.נגיד ברוך השב לרב מרדכי לוי
.ברוכים הנמצאים-

364
00:31:11,570 --> 00:31:14,630
.ברוכים הבאים. לפאנל הנפלא
.ברוכים הבאים-

365
00:31:14,727 --> 00:31:16,363
.אני רוצה לפנות אליך שוב, הרב אסוס

366
00:31:16,669 --> 00:31:20,741
אנחנו כל פעם רואים בפרשה
,את הנושא המספרי שחוזר על עצמו

367
00:31:20,785 --> 00:31:25,390
,הספרה שבע, אנחנו נדבר תכף על היובל
,דיברנו על השמיטה, 50

368
00:31:25,650 --> 00:31:28,970
אבל מה זה העניין הזה שכל פעם
?חוזרת הספרה שבע

369
00:31:29,403 --> 00:31:32,420
:שבע, כתוב במדרש
.כל השביעין חביבין

370
00:31:33,112 --> 00:31:34,950
אחת לשבעה ימים
,יש לנו שבת

371
00:31:35,345 --> 00:31:36,890
אחת לשבע שנים
,יש לנו שמיטה

372
00:31:37,316 --> 00:31:39,170
אחת לשבע שמיטות
.יש לנו יובל

373
00:31:39,774 --> 00:31:41,350
כתוב שגם
בעולמות העליונים

374
00:31:41,949 --> 00:31:44,567
הרקיע הגבוה
ביותר

375
00:31:44,654 --> 00:31:47,950
,והחשוב ביותר זה הרקיע השביעי
.שנקרא ערבות

376
00:31:48,400 --> 00:31:50,510
.והקב"ה נקרא רוכב ערבות

377
00:31:51,149 --> 00:31:52,890
.זה המקום הכי חשוב שיש

378
00:31:53,236 --> 00:31:59,156
גם בתוך הרועים שלנו, יש לנו את השביעי
.שהוא דוד המלך, הוא החשוב

379
00:31:59,272 --> 00:32:02,790
,אברהם, יצחק, יעקב, יוסף
.משה, אהרן, דוד מלך

380
00:32:03,338 --> 00:32:06,196
,זו המלכות. נקרא שביעי
.הוא הבן השביעי גם כן

381
00:32:06,269 --> 00:32:07,510
.כל השביעין חביבין

382
00:32:08,305 --> 00:32:13,310
,באמת שזה לא צריך להוריד לנו מהחשק
,אם אני בן ראשון אז אני לא... לא חביב

383
00:32:13,735 --> 00:32:15,024
.כולם חביבים, זה ודאי

384
00:32:15,512 --> 00:32:22,440
אבל יש איזו מין הגדרה כזאת
.שאדם צריך לתת חלק לחביבות

385
00:32:22,785 --> 00:32:26,072
,זאת אומרת, אתה עובד שישה ימים
,יפה מאוד, מצוין

386
00:32:26,152 --> 00:32:28,420
.את היום השביעי - שבת להשם

387
00:32:28,887 --> 00:32:31,178
.את השנה השביעית - תן להשם

388
00:32:31,229 --> 00:32:35,905
הקב"ה כביכול נותן דוגמה בעולם
שחלק מכל מה שאתה פועל

389
00:32:36,123 --> 00:32:37,630
.תעשה אותו חביב לקב"ה

390
00:32:37,941 --> 00:32:42,650
,תעשה אותו שבת להשם
,"תעשה אותו "שבתה הארץ שבת להשם

391
00:32:42,698 --> 00:32:43,760
.זה מאוד מאוד חשוב

392
00:32:44,320 --> 00:32:48,189
,בכל... בכל מעשי החיים
,במעשר יש חלק

393
00:32:48,247 --> 00:32:50,300
,כמובן שזה עניין של עשירית ולא של שבע

394
00:32:50,581 --> 00:32:56,327
אבל זה מלמד אותנו שחלק אחד
.צריך להיות חביב לכבוד הקב"ה

395
00:32:56,625 --> 00:32:58,260
.יפה מאוד. יפה מאוד

396
00:32:59,047 --> 00:33:00,430
?הרב מרדכי, מה תחדש לנו

397
00:33:01,149 --> 00:33:04,829
,טוב, אנחנו עסוקים בפרשה חשובה מאוד
.כמו כל הפרשיות

398
00:33:05,214 --> 00:33:06,880
כל העניין הזה
.של שמיטה

399
00:33:06,945 --> 00:33:07,847
באמת הרבה
לא מבינים

400
00:33:07,960 --> 00:33:09,018
מה התורה
?רוצה מאיתנו

401
00:33:09,105 --> 00:33:09,803
?מה זאת אומרת

402
00:33:10,050 --> 00:33:11,643
שש שנים
,בן אדם זורע

403
00:33:11,738 --> 00:33:12,763
,חורש, עמל

404
00:33:13,047 --> 00:33:14,550
פתאום שנה אחת
.תעזוב את הכול

405
00:33:14,676 --> 00:33:15,621
,תאר לך
יש לך

406
00:33:15,752 --> 00:33:17,040
,חנות למוצרי חשמל

407
00:33:17,643 --> 00:33:19,192
:פתאום שנה אחת אומרים לך
,עכשיו תשמע

408
00:33:19,360 --> 00:33:23,420
,תעזוב את החנות, תפתח את הדלתות
,כל מי שרוצה, יבוא: אחד ייקח מיקרוגל

409
00:33:23,527 --> 00:33:25,060
.מקרר, תנור

410
00:33:25,440 --> 00:33:28,250
.איזה מין דבר זה? השערות יעמדו לו
!?מה זה צריך להיות

411
00:33:28,589 --> 00:33:32,290
,אבל צריכים להבין את המשמעות
,אנחנו לא חקלאים אבל זה למעשה

412
00:33:32,385 --> 00:33:33,636
?מה התורה רוצה מאיתנו

413
00:33:33,920 --> 00:33:40,458
ועוד, אגב, הפרשה מתחילה בזה שכתוב
."'כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לה"

414
00:33:40,670 --> 00:33:44,203
הרי זה לא נכון, קודם כול סופרים הרי
את שש השנים הראשונות

415
00:33:44,327 --> 00:33:45,940
.ורק לאחר מכן יש שנת השמיטה

416
00:33:46,050 --> 00:33:48,276
?מה זה
?"איך שמגיעים לארץ "ושבתה הארץ

417
00:33:48,407 --> 00:33:50,647
?מה זה
.זה לא כל כך מדויק

418
00:33:50,749 --> 00:33:51,432
?מה קורה פה

419
00:33:51,636 --> 00:33:53,258
:אלא אומרים כל בעלי המוסר

420
00:33:53,534 --> 00:33:57,910
כל המטרה של שנת השמיטה
,זה משום שאנחנו, בני האדם

421
00:33:58,443 --> 00:34:02,560
נמצאים פה בכדור הארץ
.ונדמה לאדם שהוא יחיה פה לנצח

422
00:34:03,141 --> 00:34:07,460
?צריכים לזכור, איך כתוב
.להשם הארץ ומלואה

423
00:34:07,701 --> 00:34:12,690
,איך כתוב בפרקי אבות? תן לו משלו
.שאתה ושלך - שלו

424
00:34:13,098 --> 00:34:14,494
.כולנו שייכים לבורא עולם

425
00:34:14,567 --> 00:34:16,712
.אנחנו פה נמצאים ושוכחים קצת מעצמנו

426
00:34:17,338 --> 00:34:20,880
,כבר ילד קטן, אתה קונה לו משהו
,אומר לך: זה האופניים שלי

427
00:34:21,010 --> 00:34:22,552
.זה הדובי שלי

428
00:34:23,221 --> 00:34:28,720
,אנשים גדלים - זו המכונית שלי
.זה הבית שלי, האישה שלי, הכול שלי

429
00:34:29,185 --> 00:34:34,901
,בורא עולם רוצה לחנך אותנו: הלו
אנחנו פה בעולם הזה, אדם להבל דמה

430
00:34:34,996 --> 00:34:37,381
.ימיו כמו... -צל עובר
.צל עובר

431
00:34:37,432 --> 00:34:41,660
:אגב, צל בגימטרייה
,צ' זה 90, ל' - 30

432
00:34:41,767 --> 00:34:46,276
ביחד 120. גם אם נזכה בעזרת השם ל-120
.אבל זה כמו צל חולף

433
00:34:46,640 --> 00:34:51,760
,אבל איך אנחנו שוכחים את עצמנו
נמצאים פה ורוכשים כל הזמן עוד מוצרים

434
00:34:51,866 --> 00:34:57,011
.ועוד חסכונות ועוד נדל"ן
.אז בן אדם חושב שהוא יהיה פה לנצח

435
00:34:57,185 --> 00:35:01,800
בורא עולם רוצה להגיד לנו: אדוני, כל מה
.שאתה עושה, תדע לך, כלום לא שלך

436
00:35:02,080 --> 00:35:05,870
:אז פעם בשבע שנים, תזכורת
,אתה עוזב הכול, זה לא שלך

437
00:35:05,985 --> 00:35:08,520
,אתה פה בעולם הזה ארעי
.הכול שייך לבורא עולם

438
00:35:08,930 --> 00:35:12,550
וכדי להמחיש את זה, אמרו פעם
:סיפורון קטן יפה

439
00:35:12,610 --> 00:35:17,640
אומרים, אדם אחד הלך לאיזה מקום
,והנה הוא רואה שמה גינה גדולה

440
00:35:17,723 --> 00:35:18,990
,שטח של חולות

441
00:35:19,570 --> 00:35:23,930
ויש שם איזה פתק נוצץ ככה
.שמשך את העיניים

442
00:35:24,080 --> 00:35:27,956
:מגיע, מרים את הפתק, רואה כתוב
,אם מצאת את הפתק הזה

443
00:35:28,050 --> 00:35:28,790
.אתה בר מזל

444
00:35:28,909 --> 00:35:32,820
,אם תחפור פה מטר
.מחכה לך מעטפה עם 1,000 שקלים

445
00:35:33,323 --> 00:35:34,910
?טוב, מה יעשה
?יחפור או לא יחפור

446
00:35:35,330 --> 00:35:36,443
?יחפור. מה יש לו להפסיד

447
00:35:36,698 --> 00:35:41,570
,מתחיל לחפור. חופר, חופר, חופר
,אומנם קצת קשה, בכל זאת עם הידיים

448
00:35:41,687 --> 00:35:43,076
.אבל מטר - שטויות, מתאמצים

449
00:35:43,396 --> 00:35:48,260
,הוא רואה באמת מעטפה, פותח את המעטפה
.סופר - 1,000 שקלים. ישתבח שמו

450
00:35:48,618 --> 00:35:51,670
שם בכיס. הוא רואה מתחת למעטפה
!יש עוד פתק: כל הכבוד לך

451
00:35:52,029 --> 00:35:56,440
,אם תחפור עוד שני מטר
.מחכה לך הפעם פה מעטפה עם 5,000 שקל

452
00:35:57,061 --> 00:36:02,480
,נו, אומנם קשה, אין לו כלי חפירה
?אבל מה לא עושים בשביל עוד 5,000 שקלים

453
00:36:02,909 --> 00:36:06,780
,הוא חופר, חופר, כבר הציפורניים מתקלפות
,העור, כבר יורד לו דם

454
00:36:06,887 --> 00:36:10,190
,הוא מזיע, הבגד כמעט חצי קרוע
אבל הוא ממשיך, מתאמץ

455
00:36:10,501 --> 00:36:15,220
,ומגיע סוף סוף למעטפה, מעטפה שמנה
.סופר, 5,000 שקלים

456
00:36:15,578 --> 00:36:16,770
.ישתבח שמו. שם בכיס

457
00:36:16,865 --> 00:36:20,967
.הוא רואה שמה עוד פתק: כל הכבוד לך
,אתה עוד מעט תיכנס לשיאי גינס

458
00:36:21,054 --> 00:36:24,180
!אין כמוך! אתה מר עולם
!אילו כוחות יש לך

459
00:36:24,450 --> 00:36:29,141
,אם תחפור עוד שלושה מטרים
.מחכה לך שמה מעטפה עם 20,000 שקלים

460
00:36:29,323 --> 00:36:33,490
,יו, אבל כבר אין לו כוח
,הוא כולו מזיע, החולצה כבר קרועה

461
00:36:33,680 --> 00:36:38,647
?הוא זב דם, אבל מה לא עושים
,מתאמץ עוד ועוד ועוד בשארית כוחותיו

462
00:36:38,938 --> 00:36:41,454
!והנה, הוא רואה מעטפה שמנה מאוד

463
00:36:41,541 --> 00:36:44,760
!מרים, רואה, סופר: פששש, 20,000 שקלים

464
00:36:45,701 --> 00:36:48,210
,ואז כבר אין לו כוחות יותר
,אבל הוא רואה שם עוד פתק אחד ענק

465
00:36:48,334 --> 00:36:49,940
,הוא מרים את הפתק
:הוא רואה כתוב שמה

466
00:36:50,058 --> 00:36:53,120
כל הכבוד, גבר, בוא נראה אותך
.יוצא מהבור הזה עכשיו

467
00:36:54,414 --> 00:36:59,243
,הוא אומר, זה מה שקורה לנו
,בן אדם כל ימי חייו רץ אחרי הפרנסה

468
00:36:59,418 --> 00:37:04,010
רץ כדי לקנות עוד דירה ועוד וילה
,ועוד רכוש ועוד ועוד ועוד

469
00:37:04,429 --> 00:37:05,150
?בסוף מה קורה

470
00:37:05,512 --> 00:37:07,840
,השם ישמור, אחרי 120 שנה
,נכנס לתוך הבור

471
00:37:07,992 --> 00:37:10,072
.רק במשל, הוא נשאר עם הכסף בבור

472
00:37:10,327 --> 00:37:13,190
אבל במציאות, עוזבים את העולם הזה
.בלי כלום

473
00:37:13,454 --> 00:37:17,796
אז כדי שאדם ידע, אנחנו פה ארעיים
.בעולם הזה, יש את העניין של מצוות השמיטה

474
00:37:18,072 --> 00:37:22,950
:באה לתת לנו תזכורת אחת לכמה זמן
,אנחנו פה רק ארעיים בעולם הזה

475
00:37:23,003 --> 00:37:27,970
,ולכן גם בשש השנים שאנחנו עובדים
.נזכור לשם מה הגענו פה לעולם הזה

476
00:37:28,029 --> 00:37:32,487
,וזה מה שפה עושים בהידברות
.מזכירים לאנשים לשם מה הגענו לעולם הזה

477
00:37:32,560 --> 00:37:36,660
,אדם צריך ודאי לאכול, לעבוד, להתפרנס
,גם ליהנות מהעולם הזה

478
00:37:36,887 --> 00:37:39,680
,אבל לא לשכוח את המטרה
,זה לעבוד את בורא עולם

479
00:37:39,767 --> 00:37:43,170
,בפרט בשבת קודש, עונג שבת
,לענג את השבת

480
00:37:43,389 --> 00:37:46,300
ודאי עושים את המטרה
.שלשמה הגענו לעולם הזה

481
00:37:46,378 --> 00:37:48,712
יפה מאוד. טוב, חשבנו ששמענו
,הכול על שמיטה

482
00:37:48,756 --> 00:37:50,670
אז הנה, הרב מרדכי חידש לנו
.והוסיף לנו עוד

483
00:37:51,432 --> 00:37:55,607
,"דניאל שרון מעמותת "פעמונים
נדמה שאתה נהנה בתוכנית שלנו

484
00:37:55,687 --> 00:37:58,500
?או אני טועה
מאוד, כן, באמת דברי תורה-

485
00:37:59,309 --> 00:38:01,060
...גימטריות ו
.ככה זה כל שבוע-

486
00:38:01,461 --> 00:38:02,334
.אני אגיע כל יום

487
00:38:03,287 --> 00:38:09,752
,תשמע, אני מקנא בך, אתם עוזרים ליהודים
.זו לא סתם עזרה

488
00:38:10,189 --> 00:38:13,700
,מהמקומות שבאים אליכם
,אלה מקומות קשים מאוד

489
00:38:14,181 --> 00:38:19,050
,וגם כן לחנך אנשים לדעת להתנהג נכון
בסך הכול, כמו שאמרת, זה עדיין עסק

490
00:38:19,185 --> 00:38:20,552
.ואוי ואבוי לעסק שלא עובד

491
00:38:20,865 --> 00:38:24,790
,יש איזשהו מקרה שמלווה אותך
?כזה שנותן לך כוח

492
00:38:25,141 --> 00:38:28,300
,מקרה שאתה זוכר אולי טוב יותר מכולם
?שמלווה אותך ביום-יום

493
00:38:29,010 --> 00:38:31,670
כן. איך שאמרת, נזכרתי באיזה סיפור
שאני מספר אותו די הרבה

494
00:38:32,145 --> 00:38:33,832
על משפחה
שהייתה שקועה

495
00:38:33,898 --> 00:38:35,370
באמת בהרבה
,מאוד חובות

496
00:38:35,629 --> 00:38:36,870
.כ- 400,000 שקל

497
00:38:37,585 --> 00:38:40,960
ואותו אחד
סיפר לי

498
00:38:40,996 --> 00:38:41,861
,שאימא שלו

499
00:38:43,025 --> 00:38:44,341
,הייתה חתונה

500
00:38:44,501 --> 00:38:48,705
בעצם אח שלו חיתן ילד. אז הוא אמר
,לאימא שלו: תשמעי, אני אין לי כסף לזה

501
00:38:48,836 --> 00:38:50,560
.אני לא... אני לא מביא מתנה

502
00:38:51,156 --> 00:38:53,527
אז אימא שלו אמרה לו: אם אני
,אביא לך 500 שקל

503
00:38:53,614 --> 00:38:57,207
:תביא את ה-500 שקל. אז הוא אמר
,"אין בעיה, אבל אני ב"פעמונים

504
00:38:57,272 --> 00:38:58,340
,לימדו אותי איך להתנהל עם הכסף

505
00:38:58,654 --> 00:39:01,330
,זה בסדר שאני אקח 200, אני אחזיר חובות
?ואני אתן לו 300

506
00:39:01,796 --> 00:39:04,080
,היא אמרה: אין שום בעיה
.והייתה חתונה והכול היה בסדר

507
00:39:04,749 --> 00:39:08,458
אבל אותו מקרה, מה שעוד יותר מיוחד
זה שבאמת בערבים

508
00:39:08,589 --> 00:39:13,927
הוא היה מעביר את הכספים מהלוואה להלוואה
ומשקיע אולי שעתיים-שלוש כל ערב

509
00:39:14,429 --> 00:39:18,589
...עם איזו מחברת שמנה של הטלפונים והזה
.וכמה אני חייב לו וכמה הבטחתי

510
00:39:18,661 --> 00:39:22,720
,ברוך השם, אנשים עם מוסר תשלום מאוד חזק
.אבל אין מאין

511
00:39:23,374 --> 00:39:26,700
ועם הזמן הוא הבין שהוא
מכלה את ימיו לריק

512
00:39:26,981 --> 00:39:31,340
ובמקום להשקיע את הזמן
,בגלגול ההלוואות האלה

513
00:39:31,687 --> 00:39:33,927
.הוא התחיל להיות מתווך
.זה אותו סוג של כישורים

514
00:39:34,516 --> 00:39:36,860
,נהיה מתווך, תיווך פה שם דירה
,פה שם משהו

515
00:39:37,076 --> 00:39:40,630
וברוך השם, היום כל ה-400,000 האלה
מחוקים לחלוטין

516
00:39:40,705 --> 00:39:44,858
.והוא רק מפיץ את הבשורה לחברים שלו

517
00:39:44,960 --> 00:39:45,476
.פששש, מדהים

518
00:39:45,563 --> 00:39:48,400
,אני רוצה לשאול אותך, תראה
אם הייתי אומר לך עכשיו

519
00:39:48,487 --> 00:39:52,230
תן לי איזשהו טיפ לזוג שמתחתן"
,"או בכלל למשפחה

520
00:39:52,312 --> 00:39:54,792
,אתה אומר לי: בוא נראה אותם
.בוא נשמע אותם

521
00:39:54,887 --> 00:39:59,050
נראה... נשמע ונראה על מה מדובר
.ואז נעזור להם

522
00:39:59,127 --> 00:40:05,054
,אבל בוא נגיד, יש איזשהו טיפ שהוא כללי
?שהוא יכול להיות נכון לזוג שמתחתן עכשיו

523
00:40:05,861 --> 00:40:11,600
תראה, הטיפ הגדול זה להשקיע זמן ומאמץ
.כדי להבין כמה נכנס ויוצא

524
00:40:11,694 --> 00:40:16,490
,אבל זה לא טיפ, זו בעצם דרך חיים
"ובשביל זה להרים טלפון ל"פעמונים

525
00:40:16,581 --> 00:40:19,440
ולהתחיל איזשהו או קורס או כל מיני
.שירותים שונים שאנחנו נותנים

526
00:40:20,152 --> 00:40:26,370
אבל אם יש איזה עוגן שאפשר לתאר
,בתור איזשהו משהו אחד שלהתרחק ממנו כמו מאש

527
00:40:26,516 --> 00:40:27,370
.זה הלוואות

528
00:40:27,680 --> 00:40:30,100
,אם משפחה, במיוחד כמו שאמרת - זוג צעיר

529
00:40:32,036 --> 00:40:36,283
מחליטים שהם לא לוקחים הלוואות
...בשום פנים ואופן, לא

530
00:40:36,421 --> 00:40:37,990
."אני שומע המון את הביטוי "אין ברירה

531
00:40:38,850 --> 00:40:40,970
.אין דבר כזה אין ברירה
.לא לוקחים הלוואות

532
00:40:41,061 --> 00:40:44,230
,ואם נראה את גדולי הצדיקים בעבר
.לא היו לוקחים הלוואות

533
00:40:44,880 --> 00:40:48,310
:וזה דבר כמו שהרב אמר על שמיטה
.צריך למסור על זה את הנפש

534
00:40:48,385 --> 00:40:49,630
!איך? ממה אני אתפרנס? אין

535
00:40:50,290 --> 00:40:52,350
אין דבר כזה אין ברירה
.ואין דבר כזה הלוואות

536
00:40:52,647 --> 00:40:55,500
זה הטיפ. אם משפחה מחליטה
,שהיא לא לוקחת הלוואות

537
00:40:55,840 --> 00:40:59,150
,כל שאר הדברים, במיוחד כזוג צעיר
,כשעוד אין הלוואות

538
00:40:59,345 --> 00:41:04,603
מתחילים בלי הלוואות ולא לוקחים הלוואות
.והדרך מתיישרת סביב העניין הזה כלכלית

539
00:41:04,683 --> 00:41:07,690
וצריך הרבה ביטחון, לא בשביל לקחת הלוואה
,שהשם יפרע לי

540
00:41:07,840 --> 00:41:09,047
.אלא ביטחון לא לקחת הלוואה

541
00:41:09,578 --> 00:41:13,940
...וזה הביטחון שצריך. וזה הטיפ הגדול
...יפה מאוד. הלוואי, תשמע-

542
00:41:14,232 --> 00:41:18,530
,דניאל שרון, אני מאחל לך בהצלחה גדולה
,בהצלחה גדולה - לא רק לך

543
00:41:18,654 --> 00:41:22,760
אלא בהצלחה גדולה לעם ישראל
כי אתם בעצם עוזרים ומרימים אנשים

544
00:41:22,858 --> 00:41:24,916
.ממש מהרצפה

545
00:41:25,243 --> 00:41:27,580
.אז שהשם יהיה בעזרכם
.תודה רבה-

546
00:41:28,378 --> 00:41:29,730
.תודה רבה על ההסבר המפורט

547
00:41:29,898 --> 00:41:34,938
אני בטוח שהצופים שלנו יצאו
,עם הרבה כלים מעשיים לכלכלה נכונה

548
00:41:35,112 --> 00:41:38,100
.כי כמו שאמרנו, זה חינוך וזה עסק

549
00:41:38,501 --> 00:41:40,340
.אז ממש יישר כוח
.תודה-

550
00:41:41,265 --> 00:41:46,414
בהמשך הפרשה אנחנו למדים
.על נשך ותרבית

551
00:41:47,265 --> 00:41:51,432
,הרב אסוס, נו, ברצינות
.אנחנו הצופים, בעלי בית

552
00:41:51,650 --> 00:41:53,854
.תסביר לנו מה זה נשך ותרבית

553
00:41:54,072 --> 00:41:58,020
אז אם אנחנו שומעים קודם כול בקול שרון
אז בכלל לא לוקחים הלוואות

554
00:41:58,341 --> 00:42:02,710
,בשום פנים ואופן. זה נכון מאוד
.לפעמים בן אדם לא יודע איך יתגלגל

555
00:42:03,003 --> 00:42:05,570
אבל אחד
האיסורים

556
00:42:06,021 --> 00:42:07,910
החמורים ביותר
.זה ריבית

557
00:42:08,814 --> 00:42:10,480
עד כדי כך
שזה נפסק

558
00:42:10,581 --> 00:42:11,990
,בשולחן ערוך
זה פלא

559
00:42:12,101 --> 00:42:12,900
שהשולחן ערוך
בדרך כלל

560
00:42:12,960 --> 00:42:13,770
.לא מביא מוסר

561
00:42:14,269 --> 00:42:14,980
.זה הלכות

562
00:42:15,374 --> 00:42:19,130
,אבל הוא כותב על ריבית: אדם שלוקח ריבית
אדם שמשלם ריבית

563
00:42:19,818 --> 00:42:23,220
כאילו כופר באלוקי ישראל
וכופר ביציאת מצרים

564
00:42:23,309 --> 00:42:24,750
.ולא קם בתחיית המתים

565
00:42:25,687 --> 00:42:26,552
.איום ונורא

566
00:42:28,094 --> 00:42:32,750
אחד האיסורים הכל כך נפוצים שיש
.זה ריבית

567
00:42:33,505 --> 00:42:36,589
הרבה פעמים אדם לווה כסף מחבר

568
00:42:37,083 --> 00:42:42,152
והלווה הוא כל כך רוצה להודות למלווה
,שהוא באמת עזר לו

569
00:42:42,610 --> 00:42:45,149
,הוא באמת הציל אותו
היו חסרים לו עשרת אלפים שקל

570
00:42:45,294 --> 00:42:49,440
ובזכותו הוא סיים את הבנייה
ובזכותו הוא סיים את מה שצריך לסיים

571
00:42:49,949 --> 00:42:52,050
.ועכשיו הוא רוצה להחזיר לו טובה

572
00:42:52,327 --> 00:42:56,254
.בסך הכול, שמע, אני חשמלאי טוב
,אם חסר לך משהו בבית

573
00:42:56,618 --> 00:42:57,781
.אני אתקן לך

574
00:42:58,080 --> 00:43:00,429
.לעשות את זה חינם זה ריבית

575
00:43:00,930 --> 00:43:02,152
.ריבית גמורה

576
00:43:02,400 --> 00:43:08,727
אסור לנו להוסיף שום דבר של תשלום
.על ההלוואה

577
00:43:09,141 --> 00:43:09,934
.וזה פלא

578
00:43:10,050 --> 00:43:11,658
.כל דבר מותר לי להשכיר

579
00:43:11,861 --> 00:43:14,887
,יש לי רכב - אני יכול להשכיר אותו
,יש לי דירה - אני יכול להשכיר אותה

580
00:43:15,200 --> 00:43:17,541
.כסף - אסור להשכיר

581
00:43:18,094 --> 00:43:22,138
:כסף, התורה מבקשת ממך
,"תעשה טובה, "וכי ימוך אחיך

582
00:43:22,269 --> 00:43:24,465
,יש מישהו שחסר לו
- "והחזקת בו"

583
00:43:24,741 --> 00:43:26,690
.תלווה לו, תעזור לו

584
00:43:26,872 --> 00:43:29,243
,ושלא נחשוב שזה רק בעניים
.זה גם בעשירים

585
00:43:29,454 --> 00:43:33,076
,גם לתת הלוואה לעשיר זו עזרה
,אתה עוזר לו, יפה מאוד

586
00:43:33,192 --> 00:43:34,509
.אבל אסור לקחת לך ריבית

587
00:43:34,814 --> 00:43:38,778
בשום פנים ואופן עד כדי כך
,"שאסור אפילו להגיד "שלום

588
00:43:39,258 --> 00:43:41,978
,או "תודה" יותר נכון
.אחרי שמקבלים את ההלוואה

589
00:43:42,618 --> 00:43:46,029
אני החזרתי עשרת אלפים שקל
.ותודה רבה

590
00:43:46,349 --> 00:43:49,432
,יש אומרים שתודה מותר להגיד
.אבל לא להרבות בזה

591
00:43:49,534 --> 00:43:52,000
,לא להגיד: יישר כוח עצום
.עזרת לי מאוד

592
00:43:52,174 --> 00:43:54,363
.כבר החזרת יותר מדי
.עד כדי כך

593
00:43:54,567 --> 00:43:56,610
.וזה דבר מאוד מאוד נפוץ

594
00:43:57,018 --> 00:43:58,632
.הרבה פעמים טועים בזה

595
00:43:58,749 --> 00:44:02,516
מה, אני בסך הכול רוצה
,להודות ליהודי שנתן

596
00:44:02,596 --> 00:44:04,581
אז אני אתן לו איזו מתנה
.יותר גדולה לחתונה

597
00:44:04,894 --> 00:44:07,505
אסור לקבל מתנה יותר גדולה
.בזמן הלוואה

598
00:44:07,978 --> 00:44:09,672
.וזה דבר נורא נפוץ

599
00:44:10,050 --> 00:44:13,890
,ואם לומדים את ההלכות האלה
רואים שהרבה פעמים נכשלים

600
00:44:13,992 --> 00:44:15,890
.וכדאי, כדאי מאוד לדעת את זה

601
00:44:16,603 --> 00:44:19,432
.ולדוגמה, מה שקורה היום בבנקים

602
00:44:19,854 --> 00:44:21,430
.מה שקורה זה תמיד ריבית

603
00:44:21,738 --> 00:44:24,210
,אז יש את הדבר שנקרא היתר עסקה

604
00:44:24,625 --> 00:44:26,087
,וגם לזה צריך לשים לב

605
00:44:26,254 --> 00:44:29,280
שאם אין היתר עסקה
.אסור לקחת שום הלוואה בשום פנים ואופן

606
00:44:29,556 --> 00:44:30,894
.וגם אלו הלכות מרובות

607
00:44:31,221 --> 00:44:34,247
?יש כמו התורה שלנו
.אין לעולם. -אין-

608
00:44:34,450 --> 00:44:36,960
,לא יכול להיות. -זה נכון
,זה נכון, הרב אסוס

609
00:44:37,010 --> 00:44:39,185
?שהצטרפת לשבתות בקהילה
.אמת-

610
00:44:39,578 --> 00:44:41,090
?נו, איך ההרגשה

611
00:44:41,243 --> 00:44:44,312
.זה דבר מדהים, דבר מדהים

612
00:44:44,770 --> 00:44:46,996
לראות את הציבור
כמה שהוא משתוקק

613
00:44:48,021 --> 00:44:52,618
,ויש הערכה כל כך גדולה להידברות
.זה דבר פלא

614
00:44:53,120 --> 00:44:56,050
.אנשים פשוט מחזירים טובה
.ממש ככה

615
00:44:56,414 --> 00:44:59,738
,מגיע הרב מהידברות
,לא מכיר את האנשים, לא כלום

616
00:44:59,825 --> 00:45:02,763
!אה, אתה מהידברות? תודה רבה לכם
.כאילו שאני המנהל

617
00:45:03,534 --> 00:45:04,800
.אלה הרבה אנשים

618
00:45:05,694 --> 00:45:08,916
:מישהו אמר לי בשבת בקהילה
.אתם מלאכים

619
00:45:09,316 --> 00:45:11,490
?אמרתי לו: אני? מה
,הוא אמר לי: כן, תשמע

620
00:45:11,694 --> 00:45:13,665
.אתם ממלאים לנו את החיים. -וואו

621
00:45:14,000 --> 00:45:16,770
.עד כדי כך, זה תענוג
?הרב לסרי הצטרף אליכם גם כן, נכון-

622
00:45:16,829 --> 00:45:18,829
.הרב מיכאל לסרי
.כן, בוודאי-

623
00:45:18,909 --> 00:45:20,909
?איזו זכות, איזו נבחרת, אה
.מדהים-

624
00:45:21,025 --> 00:45:23,294
אז אני אומר לצופים
,שמי שנהנה מהרב אסוס

625
00:45:23,585 --> 00:45:25,840
.יכול ליהנות מהרב שבת שלמה

626
00:45:26,378 --> 00:45:28,320
,לא רק תוכנית
.אלא גם כן שבת שלמה

627
00:45:28,580 --> 00:45:29,781
,בפעם הקודמת שהצעתי את זה

628
00:45:29,825 --> 00:45:31,767
,לקחתם לנו אותו בכלל לתקופה ארוכה

629
00:45:31,810 --> 00:45:33,687
אבל הנה, עכשיו אני מציע לכם גם כן

630
00:45:33,890 --> 00:45:35,680
.לשבת, שבתות בקהילה

631
00:45:36,472 --> 00:45:40,407
.ואנחנו הגענו כמעט לסוף התוכנית

632
00:45:40,792 --> 00:45:43,258
המטרה של כל האתגרים
בחיינו בכלל

633
00:45:43,352 --> 00:45:46,690
,והמטרה של מצוות שמיטת הקרקע
,עליה דיברנו היום בפרט

634
00:45:46,996 --> 00:45:49,818
,היא העמקת האמון שלנו בהשם יתברך

635
00:45:49,890 --> 00:45:52,552
כמה אנחנו באמת
.סומכים על השם יתברך

636
00:45:52,880 --> 00:45:54,741
אני רוצה לסיים
בסיפור חסידי

637
00:45:54,981 --> 00:45:55,934
.בהקשר הזה

638
00:45:55,985 --> 00:45:57,607
פעם שאלו החסידים
את האדמו"ר

639
00:45:57,650 --> 00:46:00,225
,רבי שלמה מזוועהיל
,זכר צדיק וקדוש לברכה

640
00:46:00,472 --> 00:46:01,367
.במה הוא עוסק

641
00:46:01,469 --> 00:46:04,523
התלמידים רצו לדעת
באילו ספרים הרב שלהם לומד

642
00:46:04,909 --> 00:46:06,705
.כדי לעמוד על דרגת לימודיו

643
00:46:07,032 --> 00:46:09,600
:אך אמר להם הרבי
.'אני עדיין אוחז ב-א' ב

644
00:46:10,152 --> 00:46:13,490
:התלמידים מאוד מאוד תמהו
?'הרב שלנו עסוק ב-א' ב

645
00:46:13,607 --> 00:46:14,392
.אמר להם: כן

646
00:46:14,574 --> 00:46:16,385
:'אני כולי שקוע ב- א' ב

647
00:46:16,501 --> 00:46:19,607
א' של האמונה
,וה-ב' של הביטחון

648
00:46:20,160 --> 00:46:22,800
.שזה כל היסוד של האדם

649
00:46:23,112 --> 00:46:26,094
אז יהי רצון שנזכה גם אנחנו
,'להיות שקועים תמיד ב- א' ב

650
00:46:26,530 --> 00:46:28,901
.בעזרת השם באמונה ובביטחון

651
00:46:28,974 --> 00:46:32,741
,תודה רבה לרב אסוס
,"תודה רבה לדניאל שרון מעמותת "פעמונים

652
00:46:32,909 --> 00:46:34,581
,תודה לרב מרדכי לוי

653
00:46:34,807 --> 00:46:38,130
,לרב אייל ישראל שטרנליב
.עוזיה צדוק המקסים

654
00:46:38,436 --> 00:46:42,334
,תודה רבה לדוד ביתן
.חובב הילל על הדרבוקה

655
00:46:42,450 --> 00:46:46,000
,וגם תודה רבה לבת-אל קייקס
שמגיעה אלינו מחיפה הרחוקה

656
00:46:46,058 --> 00:46:48,516
ודואגת לפאר לנו
.את שולחן השבת

657
00:46:49,207 --> 00:46:53,069
אחרונים חביבים והראשונים
זה אתם הצופים שאתם איתנו

658
00:46:53,549 --> 00:46:54,763
.כמדי שבוע

659
00:46:54,836 --> 00:46:58,407
,אז בעזרת השם נתראה בשבוע הבא
,באותו יום ובאותה השעה

660
00:46:58,676 --> 00:47:00,058
.פרשת בחוקותי

661
00:47:00,109 --> 00:47:02,400
.אבל אי אפשר להיכנס לשבת בלי שיר

662
00:47:02,974 --> 00:47:05,396
אנחנו נבקש שוב
.מעוזיה צדוק לשיר לנו

663
00:47:05,490 --> 00:47:08,756
אתה ביקשת קודם
.את "שיר למעלות". -כן

664
00:47:09,112 --> 00:47:12,058
,שיר למעלות" איתכם הצופים"
.איתכם הנוכחים פה באולפן

665
00:47:12,145 --> 00:47:13,454
.תזמורת בבקשה