הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - האישה זו הדרך

הרב הרצל חודר

מהו אוהל שרה ואוהל רחל ולאה? מדוע יצחק מחפש אישה הדומה לאימו? איך יוצא ילד עם נטיות כפרניות? מי יצא ממלך ובת הנביא? איך זוכים שכל בניך יהיו צדיקים? "שלי ושלכם שלה הוא" - מה הכוונה? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק לפרשת אמור