x
הרב חיים זאיד

סגולה לשלום בית ביום העצמאות - הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד

איך קשור יום העצמאות לשלום בית? למה כמעט ונעצר הרב זאיד בשדה התעופה? ואיזו כלה מצא היהודי בן ה87?