הרב ברוך רוזנבלום

תקופת האבל הגדול - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה עד היום מתאבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא? כיצד התורה שהם למדו לא הגנה עליהם? ואיך יתכן שהיו לרבי עקיבא תלמידים מושחתים??