הרב רפאל אוחיון - מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד

הרב רפאל אוחיון

איך נתגבר על הפחד מהמלחמה? מה ניתן לעשות כדי לחזק את מידת הביטחון בה'? הרב רפאל אוחיון נותן עצה מעשית, מחזקת ומעודדת

תמלול ההרצאה

1
00:00:14,574 --> 00:00:15,789
.ערב טוב לכולם

2
00:00:17,316 --> 00:00:19,170
היום אני רוצה לדבר
.על משהו קצת מפחיד

3
00:00:19,447 --> 00:00:21,280
,לא כזה מפחיד
.אבל קצת

4
00:00:21,876 --> 00:00:24,429
,האם פחד
,הפחד עצמו

5
00:00:24,989 --> 00:00:26,486
האם הוא דבר טוב

6
00:00:26,495 --> 00:00:27,513
?או לא טוב

7
00:00:27,970 --> 00:00:28,610
טוב לפחד

8
00:00:28,619 --> 00:00:29,817
?או לא טוב לפחד

9
00:00:29,869 --> 00:00:32,181
מצד אחד, אנחנו רואים
.שזה דבר מאוד חיובי

10
00:00:32,400 --> 00:00:34,967
,ילד רוצה להכניס את היד לחשמל
!אתה אומר לו: לא! אתה תתחשמל

11
00:00:35,090 --> 00:00:36,967
.הוא מפחד
.מהפחד הוא לא יתחשמל

12
00:00:37,403 --> 00:00:40,298
אדם לא הולך בכביש סואן
כי הוא מבין שיקרה לו משהו

13
00:00:40,356 --> 00:00:41,563
.אם הוא ילך בכביש סואן

14
00:00:41,820 --> 00:00:43,047
.הפחד מיישר מצד אחד

15
00:00:43,120 --> 00:00:44,509
מצד שני, יכול להיות
.שהפחד ישתק

16
00:00:45,236 --> 00:00:46,800
האם הפחד הוא טוב
?או לא טוב

17
00:00:47,883 --> 00:00:49,170
,בואו נגיד ככה
אם זה בשביל

18
00:00:49,229 --> 00:00:50,792
למנוע את עצמך
,מלהיכנס לסכנה

19
00:00:50,843 --> 00:00:51,658
.בוודאי שהוא טוב

20
00:00:51,992 --> 00:00:54,196
היו איזה ארבע נשים מבוגרות מאוד

21
00:00:54,458 --> 00:00:57,374
שנסעו בכביש איילון
.על 20 קמ"ש

22
00:00:59,054 --> 00:01:01,490
,איזה שוטר פתאום בא
.אווו... תעצרו בצד

23
00:01:01,578 --> 00:01:04,174
,עוצר אותן
הוא רואה איזו נהגת גנגסטרית כזאת

24
00:01:04,240 --> 00:01:06,320
ושלוש מאחורה ככה
.רועדות מפחד

25
00:01:07,054 --> 00:01:08,029
,אז הוא שואל אותה: תגידי

26
00:01:08,820 --> 00:01:11,949
.זה איילון, זה כביש מהיר
?למה את נוסעת על 20 קמ"ש

27
00:01:12,232 --> 00:01:15,934
,היא אומרת לו: סליחה, אדוני
.אני ראיתי בכניסה שלט גדול: 20

28
00:01:16,167 --> 00:01:17,381
.אז אני נוסעת 20

29
00:01:18,530 --> 00:01:20,501
,הוא אמר לה: גברת
.זה המספר של הכביש

30
00:01:22,230 --> 00:01:23,665
.לא ידעתי, סליחה
:אז הוא אמר לה

31
00:01:23,723 --> 00:01:25,665
?למה אלה מאחורה שם רועדות ככה

32
00:01:25,869 --> 00:01:28,945
,כי עכשיו באנו מכביש 431
...זה היה קצת

33
00:01:29,054 --> 00:01:30,087
.היה קצת מהיר

34
00:01:30,981 --> 00:01:33,120
,אז פחד, בואו ונגיד ככה
אם הוא גורם לך לנסוע

35
00:01:33,200 --> 00:01:34,632
,במהירות המותרת
.זה מצוין

36
00:01:34,792 --> 00:01:37,774
,אבל אם הוא משתק אותך
.זה דבר נורא ואיום

37
00:01:38,152 --> 00:01:41,156
,סיפרה בחורה
,אני לא אזכיר את שמה

38
00:01:41,461 --> 00:01:43,985
אבל היא סיפרה על הרבנית
בת-שבע קנייבסקי

39
00:01:44,036 --> 00:01:45,963
שליוותה אותה בכל הסיפור הזה
.שהיה לה

40
00:01:46,181 --> 00:01:47,789
.היא אומרת ככה
,הרבנית בת שבע קנייבסקי

41
00:01:47,876 --> 00:01:49,789
,אם אתם לא מכירים
,היא אשתו של רבי חיים קנייבסקי

42
00:01:50,050 --> 00:01:52,603
,הייתה ממש גדולת הדור
.כמו שאומרים

43
00:01:52,734 --> 00:01:55,280
.כולם היו משחרים לפתחה
,כל מי שהיה מגיע אליה

44
00:01:55,534 --> 00:01:57,280
לא משנה מה הייתה
,המדרגה הרוחנית

45
00:01:57,381 --> 00:02:00,320
,תמיד היא הייתה מחבקת
,מנשקת: איזו צדיקה את

46
00:02:00,436 --> 00:02:03,469
.איזו יראת שמיים יש לך
.לכל אחת ואחת שהייתה מגיעה אליה

47
00:02:03,992 --> 00:02:06,450
,מספרת הגברת הזאת
היא ילדה את הבן הראשון שלה

48
00:02:06,567 --> 00:02:07,490
.לפני 20 שנה

49
00:02:08,116 --> 00:02:11,440
אחרי חצי שנה מהלידה
,היא נקלטה שוב פעם להיריון

50
00:02:11,832 --> 00:02:14,400
אבל דברים התחילו להסתבך
.אצלה בהיריון הזה

51
00:02:14,450 --> 00:02:16,101
היא הלכה לבדיקות
,כמה וכמה פעמים

52
00:02:16,203 --> 00:02:18,232
עד שבשלב מסוים
אשפזו אותה

53
00:02:18,610 --> 00:02:21,418
ואחרי האשפוז הזה
העבירו אותה איזשהו ניתוח

54
00:02:21,469 --> 00:02:26,560
והיא הבינה שמהלידה הזאת
,היא לא הולכת לצאת בידיים מלאות

55
00:02:26,676 --> 00:02:27,403
.כמו שאומרים

56
00:02:27,534 --> 00:02:29,883
.היא נכנסה לרופא
,לפני שהיא נותחה

57
00:02:29,980 --> 00:02:31,527
:הרופא אמר לה את המילים הבאות

58
00:02:31,898 --> 00:02:33,360
אנחנו חייבים לנתח אותך

59
00:02:34,792 --> 00:02:38,414
.ובוודאי שיש סכנה ממשית לחייך

60
00:02:39,192 --> 00:02:41,694
המילים האלה נכנסו לה
,כל כך חזק ללב

61
00:02:41,832 --> 00:02:43,694
שהיה לה מאוד מאוד קשה
.להתגבר על זה

62
00:02:44,036 --> 00:02:46,952
,עברה תקופה אחרי הניתוח הזה
היא הצליחה להשתקם

63
00:02:47,403 --> 00:02:51,323
מבחינה פיזית, אבל מבחינה נפשית
המילים האלה הדהדו לה בראש

64
00:02:51,461 --> 00:02:53,534
.בצורה קדחתנית וקשה מאוד

65
00:02:54,021 --> 00:02:56,341
.הרעידו את כל מיתרי גופה

66
00:02:57,272 --> 00:02:59,934
עד כדי כך היא פחדה
.שהיא לא הצליחה להיפקד שוב

67
00:03:00,523 --> 00:03:03,083
,עברו כמה שנים
,בעלה שולח אותה לרבניות

68
00:03:03,156 --> 00:03:06,290
לרבנים, הם שולחים אותה
,לפסיכים... פסיכים, כן, גם

69
00:03:07,010 --> 00:03:09,956
פסיכולוגים, פסיכיאטרים
וכולם בסופו של דבר

70
00:03:10,029 --> 00:03:13,156
:באים לנקודה אחת שאומרים לה
.תשמעי, הכול בסדר איתך

71
00:03:13,665 --> 00:03:16,836
רק הפחד שיש לך מלהיפקד
,זה מה שגורם לך לא להיפקד

72
00:03:16,901 --> 00:03:17,578
.לא להיכנס להיריון שוב

73
00:03:18,865 --> 00:03:23,105
,טוב, השנים עוברות
,בעלה מאוד ממורמר

74
00:03:23,650 --> 00:03:25,978
,הוא רואה את המשפחה שלו
,את האחים שלו, את החברים שלו

75
00:03:26,030 --> 00:03:29,294
,כולם, המשפחות מתרחבות
.רק המשפחה שלהם לא

76
00:03:29,570 --> 00:03:32,530
אז הם החליטו ללכת שוב פעם
.לרבנית קנייבסקי

77
00:03:32,610 --> 00:03:33,760
מדי פעם היא הייתה הולכת אליה

78
00:03:33,978 --> 00:03:36,654
וכל פעם היא הייתה מחבקת אותה
,ואומרת לה: הכול בסדר

79
00:03:36,930 --> 00:03:39,709
.זה בסדר, זה יעבור
.בעזרת השם יהיו לך ילדים

80
00:03:40,916 --> 00:03:43,403
עד שבפעם הזאת הם מגיעים
.לרבנית קנייבסקי, תקשיבו טוב

81
00:03:43,614 --> 00:03:45,854
,הם נכנסים שניהם
.זה היה נס, לא היה שם אף אחד

82
00:03:45,920 --> 00:03:48,516
.בדרך כלל המקום מפוצץ
.לא היה שם אף אחד, רק הם

83
00:03:48,625 --> 00:03:52,029
הרבנית מקבלת אותם
.והבעל פשוט פורץ בבכי

84
00:03:52,654 --> 00:03:56,756
,הוא אומר לרבנית: אני לא יכול יותר
.אני מתוסכל כל כך

85
00:03:57,054 --> 00:03:59,381
מתי היא כבר תפסיק לפחד
?ותוכל להיפקד

86
00:04:00,065 --> 00:04:02,203
הרבנית פתאום קלטה
.מה קורה פה

87
00:04:02,276 --> 00:04:03,738
:היא התחילה להתעניין יותר
?מה זאת אומרת

88
00:04:04,007 --> 00:04:05,047
?זו לא בעיה רפואית

89
00:04:06,036 --> 00:04:08,145
מה, רק בגלל שהיא מפחדת
?היא לא נפקדת

90
00:04:09,563 --> 00:04:11,105
למה את לא מנסה
?להפסיק לפחד

91
00:04:12,058 --> 00:04:14,261
ברגע שהיא הבינה את הרצינות
,של הדבר

92
00:04:14,378 --> 00:04:16,574
,היא אמרה: טוב, תקשיבו
,אני צריכה לדבר עם בעלי

93
00:04:16,807 --> 00:04:19,512
.עם רבי חיים קנייבסקי
,תגיעו מחר, יותר נכון

94
00:04:19,650 --> 00:04:21,512
,תגיעי את לבד מחר
.ואנחנו נדבר

95
00:04:22,036 --> 00:04:24,596
,יום למוחרת היא מגיעה
הרבנית ניגשת אליה

96
00:04:25,520 --> 00:04:27,650
:ואומרת לה את המילים הבאות

97
00:04:30,618 --> 00:04:34,632
איך אפשר להגיד לאישה
?שמפחדת להפסיק לפחד

98
00:04:35,454 --> 00:04:37,876
.זו התעללות, זה נורא ואיום

99
00:04:38,305 --> 00:04:39,876
,צריך לחבק אותה
,צריך להקשיב לה

100
00:04:39,934 --> 00:04:41,440
.צריך לחזק אותה

101
00:04:41,556 --> 00:04:43,272
איך אפשר להגיד לה
?להפסיק לפחד

102
00:04:43,920 --> 00:04:45,214
:אני רוצה לשאול אותך שאלה

103
00:04:46,138 --> 00:04:49,105
אם עכשיו יש איזה טיל
,שנשלח לכאן מעזה

104
00:04:49,600 --> 00:04:52,603
,והאישה שומעת את הטיל
שומעת את האזעקה

105
00:04:52,749 --> 00:04:54,603
,ומתחילה לרוץ למקום מחבוא

106
00:04:54,960 --> 00:04:56,814
זה בסדר שהיא מפחדת
?ורצה למקום מחבוא

107
00:04:56,872 --> 00:04:57,861
?צריך לעצור אותה

108
00:04:58,189 --> 00:05:00,196
,בוודאי שלא
.זה הכי טבעי בעולם

109
00:05:00,378 --> 00:05:01,650
.רוצי, תצילי את החיים שלך

110
00:05:02,261 --> 00:05:07,330
אבל אם בא איזה מומחה לטילים
ויודע שהטיל, כמעט בוודאות מוחלטת

111
00:05:07,381 --> 00:05:09,403
שהטיל הולך לפגוע בדיוק
,במקום שאליו היא רצה

112
00:05:10,080 --> 00:05:11,534
?אז מה צריך
?לתמוך בפחד שלה

113
00:05:11,694 --> 00:05:14,421
,להגיד לה: כן, תרוצי מותק
?תרוצי, למה לא

114
00:05:15,360 --> 00:05:19,418
.ודאי שלא
היא עונה, זאת שלא מצליחה

115
00:05:19,490 --> 00:05:20,574
,להביא ילדים
:היא אומרת לה

116
00:05:20,763 --> 00:05:23,585
.בוודאי שלא, צריך לעצור אותה
?אבל איך את יכולה לעצור אותה-

117
00:05:23,650 --> 00:05:25,934
.היא מפחדת
.את צריכה לתמוך בה

118
00:05:26,385 --> 00:05:29,570
איך...? איך תגידי לה
?להפסיק לפחד פתאום

119
00:05:30,858 --> 00:05:32,945
:אז היא אמרה
צריך לעצור אותה

120
00:05:33,985 --> 00:05:34,945
.ואחר כך היא תבין

121
00:05:35,629 --> 00:05:38,363
,אז הרבנית קנייבסקי עצרה
היא חייכה, סיפרה שזה היה

122
00:05:38,421 --> 00:05:40,567
,החיוך היחיד שהיה בשיחה הזו
ואז היא הייתה רצינית

123
00:05:40,647 --> 00:05:42,567
:וחזרה על הדברים שלה
צריך לעצור אותה

124
00:05:43,185 --> 00:05:44,567
.ואחר כך היא תבין

125
00:05:44,727 --> 00:05:45,781
:אז היא אמרה לה
.תשבי

126
00:05:46,167 --> 00:05:47,374
ואז היא אמרה לה
:את המילים האלה

127
00:05:48,261 --> 00:05:51,883
,תקשיבי ותקשיבי טוב
יש נשמות שנמצאות שם למעלה בשמיים

128
00:05:51,927 --> 00:05:53,709
שאת צריכה להוליד אותן
.פה בעולם הזה

129
00:05:54,007 --> 00:05:56,589
והן מקטרגות עלייך
קטרוגים כל כך קשים

130
00:05:56,632 --> 00:05:59,214
,וכל כך מפחידים
הרבה יותר מפחיד

131
00:05:59,432 --> 00:06:00,727
.ממה שהרופא הזה אמר לך

132
00:06:00,938 --> 00:06:03,563
תאמיני לי שהם עכשיו
רוקמים מסביבך רשת

133
00:06:03,629 --> 00:06:06,160
של מלאכים רעים כאלה
שמחכים לך ורוצים להטריד אותך

134
00:06:06,240 --> 00:06:08,450
.גם בעולם הזה וגם לאחר הפטירה שלך

135
00:06:08,632 --> 00:06:11,658
כדאי לך מאוד לפחד ולרעוד
עד עמקי נשמתך

136
00:06:12,065 --> 00:06:15,447
מהצרה שאת מכניסה את עצמך
.ומהקטרוג הזה שיש עלייך בשמיים

137
00:06:15,629 --> 00:06:17,447
רוצי הביתה עכשיו
ותתחילי לפחד

138
00:06:17,578 --> 00:06:20,400
ולהתפלל לבורא עולם
.שיעזור לך להיפקד מהר

139
00:06:21,701 --> 00:06:24,050
,היא יוצאת ממנה
,כולה רועדת

140
00:06:24,160 --> 00:06:27,061
,וואה עליה
.נכנסה לפחד באמת

141
00:06:27,258 --> 00:06:28,407
.אבל היא התחילה להתפלל

142
00:06:28,683 --> 00:06:31,250
בתוך תשעה חודשים
.נולדה לה בת

143
00:06:32,150 --> 00:06:36,574
.שנה לאחר מכן - בן
.שנה וחצי לאחר מכן - עוד בן

144
00:06:37,076 --> 00:06:38,734
.ושנה לאחר מכן - עוד בת

145
00:06:39,709 --> 00:06:44,385
היא מספרת שהיא חזרה לרבנית קנייבסקי
,אחרי איזה כמה פעמים כבר

146
00:06:44,625 --> 00:06:46,778
וכל פעם היא הייתה עוד פעם
מחבקת אותה ומנשקת אותה

147
00:06:46,829 --> 00:06:49,738
:ומדי פעם הייתה אומרת לה
אני מצטערת על הפעם הזאת

148
00:06:49,781 --> 00:06:51,738
.שהייתי לא נחמדה

149
00:06:52,152 --> 00:06:55,200
היא אמרה: אני מודה לך מאוד
.על ה"אי-נחמדות" שהיית

150
00:06:57,200 --> 00:06:59,454
היא סיפרה שהיא הייתה
בהלוויה של הרבנית קנייבסקי

151
00:06:59,774 --> 00:07:01,352
ושהיא באה להלוויה
,עם הילדים שלה

152
00:07:01,527 --> 00:07:02,254
.עם כל הילדים

153
00:07:02,560 --> 00:07:08,523
,הילד הגדול בן 17
.אחריו בן 9, 8, 5 וחצי ו-4 וחצי

154
00:07:09,047 --> 00:07:12,647
,היא מספרת שהיא הגיעה איתם להלוויה
היא עמדה מול הקבר של הרבנית

155
00:07:13,301 --> 00:07:16,945
והיא פשוט בכתה
,ואמרה לה: תודה

156
00:07:17,629 --> 00:07:20,276
,תודה על החיים שלי
,תודה לך על הילדים שלי

157
00:07:20,909 --> 00:07:23,221
.שיותר נכון הם הילדים שלך

158
00:07:23,672 --> 00:07:24,763
.בזכותך הם כאן

159
00:07:25,112 --> 00:07:27,316
מה שהיא עשתה זה נכון לעשות
?או לא נכון לעשות

160
00:07:28,196 --> 00:07:31,789
,להפחיד אישה בצורה כזאת
,אף על פי שהיא מפוחדת כבר

161
00:07:31,869 --> 00:07:34,450
,להוסיף לה עוד פחד על הפחד
?זה נכון או לא נכון

162
00:07:34,690 --> 00:07:35,636
?קודם כול, האם זה מותר

163
00:07:35,774 --> 00:07:39,600
אז בהלכה יש בזה נידון
האם מותר באמת לצער בן אדם

164
00:07:40,087 --> 00:07:41,323
.בשביל לגרום לו להבריא

165
00:07:41,556 --> 00:07:42,567
.זה נידון הלכתי

166
00:07:42,960 --> 00:07:46,356
יש גמרא, הגמרא אומרת
,על פעם אחת שרב

167
00:07:46,625 --> 00:07:48,356
רב זה אחד האמוראים
,שהיו בגמרא

168
00:07:48,538 --> 00:07:51,061
שהוא הפליג בספינה
במקום של מים רעים

169
00:07:51,120 --> 00:07:54,203
,והוא הגיע ליישוב אצל שמואל
,שהיה החברותא שלו

170
00:07:54,261 --> 00:07:55,374
.שהוא היה רופא גדול

171
00:07:55,505 --> 00:07:58,101
האר"י ז"ל אומר
,שהרמב"ם, הרופא

172
00:07:58,283 --> 00:07:59,469
.הוא היה גלגול של שמואל

173
00:07:59,709 --> 00:08:02,429
,ושמואל פוגש את רב
הוא רואה שהוא ככה

174
00:08:02,516 --> 00:08:06,363
סובל מאוד מכאבי בטן
אז הוא הבין שהוא כנראה

175
00:08:06,450 --> 00:08:08,887
בהפלגה שלו הוא שתה
מהמים הרעים האלה

176
00:08:08,923 --> 00:08:09,905
.וזה עשה לו קלקול קיבה

177
00:08:10,109 --> 00:08:11,410
אז הוא הביא אותו
,אליו הביתה

178
00:08:11,738 --> 00:08:14,632
נתן לו כל מיני מאכלים
,משלשלים, לא עליכם

179
00:08:14,909 --> 00:08:18,545
ושיכר השקה אותו הרבה
.ולא גילה לו איפה השירותים

180
00:08:19,170 --> 00:08:22,196
והוא רואה את רב ככה
מתנדנד על הכיסא

181
00:08:22,450 --> 00:08:25,360
.הרבה זמן והוא מצטער מאוד

182
00:08:25,461 --> 00:08:30,109
?רש"י אומר: למה הוא עשה את זה
בשביל לגרום לכל מערכת העיכול שלו

183
00:08:30,174 --> 00:08:32,654
,להתנקות לפני שהוא מתפנה
.חוץ מכבודכם

184
00:08:33,236 --> 00:08:36,138
אז ממילא הוא ציער אותו
ואנחנו רואים שזה היה מותר

185
00:08:36,181 --> 00:08:37,032
.בשביל הרפואה שלו

186
00:08:37,185 --> 00:08:39,432
גם מסופר על הרמב"ם
,שפעם האבן עזרא

187
00:08:39,483 --> 00:08:43,090
,רבי אברהם אבן עזרא
,הגיע אליו והיה לו חולי בעיניים

188
00:08:43,243 --> 00:08:47,040
היה דומע הרבה
.והיה ממש עד שהיה יורד לו דם מהעיניים

189
00:08:47,185 --> 00:08:49,476
,והוא נתן לו לישון באסם

190
00:08:50,072 --> 00:08:52,756
.הוא לא הזמין אותו לישון אצלו בבית
נתן לו לישון באסם

191
00:08:52,872 --> 00:08:55,396
,עם העיזים שמה
...וכל הלילה הוא שומע: מה... מה

192
00:08:55,570 --> 00:08:57,956
,והוא לא מצליח להירדם וזה
והוא ישב, פשוט התחיל לבכות

193
00:08:58,080 --> 00:08:59,541
,על מר גורלו
איך הוא הגיע

194
00:08:59,614 --> 00:09:01,541
,למצב האבסורדי הזה
.לישון עם עיזים

195
00:09:01,796 --> 00:09:03,810
,ואז בבוקר שהוא קם
,אחרי שהוא בכה הרבה

196
00:09:04,014 --> 00:09:05,672
:הוא בא לרמב"ם ושואל אותו
?למה ציערת אותי

197
00:09:05,767 --> 00:09:07,672
?הוא אמר: איך העיניים שלך עכשיו
.הוא אמר: מצוין

198
00:09:08,247 --> 00:09:12,443
.הוא אמר: בשביל זה ציערתי אותך
.למה? כי הבכי גרם לעיניים שלך להתרפא

199
00:09:12,952 --> 00:09:16,443
אז מכאן אנחנו למדים שכן מותר לפעמים
לצער קצת בן אדם

200
00:09:16,523 --> 00:09:18,443
,בשביל הרפואה שלו
.בשביל להבריא אותו

201
00:09:18,741 --> 00:09:19,448
:אבל השאלה

202
00:09:21,331 --> 00:09:22,490
למה הקב"ה

203
00:09:23,044 --> 00:09:25,522
מלכתחילה עשה

204
00:09:25,531 --> 00:09:26,180
את המושג הזה

205
00:09:26,252 --> 00:09:27,774
?שנקרא פחד משתק

206
00:09:28,225 --> 00:09:29,149
?פחד כזה גדול

207
00:09:29,221 --> 00:09:30,210
?למה צריך לפחד

208
00:09:30,356 --> 00:09:31,789
?למה צריך את הפחד הזה

209
00:09:32,836 --> 00:09:34,530
,שימו לב טוב
יש יסוד מדהים

210
00:09:34,669 --> 00:09:36,029
.שאנחנו לומדים מהמשנה במסכת כלים

211
00:09:36,967 --> 00:09:38,836
יש דברים בעולם
שמקבלים טומאה

212
00:09:38,930 --> 00:09:40,276
.ויש דברים שלא מקבלים טומאה

213
00:09:40,509 --> 00:09:44,130
יש כלים. בתקופת חז"ל
.היה נוהג טומאה וטהרה

214
00:09:44,472 --> 00:09:46,894
,יש באוויר דברים
,שהיום אין לנו כל כך מושג

215
00:09:47,003 --> 00:09:48,494
,אנחנו לא מתעסקים עם זה הרבה

216
00:09:48,661 --> 00:09:50,814
.ויש דברים שהם מקבלים טומאה ולא

217
00:09:51,287 --> 00:09:53,512
אז כל דבר שהוא גדל ביבשה
.הוא מקבל טומאה

218
00:09:53,650 --> 00:09:56,269
דברים שגדלים בים
.לא מקבלים טומאה

219
00:09:56,436 --> 00:09:59,040
:אומרת המשנה
הכול מקבל טומאה

220
00:09:59,083 --> 00:10:00,741
חוץ מכלב המים

221
00:10:01,178 --> 00:10:03,861
.מפני שבורח ליבשה

222
00:10:04,770 --> 00:10:07,141
.דברי רבי עקיבא
.ככה המשנה אומרת

223
00:10:07,796 --> 00:10:10,669
"מסביר ה"תפארת ישראל
,על המקום, על המשנה הזאת

224
00:10:10,785 --> 00:10:14,603
:והוא אומר כך
לא כתוב שכלב הים

225
00:10:15,600 --> 00:10:19,258
מקבל טומאה רק בגלל
שהוא יוצא ליבשה

226
00:10:19,432 --> 00:10:21,476
.או הולך ליבשה
יש הרבה זוחלים

227
00:10:21,512 --> 00:10:26,007
.ויש הרבה יצורים דו-חיים

228
00:10:27,221 --> 00:10:30,000
אבל כלב הים בורח ליבשה

229
00:10:30,567 --> 00:10:34,116
ואם הוא בורח ליבשה
.משמע ששם הבית שלו

230
00:10:35,018 --> 00:10:39,265
,אותו דבר, באותו משקל
הקב"ה יצר לנו פחד

231
00:10:39,520 --> 00:10:42,472
,בשביל שאנחנו נוכל לברוח לאנשהו
.לברוח מהפחד

232
00:10:42,530 --> 00:10:45,665
לאן בורחים מתי שהפחד
?הכי מפחיד בעולם מגיע

233
00:10:46,443 --> 00:10:47,716
.אך ורק לבורא עולם

234
00:10:48,094 --> 00:10:50,065
,כשנמצאים בבית החולים
חס ושלום, לא עליכם

235
00:10:50,116 --> 00:10:51,825
,ולא על אף אחד מישראל
כשנמצאים בבית החולים

236
00:10:51,898 --> 00:10:53,949
:והרופא אומר
.יש לי בשורות לא טובות בשבילך

237
00:10:54,640 --> 00:10:57,054
והרופא מרים ידיים
,ואין לו מה להגיד

238
00:10:57,258 --> 00:11:00,574
,אין לו מה לעשות
?למי פונים? למי בורחים באותו רגע

239
00:11:01,309 --> 00:11:02,574
.אך ורק לבורא עולם

240
00:11:02,741 --> 00:11:04,574
."ממך אליך אברח"

241
00:11:04,734 --> 00:11:09,105
.אני בורח ישר לבורא עולם
החברותא שלי סיפר לי

242
00:11:09,200 --> 00:11:11,025
.שיש לו ילד מאוד רגיש

243
00:11:11,127 --> 00:11:13,498
.קליבר, אבל רגיש
.בן 6

244
00:11:14,043 --> 00:11:15,650
ואיזה יום אחד הם הגיעו
לבית של חברים

245
00:11:15,723 --> 00:11:16,698
.והיה להם פינצ'ר בבית

246
00:11:16,800 --> 00:11:18,698
,מכירים את הפינצ'ר
?הכלב המפונצ'ר הקטן הזה

247
00:11:19,149 --> 00:11:21,112
,והכלב הזה אוהב לעשות הרבה רעש
...הוא צועק

248
00:11:22,254 --> 00:11:26,065
צועק. אז כשאתה ילד קטן
,בגובה של הפינצ'ר פחות או יותר

249
00:11:26,116 --> 00:11:27,243
.זה נראה מאוד מפחיד

250
00:11:27,607 --> 00:11:30,981
אז כל פעם שהפינצ'ר הזה
עשה כזה... אז ישר הילד

251
00:11:31,047 --> 00:11:32,378
.נצמד לרגליים של אבא שלו

252
00:11:32,690 --> 00:11:37,963
,כשהוא התקרב אליו והתחיל... עוד
.אז הוא ככה התחיל לטפס לו על הרגל

253
00:11:38,305 --> 00:11:41,832
בשלב מסוים הוא טיפס עליו
.עד שהוא הגיע לצוואר שלו וחיבק אותו

254
00:11:42,225 --> 00:11:45,454
הכלב טיפס עליו
.והתחיל לנבוח

255
00:11:45,694 --> 00:11:47,985
.ואז הילד חיבק את אבא שלו חזק

256
00:11:49,090 --> 00:11:51,221
:אז הוא אמר לי
בדיוק הבנתי שמה

257
00:11:51,403 --> 00:11:53,221
,את הפשט של המשנה הזאת

258
00:11:53,469 --> 00:11:56,443
,שבעצם ברגע שאדם מפחד
.הוא בורח לאבא שלו

259
00:11:57,876 --> 00:12:02,065
וזו אחת הסיבות העיקריות
.שהקב"ה עשה לנו צער ופחד בחיים

260
00:12:02,450 --> 00:12:05,505
,אך ורק שנוכל לברוח אליו
.שנוכל להתקרב אליו

261
00:12:05,643 --> 00:12:08,225
למה? הרי אבא לא רוצה
.להציק לבן שלו סתם

262
00:12:08,494 --> 00:12:10,225
אומר אור החיים הקדוש
על הפסוק

263
00:12:10,283 --> 00:12:14,589
כאשר ייסר איש את בנו"
,"ה' אלוקיך מייסרך

264
00:12:14,712 --> 00:12:17,265
,הקב"ה נותן לך קצת ייסורים
?קצת פחד, למה

265
00:12:17,520 --> 00:12:20,065
,כדי שתוכל לברוח אליו
.תוכל להתקרב אליו

266
00:12:20,596 --> 00:12:23,730
...יש, הגמרא אומרת
התורה אומרת

267
00:12:23,985 --> 00:12:27,323
,שעם ישראל חטאו במדבר
היה להם איזשהו חטא שם

268
00:12:27,483 --> 00:12:29,520
,שהם התאוננו
לפי הדרגה שלהם

269
00:12:29,832 --> 00:12:32,465
זה נחשב פגם גדול באמונה
.של אותו הדור

270
00:12:32,501 --> 00:12:34,632
היה דור בדרגה
.מאוד מאוד גבוהה, דור דעה

271
00:12:35,316 --> 00:12:37,098
אז שם הקב"ה שלח עליהם

272
00:12:37,185 --> 00:12:39,410
,את הנחשים והשרפים
נחשים ועקרבים

273
00:12:39,476 --> 00:12:42,450
שבאו והכישו אותם
.והייתה מגיפה גדולה בעם

274
00:12:42,981 --> 00:12:45,432
,ואז משה רבנו התפלל לקב"ה
:והקב"ה אומר לו

275
00:12:45,512 --> 00:12:48,094
עשה לך שרף"
ושים אותו על נס

276
00:12:48,414 --> 00:12:50,443
והיה כל הנשוך"
."וראה אותו וחי

277
00:12:50,712 --> 00:12:53,927
,עשה נחש גדול מנחושת
,פסל גדול של נחש

278
00:12:54,058 --> 00:12:57,330
.העלה אותו על קומה גבוהה
,כל מי שהיה מסתכל על הנחש

279
00:12:57,367 --> 00:13:00,792
.היה מתרפא
?שואל המהר"ל: איך הוא היה מתרפא

280
00:13:00,850 --> 00:13:03,280
,כך ה"גור אריה" שואל
,הגמרא שואלת, ליתר דיוק

281
00:13:03,396 --> 00:13:07,352
:הגמרא במסכת ראש השנה אומרת
?מה, וכי נחש ממית או נחש מרפא

282
00:13:07,912 --> 00:13:12,661
,אלא מה? כל זמן שהיו מסתכלים
- מגביהים עיניהם כלפי מעלה

283
00:13:12,843 --> 00:13:14,661
.מיד היו נרפאים

284
00:13:14,829 --> 00:13:16,930
:מסביר המהר"ל
?מה זה קשור לנחש הזה

285
00:13:17,207 --> 00:13:19,912
,למה לעשות נחש כזה מפחיד
,גדול מנחושת כזה

286
00:13:20,174 --> 00:13:23,796
?נראה כמו לא יודע מה
?זו התרופה שלהם

287
00:13:23,883 --> 00:13:26,370
,תן להם תרופה ככה בטעם תות
.כמו שיש היום

288
00:13:26,836 --> 00:13:29,054
.תרופה ככה טעימה
?למה צריך את התרופה הזאת

289
00:13:29,498 --> 00:13:30,494
:אלא, התשובה

290
00:13:30,589 --> 00:13:34,218
ברגע שהם היו מסתכלים על הנחש
,ורואים כמה הוא מפחיד

291
00:13:34,858 --> 00:13:36,807
יותר מפחיד אפילו
,מהנחש שהכיש אותם

292
00:13:37,076 --> 00:13:38,807
?מה זה היה גורם ללב שלהם

293
00:13:39,156 --> 00:13:40,320
,ישר לברוח לאבא

294
00:13:40,581 --> 00:13:43,745
,ישר להתפלל מעומק הלב
זה היה עוזר לתפילה שלהם

295
00:13:43,789 --> 00:13:45,338
לצאת ממקום עמוק יותר

296
00:13:45,738 --> 00:13:47,338
.אז ממילא הם היו נרפאים

297
00:13:48,043 --> 00:13:49,789
,הכשה של נחש
,אני לא יודע אם אתם יודעים

298
00:13:50,123 --> 00:13:52,741
אבל בדרך כלל לא יוצאים
.ממנה חיים

299
00:13:53,010 --> 00:13:55,621
זה ארס שבין רגע
.יכול להרוג בן אדם

300
00:13:55,985 --> 00:13:58,836
,אבל ברגע שזו תפילה מעומק הלב
.זה מתגבר על כל טבע

301
00:13:58,930 --> 00:14:00,203
?זו לא עבודת אלילים
?איך-

302
00:14:00,596 --> 00:14:02,778
?זו לא עבודת אלילים
,לא, זו לא עבודת אלילים-

303
00:14:02,814 --> 00:14:05,578
למה? כי הם ידעו
,שהם לא התפללו לפסל

304
00:14:06,138 --> 00:14:08,109
.הפסל גרם להם להתפלל לבורא עולם

305
00:14:08,189 --> 00:14:11,396
זאת אומרת, הדמות הזאת
.כיוונה אותם לבורא עולם

306
00:14:11,912 --> 00:14:15,578
,זה גבולי מאוד
.אבל בדור דעה זה היה מותר לעשות

307
00:14:15,650 --> 00:14:18,320
,בגלל זה, דרך אגב
כתוב בגמרא במסכת ברכות

308
00:14:18,385 --> 00:14:25,723
בדף י אומרת שחזקיה, הוא קבר
.את אותו שרף וגם גנז את ספר רפואות

309
00:14:25,810 --> 00:14:27,476
היה ספר רפואות שהיו בו
את כל הרפואות

310
00:14:27,738 --> 00:14:30,596
.והיה גם את הנחש הזה
,כיוון שאנשים התחילו להתבלבל

311
00:14:31,600 --> 00:14:33,570
התחילו להסתכל על הנחש
ולהתפלל אליו

312
00:14:33,650 --> 00:14:35,570
כי ראו שהנחש יש לו
,סגולה של ריפוי

313
00:14:35,672 --> 00:14:38,094
בגלל זה חזקיה המלך
.גנז אותו והודו לו חכמים

314
00:14:38,378 --> 00:14:40,727
וגם היה ספר רפואות
,משלמה המלך

315
00:14:40,792 --> 00:14:42,574
שהספר הזה היו בו את כל הרפואות
.שיש בעולם

316
00:14:42,676 --> 00:14:44,574
,כל תרופות הסבתא
.אבל שעובדות

317
00:14:44,734 --> 00:14:46,683
,מכיר את זה שאומרים לך תרופת סבתא
?וזה אף פעם לא עובד

318
00:14:46,916 --> 00:14:50,800
,אומר לך: שתה תה עם לימון
,שים קצת דבש וקוניאק

319
00:14:50,909 --> 00:14:52,436
.זהו, אתה תרגיש הרבה יותר טוב

320
00:14:52,509 --> 00:14:54,829
,אתה קם יום למוחרת עם פיצוצים בראש
?יואו, מה זו הסבתא הזאת

321
00:14:54,938 --> 00:14:55,694
.מה היא עשתה לי

322
00:14:55,869 --> 00:14:57,854
אבל בספר הזה, שהוא ספר רפואות
,של שלמה המלך

323
00:14:58,000 --> 00:15:00,545
.אין. מדויק
כל הצמחים של כל המחלות

324
00:15:00,647 --> 00:15:01,505
.שיכולות להיות בעולם

325
00:15:01,767 --> 00:15:03,505
?מה קרה
.אנשים הפסיקו להתפלל

326
00:15:04,181 --> 00:15:07,003
?הרי מה הסיבה שיש חולי
?מה הסיבה שיש פחד

327
00:15:07,178 --> 00:15:11,141
,בשביל לקרב אותנו לבורא עולם
ללכת למי ששלח לנו את הדבר הזה

328
00:15:11,265 --> 00:15:12,836
.בשביל שנתקרב אליו
.זו הסיבה

329
00:15:12,989 --> 00:15:13,934
.זו המטרה

330
00:15:14,232 --> 00:15:17,301
?אבל מה
התחילו לפספס את המטרה

331
00:15:17,600 --> 00:15:19,301
.אז ממילא חזקיה המלך גנז

332
00:15:19,410 --> 00:15:21,221
,זו הייתה שאלה נפלאה
.וחשוב מאוד ששאלת

333
00:15:21,287 --> 00:15:22,065
.תודה רבה לך

334
00:15:23,752 --> 00:15:27,607
,הנקודה היא כזאת, רבותיי
- "ממך אליך אברח"

335
00:15:27,832 --> 00:15:31,316
,ברגע שאתה מפחד מבורא עולם
,מפחד מאחד

336
00:15:31,643 --> 00:15:33,461
.אתה כבר לא מפחד מאף אחד

337
00:15:33,709 --> 00:15:39,687
:זה יסוד שאומר שלמה המלך
חרדת אדם ייתן מוקש"

338
00:15:40,880 --> 00:15:45,941
."ובוטח בה' ישוגב"
,כשהתכלית של כל הפחד

339
00:15:46,094 --> 00:15:47,621
אומרת הגמרא במסכת ברכות
,בדף נח

340
00:15:47,745 --> 00:15:50,720
:אמר רבי יהושע בן לוי
?מפני מה יש רעמים

341
00:15:50,821 --> 00:15:52,130
?למה הקב"ה עשה רעמים

342
00:15:52,574 --> 00:15:56,298
,היו עכשיו ימים גשומים
.כל רעם הזיז לי את החלונות בבית

343
00:15:57,440 --> 00:16:00,429
!פעם אחת צרחתי: אאאאה
,צעקה כזאת

344
00:16:00,516 --> 00:16:01,177
?ואשתי כזה: מה קרה

345
00:16:01,186 --> 00:16:02,058
.מה קרה? רעם

346
00:16:02,328 --> 00:16:03,186
.סליחה

347
00:16:03,549 --> 00:16:05,683
למה? אומר
:רבי יהושע בן לוי

348
00:16:05,692 --> 00:16:08,111
כדי לפשט
.עקמומיות שבלב

349
00:16:09,100 --> 00:16:10,967
:אתה בא לצעוק על הילד שלך
?מה עשית

350
00:16:11,025 --> 00:16:13,454
...פתאום בבבבב
.אהה! אתה מפסיק לצעוק

351
00:16:13,927 --> 00:16:17,527
,זה מיישר את העקמומיות שבלב
.זה גורם לך: היי, היי

352
00:16:18,036 --> 00:16:20,225
,פחד מיישר
.פחד מקרב אותך לבורא עולם

353
00:16:20,661 --> 00:16:23,825
בעזרת השם שנפחד מאחד
,ולא נפחד מאף אחד

354
00:16:23,941 --> 00:16:24,916
.אמן כן יהי רצון

355
00:16:25,083 --> 00:16:25,650
.תודה רבה

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה