הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך מוצאים את הזיווג הנכון?

הרב זמיר כהן

איך מגיעים למצב שטוב לאדם עם בחירת לבו כל ימי חייו? מה הסוד לזוגיות מאושרת? הרב זמיר כהן נותן טיפ חשוב לבני הזוג לפני חתונה וגם אחרי

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,917 --> 00:00:15,869
?יש אדם שהוא חי, שואלים אותו: אתה נשוי
.כן, אני נשוי-

2
00:00:16,417 --> 00:00:19,960
?איך עוברים החיים
.בסדר, חיים. מגיב באדישות-

3
00:00:20,590 --> 00:00:22,136
.יש אדם שהוא רואה חיים

4
00:00:22,411 --> 00:00:24,601
.רואה חיים, פירושו שהוא מאושר, טוב לו

5
00:00:25,291 --> 00:00:27,780
אומר שלמה: "ראה חיים עם אישה אשר אהבת

6
00:00:27,837 --> 00:00:29,860
כל ימי חייך", האישה שהתחתנת איתה"

7
00:00:30,411 --> 00:00:32,680
.תראה איתה חיים, תהיה מאושר איתה כל הזמן

8
00:00:32,711 --> 00:00:35,057
למה הוא מדגיש "כל ימי חיי הבלך

9
00:00:35,099 --> 00:00:35,890
?"אשר נתן לך"

10
00:00:37,407 --> 00:00:39,930
.יש אדם שכשהוא צעיר, שמח באשתו

11
00:00:40,127 --> 00:00:44,690
,ברגע שקצת מתבגרת, נראית אחרת
.הוא קצת מתחיל לחשוב על שטויות

12
00:00:46,171 --> 00:00:50,628
אומר שלמה: אתה צריך לראות חיים
.עם אישה אשר אהבת כל ימי חייך

13
00:00:50,983 --> 00:00:57,380
איך באמת מגיעים למצב כזה
שהאדם רואה חיים עם האישה שהוא אהב

14
00:00:57,786 --> 00:00:58,920
?כל ימי חייו

15
00:00:59,760 --> 00:01:01,285
,זה מתחבר למה שאמר קודם

16
00:01:02,005 --> 00:01:07,001
,אדם שהולך בדרך טובה, בדרך נכונה
...יש את מצוות טהרת המשפחה, שיש את

17
00:01:07,057 --> 00:01:12,300
,האישה בזמן הולכת למקווה, יש הפסקה
,הפסקה גורמת לגעגועים

18
00:01:12,527 --> 00:01:17,610
:חוזרת מהמקווה, אומרת הגמרא
.חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה

19
00:01:18,346 --> 00:01:22,180
,אז כך הוא באמת רואה איתה חיים כל הזמן
,כי כל פעם יש לו התחדשויות

20
00:01:22,350 --> 00:01:23,591
.הוא לא משתעמם בה

21
00:01:24,746 --> 00:01:30,367
וכאן אולי גם כדאי לציין, יש היום
יצר גדול שבדורות הקודמים

22
00:01:31,013 --> 00:01:33,930
.רוב עם ישראל כמעט לא היה מתמודד עם זה

23
00:01:34,429 --> 00:01:38,056
וגם היום, בערים, בשכונות שומרי
,תורה ומצוות

24
00:01:38,302 --> 00:01:43,930
,אז בכל מקום יש שנופלים ויש שמועדים
.אבל הקו הכללי - שמירת נגיעה לפני החתונה

25
00:01:45,099 --> 00:01:49,550
באזורים שומרי תורה ומצוות, אם אין
,שמירת נגיעה לפני החתונה, זה נראה הזוי

26
00:01:49,657 --> 00:01:50,644
.נראה תמוה

27
00:01:50,823 --> 00:01:54,370
,ויש אחרים, חיים בחברה אחרת
.שמי ששומר נגיעה נראה תמוה

28
00:01:55,549 --> 00:02:00,620
והאמת, אדם שאומר "אני רוצה לראות חיים
,"עם האישה שאני אוהב כל ימי חיי

29
00:02:01,102 --> 00:02:06,460
,אם הוא עדיין רווק/רווקה
.יקבל על עצמו שמירת נגיעה בקדושה וטהרה

30
00:02:07,309 --> 00:02:13,570
כמה זה תורם לאדם שמקבל על עצמו
:שמירת נגיעה מכמה היבטים

31
00:02:14,038 --> 00:02:17,550
האדם הזה זוכה לראות חיים עם האישה
.שהוא אוהב כל ימי חייו

32
00:02:18,192 --> 00:02:23,350
אדם שיש לו בראש תמונות של נשים שונות
שפעם הכיר את זאת, ופעם היה עם זאת

33
00:02:23,404 --> 00:02:25,830
ויצא עם זאת, ולא הייתה
שמירת נגיעה ביניהם

34
00:02:26,020 --> 00:02:30,190
והגיעו להיכן שהגיעו, איך הוא יוכל
?לשמוח באשתו כל ימי חייו

35
00:02:30,631 --> 00:02:31,870
.כל פעם זכרונות שעולים

36
00:02:32,565 --> 00:02:37,590
או אדם שלא שומר על קדושת העיניים
,גם אם הוא נשוי, קל וחומר רווק

37
00:02:37,697 --> 00:02:40,310
,אבל בין נשוי, בין רווק
אם הוא לא שומר על קדושת העיניים

38
00:02:40,468 --> 00:02:44,400
חוץ ממה שעובר איסור מהתורה: "ולא תתורו
,"אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

39
00:02:45,022 --> 00:02:47,940
,לתור - כמו תייר, אתה מתחיל לראות
.לא יודע איפה זה ייגמר בסוף

40
00:02:49,647 --> 00:02:55,210
,איסור מהתורה. אבל מלבד האיסור הזה
,הוא גם גורם לעצמו שהוא לא ישמח באשתו

41
00:02:55,594 --> 00:02:56,680
.הוא לא ייהנה ממנה

42
00:02:57,167 --> 00:03:01,220
באמת, ניכנס לראש של אדם
.ששמר על העיניים בקדושה

43
00:03:01,469 --> 00:03:03,900
,כל מראה שהוא לא צנוע
.הוא לא רוצה לראות

44
00:03:05,549 --> 00:03:08,360
אפילו שאף אחד לא רואה אותו, הוא לבד בחדר
.ויכול לראות מה שהוא רוצה

45
00:03:09,051 --> 00:03:13,870
אבל הוא לבד, זה כמו שיש לאדם כוס קולה
.עם רעל בפנים והוא מאוד צמא

46
00:03:14,678 --> 00:03:16,950
,יש מצב שהוא יגיד "אף אחד לא רואה
?"אני אשתה

47
00:03:17,680 --> 00:03:20,160
?רואים, לא רואים, מה זה קשור
.אני לא רוצה לשתות רעל

48
00:03:20,480 --> 00:03:23,893
,אבל זה טעים. -טעים, אבל יהרוג אותי
לא רוצה, אז מה אם אני לבד

49
00:03:23,920 --> 00:03:24,630
?ואף אחד לא רואה

50
00:03:25,330 --> 00:03:29,087
ככה האדם צריך לומר לעצמו: אני רוצה לשמור
.על קדושת העיניים

51
00:03:29,288 --> 00:03:33,160
באמת, אדם שייכנס לראשו של אדם כזה
,ששומר על קדושת העיניים

52
00:03:33,564 --> 00:03:38,047
אין לו בראש את השטויות והסרטים
,ומה שיש היום בעולם

53
00:03:38,420 --> 00:03:41,790
כמה הוא שמח באשתו, גם אם היא
.כבר לא נראית כמו בעבר

54
00:03:42,859 --> 00:03:45,800
אבל הוא שמח בה כי זה הדבר היחיד
שהוא מכיר

55
00:03:46,737 --> 00:03:48,750
,אז הוא מתרגש ממנה, הוא נהנה ממנה

56
00:03:48,871 --> 00:03:52,737
הרבה יותר מאותו אדם שלא שמר
.על קדושת העיניים בגלל שרצה ליהנות

57
00:03:53,226 --> 00:03:56,951
אז הוא נהנה, נניח ב-10 שקלים
.והפסיד מיליון דולר

58
00:03:57,837 --> 00:03:59,629
?אז מה יצא לך מההנאה של ה-10 שקלים

59
00:03:59,822 --> 00:04:04,776
,חוץ מהעבירה, חות מהאיסור שבדבר
.גם מאבד לעצמו את ההנאה ואת שמחת החיים

60
00:04:05,217 --> 00:04:06,453
.יצא שכרו בהפסדו

61
00:04:08,035 --> 00:04:13,019
מלבד זאת, נראה היום מה קורה היום
,בבתי ספר תיכוניים

62
00:04:13,143 --> 00:04:17,922
כמה חשוב באמת לשלוח את הילדים שלנו
,למוסדות חינוך תורניים, שילכו בדרך תורה

63
00:04:18,201 --> 00:04:22,340
,ילמדו ב"בית יעקב", בישיבות
.יהיו תלמידי חכמים, צדיקים, צדיקות

64
00:04:22,871 --> 00:04:29,324
תראו מה קורה היום בארץ, בתי ספר תיכון
,מעורב הכול, הוא מכיר אותה, היא מכירה אותו

65
00:04:29,635 --> 00:04:33,730
היא בטוחה שזה הנסיך שהיא חלמה עליו
.כל ימיה שהוא יהיה בעלה

66
00:04:33,964 --> 00:04:39,493
- בסך הכול בת 13, 15, כבר היא בטוחה
.זה יהיה בעלה, והוא בטוח שזאת הנסיכה

67
00:04:41,662 --> 00:04:43,742
.והם חבר וחברה, ככה הם קוראים לעצמם

68
00:04:44,820 --> 00:04:48,070
ומה שרואים בסרטים, גם אחר כך
.בינם לבין עצמם

69
00:04:49,090 --> 00:04:52,750
כמה זמן בדרך כלל מחזיק קשר כזה
?של גיל תיכון

70
00:04:54,411 --> 00:04:57,558
,יש חודשיים, יש שלושה חודשים
,המהדרין - שנה

71
00:04:57,786 --> 00:04:59,670
,המהדרין מן המהדרין - שלוש שנים

72
00:05:00,245 --> 00:05:03,671
,בסופו של דבר הקשר מתפרק
.נו, הייתי ילד, לא הבנתי כלום, נפרדים

73
00:05:04,044 --> 00:05:08,891
,ואז שוב מכירים, מכיר מישהי אחרת
,היא מכירה מישהו אחר

74
00:05:08,998 --> 00:05:10,592
,שוב קשרה אהבה-פרידה

75
00:05:11,928 --> 00:05:15,970
,הגיעו לגיל 22, 23
?כמה קשרים אהבות-פרידות כבר היו להם

76
00:05:16,622 --> 00:05:21,031
ולא שמים לב, כל קשר אהבה-פרידה
.זה עוד צלקת בלב, עוד יבלת בלב

77
00:05:21,656 --> 00:05:27,241
,הקב"ה ברא לגבר לב טהור, לאישה לב טהור
עם דבק חזק הגיעו לחתונה

78
00:05:27,398 --> 00:05:28,936
.הלבבות ידבקו לכל החיים

79
00:05:29,419 --> 00:05:32,565
,אבל אם מבזבזים את הדבק הזה על שטויות
,קשר פה, קשר שם

80
00:05:33,093 --> 00:05:35,955
זה כמו דבר סלוטייפ, אתה מדביק-מוציא
,בצחוק 20 פעם

81
00:05:36,536 --> 00:05:39,110
,אחר כך רוצה להדביק משהו ברצינות
?אתה יכול להדביק

82
00:05:39,718 --> 00:05:41,588
.הלך לו הדבק כי שיחקת על שטויות

83
00:05:43,108 --> 00:05:48,410
,יוצא שממה שהאדם רצה ליהנות באיסור
,שזה הקשר הזוגי

84
00:05:49,001 --> 00:05:50,580
.בזה הוא מפסיד כל החיים שלו

85
00:05:50,693 --> 00:05:53,247
,רווקות זה זמן קצר יחסית לחיי הנישואין

86
00:05:53,768 --> 00:05:59,890
אם שומר על עצמו בקדושה, מרוויח אחר כך
עשרות שנים ארוכות שהוא אוהב ושמח

87
00:06:00,008 --> 00:06:04,990
ומתרגש וטוב לו. אבל הוא עושה שטויות
,בגיל צעיר, מאבד לעצמו את הרגש

88
00:06:05,982 --> 00:06:07,309
.כל החיים אחר כך קשה לו

89
00:06:08,488 --> 00:06:15,401
מלבד זאת, זוג שלא שומר נגיעה
.עלול מאוד לטעות בבחירה שלו

90
00:06:16,420 --> 00:06:19,380
,כל מגע זה שוחד
.מגע הכי קל אפילו

91
00:06:19,952 --> 00:06:24,080
נגע בה כך, מגע פשוט
,אבל מתוך רגש כזה של אהבה

92
00:06:25,060 --> 00:06:30,346
- זו תאווה אבל קוראים לזה אהבה
.הוא משוחד, גם היא משוחדת

93
00:06:31,558 --> 00:06:35,490
על זה נאמר: השוחד יעוור עיני חכמים
.ויסלף דברי צדיקים

94
00:06:36,349 --> 00:06:39,640
:לפעמים בחורה מביאה בחור לבית
.אימא, תכירי, זה בעלי לעתיד

95
00:06:41,632 --> 00:06:47,250
.או שהוא מביא אותה: זאת אשתי לעתיד
,והאימא יושבת חצי שעה, שעה, שעתיים, מדברת

96
00:06:48,657 --> 00:06:51,750
אחר כך היא אומרת לו: אתה תסבול
,מהבחורה הזאת כל החיים

97
00:06:51,949 --> 00:06:52,960
.תראה איזה מידות יש לה

98
00:06:53,754 --> 00:06:58,280
רוב הצעירים, איך מגיבים לאימא כשהיא
?מדברת בצורה כזאת? -למה את מתערבת לי

99
00:06:58,305 --> 00:07:02,518
.היא בחורה טובה. אל תגידי לי מה לעשות
.וברוב המקרים, האימהות צודקות

100
00:07:03,629 --> 00:07:08,088
,אחרי החתונה, שומעים את זה מהבחור
...שומעים מהבחורה: למה לא שמעתי

101
00:07:08,118 --> 00:07:10,936
,אימא שלי ראתה את זה מההתחלה
.איזו טביעות עין הייתה לה

102
00:07:12,394 --> 00:07:16,790
?למה היא ראתה מה שהבת שלה לא ראתה

103
00:07:20,008 --> 00:07:21,374
,לא רק בגלל שהיא מבוגרת

104
00:07:22,782 --> 00:07:25,407
כי היא לא הייתה עם השוחד של המגע
.שיש לבת שלה

105
00:07:26,266 --> 00:07:30,257
השוחד יעוור עיני חכמים. אז היא
.רואה יותר אובייקטיבית

106
00:07:31,745 --> 00:07:35,310
כך גם בחור ובחורה נפגשים
,עם שמירת נגיעה

107
00:07:35,490 --> 00:07:38,660
,מקבלים על עצמם - אנחנו שומרי נגיעה
.עד החתונה אין מגע בינינו

108
00:07:38,690 --> 00:07:41,368
,נשב, נדבר, נצא, הכול
.אבל לא נוגעים

109
00:07:42,328 --> 00:07:43,496
.השכל עובד

110
00:07:45,034 --> 00:07:48,731
,גם עצם זה שיודעים שאין נגיעה
הריכוז של השכל

111
00:07:48,749 --> 00:07:50,240
.הוא בדברים החשובים באמת

112
00:07:50,494 --> 00:07:52,882
.להכיר היכרות פנימית, היכרות מעמיקה

113
00:07:53,691 --> 00:07:58,942
מוח שעובד עם יצר הרע אז היצרים
,מובילים את כל השיחה, את כל המחשבות

114
00:07:58,998 --> 00:08:01,777
לא מרוכזים בכלל, הכל הולך
.לכיוונים אחרים

115
00:08:02,530 --> 00:08:05,057
.אבל כשיש שמירת נגיעה, השכל עובד לעומק

116
00:08:05,493 --> 00:08:08,503
?מה האופי שלה? איך האופי שלו
?יש התאמה בינינו

117
00:08:09,339 --> 00:08:14,930
?איך במידת הכעס? איך ההתייחסות לחיים
?לחינוך ילדים? מה עיקר? מה טפל בחיים

118
00:08:15,404 --> 00:08:23,610
,הגישה היא אחרת. ואז חוסכים הרבה בעיות
.הרבה בעיות שעלולים להסתבך איתן כל החיים

119
00:08:24,050 --> 00:08:25,800
.כשהשכל עובד מצליחים יותר

120
00:08:26,971 --> 00:08:31,730
:ונקודה שלישית, לא פחות חשובה
.שמירת נגיעה מזרזת חתונה

121
00:08:32,989 --> 00:08:38,280
כשאין שמירת נגיעה, תראו זוגות מגיעים
לגיל 35, 38, אחר כך באים לשאול

122
00:08:38,311 --> 00:08:43,270
,אם עשו להם כישוף. כמה פעמים שאלו אותי
,אנשים שבכלל לא שייכים לעולם הכישופים

123
00:08:43,958 --> 00:08:46,630
?אבל זה לא הגיוני, למה אני לא מתחתן

124
00:08:47,979 --> 00:08:51,540
אף אחד לא עשה כישוף, אתה עשית
.כישוף לעצמך עם האי שמירת נגיעה שלך

125
00:08:52,331 --> 00:08:54,620
.תשמור נגיעה, אתה תתחתן יותר מהר

126
00:08:54,957 --> 00:08:58,200
כי בלי שמירת נגיעה, חיים יחד
,שנתיים, שלוש, ארבע

127
00:08:58,337 --> 00:09:00,440
,ולפעמים גם מרגישים
:אני שומע את זה מזוגות

128
00:09:01,745 --> 00:09:05,830
הוא מרגיש בפנים שהוא לא התחתן איתה
.אבל קשה לו להיפרד כי זה נוח ככה

129
00:09:06,082 --> 00:09:07,350
...היצרים שלו, ה

130
00:09:07,662 --> 00:09:10,450
,גם היא... או שהיא מרגישה כלפיו
.לפעמים גם לא מגלים אחד לשני

131
00:09:10,595 --> 00:09:13,665
הוא לא חושב להתחתן אבל הוא לא מגלה לה
"כי נוח לו, הוא אומר לה "כן כן

132
00:09:13,700 --> 00:09:15,090
.אבל הוא לא מתכוון
.או הפוך

133
00:09:15,819 --> 00:09:20,430
וגם כששניהם מתכוונים, יום אחד
.קורה איזה פיצוץ, כל אחד לדרכו

134
00:09:21,374 --> 00:09:22,520
.עכשיו תתחיל הכול מחדש

135
00:09:23,490 --> 00:09:29,930
אבל אם שומרים נגיעה, לא מבזבזים
,את הזמן לחינם. נפגשים פגישה, שתיים

136
00:09:30,029 --> 00:09:33,520
,שלוש, ארבע, חמש
.כבר מכירים אחד את השני

137
00:09:34,530 --> 00:09:41,214
בדרך כלל ארבע פגישות עם שמירת נגיעה
ומדברים עניינית, אחרי ארבע פגישות

138
00:09:41,235 --> 00:09:44,040
כבר אפשר לדעת אם טוב לי
.שזאת תהיה אשתי או לא

139
00:09:44,388 --> 00:09:47,428
אני מדבר אחרי בירורים שנעשים
,לפני הפגישה הראשונה

140
00:09:47,991 --> 00:09:54,140
,כמו שמקובל בעולם התורה ששומרים נגיעה
.לפני שנפגשים - המון בירורים

141
00:09:54,648 --> 00:10:01,070
אין מצב שנפגשים בגלל שראו אחד את השני
.במסיבה או באוטובוס או בעבודה

142
00:10:02,462 --> 00:10:07,982
המון בירורים. לפני שנפגשים מבררים
על האופי, על התכונות, על יראת השמיים

143
00:10:08,005 --> 00:10:09,790
.לפי הרמה שכל אדם זקוק לה

144
00:10:10,355 --> 00:10:16,940
אחר כך בפגישות מבררים כבר את הכימיה
.מצד מראה, מצד השיח, מצד הדברים האחרים

145
00:10:17,591 --> 00:10:21,880
,אבל מראש בודקים מיהו האדם
מבררים איך האדם מתנהג

146
00:10:21,980 --> 00:10:28,257
בסביבה הטבעית שלו. יש הרבה שנפגשים
ובטוחים שהצד השני 100 אחוז

147
00:10:28,308 --> 00:10:29,383
.כי הוא מתנהג איתי יפה

148
00:10:30,109 --> 00:10:32,411
.נו, ודאי שהוא יתנהג יפה בפגישה
?מה את רוצה שהוא יעשה

149
00:10:32,548 --> 00:10:34,290
?שבפגישה הוא יראה את מי שהוא באמת

150
00:10:34,764 --> 00:10:37,762
צריך לבדוק איך הוא מתנהג בסביבה
הטבעית שלו, לא איך הוא מתנהג

151
00:10:37,792 --> 00:10:40,459
,באותה שעה שנפגשים. אם הוא רוצה אותך
.הוא יהיה מלאך

152
00:10:41,525 --> 00:10:45,333
צריך לבדוק איך הוא מתנהג בסביבה הטבעית
,עם האחים והאחיות, עם ההורים

153
00:10:45,386 --> 00:10:48,367
בעבודה עם אנשים. שם צריך לברר
.איך הבן אדם הזה

154
00:10:48,808 --> 00:10:50,220
?כשמכעיסים אותו, איך הוא מגיב

155
00:10:51,194 --> 00:10:56,962
,כשיש את הבירורים לפני הפגישה הראשונה
ובזמן הפגישות עצמן בודקים את המראה

156
00:10:57,202 --> 00:11:02,660
:את השיח, כתוב בגמרא במסכת קידושין
.אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה

157
00:11:03,048 --> 00:11:05,210
.שלא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו

158
00:11:05,362 --> 00:11:08,278
,אדם צריך לראות עם מי הוא מתחתן
אף על פי שעל פי ההלכה

159
00:11:08,293 --> 00:11:09,644
.אפשר לקדש על ידי שליח

160
00:11:10,115 --> 00:11:14,850
:בא חבר מארצות הברית, אומר לך
,אני הכרתי שם מישהי. אני מכיר אותך

161
00:11:14,880 --> 00:11:18,829
.אתה חבר ילדות, היא בדיוק בשבילך
,רק היא לא יכולה לבוא לארץ

162
00:11:18,856 --> 00:11:20,174
.אבל היא מכירה אותך, היא מוכנה

163
00:11:20,222 --> 00:11:21,980
,עכשיו, הוא לא יודע מי זאת בכלל
,לא ראה אותה

164
00:11:22,568 --> 00:11:26,426
,על פי ההלכה, אם ייתן לו טבעת
,יגיד לו: לך אליה

165
00:11:26,465 --> 00:11:30,669
,תגיד לה: הרי את מקודשת - לא לי
,אם הוא יגיד לי, היא תהיה אשתו של השליח

166
00:11:31,057 --> 00:11:35,315
,הרי את מקודשת לפלוני ששלח אותי
.והיא מסכימה

167
00:11:35,662 --> 00:11:40,645
,בפני שני עדים, הם עושים חופה וקידושין
.היא נהיית נשואה לאותו אדם שנמצא בארץ

168
00:11:40,700 --> 00:11:45,780
כך ההלכה. אבל אומרת הגמרא: אסור לאדם
.שיקדש את האישה עד שיראנה

169
00:11:46,349 --> 00:11:48,746
אפילו שאתה סומך על החבר הזה
,בעיניים עצומות

170
00:11:49,066 --> 00:11:52,980
,שהבחורה הזאת מתאימה לך
אבל ייתכן שכשתראה אותה

171
00:11:53,905 --> 00:11:56,250
.המראה לא ימצא חן בעיניך
.עניין של טעם אישי

172
00:11:56,592 --> 00:11:59,830
יכול להיות שבאופי היא באמת מתאימה
.אבל מראה - עניין של טעם אישי

173
00:12:00,234 --> 00:12:04,619
,אז צריך גם המראה, גם הדיבור
ואז באמת יכולים לצאת לדרך

174
00:12:04,645 --> 00:12:05,700
.לחיים טובים ולשלום

175
00:12:06,900 --> 00:12:14,000
"אני חושב שזו גם הסיבה שהאתר "שבע ברכות
.כל כך הרבה מצליח מזמן לזמן, ברוך השם

176
00:12:14,477 --> 00:12:19,890
,בעבר סיפרתי כאן שהממוצע
,עכשיו זה כבר השתפר יותר

177
00:12:20,574 --> 00:12:26,011
,אבל הממוצע בעבר היה שלוש חתונות בשבוע
."שאנשים מדווחים "תורידו את הכרטיס, מצאנו

178
00:12:26,628 --> 00:12:31,620
.השיא היה חמש בשבוע
!ובשבוע שעבר - שבע בשבוע

179
00:12:31,789 --> 00:12:35,720
,שבע חתונות, ברוך השם, בשבוע
.בשבוע האחרון

180
00:12:37,431 --> 00:12:41,030
,וברוך השם, כמה שנרשמים יותר
.יש יותר הצלחות, יותר מכירים

181
00:12:41,398 --> 00:12:45,660
.ואתם יודעים, "שבע ברכות" זה אתר חינמי
בהידברות עשינו אותו בכוונה חינם

182
00:12:46,779 --> 00:12:52,580
כדי שירבו חתונות בישראל. וגם אם מכירים
,בחוץ לארץ, מי שיש לו מכרים שיצאו, ישראלים

183
00:12:52,613 --> 00:12:55,665
- לא ישראלים בחוץ לארץ, ליידע אותם
.תירשמו

184
00:12:56,174 --> 00:13:02,090
ברוך השם, כבר היו כמה חתונות בין אנשים
גם בארצות הברית בינם לבין עצמם

185
00:13:02,574 --> 00:13:06,103
,או שהבחור בארצות הברית, הבחורה בארץ
והכירו דרך הידברות

186
00:13:06,438 --> 00:13:09,831
.באתר "שבע ברכות" והתחתנו
.הרבה הצלחות, ברוך השם

187
00:13:10,441 --> 00:13:17,660
בסוכות היינו ב"כינר", הייתה שם חתונה
.של בת 68 עם 71

188
00:13:17,816 --> 00:13:22,400
,ואני סידרתי להם קידושין שם, בכינר
.במקום שם

189
00:13:24,008 --> 00:13:29,310
...ברוך השם. יש
.למה לא? אסור לאדם לאבד תקווה

190
00:13:29,748 --> 00:13:34,613
:אפשר להתחתן ולהיות מאושרים, כמו שאומר
ראה חיים עם אישה אשר אהבת"

191
00:13:34,642 --> 00:13:35,400
."כל ימי חייך"