x
הרב אופיר ברדה

הרב אופיר ברדה - כוחות הנפש של האדם

הרב אופיר ברדה

השגת את המטרה, ומה עכשיו? איזה ערך מלווה אותך לכל החיים? הרב אופיר ברדה בהרצאה נפלאה על ערכים, שאיפות ואמונה לאורך כל הדרך

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,750 --> 00:00:17,930
.שלום לכולם

2
00:00:20,650 --> 00:00:22,480
אני רוצה 
.לשאול אתכם שאלה

3
00:00:25,040 --> 00:00:26,680
חז"ל מספרים
לנו סיפור

4
00:00:26,860 --> 00:00:30,140
.שמופיע בגמרא על רבי עקיבא

5
00:00:31,050 --> 00:00:36,280
,עקיבא, נקרא בצעירותו
.לא היה חכם, לא ידע הרבה תורה

6
00:00:37,470 --> 00:00:42,990
לאחר שהוא מתחתן עם רחל
הוא פתאום מפליג למקומות

7
00:00:43,560 --> 00:00:45,760
.שלא קדם לו כמעט אדם בישראל

8
00:00:47,420 --> 00:00:53,600
הוא לומד תורה, מתחיל כמו ילד קטן
.על הכיסאות הקטנים האלה של בית הספר

9
00:00:54,840 --> 00:01:01,260
,לומד א' ב', גדל
,לומד גמרא, גדל

10
00:01:01,660 --> 00:01:04,030
עד שהוא מגיע לגודל מסוים
.שהוא מתחיל ללמד

11
00:01:04,730 --> 00:01:10,720
,שתים עשרה שנים הוא מלמד תורה
.הוא מעמיד 12 אלף תלמידים

12
00:01:12,200 --> 00:01:18,350
,הוא חוזר הביתה
.הוא שומע את אשתו מדברת עם השכן

13
00:01:18,800 --> 00:01:22,330
?הוא אומר לה: מה, עד מתי תחכי לו
.הוא הלך, הוא לא יחזור

14
00:01:24,030 --> 00:01:25,850
.למה את מחכה לו? שקרן

15
00:01:26,920 --> 00:01:30,760
ואז הוא שומע את אשתו
:עונה ואומרת

16
00:01:33,020 --> 00:01:36,410
.הלוואי שילך לעוד 12 שנים

17
00:01:37,260 --> 00:01:42,670
,הוא לא נכנס הביתה
.הוא מסתובב ויוצא לעוד 12 שנים

18
00:01:43,390 --> 00:01:48,190
הוא חוזר אחרי 24 שנה
,עם 24 אלף תלמידים

19
00:01:48,270 --> 00:01:52,030
,שגם בזמננו, חוץ מערוץ הידברות

20
00:01:52,140 --> 00:01:56,350
לא יודע למי יש כל כך הרבה תלמידים
.בכל העולם. 24 אלף תלמידים

21
00:01:56,670 --> 00:01:59,130
.הוא מגיע לעיר שלו חזרה

22
00:01:59,870 --> 00:02:01,340
.אשתו רחל באה

23
00:02:02,480 --> 00:02:04,800
.השמלה שלה מלפני 24 שנים

24
00:02:05,800 --> 00:02:09,900
התלמידים לא נותנים לה להתקרב
.אל מורם ורבם, גאון הדור

25
00:02:10,760 --> 00:02:15,420
.והוא אומר להם: הניחו לה
.שלי ושלכם - שלה

26
00:02:17,420 --> 00:02:18,760
:השאלה שלי היא כזאת

27
00:02:21,180 --> 00:02:23,500
,רבי עקיבא, כשעוד היית עקיבא

28
00:02:24,200 --> 00:02:28,600
,מאיפה קיבלת את הכוח הגדול הזה
את העוצמה האדירה הזאת

29
00:02:28,670 --> 00:02:32,300
?לעזוב את כל העולם הזה ל-24 שנים

30
00:02:33,020 --> 00:02:35,100
מישהו מאיתנו יחשוב
?שיגידו לו: אתה יודע מה

31
00:02:35,160 --> 00:02:37,370
לך תלמד את המקצוע
.שאתה הכי אוהב בעולם

32
00:02:37,820 --> 00:02:40,410
,תעזוב את המשפחה
,תעזוב את הילדים

33
00:02:40,540 --> 00:02:48,200
לא אכפת לך מה קורה עם הפרנסה שלהם
.ולא בטוח שהם יקבלו ביטוח לאומי 24 שנים

34
00:02:48,700 --> 00:02:51,710
:אנחנו כבר מלכתחילה, מלכתחילה חושבים

35
00:02:52,080 --> 00:02:55,920
?אני יכול לעשות את זה בכלל
?אני יכול לעמוד במשימה הזאת בכלל

36
00:02:57,070 --> 00:02:58,300
?איך זה ייראה

37
00:03:01,230 --> 00:03:04,970
,אחד מרבותיו של רבי עקיבא
,רבי נחום איש גמזו

38
00:03:06,030 --> 00:03:10,720
,אמר את המשפט הידוע והמפורסם הזה
."הוא נקרא "גם זו לטובה

39
00:03:11,180 --> 00:03:13,360
- כל מה שקורה לו
.גם זו לטובה

40
00:03:14,460 --> 00:03:15,960
:רבותיי, שאלה פשוטה

41
00:03:16,140 --> 00:03:20,620
,אתה הולך ברחוב
.יצאה מהמדרכה בלטה אחת

42
00:03:21,760 --> 00:03:23,580
.אתה הולך, לא שם לב, נופל

43
00:03:24,250 --> 00:03:27,640
,שריטה בברך, שריטה במצח
.היד כואבת לך

44
00:03:28,120 --> 00:03:30,600
.אתה מתחיל לקלל ולגדף את כל העולם

45
00:03:31,880 --> 00:03:39,600
האם יהיה לך כוח באותו רגע
לעמוד על הרגליים, לנקות גם את הדם ולהגיד

46
00:03:40,120 --> 00:03:43,040
,גם זו לטובה"
?"איזה כיף שנפלתי

47
00:03:45,320 --> 00:03:49,950
מאיפה בא הכוח לאדם כזה
?"להגיד כזה דבר, "גם זו לטובה

48
00:03:51,070 --> 00:03:53,390
,רגע, זה עוד לא הכול
השאלה עוד ממשיכה

49
00:03:54,060 --> 00:03:58,360
,כי רבי עקיבא עצמו
חז"ל מספרים לנו שהוא הלך לאיזו עיר

50
00:03:59,180 --> 00:04:01,980
והגיע לעיר הזאת
.ולא הכניסו אותו לעיר

51
00:04:02,410 --> 00:04:04,280
והוא נאלץ לנום בלילה בחוץ

52
00:04:05,290 --> 00:04:09,280
והיו לו חמור ותרנגול ונר

53
00:04:09,900 --> 00:04:11,470
,ובאה הרוח, כיבתה את הנר

54
00:04:11,880 --> 00:04:16,910
- "והוא אמר: "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד
.כל מה שהקב"ה עושה, עושה לטובה

55
00:04:17,360 --> 00:04:21,980
,בא אריה, טרף לו את החמור
.והוא אמר: כל מה שהשם עושה, עושה לטובה

56
00:04:22,540 --> 00:04:27,260
:וגם התרנגול נטרף והוא אמר
.כל מה שהשם עושה, עושה לטובה

57
00:04:27,920 --> 00:04:31,200
בבוקר הסתבר לו
שבאו גייסות שודדים על העיר

58
00:04:32,460 --> 00:04:36,120
,וכבשו את העיר הזאת
.ולא חשוב מה היה שמה, אבל רבי עקיבא ניצל

59
00:04:36,400 --> 00:04:37,690
.אבל הוא לא ידע את זה

60
00:04:38,170 --> 00:04:42,030
בלילה, כשהוא היה בתוך היער, לבד
,והנר כבה

61
00:04:43,020 --> 00:04:44,440
.בואו נחשוב אם זה קורה לנו עכשיו

62
00:04:46,300 --> 00:04:51,130
,באמצע החורף
.קור אימים בחוץ, שלג יורד

63
00:04:52,360 --> 00:04:55,450
,אתה יושב מול הטלוויזיה
נהנה מאיזה סרט טוב

64
00:04:55,560 --> 00:04:57,100
.ובום! הפסקת חשמל

65
00:04:57,820 --> 00:05:02,700
וואה, לא המזגן, לא התנורים
.והטלוויזיה, הכול לא עובד

66
00:05:04,410 --> 00:05:07,680
האם אתה יכול להיות גיבור
!לקום להגיד: איזה יופי

67
00:05:08,810 --> 00:05:13,020
.איזה יופי, גם זו לטובה
.כל מה שהשם עושה, עושה לטובה

68
00:05:14,480 --> 00:05:16,910
בואו נודה על האמת, אני לא יודע
.אם אני יכול לעשות את זה

69
00:05:18,120 --> 00:05:21,160
אז שלא תחשבו שאם אני עומד ומרצה פה
,סימן שאני יכול לעשות את זה

70
00:05:21,230 --> 00:05:25,500
אני רק מעלה את השאלה
מה נתן את הכוח הגדול לרבי עקיבא

71
00:05:26,170 --> 00:05:32,460
או לרבי נחום איש גמזו
"להגיע למדרגה הזאת להגיד "גם זו לטובה

72
00:05:32,840 --> 00:05:34,620
."או "כל מה שהשם עושה, עושה לטובה

73
00:05:35,360 --> 00:05:37,080
.היום מלמדים מחשבה חיובית

74
00:05:37,310 --> 00:05:39,210
?למה צריכים ללמד את זה
.היינו צריכים לגדול עם זה

75
00:05:39,390 --> 00:05:41,550
.סימן שבדור שלנו צריכים ללמד את זה

76
00:05:41,870 --> 00:05:44,010
?מה המחשבה שלנו תמיד
.הרבה הרבה ביקורת

77
00:05:44,430 --> 00:05:47,930
,תיזהרו, אגב, לא להכניס את זה לבית
.לא על האישה ולא על הילדים, תיזהרו מאוד

78
00:05:48,170 --> 00:05:50,720
,וגם הנשים אותו דבר
.לא להכניס את זה הביתה

79
00:05:51,040 --> 00:05:53,870
,אבל אין מה לעשות, זה הדור שלנו
.זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה

80
00:05:54,160 --> 00:05:57,100
?מחשבה טובה
.זה שמור לאנשים מיוחדים בדור

81
00:05:58,890 --> 00:06:01,760
האם אני יכול להוריד את זה למקום
?שגם אני אשתמש בזה

82
00:06:03,130 --> 00:06:04,780
.התשובה היא: כן

83
00:06:06,140 --> 00:06:10,330
בואו ננסה להתחבר לנושא הזה קצת יותר
.ולהבין איך זה עובד

84
00:06:10,700 --> 00:06:15,800
,"בארצות הברית יש מסגרת אחת שנקראת "ווסטפוינט
.זה בית ספר לקצונה גבוהה בארצות הברית

85
00:06:16,350 --> 00:06:19,050
בבית ספר הזה הם הכשירו כמה אנשים

86
00:06:19,320 --> 00:06:22,670
שהתפקיד שלהם בתור קצינים
.הוא תפקיד מאוד מיוחד

87
00:06:23,100 --> 00:06:26,640
הם נמצאים בזמן אימוני החיילים
,ביחידות הפעילות

88
00:06:26,780 --> 00:06:28,640
,כמו "המארינס" וכאלה

89
00:06:28,920 --> 00:06:34,800
וכל התפקיד שלהם זה לזהות
,את הפוטנציאל הטמון בחיילים

90
00:06:35,370 --> 00:06:38,880
את מה שהמפקדים שלהם
.והמאמנים שלהם לא רואים

91
00:06:39,360 --> 00:06:40,440
?למה אני מתכוון

92
00:06:43,040 --> 00:06:44,620
.קרב

93
00:06:45,870 --> 00:06:49,290
.המצב קשה
.אש ניתכת מכל הכיוונים

94
00:06:50,840 --> 00:06:53,980
.מסתערים קדימה
.המפקד נפצע קשה

95
00:06:54,560 --> 00:06:56,700
.סגן המפקד פצוע גם הוא

96
00:06:57,640 --> 00:07:02,350
.כמה חיילים כבר אבדו בדרך
?מה עושים עכשיו

97
00:07:02,700 --> 00:07:07,240
.חוסר אונים אצל כולם
,ואז קם חייל אחד, טוראי פשוט

98
00:07:07,450 --> 00:07:13,370
לוקח פיקוד ליד ומוביל את הכוח
בעקשנות גדולה מאוד מאוד

99
00:07:13,600 --> 00:07:14,960
.עד לניצחון

100
00:07:15,360 --> 00:07:19,760
,זה קרה לא אחת ולא שתיים
.זה קרה מאות ואלפי פעמים בקרבות בכל העולם

101
00:07:20,650 --> 00:07:24,090
והם מנסים לזהות
,מי זה יהיה החייל הזה

102
00:07:24,570 --> 00:07:28,540
מי זה יהיה אותו אחד שיקום ברגע הנכון
?ויוביל את הכוח לניצחון

103
00:07:28,720 --> 00:07:33,760
מי זה אותו אחד שיש לו בפנים את הכוחות
?האדירים האלה להזיז את המהלכים קדימה

104
00:07:34,910 --> 00:07:36,440
.אין תשובה מוחלטת לזה

105
00:07:36,890 --> 00:07:40,590
:דבר אחד אנחנו יודעים
.יש מוטיבציה חיצונית של אדם

106
00:07:41,660 --> 00:07:45,450
:מוטיבציה חיצונית, פירושה
.אני רוצה לעשות דבר מסוים, אני פועל לפי זה

107
00:07:45,710 --> 00:07:49,840
יש לי רצונות, יש לי ערכים
שלפיהם אני פועל ואני זז קדימה

108
00:07:50,200 --> 00:07:54,040
.כי אני רוצה להשיג את המטרה הזאת
.אני עקשן ונחוש בדעתי

109
00:07:55,400 --> 00:07:59,880
.אבל אני אספר לכם סיפור שקרה פה
,באחד השיעורים בעיר מסוימת

110
00:08:01,880 --> 00:08:04,920
,תוך כדי השיעור, סיפר לי אחד המשתתפים
:הוא אמר לי

111
00:08:05,420 --> 00:08:08,680
,כבוד הרב
,אני משרת במילואים, בגולני

112
00:08:10,460 --> 00:08:12,720
.תפקיד של לוחם
,אני כבר שנים נמצא שם

113
00:08:12,830 --> 00:08:14,780
,גם במילואים
.עם אותם חבר'ה כל השנים

114
00:08:15,950 --> 00:08:18,060
.והנה הגיעה מלחמת לבנון השנייה

115
00:08:19,180 --> 00:08:21,760
.צו שמונה
.אנחנו מתגייסים כולנו

116
00:08:21,830 --> 00:08:23,760
.מגיעים לשטח כינוס לפני הגבול

117
00:08:24,620 --> 00:08:28,260
מקבלים הדרכה ואנחנו יודעים
.שתוך כמה שעות אנחנו נכנסים ללבנון

118
00:08:29,090 --> 00:08:32,380
אחד מהחבר'ה שהגיע מהבית
,והוא איתי כבר כל השנים, אני מכיר אותו

119
00:08:33,060 --> 00:08:34,930
,איתי שנים ואני תמיד סומך עליו

120
00:08:35,460 --> 00:08:37,760
הוא זה שמחזיק את הכלים
,הכבדים ביותר

121
00:08:37,980 --> 00:08:40,460
.הוא זה שנשאר ולוחם
:הוא בא מהבית מצויד

122
00:08:40,660 --> 00:08:43,220
,סכין פה, סכין פה מאחורה
,סכין בצדדים

123
00:08:43,390 --> 00:08:46,650
.אקדח נוסף מאחורה, נשק
.חתיכת בריון

124
00:08:47,130 --> 00:08:50,400
,והוא אומר: אנחנו ניכנס
.אנחנו נראה להם מה זה עכשיו

125
00:08:51,070 --> 00:08:53,480
.אנחנו ניכנס ותוך שעה נאכל אותם

126
00:08:55,160 --> 00:08:57,610
.אנחנו נכנסים
.כך הוא מספר לי

127
00:08:58,240 --> 00:09:02,910
חצי שעה לאחר הכניסה
.אנחנו נתקלים באמצע כפר ערבי במארב

128
00:09:04,290 --> 00:09:09,220
נפתחת עלינו אש אדירה
.מכל הצדדים

129
00:09:10,280 --> 00:09:11,960
.הגבנו כמו שצריכים להגיב

130
00:09:12,690 --> 00:09:15,200
,הוא אומר לי: כבוד הרב
.מה קרה שם בדיוק, זה לא משנה

131
00:09:15,530 --> 00:09:17,460
,מה שמשנה זה דבר אחד
.הוא אומר לי

132
00:09:17,820 --> 00:09:20,400
אותו אחד שאני תמיד סמכתי עליו
,ואמרתי: אה

133
00:09:20,580 --> 00:09:22,400
,להיות לידו זה הכי בטוח בקרב

134
00:09:23,010 --> 00:09:24,000
.קיבל הלם קרב

135
00:09:24,530 --> 00:09:29,220
,היינו צריכים לפנות אותו לאחור
להזמין מסוק, להוציא אותו מהשטח חזרה

136
00:09:29,300 --> 00:09:30,390
.כמה שיותר מהר

137
00:09:30,950 --> 00:09:32,840
.הוא לא תפקד לחלוטין

138
00:09:33,630 --> 00:09:34,820
.הוא אומר לי: אני לא מבין

139
00:09:35,630 --> 00:09:39,200
הוא היה נראה
.כזה אמין, לוחם, בריון

140
00:09:40,120 --> 00:09:41,780
.אני לא מאמין
?איך זה קרה לו

141
00:09:42,450 --> 00:09:43,450
:סיפור שני

142
00:09:44,040 --> 00:09:46,080
,היה איזה חייל

143
00:09:47,120 --> 00:09:49,920
.הסיפור אמיתי
.אני לא אשתמש בשמות כרגע

144
00:09:50,690 --> 00:09:53,040
,כדי שלא תזהו מי אני
.בצחוק

145
00:09:54,250 --> 00:09:57,390
החייל הזה כשהוא התגייס לצבא
.הוא התגייס ליחידה מובחרת

146
00:09:58,570 --> 00:10:02,300
ביחידה הזאת תוך כמה זמן גילו
,את הפוטנציאל האדיר שיש לבחור הזה

147
00:10:02,900 --> 00:10:05,220
אף על פי שלא היו לו
,איזה הכנות מיוחדות לצבא

148
00:10:05,380 --> 00:10:07,700
,הוא התגייס כמו כולם
.אבל עם רצון להצליח

149
00:10:08,390 --> 00:10:13,010
,ותוך זמן קצר, בסוף הטירונות
:כבר אמרו עליו

150
00:10:13,550 --> 00:10:16,020
.ממאיר עד מאיר לא קם כמאיר

151
00:10:16,290 --> 00:10:18,910
דיברו על מאיר הר-ציון
.ועל מאיר הזה, האחרון

152
00:10:20,710 --> 00:10:23,900
?מה היה מיוחד בבחור הזה
.אני אגיד לכם, אני הכרתי אותו אישית

153
00:10:25,010 --> 00:10:29,670
,הבחור הזה היה עניו, צנוע
,לא התבלט באף מקום

154
00:10:30,120 --> 00:10:31,840
.עשה כל מה שמוטל עליו

155
00:10:32,450 --> 00:10:35,980
היתרון הגדול שלו ביותר היה
.שהוא פשוט לא פחד

156
00:10:36,970 --> 00:10:40,500
בכל המצבים הקשים ביותר
.שהיחידה שלו הייתה הוא פשוט בלט

157
00:10:41,360 --> 00:10:43,870
.אני פה
.אתם יכולים לסמוך עליי

158
00:10:44,610 --> 00:10:47,390
- צריך לסחוב תחת אש חבר על הגב

159
00:10:47,920 --> 00:10:50,110
,הוא הראשון שרץ תחת אש
שם אותו על הגב

160
00:10:51,250 --> 00:10:52,220
.והתחיל לרוץ

161
00:10:52,620 --> 00:10:56,050
רבותיי, תחת אש לחלץ לאחור
.זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש

162
00:10:56,500 --> 00:10:58,460
:כל אחד חושב על עצמו
?מה יהיה איתי? מה יהיה איתי

163
00:10:58,770 --> 00:11:00,120
.אני אדאג לחיים שלי

164
00:11:01,160 --> 00:11:02,610
,גם לו הייתה את המחשבה הזאת

165
00:11:03,090 --> 00:11:05,890
אבל היו לו את הכוחות האדירים האלה
.שיצאו פתאום מבפנים

166
00:11:06,150 --> 00:11:08,690
.ביום-יום אף אחד לא ראה את זה
?מה ראינו

167
00:11:08,980 --> 00:11:10,970
,אדם צנוע, רגוע

168
00:11:12,730 --> 00:11:15,580
פתאום אתה רואה
.שיוצאים מתוכו כוחות נהדרים

169
00:11:16,210 --> 00:11:18,230
:אז נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו

170
00:11:18,310 --> 00:11:21,370
.רבי עקיבא, רבי נחום איש גמזו, חיילים

171
00:11:22,430 --> 00:11:26,610
כל אדם ואדם שמתבלט פתאום
,בשעה של מתח וחרדה

172
00:11:27,480 --> 00:11:28,910
,בשעה של סכנה

173
00:11:29,400 --> 00:11:32,090
או אפילו בתוך הבית
,כשהמצב קשה כלכלית

174
00:11:32,370 --> 00:11:35,150
:פתאום הוא מראה כוחות אדירים
.הכול יהיה בסדר, תירגעו

175
00:11:35,720 --> 00:11:37,150
?מאיפה הכוחות האלה באים

176
00:11:38,180 --> 00:11:39,230
?מאיפה זה בא

177
00:11:39,570 --> 00:11:41,180
.אני רוצה לגלות לכם את הסוד

178
00:11:41,700 --> 00:11:44,730
רבותיי, לכל אחד ואחד מאיתנו
.יש את הכוחות האלה

179
00:11:45,260 --> 00:11:47,430
,זה קיים אצלנו פה, בפנים

180
00:11:47,920 --> 00:11:49,990
,בבטן, בלב, בכל שאר האיברים

181
00:11:50,070 --> 00:11:53,120
,זה נמצא בפנים וגם מחוצה לנו
.אבל זה נמצא בתוכנו

182
00:11:53,490 --> 00:11:57,680
,אנחנו חיים עם הכוחות האלה כל הזמן
.אנחנו עומדים בניסיונות כל הזמן

183
00:11:58,210 --> 00:12:01,190
,ההבדל בינינו לבין אותו אדם שהתגלה

184
00:12:01,380 --> 00:12:04,500
למה אני לא אתגלה
- או למה אני לא אהיה רבי עקיבא

185
00:12:05,170 --> 00:12:07,390
:השאלה הזו תלויה בדבר אחד בלבד

186
00:12:08,240 --> 00:12:10,850
?איזו תמונה אתה רואה מול העיניים שלך

187
00:12:12,000 --> 00:12:15,320
,תסתכל קדימה
?איך אתה רואה את העתיד שלך

188
00:12:15,840 --> 00:12:18,500
?מה הרצונות שלך
?מה הערכים שלך

189
00:12:18,630 --> 00:12:19,970
?למה אתה שואף בחיים

190
00:12:20,930 --> 00:12:26,460
ויותר מזה, האם אתה אדם
?שחשובה לך העבודה על המידות שלך

191
00:12:27,330 --> 00:12:31,100
כמה שאדם יותר שלו זה מוכיח
.שהעוצמה הפנימית שלו יותר גדולה

192
00:12:31,780 --> 00:12:35,710
כמה שהוא יותר יודע לכוון
,את המעשים שלו בתבונה ולאט לאט, מתון מתון

193
00:12:36,050 --> 00:12:39,720
רוב הפעמים זה יהיה אדם
.שהיכולות שלו הרבה יותר גבוהות

194
00:12:40,990 --> 00:12:44,160
דווקא הוא במצבי לחץ יגיב אחרת
.מאשר אחרים

195
00:12:44,340 --> 00:12:47,140
?מה הסוד שלו
.זה מה שהתחלנו להסביר קודם

196
00:12:47,770 --> 00:12:50,470
?האם אני מכוון לחיים שלי

197
00:12:50,680 --> 00:12:54,740
,לא מבחוץ, לא מוטיבציה לנצח
,לא מוטיבציה להצליח

198
00:12:55,040 --> 00:12:56,750
.אלא ערך של חיים

199
00:12:57,000 --> 00:13:00,550
:ערך של חיים - פירוש
,אני אוהב את אשתי והילדים

200
00:13:00,580 --> 00:13:02,420
.אני רוצה שיהיה לנו הכי טוב שבעולם

201
00:13:02,560 --> 00:13:05,440
.יצרתי ערך
?איך אני הולך לערך הזה עכשיו

202
00:13:05,830 --> 00:13:09,170
האם אני יכול לבנות את החיים שלי
,עם המטרה הזאת

203
00:13:09,200 --> 00:13:11,730
עם הערך הזה קדימה
?שאני אוכל לנצל את זה לטוב

204
00:13:11,910 --> 00:13:14,450
:האם ברגעים הקשים, כשאתה אומר
,רגע, זה לא כל כך הולך

205
00:13:14,660 --> 00:13:16,800
?האם אין לי כוח לשנות את המצב

206
00:13:17,970 --> 00:13:20,540
.הכול תלוי ברצון הפנימי שלך

207
00:13:20,910 --> 00:13:25,010
,לא חיצוני, לא מטרה של עכשיו
.אלא ערך עליון של חיים

208
00:13:25,330 --> 00:13:27,580
אדם שהוא מאמין
,זה אצלו ערך גבוה

209
00:13:27,890 --> 00:13:30,320
אדם שהוא אומר
.לי חשוב סדר וניקיון" זה ערך"

210
00:13:30,500 --> 00:13:31,940
.סדר וניקיון זה ערך

211
00:13:32,320 --> 00:13:34,080
.השאלה למה הערך הזה מוביל אותך

212
00:13:34,320 --> 00:13:38,180
:אבל אם יהיו לך ערכים גדולים
,אני יודע שאני מחויב לחברים שלי

213
00:13:38,500 --> 00:13:40,270
,אני יודע שאני מחויב לסביבה

214
00:13:40,610 --> 00:13:46,160
אני יודע בתוך תוכי שאחד הדברים
- שאני הכי אוהב לעשות בחיים זה לעזור לאנשים

215
00:13:47,220 --> 00:13:49,810
.אני אהפוך לאחד שעוזר לאנשים

216
00:13:50,690 --> 00:13:54,560
אם אני אקח את התמונה הפנימית שלי
,ואציב אותה מול העיניים, בחוץ

217
00:13:54,630 --> 00:13:55,860
,אני אציב אותה מול העיניים

218
00:13:56,690 --> 00:13:59,480
אז אני אדע איך לכוון
.את החיים שלי הרבה יותר טוב

219
00:13:59,730 --> 00:14:02,610
.ערך חיצוני מוביל אותי לנקודה
אוקיי, זכיתי

220
00:14:02,820 --> 00:14:04,880
.ואני עכשיו אלוף הארץ במרתון

221
00:14:05,170 --> 00:14:08,310
זכיתי בתחרות
.ואני עכשיו אלוף העולם במרתון

222
00:14:08,560 --> 00:14:09,680
?אוקיי, ומה עכשיו

223
00:14:10,750 --> 00:14:11,760
?מה עכשיו

224
00:14:13,350 --> 00:14:15,280
.אוקיי, אני אמצא משהו אחר
.בסדר

225
00:14:15,630 --> 00:14:20,130
,אבל כשאני מדבר על ערך עליון
.הכוונה ערך לטווח ארוך שמלווה אותי כל החיים שלי

226
00:14:20,530 --> 00:14:23,460
אדם מאמין יש לו
.את הערכים שהם קבועים אצלו

227
00:14:24,100 --> 00:14:26,590
אני מאמין שבורא עולם מוליך את הדברים

228
00:14:26,990 --> 00:14:31,390
,ומה שהוא עשה עכשיו זה ודאי לטובתי
.רק אני לא יודע איך זה לטובתי

229
00:14:31,650 --> 00:14:32,720
?אז מה אני אמור להגיד

230
00:14:33,460 --> 00:14:35,610
,כל מה שהוא עושה, עושה לטובה

231
00:14:35,630 --> 00:14:36,810
.רק אני לא יודע מה

232
00:14:36,880 --> 00:14:38,940
:אבל אצלי ברור מול העיניים תמונה אחת

233
00:14:39,140 --> 00:14:41,190
.יש מי שמוביל את המהלך הזה

234
00:14:41,750 --> 00:14:44,620
,אם נרד מתחת לזה
,או יותר נכון מעל זה גם כן

235
00:14:45,130 --> 00:14:47,570
,רבי נחום איש גמזו
?מה האמירה שלו

236
00:14:47,980 --> 00:14:48,860
.גם זו לטובה

237
00:14:49,180 --> 00:14:51,920
:רבי עקיבא אמר
.כל מה שהשם עשה, עשה לטובה

238
00:14:52,720 --> 00:14:56,460
,זאת אומרת, אני לא רואה את הטוב בזה
אני לא מבין מה טוב בזה

239
00:14:56,960 --> 00:14:57,860
.אבל זה בטח לטוב

240
00:14:58,790 --> 00:15:03,050
:אבל רבי נחום איש גמזו אמר
.אני לא רואה את הרע אפילו

241
00:15:04,110 --> 00:15:06,900
,אני יודע שזה טוב
.אין פה שום דבר רע

242
00:15:07,060 --> 00:15:09,380
.זה לא אמור להזיק לי בכלל

243
00:15:10,280 --> 00:15:12,420
,מה שיקרה זה לא אמור להיות לרעתי

244
00:15:12,690 --> 00:15:14,420
.זה בסוף ודאי עובד לטובתי

245
00:15:14,600 --> 00:15:17,570
,הכותרת שלו מול העיניים
:התמונה שהוא ראה היא אחת ויחידה

246
00:15:17,860 --> 00:15:20,330
,יש בורא עולם
אני מונהג תחתיו

247
00:15:20,390 --> 00:15:22,400
ואני רוצה להיות
.מונהג תחתיו

248
00:15:22,670 --> 00:15:24,070
,החיים שלי נעשים הרבה יותר קלים

249
00:15:24,370 --> 00:15:25,410
.קל לי יותר לנשום

250
00:15:26,020 --> 00:15:28,780
איזה כיף לי, יש לי אבא
.שמחבק אותי מאחורה ומקדימה

251
00:15:28,840 --> 00:15:31,890
איזה כיף לי, גם ברגעים הקשים ביותר
.יש לי מי שמחבק אותי

252
00:15:32,400 --> 00:15:35,690
אדם שיש לו אמונה
,זה אדם שאומר ברגעים הקשים שלו

253
00:15:35,750 --> 00:15:37,040
:אפילו ברגעים של אבלות

254
00:15:37,330 --> 00:15:39,300
.אני יודע שהשם עשה לטובה

255
00:15:39,500 --> 00:15:42,030
,אני לא יודע איך
.אני יודע שהוא עשה לטובה

256
00:15:42,260 --> 00:15:43,230
.זה נותן לי את הכוחות

257
00:15:43,520 --> 00:15:49,070
אם כן, בעצם מה שלמדנו היום
זה להבדיל בין המטרות של האדם

258
00:15:49,220 --> 00:15:51,070
,או ערכים שהם זמניים בחיים

259
00:15:51,290 --> 00:15:52,820
,נקרא לזה מטרות, יותר נוח

260
00:15:53,010 --> 00:15:55,410
לבין ערך עליון של האדם
.שאיתו הוא חי

261
00:15:55,610 --> 00:15:57,410
וברגע שהוא עושה את זה
.הוא נהיה רבי עקיבא

262
00:15:58,450 --> 00:16:00,850
הוא מסוגל ללכת וללמוד כל השנים

263
00:16:00,890 --> 00:16:03,600
כי הוא יודע שכל זה
.זה רק רצון השם באמת

264
00:16:03,680 --> 00:16:04,690
.ואשתו תומכת בו

265
00:16:04,720 --> 00:16:06,690
,כי אם היא לא תומכת בו
.כל מה שאמרנו - תשכחו

266
00:16:07,970 --> 00:16:10,640
והכול זז לקראת המטרה הנעלה הזאת

267
00:16:10,690 --> 00:16:12,260
ואותו חייל בשטח

268
00:16:12,480 --> 00:16:15,620
,שידע להציל את החבר שלו
,לשים אותו על הגב ולרוץ איתו

269
00:16:16,190 --> 00:16:18,740
ידע בתוך תוכו
,שאצלו הדברים פשוטים

270
00:16:19,090 --> 00:16:21,800
.שיש לו ערכים נעלים בחיים

271
00:16:22,020 --> 00:16:25,190
,אני לא משאיר אותו שם
.אני מחזיר אותו איתי חי

272
00:16:25,780 --> 00:16:26,920
.זה ערך אצלי

273
00:16:27,280 --> 00:16:29,250
אבל אולי אתה מסכן
?דברים אחרים

274
00:16:29,440 --> 00:16:30,370
?אולי את הרגל שלך

275
00:16:30,520 --> 00:16:31,600
?אולי את הכתף שלך

276
00:16:31,880 --> 00:16:33,130
?אולי אפילו את הראש שלך

277
00:16:33,500 --> 00:16:38,640
,אני, בשביל הערכים שלי
.מוכן למסור את כל מה שיש לי

278
00:16:39,020 --> 00:16:40,080
.זה המפתח

279
00:16:40,330 --> 00:16:46,140
,אני, בשביל הערכים הגדולים האלה בחיים שלי
.מוכן למסור את כל מה שיש לי

280
00:16:46,550 --> 00:16:47,530
.תודה רבה לכם

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (2 מדרגים)