הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - קידוש השם או חילול השם?

הרב אליהו עמר

באלו דרכים אפשר בטעות ליצור חילול השם, וכיצד מכפרים על כך? הרב אליהו עמר על חשיבות אופן הדיבור וההתנהגות בחיי היומיום 

(אורך 35:17)