x
הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - אל תפסיק

הרב מרדכי לוי

כמה שאנחנו מתפללים ומשתדלים, ובכל זאת לא מצליח לנו - מדוע? הרב מרדכי לוי נותן עצה נפלאה ומעודדת

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,254 --> 00:00:12,830
,אחיי ורעיי היקרים
.שלום רב לכולם

2
00:00:13,469 --> 00:00:15,854
לעיתים אנחנו
רוצים כל כך

3
00:00:15,970 --> 00:00:17,650
משאלת לב
.מבורא עולם

4
00:00:18,087 --> 00:00:20,356
מצפים, מייחלים
לדבר מסוים

5
00:00:20,763 --> 00:00:26,520
ומתפללים ומשתדלים ועושים הכול
כדי שבורא עולם ישלח לנו את הדבר

6
00:00:26,589 --> 00:00:27,636
.שאנחנו חפצים בו

7
00:00:28,181 --> 00:00:33,040
אבל לעיתים אנחנו רואים
,שכמה שאנחנו מתפללים, משתדלים, מנסים

8
00:00:33,280 --> 00:00:35,830
.הכול תקוע. לא הולך
?מה עושים

9
00:00:36,683 --> 00:00:41,350
ובכן, רואים את אותו מצב, את אותה התופעה
.גם אצל אברהם אבינו

10
00:00:41,920 --> 00:00:45,680
כתוב שכאשר הקב"ה החליט להפוך
את סדום ועמורה

11
00:00:46,050 --> 00:00:47,470
אז הוא סיפר את זה לאברהם אבינו

12
00:00:47,738 --> 00:00:53,160
,והנה, אברהם אבינו מתחנן לבורא עולם
?מבקש: אולי יש 50 אנשים

13
00:00:53,410 --> 00:00:55,870
?הקב"ה מוכן אולי לסלוח להם

14
00:00:55,949 --> 00:00:59,870
,אומר בורא עולם: אם יש 50 אנשים
.אנחנו לא נעניש את סדום ועמורה

15
00:01:00,465 --> 00:01:02,540
,נו, אברהם אבינו אומר: בורא עולם

16
00:01:02,610 --> 00:01:04,770
?אבל אם יהיו רק 45

17
00:01:04,938 --> 00:01:06,385
...בסדר. וככה

18
00:01:07,149 --> 00:01:09,272
...אנוכי עפר ואפר, ממש אני

19
00:01:09,927 --> 00:01:11,280
,מי אני שאני אבקש מבורא עולם

20
00:01:11,360 --> 00:01:15,040
?אבל אם יהיו רק 40? 30? 20

21
00:01:15,352 --> 00:01:16,596
,עד שמגיע לעשרה

22
00:01:16,807 --> 00:01:18,632
,ואברהם אבינו מנסה בכל זאת

23
00:01:18,981 --> 00:01:21,810
ובסוף גם עשרה צדיקים לא היו בסדום

24
00:01:22,203 --> 00:01:23,730
.וסדום נהפכה

25
00:01:23,789 --> 00:01:27,876
לכאורה, אברהם אבינו היה אמור
.קצת להתייאש או להתאכזב

26
00:01:28,254 --> 00:01:31,774
?מה הועילו כל התפילות
...כמה התפלל, כמה ניסה, כמה

27
00:01:32,210 --> 00:01:36,490
לא עוזר שום דבר. והתורה מאריכה
בפסוקים רבים על הדו-שיח

28
00:01:36,683 --> 00:01:38,480
.בין אברהם אבינו לקב"ה

29
00:01:38,872 --> 00:01:41,287
?לכאורה, מה, לא יצא מזה שום דבר

30
00:01:42,720 --> 00:01:48,190
אז כדי שנבין את המהלך, אני רוצה
.לספר לכם מעשה אמיתי שקרה

31
00:01:49,098 --> 00:01:55,960
,היה בחור אחד שבגיל כבר ממש מתקדם
.כמעט בן 40, שעדיין לא התחתן

32
00:01:56,596 --> 00:01:58,574
.כל מה שהוא עשה, לא עזר שום דבר

33
00:01:59,141 --> 00:02:04,070
:החליט ללכת לרב שלו ואמר לו
.כבוד הרב, די, נמאס לי

34
00:02:04,276 --> 00:02:08,070
אני חייב שהרב ייתן לי איזו סגולה
,טובה ונפלאה

35
00:02:08,705 --> 00:02:11,192
שאני רוצה סוף סוף למצוא
.את הזיווג האמיתי

36
00:02:11,570 --> 00:02:17,180
אמר לו הרב: תשמע, יש לי בשבילך
.סגולה מצוינת, בדוקה ומנוסה

37
00:02:17,810 --> 00:02:18,690
?מהי הסגולה

38
00:02:19,010 --> 00:02:24,700
,אמר לו: אתה במשך 40 יום רצופים
,לקראת חצות הלילה

39
00:02:26,050 --> 00:02:27,694
תקרא שיר השירים

40
00:02:28,290 --> 00:02:34,150
ולאחר שתקרא את שיר השירים, תתפלל לקב"ה
.שבזכות זה תמצא את הזיווג ההגון

41
00:02:34,814 --> 00:02:38,300
?אמר לו: וזה בטוח עובד
.אמר לו: זה יעבוד, אל תדאג

42
00:02:38,734 --> 00:02:44,180
,באמת, אותו בחור, חבל על הזמן
,לקח על עצמו במסירות, ערב-ערב

43
00:02:44,290 --> 00:02:49,578
,הגיע הזמן חצות, פתח ספר שיר השירים
קרא בדבקות את כל שיר השירים

44
00:02:49,694 --> 00:02:51,825
,במשך 40 יום רצופים

45
00:02:52,065 --> 00:02:53,460
.לא פספס שום לילה

46
00:02:53,985 --> 00:02:58,174
,כעבור 40 יום, הוא ממתין בסבלנות
,אולי השדכנית תתקשר

47
00:02:58,436 --> 00:03:01,447
.אולי איזה מישהו יציע לו איזו הצעה
.מדי פעם היו מתקשרים אליו

48
00:03:01,738 --> 00:03:05,723
,אבל מה לעשות? לא השדכנית
,לא, אף אחד לא מתקשר

49
00:03:05,789 --> 00:03:07,883
.לא מודיע לו שום דבר
.אין שום הצעה

50
00:03:08,938 --> 00:03:11,665
,חלפו כמה חודשים, חוזר שוב לרב

51
00:03:11,796 --> 00:03:15,323
,אומר: כבוד הרב, אני מיואש מאוד
.לא יודע מה לעשות

52
00:03:15,381 --> 00:03:16,410
?אמר לו הרב: למה? מה קרה

53
00:03:16,960 --> 00:03:19,534
הוא אומר: כמה שקראתי
,שיר השירים 40 יום רצופים

54
00:03:19,614 --> 00:03:23,141
,אני ממתין, מצפה, מחכה, מייחל
.כלום לא עוזר

55
00:03:23,396 --> 00:03:27,830
,לא קרה שום... אין, שום דבר לא זז
?שום שדכן, שום שדכנית, מה יהיה

56
00:03:28,145 --> 00:03:32,690
אמר לו הרב: לא יכול להיות, אתה קראת
?שיר השירים כל לילה? לא פספסת אף פעם

57
00:03:32,763 --> 00:03:34,647
,הוא אומר: לא, הרב, לא
.לא פספסתי

58
00:03:34,843 --> 00:03:38,530
אמר לו הרב: רגע, אני רוצה לראות ולשמוע
.איך עשית את זה. בוא תראה לי

59
00:03:39,323 --> 00:03:43,272
הוציא מכיסו סידור, היה לו תמיד בכיס
.סידור עם שיר השירים

60
00:03:43,640 --> 00:03:47,905
,פותח, אומר לרב: הנה, ככה קראתי
"...כבוד הרב: "שיר השירים אשר לשלמה

61
00:03:48,058 --> 00:03:51,820
?...אומר לו הרב: מה, מה זה
?ככה קוראים שיר השירים

62
00:03:52,378 --> 00:03:57,498
,שיר השירים צריך להוציא בפה מילה במילה
.אה, כמונה מרגליות, כמו שכתוב

63
00:03:57,760 --> 00:04:01,860
,שיר השירים אשר לשלמה"
"...ישקני מנשיקות פיהו

64
00:04:02,436 --> 00:04:05,190
,תקרא את זה מילה במילה
...לא ככה בצורה

65
00:04:06,072 --> 00:04:10,196
,אם תקרא מילה במילה כראוי
.בעזרת השם אתה תמצא את הזיווג

66
00:04:10,363 --> 00:04:11,140
.אל תדאג

67
00:04:11,158 --> 00:04:15,230
טוב, והנה ידידנו מה לא עושה
.כדי למצוא זיווג

68
00:04:15,403 --> 00:04:19,870
:אתם יודעים, זה לא פשוט, כתוב
.קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף

69
00:04:19,949 --> 00:04:20,700
.דברים לא פשוטים

70
00:04:21,381 --> 00:04:26,190
מספרים על איזה שדכן אחד
,שרצה לשדך בין שניים

71
00:04:26,443 --> 00:04:30,516
,והנה הכיר לבחורה אחת בחור
,נפגשים בפגישה

72
00:04:30,581 --> 00:04:36,770
.הבחורה מספרת על עצמה שהיא עובדת בהייטק
?היא אומרת לבחור: במה כבודו עוסק

73
00:04:37,330 --> 00:04:38,930
.אז הוא אומר: אני מוכר פלאפל

74
00:04:38,996 --> 00:04:42,312
.היא אומרת: סליחה, זו טעות
מה, אני ביקשתי מהשדכן

75
00:04:42,625 --> 00:04:43,978
.מישהו שגם הוא עובד בהייטק

76
00:04:44,225 --> 00:04:46,050
,הוא אומר: אה, אני הבנתי
הוא כנראה התבלבל

77
00:04:46,545 --> 00:04:50,210
,"כי בפלאפל אצלי כתוב למעלה "פלאפל טייק
,"כאילו "טייק אוויי

78
00:04:50,298 --> 00:04:53,240
,אז הוא חשב "פלאפל טייק", הייטק
.הוא לא הבין

79
00:04:53,527 --> 00:04:56,130
,אבל לא נורא, תראי, כבר נפגשנו
,בואי נדבר, נשוחח

80
00:04:56,218 --> 00:04:57,410
.אולי בכל זאת אנחנו מתאימים

81
00:04:57,745 --> 00:05:00,981
באמת, היא ראתה
.שהבחור הזה חברמן, חכם, זורם

82
00:05:01,271 --> 00:05:03,838
,היא אמרה: תשמע
,אתה מאוד מוצא חן בעיניי, רק יש בעיה

83
00:05:04,261 --> 00:05:06,950
אבא שלי, אם הוא ישמע שאתה עובד
,בחנות פלאפל זה לא יעבוד

84
00:05:07,047 --> 00:05:08,710
.הוא לא יסכים בשום פנים ואופן

85
00:05:09,149 --> 00:05:10,145
?אז מה נעשה

86
00:05:10,320 --> 00:05:13,840
אמרה לו: יש לי רעיון, אתה תגיד
.שאתה רוקח, רוקח

87
00:05:14,385 --> 00:05:17,781
טוב, בסדר, הוא בשמחה רבה
.בא להכיר את האבא

88
00:05:18,065 --> 00:05:21,738
,האבא רואה אותו, אומר לו: או-אה
,כן, איזה בחור טוב אתה

89
00:05:21,883 --> 00:05:26,400
.הבת שלי אומרת שהיא מאוד התלהבה ממך
?מה העיסוק שלך? במה בדיוק אתה עובד

90
00:05:26,690 --> 00:05:30,840
.אמר: אה, אני רוקח. רוקח
?הוא אומר: אה, רוקח תרופות

91
00:05:30,952 --> 00:05:34,210
.פששש, איזה יופי. טוב מאוד
.בסדר גמור

92
00:05:34,407 --> 00:05:35,650
.והנה, הוא עבר את הבחינה

93
00:05:36,625 --> 00:05:41,330
,לאחר זמן האבא של הכלה הלך ברחוב

94
00:05:41,498 --> 00:05:43,330
,והנה הוא הרגיש קצת הבטן הציקה לו

95
00:05:43,381 --> 00:05:44,230
.היה רעב

96
00:05:44,960 --> 00:05:47,556
:אמר בליבו
,יש פה איזו חנות פלאפל קרובה

97
00:05:47,629 --> 00:05:49,040
.אני רואה שלט מרחוק

98
00:05:49,221 --> 00:05:50,970
.אני אגש לשם, אני אקנה פלאפל

99
00:05:51,803 --> 00:05:53,720
,הוא ניגש לשם
?והנה את מי הוא רואה

100
00:05:54,007 --> 00:05:55,832
.את מיודענו, החתן

101
00:05:57,374 --> 00:06:01,490
,נהיה חיוור, אמר: חתני היקר
?מה אתה עושה פה בחנות הפלאפל

102
00:06:01,789 --> 00:06:05,240
,אמר לו: אה, חותני, חותני
.אל תילחץ, הכול בסדר

103
00:06:05,585 --> 00:06:08,370
,קח שני כדורים בבוקר
,שני כדורים בצהריים

104
00:06:08,690 --> 00:06:11,200
.שני כדורים בערב. הכול בסדר

105
00:06:11,665 --> 00:06:16,821
לענייננו, בואו נחזור. והנה, הבחור הזה
:הולך לרב שלו, מדוכא

106
00:06:16,858 --> 00:06:19,620
,הרב, אני קורא שיר השירים 40 יום
?זה לא עוזר, מה לעשות

107
00:06:19,745 --> 00:06:25,010
אמר לו הרב: אתה חייב להגיד את זה
.מילה במילה ובעזרת השם תראה ישועה

108
00:06:25,250 --> 00:06:28,710
הבחור שלנו, החברמן, באמת לקח
.את זה ברצינות

109
00:06:29,410 --> 00:06:36,280
עוד 40 יום, כל לילה בחצות הוא קם
:ואומר שיר השירים, אבל הפעם מילה במילה

110
00:06:36,400 --> 00:06:39,600
.שיר השירים", לא מפספס שום אות"
.אומר את זה כראוי

111
00:06:40,203 --> 00:06:45,032
ממתין בסבלנות. לאחר 40 יום ממש
,שהקפיד יום-יום, לא פספס רגע אחד

112
00:06:45,920 --> 00:06:49,840
מחכה, מצפה, נו, אולי עכשיו
,איזה שדכן, שדכנית יתקשרו אליו

113
00:06:50,116 --> 00:06:54,232
,נו, מי...? חודש, חודשיים, שלושה
.שום דבר לא זז

114
00:06:54,836 --> 00:06:57,490
.ממש קיבל את זה קשה מאוד

115
00:06:58,298 --> 00:07:01,163
.חזר לרב שלו, כולו מדוכא, מיואש

116
00:07:01,301 --> 00:07:03,740
אומר לו הרב: מה קרה? למה אתה
?נראה ככה? מה יש לך

117
00:07:04,138 --> 00:07:07,920
!אמר: הרב, די, אני מדוכא, נמאס לי
,התחיל לשמוע שירי דיכאון, השם ישמור

118
00:07:08,400 --> 00:07:11,920
,"מר לי, קר לי, אין לי יום, אין לי לילה"
.איזה שירים

119
00:07:12,000 --> 00:07:15,301
.אמר לו הרב: מה קרה לך? לא מתאים לך
?איפה האמונה בבורא עולם

120
00:07:15,963 --> 00:07:17,450
.תתמיד, תתפלל, יהיה בסדר

121
00:07:17,512 --> 00:07:21,541
?אמר לרב: איך יהיה בסדר
,תראה, אני כבר פעם שנייה 40 יום מתפלל

122
00:07:21,629 --> 00:07:22,334
.לא קורה כלום

123
00:07:22,501 --> 00:07:25,796
אומר הרב: לא יכול להיות, אני רוצה
.לשמוע ולראות איך קראת

124
00:07:25,898 --> 00:07:28,698
,הוא אומר: הנה, כמו שהרב אמר, הנה
,אני אראה לרב, הוציא את הסידור מהכיס

125
00:07:29,010 --> 00:07:34,860
פתח שיר השירים ומתחיל לקרוא: "שיר השירים
"...אשר לשלמה, ישקני מנשיקות

126
00:07:35,876 --> 00:07:37,710
?אומר לו הרב: מה, ככה קראת
.הוא אומר: כן

127
00:07:37,818 --> 00:07:40,920
?הוא אומר: תגיד לי, אתה לא מתבייש
מה, שיר השירים זה חס ושלום

128
00:07:41,003 --> 00:07:42,109
?איזה שיר דיכאון

129
00:07:42,334 --> 00:07:48,330
,זה שיר של שמחה, זה שיר עם המון עוצמה
,אתה צריך לקרוא בהתלהבות, בקפיצות

130
00:07:48,465 --> 00:07:53,687
בריקודים: "שיר השירים
.אשר לשלמה, ישקני..." ככה, כמו שצריך

131
00:07:54,196 --> 00:07:56,910
,טוב, אומר אותו בחור: הרב
,אם אתה אומר שככה זה יעבוד

132
00:07:57,076 --> 00:08:01,229
אין שום בעיה. אז אני אעשה את זה
,עכשיו 40 יום עם התלהבות

133
00:08:01,345 --> 00:08:02,901
.עם כל ה"ברנד" כמו שאומרים

134
00:08:03,287 --> 00:08:08,901
,והנה, מיודענו באמת הקפיד כל לילה
,שתים עשרה - חצות לילה

135
00:08:09,469 --> 00:08:13,105
פותח את הסידור ומתחיל הפעם
"...לרקוד ולצעוק: "שיר השירים

136
00:08:13,236 --> 00:08:15,120
.כל הבניין רעש, לא הבינו מה קורה פה

137
00:08:15,643 --> 00:08:20,030
אבל הוא עם שמחה רבה אומר
.כל מילה במילה וקופץ ורוקד

138
00:08:20,080 --> 00:08:21,527
.אומר שיר השירים כראוי

139
00:08:22,225 --> 00:08:28,552
.והנה, סיים אחרי 40 יום, ממתין, מצפה
,חולף יום, יומיים, שבוע, שבועיים

140
00:08:29,432 --> 00:08:31,230
.שום דבר לא זז
.אף אחד לא מתקשר

141
00:08:31,330 --> 00:08:32,072
?מה קורה

142
00:08:32,712 --> 00:08:37,050
כעבור שלושה חודשים מקבל טלפון
,מאחד האנשים שהכיר

143
00:08:37,774 --> 00:08:42,890
,אומר לו: תשמע, איציק היקר
?תגיד לי, אתה עדיין רווק

144
00:08:43,054 --> 00:08:47,540
,הוא אומר: כן, אני רווק מלא אבק
.על החיים נאבק

145
00:08:47,992 --> 00:08:52,510
אמר לו: אל תדאג, אני חושב
,שמצאתי לך בחורה חבל על הזמן

146
00:08:52,625 --> 00:08:54,850
.מתאימה לך כמו כפתור ופרח

147
00:08:55,410 --> 00:08:56,603
?כן? מי היא? מהי

148
00:08:56,778 --> 00:09:01,716
הוא אומר: זאת בחורה בת 37
,והכרתי אותה לא מזמן

149
00:09:02,174 --> 00:09:06,550
.חקרתי קצת עליה, באמת בחורה טובה, נעימה
.אני חושב שהיא תתאים לך. תיפגשו

150
00:09:06,865 --> 00:09:11,156
,בקיצור, נפגש איתה פגישה ראשונה
.שנייה, שלישית, חבל על הזמן

151
00:09:11,330 --> 00:09:17,440
,היה שמה קליק, היה חיבור
.הייתה כימיה, אלגברה, תעודת בגרות הוציאו

152
00:09:17,854 --> 00:09:20,780
החליטו ברוך השם
.לבוא בברית האירוסין

153
00:09:21,338 --> 00:09:26,909
והנה, במסיבת האירוסין האבא של הכלה
.בדרך כלל הוא עורך את מסיבת האירוסין

154
00:09:27,330 --> 00:09:32,410
,הוא אחז את המיקרופון ודיבר לקהל
,אמר: רבותיי, ברוכים הבאים

155
00:09:32,560 --> 00:09:36,840
אני כל כך שמח שכולכם הגעתם לאירוסין
.של הבת שלי היקרה

156
00:09:37,258 --> 00:09:41,070
,ואז פתאום הוא התחיל לבכות
.אבל מה זה בכי, בכי קורע לב

157
00:09:41,680 --> 00:09:44,000
הוא אומר: אני לא יודע מה בורא עולם
,עשה לי פה

158
00:09:44,247 --> 00:09:46,550
...לא מבין איך בורא עולם
?מה, מה קורה פה

159
00:09:47,040 --> 00:09:50,470
,אמרו לו: אדוני, תשב, תשב
..."מה עכשיו אתה בוכה, "בורא עולם

160
00:09:50,577 --> 00:09:52,173
!מה קרה לך? זו שמחת אירוסין

161
00:09:52,712 --> 00:09:56,160
.אמר: לא, אני חייב לדבר, להסביר
.טוב, תסביר-

162
00:09:56,770 --> 00:10:01,920
:והנה, הוא מספר, הוא אומר
,יש לי בבית שלוש בנות

163
00:10:02,901 --> 00:10:08,790
,הבת הגדולה בת 41 והייתה תקועה
.לא נשואה

164
00:10:09,323 --> 00:10:16,040
,הבת השנייה בת 39, גם לא נשואה
.וזאת הקטנה בת 37, גם כן ככה תקועה

165
00:10:17,163 --> 00:10:19,505
?אמרתי: ריבונו של עולם, מה יהיה
,הן לא מתחתנות

166
00:10:19,709 --> 00:10:21,530
,מה שלא עשיתי, לא ניסיתי
.כלום לא עזר

167
00:10:21,781 --> 00:10:25,585
,הוא אומר: אבל אני לא מבין מה קורה פה
,פתאום לפני כחצי שנה

168
00:10:25,730 --> 00:10:29,720
,זאת הגדולה הכירה איזה בחור
,הביאה אותו, התארסה

169
00:10:29,789 --> 00:10:31,250
.ברוך השם כבר התחתנה

170
00:10:31,912 --> 00:10:36,490
הבינונית לפני שלושה חודשים
,הביאה איזה בחור, התארסה

171
00:10:36,597 --> 00:10:38,197
.בעזרת השם, אוטוטו מתחתנת

172
00:10:38,400 --> 00:10:41,025
.והנה עכשיו הקטנה מתארסת

173
00:10:41,352 --> 00:10:44,720
איך תוך כמה חודשים הקב"ה
!?חיתן לי את כולן

174
00:10:44,800 --> 00:10:47,190
.לא מאמין מה שקורה פה
.לכן אני בוכה

175
00:10:47,883 --> 00:10:50,320
.היה שמה הרב של הבחור איציק

176
00:10:50,887 --> 00:10:53,650
,קם הרב ואמר לאבא: אבא יקר

177
00:10:53,920 --> 00:10:56,360
.שב, שב רגע
.תן לי את המיקרופון

178
00:10:56,901 --> 00:10:59,560
,אמר הרב: תדעו לכם
כל מה שקרה פה

179
00:10:59,723 --> 00:11:01,980
.זה בזכות החתן היקר שלנו

180
00:11:02,472 --> 00:11:05,500
,הוא אומר: בפעם הראשונה
כשהוא התפלל

181
00:11:05,650 --> 00:11:07,243
ואמר שיר השירים 40 יום

182
00:11:07,345 --> 00:11:11,898
,והתפלל לבורא עולם שישלח לו את הזיווג
,בשמיים רצו כבר לשלוח לו את הזיווג

183
00:11:12,094 --> 00:11:15,760
:כי זו הקטנה הזיווג שלו, אבל אמרו
יש בעיה, יש מעליה עוד שתי אחיות

184
00:11:15,890 --> 00:11:16,974
.שקצת מעכבות

185
00:11:17,229 --> 00:11:21,600
,אמרו: רגע, הגדולה מעכבת? בוא
,בזכות התפילות שלו, בוא נכיר לה מישהו

186
00:11:21,700 --> 00:11:23,425
.בום, נעיף אותה, זהו, התחתנה

187
00:11:24,189 --> 00:11:26,138
,אבל הוא לא הרפה, ברוך השם
,הוא לא התייאש

188
00:11:26,218 --> 00:11:29,600
התפלל שוב 40 יום
.והתפלל לבורא עולם

189
00:11:29,760 --> 00:11:32,650
:אמרו בשמיים המלאכים
.נו, בואו ניתן לו את השידוך שלו

190
00:11:33,389 --> 00:11:37,127
,אמרו בשמיים: אבל רגע, יש עוד אחת מעליה
.בינונית, היא מעכבת

191
00:11:37,185 --> 00:11:41,192
,אמרו: אה, היא הבעיה? בוא נכיר לה בחור
.בום, נעיף אותה. התחתנה

192
00:11:41,789 --> 00:11:46,430
ואז הוא התפלל פעם נוספת 40 יום
שיר השירים, התפלל לבורא עולם

193
00:11:46,494 --> 00:11:49,774
.שישלח לו זיווג, ברוך השם, זכה בזיווג

194
00:11:50,152 --> 00:11:54,280
רואים כמה שאדם מתפלל אפילו
,שהוא עדיין לא ראה את הישועה

195
00:11:54,400 --> 00:11:59,250
,שום תפילה לא הולכת ריקם
.שום תפילה לא שבה ריקם

196
00:11:59,549 --> 00:12:02,203
כל תפילה ותפילה
.עושה את שלה בשמיים

197
00:12:02,450 --> 00:12:05,978
,גם אם לא ראינו את זה כרגע
,נראה את זה בעתיד

198
00:12:06,160 --> 00:12:10,130
בסוף כל התמונה תהיה ברורה
.ותהיה מושלמת

199
00:12:10,625 --> 00:12:15,220
,אנחנו שאלנו על אברהם אבינו
מדוע אברהם אבינו התפלל, התפלל, התפלל

200
00:12:15,265 --> 00:12:17,030
?על סדום, לא יצא מזה שום דבר

201
00:12:17,323 --> 00:12:20,540
זה לא נכון. אם נסתכל במבט
,הרבה יותר רחוק

202
00:12:21,112 --> 00:12:27,240
,נראה שבזכות כל התפילות שלו על סדום
.לוט אחיינו זכה להינצל

203
00:12:27,367 --> 00:12:28,501
?נו, ומה יצא מזה

204
00:12:28,640 --> 00:12:37,280
.או-אה, מלוט יצא עמון ומואב
ומואב, ידוע, רות המואבייה נולדה ממואב

205
00:12:37,738 --> 00:12:41,610
,ומרות יצא לנו דוד המלך
,דוד מלך ישראל חי וקיים

206
00:12:41,650 --> 00:12:46,100
,ממנו שלמה המלך. אה, שלמה המלך
.מלכות שלמה, נבנה בית המקדש

207
00:12:46,523 --> 00:12:51,770
משיח צדקנו במהרה בימינו יבוא
.מזרעו של דוד המלך, דוד ושלמה

208
00:12:51,927 --> 00:12:55,340
.כל זה יצא, ממי? מלוט
?לוט, בזכות מי ניצל

209
00:12:55,650 --> 00:12:58,020
.בזכות כל התפילות של אברהם אבינו

210
00:12:58,429 --> 00:13:02,630
,יוצא שכל המלכות של עם ישראל
,כל בית המקדש שזכינו

211
00:13:02,734 --> 00:13:06,440
כל הגאולה שאנחנו מייחלים ומצפים
,ובעזרת השם נזכה לה בקרוב ממש

212
00:13:06,850 --> 00:13:07,890
?בזכות מה זה קרה

213
00:13:08,203 --> 00:13:13,160
,בזכות כל התפילות של אברהם אבינו
.שלכאורה לא יצא מזה כלום, חס ושלום

214
00:13:13,204 --> 00:13:15,362
.יצא מזה המון המון המון

215
00:13:15,854 --> 00:13:20,030
מספרים משל על זה
,שפעם בא איזה יהודי לחנות לחליפות

216
00:13:20,654 --> 00:13:24,000
,ביקש מהמוכר שהוא רוצה חליפה
.יש לו בן בן 14

217
00:13:24,981 --> 00:13:29,410
,אמר לו: סליחה, הבן, תביא את הבן
,נראה מה המידות שלו

218
00:13:29,447 --> 00:13:32,138
.לפי זה נמכור לו את החליפה
?איך אני יכול לדעת

219
00:13:32,160 --> 00:13:34,261
.הוא אומר: הוא בן 14
,הוא אומר: בן 14

220
00:13:34,581 --> 00:13:39,960
,יש אחד בן 14 שנראה כמו אחד בן 24
.יש אחד בן 14 נראה כמו בן 10

221
00:13:40,363 --> 00:13:41,774
.כל אחד איך שמתפתח

222
00:13:42,058 --> 00:13:45,310
,איך הבן שלך? אני לא יודע
.תביא אותו לפה ונמדוד לו חליפה

223
00:13:45,869 --> 00:13:51,200
:טוב, נכנס עוד בן אדם, גם הוא אומר לו
.תן לי חליפה לבן שלי בן 14

224
00:13:51,258 --> 00:13:53,030
.מיד הביא לו ושילם

225
00:13:53,374 --> 00:13:56,350
,אמר לו: סליחה, אדוני המוכר
,הוא, אני רואה ישר הבאת לו

226
00:13:56,501 --> 00:13:58,650
למה לי אתה אומר שאני אביא
?את הבן שלי

227
00:13:58,756 --> 00:14:03,570
אמר: אה, תשמע, הוא, הבן אדם הזה
,יש לו עשרה ילדים, בלי עין הרע

228
00:14:04,050 --> 00:14:08,414
,אז אני אומר, תמיד הוא לוקח חליפה
,הוא אומר גם בליבו: פחות או יותר

229
00:14:08,487 --> 00:14:13,541
,אם לא יתאים לילד הזה בן ה-14
זה יתאים לילד בן ה-10, לילד בן 16

230
00:14:13,636 --> 00:14:16,618
.אני איכשהו אתאים את זה
,יש לו עוד ילדים. לא יתאים לזה

231
00:14:16,654 --> 00:14:19,280
.יתאים למישהו אחר
.אבל לך יש רק בן אחד

232
00:14:19,367 --> 00:14:21,640
.אני לא יודע מה הממדים שלו

233
00:14:22,152 --> 00:14:28,440
,אומרים כך: יהודי מתפלל לבורא עולם
,מתפלל, מתפלל, רוצה לזכות באיזו ישועה

234
00:14:28,596 --> 00:14:29,630
.הוא או הבן שלו

235
00:14:30,101 --> 00:14:34,320
,שנדע, גם אם הוא לא מקבל את התפילה
,את הברכה

236
00:14:34,356 --> 00:14:36,290
בורא עולם לא שולח לו את הישועה
,באותו רגע

237
00:14:36,807 --> 00:14:40,800
אבל ודאי, או הוא או זרעו
,או צאצאיו או נכדיו

238
00:14:40,916 --> 00:14:44,540
.ודאי הברכה תחול עליהם
.וזה התפילות של אברהם אבינו

239
00:14:44,981 --> 00:14:47,550
גם אם הוא לא זכה לכל דבר
,שהוא ביקש והתפלל

240
00:14:47,752 --> 00:14:53,010
,אבל אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב
.זוכים בזכות התפילות של אבותינו

241
00:14:53,301 --> 00:14:58,170
ולכן אנחנו נצא מחוזקים מפה
שגם אדם שרוצה דבר ומתפלל

242
00:14:58,240 --> 00:15:01,447
ומייחל לבורא עולם, אל תפסיק
.אף פעם להתפלל

243
00:15:01,709 --> 00:15:05,700
,עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה
.בסוף תבוא הישועה

244
00:15:06,109 --> 00:15:07,730
:וכמו שהסברנו, שני דברים

245
00:15:08,210 --> 00:15:10,270
,גם אתה תזכה לישועה

246
00:15:10,501 --> 00:15:12,050
,אבל גם אם אתה לא זכית

247
00:15:12,349 --> 00:15:13,910
הדור הבא או שני דורות

248
00:15:14,160 --> 00:15:16,170
.ודאי יזכו לישועה הזאת

249
00:15:16,232 --> 00:15:18,780
וזה מה שאנחנו אומרים כל יום בפסוק

250
00:15:19,061 --> 00:15:21,980
קווה אל ה', חזק ויאמץ ליבך"

251
00:15:22,014 --> 00:15:23,770
."'וקווה אל ה"
?מה הפירוש

252
00:15:24,320 --> 00:15:28,300
,הוא אומר, תמיד צריך לקוות, לייחל
.לצפות, להתפלל לבורא עולם

253
00:15:28,836 --> 00:15:33,640
,"אבל גם אם "חזק ויאמץ ליבך
- אם עדיין לא זכינו לראות את הישועה

254
00:15:33,869 --> 00:15:35,450
."עדיין "קווה אל השם

255
00:15:35,949 --> 00:15:38,390
לפני ואחרי
תמיד נייחל

256
00:15:38,581 --> 00:15:40,450
,נתפלל, בוודאי
בורא עולם

257
00:15:40,625 --> 00:15:42,778
ישלח לכל אחד
,ואחת מאיתנו

258
00:15:42,814 --> 00:15:47,550
.בעזרת השם, ברכה, הצלחה, נחת
.אמן כן יהי רצון

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.1 (7 מדרגים)