x
הרב ברוך רוזנבלום

הלילה הגדול בשנה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה גונבים את האפיקומן? מדוע מזמינים את הרשע להגדה ולא מוותרים עליו? ולמה לובשים בליל הסדר בגדי לבן?