ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת מצורע

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי ארם צובא, הרב מרדכי לוי,  יאיר חדד - מנכ"ל מאפיית מצות, הזמר אור בן עטר והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:46,278 --> 00:03:47,060
.שלום לכם

2
00:03:47,388 --> 00:03:50,460
:תודה ללהקת הבית שלנו
דוד ביתן, אלעד

3
00:03:50,735 --> 00:03:53,650
.וחובב הילל על הדרבוקה
.בהחלט מגיע להם מחיאות כפיים

4
00:03:54,824 --> 00:03:58,391
אני פתחתי את התוכנית בשיר
."מי ימלל גבורותיך"

5
00:03:58,422 --> 00:04:03,240
זה שיר שאנחנו נזכרים בו, מתוודעים אליו
.פעם אחת בשנה, בפסח

6
00:04:04,293 --> 00:04:07,840
,שיר מיוחד מאוד, והלוואי ונשיר אותו יותר
.בכלל, בכל ימות השנה

7
00:04:08,000 --> 00:04:11,840
,אנחנו מזכירים את יציאת מצרים יום-יום
,וזה שיר מיוחד מאוד

8
00:04:11,928 --> 00:04:15,840
אבל בהחלט כשמגיע פסח
.אז נזכרים בשיר המדהים הזה

9
00:04:17,008 --> 00:04:18,430
.מילותיו של יצחק סונה

10
00:04:18,728 --> 00:04:19,773
.שיר מדהים בהחלט

11
00:04:20,080 --> 00:04:21,804
.תודה לכם שאתם איתנו

12
00:04:22,173 --> 00:04:26,391
אנחנו עוד נחזור ללהקה המדהימה הזאת
.בהמשך התוכנית

13
00:04:26,777 --> 00:04:30,764
אנחנו בפרשת מצורע, שבוע ימים
,לפני חג החירות הבא עלינו לטובה

14
00:04:30,830 --> 00:04:31,644
.בעזרת השם

15
00:04:31,915 --> 00:04:33,382
אפשר כבר
להרגיש באוויר

16
00:04:33,422 --> 00:04:34,782
,את הניקיון
,את הריחות

17
00:04:35,142 --> 00:04:36,133
,את ההתחדשות

18
00:04:36,511 --> 00:04:38,062
את הארונות
,המסודרים להפליא

19
00:04:38,400 --> 00:04:40,146
ואצל חלקנו
גם מטעמים

20
00:04:40,177 --> 00:04:42,760
שמתחילים ככה
להעלות את

21
00:04:42,826 --> 00:04:46,370
הריחות המדהימים שלהם
.והכול לכבודו של חג הפסח

22
00:04:46,666 --> 00:04:48,570
.ועליו אנחנו נדבר היום, בעזרת השם

23
00:04:48,875 --> 00:04:51,490
,אז בואו נאמר שלום לרב מרדכי ארם צובא

24
00:04:51,906 --> 00:04:55,020
למר יאיר חדד, מנכ"ל מאפיית מצות
,"ברכת הפסח"

25
00:04:55,524 --> 00:04:56,830
,לזמר אור בן עטר

26
00:04:57,462 --> 00:04:59,630
,כרגיל, לרב אייל ישראל שטרנליב

27
00:05:00,026 --> 00:05:04,380
.ולסטנדאפיסט שלנו יעקב חמו
.שלום לכולכם ותודה שאתם איתנו

28
00:05:04,577 --> 00:05:06,400
.אז אליך, הרב ארם צובא

29
00:05:07,502 --> 00:05:09,910
שבת הגדול, זאת השבת
,שאנחנו נמצאים בה

30
00:05:09,982 --> 00:05:11,580
?למה היא נקראת שבת הגדול

31
00:05:12,564 --> 00:05:15,490
קודם כול, אני חייב לומר שמאוד מאוד
.נהניתי מהשיר שלך

32
00:05:15,795 --> 00:05:17,290
.תודה רבה
ממש ריגש אותי-

33
00:05:17,484 --> 00:05:21,940
והכניס אותי ככה למצב הזה
.של באמת יציאת מצרים

34
00:05:22,484 --> 00:05:25,440
,אבל לפני יציאת מצרים, כמו ששאלת
?שבת הגדול. מהי שבת הגדול

35
00:05:26,280 --> 00:05:27,250
.אז יש לזה כמה טעמים

36
00:05:28,048 --> 00:05:33,488
,ידוע שבעשירי לחודש, בעשור לחודש
הקב"ה ציווה את עם ישראל

37
00:05:33,560 --> 00:05:37,355
.במצווה הראשונה לפני יציאת מצרים
?מה הייתה המצווה הראשונה לעשות

38
00:05:37,446 --> 00:05:39,316
קחו לכם שה לבית אבות"
."שה לבית

39
00:05:39,470 --> 00:05:40,620
כל אחד צריך
,לקחת שה

40
00:05:41,120 --> 00:05:42,172
.לקשור אותו למיטה

41
00:05:42,498 --> 00:05:44,375
ואיזה יום זה היה
?בעשירי לחודש

42
00:05:44,787 --> 00:05:46,381
אם עם ישראל
יצאו ממצרים

43
00:05:46,547 --> 00:05:47,730
ביום חמישי
,בבוקר

44
00:05:48,024 --> 00:05:52,855
,ב-י"ד זה ליל הסדר שאנחנו עושים
.ב-י"ד הם נצטוו לקחת קורבן פסח

45
00:05:52,935 --> 00:05:57,304
,לקחת את השה, לשחוט אותו
,את הדם לשים על המזוזה

46
00:05:57,600 --> 00:06:00,867
וכל זה בשביל מה? וכל זה נאמר
.בעשירי לחודש

47
00:06:00,966 --> 00:06:03,310
זאת אומרת, אם יצאו... אם אנחנו עושים
,את זה ב-י"ד

48
00:06:04,732 --> 00:06:07,286
.נלך ארבעה ימים אחורה, הגענו לשבת

49
00:06:07,704 --> 00:06:12,570
...ביום שבת נצטווינו לקחת את השה
,עכשיו, רק להבין מה זה שה בכלל

50
00:06:12,726 --> 00:06:15,910
.זה כאילו האלוהים של מצרים
.מה זה כאילו? זה האלוהים של מצרים

51
00:06:16,763 --> 00:06:23,390
סתם ככה לתת דוגמה, אולי היום באיזה מקום
בארץ ייקחו איזה כוהן דת של האויבים שלנו

52
00:06:23,741 --> 00:06:26,966
או איזה שר או מלך של איזו
,מדינה אויבת שלנו

53
00:06:27,218 --> 00:06:31,218
נצטרך לקחת אותו, לשים את התמונה שלו
.במרפסת ולשרוף אותה

54
00:06:31,630 --> 00:06:32,460
?מי יעשה כזה דבר

55
00:06:32,953 --> 00:06:34,960
,לעשות כזה דבר זה הרי הזוי
.זה לא נורמאלי

56
00:06:35,526 --> 00:06:38,450
,אלא הרעיון הוא קודם כול
,וזה העניין של שבת הגדול

57
00:06:38,855 --> 00:06:41,240
הרעיון הוא קודם כול להוציא את הפחד
,מעם ישראל

58
00:06:41,304 --> 00:06:42,180
.להוציא את הפחד מהם

59
00:06:42,227 --> 00:06:44,830
אנחנו תמיד היינו בפחד
,מפני האויבים שלנו

60
00:06:44,898 --> 00:06:46,923
.מפני הנוגשים שלנו, מכאלה שהתעללו בנו

61
00:06:47,298 --> 00:06:49,950
,קודם כול, להוציא את הפחד
,לקחת את הדבר, את הסמל שלהם

62
00:06:50,320 --> 00:06:54,763
,את הדגל שלהם, את המותג שלהם
,לקחת אותו, לקשור אותו למיטה

63
00:06:55,033 --> 00:06:58,070
:ואז באו המצרים, שאלו אותנו
?היי, מה זה? מה אתם עושים

64
00:06:58,572 --> 00:06:59,820
.אנחנו הולכים לשחוט אותו

65
00:07:00,609 --> 00:07:02,750
!?את מה? את האלוהים שלנו
.כן-

66
00:07:03,750 --> 00:07:09,913
ואז באמת היו הנוגשים, אותם מצרים
כל כך, כל כך בלחץ ובאימה ובפחד

67
00:07:09,950 --> 00:07:12,950
כי הם יודעים
.שאכן היהודים הולכים לעשות את זה

68
00:07:13,532 --> 00:07:17,750
הרי תשע פעמים קודם הותרעה התרעה
,לכל מכה והיא התקיימה

69
00:07:18,196 --> 00:07:23,770
...ואז הגיעו המצרים והתחילו ללכת לאותם
,לשרים, לממשלה, לפרעה, למלך

70
00:07:23,821 --> 00:07:27,170
אמרו: חבר'ה, הם הולכים לשחוט
.את האלוהים שלנו ואנחנו הולכים למות

71
00:07:27,236 --> 00:07:28,120
.הבכורות הולכים למות

72
00:07:28,689 --> 00:07:32,750
,והתחילו להכות אלה באלה
:המצרים להכות במצרים, שנאמר

73
00:07:32,861 --> 00:07:38,210
מכה מצרים בבכוריהם". ונעשו ניסים גדולים"
.לעם ישראל בשבת הזאת

74
00:07:38,455 --> 00:07:43,750
וזו השבת הגדול, השבת הגדול שבאמת
כל הפחד הזה נבקע מאיתנו

75
00:07:43,846 --> 00:07:49,090
וכל הניסים נעשו לנו בשבת הזאת
.לפני שיצאנו, לפני ששחטנו את קורבן פסח

76
00:07:50,363 --> 00:07:53,046
בקצרה, יש עוד איזה טעם אחד
.למה זה נקרא שבת הגדול

77
00:07:53,107 --> 00:07:57,513
:יש פסוק מפורש בתורה שאומר
וספרתם לכם ממחרת השבת"

78
00:07:57,901 --> 00:08:00,790
."ארבעים ותשע יום, שבע שבתות תהיינה"

79
00:08:01,396 --> 00:08:03,070
?טוב, ממחרת השבת, מתי צריך לספור

80
00:08:03,784 --> 00:08:05,280
.ממחרת השבת. יום שבת

81
00:08:05,618 --> 00:08:09,430
והנה, שגם אני וגם אתם
,לא סופרים ממחרת השבת

82
00:08:09,815 --> 00:08:12,390
.סופרים ממחרת יום טוב של פסח

83
00:08:12,916 --> 00:08:17,020
,"וכך לקחו הצדוקים, כן? אמרו: "מחרת השבת
.צריך לספור ממחרת השבת

84
00:08:17,649 --> 00:08:20,280
,באו חכמים ואמרו: לא, זו שבת הגדול
?אתה יודע למה

85
00:08:20,387 --> 00:08:25,021
...כי אם שבת הגדול, אז יש גם שבת
.מה הוא אומר? -קטן

86
00:08:25,089 --> 00:08:27,090
.קטן. שבת הקטן, זה יום טוב

87
00:08:27,384 --> 00:08:31,770
אז זה יום טוב, למחרת השבת
.של יום טוב צריך לספור 49 יום

88
00:08:32,153 --> 00:08:34,900
שבת הגדול באמת זו שבת
.מאוד מאוד גדולה לעם ישראל

89
00:08:34,990 --> 00:08:38,338
,ברוך השם שיצאנו ממצרים
,שברנו את הפחד

90
00:08:38,972 --> 00:08:44,246
כי פחד זה דבר, כשיש לבן אדם פחד
,אז הוא לא ביישוב הדעת, הוא מפחד

91
00:08:44,295 --> 00:08:46,067
.הוא לא חושב, הוא באימה

92
00:08:46,418 --> 00:08:49,630
...לצאת מהפחד זה דבר
,לצאת לחירות, לגאולה

93
00:08:49,698 --> 00:08:51,850
.זה קודם כול לצאת מהפחד
.יפה מאוד-

94
00:08:51,956 --> 00:08:53,766
.יפה מאוד, הסברים יפים מאוד

95
00:08:54,387 --> 00:09:02,250
,לצידך, הרב, יושב מר יאיר חדד, איש החסד
."הוא גם כן מנכ"ל מאפיית המצות "ברכת הפסח

96
00:09:02,738 --> 00:09:07,170
,אני אספר לצופים שלנו ולכם
,שאנחנו חברים טובים, יאיר ואני

97
00:09:07,261 --> 00:09:10,012
.כבר למעלה מ-20 שנה
.נכון-

98
00:09:10,227 --> 00:09:14,860
,יאיר, אנחנו מתחילים את ההכנות לפסח
,נשים חרוצות מתחילות עוד מט"ו בשבט

99
00:09:14,898 --> 00:09:15,810
.אם לא לפני כן

100
00:09:16,276 --> 00:09:19,913
,אנחנו יודעים, פורים הגיע עם משלוחי המנות
,כבר מתחילים לחשוב על החמץ

101
00:09:19,987 --> 00:09:23,470
,מה עושים עם החמץ, תאכל את החמץ
.פסח אוטוטו

102
00:09:24,221 --> 00:09:26,880
?במאפיית מצות מתי מתחילים להכין את הפסח

103
00:09:27,046 --> 00:09:29,446
הו, במאפיית מצות
אנחנו מתחילים

104
00:09:30,036 --> 00:09:32,940
,עוד לפני כן
,בהזמנת החיטים

105
00:09:33,507 --> 00:09:35,010
.הקציר
?כמה זמן לפני-

106
00:09:35,544 --> 00:09:39,267
אנחנו מתחילים
בערך בחודשים

107
00:09:39,614 --> 00:09:41,119
.אוגוסט, בזמן הקציר

108
00:09:41,563 --> 00:09:49,600
אוגוסט, קציר, והחיטים נשמרות משעת הקציר
.עד שמגיעות אלינו לטחינה

109
00:09:50,793 --> 00:09:54,700
.זאת אומרת, כמעט שנה לפני פסח, כמעט
.כן, נכון-

110
00:09:54,916 --> 00:09:59,450
,אם אנחנו מדברים על אפריל, מאי, פסח
...אז אתה אומר, כבר באוגוסט, זה כמעט שנה

111
00:09:59,470 --> 00:10:05,720
באוגוסט הקציר, והרבנים והמשגיחים
בודקים את השטחים, את השדות

112
00:10:06,264 --> 00:10:09,190
,שלא ירד גשם, אם ירד גשם
,כן קוצרים, לא קוצרים

113
00:10:09,575 --> 00:10:17,270
,שיגיעו החיטים ממש למחסנים
.מה שנקרא, לא נגעו בהם המים

114
00:10:17,716 --> 00:10:24,410
ברגע שמגיע אלינו הקמח, אנחנו מתחילים
.בערך בדצמבר כבר את הייצור של המצות

115
00:10:25,212 --> 00:10:28,070
עד פסח אנחנו צריכים להגיע ברוך השם
.לכל העולם

116
00:10:28,240 --> 00:10:32,320
אנחנו מספקים מצות שמורות עבודת יד
.לכל העולם

117
00:10:32,369 --> 00:10:38,200
:אנחנו מספקים לחב"דניקים בכל המקומות
,בפיליפינים, בהודו, בסין, ביפן

118
00:10:38,283 --> 00:10:41,710
,בכל מקום בעולם שיש בית חב"ד
.מגיעות אליו המצות שלנו

119
00:10:42,609 --> 00:10:48,960
אנחנו מספקים את המצות גם בגלל
,שאנשים אוהבים את המצות שלנו

120
00:10:49,046 --> 00:10:54,540
,לא בגלל שזה זול
.אלא קל מאוד לאכול אותם

121
00:10:55,058 --> 00:10:58,090
ואנחנו שומרים על המצות האלה
,עד ערב ליל הסדר

122
00:10:58,490 --> 00:11:03,243
,שאנשים יקבלו אותן פריכות
,תענוג לאכול אותן

123
00:11:03,323 --> 00:11:06,470
.ויכולים לאכול את הכזיתות בקלות

124
00:11:06,541 --> 00:11:09,070
?סוד ביני לבינך, איך עושים מצה פריכה

125
00:11:10,455 --> 00:11:15,380
,יש בזה הרבה דברים אבל הסוד שלנו באמת
.קודם כול, אנחנו נמצאים בשדרות

126
00:11:16,080 --> 00:11:19,500
.בשדרות, זה מקום של מה שנקרא מצות הגבורה

127
00:11:19,950 --> 00:11:25,560
,בין קסאם לקסאם החבר'ה שם עובדים
.ברגע שיש אזעקה, נכנסים למקלטים

128
00:11:25,864 --> 00:11:28,024
ברוך השם, שיהיה לנו שקט
וימשיך להיות שקט

129
00:11:28,049 --> 00:11:29,290
.שנוכל לייצר מצות לכולם

130
00:11:29,975 --> 00:11:33,970
,יש לנו בעיבוד של הקמח
,התערובת של החיטים

131
00:11:34,760 --> 00:11:39,292
,זה סוד שלנו, התערובת של החיטים
שמערבבים את החיטים מהצפון ומהדרום

132
00:11:39,372 --> 00:11:40,246
,ומכל מיני מקומות

133
00:11:40,480 --> 00:11:43,620
.והעיבוד של הבצק ושהייה של התנור

134
00:11:43,963 --> 00:11:48,830
,המצה שלנו, מרגע שהיא מקבלת את המים
,החיבור בין המים לקמח

135
00:11:48,935 --> 00:11:51,450
.זה דקה ו-20 שניות, זה בתוך התנור

136
00:11:51,883 --> 00:11:53,163
!זו מהירות שיא

137
00:11:53,747 --> 00:11:56,180
.יש כאלה רבנים שקוראים לזה המצה המהירה

138
00:11:56,836 --> 00:11:59,970
ומהרגע שנכנס לתנור עד שיוצא
.זה עוד דקה

139
00:12:00,295 --> 00:12:03,910
,כלומר, שתי דקות ו-20
.יש לך מצה שמורה, אפויה

140
00:12:04,406 --> 00:12:06,135
.וחשוב מאוד, פתח התנור

141
00:12:06,264 --> 00:12:09,766
,פתח התנור חייב, מבחינת ההלכה
.שיהיה חם מאוד

142
00:12:09,840 --> 00:12:12,652
,ואצלנו, אני יכול להרשות לעצמי
,בלי להתגאות

143
00:12:12,763 --> 00:12:19,963
,שפתח התנור מעל 500 מעלות
,ואת זה אוהבים רבנים - כשהמצה נכנסת לתנור

144
00:12:20,006 --> 00:12:23,350
,היא מקבלת את הפלאש
.אין לה זמן אפילו להתחיל להחמיץ

145
00:12:23,593 --> 00:12:26,800
יוצאת פריכה וטעימה ומגיעה
.לכל הלקוחות בארץ

146
00:12:27,766 --> 00:12:31,052
יפה מאוד. אני רגע אגיד לצופים שלנו
שמי שבאמת ירצה לראות

147
00:12:31,132 --> 00:12:36,947
את הפלא הגדול הזה של זריזות הידיים
?שדיברת עליו, יש את הסרטון שלכם, נכון

148
00:12:37,060 --> 00:12:38,203
.נכון
.פה באתר של הידברות-

149
00:12:38,615 --> 00:12:41,190
.!אני ראיתי חלק קטן מהסרטון - מדהים

150
00:12:41,612 --> 00:12:45,760
.עבודת הצוות והמהירות, מדהים לגמרי

151
00:12:46,510 --> 00:12:48,620
.איתנו אור בן עטר
.שלום-

152
00:12:49,130 --> 00:12:53,563
."משתתף ב"כוכב הבא
.מתמודד אומרים, אבל בסדר-

153
00:12:53,993 --> 00:12:56,710
,שאתה בעצמך כוכב בפני עצמך
...אני שמעתי אותך

154
00:12:56,750 --> 00:12:58,880
.אני קודם כול מכיר אותך שנים
.נכון. נכון-

155
00:12:58,910 --> 00:13:01,170
אבל אני שמעתי אותך פה עושה באלאנס
,לפני התוכנית

156
00:13:01,790 --> 00:13:06,540
.ורציתי לעזוב הכול ורק להקשיב לך
.תודה, תודה, תודה-

157
00:13:06,652 --> 00:13:10,750
.תספר לנו קצת. אתה ברוך השם מצליח מאוד
.כן, ברוך השם-

158
00:13:10,849 --> 00:13:12,610
.בעקבות התוכנית, וגם בלעדיה

159
00:13:12,861 --> 00:13:14,270
.גם בלעדיה
.גם בלעדיה-

160
00:13:14,320 --> 00:13:16,492
אני הייתי בתוכנית
...לפני

161
00:13:16,658 --> 00:13:17,750
אני, הסיפור
,שלי מגניב

162
00:13:18,664 --> 00:13:19,690
אבל אני
הייתי בתוכנית

163
00:13:19,723 --> 00:13:21,070
לפני שש שנים

164
00:13:22,043 --> 00:13:23,280
שקוראים לה
,"דה וויס"

165
00:13:23,415 --> 00:13:26,640
ובה הייתי שוקל
.עוד 105 קילו

166
00:13:26,867 --> 00:13:27,766
!?מה
!וואו-

167
00:13:28,036 --> 00:13:32,750
כן. אני ירדתי 105 קילו במשקל
,אחרי שנתיים

168
00:13:33,735 --> 00:13:38,340
וארבע שנים במוזיקה הופעתי
.בכל מקום אפשרי

169
00:13:38,369 --> 00:13:39,900
.בגלל זה הרזית
.מאז התוכנית ההיא. כן-

170
00:13:40,732 --> 00:13:45,175
.לא, עשיתי קיצור קיבה
.לא, אי אפשר לרדת 105 קילו בדיאטה

171
00:13:46,073 --> 00:13:47,670
.מאה וחמש קילו לא יורדים בדיאטה

172
00:13:48,184 --> 00:13:56,400
,אבל אני קודם כול שמח על השינוי
,וגם שינוי זה לא רק בוויזואלי

173
00:13:56,473 --> 00:13:59,193
,שינוי, אתה צריך לשנות את עצמך כל יום
.כל בוקר. - לגמרי

174
00:13:59,483 --> 00:14:01,710
.בגלל זה אומרים לחזור בתשובה
.נכון-

175
00:14:01,833 --> 00:14:05,660
אפשר לשמוע אותך שר? כי אני מספר
,על הפלאות ששמעתי ועל הבאלאנס

176
00:14:05,760 --> 00:14:08,430
.אבל אני רוצה שהצופים ייהנו ממך גם כן
?מה תשיר לנו

177
00:14:08,603 --> 00:14:13,510
,האמת שאני אשיר לכם שיר שגדלתי עליו
."זה שיר של איציק קלה, "אני העבד

178
00:14:13,778 --> 00:14:14,450
.וואו

179
00:14:14,756 --> 00:14:18,720
.ושמע, אני באמת, ככה אני מרגיש
.עוזי חיטמן כתב את השיר הזה-

180
00:14:18,830 --> 00:14:22,650
אני העבד, עם כל התהילה והרעש
,והברדק מסביב

181
00:14:23,830 --> 00:14:27,052
בסופו של דבר אנחנו עבדים
.של הקב"ה. -אמת

182
00:14:27,058 --> 00:14:28,787
.אנחנו באנו בשביל לתקן

183
00:14:28,849 --> 00:14:33,090
,אמת. אנחנו נתבשם מהיופי של השירה שלך
.ואתה עוד תספר לנו

184
00:14:33,110 --> 00:14:39,470
אנחנו נדבר קצת על הבית שבאת ממנו
...ועל ההווי בבית ועל השבת, עונג שבת. -הו

185
00:14:39,762 --> 00:14:41,546
."אבל בוא בינתיים נשמע "אני העבד

186
00:18:47,138 --> 00:18:52,018
,מקסים. מקסים. אנחנו עוד נשמע ממך בהמשך
.בעזרת השם

187
00:18:52,326 --> 00:18:55,489
אני רוצה להכיר לך את הרב
.אייל ישראל שטרנליב

188
00:18:55,716 --> 00:18:59,772
היהודי המקסים הזה כל שבוע
?מספר לנו סיפור, איך אומרים

189
00:18:59,956 --> 00:19:00,880
.שלא שמענו

190
00:19:02,381 --> 00:19:03,630
?מה הכנת לנו, הרב אייל

191
00:19:03,747 --> 00:19:05,913
...היום, את האמת, אני רוצה
,יש לי הפתעה קטנה

192
00:19:06,067 --> 00:19:07,740
.לספר את הסיפור עם הגיטרה

193
00:19:07,991 --> 00:19:11,636
אה, אז בהחלט מחיאות כפיים
.לרב אייל שלנו

194
00:19:12,935 --> 00:19:14,713
,זה סיפור מאוד אהוב עליי

195
00:19:15,360 --> 00:19:19,710
ואמרתי, אני חייב לשלב איתו
...איזה משהו ככה

196
00:19:19,864 --> 00:19:22,720
אני חייב לספר לך, אני ראיתי
,את התסריט לפני

197
00:19:22,824 --> 00:19:26,252
.ואני יודע מה אתה הולך לשיר לנו ולספר
,אני לא אגלה לצופים

198
00:19:26,738 --> 00:19:30,953
אבל אני באופן אישי מאוד מאוד מחובר
.לסיפור הזה, מאוד

199
00:19:31,341 --> 00:19:32,467
.אז הנה, זה קורה

200
00:19:32,996 --> 00:19:36,283
.הסיפור הזה מספר ממש על שבת הגדול

201
00:19:36,820 --> 00:19:39,366
.שבת הגדול לפני בערך 150 שנה

202
00:19:40,400 --> 00:19:45,630
,באירופה, העיירה קולבסוב
...היה יהודי שהוא היה משכיר

203
00:19:46,070 --> 00:19:48,923
,הוא היה שוכר את המסבאה שלו מהפריץ

204
00:19:50,510 --> 00:19:55,440
והוא היה חייב הרבה כסף לפריץ
.ואין, אין, לא יכול, לא מצליח להחזיר

205
00:19:55,513 --> 00:19:56,810
.הוא לא מצליח להחזיר

206
00:19:57,944 --> 00:19:59,830
עד שהפריץ
כבר נמאס לו

207
00:20:01,015 --> 00:20:02,890
והוא מחליט
לשלוח שליחים

208
00:20:03,003 --> 00:20:03,993
לשבור את
.כל החנות

209
00:20:04,061 --> 00:20:04,972
:הוא אומר
נמאס לי כבר

210
00:20:05,033 --> 00:20:05,803
,מהיהודי הזה

211
00:20:05,827 --> 00:20:07,729
אני רוצה
.להרוג אותו

212
00:20:07,870 --> 00:20:09,163
שולח שליחים

213
00:20:09,340 --> 00:20:10,732
.והם הורסים את כל החנות

214
00:20:10,806 --> 00:20:13,710
!היהודי מגיע בבוקר, לא מאמין

215
00:20:14,166 --> 00:20:18,535
עד שאני חייב כסף, אפילו אני עכשיו צריך
?גם לתקן את כל החנות. מה אני עושה

216
00:20:18,836 --> 00:20:22,547
,בא הביתה שבור ורצוץ
,אומרת לו אשתו: תשמע

217
00:20:22,873 --> 00:20:24,100
,יש לנו צדיק

218
00:20:24,775 --> 00:20:26,510
.האוהב ישראל מאפטא

219
00:20:26,830 --> 00:20:29,815
?מגיע שבת הגדול, ובשבת הגדול מה יש

220
00:20:29,920 --> 00:20:32,270
.יש את הדרשה של הרב של שבת הגדול

221
00:20:32,633 --> 00:20:34,486
.תלך לדרשה ושם תתחזק

222
00:20:34,934 --> 00:20:41,008
.טוב, הוא מגיע לדרשה, מלא מפה לפה
,הרב מתחיל את הדרשה שלו

223
00:20:41,458 --> 00:20:44,420
:פתאום הוא עוצר והוא אומר

224
00:20:44,806 --> 00:20:49,169
תשמעו, רבותיי, פעמיים בתפילה כתוב
,"גאולת ישראל"

225
00:20:49,944 --> 00:20:53,563
,"פעם אחת בתוך התפילה, "גואל לישראל

226
00:20:53,920 --> 00:20:58,676
:פעם אחת לפני שמונה עשרה
."ברוך אתה השם, גאל ישראל"

227
00:20:58,800 --> 00:21:00,153
?למה פעמיים

228
00:21:00,892 --> 00:21:04,860
,אז הוא אומר: "גאל ישראל" זה בעבר
,השם גאל אותנו ממצרים

229
00:21:05,587 --> 00:21:09,661
,"אבל "גואל ישראל
,זה השם גואל אותנו עכשיו

230
00:21:10,227 --> 00:21:11,316
.ברגע הזה

231
00:21:11,686 --> 00:21:17,163
,ומי שגואל את ישראל עכשיו
הוא יגאל את היהודי שחייב כסף לפריץ

232
00:21:17,852 --> 00:21:21,130
.וברגע הזה ישלח לו גאולה וישועה שלמה

233
00:21:21,975 --> 00:21:25,335
:שומע את זה מוישל'ה שלנו, אומר

234
00:21:26,461 --> 00:21:28,600
!רגע, זה אני. אני חייב כסף לפריץ

235
00:21:29,120 --> 00:21:32,855
,ואז הוא חוזר הביתה והוא כולו שמח
:הוא מתחיל לשיר

236
00:21:32,916 --> 00:21:36,707
מי שגואל ישראל עכשיו הוא גואל

237
00:21:37,110 --> 00:21:41,329
מי שגואל ישראל עכשיו הוא גואל

238
00:21:41,956 --> 00:21:46,123
מי שגואל ישראל עכשיו הוא גואל

239
00:21:46,449 --> 00:21:49,624
.הוא יגאל אותנו

240
00:21:49,710 --> 00:21:53,218
וככה הוא רץ הביתה ושר
ולוקח את הילדים על הכתפיים ואת אשתו

241
00:21:53,298 --> 00:21:56,178
,ומתחיל לרקוד. והוא שמח
.בטוח תהיה גאולה

242
00:21:56,867 --> 00:21:59,766
בינתיים הפריץ אומר: טוב, אני אראה
.מה קורה עם היהודי הזה

243
00:21:59,864 --> 00:22:04,695
:שולח אליו שליחים, אומרים
!הוא משוגע לגמרי, הוא רוקד משמחה

244
00:22:05,193 --> 00:22:08,283
הוא אומר: טוב, כסף ממנו
.אני לא אוכל לקבל ככה

245
00:22:08,660 --> 00:22:11,390
.קורא לו מיד, מוישל'ה מגיע

246
00:22:11,926 --> 00:22:13,132
,הוא אומר לו: תשמע, מוישל'ה

247
00:22:14,166 --> 00:22:19,058
אני אביא לך אשראי, לך תקנה
קצת יין באשראי, תמכור

248
00:22:19,220 --> 00:22:23,280
וככה לאט לאט תוכל להחזיר לי את החוב
.וגם לפרנס את המשפחה

249
00:22:24,030 --> 00:22:26,744
,וככה היה, היה ממש מעל הטבע

250
00:22:26,904 --> 00:22:31,913
,הוא התחיל למכור וקנה ומכר, קנה ומכר
ותוך כמה ימים הוא החזיר גם את החוב

251
00:22:32,258 --> 00:22:34,720
.ועוד נשאר לו כסף

252
00:22:35,353 --> 00:22:39,329
ואת הכסף הזה הוא לקח
ובא לאוהב ישראל מאפטא

253
00:22:39,366 --> 00:22:43,643
ואומר לו: הכסף הזה הוא שייך למי
.שגואל ישראל עכשיו

254
00:22:44,664 --> 00:22:47,729
:ואז הוא שר להשם את ההודיה להשם

255
00:22:48,966 --> 00:22:57,600
ולהגיד בבוקר, בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות

256
00:22:58,141 --> 00:23:06,861
להגיד בבוקר, בבוקר חסדך
.ואמונתך בלילות

257
00:23:07,593 --> 00:23:10,873
,וככה אנחנו מסיימים בעצם
,שבת הגדול זו שבת של גאולה

258
00:23:11,175 --> 00:23:14,381
הישועה שלנו מגיעה רק ברגע
:שאנחנו מחליטים

259
00:23:14,492 --> 00:23:20,283
השם יתברך, אתה גואל אותנו עכשיו
ואנחנו מאמינים בך - ואז הישועה באה

260
00:23:20,670 --> 00:23:23,415
.ברגע אחד, כמו הסיפור הזה שלנו
.מדהים-

261
00:23:23,846 --> 00:23:24,689
.מדהים

262
00:23:25,747 --> 00:23:30,812
אני רוצה לפנות, ברשותכם, למי שבזכותו
,נגמר מלאי הספרים בהידברות

263
00:23:30,923 --> 00:23:33,809
."וצחקת בחגיך"
...ישתבח שמו, כן, בזכות ה-

264
00:23:33,846 --> 00:23:36,763
?יעקב חמו היקר, מה שלומך
.ישתבח שמו לעד-

265
00:23:36,800 --> 00:23:39,052
,מה זה כיף לי להיות פה
במיוחד עם הזמר הנפלא הזה

266
00:23:39,107 --> 00:23:39,876
,והנהדר הזה

267
00:23:39,956 --> 00:23:43,704
והוא גם מגלה לנו כישרונות שלא ידענו
.עם הגיטרה. -עם הגיטרה

268
00:23:43,735 --> 00:23:47,021
,ויאיר פעם דיבר איתי בטלפון והוא לא זוכר
...אבל ברוך השם, כל אחד

269
00:23:47,076 --> 00:23:48,110
,והרב ארם צובא שפה איתנו

270
00:23:48,313 --> 00:23:52,873
וכמובן, אם לא הזמר מספר אחת בארץ
.לדעתי היום

271
00:23:53,680 --> 00:23:56,473
...היום. -היום ו
.בארץ-

272
00:23:56,523 --> 00:23:58,498
.לא יודע, אולי מישהו עוד יקום, אני לא יודע

273
00:23:59,047 --> 00:24:02,100
,לא, סתם, אבל יש שאלה, באמת
,שואלים, אתה יודע

274
00:24:02,596 --> 00:24:04,800
?למה אפיקומן לא מחפש את עצמו בפסח

275
00:24:05,224 --> 00:24:06,393
...כי הוא מצה

276
00:24:07,735 --> 00:24:11,366
...אבל באמת, אני
,אתה דיברת על מצות ודברים כאלה

277
00:24:11,452 --> 00:24:14,344
?שאלו אותי פעם אחת: למה במצות יש חורים

278
00:24:14,836 --> 00:24:16,233
.אז אמרתי לו: כי אנחנו בני חורין

279
00:24:17,643 --> 00:24:21,501
,לא, אבל אני רק רוצה להגיד לכם סתם
,שעכשיו, אתה יודע, ניקיונות וזה

280
00:24:21,850 --> 00:24:23,864
...ואיך אומרים? אני
בדיוק אשתי

281
00:24:23,938 --> 00:24:25,193
,סיימה לנקות לפסח

282
00:24:25,490 --> 00:24:27,033
ובטעות נכנסתי
,עם פיתה הביתה

283
00:24:27,150 --> 00:24:28,430
,וזהו, דוקטור
.זה מה שאני זוכר

284
00:24:30,215 --> 00:24:32,916
,אבל באמת, שואלים אותי באמת
כאילו, למה עושים באמת

285
00:24:33,938 --> 00:24:35,458
?ניקיונות בפסח עם עיתונים

286
00:24:36,750 --> 00:24:38,664
כי עם עיתונים מוציאים 
.את כל הלכלוך החוצה

287
00:24:38,818 --> 00:24:40,129
.הבנת? זה הזה

288
00:24:40,209 --> 00:24:43,606
אבל ישתבח שמו לעד, אני רוצה לספר
,איזה סיפור, ברשותכם

289
00:24:43,680 --> 00:24:47,778
,איזה משהו שככה, ששמעתי
,זה גם קשור בכלל לכל האווירה הזאת פה

290
00:24:47,840 --> 00:24:51,550
עם הסיפור
,של הרב ישראל שטרנליב

291
00:24:52,935 --> 00:24:54,904
.היה פעם אחת איזה יהודי ברוסיה

292
00:24:54,966 --> 00:24:57,052
אתם יודעים, ברוסיה פעם
?הייתה תקופה כזאת שאיך אומרים

293
00:24:59,446 --> 00:25:02,523
,"אסורה הייתה דת, מי שהיה רק אומר "דת
...היו ישר זה

294
00:25:02,578 --> 00:25:05,618
היה מה שנקרא יהודי שממש רצה
,לחגוג את פסח ולא הייתה לו האפשרות

295
00:25:05,649 --> 00:25:07,273
...לא היו מצות, לא היה
.אי אפשר להשיג כלום

296
00:25:07,741 --> 00:25:12,400
,ופתאום, פעם אחת איזה שני אנשים
.איך אומרים... עם כיסוי פנים

297
00:25:12,436 --> 00:25:13,740
.איך זה נקרא? -רעולים

298
00:25:13,821 --> 00:25:14,996
.רעולי פנים, כן

299
00:25:15,101 --> 00:25:16,658
תפסו אותו ופשוט לקחו אותו

300
00:25:16,740 --> 00:25:20,947
והכניסו אותו לתוך מקום, והוא התחיל להרגיש
.שהוא יורד לתוך מדרגות למטה

301
00:25:21,347 --> 00:25:24,541
ופתאום הוא פותח את העיניים והוא רואה שולחן

302
00:25:25,704 --> 00:25:28,726
,'שיושבים שם ב- ח
שולחן ענק ענק ענק

303
00:25:29,150 --> 00:25:33,630
,שבסוף יושב אדם
,רב עם זקן כזה לבן גדול

304
00:25:34,073 --> 00:25:39,175
,כולו הדרת פנים
.ומורידים לו את הכיסוי של הראש

305
00:25:39,200 --> 00:25:41,587
.והוא מסתכל והוא לא מבין איפה הוא
,הוא חושב שהוא בחלום

306
00:25:41,661 --> 00:25:46,578
:כי תחשבו עכשיו, אמרו לו
?אתה יודע שעכשיו זה פסח

307
00:25:47,341 --> 00:25:48,763
.הוא היה בשוק, הוא לא הבין מה קורה איתו

308
00:25:50,720 --> 00:25:53,581
?ואז אמרו לו: אתה יהודי
.אומר להם: כן, אני יהודי

309
00:25:53,932 --> 00:25:55,846
.אז אומרים לו: שב בבקשה

310
00:25:56,615 --> 00:26:00,067
.נכנס, ישב והתחילו את ההגדה של פסח

311
00:26:00,910 --> 00:26:05,587
וברוך השם אכלו גם בשר
,ובסוף הסעודה אמרו לו, לאותו יהודי הזה

312
00:26:05,630 --> 00:26:06,492
...אמרו לו

313
00:26:08,929 --> 00:26:11,858
הגישו גם כוס חלב
.ונתנו לכל אחד לשתות

314
00:26:11,938 --> 00:26:13,723
.והרב אומר: בכבוד, לשתות כוס חלב

315
00:26:13,796 --> 00:26:14,867
,כולם שותים

316
00:26:15,113 --> 00:26:18,689
.והוא לא מבין... הוא לא שותה

317
00:26:18,781 --> 00:26:20,732
.אומר לו הרב: בכבוד, תשתה כוס חלב

318
00:26:20,787 --> 00:26:26,566
?אומר לו: מה זה? זה יהודים פה
?אבל עכשיו אכלנו בשר... איזה חלב

319
00:26:27,421 --> 00:26:30,215
.והוא ככה לא הבין את זה, אז הוא לא שתה

320
00:26:30,258 --> 00:26:32,818
.אמר לו הרב: בכבוד, תשתה
?אמר לו: מה לשתות? מה לשתות

321
00:26:33,563 --> 00:26:37,636
הוא לא ידע כאילו, עכשיו אכלנו בשר. מה, אתה
?לא יודע שאסור לשתות חלב ובשר, שש שעות

322
00:26:38,326 --> 00:26:41,844
,אמרו לו: הרב אומר לך לשתות חלב
.תשתה חלב

323
00:26:42,025 --> 00:26:44,960
אומר: מה פתאום. אנחנו יהודים
.או לא יהודים? אני לא מבין את הדבר הזה

324
00:26:45,784 --> 00:26:47,556
?אתה שותה או לא
!לא, לא שותה

325
00:26:47,870 --> 00:26:50,190
.אנחנו נהרוג אותך
!תהרגו אותי-

326
00:26:50,375 --> 00:26:52,676
,הוא נכנס לאורות
...אתה יודע, הוא לא היה עכשיו איזה

327
00:26:52,738 --> 00:26:55,169
.אבל היה לו משהו
והוא ככה תפסו אותו

328
00:26:55,347 --> 00:26:58,972
?ושמו עליו סכין, ככה פה, איך אומרים

329
00:26:59,316 --> 00:27:02,116
.מונח על צווארו
."אל יימנע מן הרחמים"-

330
00:27:02,566 --> 00:27:03,556
,אמר: אם אתה לא שותה

331
00:27:03,612 --> 00:27:05,200
,עכשיו יש לך הזדמנות אחרונה
,אם אתה לא שותה עכשיו את החלב

332
00:27:05,292 --> 00:27:07,200
.אנחנו הורגים אותך
!תהרגו אותי-

333
00:27:08,676 --> 00:27:13,464
,באותו רגע הורידו את הסכין
.כולם מחאו לו כפיים, הוא לא הבין מה קרה

334
00:27:13,544 --> 00:27:16,824
,אמרו לו: אנחנו חשבנו שאתה בעצם לא יהודי

335
00:27:17,169 --> 00:27:20,492
.חשבנו שאתה לא יהודי
ובעצם אחת הסיבות שרצינו לבדוק אותך

336
00:27:20,547 --> 00:27:23,692
אם אתה באמת יהודי
.זה אם אתה תשתה מהחלב

337
00:27:24,006 --> 00:27:25,692
,למרות שכולם שתו פה, זה חלב שקדים

338
00:27:26,326 --> 00:27:30,239
.אבל בגלל שלא שתית את החלב
אם היית שותה את החלב, היינו הורגים אותך

339
00:27:30,466 --> 00:27:31,889
.כי היינו יודעים שאתה בוודאי לא יהודי

340
00:27:32,196 --> 00:27:38,320
להראות לכם שיהודי, כשהוא שומר
על העקרונות, על מה שהקב"ה ציוה עד הסוף

341
00:27:38,480 --> 00:27:41,692
זה דווקא מה שיציל אותו
ומה שנראה לעומת זאת הפוך

342
00:27:41,987 --> 00:27:44,307
.זה בדיוק הטעות של הרבה אנשים
.מדהים-

343
00:27:44,381 --> 00:27:47,784
.אתה הצלחת לעבוד עליי
,אני רגיל בדרך כלל שיש איזה קנצ' ככה

344
00:27:47,895 --> 00:27:49,513
.אבל סיפור מדהים ויפה

345
00:27:49,766 --> 00:27:51,920
.מיד יצטרף אלינו הרב מרדכי לוי

346
00:27:51,969 --> 00:27:56,264
אבל אני שוב רוצה לבקש מאור
?להנעים בקולו. מה תשיר לנו

347
00:27:56,843 --> 00:27:59,249
."האמת שאני אשיר את "נחמוני

348
00:27:59,440 --> 00:28:01,501
."נחמוני תפילותיי ודמעותיי"

349
00:28:01,720 --> 00:28:04,350
.אם אפשר בקשה אחת
,אני יודע שזה ככה פתאום בא

350
00:28:04,400 --> 00:28:06,049
אבל אני רוצה שתשיר איתי
.את השיר הזה

351
00:28:07,095 --> 00:28:09,107
.בשמחה
.אני חולה על הביצוע שלך פשוט-

352
00:28:09,378 --> 00:28:10,510
.ואני חולה עליך

353
00:28:10,584 --> 00:28:13,686
,אני רוצה להגיד עוד משהו
כל החיים שלי אני רק לומד מזמרים

354
00:28:13,938 --> 00:28:15,686
,ואני מקשיב להם בבית
.אני לא יודע הכול

355
00:28:16,947 --> 00:28:22,676
"אתה הזמר היחידי שהוא חוזר לי תמיד ב"ריפיט
.ואני לא מצליח לעשות מה שהוא עשה

356
00:28:22,966 --> 00:28:24,203
.אבל אל תדאג, נגיע לזה

357
00:28:25,530 --> 00:28:28,073
.בעזרת השם
!נחמוני", מחיאות כפיים"

358
00:31:48,073 --> 00:31:49,520
.מגיע לו מחיאות כפיים

359
00:31:49,580 --> 00:31:51,735
.אור בן עטר. -תודה

360
00:31:55,446 --> 00:31:58,646
.הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי היקר והאהוב

361
00:31:58,744 --> 00:32:01,113
.ברוכים הבאים
.ברוכים הנמצאים לכולם-

362
00:32:01,741 --> 00:32:04,867
,אנחנו עוד נשמע אותך
.הרב מרדכי היקר, בהמשך התוכנית

363
00:32:05,076 --> 00:32:07,987
אבל אני רוצה
.להפנות את השאלה לרב ארם צובא

364
00:32:08,221 --> 00:32:11,686
אתה בעצם שותף בפרויקט שנקרא
,שבתות בקהילה

365
00:32:11,766 --> 00:32:16,937
ואתם מטעם הידברות פוקדים את קהילות ישראל
.בכל רחבי הארץ ובעולם

366
00:32:16,946 --> 00:32:19,284
?מה ההתרשמות שלך משבתות כאלה

367
00:32:20,252 --> 00:32:25,015
,טוב, אני חייב לציין ראשית
שקודם כול כשאני מגיע לשבתות כאלה בקהילה

368
00:32:25,064 --> 00:32:26,190
.אני בעצמי מתחזק

369
00:32:27,489 --> 00:32:33,803
,לראות את הצימאון
לראות את החשק, לראות את ההקשבה

370
00:32:34,080 --> 00:32:36,516
בכל מקום ומקום שאנחנו מגיעים אליו

371
00:32:36,873 --> 00:32:38,147
.זה דבר שלא ייאמן

372
00:32:38,504 --> 00:32:42,707
,אנחנו גם עושים כנסים וגם עושים חוגי בית
,אבל כשאתה מגיע לשבת קהילה

373
00:32:42,966 --> 00:32:44,916
.קודם כול אתה מאחד את הקהילה גם כן

374
00:32:45,021 --> 00:32:49,255
מגיעים אנשים גם כן שלא מגיעים בדרך כלל
לבתי הכנסיות במשך השבוע

375
00:32:49,704 --> 00:32:57,772
ובמשך כל השבת זה הרצאות, זה הווי
ושמחה ועונג שבת, באמת ליכוד של הקהילה

376
00:32:58,086 --> 00:33:00,861
.והתחזקות בצורה בלתי רגילה

377
00:33:02,467 --> 00:33:05,489
סתם לדוגמה, דבר קטן
,שהיה לא מזמן באחת הקהילות פה

378
00:33:05,563 --> 00:33:09,433
,דווקא לא רחוק מפה
,הגיע אליי אדם בבוקר, יהודי בבוקר בתפילה

379
00:33:09,507 --> 00:33:14,560
,חיכה ככה בתפילה בדלת
,אדם שלא נראה ששומר תורה ומצוות

380
00:33:14,972 --> 00:33:19,483
,והוא אמר לי: תשמע, אני כל הלילה לא ישנתי
,בכיתי כל הלילה בדמעות

381
00:33:19,981 --> 00:33:26,400
מה שעשית לי, הדלקת לי את הנשמה היהודית
שבלב. וזה אחד מני רבים של סיפורים של אנשים

382
00:33:26,467 --> 00:33:32,633
שבאמת בקהילה אנחנו עושים ורצים ועושים
.את זה באמת בצורה כל כך כל כך יפה

383
00:33:32,732 --> 00:33:36,880
אגב, יש עכשיו איזה מיזם חדש
.שהידברות נכנסת אליו גם כן

384
00:33:37,796 --> 00:33:41,686
,ודאי שהרב לוי ידבר עליו
אבל מיזם חדש של השתתפות גם כן

385
00:33:41,741 --> 00:33:47,716
עם הקהילה עצמה
באיזה נושא של ריהוט, נושא של השתתפות

386
00:33:47,778 --> 00:33:49,255
,בכל מיני הוצאות של בית הכנסת

387
00:33:50,190 --> 00:33:53,440
,מיזם אדיר, מאוד אדיר
,שכל מקום שאנחנו הולכים אליו

388
00:33:53,501 --> 00:33:57,304
משתתפים במין הגרלה כזאת
.שהקהילה יכולה לזכות בדבר

389
00:33:58,707 --> 00:34:01,292
.אין ספק, זה דבר מאוד מאוד מבורך

390
00:34:01,415 --> 00:34:05,698
,אנחנו מגיעים לכל מקום
.זה גם בצורה מאוד מאוד קלה לקהילה

391
00:34:06,209 --> 00:34:08,990
לא צריכים לקחת מקום
,ולא צריכים בית כנסת מוכן

392
00:34:09,033 --> 00:34:11,224
,הקהילה נמצאת שמה
,האנשים נמצאים שמה

393
00:34:11,513 --> 00:34:13,476
,הרב נמצא שמה
.האנשים של המקום

394
00:34:13,723 --> 00:34:18,129
פשוט מגיעים לשם
,ובמשך כל השבת פשוט סמינר, אפשר להגיד

395
00:34:18,240 --> 00:34:19,089
.סמינר בשבת

396
00:34:19,206 --> 00:34:20,867
מדהים. אני כבר סיפרתי
באחת התוכניות

397
00:34:20,910 --> 00:34:24,036
,שאני השתתפתי
,דווקא בירושלים

398
00:34:24,769 --> 00:34:30,966
,הייתי נוכח בבית הכנסת
.כמדומני בארמון הנציב, שאתם הייתם שמה. -כן

399
00:34:31,046 --> 00:34:33,864
.הייתה שבת לעילא ולעילא
,ממש ככה, כמו שהרב מספר

400
00:34:34,209 --> 00:34:37,218
איחוד של הקהילה
.וזה הווי אחר לגמרי. -כן

401
00:34:37,353 --> 00:34:39,421
,זו יכולה להיות אותה קהילה כל השבוע
,כמו שהרב אמר

402
00:34:39,520 --> 00:34:42,960
,אבל בהחלט זה נכון
אורחים בחוץ ועוד אורחים מהידברות

403
00:34:43,015 --> 00:34:46,633
,שמגיעים ומאירים את בית הכנסת
.'ב-ע' וב-א

404
00:34:46,880 --> 00:34:49,353
,וכמובן גם ללא תשלום
.זה חשוב לומר

405
00:34:49,452 --> 00:34:50,264
.זה ללא תשלום

406
00:34:50,492 --> 00:34:55,618
גבאי בתי הכנסת ששומעים אותנו
או הצופים היקרים, אפילו אחד מהמתפללים

407
00:34:55,950 --> 00:34:58,750
,יכול בתיאום עם הגבאי
.אנחנו מגיעים

408
00:34:59,027 --> 00:35:04,043
כבוד הרב ארם צובא שליט"א
.ועוד רבנים טובים, ברוך השם, אחד אחד

409
00:35:04,338 --> 00:35:08,664
,וכפי שהוא אמר באמת
אנחנו ממש שמחים להגיע לכל מקום ומקום

410
00:35:08,744 --> 00:35:09,876
.ולתת מה שאנחנו יכולים

411
00:35:10,018 --> 00:35:12,270
.פשוט סמינר בשבת אחת

412
00:35:12,584 --> 00:35:13,913
.יפה מאוד, יפה מאוד

413
00:35:14,320 --> 00:35:15,649
?מה תספר לנו, הרב

414
00:35:15,907 --> 00:35:20,018
טוב, אנחנו נמצאים בשבת הגדול
,אז האמת היא שבהידברות

415
00:35:20,123 --> 00:35:21,760
.אפשר לומר, כל שבת היא שבת הגדול

416
00:35:21,889 --> 00:35:25,052
,נכון מאוד. -אנחנו, ברוך השם
,כל שבת, בזכות התוכנית שלך

417
00:35:25,132 --> 00:35:28,393
,רבי יובל היקר והצוות הנפלא
.מענגים את השבת

418
00:35:28,436 --> 00:35:32,160
.אני מקבל המון פידבקים על התוכנית היקרה הזאת
באמת שאנשים מאוד נהנים

419
00:35:32,387 --> 00:35:36,369
מהפאנל המרשים והמתחלף
.וממש מגוון

420
00:35:36,658 --> 00:35:41,169
.אנחנו נמצאים ממש אוטוטו
.הרבה בזכותך, הרב. -בזכות כולנו-

421
00:35:41,912 --> 00:35:44,760
,בורא עולם, ברוך השם
.זיכה את כולנו לזכות את עם ישראל

422
00:35:44,904 --> 00:35:49,064
.אני חייב לספר שאני כל כך שמח בך, הרב

423
00:35:49,336 --> 00:35:52,624
אני רואה את הצורה
,שאתה לוקח את התוכנית בקשב רב

424
00:35:52,792 --> 00:35:54,944
,בכזו אדיקות
ואיך אתה מכין את הדברים

425
00:35:55,016 --> 00:35:57,528
.ואתה כל הזמן דרוך
אני רואה אותו מאחורי הקלעים

426
00:35:58,088 --> 00:36:02,496
.מוכן ונכון, שש אלי קרב כל הזמן
.יישר כוח הרב, חילך לאורייתא

427
00:36:02,672 --> 00:36:06,056
,אמן, וכן למר
.לכל הצוות היקר, לכל עם ישראל

428
00:36:06,144 --> 00:36:09,528
.אנחנו נמצאים בשבת הגדול
שבת הגדול, הרב קודם הסביר

429
00:36:09,600 --> 00:36:14,088
את העניין של הנס הגדול
שקרה לעם ישראל שלקחו את העבודה הזרה

430
00:36:14,176 --> 00:36:16,976
.של המצרים ולא עשו להם שום דבר
.זה היה פחד אימים

431
00:36:17,216 --> 00:36:20,808
.היינו סך הכול, עדיין היינו עבדים
.כן, עדיין לא שוחררנו ממצרים

432
00:36:21,400 --> 00:36:25,168
אבל אני רוצה לתת איזה פן נוסף
.לגבי שבת הגדול

433
00:36:26,136 --> 00:36:32,928
למעשה, כתוב שעם ישראל נצטווה
.בשתי מצוות, שזו הייתה הזכות שלהם לצאת ממצרים

434
00:36:33,016 --> 00:36:35,184
,כמו שכתוב בהגדה של פסח
:שנקרא בעזרת השם

435
00:36:35,712 --> 00:36:39,416
,ואומר לך בדמייך חיי"
."ואומר לך בדמייך חיי

436
00:36:39,736 --> 00:36:44,056
,בזכות שני סוגי דם
.מסירות נפש, ניצלנו

437
00:36:44,288 --> 00:36:46,744
?מה זה היה
.דם אחד זה דם קורבן הפסח

438
00:36:46,840 --> 00:36:53,008
נצטווינו לשחוט את הקורבן
.ואת הדם למרוח על המשקוף, על המזוזה

439
00:36:53,264 --> 00:36:56,896
.ודם שני זה היה דם של ברית מילה

440
00:36:57,232 --> 00:36:58,848
.למעשה, זה מאוד מסוכן

441
00:36:58,960 --> 00:37:03,312
,קודם כול, לשחוט את הקורבן
.שזו העבודה זרה, זה ודאי מסוכן

442
00:37:03,936 --> 00:37:05,736
.עלולים להרוג אותנו
!?מה אנחנו עושים

443
00:37:06,016 --> 00:37:09,864
.דבר שני, אנחנו רוצים לצאת ממצרים
.הרי לא הסכימו שנצא ממצרים

444
00:37:09,944 --> 00:37:14,160
:איך אמרו? כמו שיש סטיקר היום בצבא
."ממצרים יוצאים רק על אלונקה"

445
00:37:14,776 --> 00:37:17,792
?אין שחרורים, מה זאת אומרת
?מי יוצא ממצרים

446
00:37:17,896 --> 00:37:21,040
.ארץ מלאה בכישופים
.ממצרים אף אחד לא יצא

447
00:37:21,368 --> 00:37:23,816
.מצרים, גם האותיות מסמלות

448
00:37:24,128 --> 00:37:26,056
,ה-מ' הראשונה היא פתוחה
.אתה נכנס

449
00:37:26,130 --> 00:37:30,408
,ה-מ' האחרונה היא סגורה
.אין יציאה. אי אפשר לצאת, אי אפשר לצאת

450
00:37:31,010 --> 00:37:34,896
.אז זה היה ממש מסוכן
ועושים ברית מילה, ידוע, עוד אנשים מבוגרים

451
00:37:34,944 --> 00:37:37,656
,עושים ברית מילה
.הם חולים, חלשים

452
00:37:37,880 --> 00:37:41,120
איך הם יוכלו בכלל לצאת
?והמצרים יתנפלו עליהם

453
00:37:41,336 --> 00:37:42,768
.זו הייתה מסירות נפש אדירה

454
00:37:43,136 --> 00:37:47,688
,אז שואלים: מאיפה היה באמת את הכוח
,את העוצמה, את הביטחון העצמי

455
00:37:47,760 --> 00:37:51,904
את האמונה החזקה לקחת עבודה זרה
?ולשחוט אותה

456
00:37:52,328 --> 00:37:56,040
?לעשות ברית מילה
.ואלו שתי מצוות שבאמת עוצמתיות

457
00:37:56,336 --> 00:38:00,424
אלא אומרים, זה בזכות איש אחד
.שקראו לו גדול

458
00:38:00,800 --> 00:38:05,320
?מי זה האיש הגדול
.כתוב: האדם הגדול בענקים

459
00:38:05,416 --> 00:38:08,600
?כתוב: מי זה היה האדם הגדול בענקים
?מי זה היה

460
00:38:08,840 --> 00:38:10,120
.אברהם אבינו

461
00:38:10,312 --> 00:38:13,392
אברהם אבינו נקרא
.האדם הגדול בענקים

462
00:38:13,552 --> 00:38:17,016
,אנחנו אומרים שבת הגדול
,"כך אומר בספר "ראשי בשמים

463
00:38:17,392 --> 00:38:19,704
,על שם אברהם אבינו
,שהוא היה הגדול

464
00:38:19,960 --> 00:38:24,096
הוא נתן לנו את הכוח ואת העוצמה
.לעשות את שני הדברים הללו

465
00:38:24,160 --> 00:38:27,336
אברהם אבינו הוא היה הראשון
.ששבר את העבודה הזרה

466
00:38:27,856 --> 00:38:31,624
כולנו יודעים את הסיפור
.שהוא היה אצל תרח, אבא שלו, שבר את הפסלים

467
00:38:31,904 --> 00:38:36,136
אברהם אבינו היה הראשון
.שמל את עצמו ברית מילה

468
00:38:36,336 --> 00:38:41,768
אלו שתי המצוות שהאיש הגדול שנקרא גדול
,הוא זה שעשה והוא זה שאנחנו צאצאיו

469
00:38:41,872 --> 00:38:43,144
.נתן לנו את הכוח

470
00:38:43,280 --> 00:38:48,088
לפי זה נבין עוד דבר מיוחד
.שיש בפסח, שכמעט אין אותו בשום חג אחר

471
00:38:48,368 --> 00:38:52,936
ידוע שיש מצווה חשובה בפסח
.לתת קמחא דפסחא

472
00:38:53,400 --> 00:38:58,480
.אין שום חג שיש מצווה מיוחדת
,תמיד צריך לתת צדקה, לעזור לאנשים

473
00:38:58,680 --> 00:39:00,864
:אבל בפסח כתוב
.זו מצווה חשובה

474
00:39:00,960 --> 00:39:03,432
,אם לא קיימת את זה
.לא שווה כל הפסח שלך

475
00:39:03,728 --> 00:39:07,280
,מה העניין לתת מעות חיטין
?קמחא דפסחא דווקא בפסח

476
00:39:07,616 --> 00:39:12,464
.אלא אומר: אנחנו דבקים בזכותו של אברהם אבינו
.זה כל חג הפסח, זה מהותו

477
00:39:12,576 --> 00:39:17,600
הרי בורא עולם הבטיח לאברהם אבינו
ש"וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי

478
00:39:17,712 --> 00:39:19,360
."ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"

479
00:39:19,560 --> 00:39:23,288
,ולכן זכינו גם לצאת ממצרים
,וכמו שהסברנו על שתי המצוות הללו

480
00:39:23,752 --> 00:39:27,304
אז הוא אומר: אברהם אבינו
.הוא היה הראשון שהכניס אורחים

481
00:39:27,416 --> 00:39:29,872
.אנחנו אומרים: אנחנו בניו של אברהם אבינו

482
00:39:29,960 --> 00:39:33,424
גם אנחנו, לכן גם בפסח
."כל דכפין ייתי ויכול"

483
00:39:33,472 --> 00:39:36,080
,תמיד חג הפסח לא עושים לבד
.מזמינים אנשים

484
00:39:36,144 --> 00:39:39,336
.ויש מצווה לתת לאנשים
,אברהם אבינו היה מכניס אורחים

485
00:39:39,424 --> 00:39:40,848
.היה לו אוהל הכנסת אורחים

486
00:39:41,240 --> 00:39:44,488
ואגב, גם אנחנו פה בהידברות
,זוכים, ברוך השם

487
00:39:45,312 --> 00:39:50,720
נמצאים עכשיו ממש באמצע
.עיצומו של המבצע הזה - קמחא דפסחא

488
00:39:51,120 --> 00:39:53,880
,לצערי הרב, זה קצת מרגש אותי
,כי אני מכיר את זה מקרוב

489
00:39:54,258 --> 00:39:58,272
ישנן היום בעם ישראל
המון משפחות, המון משפחות

490
00:39:58,600 --> 00:40:01,760
שאנשים כלפי חוץ לא יודעים
.שהמקרר שלהן בבית ריק

491
00:40:02,016 --> 00:40:05,192
,כלפי חוץ הוא הולך
,הוא מחייך, הוא משדר שהכול בסדר

492
00:40:05,296 --> 00:40:06,016
,וזה טוב מאוד

493
00:40:06,064 --> 00:40:08,016
,כך אדם צריך להתנהג
.תמיד לחייך

494
00:40:08,184 --> 00:40:10,616
.אבל בתוך תוכו הוא שבור ורצוץ

495
00:40:10,968 --> 00:40:12,976
.ואלה אנשים שבדרך כלל הם עובדים

496
00:40:13,096 --> 00:40:16,960
,זה לא שהם לא עובדים
,הם עובדים ויש להם משפחה וילדים

497
00:40:17,160 --> 00:40:19,784
,אבל היום כולם יודעים
.יוקר המחיה מאוד מאוד קשה

498
00:40:20,120 --> 00:40:26,384
,היום סל של חג הפסח עולה המון
,אם זה מצות ויין ובשר ודגים

499
00:40:26,560 --> 00:40:28,504
.'שלא לדבר על בגדים וכו

500
00:40:28,560 --> 00:40:32,144
.זה הון תועפות
.מדובר באלפי אלפי אלפי שקלים

501
00:40:32,232 --> 00:40:33,840
.ואנשים קורסים תחת הנטל

502
00:40:34,000 --> 00:40:36,656
,אנחנו מקבלים כל שנה מבול, מבול
,בלי להגזים

503
00:40:36,752 --> 00:40:39,800
אלפים של אנשים שמבקשים
.שנסייע להם

504
00:40:40,168 --> 00:40:42,808
יש פה ועדה מיוחדת
.שמדקדקת על כל מקרה

505
00:40:43,232 --> 00:40:48,928
ואנחנו, בעזרת השם, מקווים
שנוכל לפחות ל-1,700 איש בממוצע

506
00:40:49,128 --> 00:40:50,928
.לתת להם קמחא דפסחא. -וואו

507
00:40:51,088 --> 00:40:54,616
,אני יודע שהצדיק, ראש הארגון
,הרב זמיר כהן שליט"א

508
00:40:54,780 --> 00:40:58,280
הוא בעצמו מפקח על העניין הזה
.ואחראי על הדבר הזה

509
00:40:58,600 --> 00:41:03,048
,וזו גם הזדמנות לצופים היקרים
,שעכשיו צופים בנו ורואים אותנו

510
00:41:03,320 --> 00:41:06,944
כל מי שירצה לזכות במצווה החשובה הזאת
,וליטול חלק

511
00:41:07,136 --> 00:41:13,216
:כתוב בפסוק, בורא עולם מבטיח
.אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך

512
00:41:13,304 --> 00:41:17,552
,יהודי שמשמח משפחה אחרת שאין
,לא תהיה להם שמחה בבית

513
00:41:17,656 --> 00:41:21,696
כי אין לו פשוט את הסכום המינימאלי
- לערוך את החג כראוי

514
00:41:22,088 --> 00:41:24,112
.בורא עולם מבטיח: אני אשמח אותך

515
00:41:24,432 --> 00:41:27,232
לכן כל הצופים היקרים
,שרוצים לקחת חלק במצווה

516
00:41:27,328 --> 00:41:28,176
.יכולים להתקשר

517
00:41:28,272 --> 00:41:30,584
.יש לנו מוקד מיוחד לעניין הזה

518
00:41:30,704 --> 00:41:31,912
.טלפון קליט מאוד

519
00:41:32,040 --> 00:41:37,920
זה 0732221212

520
00:41:38,168 --> 00:41:40,856
זאת אומרת, אתה עושה
.את המצווה אחת-שתיים, אחת-שתיים

521
00:41:45,368 --> 00:41:48,984
אני רוצה לסיים בחוויה שסיפר לי
הרב זמיר כהן בעצמו

522
00:41:49,064 --> 00:41:51,408
.לפני כשנה, בפסח הקודם

523
00:41:51,752 --> 00:41:55,544
,הוא הלך, היה באיזה מקום
ניגש אליו איזה יהודי

524
00:41:55,832 --> 00:42:01,048
וראה אותו, התחיל לבכות ולבכות
.ולנשק לו את היד ולבכות ולבכות

525
00:42:01,152 --> 00:42:02,400
?אמר: מה אתה בוכה
?מה קורה

526
00:42:02,824 --> 00:42:04,592
,הוא אמר: תדע לך, כבוד הרב
.אין לך מושג

527
00:42:04,736 --> 00:42:07,384
עמדתי לפני חג הפסח
.ולא ידעתי מה אני עושה

528
00:42:07,552 --> 00:42:10,264
,לא היה לנו כסף
.לא למצות, לא ליין, לא לכלום

529
00:42:10,320 --> 00:42:13,232
.לא ידענו מה לעשות
.התביישנו, לא ידענו מה יהיה

530
00:42:13,416 --> 00:42:18,560
הוא אומר: כמו מלאך משמיים
הגיע שליח שלכם עם מכתב שלך אישי

531
00:42:18,720 --> 00:42:21,192
,ומישהו המליץ עלינו
.אפילו אנחנו לא ביקשנו

532
00:42:21,264 --> 00:42:25,040
,מישהו שמכיר אותנו המליץ עלינו
.ובזכותך עשינו את חג הפסח. -וואו

533
00:42:25,272 --> 00:42:26,608
.ישתבח שמו. -וואו

534
00:42:26,760 --> 00:42:33,200
הנה, באמת הזדמנות לצופים
.לתרום לקמחא דפסחא

535
00:42:33,256 --> 00:42:38,496
,אנחנו מכירים את המצב
.באמת יש משפחות שבאמת, השם יעזור וישמור

536
00:42:38,784 --> 00:42:40,496
.אור, אני רוצה לחזור אליך

537
00:42:40,872 --> 00:42:44,472
."אנחנו בתוכנית "עונג שבת
.אנחנו דיברנו קצת לפני התוכנית

538
00:42:44,896 --> 00:42:47,040
?מה החוויות שלך משבת

539
00:42:47,512 --> 00:42:51,584
,האמת שאני... שרת לנו קצת לפני
,"כיוונו באלאנס ושרת את "שיר השירים

540
00:42:51,784 --> 00:42:53,152
.נכון? -נכון, נכון

541
00:42:53,472 --> 00:42:57,960
,אני גדלתי, ככה ידעתי לשיר
.ככה ידעתי שאני יודע לשיר בכלל. -מבית הכנסת

542
00:42:58,104 --> 00:43:00,264
.אבא שלי לקח אותי לרב של בית הכנסת

543
00:43:00,520 --> 00:43:03,192
?איפה? באיזו עיר
.בגילה, בירושלים. -בירושלים-

544
00:43:04,040 --> 00:43:07,096
,ונכנסתי לבית הכנסת
,תמיד הייתי, גדלתי במזמורים של בית הכנסת

545
00:43:07,176 --> 00:43:09,456
...אבל אף פעם לא באמת פתחתי את הקול ו

546
00:43:09,960 --> 00:43:13,744
,התביישת. -התביישתי
.גם אתה יודע, ילד צעיר, ואז בגיל 13

547
00:43:13,848 --> 00:43:16,440
?איזה נוסח, סליחה
.מה? -איזה נוסח? -מרוקאי-

548
00:43:17,248 --> 00:43:20,184
...ואז בגיל 13
...וואו וואו אם אתה לא שר טוב-

549
00:43:20,272 --> 00:43:23,320
...וואו וואו אם אתה לא שר טוב

550
00:43:24,512 --> 00:43:31,936
,אז אבא לקח אותי לרב של בית הכנסת
והרב של בית הכנסת שמע אותי שר

551
00:43:32,280 --> 00:43:34,296
.את הפרשה
.פעם היו מקליטים עם הטייפ

552
00:43:34,440 --> 00:43:36,752
שמע את מה שעשיתי

553
00:43:36,832 --> 00:43:38,752
.ושמע את מה שעשיתי, תעשה כמוני

554
00:43:38,912 --> 00:43:40,752
,ואז חזרתי אחרי כמה ימים
.עשיתי כמוהו

555
00:43:42,752 --> 00:43:47,288
:והוא נבהל ממני. הוא אמר לי
.רגע, רגע, תתקשר לאבא שלך שיבוא לפה עכשיו

556
00:43:47,520 --> 00:43:50,728
:ואז כשבאתי, אז הוא אמר לו
.אני אלמד אותו גם פיוט לשבת, יעני

557
00:43:52,120 --> 00:43:55,056
.והאמת, שהוא לימד אותי שיר השירים
.בוא נשמע-

558
00:43:56,040 --> 00:43:57,952
.ככה, סתם
.ספונטני-

559
00:44:28,360 --> 00:44:30,224
?שבתות בקהילה, לא

560
00:44:30,544 --> 00:44:32,912
.יאללה, קדימה, תצטרף אלינו
.מדהים, מדהים. -אפשר לצרף אותו-

561
00:44:33,000 --> 00:44:34,416
.זהו, ממש

562
00:44:35,296 --> 00:44:38,344
,אנחנו עוד נשמע אותך, אור
אבל אני רוצה קודם כול לקבל

563
00:44:38,448 --> 00:44:42,512
.את המתנה שיאיר הכין לי
.אתה הכנת לי מתנה שם, משהו? -במקרה

564
00:44:42,576 --> 00:44:47,320
.אה, במקרה. -הכינותי פה
,הכינותי מראש. -מראש מצות שמורות שלנו-

565
00:44:47,528 --> 00:44:48,672
."של "ברכת הפסח

566
00:44:49,392 --> 00:44:52,024
.המצות מגיעות ככה למשווקים

567
00:44:52,512 --> 00:44:53,928
,זה באמת רציתי לשאול אותך

568
00:44:54,056 --> 00:44:57,616
אתה אומר שאתם בעצם מייצרים
.את המצות מדצמבר. -מדצמבר

569
00:44:57,720 --> 00:45:01,824
איך הן באמת נשארות
?טריות ושמורות? לא מתייבשות להן

570
00:45:01,880 --> 00:45:08,360
אנחנו עוטפים אותן בנייר פרגמנט
.ומכניסים אותן לאריזה

571
00:45:08,448 --> 00:45:10,520
.יש לי חשק ליטול ידיים
.אוקיי-

572
00:45:10,736 --> 00:45:13,600
.מכניסים אותן לאריזה אטומה

573
00:45:15,600 --> 00:45:19,712
בתחילת דבריי אמרתי קמח שמור
,משעת הקציר

574
00:45:20,576 --> 00:45:23,384
?ולמה אנחנו אוכלים מצה שמורה עבודת יד

575
00:45:24,064 --> 00:45:27,640
."יש לנו בתפילות "זכר ליציאת מצרים

576
00:45:27,728 --> 00:45:30,064
,"תמיד אנחנו מזכירים "זכר ליציאת מצרים

577
00:45:30,536 --> 00:45:36,096
ואנחנו רוצים לאכול את המצה שמורה
?עבודת יד דווקא. למה

578
00:45:36,896 --> 00:45:41,880
,כשאנשים עושים את עבודת היד ולא מכונה
."הם זוכרים "זכר ליציאת מצרים

579
00:45:42,312 --> 00:45:49,744
הם כל הזמן עובדים ומתכוונים
."וכל ח"י רגעים אומרים את המשפט "לשם מצות מצווה

580
00:45:49,888 --> 00:45:51,744
.כל שולחן אנחנו עושים

581
00:45:52,336 --> 00:45:56,920
,המצות מגיעות ללקוחות בצורה הזאת
.עטופות

582
00:45:57,216 --> 00:46:01,600
,קל מאוד לאכול אותן
,והכי חשוב שאפשר לאכול

583
00:46:01,688 --> 00:46:02,792
,כמו שאמרתי בתחילת דבריי

584
00:46:04,592 --> 00:46:10,696
כזית. ואת זה הכנסנו
.כבר לפני כ-20 שנה לשוק

585
00:46:11,368 --> 00:46:15,096
פעם היו מוכרים את המצות האלו
.ממש יקרות מאוד

586
00:46:15,312 --> 00:46:17,096
אנחנו הורדנו את המחיר

587
00:46:17,360 --> 00:46:22,296
שיהיה קל ונוח וזול
.ללקוח, שיוכל לקנות את המצות האלה

588
00:46:22,944 --> 00:46:27,480
חשוב לציין שכל לקוח היום יכול לקנות
,את המצות השמורות

589
00:46:27,640 --> 00:46:31,936
.וברוך השם, יש אנשים שמודעים

590
00:46:32,088 --> 00:46:33,936
,יש להם מודעות לנושא של מצה שמורה

591
00:46:34,440 --> 00:46:36,936
ומתפתח בכל הארץ ובכל העולם, כל יהודי

592
00:46:37,240 --> 00:46:39,864
מצווה עליו לאכול בערב ליל הסדר
.מצה שמורה

593
00:46:40,328 --> 00:46:42,272
.ואנחנו מספקים, ברוך השם, לכולם

594
00:46:42,488 --> 00:46:44,376
.טעמו וראו, מה שנקרא
.טעמו וראו-

595
00:46:44,736 --> 00:46:47,888
,יש מצות מכונה, מצות עבודת יד
.מצות שמורות

596
00:46:48,056 --> 00:46:49,888
?מה ההבדל בעצם ביניהן

597
00:46:50,144 --> 00:46:51,416
...כמו שאמרתי
.הסכום-

598
00:46:51,544 --> 00:46:53,984
...מצות מכונה
.הסכום, קודם כול

599
00:46:54,160 --> 00:46:58,560
אנחנו הורדנו את המחיר ממש
.ל-50 אחוז מערך השוק. -וואו

600
00:46:58,616 --> 00:47:01,608
פעם היו מצות שמורות
.עבודת יד 180 ו-200 שקל

601
00:47:01,704 --> 00:47:04,384
.היום ב-70, 80 שקל אתה קונה קילו מצות

602
00:47:06,000 --> 00:47:10,736
בשביל לעשות מצה אחת
.זה עובר בערך איזה 30 ידיים

603
00:47:10,992 --> 00:47:14,736
וואו. -שלושים אנשים מתעסקים
,עם מצה: מהלש, למים, לקמח

604
00:47:14,824 --> 00:47:19,976
,למרדד, למועך, למרדד
עד שנכנס לתנור ויוצא - 30, מעל 30 חבר'ה

605
00:47:20,040 --> 00:47:20,944
.שמחזיקים את המצה

606
00:47:22,352 --> 00:47:26,992
- בין מצת מכונה למצת יד
,מצת מכונה: מכניסים את הקמח

607
00:47:27,064 --> 00:47:28,992
.יוצאת בצד השני מצה

608
00:47:29,312 --> 00:47:32,696
,אצלנו מכניסים קמח
,עובדים, מעבדים אותו ביד

609
00:47:32,896 --> 00:47:39,344
,לשים אותו ביד, מעבדים אותו
עד שמגיע לכל בחור שפותח את המצה עוד יותר

610
00:47:39,416 --> 00:47:41,376
.ועוד יותר עד שנכנס לתנור

611
00:47:41,616 --> 00:47:46,960
,בגלל זה המחיר שלה היה פעם יקר
והפעם אנחנו גם הורדנו בשביל באמת

612
00:47:47,032 --> 00:47:48,184
.להיטיב עם האנשים

613
00:47:48,288 --> 00:47:52,304
חשוב לי מאוד לציין
.שהמצות האלו מגיעות באמת לכולם

614
00:47:52,768 --> 00:47:56,224
,וגם הרבה, כמו שהזכיר הרב
,קמחא דפסחא

615
00:47:56,424 --> 00:48:01,928
,הרבה עמותות, הרבה אנשים, כמו שאני יודע
שיובל מכיר את העמותה שלנו

616
00:48:01,992 --> 00:48:03,928
.ומחלקים את המצות
.אמת, נכון-

617
00:48:04,264 --> 00:48:06,728
אנחנו זוכרים את יובל
,כבר לפני 22 שנה

618
00:48:07,192 --> 00:48:09,128
ועזר לנו בעמותת
,"אמרי בנימין"

619
00:48:09,224 --> 00:48:12,752
,הופיע לפני ילדים יתומים בפורים

620
00:48:13,296 --> 00:48:16,408
,הגיע אלינו וגם עכשיו
,בפעם האחרונה

621
00:48:16,568 --> 00:48:18,344
.הופיע אצלנו בסעודת יתרו

622
00:48:18,696 --> 00:48:20,336
.יובל, אוהבים אותו כולם

623
00:48:20,448 --> 00:48:21,664
.תודה רבה
.באמת אוהבים אותו כולם-

624
00:48:21,768 --> 00:48:23,960
דרך אגב, יאיר היקר
הוא גם אחד האנשים

625
00:48:24,016 --> 00:48:26,408
שגם מסייע לנו בקמחא דפסחא
,של הידברות

626
00:48:26,536 --> 00:48:27,696
.ועל כך גם יישר כוח גדול

627
00:48:27,808 --> 00:48:28,680
.יאיר מסייע לכולם

628
00:48:28,784 --> 00:48:31,856
,הכול בצניעות הוא עושה
.בענווה. -בענוותנות ובנעימות

629
00:48:31,952 --> 00:48:35,000
,שהשם ייתן לו, בעזרת השם
הרבה הרבה שפע, ברכה והצלחה

630
00:48:35,088 --> 00:48:37,000
.בכל מה שהוא עושה
.אמן, אמן, אמן, אמן. -תודה רבה-

631
00:48:37,512 --> 00:48:39,808
.יענקל. -כן, אין לי הרבה זמן
.משהו. -אני יודע-

632
00:48:39,872 --> 00:48:41,808
,קודם כול
.יש הרבה הרבה שמות של מאפיות

633
00:48:41,928 --> 00:48:44,048
קודם כול, אני רוצה להגיד לכם
,שהיום אני מנקה

634
00:48:44,128 --> 00:48:45,528
.אבל תדעו שברוסיה הייתי רופא

635
00:48:45,672 --> 00:48:46,736
.זה קודם כול שתדעו

636
00:48:46,864 --> 00:48:50,872
אבל קודם כול, אני רוצה להגיד לכולם חג שמח
,ולאשכנזים צום קל

637
00:48:50,984 --> 00:48:52,872
.ידוע שאין להם מה לאכול, מסכנים

638
00:48:52,976 --> 00:48:55,472
אבל באמת, אני רוצה להגיד
.עוד משהו אחד

639
00:48:55,608 --> 00:48:57,256
.יש כל מיני שמות של מאפיות

640
00:48:57,520 --> 00:48:59,768
הייתי פעם אחת, עבדתי פעם אחת
."במאפיית "הנביאים

641
00:48:59,872 --> 00:49:01,152
."יש מאפייה כזאת, מאפיית "הנביאים

642
00:49:01,272 --> 00:49:02,736
?מכיר את המאפייה הזאת
.שמעתי עליה-

643
00:49:02,808 --> 00:49:04,736
,אתה יודע, תמיד היו מתחכמים
:תמיד היו אומרים כזה

644
00:49:05,056 --> 00:49:08,904
,איזה בורקס, אתה יודע
?אומר לי: איזה בורקס אני אבחר

645
00:49:09,096 --> 00:49:11,768
.כאילו, בקטע של נביא כזה
.אמרתי לו: בורקס תרד

646
00:49:11,928 --> 00:49:12,856
?הוא אמר לי: איך אתה יודע

647
00:49:12,920 --> 00:49:13,632
.אמרתי לו: תרד ממני

648
00:49:14,480 --> 00:49:16,304
,יש, אתה יודע
."יש גם מאפיית "נאמן

649
00:49:16,464 --> 00:49:17,736
?"מכיר את מאפיית "נאמן

650
00:49:18,016 --> 00:49:19,960
לא הבנתי מה קשורה
.נאמנות לבורקס כאילו

651
00:49:20,104 --> 00:49:24,400
,אבל אז הבנתי, אז הקלוריות נאמנות לך כל החיים
.כי זה לא יוצא מהגוף, הבורקס

652
00:49:24,464 --> 00:49:26,176
,אבל באמת, אני רק, אתה יודע
,פעם אחת אני ואשתי

653
00:49:26,368 --> 00:49:30,048
,במלחמות שאני אנקה את הבית וזה
:אז אשתי אומרת לי

654
00:49:30,110 --> 00:49:30,808
.נו, תעזור לי לנקות וזה

655
00:49:30,856 --> 00:49:33,184
,אז אמרתי לה: יאללה
?מה? כל פעם כשמגיע פסח אני קורבן פסח

656
00:49:33,408 --> 00:49:34,832
?היא אומרת לי: ומה אני
?קורבן תמיד

657
00:49:34,880 --> 00:49:37,864
אז זה סתם, אבל פעם אחת
.עשינו מלחמה כזאת קטנה

658
00:49:37,900 --> 00:49:40,296
.אמרתי לה: בואי נעשה משחק
,בואי נעשה ככה

659
00:49:40,336 --> 00:49:45,440
.בואי נעשה חילוק אותיות
,'את תקבלי את האותיות מ-א' עד כ

660
00:49:45,488 --> 00:49:47,440
.'אני אקבל את האותיות מ-ל' עד ת

661
00:49:47,970 --> 00:49:50,392
בסדר? אלו האותיות שמותר לי להשתמש
.ואלו האותיות שמותר לך להשתמש

662
00:49:50,448 --> 00:49:51,288
.היא אומרת: אין בעיה

663
00:49:51,336 --> 00:49:52,384
?אמרתי: אז אני אתחיל
.כן-

664
00:49:52,504 --> 00:49:54,480
,תגהצי, תשטפי, תורידי את הזבל

665
00:49:55,456 --> 00:49:57,376
.'תבשלי. מתחיל ב-ת

666
00:49:57,432 --> 00:49:58,584
:היא אומרת לי
.רגע, ה-א' שלי? -כן

667
00:49:58,736 --> 00:50:01,200
,אתה תבשל, אתה תשטוף
.אתה תוריד את הזבל, אתה תגהץ

668
00:50:01,768 --> 00:50:03,928
,אבל רק משהו אחד קטן אחרון לסיומת ככה

669
00:50:04,928 --> 00:50:06,888
,שאני רוצה להגיד לכם
?אתם יודעים מה נשתנה

670
00:50:07,056 --> 00:50:07,632
.הכול

671
00:50:08,432 --> 00:50:12,032
.אני סמוך ובטוח, יעקב, שאתה עוזר בבית
.אני יודע, סתם-

672
00:50:12,096 --> 00:50:14,104
.כמו גבר, כמו גבר
.אני רוצה להגיד רק דבר אחד אחרון-

673
00:50:14,208 --> 00:50:15,776
,שבאמת, מחילה

674
00:50:15,992 --> 00:50:17,312
,שזה הכול בשביל ההומור

675
00:50:17,432 --> 00:50:20,168
אבל באמת הדברים הכי רציניים לעשות בפסח

676
00:50:20,224 --> 00:50:20,840
.זה באמת לנקות

677
00:50:20,904 --> 00:50:23,000
גדולי עולם היו עוזבים הכול
ומנקים את הבית

678
00:50:23,080 --> 00:50:24,736
.כי יש בזה מצווה גדולה ועצומה

679
00:50:24,840 --> 00:50:26,744
.אז זה סתם בשביל ההומור
.אני סומך עליך במאה אחוז-

680
00:50:27,040 --> 00:50:29,400
,אני רוצה, ברשותכם
לסיים ברעיון

681
00:50:29,928 --> 00:50:35,304
שקושר בצורה נפלאה
.את ענייני פרשת מצורע עם חג הפסח

682
00:50:36,112 --> 00:50:39,536
חז"ל מלמדים אותנו
שיתרון האדם על הבהמה

683
00:50:39,840 --> 00:50:41,576
,הוא בדעת ובדיבור

684
00:50:41,656 --> 00:50:44,664
,שנאמר: "ויהי האדם לנפש חיה
,"רוח ממללה

685
00:50:45,024 --> 00:50:48,504
,ללמדנו שהאדם ניכר בדיבור
.שמעיד על פנימיותו

686
00:50:48,840 --> 00:50:52,912
,כשהדיבור שלנו אינו נקי
.סימן שאנחנו נושאים בתוכנו קלקול

687
00:50:53,128 --> 00:50:57,560
,בדיוק כמו המצורע
."שמרמז על המילים "מוציא שם רע

688
00:50:57,890 --> 00:51:00,480
?ואיך זה קשור לפסח
אז הנה, אז בואו תראו

689
00:51:00,528 --> 00:51:01,872
.איך זה הכי קשור בעולם

690
00:51:02,144 --> 00:51:05,256
"אותיות "פסח
.הן פה-סח

691
00:51:05,784 --> 00:51:11,952
- "המהות של החג היא "והגדת לבנך
.להגיד, לספר, להעביר את המסר הלאה

692
00:51:12,368 --> 00:51:15,480
.שוב מוטיב הדיבור נכנס לנו לתמונה שוב ושוב

693
00:51:15,856 --> 00:51:21,752
,הפה שלנו, ששח בדברי תורה וחוכמה
.בליל הסדר הקדוש, ובניגוד גמור לפרעה

694
00:51:21,856 --> 00:51:24,384
.אותיות "פה-רע", פרעה

695
00:51:24,976 --> 00:51:29,200
אז מי שאמר שהחיים והמוות ביד הלשון
.ידע מה הוא אומר

696
00:51:29,384 --> 00:51:31,856
.שנזכה להשתמש בכוח הדיבור לחיוב

697
00:51:32,064 --> 00:51:34,256
,אני מודה לכם
,לרב ארם צובא

698
00:51:34,400 --> 00:51:35,608
,ליאיר היקר

699
00:51:35,800 --> 00:51:38,112
,כרגיל, לרב אייל ישראל שטרנליב

700
00:51:38,288 --> 00:51:39,608
,לרב מרדכי לוי

701
00:51:39,696 --> 00:51:42,288
.אור, שנמשיך להתבשם מקולך הנעים
.אמן-

702
00:51:42,688 --> 00:51:43,752
.יעקב חמו

703
00:51:43,840 --> 00:51:45,752
,ותודה רבה לרב אסוס
,שאומנם לא נמצא איתנו

704
00:51:46,424 --> 00:51:47,352
.כבודו איתנו

705
00:51:47,424 --> 00:51:51,728
וברוך השם, בעקבות התוכנית
.הוא עמוס בשיעורי תורה ברחבי הארץ

706
00:51:52,080 --> 00:51:53,784
.אז אנחנו גם לו נאמר תודה

707
00:51:53,936 --> 00:51:58,792
נאמר תודה גם ל"ספיישל פרי" בבני ברק
.על הפירות המעוצבים והמושלמים שהיו על השולחן הזה

708
00:51:59,120 --> 00:52:00,472
,"לפיצוחים מרשת "הטיב

709
00:52:00,632 --> 00:52:02,776
ואחרונים חביבים, אתם הצופים בבית

710
00:52:03,000 --> 00:52:04,568
.ותודה רבה לכם על התגובות

711
00:52:04,656 --> 00:52:05,952
.אנחנו מקבלים את התגובות שלכם

712
00:52:06,064 --> 00:52:07,256
.אנחנו עוברים תגובה-תגובה

713
00:52:07,336 --> 00:52:08,848
,תודה רבה, זה מחמם לנו את הלב

714
00:52:08,912 --> 00:52:11,216
,נותן לנו כוח להמשך העשייה
,להמשך הדרך

715
00:52:11,520 --> 00:52:14,704
.נותן לנו כוח לשיר לכם ולשמח אתכם

716
00:52:14,984 --> 00:52:16,704
,אז חג חירות שמח

717
00:52:17,040 --> 00:52:18,704
.פסח כשר ושמח

718
00:52:18,800 --> 00:52:21,336
אנחנו בעזרת השם נתראה
.בפרשת אחרי מות

719
00:52:21,528 --> 00:52:25,144
שיר סיום עם מחיאות כפיים
.לתזמורת הנהדרת שלנו