הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - שבת הגדול

הרב נחמיה רוטנברג

מדוע השבת שלפנינו נקראת "שבת הגדול"? איך משיגים שמחה לכל ימות השבוע? הרב נחמיה רוטנברג במסר קצר ולעניין מפרשת מצורע

(אורך 1:33)