x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רבי יחיא שניאור

הרב הרצל חודר

מה קרה לאישה שלא רצתה להציל את בעלה מחילול שבת? הרב הרצל חודר בסיפור קצר על דמותו המופלאה של תלמידו המובהק של הבבא סאלי, רבי יחיא שניאור

(אורך 3:14)