x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - לראות את האור מתוך החושך

הרב אליהו עמר

איך אפשר לראות את יד השם והנהגתו בעולם, מתוך המשברים והניסיונות שכל אדם חווה בחיים? הרב אליהו עמר בהרצאה מחזקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,156 --> 00:00:14,601
.ערב טוב לכולם

2
00:00:15,699 --> 00:00:18,360
,אנחנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא

3
00:00:18,824 --> 00:00:22,323
.הערב הזה נדבר קצת על העניינים של אמונה

4
00:00:23,064 --> 00:00:26,650
הרמב"ן כותב שיש לנו 2 ספרים ראשונים

5
00:00:26,670 --> 00:00:27,984
.בחמשת חומשי תורה

6
00:00:28,419 --> 00:00:31,716
הספר הראשון זה ספר בראשית. שם מסופר

7
00:00:31,723 --> 00:00:34,965
,על כל ענייני האבות: אברהם, יצחק ויעקב

8
00:00:35,352 --> 00:00:37,721
,כל העניינים של האבות. הספר השני

9
00:00:37,822 --> 00:00:44,340
.זה ספר שמות, הספר שמספר על הבנים
.הבנים, זה אומר אנחנו, עם ישראל

10
00:00:45,070 --> 00:00:53,142
,ומסתבר שעם הבנים, יש הרבה מאוד מה לשבת
ללמוד ולהתבונן כי אנחנו נמצאים למעשה

11
00:00:53,190 --> 00:00:55,300
.בשורש של התמודדות לא פשוטה בכלל

12
00:00:55,876 --> 00:01:04,335
כל אחד בחיים הפרטיים שלו, ועם ישראל
בכלל, בכל מה שקשור לעניינים של האמונה

13
00:01:04,361 --> 00:01:10,758
,והחיזוק באמונה. אז הערב הזה, בעזרת השם
ננסה להתמקד קצת על מה קורה כשבן אדם

14
00:01:10,769 --> 00:01:15,460
נמצא בקושי, במשבר, באיזושהי
,התמודדות מסוימת

15
00:01:15,859 --> 00:01:20,085
איך אפשר לראות את היד של הקב"ה
?ואת ההנהגה של בורא עולם

16
00:01:20,603 --> 00:01:21,744
.אז בואו נצא לדרך

17
00:01:23,262 --> 00:01:30,632
הפרשה שלנו, בפרשת שמות, עוסקת באיזושהי
.מערכת די מורכבת שעם ישראל התמודד איתה

18
00:01:31,344 --> 00:01:36,196
הקושי, השעבוד, אנחנו הבנים של
אברהם, יצחק ויעקב וצריכים להתמודד

19
00:01:36,419 --> 00:01:38,207
.עם סבל שהוא סבל לא פשוט בכלל

20
00:01:38,369 --> 00:01:44,400
המדרש מספר - אנחנו נצא לדרך דווקא
.ממשה רבנו, המדרש מספר על משה רבנו

21
00:01:45,007 --> 00:01:49,620
משה רבנו, כידוע, עד גיל 20 - דיברנו על
,זה כבר בשבתות אחרות, בשבועות קודמים

22
00:01:50,020 --> 00:01:56,500
שמשה רבנו עד גיל 20 גדל בבית של פרעה
ולמעשה, מי שגידל אותו בשנים הראשונות

23
00:01:56,514 --> 00:02:01,586
,זאת הייתה אימא שלו, בתשלום מלא מאת המלך
.שזה גם מראה על סיפור של השגחה

24
00:02:02,034 --> 00:02:07,428
מצד אחד, היא הייתה צריכה לזרוק את משה
,ליאור, מצד שני, כמה שעות לאחר מכן

25
00:02:07,828 --> 00:02:13,434
היא מקבלת את משה רבנו הביתה עם
:משכורת מאת המלך. באו ואמרו לה

26
00:02:13,459 --> 00:02:18,872
תחתמי פה, טופס 101, את מקבלת
.שכר מניקה מהארמון של פרעה

27
00:02:19,735 --> 00:02:26,990
זאת אומרת, רואים מפה שאם הקב"ה רוצה
,אז גם במצב שנראה לך שהכול נגדך

28
00:02:27,430 --> 00:02:29,468
.בסופו של דבר, זה מתהפך לטובתך

29
00:02:30,325 --> 00:02:36,457
,זה ידוע באיזה יום זרקו את משה רבנו ליאור
.משה רבנו נולד ב-ז' באדר

30
00:02:37,348 --> 00:02:43,329
.ליאור זרקו אותו אחרי 3 חודשים
.מתי זה יוצא? ו' בסיוון

31
00:02:43,779 --> 00:02:50,213
,ביום הזה, 80 שנה לאחר מכן בהיסטוריה
.בדיוק באותו תאריך, משה רבנו עולה לשמיים

32
00:02:51,057 --> 00:02:56,780
,המדרש כותב שבאותו יום שזרקו אותו ליאור
:באו מלאכי השרת ואמרו לקב"ה

33
00:02:56,798 --> 00:03:03,024
ריבונו של עולם, היום הזה שהוא נזרק
ליאור, אותו אדם שצריך לעמוד ולדבר

34
00:03:03,036 --> 00:03:08,982
לפניך, זה מה שמגיע לו? ואז הקב"ה
.אמר להם: אל תדאגו, הכול יהיה בסדר

35
00:03:09,346 --> 00:03:14,942
ובסופו של דבר התהפך בדיוק מלזרוק אותו
ליאור, בדיוק באותו דבר זה התהפך

36
00:03:14,986 --> 00:03:22,323
שהוא חזר עם אישורים של בית המלוכה ללכת
.ולהיות שם בבית של אימא שלו ולגדול שם

37
00:03:22,841 --> 00:03:31,072
אגב, למה דווקא זה קרה? אז כתוב
שהמערכת הזאת התעוותה דווקא ב-ו' בסיוון

38
00:03:31,190 --> 00:03:37,443
כל התהליך הזה קרה ב-ו' בסיוון כי האר"י ז"ל
כותב שמשה רבנו הוא הגלגול

39
00:03:37,611 --> 00:03:40,961
.של שת, בנו של אדם הראשון

40
00:03:41,371 --> 00:03:47,620
,לאדם הראשון היו 3 ילדים: קין והבל
הבל נרצח, הבא בתור, הבן ה-3

41
00:03:47,910 --> 00:03:55,112
היה שת, וכששת נולד, כתוב בספר התורה
?'שחווה אמרה: למה אני קוראת לילד הזה 'שת

42
00:03:55,177 --> 00:04:01,620
לילד השלישי: "כי שת לי אלוהים זרע אחר
."תחת הבל כי הרגו קין

43
00:04:01,939 --> 00:04:07,010
זאת אומרת, היא ראתה בילד השלישי גלגול
.נשמתו של הילד השני

44
00:04:07,760 --> 00:04:11,660
.הבל נהרג ושת נולד. שת בא תחת הבל

45
00:04:12,114 --> 00:04:17,970
:עכשיו, אומר האר"י ז"ל חידוש מאוד מעניין
,כשלוקחים את המילה 'משה', מ' זה משה

46
00:04:18,904 --> 00:04:27,066
ש' זה שת, ה' זה הבל - כל הגלגולים של
.נשמתו של משה רבנו מאז שהוא נברא

47
00:04:27,300 --> 00:04:33,100
:הבל, שת ומשה. עכשיו זה הפוך
.משה, שת והבל, לכן הוא נקרא בשם משה

48
00:04:33,184 --> 00:04:37,247
למשה רבנו היה מספר שמות, אבל השם
,המקובל, מה שמופיע אצלנו בתורה

49
00:04:37,579 --> 00:04:40,430
.זה משה רבנו כי זה מסמל על כל גלגוליו

50
00:04:40,756 --> 00:04:44,200
,עכשיו, תראו דבר מאוד מעניין
.הכול מדוד מידה כנגד מידה

51
00:04:45,081 --> 00:04:49,914
.קין והבל הקריבו קורבן ביום ה-50 לבריאה
.כך כותב רבנו בחיי

52
00:04:50,278 --> 00:04:57,660
למה דווקא ביום ה-50? כי הם ידעו שביום
.ה-50 יש כוח לאחד ולתקן את העולם

53
00:04:58,699 --> 00:05:01,840
,קין - לא קיבלו את הקורבן שלו
.הבל - קיבלו את קורבנו

54
00:05:02,302 --> 00:05:08,464
קם קין, הרג את הבל. באו מלאכי השרת
"?לפני הקב"ה ואמרו: "זו תורה וזו שכרה

55
00:05:08,628 --> 00:05:15,410
.הבל הקריב קורבן, כתוצאה מכך הוא נרצח
.כאילו, מי שעשה טוב נפגע

56
00:05:16,150 --> 00:05:22,169
,איפה הצדק? אמר להם הקב"ה: אל תדאגו
את התיקון שהבל רצה לעשות ביום

57
00:05:22,220 --> 00:05:26,335
,ה-50 לבריאה, אני עוד עתיד לתקן אותו
,על ידי הבל

58
00:05:26,952 --> 00:05:34,280
,ויזכה משה רבנו, שזה גלגולו של הבל
הבל, שת ומשה, יזכה משה רבנו

59
00:05:34,373 --> 00:05:42,470
ביום ה-50 ליציאת מצרים, שזה יוצא בדיוק
.ביום ו' בסיוון לעלות למרום ולקבל תורה

60
00:05:42,813 --> 00:05:47,952
:ברגע שהיה מעמד הר סיני, כתוב
".והמכתב מכתב אלוהים חרוט על הלוחות"

61
00:05:48,348 --> 00:05:54,179
,"אומרת הגמרא: "אל תקרא חרוט אלא חירות
,חירות ממלאך המוות, משעבוד גלויות

62
00:05:54,182 --> 00:05:59,041
והביאו את העולם לתיקון. אחרי זה קלקלו
.שוב פעם: חטא העגל וזה, זה עוד סיפור

63
00:05:59,457 --> 00:06:06,130
אבל משה רבנו, ביום ה-50, נתעלה
ועלה למרום, זה היום ש-80 שנה קודם לכן

64
00:06:06,495 --> 00:06:11,329
הוא ניצל על ידי בתיה בת פרעה שמשתה
,"אותו מהמים, "כי מן המים משיתיהו

65
00:06:11,329 --> 00:06:17,310
,על שם זה קוראים לו את השם המפורסם - משה
.אבל על פי הסוד, יש פה רובד יותר פנימי

66
00:06:17,868 --> 00:06:21,401
זה שייך לכל התיקון של הבריאה כולה
.משחר האנושות

67
00:06:22,339 --> 00:06:25,815
.משה רבנו גדל עד גיל 20 בארמון של פרעה

68
00:06:26,440 --> 00:06:33,140
בגיל 20 הוא נסיך, הוא יצא לראות מה
.קורה עִם עַם העבדים שזה בני ישראל

69
00:06:33,561 --> 00:06:37,657
ואז הוא רואה שם שיש איש מצרי מכה
,איש עברי, הוא הורג אותו

70
00:06:38,247 --> 00:06:43,800
דיברנו על זה גם בהרחבה בשיעורים במהלך
,הקיץ על השם "אנא בכוח" - עם איזה שם

71
00:06:43,824 --> 00:06:48,657
משה רבנו הרג אותו, עם איזה שם הוא השתמש
,'מתוך סדרת השמות של 'אנא בכוח

72
00:06:48,998 --> 00:06:55,144
,ומה העוצמה של השם הזה, ואחרי זה
,יום למחרת, מלשינים עליו - סיפור

73
00:06:55,638 --> 00:06:57,440
.ומשה רבנו נאלץ לברוח

74
00:06:58,156 --> 00:07:06,050
לפני שמשה רבנו בורח, אז כתוב שפרעה גזר
עליו גזר דין מוות, ובאו ורצו לכרות

75
00:07:06,062 --> 00:07:10,849
,את ראשו עם חרב. לכרות את ראשו
נעשה צווארו של משה רבנו שיש

76
00:07:11,276 --> 00:07:18,899
- החרב שפגעה בו נשברה והקוסטינר
,התליין שלו, המוציא לפועל, ההורג שלו

77
00:07:19,356 --> 00:07:21,786
.החרב חזרה בפניו והרגה אותו במקום

78
00:07:22,645 --> 00:07:27,956
אז כך שמשה רבנו גם ניצל את ההזדמנות
.וברח משם, מאותם אלה שרצו להרוג אותו

79
00:07:28,179 --> 00:07:29,580
.על פי ציוויו של פרעה

80
00:07:30,354 --> 00:07:38,965
סיפרנו בשבועות הקודמים את הסיפור עם
?אותו יהודי שברח ליפן וניצל בנס, כן

81
00:07:39,125 --> 00:07:40,721
.שאמרתי לכם עם הרב יוספי

82
00:07:42,801 --> 00:07:44,971
.סיפרנו את זה פה, כן? טוב. בסדר

83
00:07:46,180 --> 00:07:48,900
לטובת אלה שלא היו, אני אחזור
.על זה בקצרה

84
00:07:49,354 --> 00:07:57,194
לפעמים אתה שומע כאלה מדרשים: חרב פוגעת
:בצוואר, הצוואר נעשה שיש, אתה אומר

85
00:07:57,207 --> 00:08:02,850
תשמע, זה אוטופיות, מה שהדתיים מספרים
.זה כל מיני אגדות, אגדות עם כמו שאומרים

86
00:08:03,407 --> 00:08:09,840
באמת, מה? הצוואר נעשה שיש? תביא לי פה
בן אדם, שאני לוקח איזה שבריה, מעביר לו

87
00:08:09,851 --> 00:08:15,815
חס וחלילה על הצוואר והשבריה נשברת
.והצוואר נותר שלם - אין דבר כזה

88
00:08:16,114 --> 00:08:17,937
?מה, צוואר יכול להיות שיש

89
00:08:18,342 --> 00:08:21,790
אז בואו תשמעו סיפור מדהים שקרה
,ממש בתקופה שלנו, לא מזמן

90
00:08:21,805 --> 00:08:28,392
סיפור שקרה עם הרב יוספי. הרב יוספי מספר
אותו, שפעם אחת הגיע אליו איזה יהודי

91
00:08:28,415 --> 00:08:32,300
שהתחזק, חזר בתשובה, הביא
.איזה חבר מהעבר הקודם

92
00:08:33,220 --> 00:08:37,139
והוא רצה מאוד שהרב יוספי יחזק את החבר
הזה, זה היה בדיוק לפני שהרב יוספי

93
00:08:37,158 --> 00:08:42,678
נכנס לשיעור בבני ברק, וככה בכניסה לבית
,הכנסת, הוא אומר לו: "כבוד הרב

94
00:08:42,685 --> 00:08:46,430
הבאתי איזה חבר מתחזק, תן לו איזה"
חידוש", אמר, לך תדע, אולי הרב

95
00:08:46,453 --> 00:08:52,392
.יביא לו איזו פצצה, ההוא יחזור בתשובה
:אז הרב יוספי אמר לו ככה, בדקה אחת אמר לו

96
00:08:52,424 --> 00:08:59,455
,תשמע, תדע לך שמשה רבנו כשבא לברוח מפרעה"
הצוואר שלו נעשה שיש, וכשבאו עם החרב

97
00:09:00,596 --> 00:09:06,573
.לערוף את ראשו, נשברה החרב"
.כל טוב, ידידי, תתחזק", נכנס לשיעור

98
00:09:07,352 --> 00:09:11,729
ההוא נשאר שם, תפס את הבטן, התחיל להתגלגל
מצחוק, אמר לו: "אל תגיד לי שהדתיים

99
00:09:11,763 --> 00:09:16,085
.מספרים את הסיפורים האלה בבית הכנסת"
"?אתה רוצה להגיד לי שכולם מאמינים לזה

100
00:09:16,540 --> 00:09:19,601
.צחק, נכנס לג'יפ, נכנס, התניע, נסע משם

101
00:09:19,788 --> 00:09:25,767
הוא התאכזב החבר, אמר: "מכל החידושים
?היפים בתורה, רק את החידוש הזה הרב אמר לו

102
00:09:26,085 --> 00:09:29,700
"?שהוא עוד יצחק על הדתיים וילך"
.היה מאוד מאוכזב

103
00:09:30,895 --> 00:09:35,680
חלפו כמה שנים, יום אחד מתקשר אליו
החבר ההוא, אומר לו: "תכין לי

104
00:09:35,700 --> 00:09:40,930
זוג תפילין, אני רוצה לפגוש אותך עוד כמה"
".שעות, ופגישה עם הרב יוספי

105
00:09:41,365 --> 00:09:46,946
מה קרה? סיפור מדהים: הבחור עזב
את הארץ, ירד ליפן. הייתה תקופה

106
00:09:46,956 --> 00:09:51,779
שהיו הרבה ישראלים ביפן מוכרים כל מיני
עגלות של ים המלח וכל מיני מוצרים

107
00:09:51,822 --> 00:09:55,316
,ודברים וזה. בקיצור, הרוויחו שם
.היה נחמד, בקיצור

108
00:09:55,819 --> 00:10:02,074
ההוא לא מכר מוצרים מים המלח, הוא היה
.בלדר שמעביר מוצרים אחרים ממקום למקום

109
00:10:02,386 --> 00:10:09,710
המאפיה היפנית, ככה, הוא הצליח שם להשתרבב
אצלם, והם אמרו לו: "אתה תעביר כל מיני

110
00:10:09,735 --> 00:10:13,980
,"חומרים מסוכנים ממקום אחד למקום אחר"
.והוא היה מעביר

111
00:10:14,464 --> 00:10:19,140
פעם אחת הוא היה צריך להעביר איזה משלוח
גדול, והוא אמר לעצמו - עלתה לו איזו

112
00:10:19,158 --> 00:10:25,160
מחשבה נבזית, שמה יקרה, אם הוא ייקח
?לעצמו כמה גרמים? מה, ישימו לב

113
00:10:25,525 --> 00:10:30,010
,"ואיך אומרים? "מתי אעשה אנוכי לביתי
גם אני צריך לעשות ככה מהצד איזו

114
00:10:30,020 --> 00:10:32,987
?עסקת תיווך קטנה. רק לסחוב ממקום למקום

115
00:10:33,384 --> 00:10:39,697
אז הוא לקח. מסתבר ששם שקלו כל דבר
במשקולות של יהלומים. מה זה להעלים

116
00:10:39,739 --> 00:10:46,460
כמה גרמים? זה המון כסף. על המקום עלו על
זה שמישהו פה נגע במשלוח, והוא הבין

117
00:10:46,510 --> 00:10:52,769
,מה המשמעות שעלו עליו, ברח כמו איזה עכבר
.נכנס לאיזו מאורה שאף אחד לא ימצא אותו

118
00:10:52,780 --> 00:10:55,036
.אבל המאפיה היפנית מאוד מרושתת

119
00:10:55,853 --> 00:10:59,725
,בשלב מסוים שמו עליו את היד
.והביאו אותו למשפט

120
00:11:00,742 --> 00:11:06,742
 הביאו אותו למשפט. ישבו שם שלושה חבר'ה
באיזה מרתף, באיזה הנגר באיזה מקום

121
00:11:06,761 --> 00:11:12,228
,שלא ידוע, והם חרצו אותו תוך 2 דקות
,אמרו לו: "תשמע, אתה מעלת באמון שלנו

122
00:11:12,868 --> 00:11:18,899
,שים את הראש על השולחן", עמד שם אחד בצד"
שלף איזו חרב יפנית, אמר לו: "אנחנו

123
00:11:18,912 --> 00:11:22,285
מורידים לך עכשיו את הראש. זה גזר דין"
".מוות על מי שבוגד בנו

124
00:11:22,382 --> 00:11:27,700
בלי חוכמות. ירד על הרגליים, שם את
.הראש על השולחן, זה הסוף שלו

125
00:11:28,186 --> 00:11:33,838
,עכשיו, כשהוא שם את הראש על השולחן
.פתאום רצו לו החיים כמו שברירי שנייה

126
00:11:34,441 --> 00:11:38,250
ואז הוא נזכר שהוא עמד פעם עם איזה
,רב אחד, לא יודע, חבר שלו לקח אותו

127
00:11:38,329 --> 00:11:43,167
עם רב עם זקן לבן שעמד במדרגות של
בית הכנסת, וסיפר לו על משה רבנו

128
00:11:43,173 --> 00:11:47,930
,עם הצוואר שנהיה שיש. אמר: "אלוקים
תשמע, אני מבקש ממך, תעשה לי

129
00:11:47,958 --> 00:11:54,081
כמו שעשית למשה רבנו", יש קצת הבדל"
בינו לבין מה שמשה רבנו התעסק

130
00:11:54,102 --> 00:11:58,885
.לבין מה שהוא מתעסק. אבל לא משנה
,בקיצור, גם אני יהודי, אולי מהמשפחה

131
00:11:58,895 --> 00:12:00,180
.עושים טובות במשפחה

132
00:12:00,413 --> 00:12:06,468
,הוא אמר שמה שהפריע לו - זה מאוד מעניין
:מה שהפריע לו היה שהוא אמר

133
00:12:06,497 --> 00:12:10,247
מי ידע בכלל שהרגו אותי? הרי הולכים
...להעלים את הגופה. לא ידעו ש

134
00:12:10,544 --> 00:12:15,209
אימא שלו, מבחינתה, הילד הלך ליפן
.ונעלם. אף אחד לא ידע שהוא אפילו מת

135
00:12:15,495 --> 00:12:20,335
,מי יגיד עליי קדיש?" הפריע לו"
,בשברירי שנייה. אתם יודעים, מחשבה

136
00:12:20,670 --> 00:12:25,600
המהירות של מחשבה, היא המהירות הכי גבוהה
.בטבע, הרבה יותר גבוהה ממהירות האור

137
00:12:25,620 --> 00:12:28,420
מהירות האור היום, מדברים על 300,000
,קילומטר לשנייה

138
00:12:28,998 --> 00:12:32,247
,מחשבה היא הרבה יותר מהירה מהדבר הזה
.היום זה גם מוכח מדעית

139
00:12:32,706 --> 00:12:37,350
,אתה יכול... רצף אדיר של מחשבות
,שאם אתה תסביר מה חשבת

140
00:12:37,363 --> 00:12:42,510
.זה יכול לקחת לך כמה דקות טובות
.אבל במחשבה - שברירי שנייה

141
00:12:42,864 --> 00:12:49,081
זה הכוח הכי מהיר בטבע, הרבה יותר ממהירות
.האור. כל הסרטונים האלה רצים לו בראש

142
00:12:50,139 --> 00:12:54,398
:ואז הוא אומר שהוא נתן זעקה לבורא עולם
"!ריבונו של עולם, תושיע אותי"

143
00:12:55,125 --> 00:13:00,504
הוא אומר: פתאום נפתחה הדלת ואיזו
,גברת הדורה נכנסת לשם

144
00:13:00,874 --> 00:13:07,824
הוא ראה מיד שהאלה, השופטים האלה
.זזו ביראת כבוד מהאישה הזו שנכנסה

145
00:13:08,514 --> 00:13:12,605
היא מסתכלת על השולחן, מסתכלת עליו
:ועליהם, היא אומרת להם

146
00:13:12,680 --> 00:13:16,095
:מה אתם עושים לבן אדם הזה?" אמרו"
".הוא בוגד, מורידים לו את הראש"

147
00:13:16,885 --> 00:13:19,480
".מסתכלת, אומרת: "לא, אתם לא נוגעים בו
"?למה"- 

148
00:13:19,912 --> 00:13:26,270
.מסתבר שהיא אשתו של ראש המאפיה
,עכשיו, היא אומרת שלפני איזה 5 שנים

149
00:13:26,287 --> 00:13:34,550
הייתה איזו רעידת אדמה ביפן, והבן אדם
,הזה נכנס מתחת להריסות, עמודי בטון

150
00:13:34,840 --> 00:13:40,900
,כבלי חשמל פתוחים, הכול, סיכן את עצמו
כדי להוציא מתחת להריסות את שני הילדים

151
00:13:40,971 --> 00:13:45,184
של ראש המאפיה. היא אומרת: "הוא הציל את
"!הילדים שלי, אתם לא נוגעים בו

152
00:13:46,630 --> 00:13:51,024
"!הם שמעו את זה, אמרו לו: "תעמוד
.על המקום. אמרה, מילה שלה זה קודש קודשים

153
00:13:51,521 --> 00:13:55,200
העמידו אותו על המקום, ההוא החזיר
:את החרב לנדן. השופט אמר לו

154
00:13:55,240 --> 00:13:59,510
תשמע, יש לך 24 שעות להיעלם מיפן"
.ולא לדרוך פה בחיים שלך

155
00:14:00,040 --> 00:14:05,596
אם עוד 24 שעות אתה פה, החיים שלך שווים"
,כקליפת השום. תפוס את הרגליים

156
00:14:05,977 --> 00:14:06,740
".להיעלם מפה"

157
00:14:07,291 --> 00:14:12,350
הוא משם ברח לשדה התעופה. את הטלפון הזה
.לחבר הוא הרים משדה התעופה

158
00:14:12,800 --> 00:14:17,020
,אמר לו: "תכין לי תפילין, אני מגיע לארץ
".אני רוצה פגישה עם הרב יוספי

159
00:14:18,102 --> 00:14:23,179
הוא מספר, שמה הנס הגדול? שהוא לא מבין
?מה היא רצתה ממנו בכלל. למה

160
00:14:23,699 --> 00:14:26,550
,הוא בסך הכול שנתיים וחצי ביפן
?איזה 5 שנים

161
00:14:26,681 --> 00:14:30,792
,לא מכיר - לא אותה ולא את הילדים שלה
.ולא חילץ אף אחד מתחת לרעידות אדמה

162
00:14:31,480 --> 00:14:38,690
הוא אומר: "היא התבלבלה, אבל אני הרגשתי בחוש
איך שהקב"ה באותו רגע עשה את הצוואר שלי

163
00:14:38,706 --> 00:14:43,445
שיש. 'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של"
".'אדם, אל יתייאש מן הרחמים

164
00:14:43,761 --> 00:14:49,763
אז הנה, בבקשה, רואים שכל הדברים שמופיעים
.אצלנו בחז"ל, מדרשי חז"ל, זה לא אגדות

165
00:14:49,860 --> 00:14:58,691
אומרים 'אגדות', אבל אגדות, זה לא הגדות
.של כל מיני, מה שנקרא בשפת הרחוב, אוטופיה

166
00:14:59,251 --> 00:15:04,952
.'לא. אלא הכוונה היא אגדה ב-א
.א' תמיד זה משמעויות גבוהות יותר

167
00:15:04,963 --> 00:15:09,415
.'יש את האות א', האות ה', והאות ע
.האות ע' היא האות הכי גשמית

168
00:15:09,430 --> 00:15:15,120
האות א' היא האות הכי רוחנית, אות
.שמסמלת על אור. אור, דברים גבוהים

169
00:15:15,531 --> 00:15:22,272
- האגדה, זה ברבדים המאוד מאוד גבוהים
,גבוהים או עמוקים, איך שתרצו תקראו לזה

170
00:15:22,643 --> 00:15:27,598
שמסמלים המון מסרים פנימיים. אז כל
,המדרשים האלו שמופיעים לנו בחז"ל

171
00:15:28,011 --> 00:15:32,533
,אלה הם דברים שמסמלים על רבדים
.והכול אמת לאמיתה, כפי שהיה

172
00:15:32,849 --> 00:15:36,590
גם אם זה נראה לך קצת הזוי, אבל
.הדבר הזה הוא אמת לאמיתה

173
00:15:36,971 --> 00:15:43,370
מי שזה עדיין, כביכול, קצת נראה לו טיפה
הזוי, וכל מיני דברים שהם לא על פי

174
00:15:43,407 --> 00:15:49,485
דרך הטבע, אז לא צריך להילחץ. היום המדע
עושה כל מיני דברים שלפני 10 שנים

175
00:15:49,518 --> 00:15:54,259
היו נקראים מדע בדיוני. אבל היום, זה הפך
.להיות מציאות שקרמה עור וגידים

176
00:15:54,822 --> 00:15:59,929
זה שאנחנו קצת מוגבלים בחשיבה שלנו
ובביצועים שלנו, עדיין לא אומר

177
00:15:59,946 --> 00:16:03,900
.שמבחינה רוחנית זה לא יכול להתרחש
.אז כך שהדברים האלו בסדר

178
00:16:04,238 --> 00:16:10,316
:והנקודה שאנחנו רוצים להיכנס אליה
?משה רבנו, משם הוא ברח. לאן הוא ברח

179
00:16:10,775 --> 00:16:16,165
תראו דבר מאוד מעניין: החיים של משה רבנו
.חיים לא פשוטים בכלל, מאוד מאוד מורכבים

180
00:16:16,186 --> 00:16:21,800
,אנחנו מקבלים את הפרק המכובד שלו
,שהוא כבר היה מנהיג של עם ישראל

181
00:16:22,078 --> 00:16:25,935
שהוא יוצא ובא מול פרעה ומנהל איתו
,משא ומתן קשוח

182
00:16:26,342 --> 00:16:30,567
,ובסוף הוא מוביל לעם ישראל את התורה
ומוביל אותנו עד הכניסה לארץ ישראל

183
00:16:31,030 --> 00:16:35,954
,ונפטר ממש על גבולה של ארץ ישראל
.אבל זה ה-40 שנים האחרונות לחייו

184
00:16:36,190 --> 00:16:40,826
מגיל 80 עד גיל 120. מה היה בכל
?ה-80 שנה הקודמות שלו

185
00:16:41,228 --> 00:16:45,980
אז עד גיל 20, אנחנו יודעים שהוא היה
,בבית פרעה. גם יודעים על הלידה

186
00:16:46,268 --> 00:16:52,449
.שהוא היה בבית פרעה, ובגיל 20 הוא ברח
?יש לנו ואקום של 60 שנה, מה היה איתו

187
00:16:52,849 --> 00:16:54,868
?מה היה עם משה רבנו? איפה הוא היה 60 שנה

188
00:16:55,407 --> 00:17:03,489
'אז זה דבר מאוד מעניין. יש 'ילקוט שמעוני
שזה גם מדרש שמספר מה קרה עם משה רבנו

189
00:17:03,508 --> 00:17:04,862
.ואיזה תהפוכות הוא עבר

190
00:17:05,739 --> 00:17:12,940
המדרש מביא דבר מאוד מעניין: משה רבנו
.שהוא ברח, הוא ברח לארץ שנקראת ארץ כוש

191
00:17:13,750 --> 00:17:21,055
עכשיו, מה קרה בכוש? היו לפרעה שלושה
,יועצים: היה לו את בלעם, הקוסם

192
00:17:21,080 --> 00:17:27,420
.זה שהסתבכנו איתו לפני הכניסה לארץ ישראל
,היה לו את בלעם, היה לו את איוב

193
00:17:27,563 --> 00:17:33,160
והיה לו את יתרו. שלושת היועצים האלה של
פרעה היו להם גם כל מיני עסקים פרטיים

194
00:17:33,224 --> 00:17:38,266
,כמו שאומרים. בלעם, היו לו 2 ילדים
,הזוהר הקדוש קורא להם, מביא את שמותיהם

195
00:17:38,611 --> 00:17:43,150
'יונוס וימברוס. גם ה'ילקוט שמעוני
.מביא את שני השמות האלו

196
00:17:43,521 --> 00:17:51,090
.בלעם עם שני ילדיו הגיעו לארץ כוש
:מלך כוש יצא להילחם והוא אמר לבלעם

197
00:17:51,114 --> 00:17:56,801
אתה נראה לי איש חכם, נבון ואחראי, תשמור
.בינתיים על עיר הבירה עד שאנחנו חוזרים

198
00:17:57,862 --> 00:18:03,055
מלך כוש, קראו לו קוקנוס, זה היה השם
,שלו, הוא יצא להילחם, בינתיים

199
00:18:03,636 --> 00:18:09,880
בלעם השתלט על כל העיר, ועשה איזושהי
מערכת מסוימת שלא ניתן יהיה לחדור

200
00:18:09,893 --> 00:18:14,000
,לתוך העיר. מצד אחד היו שערים
מצד שני היו כל מיני בורות מים

201
00:18:15,447 --> 00:18:19,508
,טובעניים כאלו, ומן הצד השלישי
.הוא שם נחשים

202
00:18:19,872 --> 00:18:23,508
?כמובן, הכול זה כוחות של כישוף, כן
,זה לא רק נחשים רגילים

203
00:18:23,954 --> 00:18:27,100
,וכל מי שהיה מנסה לחצות או לעבור
.היה מוכש מיד

204
00:18:27,339 --> 00:18:33,316
כשהמלך חזר, הוא מנסה להיכנס, השערים
,נעולים. הוא רצה להגיע מכיוון אחר

205
00:18:33,337 --> 00:18:39,460
,שם רפסודות על האזור הטובעני הזה
.והמים בעבעו והפכו את הרפסודות

206
00:18:39,480 --> 00:18:40,720
.לא היה שייך לעבור משם

207
00:18:41,278 --> 00:18:45,895
,הוא ניסה להיכנס דרך אזור היבשה
.הייתה שם מכת נחשים קשה מאוד

208
00:18:46,236 --> 00:18:49,779
,בקיצור, הוא הבין שבלעם שולט בתוך העיר

209
00:18:50,167 --> 00:18:51,740
.ואנחנו נמצאים בחוץ

210
00:18:51,780 --> 00:18:55,030
עכשיו, כל בני המשפחות של החיילים, הנשים

211
00:18:55,060 --> 00:18:56,843
שלהם, הילדים שלהם - כולם תקועים

212
00:18:56,859 --> 00:18:59,514
.בתוך העיר, והמלך וכל אנשיו, בחוץ

213
00:19:00,108 --> 00:19:04,760
המדרש אומר שבמשך 9 שנים קוקנוס צר

214
00:19:04,779 --> 00:19:08,565
על העיר, על עיר המלוכה שלו, ובלעם מנהל

215
00:19:08,596 --> 00:19:09,670
.מבפנים את הממלכה

216
00:19:10,982 --> 00:19:15,561
,עד שיום אחד הגיע משה רבנו
,הגיע לכוש, והם היו שם בחוץ

217
00:19:16,093 --> 00:19:22,740
ומשה רבנו ראה את המצוקה, בשלב הזה נפטר
,קוקנוס, אבל לפני שהוא נפטר

218
00:19:23,087 --> 00:19:27,080
כבר שמו לב שמשה רבנו הוא אדם מאוד
,מאוד חכם, מאוד מאוד נבון

219
00:19:27,495 --> 00:19:34,360
,מיד שקוקנוס נפטר, היה לו בן ומלכה
אבל החליטו שאת המלוכה צריך לתת

220
00:19:34,370 --> 00:19:39,942
.אותה למשה רבנו. למה? כי הוא נבון וחכם
,מיד, אומר המדרש, הורידו כל אחד איש בגדו

221
00:19:40,415 --> 00:19:46,710
שמו ערימה של בגדים, הושיבו את משה רבנו
,על הערימה כאילו כסא מלכותי מאולתר כזה

222
00:19:47,080 --> 00:19:52,771
".תקעו בשופרות, ואמרו: "יחי המלך משה
.הוא הפך להיות המלך של מדינת כוש

223
00:19:53,600 --> 00:19:56,710
אמר להם משה רבנו: עכשיו, בואו אני
?אכניס אתכם לתוך העיר. איך

224
00:19:57,217 --> 00:20:02,990
אמר להם: צאו ליער, כל אחד שיטפס על
.עץ ברוש, ילכוד גוזל של חסידה

225
00:20:04,040 --> 00:20:11,641
תאמנו את החסידות לתקוף כמו תקיפות של
.של עופות דורסים, כמו תקיפה של נץ

226
00:20:11,965 --> 00:20:16,436
אבל עם גוזל שייך לאמן אותו שהתקיפה
.שלו תהיה בסוג הזה

227
00:20:17,053 --> 00:20:18,653
.אף אחד לא הבין עוד את התוכנית

228
00:20:19,074 --> 00:20:25,203
לאט לאט החסידות גדלו והן היו תוקפות
.כמו נץ, כמו בז, כמו עופות טורפים

229
00:20:25,697 --> 00:20:28,763
ואז הוא אמר להם: תשמעו, כל אחד
.ירעיב את החסידה שלו

230
00:20:30,857 --> 00:20:36,080
ביום השלישי כשהחסידות היו מורעבות, הוא אמר
,להם: קדימה, שימו את כלי המלחמה

231
00:20:36,173 --> 00:20:39,249
.כולם על הסוסים, הולכים לאזור של הנחשים

232
00:20:40,154 --> 00:20:45,409
- הגיעו לאזור של הנחשים, רק התקרבו
.כל הנחשים הוציאו את הראש להכיש

233
00:20:45,769 --> 00:20:51,436
אמר להם: שחררו את החסידות. החסידות עפו
עם המקור הפינצטה שלהן, צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק

234
00:20:51,472 --> 00:20:56,841
,תפסו את כל הנחשים, הופ! הרימו אותם באוויר
.אמר להם: כנסו, הדרך פתוחה

235
00:20:57,400 --> 00:21:01,588
,כמו שפתחו את השערים, נכנסו פנימה
בלעם לא היה טיפש, הוא הבין שיש מישהו

236
00:21:01,605 --> 00:21:06,278
שעומד עם כוח כנגדו, כי בלעם היה
.כנגד משה רבנו בצד של הטומאה

237
00:21:06,777 --> 00:21:14,010
הזוהר כותב שמשה רבנו היה נקרא מבחינת
.הדעת, לכן משה רבנו הנהיג דור דעה

238
00:21:14,662 --> 00:21:18,740
דור דעה. אנחנו היום נמצאים בדור
.עקבתא דמשיחא, אנחנו בעקב

239
00:21:19,373 --> 00:21:24,451
דור המדבר נקרא דור דעה. הדעת, זה אחד
המקומות הגבוהים ביותר, זה ממוקם

240
00:21:24,481 --> 00:21:30,899
,בגוף האדם כביכול כנגד המוח, לכן
.עם ישראל היה משועבד במצרים

241
00:21:31,219 --> 00:21:38,617
.למה? כי מצרים, זה מלשון מיצר
כמו צוואר שזה מיצר, והצוואר הוא מכוון

242
00:21:38,651 --> 00:21:46,900
כנגד הדעת שזה המוח האחורי, איפה ששמים
קשר של תפילין. לכן, דור דעה ירדו להשתעבד

243
00:21:46,958 --> 00:21:49,440
.במצרים. הכול מכוון אחד על אחד

244
00:21:49,935 --> 00:21:56,110
כנגד הדעת של משה רבנו, שזו דעת ששייכת
.לקדושה, היה בלעם בצד השני

245
00:21:56,668 --> 00:22:03,859
הייתה לו דעת של הטומאה. לכן בלעם נקרא
.יודע דעת עליון. למה? כיוון שמשם הוא הגיע

246
00:22:04,150 --> 00:22:07,390
.אבל הוא הגיע מהצד הטמא
."וזה לעומת זה עשה האלוקים"

247
00:22:07,940 --> 00:22:15,617
,כשדיברנו על שלמה המלך ומלכת שבא
,שם הזכרנו את דברי הזוהר, שמלכת שבא

248
00:22:15,754 --> 00:22:20,651
הזוהר בפרשת פינחס, שמלכת שבא הייתה
.כנגד שלמה המלך

249
00:22:21,365 --> 00:22:27,811
שלמה המלך היה מבחינת המלכות של הקדושה
.ומלכת שבא הייתה מבחינת המלכות של הטומאה

250
00:22:28,788 --> 00:22:32,860
,משה, זה כנגד הדעת
.בלעם, כנגד הדעת של הטומאה

251
00:22:33,382 --> 00:22:37,750
,שלמה כנגד דעת דקדושה, מלכות דקדושה
,מלכת שבא הייתה כנגד

252
00:22:38,106 --> 00:22:45,106
ולמלכת שבא, היו לה כל מיני שאלות לשלמה
.בדברים שקשורים לכוחות של בלעם

253
00:22:45,769 --> 00:22:49,890
?אומר הזוהר: אתה יודע מה הקשר
".כיוון ש"זה לעומת זה עשה האלוקים

254
00:22:49,950 --> 00:22:52,158
.כל המערכת עומדת אחת כנגד חברתה

255
00:22:52,580 --> 00:22:57,455
,בלעם, שראה שמשה רבנו נכנס, ברח מהעיר
,לקח איתו את שני הילדים שלו

256
00:22:57,476 --> 00:22:58,890
.וחזר בחזרה למצרים

257
00:23:00,822 --> 00:23:08,154
משה רבנו היה שם במשך 40 שנה מלך על
,העיר כוש, והוא קיבל, לפי חוקי המקום

258
00:23:08,481 --> 00:23:12,060
.את אשתו של המלך הקודם, של מלך כוש

259
00:23:12,081 --> 00:23:17,880
אומר המדרש, מכיוון שעל פי המסורת
,היהודית עם ישראל לא מתחתן עם בני ניכר

260
00:23:18,260 --> 00:23:24,400
כמו ששלח אברהם אבינו את אליעזר לקחת
את בנות המשפחה, ויצחק ציווה את יעקב

261
00:23:24,422 --> 00:23:30,220
,לקחת מבנות לבן, לכן, גם משה רבנו
.לא נשא את אשת כוש. לא התחתן איתה

262
00:23:30,754 --> 00:23:36,588
אחרי 40 שנה, היא אומרת להם: המלך
,הזה, נראה כאילו הוא חי איתי

263
00:23:37,222 --> 00:23:42,693
אבל הוא לא חי איתי בכלל, אני רק יושבת
.לצידו. ויש לי בן מהמלך הקודם

264
00:23:43,110 --> 00:23:48,428
אתם מעדיפים לקחת אדם זר, איש ממצרים
שהגיע לפה ממצרים ולא לתת

265
00:23:48,440 --> 00:23:49,763
?לבן של המלך הנוכחי

266
00:23:50,750 --> 00:23:54,632
,מצד אחד, הם הבינו את הטענה
.מצד שני, הם מאוד כיבדו את משה רבנו

267
00:23:54,979 --> 00:23:59,453
,אז מצאו פשרה: נתנו לו הרבה מתנות
.ואמרו לו שילך למקומו

268
00:23:59,965 --> 00:24:06,990
אז הלך משה רבנו למדיין, למצרים אין לו
למה לחזור. הוא הגיע למדיין, הוא ישב 10

269
00:24:07,038 --> 00:24:12,916
.שנים, אומר המדרש, ישב 10 שנים בכלא
,הוא הגיע למדיין, ראה אותו שם

270
00:24:12,929 --> 00:24:18,407
הוא הציל את בנות יתרו, ויתרו שראה אותו
...עם הלבוש הזה - המצרי

271
00:24:18,758 --> 00:24:23,662
יתרו היה עריק ממצרים, הוא אמר: יכול
,להיות שהבן אדם הזה, לך תדע

272
00:24:23,670 --> 00:24:29,140
,איפה הוא חטא, מה הוא עשה שהוא ברח משם
אז הוא לקח אותו, וזרק אותו לתוך בור

273
00:24:29,150 --> 00:24:35,251
היה לו בחצר שלו איזה בור של בית כלא, זרק
.אותו שם, חוץ מכבודכם, שימות שם בפנים

274
00:24:35,840 --> 00:24:37,360
.לא עניין אותו. שימות שם

275
00:24:37,824 --> 00:24:42,390
,משה רבנו, לא יודעים, אבל בהיסטוריה שלו
,הוא חווה מהפכות: 40 שנה מלך

276
00:24:42,481 --> 00:24:45,380
.פתאום אומרים לך: קפל את הציוד, תלך
.איזה משבר זה

277
00:24:46,038 --> 00:24:51,070
אנשים היו באיזה מעמד מסוים, קבלנים או
,כל מיני כאלה, פתאום פשטו רגל

278
00:24:51,647 --> 00:24:56,929
.אנשים התאבדו כתוצאה מכך
.פה, מלך 40 שנה, אומרים לו: לך הביתה

279
00:24:57,476 --> 00:25:01,106
הוא בורח למקום אחר, מכניסים אותו
.לכלא עכשיו, 10 שנים

280
00:25:01,535 --> 00:25:06,710
,משה רבנו לא מתרגש, לא מזה שהוא מלך
ולא מזה שהוא בבור. 10 שנים שהוא היה

281
00:25:06,725 --> 00:25:12,548
.בבור של בית הכלא, התפלל לבורא עולם
.דבוק בתורתו של הקב"ה

282
00:25:12,925 --> 00:25:14,070
.מחובר לבורא עולם

283
00:25:14,723 --> 00:25:18,287
במהלך ה-10 שנים האלו ציפורה כל
,הזמן נתנה לו לאכול, הביאה לו

284
00:25:18,299 --> 00:25:23,060
,זרקה לו לשם אוכל. אחרי 10 שנים
:היא באה לאבא שלה, אומרת

285
00:25:23,076 --> 00:25:26,422
?תגיד, לא זרקת איזה מישהו לבור
?הוא אומר לה: זרקתי מישהו לבור

286
00:25:26,500 --> 00:25:30,704
.כן, זרקתי איזה אחד לפני 10 שנים
,מה נשאר ממנו שם? 10 שנים

287
00:25:30,729 --> 00:25:32,268
.זה אולי להוציא עצמות מהבור

288
00:25:32,900 --> 00:25:36,371
.אמרה לו: לך תראה, אולי הוא חי
?אמר: איזה חי, מי חי 10 שנים

289
00:25:37,175 --> 00:25:41,580
הוא התקרב לבור, הוא רואה בן אדם
,מתפלל שם וזה, קורא לאלוקיו, הוא הבין

290
00:25:41,592 --> 00:25:44,290
,זה איש קדוש. אמר לו: בוא
.אני מוציא אותך

291
00:25:44,868 --> 00:25:50,530
הוציא אותו מהבור. כשיצא משה רבנו
,ועמד בחצר, היה שם את מטה האלוהים

292
00:25:50,979 --> 00:25:56,460
שלקח... שאדם הראשון קיבל אותו ביציאה
מגן עדן, ועבר לנוח, ולאברהם יצחק ויעקב

293
00:25:56,476 --> 00:26:01,640
וכו', עד שהוא הגיע למצרים, וכשיתרו ברח
.ממצרים, הוא לקח את המטה ביחד איתו

294
00:26:01,998 --> 00:26:06,910
הוא תקע אותו באדמה, והיו שם שמות של
,שם השם, הוא אמר: מי שיעקור את זה

295
00:26:08,169 --> 00:26:09,550
.אז יזכה לקבל את הבת שלי

296
00:26:10,310 --> 00:26:14,453
משה רבנו התקרב, ראה את שמות השם
חקוקים עליו, תפס אותו, הוציא אותו

297
00:26:14,573 --> 00:26:18,813
בקלות רבה מן האדמה, ואז ידע יתרו
,שהאיש הזה הוא איש קדוש מאוד

298
00:26:18,857 --> 00:26:25,201
נתן לו את ציפורה ביתו לאישה. משה רבנו
.התחתן עם ציפורה כשהוא היה בגיל 77

299
00:26:25,994 --> 00:26:30,830
שלוש שנים לאחר מכן, הוא נשלח בשליחות
.למצרים על מנת להוציא את עם ישראל

300
00:26:31,074 --> 00:26:35,140
,בגיל 80 הוא עומד לפני פרעה מלך מצרים
.ומשחרר את עם ישראל

301
00:26:35,952 --> 00:26:39,370
רואים מפה ממשה רבנו, רואים
:כמה דברים מדהימים

302
00:26:39,961 --> 00:26:47,710
,עד כמה ההצלחה או חלילה המשברים בחיים
,לא השפיעו עליו כי כשאדם דבוק בבורא עולם

303
00:26:48,320 --> 00:26:51,260
,אז הוא יודע שכל מה שקורה
.קורה מאיתו יתברך

304
00:26:51,739 --> 00:26:53,500
.וזו, רבותיי, אחת העבודות שלנו

305
00:26:54,180 --> 00:26:56,173
.כתוב שלעתיד לבוא, יבוא המשיח

306
00:26:56,988 --> 00:27:02,434
אומר הפסוק: "ושבתם וראיתם בין עובד
".אלוהים לאשר לא עבדו

307
00:27:02,699 --> 00:27:06,160
כשהמשיח יבוא הוא לא ישאל מי דתי
,ומי לא דתי

308
00:27:06,950 --> 00:27:10,730
,הוא בכלל גם לא מתייחס מגזרית
.לאיזה מגזר אתה שייך

309
00:27:11,005 --> 00:27:16,116
תהיה לו שאלה אחרת ובשאלה הזו
.הלוואי שנסמן 'וי' ליד המשבצת

310
00:27:16,318 --> 00:27:21,310
:זו עבודה שלנו עכשיו. המשיח ישאל אותנו
?האם הייתם עובדי אלוקים

311
00:27:21,963 --> 00:27:23,931
?האם היית עבד של בורא עולם

312
00:27:24,527 --> 00:27:29,320
?מה זאת אומרת עבד של בורא עולם
.יש הרבה אנשים, הם שכירים של בורא עולם

313
00:27:30,049 --> 00:27:33,209
לא עבד של בורא עולם, הוא שכיר של
?בורא עולם. מה זאת אומרת שכיר

314
00:27:33,832 --> 00:27:40,210
,אז ככה, אם הוא קם בבוקר עם מצב רוח
,אז הוא מתפלל במניין, מניח תפילין

315
00:27:40,607 --> 00:27:45,003
,מברך, עושה. אם הוא קם בבוקר בקריזה
.אז זה לא הקטע שלו

316
00:27:45,440 --> 00:27:47,920
.שאלוקים לא יתערב לו הבוקר בחיים

317
00:27:48,407 --> 00:27:54,944
אם יש לו יום שהוא מרגיש שאולי הוא הצליח
והקב"ה היה איתו, אז הוא כזה מרגיש

318
00:27:54,996 --> 00:28:00,243
איזה אביר לב כזה, הוא משחרר איזה
.כמה מצוות לטובת האנושות

319
00:28:00,607 --> 00:28:05,363
:ואם זה יום שלא הלך לו, אז הוא אומר
?מה, אתה יודע מה אלוקים עשה לי הבוקר

320
00:28:05,392 --> 00:28:09,700
,לא הלך לי זה, לא הלך לי זה, עזוב אותך
.לא משתלם. עושה קורס טיס לכיפה

321
00:28:10,293 --> 00:28:13,400
הדבר הזה, רבותיי, מראה שהוא שכיר
.של אלוקים

322
00:28:14,398 --> 00:28:20,546
יש אנשים שמתי שהם נמצאים בבית, אז הם
.משתדלים לקיים מצוות בהידור ובדקדוק

323
00:28:21,024 --> 00:28:27,750
.אבל אם הוא יוצא לנופש, שם אפשר לחפף
,זה מראה שאתה לא עובד אלוקים

324
00:28:27,782 --> 00:28:33,205
אתה שכיר שלו. אני שכיר שלך במסגרת
,העבודה, משמונה עד ארבע אני עובד אצלך

325
00:28:33,512 --> 00:28:37,050
,בארבע אני איש עצמאי, פרטי
.אל תתערב לי איך לחיות

326
00:28:37,527 --> 00:28:41,342
,אז אני עובד שלך, חוץ מהשבועיים בשנה
,שאני לוקח חופשה שנתית

327
00:28:41,699 --> 00:28:46,220
,שם, אלוקים, עזוב, אל תיכנס איתי לפינות
,לא על זמן קריאת שמע, לא על תפילה בציבור

328
00:28:46,249 --> 00:28:48,190
.ולא על אלף ואחד דברים שאני מקפיד

329
00:28:48,780 --> 00:28:53,890
המשיח יבדוק את האדם - האם אתה שכיר
?או האם אתה עבד

330
00:28:54,310 --> 00:28:56,685
מה זה עבד? עכשיו, בואו נראה
.מה המושג של עבד

331
00:28:57,222 --> 00:29:01,457
.עבד זה אדם שמשועבד כל כולו לבעל הבית

332
00:29:02,285 --> 00:29:06,510
אם בעל הבית יגיד לעבד שלו: בוא תהיה
.מנכ"ל - אני המנכ"ל שלך

333
00:29:07,350 --> 00:29:14,045
אם בעל הבית יגיד לו: היום אתה מנקה
.את כל הארמון - אני המנקה שלך

334
00:29:14,420 --> 00:29:18,200
.אני עבד, מה שתגיד, אני עושה
?מה אתה רוצה עכשיו שאני אעשה

335
00:29:18,220 --> 00:29:20,840
.אני אשטוף את הרצפה? אני אשטוף
אתה רוצה עכשיו שאני אשב על הכיסא

336
00:29:20,857 --> 00:29:24,580
.לידך, אהיה היועץ? אני אהיה היועץ
.מה שתגיד לי, אני עושה

337
00:29:24,940 --> 00:29:27,771
:זה עבד. יוסף הצדיק היה עבד

338
00:29:28,809 --> 00:29:32,927
,היה למטה, היה למעלה, בכל מצב
.הוא שמר את האמונה שלו

339
00:29:33,744 --> 00:29:38,666
,משה רבנו היה עבד. היה מלך, היה בבור
.היה מחובר תמיד לבורא עולם

340
00:29:39,116 --> 00:29:43,257
אם אדם נמצא ככה, יש לו גם את היכולת
,לעבור משברים, כי חס וחלילה

341
00:29:43,281 --> 00:29:48,584
מתי שאדם נמצא באיזה צומת בחיים
שהוא צומת קשה, אם אתה לא מחובר

342
00:29:48,592 --> 00:29:53,921
לבורא עולם ויודע שאני שייך - אני העבד
שלו, אז אתה נמצא במצב של בלבול

343
00:29:53,948 --> 00:29:55,354
.שהוא בלבול מאוד מאוד גדול

344
00:29:55,881 --> 00:29:57,740
.זו למעשה העבודה שלנו כל החיים

345
00:29:58,394 --> 00:30:00,805
,לפעמים הקב"ה מרים לנו את המסך

346
00:30:01,480 --> 00:30:04,996
,ומגלה לנו דברים שנעשים מאחורי הקלעים

347
00:30:05,476 --> 00:30:09,533
אבל לא תמיד יש לנו את ההסברים
.למה אני סובל מסיבה מסוימת

348
00:30:09,832 --> 00:30:12,300
.אבל לפעמים כן
.תשמעו את הסיפור הבא

349
00:30:13,310 --> 00:30:20,820
,סיפר לי אותו אדם שהיה במקום
.ואת הסיפור שמעתי מכלי ראשון, כמו שאומרים

350
00:30:22,194 --> 00:30:25,942
.יש יהודי, סיפר לי שהוא היה בצרפת

351
00:30:27,401 --> 00:30:30,859
 הוא הלך לשם בשביל לעשות
,איזו שליחות מסוימת

352
00:30:31,312 --> 00:30:36,988
 והוא התארח באחת השבתות
,באיזו עיירה קטנה

353
00:30:37,314 --> 00:30:39,830
.נמצאת באזור הפרוורים של פריז

354
00:30:41,118 --> 00:30:43,714
,עכשיו, מי שאירח אותו היה רב הקהילה

355
00:30:44,131 --> 00:30:46,826
.רב הקהילה שם שמתפעל את הכול

356
00:30:47,139 --> 00:30:49,154
.עכשיו, הוא אומר: יש לו שתי קומות בבית

357
00:30:50,213 --> 00:30:54,481
 בקומה הראשונה שהם ישבו לאכול
.שם סעודת שבת, הוא ראה דבר מאוד מוזר

358
00:30:55,019 --> 00:30:59,977
,בדרך כלל יש חלונות בכל בית
?אלא אם כן זה מרתף, כן

359
00:31:00,240 --> 00:31:04,360
 אבל אם זו קומה שנמצאת
.על פני הקרקע, יש חלונות

360
00:31:04,942 --> 00:31:11,598
 הוא רואה, כל החלונות בצד מסוים
,של החדר הזה, של הקומה הראשונה

361
00:31:12,173 --> 00:31:14,483
.חסומים בבלוקים, בלבנים

362
00:31:15,611 --> 00:31:21,826
 הוא אומר לו: למה אתה חסמת
.פה? זה אור, זה שמש, זה אוויר

363
00:31:22,114 --> 00:31:24,866
.לא חוסמים חלון
,אז הוא אמר לו: תשמע

364
00:31:25,691 --> 00:31:30,613
,אני פה בחצר שלנו בניתי מקווה
.מקווה טהרה

365
00:31:31,426 --> 00:31:35,304
 על מנת לשמור על דיסקרטיות
,של הנכנסים והיוצאים

366
00:31:35,836 --> 00:31:39,601
 ,אז בנינו פה, חסמנו את כל הצד הזה
,חסמנו אותו בלבנים

367
00:31:40,314 --> 00:31:42,988
.כדי לאפשר כניסה ויציאה לזה

368
00:31:43,554 --> 00:31:49,059
הוא אומר לו: אבל תדע לך שעל המקווה הזה
.יש לי סיפור מאוד מאוד מעניין 

369
00:31:49,276 --> 00:31:50,259
.עכשיו תקשיבו טוב

370
00:31:51,382 --> 00:31:57,076
 ,אומר לו הרב של הקהילה
.יש לו, כך הוא מספר, 10 ילדים

371
00:31:57,733 --> 00:32:02,958
או יותר נכון, היו לי 10
.ונולדה לי כרגע הבת ה-11

372
00:32:02,980 --> 00:32:05,293
?אבל 10 כרגע בפועל יש לי. למה

373
00:32:05,849 --> 00:32:08,676
,הוא אומר לו שהיה לו בן אחד
.הילד העשירי שלו

374
00:32:10,179 --> 00:32:15,988
,הוא אומר, ביום מסוים הם חיפשו אותו
.ילד קטן בגיל שנתיים-שנתיים וחצי

375
00:32:16,295 --> 00:32:19,550
.מחפשים, מחפשים, מחפשים
.לא מוצאים את הילד

376
00:32:20,552 --> 00:32:24,297
.הוא אומר: אנחנו ניגשים למטבח
.במטבח יש מעבר לחצר

377
00:32:24,765 --> 00:32:27,615
,הוא אומר: יש דלת שהיא לא יכולה להיפתח
.זו דלת טריקה

378
00:32:27,630 --> 00:32:31,146
,בקיצור, שאין יכולת מעבר מהבית לחצר

379
00:32:31,154 --> 00:32:33,354
.אלא אם כן אדם מבוגר עם מפתח או משהו

380
00:32:34,329 --> 00:32:35,546
.אנחנו רואים את הדלת פתוחה

381
00:32:36,556 --> 00:32:39,588
.נכנסו ללחץ גדול מאוד
.בחצר יש מקווה

382
00:32:40,076 --> 00:32:43,845
 ואמנם די קשה, צריך לטפס באיזה סולם
,כדי להיכנס לתוך המקווה

383
00:32:44,293 --> 00:32:46,405
.אבל, הוא אומר, נכנסנו ללחץ

384
00:32:46,723 --> 00:32:50,386
.את אשר יגורנו בא לנו
,הילד הקטן טיפס על הסולם

385
00:32:50,872 --> 00:32:54,601
,נפל לתוך המקווה
.מצאנו את הגופה שלו על המים 

386
00:32:55,358 --> 00:32:56,165
.הילד הזה נפטר

387
00:32:56,735 --> 00:32:58,750
.הוא אומר: אשתי עמדה להתפלץ

388
00:32:59,533 --> 00:33:05,460
זה מקווה טהרה שאנחנו עושים חסד פה עם
.כל היהודים שנמצאים באזור. אין להם מקווה 

389
00:33:06,215 --> 00:33:08,481
,אנחנו עושים מצווה בתוך הבית שלנו

390
00:33:08,847 --> 00:33:11,649
!?ובמצווה הזו אנחנו מאבדים ילד

391
00:33:12,192 --> 00:33:15,712
:זו לא איזו בריכת שחייה שאתה אומר
,עשיתי בריכה לתענוגות

392
00:33:16,241 --> 00:33:19,508
 לך תדע, אני יודע מה, מהעין הרע
.של השכנים קרה איזה אסון

393
00:33:19,813 --> 00:33:22,243
.לא. זה מקווה טהרה, זה מצווה

394
00:33:22,632 --> 00:33:26,417
.אנשים שם מתקדשים ומיטהרים
.אנחנו שומרים על טהרת עם ישראל

395
00:33:26,840 --> 00:33:32,796
 איך יכול להיות שבמקום ששומרים על
?טהרת עם ישראל, הלך ילד מעם ישראל

396
00:33:32,834 --> 00:33:36,219
 הוא אומר: אשתי לא יצאה מזה
.והיא בוכה ובוכה ובוכה

397
00:33:37,139 --> 00:33:39,165
,הוא אומר: לילה אחד מלילות השבעה

398
00:33:41,007 --> 00:33:48,285
 היא רואה בחלום שלה דמות של אדם
.מאוד מאוד מכובד עם זקן לבן מאוד מרשים

399
00:33:49,662 --> 00:33:51,019
?הוא אומר לה: את יודעת מי אני

400
00:33:51,761 --> 00:33:55,340
?היא אומרת לו: מי אתה
.הוא אומר לה: אני הבן שלך

401
00:33:56,413 --> 00:33:59,872
?אתה הבן שלי? אדם זקן הבן שלי

402
00:34:00,561 --> 00:34:03,274
 אמר לה: כן, אני הנשמה
.של הילד העשירי שלך

403
00:34:03,392 --> 00:34:04,095
.תשמעו טוב

404
00:34:05,224 --> 00:34:11,114
 הוא אומר לה: תדעי לך שאני נשמה
.מתקופת בעלי התוספות, לפני 800 שנה

405
00:34:12,000 --> 00:34:17,436
הוא אומר: בתקופה ההיא למדנו תורה בצרפת
:תחת גזרות שמד לא פשוטות

406
00:34:17,521 --> 00:34:23,470
 שריפת התלמוד ועוד. בצרפת סבלו די
.קשה היהודים שם. היו תקופות מאוד בעייתיות

407
00:34:24,106 --> 00:34:27,321
,ואנחנו ישבנו ולמדנו בחירוף נפש
.למדנו תורה

408
00:34:28,034 --> 00:34:31,573
 אבל הוא אומר לה: תדעי לך
,שלמרות לימוד התורה העוצמתי שלי

409
00:34:32,215 --> 00:34:34,986
.מעולם לא זכיתי לטבול במקווה

410
00:34:35,847 --> 00:34:39,672
 למה? כי המצב היה כל כך קשה
.שלא היה שייך להשיג בכלל מקווה

411
00:34:40,533 --> 00:34:44,859
 הוא אומר: אחרי 120 הנשמה שלי הגיעה
.לשמיים. אני אחד מבעלי התוספות

412
00:34:45,398 --> 00:34:49,247
 .הכניסו אותי לגן עדן
.בלי שאלות בכלל, נכנסתי לגן עדן

413
00:34:49,779 --> 00:34:52,363
.ואני עולה ומתעלה, עולה ומתעלה

414
00:34:52,817 --> 00:34:56,630
 הגעתי למקום מסוים בשמיים
.שרציתי להיכנס

415
00:34:57,142 --> 00:35:02,365
אמרו לי: בשער הזה נכנסים
?רק מי שטבל במקווה בחייו. טבלת

416
00:35:03,093 --> 00:35:06,289
 ,אמרתי להם: לא טבלתי
,אבל זה לא שלא רציתי

417
00:35:06,712 --> 00:35:08,860
.זה לא יכולתי. זה לא היה בכלל

418
00:35:08,906 --> 00:35:10,920
,אמרו: לא יכול או כן יכול
.זה לא משנה

419
00:35:11,320 --> 00:35:15,853
מי שהגוף שלו לא טבל פה
.בחיי חיותו במקווה, לא יכול להיכנס

420
00:35:16,272 --> 00:35:16,935
?אז מה עושים

421
00:35:17,775 --> 00:35:20,460
אמרו לו: יש לך אפשרות
.לרדת בחזרה לעולם הזה 

422
00:35:20,761 --> 00:35:26,308
 אין לך צורך להיות פה בכלל. אתה לא צריך
.לשהות בעולם הזה כי עשית את התיקון שלך

423
00:35:26,859 --> 00:35:31,767
כל התיקון שלי היה טבילה במקווה
.וכניסה להיכל גבוה מאוד

424
00:35:32,632 --> 00:35:33,697
?אמרו: לאיפה נוריד אותו

425
00:35:34,043 --> 00:35:36,348
,אם נוריד אותו למשפחה שיש שם בן יחיד

426
00:35:36,512 --> 00:35:41,746
,חס וחלילה יטבול במקווה ילד יחיד וימות
.זה צער עצום להורים

427
00:35:42,434 --> 00:35:46,792
אז חיפשו משפחה שבמסירות נפש בנתה מקווה

428
00:35:47,314 --> 00:35:51,640
,ובמסירות נפש יש לה הרבה ילדים
?וזה מאוד נדיר, כן

429
00:35:52,055 --> 00:35:56,819
,ומצאו כזו משפחה - בצרפת
.עשרה ילדים, שבנו מקווה

430
00:35:57,289 --> 00:36:01,866
מיד ניתנה הוראה מן השמיים
,שהנשמה שלי תרד למשפחה שלכם

431
00:36:02,375 --> 00:36:07,824
 הילד העשירי, שגם אם אני אפטר - עדיין יש
.תשעה ילדים שיכולים לתת לכם הרבה מאוד שמחה

432
00:36:08,695 --> 00:36:12,455
,והגעתי לגיל שנתיים וחצי
,ובגיל הזה עליתי

433
00:36:13,142 --> 00:36:17,076
 טבלתי במקווה, וזו הייתה הטבילה
.שהייתי צריך כדי להיכנס לחיי העולם הבא

434
00:36:17,674 --> 00:36:20,260
.אז לכן מיד סיימתי את התיקון ופרחה נשמתי

435
00:36:20,899 --> 00:36:25,754
 ,אין לכם מה להצטער
:וראיה שהחלום הזה הוא חלום אמיתי

436
00:36:26,276 --> 00:36:30,634
.שנה מהיום תיוולד לכם בת
.בת אין לכם

437
00:36:31,062 --> 00:36:36,659
- בת תיוולד לכם, זו תהיה הבת העשירית
.נחמה על הילד העשירי שנלקח

438
00:36:37,649 --> 00:36:41,203
ואז מצביע הרב על ילדה קטנה
,שנמצאת אצלם בבית

439
00:36:41,537 --> 00:36:47,579
 אומר לאותו בן אדם: "הנה, הבת הזו נולדה
."לנו שנה בדיוק אחרי הפטירה של הילד הקטן

440
00:36:48,459 --> 00:36:52,773
.חשבונות שמיים
!אתה חושב: מה, הילד הזה לא עשה שום דבר

441
00:36:52,977 --> 00:36:54,770
?מה קרה? למה אלוקים לקח אותו

442
00:36:54,982 --> 00:36:57,327
.אנחנו לא יודעים כלום, שום דבר

443
00:36:57,779 --> 00:37:00,087
,לפעמים הקב"ה מרים לנו את המסך

444
00:37:00,422 --> 00:37:03,251
,מגלה לנו מה הוא מתכנן מאחורי הקלעים

445
00:37:03,641 --> 00:37:05,891
 אבל לא תמיד יש לנו
.את הכלים ואת היכולת לדעת

446
00:37:06,210 --> 00:37:10,729
 זה סיפר לי אדם שהתארח בבית

447
00:37:10,763 --> 00:37:12,450
,של אותו רב עצמו בצרפת

448
00:37:12,809 --> 00:37:16,283
.ובעל המעשה סיפר לו את הסיפור המדהים הזה

449
00:37:16,733 --> 00:37:18,438
זה, ויש עוד הרבה, כל מיני סיפורים

450
00:37:18,455 --> 00:37:20,569
שלפעמים הקב"ה מרים את המסך

451
00:37:21,030 --> 00:37:23,407
.ומגלה לנו איך הוא מחשבן חשבונות שמיים

452
00:37:24,350 --> 00:37:26,123
,לנו אין את הכלים כדי לבדוק את זה

453
00:37:26,600 --> 00:37:31,514
אבל אנחנו צריכים לדעת שאם אדם הולך
,ובאמת הולך בעבדות עם הקב"ה 

454
00:37:31,923 --> 00:37:33,765
,אני רוצה להיות עבד של בורא עולם

455
00:37:34,241 --> 00:37:37,481
,מה שהוא נותן לי, אני שמח
- מה שהוא רוצה ממני, אני עושה

456
00:37:38,066 --> 00:37:40,207
,במקום הזה קודם כול הרבה יותר קל לך

457
00:37:40,731 --> 00:37:43,607
,פחות אתה נשבר כי זה לא אתה
,זה לא אני

458
00:37:44,060 --> 00:37:47,527
 אלא זה בורא עולם שם אותי
.פעם בתפקיד כזה, פעם בתפקיד אחר

459
00:37:47,838 --> 00:37:49,822
.אני רוצה לעשות את רצונו של בורא עולם

460
00:37:50,217 --> 00:37:52,904
,ואז יש לך את היכולת לשמור על שמחה

461
00:37:53,411 --> 00:37:57,613
,לשמור על חלילה לא לרדת לעצבות
.לא לרדת למרה שחורה

462
00:37:57,979 --> 00:38:02,811
,להיות באמת מחובר לקב"ה
וזה נותן כלים גם כן להתמודד

463
00:38:03,177 --> 00:38:06,234
 בצורה הזו שזו תהיה צורה
טובה מאוד להעביר

464
00:38:06,567 --> 00:38:09,727
כל קושי וכל סבל שאדם עובר פה
.במסגרת העולם הזה

465
00:38:10,121 --> 00:38:13,388
,זה ספרם של הבנים
.ספר שמות שאנחנו פותחים אותו

466
00:38:13,847 --> 00:38:15,891
,הרבה קושי, הרבה ייסורים

467
00:38:16,188 --> 00:38:19,870
:אבל מהר מאוד השמש זורחת
,מכות מצרים, מתן תורה

468
00:38:20,470 --> 00:38:21,958
.עם ישראל יוצא לגאולה

469
00:38:22,232 --> 00:38:25,584
אבל הרבה פעמים יש נקודות
.בחיים שלנו שהן נקודות חשוכות 

470
00:38:26,007 --> 00:38:28,817
,לא להישבר מתי שיש חושך

471
00:38:29,344 --> 00:38:31,878
.לא להתגאות, חלילה, מתי שיש אור

472
00:38:32,240 --> 00:38:35,622
.לדעת שכל דבר זה משליחותו של הקב"ה

473
00:38:35,870 --> 00:38:40,769
הקב"ה יעזור לנו, בעזרת השם, שנזכה
.לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (3 מדרגים)