הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - דרגות התשובה

הרב זמיר כהן

אדם יכול לעשות תשובה כל השנה, אם כך מה מיוחד ביום כיפור? הרב זמיר כהן מסביר את דרגות התשובה בקטע קצר

(אורך 7:59)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,220 --> 00:00:03,690
לקראת יום כיפור, מן הראוי להתבונן
בשאלה מאוד מרכזית

2
00:00:03,750 --> 00:00:06,200
.שהרבה מתחזקים שואלים את עצמם

3
00:00:07,050 --> 00:00:10,010
הרי בכל עת, בכל זמן
,האדם יכול לעשות תשובה

4
00:00:10,030 --> 00:00:15,070
לשוב לקב"ה, "שובה ישראל
."עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך

5
00:00:15,580 --> 00:00:18,340
כשלת", כלומר אתה רואה"
.שלא יצא לך מזה שום דבר טוב

6
00:00:18,710 --> 00:00:21,320
,חשבת בתחילה ששם תיהנה
.שם יהיה טוב

7
00:00:21,380 --> 00:00:22,470
.אתה רואה שזה לא עובד

8
00:00:22,720 --> 00:00:26,650
אתה הולך עם הוראות יצרן, אתה מרוויח
.גם את העולם הזה, לא רק את העולם הבא

9
00:00:26,980 --> 00:00:30,600
:ואז הקב"ה, כאב אוהב, אומר
."שובה ישראל עד ה' אלוקיך"

10
00:00:31,280 --> 00:00:32,860
אדם יכול לעשות תשובה כל השנה

11
00:00:33,490 --> 00:00:35,480
.וכשעושה תשובה הקב"ה מקבל אותו

12
00:00:35,540 --> 00:00:40,130
אז מה המיוחד בעצם
?ביום הכיפורים

13
00:00:40,400 --> 00:00:41,900
?מה המיוחד ביום הגדול הזה

14
00:00:43,530 --> 00:00:48,860
,התשובה היא, אומרת הגמרא
,וכך מעתיק את הדברים גם הרמב"ם ואחרים

15
00:00:50,530 --> 00:00:55,890
ישנן דרגות שונות בכישלונות
.שיש לאדם במהלך החיים

16
00:00:56,570 --> 00:01:02,930
,אדם שעבר על מצוות עשה
,כגון, התורה אומרת: תניח תפילין בכל יום

17
00:01:02,960 --> 00:01:05,620
וקשרתם לאות על ידיך"
,"והיו לטוטפות בין עיניך

18
00:01:05,810 --> 00:01:08,130
,והוא לא עשה את זה
עבר עליו יום בלי להניח תפילין

19
00:01:08,150 --> 00:01:09,050
.או יותר מיום אחד

20
00:01:09,770 --> 00:01:13,550
התורה אומרת לקדש בכניסת השבת
,ולהבדיל במוצאי שבת

21
00:01:14,130 --> 00:01:15,760
."זכור את יום השבת לקדשו"

22
00:01:15,830 --> 00:01:19,760
,זכור" - פירושו הזכר"
.תזכיר אותו בכניסתו וביציאתו

23
00:01:20,500 --> 00:01:23,560
והוא יודע שהיו שבתות
.שהוא לא קיים את המצווה הזו

24
00:01:23,630 --> 00:01:24,730
.זוהי מצוות עשה

25
00:01:25,260 --> 00:01:28,730
לשבת בסוכה בחג הסוכות
,ולאכול כזית של לחם

26
00:01:29,240 --> 00:01:31,460
,לאכול כזית מצה בליל הסדר

27
00:01:32,100 --> 00:01:33,560
- ארבעת המינים בסוכות

28
00:01:34,120 --> 00:01:36,000
.כל אלה מצוות מהתורה, מצוות עשה

29
00:01:36,520 --> 00:01:38,200
והוא מכיר בעצמו
,שהוא לא עשה את זה

30
00:01:38,220 --> 00:01:39,780
,אכל בלי לברך ברכת המזון

31
00:01:39,810 --> 00:01:42,870
והתורה אמרה: "ואכלת ושבעת
."וברכת את ה' אלוקיך

32
00:01:43,240 --> 00:01:44,190
.כל אלה מצוות עשה

33
00:01:44,800 --> 00:01:49,670
,אדם שעבר על מצוות עשה
.ברגע שעשה תשובה - מיד מתכפר לו

34
00:01:50,000 --> 00:01:52,810
,לא צריך גם יום כיפור
- גם באמצע השנה עשה תשובה

35
00:01:53,100 --> 00:01:54,610
העבירה נמחקת לחלוטין

36
00:01:55,430 --> 00:02:00,270
,כי מצוות העשה בעצם
?כיצד האדם נכשל בה

37
00:02:00,500 --> 00:02:03,750
.על ידי שהוא לא עשה שום דבר
.התורה אומרת לו "תעשה" והוא לא עשה

38
00:02:04,400 --> 00:02:08,070
מצוות לא תעשה - אדם שעבר
,על לא תעשה זה כבר הרבה יותר חמור

39
00:02:08,460 --> 00:02:11,960
"כי אלוקים אומר לו "אל תעשה
.והוא הלך ובידיים עשה

40
00:02:11,990 --> 00:02:14,200
לא כמו במצוות עשה
,שהוא נמנע מעשייה

41
00:02:14,600 --> 00:02:17,400
אלא כאן הוא הלך ועשה בידיים
.מעשה שהוא נגד רצון השם

42
00:02:17,760 --> 00:02:22,750
,"התורה אומרת לו "לא תאכל כל נבלה
.לא לאכול דברים האסורים, והוא אכל

43
00:02:23,260 --> 00:02:24,370
."הוא עבר ב"קום עשה

44
00:02:24,720 --> 00:02:28,070
,"התורה אומרת "אל תשחית פאת זקנך
,לא להתגלח בסכין

45
00:02:28,370 --> 00:02:29,820
,והוא התגלח בסכין

46
00:02:29,890 --> 00:02:32,720
,אפילו פעם אחת בחייו
.צריך לעשות על זה תשובה

47
00:02:33,050 --> 00:02:36,230
העבירה הזו היא יותר חמורה
.מאשר מצוות עשה

48
00:02:36,790 --> 00:02:42,130
לכן על זה כתוב ש"תשובה תולה
."ויום הכיפורים מכפר

49
00:02:43,440 --> 00:02:45,350
,תשובה תולה", כלומר כמו תולה באוויר"

50
00:02:45,370 --> 00:02:47,810
,הניקיון מתחיל כשאדם עושה תשובה

51
00:02:48,660 --> 00:02:54,200
אבל צריך את יום הכיפורים
,כדי שהנשמה תהיה טהורה לחלוטין

52
00:02:54,490 --> 00:02:55,420
.בלי שום כתם

53
00:02:55,990 --> 00:02:58,390
,כל עבירה שאדם עושה
.כמו כתם בנשמה

54
00:02:58,540 --> 00:03:00,680
,פה יש גוף
,לא רואים את זה על האדם

55
00:03:00,690 --> 00:03:03,290
,אבל כשאדם עוזב את העולם הזה
- פושט את הגוף

56
00:03:03,660 --> 00:03:05,740
אז הנשמה מתגלית כפי שהיא באמת

57
00:03:05,780 --> 00:03:08,030
,ואדם מגיע לעולם האמת
,מסתכל על עצמו

58
00:03:08,460 --> 00:03:11,660
,אם יש לו עוונות שלא עשה עליהם תשובה
הוא עומד בוש ונכלם

59
00:03:12,130 --> 00:03:15,330
כי הוא רואה את כל כתמי העוונות
,והכול ברור גם

60
00:03:15,370 --> 00:03:19,820
,כל כתם באיזו עבירה מדובר
.באיזה איסור חמור הוא עבר

61
00:03:20,280 --> 00:03:24,150
דרך אגב, נציין, יש היום חבר'ה צעירים
שלא מבינים את המשמעות

62
00:03:24,260 --> 00:03:27,960
.של הקעקוע שמקעקעים בבשרם

63
00:03:28,770 --> 00:03:32,070
,מי שיראה את דברי הזוהר הקדוש
,מה המשמעות של קעקועים

64
00:03:32,370 --> 00:03:35,250
התורה אומרת "וכתובת קעקע
."לא תתנו בבשרכם

65
00:03:35,280 --> 00:03:37,700
,קיבלת גוף יפה מאלוקים
,אל תשחית אותו

66
00:03:37,740 --> 00:03:41,020
גם אם אתה חושב שעם הציור הזה
,הרבה יותר יפה

67
00:03:41,350 --> 00:03:44,530
אבל תדע, כשאתה חוקק בגוף
:אומר הזוהר הקדוש

68
00:03:44,580 --> 00:03:45,730
.אתה חוקק בנשמה

69
00:03:46,190 --> 00:03:50,580
ואדם מגיע לעולם האמת
והכתם הזה נשאר בו לעד ולנצח נצחים

70
00:03:50,990 --> 00:03:52,370
.עד שלא יעשה על זה תשובה

71
00:03:52,790 --> 00:03:57,100
אומנם הפוסקים הכריעו שאדם
,שכבר קעקע בבשרו ועשה תשובה

72
00:03:57,370 --> 00:04:00,460
,לא חייב להסיר את הקעקוע
.כי האיסור הוא בעצם העשייה

73
00:04:00,840 --> 00:04:03,260
יש דעות אחרות שכן צריך
.להסיר את הקעקוע

74
00:04:03,600 --> 00:04:07,530
,אז מי שבידו להסיר את הקעקוע
.יש היום גמ"ח של לייזר

75
00:04:07,560 --> 00:04:13,970
אפשר למצוא באינטרנט את הגמ"ח הזה
.של הסרת קעקועים במחיר מוזל

76
00:04:14,380 --> 00:04:16,950
,אבל גם אדם שלא הסיר
.לפחות יעשה תשובה

77
00:04:17,180 --> 00:04:22,500
ומי שלא עשה - שייזהר מאוד מראש
.לא לעשות את הדבר החמור הזה

78
00:04:22,930 --> 00:04:25,530
על כל פנים, אדם שעבר
,על לא תעשה

79
00:04:26,060 --> 00:04:29,200
כדי להיטהר מאותו כתם
,שיש לו בנשמה

80
00:04:29,660 --> 00:04:33,540
:צריך גם את יום הכיפורים, שעליו נאמר
כי ביום הזה יכפר עליכם"

81
00:04:33,560 --> 00:04:37,690
לטהר אתכם מכל חטאותיכם"
."לפני ה' תטהרו

82
00:04:38,500 --> 00:04:41,860
,יש עבירה עוד יותר חמורה
,דרגה שלישית, קומה שלישית

83
00:04:42,290 --> 00:04:45,430
אדם שעבר על לא תעשה
,שיש בו כרת או מיתת בית דין

84
00:04:45,900 --> 00:04:48,620
.כמו חילול שבת, כמו איסור נידה

85
00:04:49,100 --> 00:04:51,280
אלה דברים שיש בהם כרת
.או מיתת בית דין

86
00:04:51,650 --> 00:04:55,190
בדברים האלה, תשובה ויום הכיפורים
,שניהם תולים

87
00:04:55,210 --> 00:04:56,750
,כלומר מתחילים את הניקיון

88
00:04:57,050 --> 00:05:01,580
,והייסורים שבאים על האדם
,כלומר אם סובל בעולם מחולי מסוים, מצרות

89
00:05:01,950 --> 00:05:03,050
- מקריסה כלכלית

90
00:05:04,170 --> 00:05:09,940
כל זה נועד לטהר אותו ולנקות אותו
מאותו כתם שדבק בו

91
00:05:09,980 --> 00:05:12,560
מהגלגול הזה, יכול להיות
.שיש לו כתמים מגלגולים קודמים

92
00:05:12,860 --> 00:05:16,350
,אבל כשאדם רואה צרות בחיים
,רואה שביזו אותו, השפילו אותו

93
00:05:16,660 --> 00:05:19,910
,כל סוג של סבל שיש לו
צריך לזכור: זה כפרת עוונות

94
00:05:20,260 --> 00:05:21,940
.וכך מקבל את הייסורים באהבה

95
00:05:21,970 --> 00:05:26,220
,אומר: עשיתי שטויות, עשיתי טעויות
,יש כתמים שתשובה ויום הכיפורים תולים

96
00:05:26,260 --> 00:05:29,320
.אבל הייסורים הם שמטהרים, הם שמזככים

97
00:05:29,810 --> 00:05:33,660
אבל כאן כדאי לציין
דבר מדהים ומאוד מעודד, מאוד משמח

98
00:05:33,680 --> 00:05:37,030
,שכותב הרב חיד"א
,רבנו חיים יוסף דוד אזולאי

99
00:05:37,050 --> 00:05:38,820
,שהיה מקובל גדול וצדיק גדול

100
00:05:39,170 --> 00:05:43,360
,והוא כותב כך
הוא אומר: דע לך שכל העניין הזה

101
00:05:43,410 --> 00:05:47,860
,של ייסורים שבאים על האדם
של צרות שבאות על האדם, כדי לנקות אותו

102
00:05:47,900 --> 00:05:50,640
,מאותם כתמים שתשובה לבד לא מנקה

103
00:05:51,170 --> 00:05:54,980
,זהו דווקא כאשר האדם עושה תשובה מיראה
,תשובה מתוך פחד

104
00:05:55,480 --> 00:05:59,640
חטף מכות או שמפחד שלא ייענש
ולכן הוא עושה תשובה

105
00:06:00,160 --> 00:06:07,190
אז התשובה מתחילה את הניקיון
אבל הייסורים מסיימים את הטוהר

106
00:06:07,460 --> 00:06:08,700
.ואת הזיכוך לחלוטין

107
00:06:08,720 --> 00:06:10,760
,ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם

108
00:06:10,800 --> 00:06:13,940
כמו מירוק של מראה
,שהופכת להיות מבריקה

109
00:06:13,970 --> 00:06:17,130
כך הנשמה הופכת להיות טהורה
.על ידי הייסורים

110
00:06:17,480 --> 00:06:21,240
:אבל אומר הרב חיד"א
,אדם שעושה תשובה מאהבה

111
00:06:21,790 --> 00:06:25,120
,כלומר לא מתוך פחד וצרות
,אלא מתוך אהבת השם

112
00:06:25,230 --> 00:06:28,080
:מפעיל את ההיגיון, אומר
,הקב"ה נותן לי אוויר לנשום

113
00:06:28,440 --> 00:06:31,450
.הוא ברא אותי
,אפילו אם אדם היה נותן לי מיליארד דולר

114
00:06:31,740 --> 00:06:34,010
,שהוא לא ברא אותי
,רק נתן לי משהו לחיים

115
00:06:34,030 --> 00:06:35,900
.הייתי אוהב אותו ומעריך אותו

116
00:06:36,260 --> 00:06:39,540
אז בורא עולם שברא אותי
ונתן לי את כל כולי

117
00:06:39,870 --> 00:06:43,520
,עם איברים שיכולים לתפקד
.מצלמות של עיניים שאפשר ללכת

118
00:06:43,530 --> 00:06:44,630
יכול היה לברוא אותנו
.בלי עיניים

119
00:06:44,670 --> 00:06:47,510
יש יצורים שחיים בתוך האדמה
.בלי עיניים

120
00:06:48,010 --> 00:06:51,100
ונתן לנו עיניים
ונתן לנו אפשרות של ניידות

121
00:06:51,130 --> 00:06:55,900
ומנופים בידיים
,עם מפרקים בקצה המקלות האלה

122
00:06:55,940 --> 00:06:58,500
,שקוראים להם ידיים
שנוכל להרים ולהזיז

123
00:06:58,520 --> 00:07:02,890
,ודברים מדהימים שיש בגוף האדם
.מערכות חיסון, מערכות הגנה שונות

124
00:07:03,550 --> 00:07:08,090
איך ייתכן שאני אעבור על רצון השם
עוד באותו רגע שהוא נותן לי חמצן

125
00:07:08,110 --> 00:07:08,980
?ומחייה אותי

126
00:07:09,380 --> 00:07:10,790
.הרי הוא כל כך אוהב אותי

127
00:07:11,200 --> 00:07:13,470
האדם מפתח אהבה
כלפי הקב"ה

128
00:07:13,820 --> 00:07:14,720
.ואז הוא עושה תשובה

129
00:07:15,980 --> 00:07:18,210
כל מה שעשיתי נגד רצון השם
,אני מתחרט

130
00:07:18,450 --> 00:07:21,080
.מקבל על עצמי מהיום והלאה שינוי

131
00:07:21,670 --> 00:07:24,240
,כשאדם עושה תשובה מאהבה
כתוב בגמרא

132
00:07:24,270 --> 00:07:26,240
.שזדונות נהפכות לזכויות

133
00:07:26,250 --> 00:07:29,900
,לא רק שהקב"ה מוחק לו את העוונות
,כמו בתשובה מיראה

134
00:07:30,300 --> 00:07:33,340
,אלא עוד נותן לו
.הופך לו את הכול לטובה ולברכה

135
00:07:34,150 --> 00:07:36,000
,ממילא אדם כזה גם לא צריך ייסורים

136
00:07:36,190 --> 00:07:39,870
כי עכשיו הוא טהור ונקי
.ויש לו רק זכויות

137
00:07:40,270 --> 00:07:42,720
ואפילו אדם שעשה תשובה
,מיראה בתחילה

138
00:07:43,000 --> 00:07:47,610
אבל לאחר שהתעלה בעבודת השם
,מגיע למצב של תשובה מאהבה

139
00:07:47,920 --> 00:07:53,050
הרי אדם זה זוכה לבטל מעליו
.את כל הצרות והייסורים

140
00:07:53,310 --> 00:07:56,910
,ויהי רצון שנזכה לכך
,להגיע לשלמות הרוחנית הראויה הזו

141
00:07:57,410 --> 00:07:58,250
.אמן ואמן