הרבי מלובביץ’: עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

הרב שמואל אליהו ועודד הרוש נפגשים לשיחה אישית על הקשר המיוחד שנרקם עם הרבי מלובביץ', על הדמות המופלאה ואהבת הזולת, על הגאולה שעוד רגע כאן והרבה מעבר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,342 --> 00:00:03,924
את רשימת הנושאים לתוכניתנו
המחסומים נופלים" עם הרב שמואל אליהו"

2
00:00:04,120 --> 00:00:06,112
.אנחנו לרוב עושים בהתייעצות משותפת

3
00:00:06,560 --> 00:00:10,714
רק שאת הנושא הקרוב
,בחר הרב שמואל בכבודו ובעצמו

4
00:00:10,980 --> 00:00:13,690
.'והנושא הוא: הרבי מלובביץ

5
00:00:14,024 --> 00:00:15,252
בתוכנית הקרובה אנחנו נדבר

6
00:00:15,260 --> 00:00:16,410
עם הרב שמואל אליהו

7
00:00:16,562 --> 00:00:17,818
על היחסים המיוחדים שהיו

8
00:00:17,822 --> 00:00:20,210
,'בין הרב אליהו לרבי מלובביץ

9
00:00:20,386 --> 00:00:23,518
,על איך זה פוגש אותנו
כל אחד ואחד מעם ישראל

10
00:00:23,694 --> 00:00:27,320
.ועל הגאולה שמסתבר שקרובה ממש

11
00:01:00,026 --> 00:01:01,360
.שלום הרב
.שלום-

12
00:01:01,860 --> 00:01:06,008
,דרכנו בתוכנית החדשה
כבר אפשר להגיד ישנה

13
00:01:06,130 --> 00:01:09,086
,ברוך השם, כמה פרקים
.כמה וכמה פרקים מאחורינו

14
00:01:09,628 --> 00:01:11,014
.בעזרת השם שיהיו גם לפנינו

15
00:01:11,500 --> 00:01:15,764
,אבל הנושא הקרוב
,אני מודה שכשהתכוננו אליו

16
00:01:15,770 --> 00:01:19,392
הוא הפתיע אותי שזה הנושא
.שעליו הרב רוצה לדבר

17
00:01:19,778 --> 00:01:23,716
,דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על עם ישראל
,דיברנו על חגים, על מועדים

18
00:01:24,286 --> 00:01:28,688
,הנושא הבא, לבקשת הרב
.'הוא הרבי מלובביץ

19
00:01:29,510 --> 00:01:33,696
:אני אגיד, אני לבושתי אמרתי
,הרב שמואל אליהו

20
00:01:33,708 --> 00:01:39,192
,בנו של הרב מרדכי אליהו
.ירצה לדבר על דמויות אחרות

21
00:01:39,214 --> 00:01:41,604
.'לאו דווקא הרבי מלובביץ

22
00:01:42,782 --> 00:01:46,720
,והנושא הזה מאוד מאוד הפתיע אותי
:ואני אתחיל מהסוף

23
00:01:47,896 --> 00:01:52,396
איפה התחיל הקשר שלך והחיבור שלך
?'לרבי מלובביץ

24
00:01:53,604 --> 00:01:54,696
,איפה התחיל - אני לא יודע

25
00:01:54,700 --> 00:01:57,862
אבל אני יכול לציין שתי נקודות ציון

26
00:01:57,878 --> 00:01:59,038
,מאוד משמעותיות

27
00:02:00,084 --> 00:02:04,046
שפעמיים זכיתי להתלוות לאבא לפגישות

28
00:02:05,016 --> 00:02:06,716
.שהיו לו עם הרבי מחב"ד

29
00:02:07,452 --> 00:02:08,972
,אולי עוד נקודת ציון

30
00:02:10,512 --> 00:02:18,222
,אני זוכר שפעם הוא התקשר לאבא
,ממש חצות לילה, "במקרה" הייתי בבית

31
00:02:18,238 --> 00:02:20,610
,במקרה" הרמתי את הטלפון"

32
00:02:21,878 --> 00:02:27,706
,הוא אומר לי: מדבר מנחם מנדל שניאורסון
?אפשר לדבר עם הרב אליהו

33
00:02:28,346 --> 00:02:31,926
,לקח לי חלקיק שנייה לדעת
.להבין שזה הוא באמת

34
00:02:33,278 --> 00:02:36,796
,העברתי את השיחה לאבא
אבא דיבר איתו

35
00:02:36,806 --> 00:02:39,052
,אני לא יודע מה דיברו, גם לא שאלתי

36
00:02:41,866 --> 00:02:44,798
?ואחר כך אמרו: הרבי דיבר עם הרב

37
00:02:44,814 --> 00:02:46,924
אף פעם לא שמענו שהרבי מחב"ד
.דיבר עם הרב

38
00:02:48,360 --> 00:02:51,976
.היה ביניהם קשר מדהים. מדהים

39
00:02:53,148 --> 00:02:57,973
אני לא חושב שלרבי היה קשר מדהים ככה
.עם מישהו, כך סיפרו לי

40
00:02:58,040 --> 00:03:03,722
,הייתי בכנס השלוחים לפני שנה בחב"ד
.שכל השלוחים בכל העם מתכנסים

41
00:03:04,300 --> 00:03:08,262
ביקשו ממני לבוא, ואמרו לי שם
כל המזכירים של הרבי

42
00:03:08,274 --> 00:03:13,308
שמעולם לא היה אדם שהרבי כיבד אותו כל כך
.כמו שהוא כיבד את הרב

43
00:03:15,112 --> 00:03:21,412
,ואני חושב שגם כן זה היה הדדי
.הרב כיבד את הרבי מאוד מאוד מאוד

44
00:03:22,260 --> 00:03:24,932
,אז בתור הבן של אבא שלי, של הרב אליהו

45
00:03:30,056 --> 00:03:30,990
.זה אדם ענק

46
00:03:31,408 --> 00:03:34,132
,אני לא יודע אם אפילו אפשר לומר אדם
.זה מטאור

47
00:03:35,672 --> 00:03:39,814
מטאור שאני לא בטוח שכולנו
.באמת עומדים על סוף גדלותו

48
00:03:41,260 --> 00:03:46,448
והוא מאוד משמעותי, ואני גם מדי פעם
קצת לומד מהשיחות שלו

49
00:03:47,532 --> 00:03:49,814
.כי יש שם דברים מדהימים
.הדברים מדהימים

50
00:03:50,862 --> 00:03:55,744
אגב, הסתכלות מאוד מעניינת על מה שקורה
,כאן בדורנו בארץ ישראל

51
00:03:57,240 --> 00:04:03,130
.כי כמו שכולנו יודעים, הוא לא היה פה
.לא דרך פה פיזית-

52
00:04:03,436 --> 00:04:04,786
.אבל היה פה לגמרי

53
00:04:05,980 --> 00:04:08,106
זה כמו שאנשים היו שואלים אותו
,שאלות לפעמים

54
00:04:08,898 --> 00:04:13,910
אז הוא היה קולט מרחוק את המציאות שלהם
והוא היה נותן להם תשובה מדויקת

55
00:04:14,082 --> 00:04:19,796
כל אחד, ויש על זה אלפי סיפורים מפתיעים
,על אנשים פרטיים כאלה ואחרים

56
00:04:20,888 --> 00:04:25,666
אז פי אינסוף פעמים - ככה הוא היה ביחס
.לארץ ישראל

57
00:04:25,692 --> 00:04:27,488
,מעורב לחלוטין בכל מה שקורה פה

58
00:04:28,680 --> 00:04:32,708
,ולא רק פגישה עם ראש הממשלה פה
,עם השר ההוא, עם הנשיא וכולי

59
00:04:33,958 --> 00:04:35,776
,או שלמות הארץ

60
00:04:36,136 --> 00:04:43,970
אלא הסתכלות מדהימה על מה שקורה כאן
.בארץ ישראל, ב-70 שנים האחרונות או יותר

61
00:04:44,472 --> 00:04:51,894
,וכשאני למדתי את מה שהוא כותב
אני פשוט, לא יודע איזו מין תחושה הייתה לי

62
00:04:51,902 --> 00:04:55,318
של כבוד פי אלף

63
00:04:55,954 --> 00:05:00,442
שאתה לומד את התורה שלו
ואתה פתאום מבין יותר לעומק

64
00:05:00,454 --> 00:05:01,726
.את הדברים שהוא אמר

65
00:05:02,624 --> 00:05:03,378
.מדהימים

66
00:05:03,646 --> 00:05:08,578
,ועדיין, דווקא בגלל זה
,'המעורבות הכל כך גדולה של הרבי מלובביץ

67
00:05:08,588 --> 00:05:13,904
ואנחנו יודעים שנשיאים וראשי ממשלה
,וגנרלים, אלופים, רמטכ"לים

68
00:05:14,074 --> 00:05:21,988
רכבת אווירית שלמה מגיעה אליו לביתו ב-770
.והוא עצמו שולח אלפי יהודים לעלות לארץ

69
00:05:22,280 --> 00:05:27,118
,כמו שאמרת, כף רגלו לא דרכה כאן
?לא תמוה בעיניך

70
00:05:28,254 --> 00:05:33,580
.פעם היה תמוה בעיניי
אחרי שלמדתי יותר להכיר את המקום

71
00:05:33,588 --> 00:05:37,600
.שבו הוא חי, לא, לא תמוה

72
00:05:37,952 --> 00:05:40,534
?מי אני שאסביר את הרבי

73
00:05:41,550 --> 00:05:50,316
אבל ראיתי שיש לו תפקיד עצום שם
כמו משה בשעתו שלא זכה להיכנס לארץ

74
00:05:50,330 --> 00:05:56,384
כיוון שהעם שהיה איתו נגזר עליו
?להיות בגלות, נכון

75
00:05:57,034 --> 00:06:00,278
.אז גם משה נשאר איתם, ועתיד לבוא בראשם

76
00:06:01,686 --> 00:06:04,088
.ככה גם הרבי
?אתה רומז שזה לא מבחירה-

77
00:06:04,848 --> 00:06:06,594
.אני חושב שזה מבחירה גמורה

78
00:06:07,486 --> 00:06:11,604
כשציבור של כל כך הרבה אנשים תלוי בו

79
00:06:12,548 --> 00:06:17,821
,ועוד לא בשל לעלות לארץ
,לצערנו, זה מה שהיה

80
00:06:19,190 --> 00:06:24,288
,מישהו צריך להחזיק אותו
.לתת לו את הדחיפה לעלות לארץ

81
00:06:24,334 --> 00:06:29,518
זה כמו הרב חובל שאומר: אני אצא
?ראשון מהספינה, ואשאיר את כולם לטבוע

82
00:06:29,790 --> 00:06:30,492
.מה פתאום

83
00:06:30,586 --> 00:06:34,942
.אני אצא אחרון, אני אדחוף את כולם שייכנסו
.וזה מה שהוא עשה

84
00:06:35,200 --> 00:06:40,038
,בעיניי, זה שהוא לא עלה לארץ
.זה פשוט מסירות נפש כמו משה

85
00:06:40,450 --> 00:06:44,648
כי אתה אומר שאולי מבחינת הרצון והחיבור
,לארץ ישראל, זה היה שם

86
00:06:44,649 --> 00:06:45,952
.אבל הוא לקח על עצמו תפקיד

87
00:06:46,104 --> 00:06:50,509
.לא אולי, בטוח
.הוא פשוט מסר את נפשו

88
00:06:51,798 --> 00:06:55,384
:גם לשלוח שלוחים כמו שאמרת
.אלפים לארץ ישראל

89
00:06:55,824 --> 00:06:59,560
...ולשלוח אנשים לארץ ולהתערב ולעשות

90
00:06:59,561 --> 00:07:05,004
,"והיו עיניי וליבי שם כל הימים"
,עיניו וליבו היו בארץ ישראל כל הימים

91
00:07:05,104 --> 00:07:07,285
.כל הימים, כפשוטו, לא בספק

92
00:07:08,020 --> 00:07:11,156
,אני עברתי על עשרות שיחות שלו, אולי מאות

93
00:07:11,170 --> 00:07:15,764
אתה יכול לראות כל שיחה שלו
מדברת על גאולה, על ארץ ישראל

94
00:07:15,782 --> 00:07:19,284
על איך להביא משיח
,ומה צריך לעשות כדי להביא משיח

95
00:07:19,886 --> 00:07:23,760
,התבוננות מדהימה על כל מה שקורה בעולם
.איך הוא קשור למה שקורה בארץ ישראל

96
00:07:23,788 --> 00:07:28,404
,פשוט, זו לא סיסמה
...כפשוטו, מי שיפתח

97
00:07:29,484 --> 00:07:31,840
יש כאלה שפותחים אגרות קודש
לדעת באופן פרטי

98
00:07:31,850 --> 00:07:34,770
...אם צריך להתחתן או לקנות דירה או

99
00:07:34,926 --> 00:07:37,846
,תפתח אגרות קודש לא בשביל סימנים
,לראות מה כתוב פשוט

100
00:07:38,452 --> 00:07:41,770
...אז תראה ש
?מה באמת גישת הרב לגבי סימנים-

101
00:07:42,208 --> 00:07:45,116
ללמוד, ברור שאין על זה עוררין
.שזה מבורך וטוב

102
00:07:45,526 --> 00:07:49,170
,אני לא יודע, זו שאלה פרטית
.אני לא רוצה לגעת בה

103
00:07:49,540 --> 00:07:53,054
אין ספק שהספרים שלו, יש בהם
.קדושה מיוחדת, יש שכינה מיוחדת

104
00:07:53,082 --> 00:07:57,502
,גם עליו העדת, דרך אגב
"תוך כדי הדיבור אמרת "אדם

105
00:07:57,610 --> 00:08:00,952
ואז אמרת תוך כדי שטף הדיבור
"...זה לא אדם, זה"

106
00:08:01,614 --> 00:08:05,642
,ואולי לא נתעלם מהפיל הלבן שבחדר

107
00:08:06,780 --> 00:08:14,896
,באף חסידות לא משייכים לאדמו"ר
.נקרא לזה... -תכונת משיח

108
00:08:14,910 --> 00:08:17,292
.תכונת משיח, תודה על ההשלמה

109
00:08:17,490 --> 00:08:20,904
רק בחסידות חב"ד אתה יכול לראות
.זרם משיחיסטי וזרם לא

110
00:08:20,926 --> 00:08:22,680
?למה דווקא שם זה קורה

111
00:08:23,226 --> 00:08:28,302
?ואיך הרב מתייחס לפנים תנועה הזאת

112
00:08:30,722 --> 00:08:42,968
תשמע, הוא בשנים האחרונות שלו
,דיבר הרבה על המשיח, על הגאולה

113
00:08:42,988 --> 00:08:48,344
על החובה של כולנו לפקוח את העיניים
,ולראות שאנחנו בדורו של משיח

114
00:08:49,962 --> 00:08:54,454
הדבר היחידי שמעכב את הגאולה
זה שהיהודי יפקח את העיניים שלו כדבעי

115
00:08:54,470 --> 00:08:58,166
ויראה שאנחנו נמצאים כבר ממש
,בתוך הגאולה ממש

116
00:08:59,016 --> 00:09:02,906
,כל מיני ביטויים מדהימים שאגב
,קיימים כמעט בכל שיחה שלו

117
00:09:02,966 --> 00:09:04,420
.בכל שיחה הוא דיבר על זה

118
00:09:05,724 --> 00:09:12,116
,אז מטבע הדברים, בסופו של דבר החסידים
עשרות אלפי החסידים שנמצאים בעולם

119
00:09:12,268 --> 00:09:25,500
הבינו שהרבי מכוון את כולם לתודעת הגאולה
.שלא עומדת על הפתח, שנמצאת בפועל ממש

120
00:09:25,516 --> 00:09:27,774
הוא כותב שיהודי רק צריך
,לפקוח את העיניים ולראות

121
00:09:27,786 --> 00:09:34,608
:כמו שכתוב ביציאת מצרים
ולא נתן ה' לכם לב לדעת"

122
00:09:35,500 --> 00:09:38,410
ועיניים לראות ואוזניים לשמוע"
."עד היום הזה

123
00:09:38,662 --> 00:09:40,045
.זה נאמר להם בסוף שנת הארבעים

124
00:09:40,140 --> 00:09:41,780
,ארבעים שנה הם לא פוקחים את העיניים

125
00:09:42,998 --> 00:09:47,002
וכשהם פוקחים את העיניים סוף סוף
,ואת הלב ואת האוזניים

126
00:09:47,942 --> 00:09:51,778
אז הם זוכים להיכנס לארץ ישראל
,וזוכים להיקרא עם

127
00:09:51,794 --> 00:09:56,038
ואותו יום נאמר: "וה' האמירך היום
."להיות לו לעם

128
00:09:56,530 --> 00:10:00,870
,רק כשהם פוקחים את העיניים
.השם מגדל אותם להיות לו לעם

129
00:10:02,230 --> 00:10:06,724
אז אני מבין, אז הרב תובע מהדור
לפקוח את העיניים

130
00:10:07,086 --> 00:10:10,914
מתוך הבנה שהסתכלות של העם
,היא זאת שתקרב את הגאולה

131
00:10:11,164 --> 00:10:16,520
...אבל אתה אומר שאולי פה טמון
אני אולי אכניס לך מילים לפה

132
00:10:16,540 --> 00:10:18,664
,ותקן אותי אם אני טועה
אבל אולי פה טמונה הטעות

133
00:10:18,688 --> 00:10:20,276
?לבוא ולהגדיר אותו משיח

134
00:10:22,074 --> 00:10:25,192
הוא בעצמו אמר על עצמו כמה פעמים
.שהוא לא המשיח

135
00:10:25,368 --> 00:10:30,616
אני יכול לקרוא לך דברים שהוא כתב
:כמה פעמים

136
00:10:31,816 --> 00:10:38,638
בשנת תשנ"א הוא כותב ש"עדיין לא פעלו
."ביאת משיח צדקנו בפועל ממש

137
00:10:38,928 --> 00:10:42,790
זה אולי יכול להתפרש כעדיין לא הגיעה השעה
.שאני אתגלה

138
00:10:43,390 --> 00:10:47,262
לא, אפשר לומר כל דבר
,אבל זה מה שהוא כותב

139
00:10:47,280 --> 00:10:50,824
...אי אפשר להכניס בפיו דברים שהוא לא
,הוא אף פעם לא אמר על עצמו שהוא משיח

140
00:10:50,842 --> 00:10:57,258
הוא אמר במפורש: "משיח צדקנו עומד לבוא
.תכף ומייד אבל עדיין לא בא בפועל

141
00:10:58,000 --> 00:11:01,116
ולכן צריך השתדלות אחרונה"
של כל אחד ואחד מישראל

142
00:11:01,126 --> 00:11:02,064
."להביא את המשיח"

143
00:11:02,648 --> 00:11:07,418
,אי אפשר להגיד: הנה, הוא המשיח ובא
,כשהוא בעצמו אומר, לא פעם אחת

144
00:11:07,444 --> 00:11:09,488
."כמה פעמים: "משיח עדיין לא בא

145
00:11:09,812 --> 00:11:10,878
,אבל הוא אומר משהו אחר

146
00:11:11,324 --> 00:11:13,364
,מאוד חשוב, מאוד חשוב

147
00:11:14,596 --> 00:11:19,716
,הוא אומר: יש שני שלבים בביאת משיח
.כמו שזה הגיוני

148
00:11:20,570 --> 00:11:26,922
יש שלב ראשון שבו בא משיח לעולם
.ולא יתגלה

149
00:11:28,050 --> 00:11:30,268
.הוא ישנו אבל לא יודעים עליו
.כן-

150
00:11:30,336 --> 00:11:33,430
.שרוחו נולדה, נשמתו נולדה

151
00:11:34,380 --> 00:11:37,268
?הוא אומר: וזה הדבר הכי משמעותי. למה

152
00:11:38,130 --> 00:11:41,130
.כי זה נוגע בכל אדם בעולם

153
00:11:42,366 --> 00:11:47,912
כל אדם בעולם מרגיש את התשקיף
,של הנשמה הגדולה שמגיעה

154
00:11:48,246 --> 00:11:51,130
כי זו נשמה כללית
.אז היא נוגעת בכל אחד

155
00:11:52,048 --> 00:11:56,052
.וזה מה שמניע את האנשים לפעול

156
00:11:56,734 --> 00:12:01,386
אז למשל, זה מה שמניע את היהודים
,לעלות לארץ ישראל

157
00:12:02,064 --> 00:12:08,486
,זה מה שמניע את היהודים לנצח במלחמות
זה מה שמניע את אומות העולם להתעדן

158
00:12:09,028 --> 00:12:11,282
,ולהפסיק עם המלחמות ולהתחיל עם חסד

159
00:12:11,884 --> 00:12:19,502
זה מה שגורם לאומות, הוא כותב את זה בהקשר
,של פירוק הנשק הגרעיני בעולם

160
00:12:19,676 --> 00:12:25,320
,הוא אומר: פירוק הנשק הגרעיני בעולם
,הסכם "סטארט 1" שהיה בשנת תשנ"א, אני חושב

161
00:12:25,944 --> 00:12:29,098
שבמסגרתו פורקו 80 אחוז מכלי הנשק
,הגרעיניים בעולם

162
00:12:29,468 --> 00:12:33,032
?הוא אומר: מאיפה זה מגיע
מרוחו של משיח שפועמת

163
00:12:33,132 --> 00:12:38,816
לא רק בקרמלין
,אלא בכל העם הרוסי ובכל העם האמריקאי

164
00:12:38,904 --> 00:12:46,196
,ובכל עשרות המדינות שהשתתפו באותה אסיפה
."של "וכתתו חרבותם לאתים

165
00:12:46,224 --> 00:12:47,742
?הוא אומר: זה, מאיפה זה מגיע

166
00:12:48,408 --> 00:12:51,062
:זה לא שהמשיח בא בפועל ואמר להם
.כך וכך תעשו

167
00:12:52,940 --> 00:12:57,436
אלא זה רוחו של משיח שמפעמת
.בלב כל האנושות

168
00:12:58,332 --> 00:13:05,092
וזו ראייה מדהימה להבין תהליכים עולמיים
.שהם פועלים מאותו כוח

169
00:13:05,898 --> 00:13:10,186
,הקשר בין הרבי מלובביץ' לרב אליהו, לאבא

170
00:13:10,770 --> 00:13:17,140
קשר שידוע, גם כתוב בספרים
לאחר פטירתו של הרב אליהו

171
00:13:17,498 --> 00:13:18,810
,"ב"אביהם של ישראל

172
00:13:19,068 --> 00:13:25,516
,וגם מאחורינו נמצאת תמונה יפהפיה
אי אפשר שלא לראות את האור

173
00:13:25,982 --> 00:13:29,804
.בפניהם של הרבי ושל הרב אליהו

174
00:13:29,900 --> 00:13:31,476
?אתה יודע מה הוא אמר לו פה

175
00:13:31,482 --> 00:13:33,698
...זאת השאלה, תודה שהקדמת אותי

176
00:13:33,764 --> 00:13:35,772
?אתה יודע מה הוא אמר לו פה
.בטח-

177
00:13:37,026 --> 00:13:45,420
:הרבי אמר לאבא בפגישה האחרונה
.אבוא לבקרו בהיכל קודשו

178
00:13:46,516 --> 00:13:48,602
?היכל זה שם מאוד מיוחד, כן

179
00:13:50,084 --> 00:13:55,602
.ואבא אמר לו: ברוך הבא
.בגלל זה הידיים פרושות - ברוך הבא

180
00:13:56,856 --> 00:14:00,618
...הרב אליהו נמצא בביתו
.כן-

181
00:14:00,854 --> 00:14:03,886
."והוא זה שאומר לו "ברוך הבא
.כן-

182
00:14:03,974 --> 00:14:07,646
כי הרבי אומר: אני אבוא לבקר אותך
.בארץ ישראל, בהיכל קודשך

183
00:14:07,654 --> 00:14:14,706
אני רק אומר, עבור כל מסתכל מהצד זה נראה
.'שהרב אליהו מארח את הרבי מלובביץ

184
00:14:15,542 --> 00:14:18,100
.זאת פגישתם האחרונה
?לאחר מכן הייתה עוד שיחה

185
00:14:18,126 --> 00:14:21,798
.לא, זאת הפגישה האחרונה
.אז נחזור שנייה לשיחת הטלפון-

186
00:14:22,792 --> 00:14:26,876
,אמרת שאתה לא ידעת
?אתה לא יודע מה נאמר בה עד לרגע זה

187
00:14:27,268 --> 00:14:28,076
.עד לרגע זה

188
00:14:28,312 --> 00:14:31,410
אתה לא יודע מה נאמר בשיחה הזאת
.ברור לי מה היה הנושא-

189
00:14:31,978 --> 00:14:32,902
?מה היה הנושא

190
00:14:33,156 --> 00:14:35,644
.עם ישראל. גאולתם של ישראל

191
00:14:36,438 --> 00:14:39,438
ומה, זו איזו התייעצות בין שני אנשים
שלוקחים אחריות על עם ישראל

192
00:14:39,458 --> 00:14:40,568
?איך להביא את הגאולה

193
00:14:41,534 --> 00:14:47,408
מה שניים כאלה יכולים לדבר על גאולת ישראל
?שישליך הלכה למעשה

194
00:14:47,436 --> 00:14:52,472
כי ברור שלא מדובר באנשים
.שסתם מרימים טלפון לשיחות סרק

195
00:14:52,596 --> 00:14:55,774
.אין שם רגע אחד של סרק, זה ברור לכולנו
.כן-

196
00:14:57,254 --> 00:14:58,684
?מה קורה בשיחות כאלה

197
00:14:59,316 --> 00:15:07,046
,אתה יודע שמישהו שאל את הרבי
אחד המזכירים שלו מה היה בשיחה

198
00:15:09,160 --> 00:15:16,226
,אז הוא אמר לו, לא יודע אם אפשר לספר
.כל כך, הוא אמר לו: צא החוצה

199
00:15:17,852 --> 00:15:21,166
.אין לך רשות, זה לא דבר שקשור אליך

200
00:15:22,442 --> 00:15:23,907
...זה דבר כל כך נישא ורם ש

201
00:15:25,009 --> 00:15:27,518
.האמת היא, אני נזהרתי, אני לא שאלתי

202
00:15:28,688 --> 00:15:32,970
אבל זה היה ברור לחלוטין שזה דבר
.מאוד עליון, מאוד נישא, מאוד רם

203
00:15:33,958 --> 00:15:35,692
.וכל אחד צריך לדעת את המקום שלו

204
00:15:36,062 --> 00:15:36,976
.זה לא המקום שלי

205
00:15:37,604 --> 00:15:43,102
על אף שאתה אומר שזה לא היה מקרי
.שאתה זה שענית לטלפון, שנכחת באותו זמן

206
00:15:43,424 --> 00:15:47,044
,כן, אני קצת קרוב
.אבל זהו, לא יותר מזה

207
00:15:48,010 --> 00:15:50,630
,וגם אם הייתי יודע
.אני לא בטוח שיש לי רשות לגלות

208
00:15:51,552 --> 00:15:55,398
אבל אין ספק שאלה דברים
.העומדים ברומו של עולם

209
00:15:56,456 --> 00:16:02,062
,ודברים שקשורים לעם ישראל
.לתהליך הצמיחה הפלאי של עם ישראל

210
00:16:02,072 --> 00:16:05,080
שזה היה בראש מעייניו של הרבי
.ובראש מעייניו של אבא

211
00:16:06,252 --> 00:16:10,246
שזה כמובן קשור לארץ ישראל
,וקשור לעם, קשור לתורה

212
00:16:10,260 --> 00:16:13,802
.וקשור לגאולתם של ישראל

213
00:16:14,620 --> 00:16:17,594
אני חושב שמה שיפה לראות
,'כשאתה מדבר על הרבי מלובביץ

214
00:16:17,648 --> 00:16:21,616
,ופתחתי עם זה ברמיזה
,וזה הולך ומתחזק לאורך השיח בינינו

215
00:16:22,542 --> 00:16:26,304
זה האהבה העצומה שיש לך
ויראת הקודש שיש לך

216
00:16:26,320 --> 00:16:30,754
,'כשאתה מדבר על הרבי מלובביץ
,ואני כל כך אוהב לראות את זה

217
00:16:32,030 --> 00:16:36,936
ואני חושב שכל אחד בעם ישראל
בסוף רוצה להתחבר לכל מקור קודש

218
00:16:36,964 --> 00:16:40,652
.שהקב"ה השפיע דרכו שפע וחוכמה

219
00:16:40,872 --> 00:16:46,102
זאת אומרת, אני מרגיש
.שאנחנו בדור של אנשים שרוצים לינוק מהכול

220
00:16:47,150 --> 00:16:51,936
אם עד לפני כמה שנים
מאוד מאוד הייתה אווירה של קירות ומחנות

221
00:16:52,536 --> 00:16:56,220
,אני לא רוצה להגיד חסידויות
,כי כל חסידות עומדת בכבודה

222
00:16:56,598 --> 00:17:00,748
יש מעין תחושה שאנשים עכשיו רוצים לינוק
.מכל חוכמה

223
00:17:00,748 --> 00:17:05,068
אני רואה סחף של אנשים
,לציון של הרבי בקווינס

224
00:17:05,068 --> 00:17:07,220
,ואני רואה סחף של אנשים לאומן

225
00:17:07,354 --> 00:17:12,458
ואני רואה סחף של אנשים שקונים את הספרים
אביהם של ישראל" כדי לקרוא על הרב אליהו"

226
00:17:12,894 --> 00:17:16,612
וכולם רוצים לטעום מהכול
.ולראות כי טוב השם

227
00:17:17,060 --> 00:17:20,904
ואני חושב, כשאני רואה אותך מדבר ככה
,'על הרבי מלובביץ

228
00:17:20,936 --> 00:17:26,740
יש בזה מעין לימוד על דרך נכונה
.לעם ישראל: אל תמדרו את עצמכם

229
00:17:27,650 --> 00:17:34,846
,אני חושב שמי שידע על האהבה ביניהם
אגב, גם היה עוד איזה צד שלישי לצלע הזאת

230
00:17:35,894 --> 00:17:37,618
?לצלע שביניהם
.כן-

231
00:17:37,742 --> 00:17:38,378
?והיא

232
00:17:38,598 --> 00:17:39,458
.הבבא סאלי

233
00:17:43,290 --> 00:17:50,146
,הייתה אהבה עצומה בין אבא לבין הבבא סאלי
.ובין הבבא סאלי לבין הרבי

234
00:17:50,582 --> 00:17:57,576
,הייתה ביניהם אהבה עצומה והערכה עצומה
.ומי שמסתכל - זאת אותה תורה

235
00:17:58,000 --> 00:18:02,836
,זה בכלל לא משנה שהוא אשכנזי וזה מרוקאי
...וזה ספרדי וכן הלאה, אין

236
00:18:03,620 --> 00:18:05,718
...זה בכלל, אין

237
00:18:07,752 --> 00:18:10,018
,אתה אומר "מחיצה", זה נשמע מילה קצת גסה

238
00:18:10,824 --> 00:18:14,402
אין כלום, אין שום איזשהו מסך
,שמפריד ביניהם

239
00:18:15,130 --> 00:18:18,262
.כולם, מה שהיה חשוב להם זה רק התורה

240
00:18:18,362 --> 00:18:21,312
,זה באמת שם התוכנית, דרך אגב
."המחסומים נופלים"

241
00:18:21,582 --> 00:18:27,512
,כן, אבל זו המציאות, כך היה ביניהם
.שום דבר. נקי נקי נקי

242
00:18:28,018 --> 00:18:30,054
.ממילא, זו אהבת עולם

243
00:18:31,262 --> 00:18:35,574
בהמשך לשאלה הקודמת על זה
שאנשים רוצים באמת לינוק

244
00:18:35,590 --> 00:18:37,276
,מתוך כל תורה גדולה

245
00:18:37,752 --> 00:18:40,530
האם מצד האמת כמו שלעתיד לבוא

246
00:18:40,546 --> 00:18:44,970
אנחנו יודעים שיחזרו השבטים להתגלות
,וגם בעבר היו שנים עשר השבטים

247
00:18:45,174 --> 00:18:50,040
האם נכון שכל אחד יצמד לחסידות מסוימת
,או דווקא הפוך

248
00:18:50,686 --> 00:18:58,274
,לך ויותר מלהעמיק בדרך מסוימת
לך ותלמד עוד ועוד כי תורת חיים היא

249
00:18:58,292 --> 00:19:00,530
.והקב"ה השפיע שפע דרך כל אחד

250
00:19:00,764 --> 00:19:02,464
?מהי הדרך הנכונה לדעתך

251
00:19:04,096 --> 00:19:08,898
אני חושב שזה בדיוק מה ששלושתם
.לימדו אותנו - זו הדרך הנכונה

252
00:19:10,328 --> 00:19:16,908
,כל המחיצות הן מחיצות של גלות
בגלות היינו עם מפורז ומפורד

253
00:19:18,194 --> 00:19:22,626
,ותהליך מרכזי בגאולה
הבסיס אולי הראשון לגאולה

254
00:19:23,516 --> 00:19:28,250
,"זה "ועשיתי אותם לעם אחד
,שכך נאמר ביחזקאל

255
00:19:29,290 --> 00:19:32,878
שלוקחים את שני העצים של יוסף ויהודה
,ומחברים אותם לעץ אחד

256
00:19:32,890 --> 00:19:34,992
.וזה מצמיח את עם ישראל

257
00:19:35,322 --> 00:19:39,622
או לפני כן, כל התיאור שהקב"ה
נותן רוחי בכם וחייתם

258
00:19:39,798 --> 00:19:45,938
,לפני כן, כל העצמות מתחברות, מסתדרות יחד
...קורם עליהן עור, בשר וגידים

259
00:19:45,950 --> 00:19:48,476
זאת אומרת, לפני שאתם רצים
,להיות שנים עשר שבטים

260
00:19:48,552 --> 00:19:49,874
...תהיו רגע
.אחד-

261
00:19:49,894 --> 00:19:52,082
...עם אחד, אחר כך נדבר על ה

262
00:19:52,118 --> 00:19:55,378
?ובתור עם אחד, נכון
,יש ידיים, רגליים - אבל עם אחד

263
00:19:55,646 --> 00:20:00,126
ורק כשאתם עם אחד
אז אפשר לתת בכם רוח ולחיות

264
00:20:00,144 --> 00:20:00,978
.כמו אדם הראשון

265
00:20:01,748 --> 00:20:07,762
,ברגע שאתה מחבר את כולו
,מקבץ ואתה יוצר יצירה אחת

266
00:20:08,678 --> 00:20:10,786
...אז הוא יכול לקום ו

267
00:20:10,934 --> 00:20:13,204
,אבל אם להודות על האמת
,וסליחה שאני מקשה

268
00:20:13,412 --> 00:20:16,378
זה לא המצב הרווח בבתי המדרש
...שאתה רואה היום, אתה יכול

269
00:20:16,394 --> 00:20:17,932
.זה הולך וקורה

270
00:20:18,512 --> 00:20:22,490
אז זה מרגש מאוד מה שאתה אומר
,כי אתה יודע מה, בדרך לפה

271
00:20:22,820 --> 00:20:28,382
התפללנו אני והצוות מאחור
.תפילת מנחה באחד המקומות

272
00:20:28,388 --> 00:20:31,186
והיה חשוב לי בסוף התפילה
.לעבור ולראות את הספרים

273
00:20:31,564 --> 00:20:34,890
,"למעט ספר "מסילת ישרים
.שאני יכול להגיד שאני רואה אותו בכל מקום

274
00:20:34,942 --> 00:20:36,890
.והש"ס
.והש"ס, כמובן-

275
00:20:37,098 --> 00:20:43,290
אתה יכול לראות פה חזון איש
,ופה את חב"ד, ופה ברסלב

276
00:20:43,302 --> 00:20:46,598
ואתה עדיין מרגיש שבמקום שמצמיח
,גדולי תורה

277
00:20:47,148 --> 00:20:51,546
.עדיין שם יש מעין מחיצות, מחסומים

278
00:20:52,836 --> 00:20:56,482
- נכון, ואם אתה שואל למה משיח לא בא
.אז זאת הסיבה

279
00:20:56,648 --> 00:20:57,080
.וואו

280
00:20:58,610 --> 00:21:00,230
,ואני לא אומר את זה מדעתי

281
00:21:00,682 --> 00:21:05,720
שפעם אחת אני זוכר, הגיע לרב אליהו
,איזה אחד מעשירי עולם

282
00:21:05,888 --> 00:21:10,434
אמר לו: הרב, חנן אותי הקב"ה
,לכך וכך מיליארדים

283
00:21:11,640 --> 00:21:14,340
?מה אני עושה כדי להביא את המשיח עכשיו

284
00:21:15,616 --> 00:21:23,192
,"אמר לו: "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל
כשראשי העם יתאחדו, הרבנים הגדולים יתאחדו

285
00:21:23,786 --> 00:21:27,116
."יתאחדו השבטים - "ויהי בישורון מלך

286
00:21:28,270 --> 00:21:32,120
אותו גביר ניסה, מסתבר שאת הדבר הזה
.לא קונים גם במיליארדים

287
00:21:33,406 --> 00:21:41,680
אני זוכר שהלכתי בשליחותו של אבא
.כמה פעמים לייצר את האחד הזה כדי שיתאסף

288
00:21:42,632 --> 00:21:45,840
כגודל חשיבותו גם גודל המניעות
.שמוטלות עליו

289
00:21:45,952 --> 00:21:47,848
.אבל אני חושב שכן אנחנו נמצאים בתהליך

290
00:21:48,604 --> 00:21:52,960
זאת אומרת, היו תקופות שבהן הבידול
בין כל הקבוצות בעם ישראל

291
00:21:52,972 --> 00:21:54,686
.היה מאוד עוצמתי

292
00:21:55,302 --> 00:21:58,408
לא רק ספרדים ואשכנזים שלא היו מתחתנים
,אחד עם השני

293
00:21:59,458 --> 00:22:03,102
.אלא היו גם תקופות שלא היו משתפים במניין

294
00:22:04,060 --> 00:22:07,716
:אני אומר לך ככה בלחישה ובסוד
.פעם חוויתי את החוויה הזאת

295
00:22:08,096 --> 00:22:09,456
.על בשרך
.על בשרי-

296
00:22:10,430 --> 00:22:13,656
,שלא צירפו אותי למניין
.הייתי ה-10, חיכו ל-11

297
00:22:14,888 --> 00:22:22,590
,די מעליב, אבל באותה השעה, לא יודע
,חנן אותי הקב"ה לא להיעלב עלבון אישי

298
00:22:24,038 --> 00:22:25,980
.אלא להיעלב עלבון לאומי

299
00:22:28,488 --> 00:22:29,702
.ומאז זה לא קרה

300
00:22:30,326 --> 00:22:35,128
,ואני ממש מרגיש שיש פה תהליך מאוד מדהים
,אני גם רואה את זה בתפקידי כרב העיר

301
00:22:36,540 --> 00:22:41,340
שברוך השם, אני ממש מרגיש מחובר
,עם כל הקהילות שיש פה

302
00:22:43,340 --> 00:22:49,234
מגיעים אליי מכל המגזרים
.לשאלות ותשובות וגם ברכות

303
00:22:50,420 --> 00:22:53,770
,אגב, גם ראיתי אצל אבא
.זאת אומרת, מאיפה למדתי? מאיפה? מאבא

304
00:22:54,156 --> 00:23:00,314
...הוא היה יכול לדבר בכל מקום עם אותה
.באמת באותה אהבה

305
00:23:00,684 --> 00:23:06,802
אהבה ענקית לכולם, ומעולם הוא לא הסכים
.שיקראו לו רב של מגזר

306
00:23:08,246 --> 00:23:10,538
:פעם כתבו עליו באיזה מקום
,"הרב של המגזר הדתי-לאומי"

307
00:23:10,554 --> 00:23:12,610
.הוא אמר: אני מבקש שתמחקו את המשפט הזה

308
00:23:12,842 --> 00:23:14,590
.מה פתאום? אין דבר כזה

309
00:23:14,880 --> 00:23:18,152
,מי שבא - בא, רב של ספרדים
.רב של אשכנזים, של כולם

310
00:23:18,950 --> 00:23:24,352
.אני משתדל ללכת בדרכו. הלוואי אזכה
.ואני חושב שהציבור היום בשל לזה

311
00:23:24,370 --> 00:23:29,316
בוא נאמר ככה, מי שהכי בשל לזה
.זה בעלי תשובה

312
00:23:30,062 --> 00:23:31,924
.כן
.הם הכי מתוקים בתחום הזה-

313
00:23:32,260 --> 00:23:37,894
:כל בעל תשובה בסוף מגיע, אומר לי
הרב, אני רוצה להישאר כל החיים שלי

314
00:23:37,914 --> 00:23:41,002
...בכלל ישראל ולא

315
00:23:41,380 --> 00:23:42,838
.זה מדהים המתח הזה שאתה מתאר

316
00:23:42,848 --> 00:23:44,922
,תמיד בעלי תשובה
,יצא לי לראות את זה גם בצבא

317
00:23:45,140 --> 00:23:51,356
יש בהם מעין קנאה על מי שגדל בבית
,ויש לו גרסא דינקותא ויש לו מסורת בית אב

318
00:23:51,642 --> 00:23:55,660
אבל תמיד אלה שבאו עם מסורת בית אב
ויש להם גרסא דינקותא

319
00:23:55,750 --> 00:24:00,960
הם מקנאים בבעלי התשובה
...שבאו, מה שנקרא, המחסומים נפלו בלי כל

320
00:24:00,968 --> 00:24:02,610
.ברור, ברור
.בלי כל מחסום-

321
00:24:02,928 --> 00:24:05,676
...כתוב: במקום שבעלי תשובה עומדים
.כן-

322
00:24:07,052 --> 00:24:12,130
אתה, יצא לך בשנים האחרונות
,להעמיק בכתבים של הרב, באגרות

323
00:24:12,164 --> 00:24:16,412
?ללקט אותם גם, נכון
.כן, אספתי לעצמי-

324
00:24:16,428 --> 00:24:19,824
...ברור שכל אחד לומד לפי
?זה לעצמך-

325
00:24:19,842 --> 00:24:23,076
זה משהו ששמרת לעצמך
...או משהו שאתה עובד עליו עכשיו

326
00:24:23,520 --> 00:24:26,548
,אני עובד על זה לעצמי
,אולי פעם אתן את זה גם החוצה

327
00:24:26,560 --> 00:24:31,522
אבל לעצמי, חשוב לי להבין יותר לעומק
,את התורה של הרבי

328
00:24:33,194 --> 00:24:37,436
.להבין את הפנים שלו, את הנשמה שלו

329
00:24:38,066 --> 00:24:41,304
...שוב, סליחה, זה נראה לי קצת פלישה

330
00:24:41,530 --> 00:24:44,250
אבל הוא כתב את התורה שלו
.כדי שאנשים ישמעו וילמדו

331
00:24:45,062 --> 00:24:49,184
.אז בשביל זה אני מעז ללמוד את התורה שלו

332
00:24:49,954 --> 00:24:57,404
יש איזו נקודה שחשוב לך להאיר
?מתוך אותו לימוד ואיסוף חומרים עד כה

333
00:24:57,746 --> 00:25:07,896
,אז אני חושב - כן, יש מושג שכתוב בספרים
,בזוהר, כתבי האר"י

334
00:25:09,444 --> 00:25:15,615
,על החובה של אדם להסתכל על דברים בגודל
.מוחין דגדלות זה נקרא

335
00:25:17,344 --> 00:25:23,306
ואני חושב שזה אחד הדברים הכי בסיסיים
...שהרבי לימד אותנו - להסתכל על דברים

336
00:25:24,246 --> 00:25:27,764
.בראייה רחבה
.רחבה ממש-

337
00:25:27,994 --> 00:25:32,230
.עונק, ממש אדם ענק ענק ענק

338
00:25:33,308 --> 00:25:36,844
,ככל שאתה לומד יותר את הדברים
.אתה מסתכל על כל דבר במציאות

339
00:25:36,866 --> 00:25:42,256
,עכשיו, הוא הסתכל על דברים שהיו בדור שלו
,גם על קדימה, אחורה - ודאי

340
00:25:42,818 --> 00:25:44,136
.אבל במבט ענק

341
00:25:45,522 --> 00:25:47,542
?מה זה נקרא מבט ענק, רק במילה

342
00:25:47,610 --> 00:25:52,438
בסוף אנחנו רוצים שהצופה בבית
יבוא ויגיד: הו, אני רוצה לסגל לי

343
00:25:52,456 --> 00:25:55,662
כמו שהרב שמואל אליהו אמר
,'בשם הרבי מלובביץ

344
00:25:55,680 --> 00:25:57,100
.לסגל לי ראייה רחבה

345
00:25:57,128 --> 00:26:03,288
מה הטיפ שאתה נותן לצופה בבית
?כדי להסתכל בראייה רחבה כבר בסוף השידור

346
00:26:04,000 --> 00:26:06,640
.אז אני אומר לך למשל על דבר שקורה בדורנו

347
00:26:06,772 --> 00:26:09,430
הוא דיבר בזמנו על פירוק
,הנשק הגרעיני בעולם

348
00:26:10,536 --> 00:26:16,808
,ואני מסתכל על מה שקרה, נגיד, השנה
שתוכניות הנשק הגרעיני של צפון קוריאה

349
00:26:16,816 --> 00:26:20,774
?ושל איראן קיבלו מכה רצינית, נכון

350
00:26:21,876 --> 00:26:27,330
בעיניי, הדבר הזה הוא בדיוק
.מה שהוא קרא לו

351
00:26:28,170 --> 00:26:30,674
.זאת אומרת, זה תיקון העולם

352
00:26:30,732 --> 00:26:33,344
."העולם נתקן ב"לא יישא גוי אל גוי חרב

353
00:26:33,374 --> 00:26:37,646
,אז נכון שזה לא קורה ביום אחד
.גם ההסכמים ההם לא קרו ביום אחד

354
00:26:37,654 --> 00:26:45,408
...לקח מ-67' עד
.מתשנ"א, 23 שנה לקח עד שזה הבשיל

355
00:26:45,520 --> 00:26:48,904
זאת אומרת, ראייה רחבה
,היא להיות ער כל הזמן לתהליכים

356
00:26:48,914 --> 00:26:55,082
.למגמות הכלל עולמיות ובטח הלאומיות
,גם כשהן לוקחות הרבה מאוד שנים-

357
00:26:55,134 --> 00:26:58,346
.וגם הלאומיות, ודאי
.ומתוך זה נגזרו הדברים

358
00:26:58,640 --> 00:27:01,754
אתה הזכרת מקודם שהוא אמר
,לא להחזיר שטחים

359
00:27:01,760 --> 00:27:06,028
להחזיר שטחים זה יכול להיחשב
,כמו רכושנות נדל"ניסטית

360
00:27:07,140 --> 00:27:09,842
וזה יכול להיות מתוך הבנה
שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה

361
00:27:09,940 --> 00:27:11,288
.ולא בתהליך של התכווצות

362
00:27:11,288 --> 00:27:14,342
.ולא רוצים לסגת אחורה אלא ללכת קדימה
.לצעוד קדימה, בדיוק-

363
00:27:14,360 --> 00:27:17,858
.הולכים קדימה בדרך לגאולה
.ומתוך זה הוא פעל

364
00:27:18,232 --> 00:27:20,862
מתוך מה הייתה לו אהבה גדולה
?לכל עם ישראל

365
00:27:21,202 --> 00:27:28,040
מתוך זה שהיה לו עומק מבט
,אז הוא לא הסתכל על החיצוניות של הבן אדם

366
00:27:28,048 --> 00:27:32,878
!אלא על גודל נשמתו, איזו נשמה ענקית

367
00:27:33,514 --> 00:27:35,260
?אז איך אני לא אוהב אותו
?איך אני לא אשקיע בו

368
00:27:35,284 --> 00:27:38,984
איך אני לא אעמוד שעות
?ואני אנסה לרומם כל יהודי

369
00:27:39,514 --> 00:27:42,220
.הוא היה רואה כל יהודי כמו יהלום

370
00:27:42,984 --> 00:27:48,870
זה מבט ענק, הלוואי ואני אזכה במשהו
.להידבק במבט הזה, במסירות נפש הזאת

371
00:27:49,826 --> 00:27:51,188
?הלוואי על כולנו, אחי, לא

372
00:27:51,298 --> 00:27:53,702
,אז אני חושב שאין סיום טוב מזה

373
00:27:53,800 --> 00:27:58,190
הלוואי וכולנו באמת
נסתכל בראייה רחבה, נצא

374
00:27:58,612 --> 00:28:00,948
מהצמצום, גם הפנימי שלנו

375
00:28:00,977 --> 00:28:03,063
,וגם כמו שדיברת על המגזרים

376
00:28:03,860 --> 00:28:05,642
ואולי באמת נסיים בשם היפה

377
00:28:05,664 --> 00:28:08,663
,שבחרו לתת עוד לפני הפרק הזה

378
00:28:08,680 --> 00:28:10,170
:עוד הרבה לפני הפרק הזה לתוכנית

379
00:28:10,220 --> 00:28:11,473
.המחסומים נופלים

380
00:28:11,880 --> 00:28:13,896
אז שנזכה אנחנו והצופים בבית

381
00:28:13,933 --> 00:28:15,118
,להפיל את כל המחסומים

382
00:28:15,227 --> 00:28:16,450
.להסתכל בראייה רחבה

383
00:28:16,503 --> 00:28:16,844
.אמן

384
00:28:16,887 --> 00:28:18,556
.עם המון סבלנות. -אמן

385
00:28:18,677 --> 00:28:19,984
.ולגאולה השלמה. -אמן

386
00:28:20,413 --> 00:28:21,557
.ממש. -תודה על הברכות

387
00:28:24,128 --> 00:28:25,102
.תודה, תודה

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה