x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה אין לה ילדים?

הרב זמיר כהן

מדוע עובר נחשב תלמיד חכם? האם העובר מרגיש הכל ברחם אמו? הרב זמיר כהן במסר חשוב וקריטי לחיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:07,270 --> 00:00:13,060
בעבר היו בטוחים שעובר ברחם אמו
.הוא סתם רקמת בשר מתפתחת

2
00:00:16,240 --> 00:00:19,270
זה מה שגם הביא אותם
.להמליץ על הפלות במהירות

3
00:00:20,560 --> 00:00:22,650
מרגישים, מה? זו סתם
.חתיכת בשר. תזרוק אותה

4
00:00:23,430 --> 00:00:26,110
,אם היו יודעים שמדובר באדם
,ולא סתם אדם

5
00:00:26,150 --> 00:00:28,480
,מדובר באדם תלמיד חכם שעוסק בתורה

6
00:00:29,060 --> 00:00:31,620
,אדם בדרגה רוחנית גבוהה שרואה מסוף העולם

7
00:00:31,630 --> 00:00:34,850
,הוא גם יודע שעכשיו רוצים להרוג אותו
.שרוצים להפיל אותו. גם את זה הוא יודע

8
00:00:37,010 --> 00:00:41,270
כמה פעמים רופאים חסרי לב ודעת
.המליצו לנשים על הפלות

9
00:00:43,460 --> 00:00:45,380
.היו נשים שסיפרו לי על עצמן

10
00:00:45,450 --> 00:00:49,980
כמה פעמים של מקרים שהגיעו נשים כאובות
,שעד היום אין להן ילדים

11
00:00:51,020 --> 00:00:55,820
כשהרתה, אמרו לה: "תשמעי, יכול להיות
,שיש איזה משהו שם, איזה שסע בשפה

12
00:00:55,830 --> 00:00:58,490
,"או הרגל שלו נראית ככה"
,ספקות כאלה

13
00:00:58,980 --> 00:01:01,150
,או שחשש לתסמונת דאון

14
00:01:01,790 --> 00:01:05,680
ועשו הפלה, ואחר כך הגיעו לגיל
שכבר לא יכולות ללדת יותר

15
00:01:05,700 --> 00:01:06,520
.ואין יותר ילדים

16
00:01:09,670 --> 00:01:12,400
.יש לזה הסברים טבעיים
.הפלה זה לא פשוט כל כך

17
00:01:12,430 --> 00:01:14,700
יש מצב של הידבקויות ברחם
,אחרי הפלה

18
00:01:14,770 --> 00:01:16,700
שהרחם נדבק
.וקשה אחר כך להפריד

19
00:01:18,130 --> 00:01:21,590
יש מצבים שהרחם ניזוק
.בעקבות הפלות

20
00:01:21,980 --> 00:01:23,700
.וגם מבחינה רוחנית יש לזה הסבר

21
00:01:23,740 --> 00:01:27,210
...חז"ל אומרים שיש מצבים שהקב"ה
,זה כתוב במדרש

22
00:01:27,750 --> 00:01:29,970
:יש מצבים שהקב"ה אומר לאדם

23
00:01:30,050 --> 00:01:33,160
,כשאני רציתי - לא רצית
.כשאתה רוצה - אני לא רוצה

24
00:01:34,530 --> 00:01:38,990
שחס ושלום לא להיות עם קלות דעת כזו
,בעניין של ההפלות

25
00:01:40,150 --> 00:01:44,590
ובפרט שבכל כך הרבה מקרים
.התברר שהם טעו

26
00:01:45,440 --> 00:01:48,490
,אומרים שלפי האולטרה-סאונד רואים כך
,לפי בדיקה רואים כך

27
00:01:49,090 --> 00:01:51,620
והאישה עומדת על שלה
- ולא מבצעת את ההפלה

28
00:01:51,910 --> 00:01:53,360
.נולד תינוק בריא ושלם

29
00:01:53,850 --> 00:01:59,720
,רק העדויות שהגיעו אלינו בהידברות
.זה מספר לא נתפס של מצבים כאלה

30
00:02:07,060 --> 00:02:10,350
,אני מדבר על מאות, לא אחד שניים
מאות מקרים

31
00:02:10,780 --> 00:02:14,440
,שהרופאים צפו עתיד שחור
,בסוף נולד ילד בריא ושלם

32
00:02:14,460 --> 00:02:17,070
.והכול בסדר
.לא תסמונת דאון ולא שום דבר

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (47 מדרגים)