הרב זמיר כהן - האם יש תפילות שהולכות לשווא?

הרב זמיר כהן

האם יש טעם להתפלל על חולה מחוסר הכרה? האם מקבלים שכר על מצוה שלא יצאה לפועל? ולאן מגיעות כל התפילות? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,302 --> 00:00:11,214
כמה פעמים שאלו אותי: אם אני קורא תהילים
לרפואת מישהו, אז כל הזכות הולכת אליו

2
00:00:11,419 --> 00:00:14,198
?ואני לא מקבל שכר על קריאת התהילים
?כאילו לא קראתי

3
00:00:14,702 --> 00:00:18,330
התשובה היא שלא, אתה תקבל שכר מושלם
על שקראת תהילים

4
00:00:18,980 --> 00:00:23,810
והתהילים שלך גם מועילים לזכותו
.של אותו אדם שבלעדיו לא היית קורא

5
00:00:24,287 --> 00:00:27,990
ואתה קראת תהילים לרפואתו
,אז עזרת לו, וגם על זה תקבל שכר

6
00:00:28,245 --> 00:00:30,750
.שבזכותך הוא הבריא

7
00:00:31,330 --> 00:00:33,380
.גם אם לא הבריא לגמרי, פחות ייסורים

8
00:00:34,465 --> 00:00:36,320
.אין תפילה שלא פועלת משהו

9
00:00:36,651 --> 00:00:41,857
.לפעמים מתפללים על אדם, בסוף נפטר
?אז מה זה אומר? שהתפילה שלנו הלכה לריק

10
00:00:42,222 --> 00:00:45,952
,אין מצב שתפילה הלכה לריק
או שזה הוריד לו מהייסורים שלו

11
00:00:46,468 --> 00:00:51,567
או שנתן לו לחיות יום נוסף, היה צריך
.להיפטר אתמול, חי עוד יום בזכות זה

12
00:00:54,263 --> 00:00:58,254
,רק גם זו שאלה, אם הוא בלי הכרה
?מה הרווחנו שהוא חי עוד יום

13
00:00:58,720 --> 00:01:04,580
יש אנשים בלי הכרה, אז יצא משהו מזה
?שהוא חי עוד יום על ידי התפילות שלנו

14
00:01:07,810 --> 00:01:08,844
.התשובה היא שכן

15
00:01:10,311 --> 00:01:14,862
,הוא עצמו, אפילו אם הוא בלי הכרה
.הרוויח המון שהוא חי עוד יום

16
00:01:15,434 --> 00:01:23,320
יש הלכה: ביקש אדם לעשות מצווה
,ולא עשאה כי נאנס

17
00:01:23,848 --> 00:01:26,450
.על כורחו לא הצליח לעשות
,רצה לעשות ולא הצליח

18
00:01:27,158 --> 00:01:29,140
.מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

19
00:01:29,733 --> 00:01:32,300
הקב"ה נותן לו שכר כאילו הוא קיים
.את המצווה

20
00:01:32,965 --> 00:01:37,170
אדם שרצה לעזור למישהו, היה בנסיעה
,כדי לעזור לבן אדם שזקוק לעזרה

21
00:01:38,088 --> 00:01:44,090
והיו פקקים, היה... אני יודע? משטרה עצרה
,את התנועה כי יש חשש לאיזה חפץ חשוד

22
00:01:44,844 --> 00:01:47,910
ובסופו של דבר הוא לא הצליח להגיע
.ולא עזר לאותו אדם

23
00:01:48,497 --> 00:01:52,160
מגיע לעולם הבא, מקבל שכר
כאילו שהוא עזר בפועל

24
00:01:52,767 --> 00:01:57,020
.כי הוא מצידו עשה הכול כדי לקיים את המצווה
?אבל הוא נאנס. מה יכול לעשות

25
00:01:57,594 --> 00:01:59,240
.מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

26
00:02:00,213 --> 00:02:03,285
,על פי זה אמר הרב בן ציון אבא שאול
:זכר צדיק לברכה

27
00:02:03,792 --> 00:02:07,727
חולה ששוכב בלי הכרה, כל יום
,שהוא חי בעולם

28
00:02:08,228 --> 00:02:13,401
הקב"ה נותן לו שכר על כל המצוות
.שהוא היה עושה אם הוא היה בהכרה

29
00:02:14,035 --> 00:02:17,800
זאת אומרת כך, אם כל יום הוא היה רגיל
,להתפלל במניין שלוש תפילות ביום

30
00:02:18,088 --> 00:02:22,320
,מניח תפילין, מברך על האוכל, עושה חסד
,בן אדם טוב, עוזר לכולם

31
00:02:22,971 --> 00:02:25,075
,רק עכשיו הוא בלי הכרה
,הוא לא יכול להתפלל

32
00:02:25,816 --> 00:02:29,114
כל יום הקב"ה נותן לו שכר
...כאילו הוא התפלל, כאילו הוא עשה

33
00:02:29,140 --> 00:02:33,054
כל המצוות שהיה רגיל לעשות
.כשהוא היה בהכרה, הוא מקבל על כל יום

34
00:02:33,558 --> 00:02:37,790
אז זה צריך לדעת מה זה משקל של חיים
.שאדם חי בעולם כל יום נוסף

35
00:02:40,296 --> 00:02:43,680
לפני כ-100 שנה היה בירושלים
,המהרי"ל דיסקין

36
00:02:43,840 --> 00:02:45,060
,הוא היה הרב של ירושלים

37
00:02:45,988 --> 00:02:52,237
והוא סיפר שהוא קיבל מוסר השכל עצום
.מהדודה שלו שהייתה מאושפזת בבית חולים

38
00:02:53,241 --> 00:02:57,602
הייתה לו דודה מבוגרת, כבר עברה
,את גיל 100, והגוף כבר לא מתפקד

39
00:02:57,671 --> 00:03:03,860
שוכבת בבית חולים. ואז התנאים לא היו
כמו היום, התנאים הסניטריים

40
00:03:03,881 --> 00:03:05,499
.היו מאוד ירודים בבתי חולים

41
00:03:06,779 --> 00:03:13,190
והיא כל החודש, היה אסור לה להוציא
.שם השם מהפה כי הגוף שלה לא היה נקי

42
00:03:13,911 --> 00:03:18,085
.'פעם בחודש... הייתה חולה, עם הפרשות וכו
,פעם בחודש היו רוחצים אותה

43
00:03:18,109 --> 00:03:20,672
- כך היה החוק שם, שפעם בחודש
.ניקיון יסודי

44
00:03:21,120 --> 00:03:23,000
.אחר כך חודש שלם, ככה כלאחר יד

45
00:03:23,940 --> 00:03:26,642
כשהוא בא לבקר אותה, היה מדי פעם
,בא לבקר אותה הרב

46
00:03:27,330 --> 00:03:32,980
...באחד הביקורים היא אמרה לו: תגיד לי
...היא הייתה צלולה, בהכרה, רק הגוף כבר

47
00:03:34,320 --> 00:03:37,100
היא אמרה לו: תגיד לי, אתה מתפלל עליי
?שאני אאריך ימים

48
00:03:37,457 --> 00:03:40,980
לחזור להיות בריאה כמו פעם, היא הבינה
,שהגוף שלה כבר לא במצב שיחזור

49
00:03:41,641 --> 00:03:43,659
?אבל אתה מתפלל עליי שאני אאריך ימים

50
00:03:44,820 --> 00:03:47,976
,אמר לה: אם את רוצה - אני אתפלל בשמחה
,אבל אני רק רוצה להבין

51
00:03:48,388 --> 00:03:51,365
?בתנאים האלה, את באמת רוצה להאריך ימים
?לחיות עוד

52
00:03:51,801 --> 00:03:54,663
יש אנשים הרבה פחות מזה, כבר מבקשים
.לעזוב את העולם

53
00:03:55,982 --> 00:03:57,093
,היא אמרה לו: אני אסביר לך

54
00:03:58,728 --> 00:04:01,534
,כל החודש אני שוכבת במיטה
.באמת לא יכולה לעשות כלום

55
00:04:02,130 --> 00:04:08,571
פעם בחודש מנקים אותי ואז אני מיד קוראת
ספר תהילים שלם עד ששוב אסור לי

56
00:04:08,595 --> 00:04:09,706
.להזכיר את שם השם

57
00:04:10,980 --> 00:04:14,450
עכשיו תגיד לי אתה, לא שווה לחיות
חודש שלם בתנאים האלה

58
00:04:14,675 --> 00:04:17,250
רק כדי לזכות פעם בחודש
?לקרוא ספר תהילים

59
00:04:18,444 --> 00:04:20,920
.שווה לי
.תתפלל עליי שאני אאריך ימים

60
00:04:21,887 --> 00:04:27,260
סיפר הרב דיסקין שהוא קיבל מוסר השכל
.מהדודה הזקנה יותר מכל ספרי מוסר בעולם

61
00:04:27,650 --> 00:04:30,410
לדעת מה זה ערך של חיים, מה זה
...לקרוא תהילים, מה זה

62
00:04:30,808 --> 00:04:34,512
אנחנו מרוב שגרה, כבר לא יודעים להעריך
,את הזמנים של הבריאות

63
00:04:34,930 --> 00:04:36,900
.לדעת לנצל את הזמן כמו שצריך

64
00:04:37,087 --> 00:04:40,696
,אלה אנשים גדולים שחיו את הרוחניות
.חיו את האמת

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה