x
הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - את באה לים?

הרבנית חגית שירה

מה ההיגיון לטבול דווקא במקווה טהרה? הרבנית חגית שירה מסבירה את ההבדל בין מקווה לאמבטיה

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,450 --> 00:00:09,460
?מה ההיגיון לטבול דווקא במקווה טהרה

2
00:00:10,080 --> 00:00:12,500
?מה, האמבטיה שלי בבית לא מספיקה

3
00:00:12,750 --> 00:00:15,800
,אני אשפוך עליי מלא מים
.ונראה לי שזה מספיק בהחלט

4
00:00:17,120 --> 00:00:22,580
אדם אחד רצה להוקיר טובה לרופא שלו
.שליווה אותו בתקופה קצת קשה

5
00:00:24,380 --> 00:00:27,780
,הוא היה אסיר תודה לרופא שלו
.והוא החליט לקנות לו מתנה

6
00:00:29,440 --> 00:00:31,870
.הוא חשב וחשב, ועלה לו רעיון מדהים

7
00:00:32,420 --> 00:00:35,880
 הוא שם לב שכל הזמן הרופא שלו
,לפני טיפול ואחרי טיפול

8
00:00:36,200 --> 00:00:38,760
שוטף את הידיים בחומר נוזלי עם ריח חריף

9
00:00:39,110 --> 00:00:40,640
.שהוא פשוט לא סובל

10
00:00:42,240 --> 00:00:46,850
,אז הוא החליט לתת לרופא שלו מתנה
,בקבוק של בושם יוקרתי

11
00:00:47,270 --> 00:00:49,680
,שיהיה קצת נעים
.שיהיה מרענן

12
00:00:52,120 --> 00:00:58,650
 כמובן שהרופא צחק עליו, כי הוא באמת
.לא מבין שהחומר הזה הוא חומר מחטא

13
00:00:59,010 --> 00:01:02,080
,החומר הזה מחטא טוב טוב את הידיים
,ומשמיד את כל החיידקים

14
00:01:02,100 --> 00:01:03,930
.וזה בעצם חומר חיטוי

15
00:01:06,660 --> 00:01:10,990
 ,האמבטיה והמקווה
,אולי בעין שלנו אין ביניהם שום הבדל

16
00:01:11,470 --> 00:01:18,400
:אבל בורא עולם הבטיח בתורה הקדושה
."אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור "

17
00:01:21,010 --> 00:01:25,600
,האמבטיה לניקיון של הגוף
.המקווה זה לנפש

18
00:01:25,940 --> 00:01:31,760
,כמו שאת לא מבינה כל כך את ההבדל
,את גם לא מבינה מה שזה עושה לך

19
00:01:33,720 --> 00:01:36,610
.כמה שזה מרפא אותך ומחדש אותך

20
00:01:36,950 --> 00:01:42,480
,ואפילו שאנחנו לא כל כך מבינות
.מי המקווה הם מים ממקור טבעי

21
00:01:42,830 --> 00:01:49,750
 אלה מי גשמים שירדו ישר מן השמיים
.אל הקרקע, ולא התקבלו בשום כלי אחר

22
00:01:51,100 --> 00:01:56,060
 ,וכל זמן שהם מלמעלה
,מהשמיים אל הקרקע ישירות

23
00:01:56,090 --> 00:02:01,010
.הם עדיין מחוברים למקור טבעי וטהור ונקי

24
00:02:01,470 --> 00:02:04,690
.לפי הקבלה, מים מבטאים חסד

25
00:02:04,990 --> 00:02:08,710
:מים זה ראשי תיבות
."מלא ידינו מברכותיך"

26
00:02:10,590 --> 00:02:14,430
:מים זה ראשי תיבות
."מעושר מתנות ידיך"

27
00:02:14,690 --> 00:02:17,840
?את מבינה
,'כל המתנות מהידיים של ה

28
00:02:18,050 --> 00:02:21,680
 - והברכה, המלא מלא ברכה
.זה הכול במים

29
00:02:23,550 --> 00:02:28,780
,ההבדל בין המים באמבטיה שלך בבית
,לבין המים הטהורים האלה

30
00:02:29,100 --> 00:02:30,210
.זה כמו שני פרחים

31
00:02:30,520 --> 00:02:34,960
,פרח אחד שמחובר לאדמה
.ופרח אחד שכבר קטפו אותו

32
00:02:37,600 --> 00:02:39,290
,הם יכולים להיראות אותו דבר

33
00:02:39,460 --> 00:02:46,740
 ואפילו הפרח הקטוף יכול להיראות יותר טוב
,בתוך אריזה יפה או בתוך כלי מהמם

34
00:02:48,330 --> 00:02:50,880
.אבל ההבדל ביניהם הוא אדיר

35
00:02:51,180 --> 00:02:58,190
,אחד מהם מחובר לאדמה, מחובר לחיים
,והוא ימשיך לחיות, הוא ימשיך לצמוח ולעלות

36
00:03:00,390 --> 00:03:03,800
.והשני ממש בקרוב ייבול וייעלם

37
00:03:04,160 --> 00:03:08,990
 - ברגע שהמים נתלשים מהמקור
,הם מאבדים את כל הסגולות המטהרות

38
00:03:09,370 --> 00:03:13,100
,וכל זמן שהם מחוברים למקור
- מלמעלה אלייך

39
00:03:13,520 --> 00:03:15,930
,פועמת בהם קדושה וחיים

40
00:03:17,450 --> 00:03:19,490
.טהרה וגעגועים

41
00:03:22,180 --> 00:03:24,910
מגיע לך להתחבר אל היופי הפנימי שבך

42
00:03:25,220 --> 00:03:27,930
.ולחוש מחדש את טעמה של השכינה

43
00:03:28,360 --> 00:03:29,130
מתחברות

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.5 (8 מדרגים)