x
הרב מאיר זיו יוסף

הרב מאיר זיו יוסף - מישהו הולך תמיד איתי

הרב מאיר זיו יוסף

כל האנושות מכירה בכך שיש בורא לעולם, אם כך, מה מייחד את האמונה שלנו על פני האמונות של דתות אחרות? הרב מאיר זו יוסף בהרצאה מרתקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,217 --> 00:00:11,450
.שלום לכם, צופים יקרים

2
00:00:12,026 --> 00:00:14,950
שמתם לב פעם מה כתוב
?על הדולר האמריקאי

3
00:00:15,799 --> 00:00:19,190
."אנחנו בוטחים באלוקים"

4
00:00:19,715 --> 00:00:20,490
?מפתיע, לא

5
00:00:21,127 --> 00:00:24,550
מסתבר שלא הדתיים
.המציאו את האמונה בקב"ה

6
00:00:24,933 --> 00:00:30,690
הנביא מלאכי אומר: "כי ממזרח שמש
."עד מבואו גדול שמי בגויים

7
00:00:31,397 --> 00:00:34,340
.האנושות כולה מכירה בכך שיש בורא לעולם

8
00:00:34,960 --> 00:00:37,950
אתיאיזם זה הדבר המופרך ביותר
.שיכול להיות

9
00:00:38,422 --> 00:00:40,700
.זו פיקציה, אין באמת דבר כזה

10
00:00:41,090 --> 00:00:45,900
,אי אפשר לחשוב שאין בורא לעולם
,שהיקום כולו נוצר יש מאין

11
00:00:46,161 --> 00:00:48,290
מבלי שתהיה יד מכוונת
.שתיצור את הכול

12
00:00:49,227 --> 00:00:55,260
,אז מה בכל זאת מייחד את האמונה שלנו
?היהודים, אל מול אמונות אחרות

13
00:00:55,430 --> 00:00:56,460
?אל מול דתות אחרות

14
00:00:57,484 --> 00:01:01,230
,בכדי לענות על השאלה הזו
.אנחנו נפתח את סיפורו של יתרו

15
00:01:02,197 --> 00:01:07,660
'יתרו אומר: "עתה ידעתי כי גדול ה
."מכל האלוהים

16
00:01:08,176 --> 00:01:13,240
אומר רש"י: "מלמד שלא הניח עבודה זרה אחת
."שלא עבד אותה

17
00:01:13,813 --> 00:01:16,530
.יתרו עבר תהליך עמוק ויסודי

18
00:01:17,445 --> 00:01:23,840
יתרו ניפה ובירר את כל האמונות כולן
.ורק בסופו של תהליך הוא בחר ביהדות

19
00:01:24,260 --> 00:01:28,230
רק בסופו של דבר הוא הבין
שהיהדות היא הדת האמיתית

20
00:01:28,645 --> 00:01:31,290
.ושהקב"ה הוא זה שברא את העולם

21
00:01:32,050 --> 00:01:32,830
?אז מה תפס אותו

22
00:01:33,430 --> 00:01:37,740
מה גרם לו לעשות את השינוי הזה
?של ה-180 מעלות מהקצה אל הקצה

23
00:01:38,653 --> 00:01:39,680
.גם על זה יתרו עונה

24
00:01:40,392 --> 00:01:43,550
."יתרו אומר: "כי בדבר אשר זדו עליהם

25
00:01:44,403 --> 00:01:49,610
מה שתופס אותו זו העובדה
שהקב"ה גוזר על מצרים עונש

26
00:01:49,639 --> 00:01:51,670
.בדיוק באותו הדבר בו הם חטאו

27
00:01:52,187 --> 00:01:57,230
 ?הם השליכו את תינוקות בני ישראל ליאור
.הקב"ה מטביע אותם בים סוף

28
00:01:57,274 --> 00:01:58,350
,בדיוק באותו הדבר

29
00:01:58,612 --> 00:02:00,420
.מידה כנגד מידה

30
00:02:01,389 --> 00:02:03,010
?והשאלה היא מה כל כך מיוחד בזה

31
00:02:04,145 --> 00:02:05,360
?מה זה מידה כנגד מידה

32
00:02:05,778 --> 00:02:10,520
מה תפס את יתרו שגרם לו לעשות
?שינוי קיצוני כל כך באורח חייו

33
00:02:11,390 --> 00:02:16,327
מסתבר שמידה כנגד מידה
,זה לא עוד מושג טריוויאלי הלקוח מהיהדות

34
00:02:16,881 --> 00:02:20,530
.אלא זהו הסוד והיסוד של מהותנו כעם השם

35
00:02:21,510 --> 00:02:23,200
.אז בואו נפתח את הסיפור הזה

36
00:02:23,916 --> 00:02:28,340
הגמרא במסכת שבת אומרת
,שגוי הגיע אל הלל הזקן

37
00:02:28,692 --> 00:02:31,450
.אמר לו: תגייר אותי על רגל אחת

38
00:02:31,706 --> 00:02:36,530
אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה
.בכמה דקות, ב-60 שניות

39
00:02:36,870 --> 00:02:41,198
אמר לו הלל הזקן: מה ששנוא עליך
.אל תעשה לחברך

40
00:02:41,873 --> 00:02:46,435
אומר רש"י במקום: "רעך ורע אביך
."אל תעזוב

41
00:02:47,140 --> 00:02:51,860
?מיהו הידיד הטוב ביותר של האדם
.הקב"ה, בורא עולם

42
00:02:52,256 --> 00:02:56,740
,הוא זה שנותן לנו חיים, פרנסה
,שפע, משפחה, חברים

43
00:02:57,034 --> 00:02:58,478
.הכול זה מאיתו יתברך

44
00:02:58,935 --> 00:03:03,550
הוא זה שכל הזמן מלווה אותנו
.על כל צעד ושעל בחיים שלנו

45
00:03:04,405 --> 00:03:08,855
,וזו הנקודה של היהדות
.זו המשמעות של מידה כנגד מידה

46
00:03:09,408 --> 00:03:14,400
,יתרו לא חיפש את השם
,הוא לא חיפש את השליט והקובע בעולם

47
00:03:14,928 --> 00:03:16,150
.אלא הוא חיפש אלוקים

48
00:03:16,718 --> 00:03:21,013
,הוא חיפש ישות שמתייחסת אליי
,עם כל הקטנות שלי

49
00:03:21,306 --> 00:03:23,670
.באופן פרטי ובאופן מדוקדק

50
00:03:24,234 --> 00:03:27,998
24/7
.עם השגחה פרטית, ללא הפסקה

51
00:03:28,738 --> 00:03:30,020
.זה החידוש של היהדות

52
00:03:30,677 --> 00:03:35,586
אנחנו אומרים בתהילים: "מי כה' אלוהינו
,המגביהי לשבת

53
00:03:35,730 --> 00:03:40,410
."המשפילי לראות בשמיים ובארץ"
.זו הנקודה

54
00:03:41,000 --> 00:03:46,725
,כי ככל שהקב"ה גבוה ורם
,הוא משפיל את עצמו כביכול ויורד אלינו

55
00:03:47,043 --> 00:03:49,620
נותן לנו את היכולת להתקשר אליו
.ולדבר איתו

56
00:03:50,264 --> 00:03:54,560
.ואת זה הגויים לא מסוגלים להבין
הם לא מסוגלים להפנים את זה

57
00:03:54,986 --> 00:03:57,590
.שהקב"ה נותן לנו יכולת להתקשר אליו

58
00:03:57,964 --> 00:04:01,940
,הם מחפשים מתווכים, מחפשים שליחים
,איזה מישהו שיקשר בינינו

59
00:04:02,202 --> 00:04:04,740
?אבל לדבר איתו ישירות
?איך זה ייתכן

60
00:04:05,211 --> 00:04:08,430
זו תמיהה פילוסופית שמקננת
.בלב האנושות כולה

61
00:04:08,783 --> 00:04:14,500
אבל האמת היא שזו טעות
.כי יש לנו את הפריבילגיה להתקשר לקב"ה

62
00:04:14,904 --> 00:04:18,870
:שלמה המלך אומר בשיר השירים
."זה דודי וזה רעי"

63
00:04:19,540 --> 00:04:23,287
,זה נכון שהקב"ה הוא גבוה מאוד
,הוא ממש לא ברמה שלנו

64
00:04:23,683 --> 00:04:27,650
אבל הוא נותן לנו את האפשרות
,לדבר איתו ולהתפלל אליו

65
00:04:27,882 --> 00:04:31,640
לפנות אליו ברגע של צרה
.וגם ברגע של שמחה

66
00:04:32,098 --> 00:04:38,030
יש לנו את היכולת הזו, ואנחנו חייבים
.ומוכרחים לנצל אותה בכל עת ובכל שעה

67
00:04:38,794 --> 00:04:41,230
.יוצא לי לדבר בפני קהלים מגוונים מאוד

68
00:04:42,011 --> 00:04:45,720
.זה מאוד תלוי מה אני מדבר
- אם אני מדבר על נושאים של בין אדם לחברו

69
00:04:46,308 --> 00:04:48,090
,זה לא משנה איזה קהל זה יהיה

70
00:04:48,241 --> 00:04:51,760
,כולם מהנהנים בראש, מחייכים
,מפנימים את המסר

71
00:04:52,202 --> 00:04:56,340
אפילו שלא בהכרח הם מרגישים 100 אחוז
.טובים באותו הנושא שעליו אני מדבר

72
00:04:57,257 --> 00:05:00,820
,אבל אם זה נושא שבין אדם למקום
.כאן מתחילות הבעיות

73
00:05:00,999 --> 00:05:03,870
:מגיעים אליי לפני ההרצאה ואומרים לי
,תשמע, כבוד הרב

74
00:05:04,533 --> 00:05:09,210
,כאן זה ציבור יותר מסורתי, יותר ליברלי
,אל תהיה חרדי קיצוני, אל תגזים

75
00:05:09,830 --> 00:05:15,620
,תעדן את זה. בקיצור, אל תגזים
.אל תהפוך אותנו להיות אנשים קיצוניים

76
00:05:16,401 --> 00:05:17,830
?מה קרה פה
?מה ההבדל

77
00:05:18,693 --> 00:05:22,330
התשובה היא פשוטה: כשכל אחד מאיתנו
,נכנס לבית קפה

78
00:05:22,852 --> 00:05:27,520
ברור לו מעל לכל ספק
.שחלק מהתשלום זה להשאיר דמי שירות

79
00:05:27,840 --> 00:05:31,520
הוא מניח טיפ, מחייך יפה למלצר
.ואומר לו תודה רבה

80
00:05:32,450 --> 00:05:38,350
,אז למה לא לכולנו ברור שבכל בוקר
,כאשר הקב"ה מעניק לנו כוס קפה חמה

81
00:05:38,816 --> 00:05:44,850
:אנחנו צריכים לחייך יפה ולומר
,ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם"

82
00:05:45,252 --> 00:05:47,150
?"שהכול נהיה בדברו"

83
00:05:47,758 --> 00:05:53,550
לא לכולם זה ברור מפני שאנחנו
,לא חשים זאת שהקב"ה נמצא איתנו כאן ועכשיו

84
00:05:53,923 --> 00:05:58,800
,שהוא מלווה אותנו בכל עת ובכל שעה
,ולכן אנחנו לא מפנימים את המסר הזה

85
00:05:59,181 --> 00:06:03,120
אנחנו לא מצליחים להחדיר בתוכנו
.את האמונה בקב"ה

86
00:06:03,568 --> 00:06:07,160
והאמת היא שהקב"ה נמצא איתנו
.לאורך כל הדרך

87
00:06:07,927 --> 00:06:10,340
.וכאן, בנקודה הזו, אני רוצה לספר סיפור

88
00:06:11,060 --> 00:06:16,465
יהודי אחד חלם בחלום הלילה
,שהוא רואה את כל החיים שלו כבסרט נע

89
00:06:16,917 --> 00:06:19,600
.כל התסריט של חייו חולף מול עיניו

90
00:06:20,191 --> 00:06:23,640
הוא צועד על שפת הים
,וכאשר הוא מביט על החול

91
00:06:23,880 --> 00:06:25,557
.הוא רואה זוג פסיעות

92
00:06:26,046 --> 00:06:30,442
הזוג שלו והזוג השני - הוא מבין
.שכנראה זה הזוג של בורא עולם

93
00:06:30,790 --> 00:06:33,090
.הקב"ה מלווה אותו לאורך כל הדרך

94
00:06:34,262 --> 00:06:39,360
,מה שמפליא אותו זה שבדיוק ברגעים הקשים
,בדיוק בשעת משבר

95
00:06:39,884 --> 00:06:43,620
.הוא מגלה שזוג הפסיעות שלידו נעלמים

96
00:06:44,223 --> 00:06:46,440
.הוא נמצא לבד, בודד במערכה

97
00:06:47,415 --> 00:06:52,420
,הוא מביט אל השמיים ואומר: בורא עולם
,מדוע דווקא בשעות הקשות

98
00:06:52,883 --> 00:06:56,540
,דווקא ברגעים הקשים אתה עוזב אותי
?אתה נוטש אותי לבדי

99
00:06:57,413 --> 00:07:02,060
אומר לו הקב"ה: אתה חושב
?שזוג הפסיעות האלו הם שלך

100
00:07:02,824 --> 00:07:04,320
.אלו זוג הפסיעות שלי

101
00:07:04,809 --> 00:07:06,380
.אני נשאתי אותך על הכתפיים

102
00:07:06,850 --> 00:07:11,620
אני מרים אותך, אני יודע שקשה לך
.ואני רוצה לקחת אותך איתי ביחד

103
00:07:12,620 --> 00:07:15,012
,זו התובנה שאנחנו חייבים לקחת איתנו

104
00:07:15,356 --> 00:07:20,770
,זה ההבדל בין האמונה שלנו, היהודים
.אל מול האמונות האחרות, הדתות האחרות

105
00:07:21,166 --> 00:07:25,670
אנחנו מבינים שהקב"ה נמצא איתנו
.יום-יום, שעה-שעה

106
00:07:26,000 --> 00:07:29,550
,הקב"ה מלווה אותנו בכל עת ובכל רגע

107
00:07:29,933 --> 00:07:33,180
עלינו להפנים זאת ולהחדיר בתוכנו
.את האמונה

108
00:07:33,672 --> 00:07:34,280
?איך עושים זאת

109
00:07:34,887 --> 00:07:37,120
משננים משפטים
,של אמונה בקב"ה

110
00:07:37,475 --> 00:07:40,066
:חוזרים כל הזמן
,"אם ירצה השם", "בעזרת השם"

111
00:07:40,241 --> 00:07:43,380
.וככה מחדירים לתוכנו את האמונה בקב"ה

112
00:07:43,916 --> 00:07:47,280
.אז תזכרו: מישהו הולך תמיד איתי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.9 (21 מדרגים)