הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - סגולה לפני ראש השנה: סכין חדשה

הרב עמנואל מזרחי

מדוע כדאי לקנות סכין חדשה לפני ראש השנה? הרב עמנואל מזרחי מציג סגולה מיוחדת לפרנסה טובה לאורך כל השנה 

(אורך 1:37)