ערוץ הידברות

בין ישראל לעמים: עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

 מהו היחס הנכון של ישראל לעמים גם בהווה וגם בעתיד לבוא? הרב שמואל אליהו ועודד הרוש נפגשים לשיחה מחכימה על התגשמות הנבואה והרבה מעבר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,350 --> 00:00:04,031
,זה ספר מרגש מאוד
אני אישית חיכיתי לקבל אותו לידיי

2
00:00:04,054 --> 00:00:05,490
,ואני ממש מקבל אותו ברגעים אלה

3
00:00:05,890 --> 00:00:10,827
שלושים נבואות שהרב כתב ואימת
,את התגשמותן

4
00:00:11,223 --> 00:00:15,053
,בימים אלה ממש
.איך שאנחנו, הדור שלנו זכה לראות אותן

5
00:00:15,502 --> 00:00:19,492
אחת מהן כמובן היא ההתגשמות
של נוכחות העמים פה

6
00:00:19,520 --> 00:00:22,023
.והיחס של עם ישראל לעמים

7
00:00:23,108 --> 00:00:24,085
,אני עוד אקרא את הספר

8
00:00:24,097 --> 00:00:28,372
אבל לפחות בפרק הזה קצת נדבר
...על הנבואה הזאת, על ההתגשמות של

9
00:00:28,390 --> 00:00:30,622
,על היחס של עם ישראל לעמים

10
00:00:30,706 --> 00:00:32,840
.על היחס הנכון בהווה ולעתיד לבוא

11
00:01:06,895 --> 00:01:10,511
הייתה פה היום בבוקר קבוצה
,של תיירים גרמנים

12
00:01:12,001 --> 00:01:15,666
,ואתה מסתכל, כאילו פנים כאלה קשוחות

13
00:01:15,752 --> 00:01:17,783
:אני אומר להם
?אתם מרגישים פה את הקדושה

14
00:01:19,332 --> 00:01:20,350
.אותם שאלת
.כן-

15
00:01:20,366 --> 00:01:21,709
?ומה הם ענו

16
00:01:23,120 --> 00:01:23,796
...כלום

17
00:01:26,550 --> 00:01:31,490
אתה רואה את ההמוניות הזאת
.באמת, בעשרות השנים האחרונות

18
00:01:31,853 --> 00:01:33,057
.היא לא הייתה קיימת לפני

19
00:01:33,084 --> 00:01:37,940
,אתה יודע, אתה מדבר איתם
.אתה רואה את הסינים פה

20
00:01:39,038 --> 00:01:39,680
?אתה מבין

21
00:01:39,998 --> 00:01:44,641
?מה הם מחפשים? למה הם באים
?הם באו מסין עד לפה, בשביל מה

22
00:01:45,022 --> 00:01:46,456
?מה יש פה שאין שם

23
00:01:47,441 --> 00:01:50,526
.הם מחפשים את ה... את הקדושה

24
00:01:50,573 --> 00:01:51,650
?הם ידעו להגיד את זה

25
00:01:52,932 --> 00:01:53,619
.אני חושב שכן

26
00:01:53,656 --> 00:01:57,012
,תשמע, 70 שנה סגרו להם את הכול

27
00:01:57,422 --> 00:02:00,570
.הנשמה צועקת אז הם באים

28
00:02:00,610 --> 00:02:03,611
?"מה זאת אומרת "הם באים
.הם שילמו הון עתק בשביל להגיע עד לפה

29
00:02:03,814 --> 00:02:07,043
.עכשיו, צפת מלאה סינים, יש פה בלי סוף

30
00:02:07,603 --> 00:02:09,348
.כתיירים, לא כעובדים

31
00:02:09,500 --> 00:02:11,317
.כן, כן, תיירים, כמובן, כתיירים

32
00:02:11,504 --> 00:02:13,479
...הם פשוט באים והם

33
00:02:14,144 --> 00:02:18,177
,תשמע, בכל בן אדם, לא כל יהודי
.יש נשמה אלוקית

34
00:02:18,240 --> 00:02:20,331
אלוקים ברא כל אדם בצלם אלוקים

35
00:02:21,395 --> 00:02:28,786
וחלק מתהליך הגאולה שאנחנו מדברים עליו
."זה ש"נהרו אליו כל הגויים

36
00:02:28,794 --> 00:02:36,280
,כל הגויים נוהרים לבית המקדש
...נוהרים לארץ ישראל, נוהרים

37
00:02:38,109 --> 00:02:47,486
כתוב ש"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה
,"לקרוא כולם בשם ה' לעובדו שכם אחד

38
00:02:47,752 --> 00:02:53,127
,זאת אומרת תהליך ימות המשיח
,זה מציאות: הגענו לארץ

39
00:02:53,621 --> 00:02:55,836
?בנינו את ירושלים - טוב, מה הלאה

40
00:02:56,876 --> 00:03:06,645
יש לנו תפקיד לגרום לכל אומות העולם
.לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד

41
00:03:07,139 --> 00:03:12,294
,כשבא אליך גוי, אנחנו ראינו את זה עכשיו
,לא מזמן

42
00:03:12,316 --> 00:03:15,882
.באה אליך מישהי מסין ובירכת אותה

43
00:03:16,080 --> 00:03:19,760
?על מה אתה מכוון כשאתה מברך גוי

44
00:03:19,810 --> 00:03:23,939
,תשמע, קודם כול
,למזלי נולדתי אצל הרב אליהו

45
00:03:24,636 --> 00:03:27,630
,וגם אליו באו הרבה לקבל ברכות
.והוא היה מברך אותם

46
00:03:28,493 --> 00:03:36,177
,פעם בא אליו שגריר מצרים, לא היו לו ילדים
.הוא בא לבקש מהרב ברכה לילדים

47
00:03:36,854 --> 00:03:39,070
?הרב אמר לו: תעשה טוב לעם ישראל
.הוא אמר לו: כן

48
00:03:39,096 --> 00:03:42,101
,בירך אותו, בירך אותו
.שנה אחרי זה נולד לו בן

49
00:03:42,142 --> 00:03:42,890
!וואו

50
00:03:44,163 --> 00:03:48,489
,הרב היה מברך גם גויים
?אבל זה לא חידוש, מה אתה מתפלא

51
00:03:48,671 --> 00:03:51,859
?מה אלוקים אמר לאברהם, המשפט הראשון

52
00:03:52,522 --> 00:03:55,623
."ונברכו בך כל משפחות האדמה"

53
00:03:58,261 --> 00:03:59,160
?מדהים פה, אה

54
00:03:59,570 --> 00:04:00,643
.רבי שמעון

55
00:04:01,840 --> 00:04:02,874
!וואו

56
00:04:04,240 --> 00:04:06,208
."ונברכו בך כל משפחות האדמה"

57
00:04:06,924 --> 00:04:10,891
מה זאת אומרת? התפקיד של אברהם אבינו
.הוא להביא ברכה לעולם

58
00:04:11,455 --> 00:04:18,132
:וגם יעקב, הקב"ה אומר
,"ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך"

59
00:04:20,602 --> 00:04:24,926
,"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ"
.זה חוזר על עצמו הרבה פעמים

60
00:04:24,936 --> 00:04:28,827
,אז זאת האמת, השאלה, אפרופו אברהם
האם אנחנו צריכים להיות אברהם העברי

61
00:04:28,870 --> 00:04:30,651
?מהעבר השני

62
00:04:30,840 --> 00:04:34,844
או עם הגויים ויחד איתם
?ולהביא איתם בשורה

63
00:04:35,763 --> 00:04:39,882
?זו תמיד הדילמה הזאת: אני העברי
?אני מהעבר השני או אני איתם

64
00:04:40,093 --> 00:04:46,150
אברהם, למי הוא פותח אוהל
?עם ארבעה פתחים

65
00:04:47,516 --> 00:04:50,370
.ליהודים? אין, עוד לא המציאו

66
00:04:51,303 --> 00:04:52,409
.לכל אומות העולם

67
00:04:52,878 --> 00:04:57,196
,כתוב שאברהם מאהיל
.זאת אומרת הוא בונה אוהלים עד סדום

68
00:04:57,500 --> 00:05:05,432
למה עד סדום? כי הוא מתפלל בשביל
.אנשי סדום, הוא מנסה את אנשי סדום לרומם

69
00:05:06,206 --> 00:05:07,482
?למי הוא קורא בשם השם

70
00:05:08,554 --> 00:05:09,845
.לכל אומות העולם

71
00:05:10,368 --> 00:05:16,452
,אבל עם זאת, אין לנו עניין, לפחות ביהדות
.לעודד אחרים לבוא ולהתייהד

72
00:05:16,485 --> 00:05:17,252
?מי אמר לך

73
00:05:18,616 --> 00:05:21,149
שאלה טובה, אולי זו איזו קונספציה
...שגדלתי בה ש

74
00:05:22,380 --> 00:05:22,961
.ממש

75
00:05:23,006 --> 00:05:26,090
,אז למה כשמגיע גר מקשים עליו
?מישהו שרוצה להתגייר

76
00:05:26,100 --> 00:05:28,440
.אה, יפה. שאלה קצת קשה

77
00:05:28,464 --> 00:05:31,120
כי רוצים לראות אם הוא כן
.או זה סתם טרנד

78
00:05:31,172 --> 00:05:33,791
.אבל אנחנו שמחים שהוא בא
?ברור, מה זאת אומרת-

79
00:05:33,830 --> 00:05:36,505
,זאת אומרת, יש איזה אידיאל, דרך אגב
,שמתוך שבעה מיליארד

80
00:05:36,567 --> 00:05:38,388
?שבע מיליארד יהיו יהודים
.לא-

81
00:05:38,602 --> 00:05:39,732
...זה כמו

82
00:05:43,217 --> 00:05:46,401
,ישראל בעולם, בהגדרה שלה
,כמו שאומר רבי יהודה הלוי

83
00:05:46,520 --> 00:05:50,212
זה כמו לב באיברים, יש לנו תפקיד
.אבל גם להם יש תפקיד

84
00:05:50,236 --> 00:05:55,030
,לכל אומה יש תפקיד
.אנחנו אמורים לעבוד במרקם אחד

85
00:05:55,467 --> 00:05:56,917
,"לעובדו שכם אחד"

86
00:05:57,631 --> 00:06:01,783
,אנחנו אמורים לעבוד את השם כולנו ביחד
.אבל כולם

87
00:06:02,499 --> 00:06:05,600
בתוך כל התפקיד הזה
.יש לעם היהודי תפקיד מרכזי

88
00:06:06,487 --> 00:06:12,770
?כתוב שפעם... אתה יודע מה
,פעם בא אליי נוצרי, כומר

89
00:06:13,557 --> 00:06:17,931
?אומר לי: אתה יודע מה יהיה התפקיד שלך
.אמרתי לו: נו

90
00:06:18,405 --> 00:06:26,599
,הוא אומר: יש פסוק בספר זכריה
,שעתידים כל אומות העולם לבוא

91
00:06:26,827 --> 00:06:31,562
יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים
.בכנף איש יהודי

92
00:06:31,605 --> 00:06:34,690
...זאת אומרת, יחזיקו לך בכנף
.ירצו בקרבתנו ממש-

93
00:06:34,747 --> 00:06:40,101
,כן, ויגידו לנו: לכו נרדפה
.נלמדה יחד לדעת את השם

94
00:06:40,466 --> 00:06:43,514
זאת אומרת, הם יבואו אלינו
:ויבקשו מאיתנו

95
00:06:43,945 --> 00:06:46,558
.תלמדו אותנו איך לעבוד את השם

96
00:06:47,008 --> 00:06:51,644
,הוא אומר לי: דע לך
יבוא יום, אתם תצטרכו ללמד את כולם

97
00:06:52,062 --> 00:06:53,414
.בכל לשונות הגויים

98
00:06:53,512 --> 00:06:55,560
?אז למה אנחנו לא דת מיסיונרית

99
00:06:55,797 --> 00:07:00,910
בוא נעשה מסע שכנועים, מסעות שלמים
,של לקרוא לאנשים להתגייר

100
00:07:00,944 --> 00:07:04,150
.אם יש לנו איזה אידיאל שיהיו כמה שיותר
.אני אגיד לך למה-

101
00:07:04,257 --> 00:07:06,340
.אני תמיד גדלתי באווירה שאין שאיפה כזאת

102
00:07:08,827 --> 00:07:10,772
.הו, אז יש גלות ויש גאולה

103
00:07:11,143 --> 00:07:14,501
זאת אומרת, בתקופת הגלות
,אנחנו באמת היינו בהישרדות

104
00:07:15,184 --> 00:07:16,423
.גוי היה דבר מאיים

105
00:07:17,470 --> 00:07:18,971
.אמרנו: קודם כול רק נשרוד

106
00:07:18,989 --> 00:07:21,129
.שלום עליכם, כבוד הרב
.שלום עליכם, בהצלחה-

107
00:07:21,137 --> 00:07:23,207
.כל הישועות
.השם ישמור אתכם, בהצלחה-

108
00:07:25,317 --> 00:07:28,783
:גוי היה דבר מאיים
,הוא רוצה לשדוד אותך

109
00:07:28,792 --> 00:07:32,030
,לגנוב אותך או לנצר אותך
?אני לא יודע מה. כן

110
00:07:32,419 --> 00:07:36,792
.אז אמרנו: אנחנו פה, אתם שם, שלום
.לא רוצים שום דבר איתכם

111
00:07:37,047 --> 00:07:40,958
...גם היום אנחנו קצת
,בשבילנו גוי, היום זה קצת מאיים

112
00:07:40,975 --> 00:07:45,504
אנחנו בתהליך שאנחנו קודם כול
...נפסיק לפחד מהם

113
00:07:46,614 --> 00:07:48,090
.נזקוף קומה
,בדיוק-

114
00:07:48,144 --> 00:07:50,574
.ולא עוד, אלא שאנחנו נתחיל להשפיע עליהם

115
00:07:51,344 --> 00:07:58,509
אז אתה מתאר את המציאות הראשונית
.שאנחנו לא רוצים מגע איתם

116
00:07:58,759 --> 00:08:00,792
?אז למה מקשים בסוגיית הגיור

117
00:08:01,699 --> 00:08:05,783
?זו סוגיה בפני עצמה, אבל למה להקשות איתה
...בוא תפתח את הדלתות, בוא תאפשר, בוא

118
00:08:05,808 --> 00:08:09,477
.אין בעיה, כשיהיו יהודים אמיתיים - בשמחה

119
00:08:10,202 --> 00:08:14,035
כל מה שמקשים על גר בתחילת דרכו
.זה בשביל לבחון אותו

120
00:08:14,054 --> 00:08:15,553
.לבחון את הרצינות
.בדיוק-

121
00:08:20,139 --> 00:08:25,025
אנחנו מדברים באמת על האור הגדול
,שהעם היהודי יכול להציף

122
00:08:25,125 --> 00:08:27,481
.וזה אולי גם תפקידו לעשות קידוש השם גדול

123
00:08:28,064 --> 00:08:32,259
ודיברת על עשרה שיאחזו בכנף מעילו
,של יהודי אחד

124
00:08:32,517 --> 00:08:36,349
אז הנה, מגיעים לפה כל העמים
ומגיעים אריתראים ומבקשים מקלט

125
00:08:36,558 --> 00:08:39,110
ואתה יודע מה, יש כאלה שאפילו
.רואים בזה מחמאה

126
00:08:39,496 --> 00:08:44,042
הנה, ממי הם יבקשו מקלט
?אם לא מהעם היהודי, סמל המוסר

127
00:08:45,311 --> 00:08:48,895
מה הגישה הנכונה שצריכה להיות
?אל מול הסוגיה הזאת

128
00:08:50,609 --> 00:08:56,013
,"אתה יודע, יש את המזמורים של "לכו נרננה
מזמורים שאנחנו אומרים אותם בקבלת שבת

129
00:08:56,046 --> 00:08:59,732
והם כולם מתארים את תהליך הגאולה
.של עם ישראל כסדר

130
00:09:01,449 --> 00:09:06,760
והמזמורים האלה עוסקים ואומרים
שיש שלב ש"ה' מלך, תגל הארץ

131
00:09:06,807 --> 00:09:08,113
."ישמחו איים רבים"

132
00:09:08,526 --> 00:09:13,034
,יש אומות שמקבלות מזה אמונה
,מקבלות מזה עוצמה

133
00:09:13,055 --> 00:09:14,417
?מעצם הגעתן לכאן

134
00:09:14,595 --> 00:09:16,647
.מעצם העובדה שעם ישראל נגאל

135
00:09:16,917 --> 00:09:21,240
,אני פגשתי נוצרים אוהבי ישראל
.ו-250 מיליון כאלה יש

136
00:09:21,248 --> 00:09:22,837
.כן, אוונגליסטים
.אוונגליסטים-

137
00:09:23,644 --> 00:09:26,835
שאמרו לי שאנחנו מאמינים בהשם
.כשאנחנו רואים אתכם

138
00:09:26,932 --> 00:09:29,130
כשאנחנו רואים אתכם עולים לארץ
,ובונים את ירושלים

139
00:09:29,160 --> 00:09:33,110
,כשאנחנו רואים אתכם נוטעים בשומרון
,כשרואים אצלכם שכל הנבואות מתגשמות

140
00:09:34,409 --> 00:09:36,320
.זה מראה לנו שאלוקים קיים

141
00:09:36,405 --> 00:09:38,513
.אתם, כאילו שם השם נקרא עליכם

142
00:09:39,459 --> 00:09:41,086
?אז למה הם לא מתייהדים

143
00:09:41,157 --> 00:09:45,972
,הם לא אמורים להתייהד
.הם אמורים להישאר עם שבע מצוות בני נח

144
00:09:46,522 --> 00:09:49,916
.וגם לשם הם חותרים, וזה בסדר גמור

145
00:09:51,010 --> 00:09:52,452
,לא כל אחד חייב להיות יהודי

146
00:09:52,505 --> 00:09:55,945
הוא יכול להישאר גוי
ולקיים רק שבע מצוות

147
00:09:56,519 --> 00:10:00,078
ולהבין שאלוקים דיבר לעולם
.דרך עם ישראל

148
00:10:00,253 --> 00:10:03,127
,עכשיו, זו לא תנועה שהתחילה ל-250 מיליון

149
00:10:03,145 --> 00:10:06,250
...זו תנועה שהתחילה במעט ולאט לאט
.כן-

150
00:10:06,452 --> 00:10:07,814
.זה מתרחב והולך

151
00:10:07,855 --> 00:10:11,319
,למרות שאנחנו לא... לדעתי לפחות
.אני אף פעם לא התרשמתי מכמות

152
00:10:11,330 --> 00:10:17,307
...כי המוסלמים הם הכי גדולים והכי
...אבל לא חווה אמת שם אז

153
00:10:17,346 --> 00:10:22,602
אבל יש איזשהו תהליך שאתה חייב להבין
שכשהנביאים מדברים על כך שכל העולם כולו

154
00:10:23,724 --> 00:10:25,184
,"וכל בני בשר יקראו בשמך"

155
00:10:25,242 --> 00:10:27,496
,"אתה כל תפילה אומר את זה ב"עלינו לשבח

156
00:10:27,822 --> 00:10:30,499
,להפנות אליך כל רשעי ארץ"

157
00:10:30,513 --> 00:10:32,167
יכירו וידעו כל יושבי תבל"

158
00:10:32,191 --> 00:10:33,477
."כי לך תכרע כל ברך"

159
00:10:33,637 --> 00:10:36,074
אתה יודע מה, כל תפילות ראש השנה
.עוסקות בזה

160
00:10:36,846 --> 00:10:40,565
תמלוך אתה ה' מהרה על כל מעשיך"
."בהר ציון משכן כבודך

161
00:10:41,892 --> 00:10:48,001
יש לנו דיבור לעולם, מה שאלוקים אמר
.לאברהם בתחילת דרכו אמור להתיישם יום אחד

162
00:10:48,033 --> 00:10:50,390
?אז למה לא פותחים את השערים
.הו-

163
00:10:50,591 --> 00:10:51,748
,אז בוא נפתח את השערים

164
00:10:51,777 --> 00:10:54,430
.אתם מכירים בנו, מדהים, ברכה

165
00:10:54,487 --> 00:10:56,977
,סוריה, אתם זורקים לנו את הפצועים שלכם

166
00:10:57,024 --> 00:11:00,743
.קדימה. אריתראים - קדימה
.קדימה, עד שתקרוס-

167
00:11:00,893 --> 00:11:04,700
.אז סימן שהרב לא נוח עם זה
,לא, אז אני אומר: בחוכמה, מודרג-

168
00:11:05,180 --> 00:11:07,121
.לא בלי חוכמה

169
00:11:07,235 --> 00:11:10,210
זאת אומרת שהחשש הדמוגרפי
.הוא מה שמרתיע? -לא

170
00:11:10,241 --> 00:11:16,439
יש הלכה שאומרת: מותר לך לקבל גר תושב
."רק כשאתה פה חזק, "כשרוב יושביה עליה

171
00:11:16,663 --> 00:11:18,880
כשרוב עם ישראל פה
.אתה יכול לקבל גר תושב

172
00:11:18,890 --> 00:11:21,594
.לפני כן, אם תקבל, הוא יקריס אותך

173
00:11:21,923 --> 00:11:24,698
אין חוכמה לעזור למישהו
.באופן שהוא ימוטט אותך

174
00:11:24,714 --> 00:11:28,273
,זאת אומרת, בארץ ישראל, גם לעתיד לבוא
אנחנו תמיד צריכים להיות בעליונות מספרית

175
00:11:28,645 --> 00:11:32,534
או שמספיק שאיכותית ברור שארץ ישראל
.היא של העם היהודי. -מספרית. מספרית

176
00:11:32,739 --> 00:11:34,340
.תמיד
.מספרית. ברור-

177
00:11:34,600 --> 00:11:37,484
זאת אומרת, גם כש"ביתי בית תפילה
,"ייקרא לכל העמים

178
00:11:38,031 --> 00:11:39,818
.גם אז תוודא שיש לך רוב יהודי פה

179
00:11:39,822 --> 00:11:41,233
.ברור
.וואו-

180
00:11:41,285 --> 00:11:46,776
,כי אתה חייב לשמור על הייחודיות שלך
?זה כמו לב של בן אדם, כן

181
00:11:46,961 --> 00:11:51,730
לב הוא לא ריאה, והוא חייב להיות לא ריאה
והוא לא עצמות והוא לא שרירים

182
00:11:51,748 --> 00:11:58,003
...והוא לא
.אבל הוא פועל בחיבור עם כל הגוף

183
00:11:58,466 --> 00:12:02,673
אבל אם אתה תערבב אותו יחד
.יהיה לך פסטה, לא יהיו לך חיים

184
00:12:03,562 --> 00:12:06,922
,כדי שיהיו חיים
,חייב להיות ייחודיות לכל איבר

185
00:12:07,662 --> 00:12:12,017
.והוא פועל במרקם אחד עם כל שאר האיברים

186
00:12:12,083 --> 00:12:17,233
זאת אומרת שאתה לא מדמיין מציאות
,שבה עליונות העם היהודי בארץ ישראל ברורה

187
00:12:17,393 --> 00:12:21,904
,גם אם מתוך 20 מיליון
היהודים מהווים רק שלושה מיליון

188
00:12:21,929 --> 00:12:23,728
...כי עליונותם ברורה ו

189
00:12:23,802 --> 00:12:29,830
ההלכה אומרת במפורש: מותר לך לקבל
,"גר תושב רק כשכל "רוב יושביה

190
00:12:30,037 --> 00:12:31,674
.רוב עם ישראל בארצו

191
00:12:31,705 --> 00:12:33,418
.בלי זה אסור לך לקבל אפילו אחד

192
00:12:34,554 --> 00:12:39,340
,וזה אומר, מאוד פשוט, כשאתה יציב וחזק
.אתה יכול להקרין הלאה

193
00:12:39,399 --> 00:12:43,290
,אבל כשאתה מערבב את זה כבר על ההתחלה
.אתה נטמע ואתה מאבד את הייחודיות שלך

194
00:12:43,361 --> 00:12:45,990
וזה אולי מה שמדאיג גם אנשים
בכל נושא סוגיית הגיור

195
00:12:46,037 --> 00:12:50,810
?כי זה עלול להיות ערבוב באצטלה של גיור
.בדיוק. בדיוק-

196
00:12:50,911 --> 00:12:56,194
.ואז אתה נשחק
,זה כמו שקרה לשלמה המלך

197
00:12:56,294 --> 00:13:03,158
התורה אמרה: מותר לך לקחת נשים גויות
.ולגייר אותן, רק לא ירבה לו - כמות

198
00:13:03,258 --> 00:13:04,682
?לא ירבה לו נשים. למה

199
00:13:04,757 --> 00:13:06,778
.פן יטו את לבבו

200
00:13:07,436 --> 00:13:10,400
,וכך קרה באמת. זאת אומרת
הוא חשב: אני, יש לי מספיק עוצמה

201
00:13:10,419 --> 00:13:16,468
,ואני יכול להקרין, הרבה נשים
.מתוך כנראה כוונה להקרין לכל העולם

202
00:13:17,112 --> 00:13:19,034
,אבל בסוף זה היה יותר מדי

203
00:13:19,110 --> 00:13:21,242
.במקום שהוא ימשוך אותן, הן משכו אותו

204
00:13:23,004 --> 00:13:26,840
אתה יודע שאני מגיע מהקצה השני
,של מדינת ישראל, מדימונה

205
00:13:26,900 --> 00:13:31,164
,אנחנו גרים, ברוך השם
.בסביבת הפזורה הבדואית

206
00:13:31,200 --> 00:13:36,839
עכשיו, יש לי חבר שאמר לי
שהוא באמת נקרע עם עצמו מבחינת דילמה

207
00:13:36,905 --> 00:13:43,328
- והמסר שהוא רוצה להעביר
.כשעולה מבוגר מהפזורה הבדואית

208
00:13:43,393 --> 00:13:45,568
.עולה מבוגר לאוטובוס, הוא יושב

209
00:13:45,949 --> 00:13:51,414
,מבחינה יבשה: הוא מבוגר
.בוא ניתן לו את המקום שלי, אני יכול לעמוד

210
00:13:52,284 --> 00:13:55,637
והוא אומר לי שהוא קרוע מזה
כי מצד אחד, הוא רוצה לשדר להם מסר

211
00:13:55,646 --> 00:14:01,841
,שאני לא בפניכם ולא מתרפס בפניכם
.ומבחינתו בכלל השאיפה שהם לא יהיו פה

212
00:14:02,370 --> 00:14:05,028
?אז כמה שאלות: אחד, איך צריך לנהוג

213
00:14:05,549 --> 00:14:11,213
?שתיים: יש שאיפה שהם לא יהיו פה
?אנחנו רוצים כזאת שאיפה או שלא

214
00:14:11,601 --> 00:14:14,911
,"דווקא "ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים
.כמו שאמרנו

215
00:14:16,331 --> 00:14:22,944
אז יש פסוק בתורה שאומר
,על אלה שגרים בארץ

216
00:14:24,013 --> 00:14:28,409
מעט מעט אגרשנו מפניך"
."עד אשר תפרה ונחלת את הארץ

217
00:14:31,278 --> 00:14:34,688
,כן, זה ככה גם קורה אגב
- כשהיינו פה לפני 100 שנה

218
00:14:34,706 --> 00:14:36,788
.הם היו 80 אחוז, אנחנו היינו 20 אחוז

219
00:14:36,815 --> 00:14:40,667
.היום זה התהפך: אנחנו 80, והם 20
.וזה זז כל הזמן

220
00:14:42,815 --> 00:14:44,915
,ולמה זה? תגיד: רגע
?אתה לא רוצה להשפיע על אומות העולם

221
00:14:44,924 --> 00:14:48,005
,אני רוצה להשפיע עליהם
.לא כשהם אויבים שלי

222
00:14:48,796 --> 00:14:50,831
,יש הבדל בין גוי לבין אויב

223
00:14:51,570 --> 00:14:55,069
,"גויים: "ונברכו בך כל משפחות האדמה

224
00:14:55,900 --> 00:14:57,562
.אויבים - מה פתאום

225
00:14:59,440 --> 00:15:01,633
...אז בפרקטיקה, היחס ל
,אז אני אומר-

226
00:15:01,652 --> 00:15:07,838
אם יש... לצערי, היום מול האומה הערבית
.זה סוג של מלחמה

227
00:15:07,859 --> 00:15:09,800
?אתה מכניס אותם באותה כותרת

228
00:15:09,824 --> 00:15:13,758
,אתה הרי יודע על שבטים
.לצורך העניין בדואים שמתגייסים אפילו

229
00:15:14,766 --> 00:15:19,633
,זה נכון, אני אומר ככלל
.אני יודע שהם היום כאומה - אויב

230
00:15:20,991 --> 00:15:24,831
,ברור שיש בתוכם אנשים שהם חיוביים
,ויש הרבה

231
00:15:25,397 --> 00:15:27,892
.והתפקיד שלנו כעם זה לדעת לבדל

232
00:15:27,920 --> 00:15:28,979
?עכשיו, מה זה גר תושב

233
00:15:28,999 --> 00:15:33,223
גר תושב, אתה אומר: אני, לא רק שאני
,"רוב יושביה עליה"

234
00:15:33,580 --> 00:15:37,129
אלא אני בודק כל אחד
,אם הוא מקיים שבע מצוות בני נח

235
00:15:37,964 --> 00:15:40,031
.שזה לא לגנוב, לא לגזול

236
00:15:40,454 --> 00:15:45,586
בדואי שהוא לא גונב
ושהוא נזהר בשפיכות דמים ובגילוי עריות

237
00:15:45,610 --> 00:15:50,505
ושומר חוק ומכיר בעובדה
,שעם ישראל פה הוא בעל הבית והוא אורח

238
00:15:50,716 --> 00:15:51,935
.יכול להיות גר תושב

239
00:15:52,173 --> 00:15:55,399
,מה היית ממליץ לחבר שלי
?לעמוד בפניו או לא

240
00:15:55,800 --> 00:16:02,720
ההלכה אומרת שצריכים לכבד גוי
,גם "דסבי ארמאי", הגמרא אומרת

241
00:16:02,973 --> 00:16:05,523
.שצריכים לכבד אותם, לתת להם כבוד

242
00:16:06,128 --> 00:16:10,653
,"כי? -כי "כמה הרפתקי עדו עלייהו
,כמה חוכמת חיים יש לו

243
00:16:10,680 --> 00:16:12,786
בטח הוא עשה הרבה דברים טובים
.בחיים שלו

244
00:16:14,208 --> 00:16:15,752
אבל צריך לדעת שזה מאוד מורכב

245
00:16:15,781 --> 00:16:19,849
כי מצד אחד, אנחנו מכבדים אותו כבן אדם
,בצלם אלוקים

246
00:16:19,890 --> 00:16:23,592
,מצד שני, הוא אויב
...אולי הוא, לא יודע

247
00:16:24,889 --> 00:16:29,746
יש הבדל, יש הבדל מבחינתנו
,בין גויים שבאים לפה והם לא אויבים

248
00:16:30,679 --> 00:16:36,870
שאנחנו יכולים להיות יותר פתוחים אליהם
,ויותר להאיר להם פנים

249
00:16:36,903 --> 00:16:38,872
.מאשר אנשים שהם ספק אויבים

250
00:16:39,506 --> 00:16:43,406
,תשמע, אתה חי בצפת
.פה בצפת, יהודים וערבים חיו נפלא

251
00:16:43,937 --> 00:16:45,484
?למה אתה אומר את זה בלשון עבר

252
00:16:45,551 --> 00:16:50,140
,חיו נפלא כי בשנת תרפ"ט, כשהיו פרעות
פתאום האוהבים הכי גדולים

253
00:16:50,552 --> 00:16:52,033
.התגלו כשונאים הכי גדולים

254
00:16:52,760 --> 00:16:56,688
,יש לנו צלקת, יש לנו חשד
.לא יודעים, לא יודעים

255
00:16:56,903 --> 00:16:57,923
.לצערנו, לא יודעים

256
00:16:58,450 --> 00:17:03,244
:אבל בעולם אידיאלי, אתה אומר
."כן, זה אמור "וגר זאב עם כבש

257
00:17:03,724 --> 00:17:07,289
.בעולם אידיאלי הראש מתהפך

258
00:17:08,136 --> 00:17:09,781
,אתה גם רואה את זה, אגב, בעולם

259
00:17:09,850 --> 00:17:15,209
,העולם, מאז שקמה המדינה
.המלחמות הגדולות פסקו

260
00:17:15,278 --> 00:17:19,408
,המיליונים שנהרגו לפני קום המדינה
.מאות מיליונים, עשרות מיליונים - די, נגמר

261
00:17:20,234 --> 00:17:24,132
,כבר 70 שנה יש עולם יותר רגוע
?בוא נאמר, בסדר

262
00:17:25,248 --> 00:17:27,516
.כבר פירקו את הנשק הגרעיני ב-80 אחוז

263
00:17:27,557 --> 00:17:30,915
זאת אומרת, אתה לא צופה לנו
.איזה גוג ומגוג. -היה. -היה

264
00:17:31,414 --> 00:17:34,078
.חאלס. -תרשמו, ברוך השם

265
00:17:35,516 --> 00:17:37,297
.לא, זה לא אני, אבא אמר
.אה-

266
00:17:37,336 --> 00:17:38,581
.היה, גמרנו

267
00:17:38,723 --> 00:17:44,844
?בוא רק תעדכן אותנו, מתי היה גוג ומגוג
.אני פשוט לא מעודכן, כנראה

268
00:17:44,913 --> 00:17:48,776
:גוג ומגוג זה לא שם. הגמרא אומרת
.סנחריב היה יכול להיות גוג ומגוג

269
00:17:48,800 --> 00:17:51,038
,"זאת אומרת, לא קוראים לו "גוג ומגוג

270
00:17:51,057 --> 00:17:53,475
יכול לקרוא לו סנחריב - גם יכול להיות
.גוג ומגוג

271
00:17:53,504 --> 00:17:57,060
זאת אומרת, הייתה מלחמה שבה התכנסו

272
00:17:57,080 --> 00:18:00,899
.עמים רבים וניסו לגרש אותנו מארץ ישראל

273
00:18:01,711 --> 00:18:03,182
ערב מלחמת העולם השנייה

274
00:18:03,908 --> 00:18:05,157
,ניסו לגרש אותנו מארץ ישראל

275
00:18:05,186 --> 00:18:06,513
.להשמיד אותנו

276
00:18:07,670 --> 00:18:11,539
.זהו, יצאנו ידי חובה. מיצינו את העניין

277
00:18:11,806 --> 00:18:12,765
,אז לסיכום, אתה אומר

278
00:18:12,774 --> 00:18:16,711
,שמצד אחד העם היהודי צריך להיות סמל מוסרי

279
00:18:16,813 --> 00:18:19,732
,לא צריך לפחד מהמקום שלו להזמין גויים

280
00:18:19,754 --> 00:18:21,000
מצד שני, הוא תמיד צריך להיות

281
00:18:21,026 --> 00:18:24,300
עם יד על הדופק
על הנוכחות שלו בארץ ישראל

282
00:18:24,320 --> 00:18:25,572
.ועל קביעת היתד כאן

283
00:18:25,596 --> 00:18:29,836
שלא ייווצר מצב שמרוב פתיחות
.אנחנו נאבד את ייחודנו

284
00:18:29,910 --> 00:18:32,739
צריכים לשמור על המקום
כמו לב ולהזרים

285
00:18:32,796 --> 00:18:33,978
.דם לכל האיברים

286
00:18:34,019 --> 00:18:36,298
,ועוד אמירה חשובה, אתה אומר

287
00:18:36,470 --> 00:18:38,817
.תזכרו תמיד שכל אדם נברא בצלם

288
00:18:38,864 --> 00:18:41,884
,זאת אומרת, בכל אדם, אמרת את זה

289
00:18:41,890 --> 00:18:43,676
.לא רק בכל יהודי. -ברור

290
00:18:43,680 --> 00:18:47,227
.יש נשמה, חלק אלוקה ממעל ממש

291
00:18:47,250 --> 00:18:47,812
.לחלוטין

292
00:18:47,836 --> 00:18:51,572
.ולכן נשתדל להיות טוב כלפי כל אדם. -כן

293
00:18:52,037 --> 00:18:53,695
.בעזרת השם. -טוב וזהיר

294
00:18:53,838 --> 00:18:54,934
.טוב וזהיר

295
00:18:55,147 --> 00:18:56,025
.תודה רבה

296
00:18:56,241 --> 00:18:57,560
.בהצלחה, אחי. -אמן