x
הרב ניסים אזווי

הרב ניסים אזווי - מעלת המעביר על מידותיו

הרב ניסים אזווי

כיצד יכול אדם לקנות את עולמו ברגע אחד? הרב ניסים אזווי בהרצאה קצרה עם טיפ חשוב ומעורר מחשבה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,305 --> 00:00:12,349
,אני רוצה לספר לכם סיפור

2
00:00:12,960 --> 00:00:15,614
,אבל זה סיפור שהוא פשוט הפלא ופלא

3
00:00:15,840 --> 00:00:17,352
סיפור
.מאוד מחזק

4
00:00:17,832 --> 00:00:19,352
ואני גם
רוצה לומר לכם

5
00:00:19,600 --> 00:00:20,996
ממי זכיתי
.לשמוע אותו

6
00:00:21,432 --> 00:00:23,134
השבוע נפגשתי בהרצאה

7
00:00:23,665 --> 00:00:26,792
,עם הרב אלי עמר
,מהרבנים של ארגון הידברות

8
00:00:27,185 --> 00:00:28,843
,והוא סיפר את הסיפור הזה

9
00:00:29,040 --> 00:00:31,498
ואני לקחתי לאמץ את הסיפור הזה לליבי

10
00:00:31,730 --> 00:00:34,450
,וכך אני רוצה שנעשה
.צופים יקרים

11
00:00:35,520 --> 00:00:40,356
,הסיפור היה על יהודי שישב בבית שלו
,פתח איזשהו עיתון

12
00:00:40,705 --> 00:00:43,949
,דפדף כמה דפים
:ולפתע הוא רואה

13
00:00:44,014 --> 00:00:52,247
במחיר מציאה - 30 כרישים במחיר מציאה"
."שלא חוזרת פעם שנייה

14
00:00:52,872 --> 00:00:58,858
:שואל את עצמו אותו יהודי
?מה לי ול-30 כרישים

15
00:00:59,476 --> 00:01:00,734
?מה אעשה בהם

16
00:01:01,396 --> 00:01:02,349
.זה לא בשבילי

17
00:01:02,494 --> 00:01:07,229
,מדפדף עוד כמה דפים
,צופים יקרים

18
00:01:07,454 --> 00:01:12,756
,פשוט לא תאמינו
מודעה של מסעדה ביפן

19
00:01:13,825 --> 00:01:18,341
שזקוקה מאוד, נואשות
,לכרישים

20
00:01:19,389 --> 00:01:21,483
.גם במחיר גבוה ביותר

21
00:01:21,869 --> 00:01:24,923
יש איזה מאכל
שהיפנים עושים

22
00:01:25,687 --> 00:01:28,880
,עם הזנבות של הכרישים
.עם הסנפירים של הכרישים

23
00:01:29,120 --> 00:01:30,880
.זה משהו מעדן שהם אוכלים

24
00:01:30,930 --> 00:01:35,440
ברוך השם שאנחנו לא מתנסים
.במרקים כאלה ובסוגים כאלה

25
00:01:35,687 --> 00:01:41,796
עם ישראל קדוש וטהור
.ולא אוכל מאכלות שכאלה

26
00:01:42,290 --> 00:01:47,163
היהודי הזה פתאום מבין
.את ההזדמנות שבאה לידו

27
00:01:47,898 --> 00:01:52,138
מצד אחד, 30 כרישים
,במחיר מציאה

28
00:01:52,225 --> 00:01:54,741
:ממש כמתחננים
.רק תקנו מאיתנו

29
00:01:55,760 --> 00:02:01,658
:כמה דפים אחר כך
,מסעדה שיש לה המון סניפים ביפן

30
00:02:02,065 --> 00:02:06,058
כמעט בנואשות מבקשים
:בכל לשון של בקשה

31
00:02:06,210 --> 00:02:09,316
,מי שיכול לסייע להם
,אפילו במחיר יקר

32
00:02:09,520 --> 00:02:11,789
.בהשגת הכרישים הללו

33
00:02:12,261 --> 00:02:14,545
?מה נותר לאותו יהודי
:פשוט מאוד

34
00:02:15,345 --> 00:02:19,992
,לקנות מפה, למכור לשם
ולהרוויח את פער התיווך הגדול

35
00:02:20,545 --> 00:02:21,709
.שבא לידו

36
00:02:22,101 --> 00:02:29,098
,וכך הוא עשה
.קנה, מכר וזכה לעשות עסקת חייו

37
00:02:29,825 --> 00:02:33,505
היהודי הזה מאותו יום
התחיל פשוט מאוד

38
00:02:33,556 --> 00:02:38,080
לעשות עסקאות עד שהוא נהפך
,להיות אחד הגבירים הגדולים

39
00:02:38,174 --> 00:02:39,367
.אחד העשירים

40
00:02:40,909 --> 00:02:47,185
יום אחד הוא שומע שיש איזושהי
בריכה שפרסמו לקהל הרחב להגיע לשם

41
00:02:48,152 --> 00:02:55,716
ושנמצא בבריכה הזאת כריש
.באורך של כ-5-4.5 מטרים

42
00:02:56,254 --> 00:02:58,952
היהודי הזה נזכר
איך הוא התחיל

43
00:02:59,040 --> 00:03:02,225
.את כל נושא העסקים שלו

44
00:03:02,327 --> 00:03:07,898
,זה היה היסוד שלו
.הנושא של הקנייה והמכירה של הכרישים

45
00:03:08,530 --> 00:03:14,167
והנה, הוא גם כן מגיע לחוויה הזאת
,לראות כריש בתוך בריכה

46
00:03:14,465 --> 00:03:20,865
כריש אימתני, ענק
.בתוך הבריכה שט לו

47
00:03:21,941 --> 00:03:26,647
,ולפתע הוא רואה את עשרות
.אולי מאות האנשים שהתאספו שם

48
00:03:27,905 --> 00:03:30,916
:הוא פוצח ואומר
,קהל נכבד

49
00:03:32,043 --> 00:03:42,996
אדם שיקפוץ לבריכה ויצא משמה
בריא בגופו ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו

50
00:03:44,581 --> 00:03:49,258
יזכה שאני אמלא במלואה
.את משאלת ליבו הראשונה

51
00:03:51,803 --> 00:03:52,814
?איזה אדם

52
00:03:53,330 --> 00:03:58,436
צופים יקרים, איזה אדם
היה מוכן לקפוץ לבריכה כזאת

53
00:03:58,850 --> 00:04:05,687
כשהסיכוי לצאת ממנה
?כמו שהוא נכנס שואף לאפס

54
00:04:06,785 --> 00:04:08,778
.באמת לא היה אדם כזה

55
00:04:09,061 --> 00:04:14,552
כעבור חצי שעה, אותו גביר עשיר
שהציע את ההצעה

56
00:04:15,214 --> 00:04:17,454
,אולי הנדיבה
,אבל לא מציאותית

57
00:04:17,920 --> 00:04:20,778
,התחיל לעזוב את המקום
.להתרחק מהמקום

58
00:04:21,592 --> 00:04:25,978
ולפתע הוא שומע
,כשהוא התרחק כ-20 מטר מהמקום

59
00:04:26,021 --> 00:04:28,887
הוא שומע פתאום צעקות
והמולה גדולה

60
00:04:28,960 --> 00:04:30,938
.ואומרים לו: יש מי שקפץ לבריכה

61
00:04:31,476 --> 00:04:32,727
.הוא לא מאמין

62
00:04:33,170 --> 00:04:39,941
הוא מתקרב במהירות לבריכה
,והוא רואה פשוט בחור צעיר

63
00:04:40,225 --> 00:04:44,749
בן 28, שקפץ הוא
:וכל מה שהיה איתו

64
00:04:44,865 --> 00:04:49,178
,תיק ועוד איזה תיק של מחשב
,ועוד כמה חפצים

65
00:04:49,418 --> 00:04:51,272
.קפץ עם כל זה לתוך הבריכה

66
00:04:52,058 --> 00:04:56,465
,והנה הכריש פשוט מאוד שועט לעברו

67
00:04:57,090 --> 00:05:02,400
פותח את מלתעותיו ופשוט מאוד
עוד רגעים מספר

68
00:05:02,880 --> 00:05:05,403
.האדם הזה עובר לעולם שכולו טוב

69
00:05:06,843 --> 00:05:11,840
,וממש כבר ברגע האחרון
,הבחור הצעיר הזה לא איבד את העשתונות

70
00:05:11,883 --> 00:05:16,218
,הוא תפס את התיק שהיה לו ביד
הצליח לדחוף אותו

71
00:05:16,414 --> 00:05:18,218
לתוך פיו של הכריש

72
00:05:18,589 --> 00:05:21,614
.והסיט את עצמו לצד אחר

73
00:05:22,603 --> 00:05:24,763
וכל האנשים מריעים לו

74
00:05:24,938 --> 00:05:29,527
ומעודדים אותו ומחזקים אותו
ומחכים לבאמת שהוא יצליח לצאת

75
00:05:29,560 --> 00:05:33,207
מהמקום הזה
.כמעט כמו שהוא נכנס

76
00:05:34,152 --> 00:05:38,130
והנה הכריש עושה איזשהו סיבוב

77
00:05:38,727 --> 00:05:43,221
,ומנסה לחזור חזרה
ושוב פעם אותו בחור צעיר

78
00:05:43,265 --> 00:05:47,549
לוקח את התיק שהיה איתו
,ודוחף את התיק בתוך פיו של הכריש

79
00:05:48,160 --> 00:05:51,374
ועוד פעם הוא מתחיל להתקרב
.לכיוון השפה של הבריכה

80
00:05:52,780 --> 00:05:56,661
.הכריש לא מוכן לוותר
הבחור הזה, הצעיר הזה, הנמרץ הזה

81
00:05:56,720 --> 00:05:58,967
כבר מצליח להוציא את עצמו

82
00:05:59,032 --> 00:06:01,112
,כבר כמעט חצי גוף מחוץ לבריכה

83
00:06:01,723 --> 00:06:05,672
והכריש מבין שזאת
.ההזדמנות האחרונה שלו

84
00:06:05,730 --> 00:06:08,872
הוא פשוט שועט לכיוון הרגל שלו
.ותופס את הנעל

85
00:06:09,803 --> 00:06:11,890
ובקור רוח אדיר

86
00:06:12,894 --> 00:06:15,650
הבחור שלנו פשוט
משחרר את השרוך

87
00:06:16,734 --> 00:06:22,421
והכריש פשוט נהדף אחורה
,מהשחרור של השרוך

88
00:06:22,625 --> 00:06:23,890
,עם הנעל בתוך הפה

89
00:06:24,370 --> 00:06:31,956
,והבחור שלנו פשוט מחוץ לבריכה
.נזרק על כר הדשא

90
00:06:32,618 --> 00:06:41,032
,אומנם קצת חבול, קצת שרוט
שותת דם, אבל הוא יצא מהבריכה

91
00:06:42,174 --> 00:06:45,330
.שהיה בא כריש אימתני, ענק

92
00:06:46,872 --> 00:06:50,603
.הוא יצא משם בחיי חיותו

93
00:06:51,032 --> 00:06:55,003
.יצא משם, אפשר לומר שלם

94
00:06:57,221 --> 00:07:04,756
ניגש אליו אותו גביר עשיר
,ואומר לו: תשמע

95
00:07:05,767 --> 00:07:07,876
.אתה עשית את הבלתי ייאמן

96
00:07:08,276 --> 00:07:10,749
.אני פשוט מתפעל ממך

97
00:07:11,905 --> 00:07:17,534
לפתע מסתכל הגביר ורואה
,שהבחור הזה הוא כל כולו רועד

98
00:07:18,683 --> 00:07:24,392
כועס, רוטן, ממלמל חצאי משפטים
.וחצאי מילים

99
00:07:25,098 --> 00:07:26,887
:שואל אותו הגביר

100
00:07:27,454 --> 00:07:32,640
אולי תאמר לי, מה אתה כל כך אומר
?בחצאי מילים, בחצאי משפטים

101
00:07:32,749 --> 00:07:33,883
?מה אתה אומר שם

102
00:07:34,952 --> 00:07:36,414
?אמר לו: מה אני אומר שם

103
00:07:36,865 --> 00:07:38,414
.אני אומר לך מה אני אומר שם

104
00:07:40,334 --> 00:07:42,625
,אני אומר שם פשוט דבר פשוט מאוד

105
00:07:44,887 --> 00:07:52,400
אני רוצה לדעת מי הוא זה ואיזה הוא
?שהעיז לזרוק אותי לבריכה הזאת

106
00:07:54,109 --> 00:07:56,160
:הסתכל עליו הגביר ואמר לו

107
00:07:58,429 --> 00:08:03,134
,אם זו המשאלה שלך
,לדעת מי זרק אותך לבריכה

108
00:08:04,298 --> 00:08:07,723
אני מבטיח לך שאני אמלא
.את הבקשה שלך

109
00:08:09,054 --> 00:08:16,189
כלומר, אני הולך להעמיד צוות חוקרים
שיפתחו ויפענחו את כל מצלמות הבטיחות

110
00:08:16,247 --> 00:08:18,763
,פה בסביבה
ואנחנו נבדוק

111
00:08:19,607 --> 00:08:22,763
מי זה הוא ואיזה הוא
שזרק אותך לתוך הבריכה

112
00:08:23,330 --> 00:08:30,269
.עם הכריש האימתני
,אבל אני רוצה לשאול אתכם, צופים יקרים

113
00:08:31,978 --> 00:08:37,403
,האם האדם הזה
,שהייתה לו אפשרות לזכות במשאלת חיים

114
00:08:38,836 --> 00:08:42,981
הגביר הזה יכול היה
,לעשות אותו עשיר תבל

115
00:08:43,629 --> 00:08:45,861
אם הוא רק היה יודע
.מה לבקש

116
00:08:46,821 --> 00:08:48,429
?מה היה חסר לו

117
00:08:49,410 --> 00:08:51,650
.היה חסר לו את מידת ההתאפקות

118
00:08:52,174 --> 00:08:54,480
.הייתה חסרה לו מידת הסבלנות

119
00:08:54,974 --> 00:08:58,952
,מה היה קורה
,בחור צעיר ותוסס שכמוך

120
00:08:59,825 --> 00:09:03,265
מה היה קורה אם היית מבקש
להתעשר בעושר גדול

121
00:09:03,810 --> 00:09:09,381
ורק לאחר מכן להזמין צוות של חוקרים
?מתוך העשירות האדירה והגדולה שלך

122
00:09:10,269 --> 00:09:14,312
להזמין צוות חוקרים שיבדוק
מי הוא זה ואיזה זה

123
00:09:14,778 --> 00:09:16,596
.שזרק אותך לתוך הבריכה

124
00:09:17,134 --> 00:09:24,050
איך הביא אותך ליבך
,לבקש בקשה כל כך פשוטה

125
00:09:24,320 --> 00:09:26,530
כשיכולת למלא משאלות ליבך

126
00:09:27,280 --> 00:09:30,123
ולהיות אחד מהעשירים
?הגדולים בתבל

127
00:09:31,658 --> 00:09:35,730
ציבור יקר, אני לא יודע
,אם הסיפור הזה היה אמיתי

128
00:09:36,414 --> 00:09:40,400
,אבל הניסיון הזה
,של עמידה במצבים כאלה

129
00:09:40,552 --> 00:09:44,494
הוא אמיתי לגבי כל אחד מאיתנו
.ביום-יום שלו

130
00:09:45,018 --> 00:09:50,981
,אם זה בעבודה, אם זה בכביש
,אם זה בבניין עם השכנים

131
00:09:51,556 --> 00:09:57,556
וגם אם זה בבית
.בין איש לאשתו

132
00:09:58,334 --> 00:10:05,207
אז אנחנו לומדים שיש אפשרות לאדם
.ברגע אחד

133
00:10:05,265 --> 00:10:11,520
.כבר אמר רבי: יש קונה עולמו ברגע

134
00:10:12,261 --> 00:10:16,261
לפעמים אדם יכול לעשות
,שינוי מסלול

135
00:10:16,749 --> 00:10:17,933
.לחשב מסלול

136
00:10:17,942 --> 00:10:19,978
רק עצם
החשיבה הזאת

137
00:10:21,054 --> 00:10:22,189
להתחיל
,משהו חדש

138
00:10:22,198 --> 00:10:24,963
לנסות
,להצליח ולהתעלות

139
00:10:25,621 --> 00:10:28,123
,לפעמים זה כבר המעלה של האדם

140
00:10:28,480 --> 00:10:31,738
.וזו יכולה להיות גם הזכייה שלו

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (1 מדרגים)