הרב ברוך רוזנבלום

הסוד שמכניע את עמלק - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה זמן נמשכה מלחמת עמלק? למה כל הזמן הזכירה אסתר את העובדה שהיא יתומה? ולמה אכפת לנו לדעת מאיזה שבט היה מרדכי היהודי?