הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - כוונת הלב

הרב נחמיה רוטנברג

לפעמים הכוונה חשובה יותר מן המתנה - הרב נחמיה רוטנברג במסר קצר ומיוחד מתוך פרשת ויקרא

(אורך 1:36)