x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - איך יוצאים מהדיכאון?

הרב אייל אונגר

איך יוצאים ממצב רוח מדוכדך? הרב אייל אונגר בהרצאה מקצועית מסביר כיצד להתמודד עם מצבי משבר בחיים מבלי ליפול לדיכאון

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,980 --> 00:00:16,430
.שלום וברכה לציבור הנכבד

2
00:00:16,550 --> 00:00:20,240
הפעם נדבר על נושא
,של מצב רוח מדוכדך

3
00:00:20,500 --> 00:00:22,290
.דיכאון ואיך יוצאים מזה

4
00:00:23,090 --> 00:00:26,800
האדם לא פעם מגיע למצבים בחיים שלו
,של מצב רוח מדוכדך

5
00:00:26,830 --> 00:00:28,430
,ויותר גרוע מכך, גם דיכאון

6
00:00:28,450 --> 00:00:31,020
,לא פעם דיכאון קליני
.וזה מצב לא פשוט בכלל

7
00:00:31,940 --> 00:00:34,800
,יכול להיות שהאדם היה בעבודה מסוימת

8
00:00:34,900 --> 00:00:36,550
,היה נשוי וכעת הוא התגרש

9
00:00:36,900 --> 00:00:38,930
,היה לו מעמד מסוים והוא איבד אותו

10
00:00:39,140 --> 00:00:41,250
.האדם היה לו משהו יקר בחיים שלו

11
00:00:41,270 --> 00:00:44,020
,ובהרבה מאוד מקרים
לא כל הזמן, אבל בהרבה מקרים

12
00:00:44,450 --> 00:00:47,070
,יכול להיות שכשהאדם, לדוגמה
,איבד את העבודה שלו

13
00:00:47,290 --> 00:00:49,500
.זו הייתה עבודה עם מעמד, עם עוצמה

14
00:00:49,520 --> 00:00:50,780
,לא רק המשכורת שבדבר

15
00:00:51,050 --> 00:00:54,000
העבודה הזו אמרה עליו
,שהוא אדם שווה

16
00:00:54,020 --> 00:00:56,770
,הוא המנכ"ל, הוא היעיל
,הוא הטוב, הוא הקובע

17
00:00:56,790 --> 00:00:58,770
.הוא הזה שמנהל, הוא הזה שמוביל

18
00:00:59,430 --> 00:01:01,920
,אין לו את העבודה הזו
,הוא איבד את העבודה

19
00:01:02,350 --> 00:01:02,950
.קשה לו

20
00:01:03,230 --> 00:01:05,450
,כשאדם מאבד את העבודה
בהרבה מאוד מקרים

21
00:01:05,490 --> 00:01:08,390
,הוא לא מאבד רק את העבודה
.הוא מאבד משהו נוסף

22
00:01:08,410 --> 00:01:09,350
?את מה עוד הוא איבד

23
00:01:09,930 --> 00:01:12,980
,את המעמד, את מי שהוא
,את החשיבות שלו

24
00:01:13,220 --> 00:01:14,110
.את הערך שלו

25
00:01:14,520 --> 00:01:18,980
ואז האדם, יכול להיות שהוא חווה
את אובדן העבודה

26
00:01:19,120 --> 00:01:20,950
,לא רק כאובדן עבודה

27
00:01:21,000 --> 00:01:22,220
.אלא כמשהו נוסף

28
00:01:22,510 --> 00:01:26,490
האדם חווה את אובדן העבודה
,כ"זה קשה מדי

29
00:01:26,660 --> 00:01:29,670
מי אני?" הוא איבד"
.את הזהות שלו, הוא איבד את האישיות שלו

30
00:01:29,950 --> 00:01:32,310
?מי אני? מה אני
?שווה? לא שווה

31
00:01:32,530 --> 00:01:35,350
,קשה. קשה
.קשה להתמודד, קשה להכיל

32
00:01:35,420 --> 00:01:38,500
?מה הנפש עושה
.הנפש מחפשת פתרון

33
00:01:38,870 --> 00:01:40,420
?מה הפתרון שהנפש עושה

34
00:01:41,410 --> 00:01:42,520
:הנפש אומרת ככה

35
00:01:42,870 --> 00:01:44,440
.רע לו, הוא מרגיש רע

36
00:01:45,040 --> 00:01:47,000
.הנפש מייצרת ריפוי ביתי

37
00:01:47,060 --> 00:01:50,650
?ומהו הריפוי הביתי
.אם האדם מרגיש רע - יש פתרון

38
00:01:50,820 --> 00:01:53,780
?מה הפתרון
.מעכשיו נפסיק להרגיש

39
00:01:54,160 --> 00:01:56,940
אם והיה ונדאג
,שהאדם לא ירגיש יותר

40
00:01:57,170 --> 00:01:58,230
אז הוא לא ירגיש רע

41
00:01:58,850 --> 00:02:01,670
:ואז האדם, שואלים אותו
,תגיד לי

42
00:02:01,720 --> 00:02:03,670
מה אתה אומר על זה
?שפטרו אותך מהעבודה

43
00:02:04,070 --> 00:02:06,490
,הכול בסדר, יעבור
.זה בסדר, זה זמני

44
00:02:06,890 --> 00:02:09,880
אבל לא בטוח שהוא עושה את זה
ממקום מושכל

45
00:02:10,180 --> 00:02:12,240
ומתוך בחירה הוא אומר
,מה שהוא אומר

46
00:02:12,500 --> 00:02:15,490
,אלא ממקום של תסכול
.של ייאוש

47
00:02:15,980 --> 00:02:17,740
.הרגש שלו נכבה

48
00:02:17,820 --> 00:02:19,740
,הוא כבר לא מרגיש
הוא כבר לא מרגיש טוב

49
00:02:20,420 --> 00:02:21,250
.והוא לא מרגיש רע

50
00:02:21,630 --> 00:02:22,700
.הוא כבר לא מרגיש רע

51
00:02:23,080 --> 00:02:24,780
הוא לא מרגיש רע
,כי הרגש לא עובד

52
00:02:24,900 --> 00:02:26,400
.אבל הבעיה שהוא כבר לא מרגיש טוב

53
00:02:26,630 --> 00:02:28,840
.כבר אין לו טעם
,אין לו טעם במה שהוא אוכל

54
00:02:28,880 --> 00:02:32,040
,אין לו טעם כשהוא פוגש את הילדים
.הנכדים, את אשתו, את הילדים

55
00:02:32,130 --> 00:02:32,990
.אין טעם

56
00:02:33,760 --> 00:02:34,920
,אין טעם בתחביבים

57
00:02:35,360 --> 00:02:37,810
,אין טעם במטרות
.אין טעם בעשייה

58
00:02:38,170 --> 00:02:41,080
וככה האדם בהדרגתיות נכנס
יותר ויותר

59
00:02:41,140 --> 00:02:44,440
.אל אדישות כלפי החיים
.הוא בכלל לא מרגיש

60
00:02:45,000 --> 00:02:47,330
.בהתחלה הוא הרגיש רע מאוד

61
00:02:47,580 --> 00:02:49,390
.הנפש ייצרה ריפוי ביתי

62
00:02:49,500 --> 00:02:50,620
?מהו הריפוי הביתי

63
00:02:50,780 --> 00:02:51,960
.לא תרגיש בכלל

64
00:02:52,290 --> 00:02:54,040
,אחרי שהאדם לא מרגיש בכלל

65
00:02:54,090 --> 00:02:55,600
,בהתחלה אולי זה עוזר לו

66
00:02:55,860 --> 00:02:57,130
.אבל אז הוא מתרגל לכך

67
00:02:57,150 --> 00:02:58,750
.הוא מתרגל לכך שהוא לא מרגיש

68
00:02:59,110 --> 00:03:02,330
הוא לא מרגיש - לא רע
,וגם לא טוב

69
00:03:02,680 --> 00:03:05,280
,ואז בהדרגתיות הוא נשאב

70
00:03:05,630 --> 00:03:09,070
הוא נשאב אל המקום המסכן והסובל
,וקשה לו

71
00:03:09,220 --> 00:03:10,420
.הוא כבר לא יכול להרגיש טוב

72
00:03:11,000 --> 00:03:14,140
ואז כשהוא התרגל לזה
,שהוא לא מרגיש טוב

73
00:03:14,810 --> 00:03:17,590
!נאמר לו: נו, קדימה, תקום
!תעשה משהו עם עצמך

74
00:03:17,620 --> 00:03:18,650
.תזרום, תעשה

75
00:03:19,520 --> 00:03:21,910
.עזוב, אין סיכוי, אין למה

76
00:03:22,400 --> 00:03:23,990
.הוא אדיש. הוא אפאתי

77
00:03:24,390 --> 00:03:28,180
,ככל שהמצב הזה יישאר יותר זמן
הוא יכול להגיע למצב רוח מדוכדך

78
00:03:28,230 --> 00:03:30,460
,לדיכאון, לדיכאון קליני
.וזה יכול להיות חמור

79
00:03:30,880 --> 00:03:31,750
.חמור מאוד

80
00:03:33,070 --> 00:03:38,120
ואז האדם הזה, מהמקום הזה
,כשנאמר לו: בוא, תנסה

81
00:03:38,430 --> 00:03:39,680
.תעשה משהו חדש בחיים

82
00:03:40,370 --> 00:03:41,890
:נגיד שהצלחנו לשכנע אותו

83
00:03:41,900 --> 00:03:44,020
,בוא נצא לארוחה טובה
,בוא נצא להליכה

84
00:03:44,040 --> 00:03:45,990
.בוא נצא לתחביב, בוא נצא לעשות משהו

85
00:03:46,530 --> 00:03:48,080
,נגיד שהצלחנו לשכנע אותו

86
00:03:48,460 --> 00:03:51,490
.מה יהיה? האדם ילך לאכול ארוחה טובה

87
00:03:51,570 --> 00:03:54,240
?האם הוא ייהנה מהארוחה הטובה
.התשובה היא לא

88
00:03:54,950 --> 00:03:58,180
הוא יאכל את הארוחה הטובה
?והוא יאמר: נו, נו, הנה, אתם רואים

89
00:03:58,200 --> 00:03:59,820
.אני אוכל, אני אוכל
.לא מרגיש כלום

90
00:03:59,860 --> 00:04:00,980
.לא נהנה, לא מרגיש כלום

91
00:04:01,050 --> 00:04:02,420
.זהו, נגמר, לא מרגיש כלום

92
00:04:02,450 --> 00:04:03,950
.אין סיכוי יותר להרגיש טוב

93
00:04:05,020 --> 00:04:08,850
כל חוויה טובה שהוא עושה
.הוא לא חווה אותה יותר

94
00:04:09,170 --> 00:04:11,950
,מגיעים הילדים לביקור
,מגיעים הנכדים לביקור

95
00:04:12,460 --> 00:04:15,950
הוא הולך לעשייה
,שבעבר היא הייתה כל כך נחמדה מבחינתו

96
00:04:15,980 --> 00:04:17,120
,תחביב זה או אחר

97
00:04:17,420 --> 00:04:19,690
,הוא הולך לשמה
.הוא לא מרגיש טוב

98
00:04:20,130 --> 00:04:21,360
,הוא הולך לשחק משחק

99
00:04:21,950 --> 00:04:23,250
,הוא הולך לפגוש את הילדים

100
00:04:23,590 --> 00:04:27,910
.ובכל החוויה עצמה הוא מרגיש אדיש, כבד

101
00:04:28,720 --> 00:04:29,910
:אז הוא אומר לעצמו
?מה קרה לי

102
00:04:30,080 --> 00:04:31,980
!אני חייב להרגיש טוב
!אני חייב להרגיש טוב

103
00:04:32,080 --> 00:04:33,830
?הוא מצליח
.הוא לא מצליח

104
00:04:34,210 --> 00:04:35,490
.הוא לא מצליח להרגיש טוב

105
00:04:35,930 --> 00:04:38,510
?מה הוא עושה
הוא שופט את החוויה

106
00:04:38,530 --> 00:04:40,300
?והוא אומר: הנה, אתה רואה
.אתה רואה? זה לא משתפר

107
00:04:40,310 --> 00:04:42,520
,אני לא מרגיש טוב
.אני לא מרגיש טוב, אין סיכוי

108
00:04:42,960 --> 00:04:46,310
,ואז שתי דקות, שלוש דקות
,שנגיד לדוגמה

109
00:04:46,360 --> 00:04:50,390
,בזמן החוויה החיובית
,המפגש עם הילדים או הארוחה הערבה

110
00:04:51,040 --> 00:04:52,300
.הוא לא מצליח ליהנות ממנה

111
00:04:52,820 --> 00:04:54,120
?ואז מה קורה לאדם הזה

112
00:04:54,540 --> 00:04:58,890
הוא מגיע למסקנה
.שאני חסר אונים, אין סיכוי

113
00:04:59,360 --> 00:05:01,640
.אני מיואש, זה לעולם לא יתרפא

114
00:05:02,230 --> 00:05:05,650
,ואז האדם הוא מתוסכל
הוא מאוכזב

115
00:05:05,920 --> 00:05:09,200
והוא נעשה במצב רוח מדוכדך
.יותר ויותר

116
00:05:10,400 --> 00:05:11,790
?איך נוכל לעזור לאדם הזה

117
00:05:12,460 --> 00:05:15,990
איך נוכל לשפר לאדם הזה
את זווית הראייה

118
00:05:16,390 --> 00:05:19,220
,ואת האמונה שכן
אתה יכול לצאת מהמקום הזה

119
00:05:19,250 --> 00:05:20,310
?ולהרגיש טוב בחיים

120
00:05:20,680 --> 00:05:23,370
,איך נוכל לעורר את הרגשות של האדם

121
00:05:23,660 --> 00:05:25,160
?אותם רגשות שנכבו

122
00:05:25,510 --> 00:05:27,390
?אותם רגשות שכבר לא פועלים

123
00:05:27,810 --> 00:05:28,570
?מה נעשה

124
00:05:29,640 --> 00:05:33,010
.התשובה היא: אנחנו צריכים לעשות שני דברים

125
00:05:33,510 --> 00:05:36,550
אחד בממד החיצוני
.ואחד בממד יותר פנימי

126
00:05:37,250 --> 00:05:42,260
בממד החיצוני: ודאי, חשוב לשלוח
.אותו לחוויות חיוביות

127
00:05:43,080 --> 00:05:45,500
אבל יש משהו בממד הפנימי שלו

128
00:05:45,750 --> 00:05:50,170
שלא מאפשר הוא לעצמו
.לחוות חוויות חיוביות

129
00:05:50,320 --> 00:05:53,880
לדוגמה, הוא עכשיו נחשף
,לחוויה חיובית

130
00:05:54,000 --> 00:05:55,110
.נאמר, ארוחה טובה

131
00:05:55,690 --> 00:05:57,290
?בזמן הארוחה הטובה מה הוא עושה

132
00:05:57,760 --> 00:05:59,500
,הוא לא מאפשר לעצמו לחוות

133
00:06:00,030 --> 00:06:00,830
.הוא מאשים את עצמו

134
00:06:00,840 --> 00:06:02,680
?אני? אני
?איך אני יכול לאכול

135
00:06:03,050 --> 00:06:05,660
,אני מעצבן את כולם
,אני מייאש את כולם

136
00:06:05,720 --> 00:06:06,920
.אני מתוסכל, אני מאוכזב

137
00:06:07,050 --> 00:06:08,970
?איך אני יכול להרשות לעצמי לאכול

138
00:06:09,020 --> 00:06:12,530
,בכלל, היום במקום לקום בשעה שבע
,כמו שאני קם כל בוקר

139
00:06:12,540 --> 00:06:14,520
קמתי בכלל בשעה עשר
ואין לי מצב רוח לכלום

140
00:06:14,540 --> 00:06:16,620
,ואני לא מחפש עבודה
,ויש לי אישה ויש לי ילדים

141
00:06:16,660 --> 00:06:17,360
.ואני לא לוקח אחריות

142
00:06:17,390 --> 00:06:19,600
איך אני יכול להרשות לעצמי
?לאכול טוב

143
00:06:21,100 --> 00:06:24,140
?וכל זה הוא אומר לעצמו איפה
.בזמן האכילה

144
00:06:25,100 --> 00:06:27,890
לא פלא שהאדם הזה
.לא יכול לחוות את האכילה

145
00:06:28,200 --> 00:06:30,670
,גם אם והיה והגוף שלו אוכל

146
00:06:30,970 --> 00:06:33,860
גם אם והיה והגוף שלו
,נהנה מהחוויה

147
00:06:34,080 --> 00:06:37,940
,אבל הנפש, הנפש לא מאפשרת לעצמה ליהנות

148
00:06:38,210 --> 00:06:40,860
,הנפש לא מאפשרת לעצמה לחוות

149
00:06:40,880 --> 00:06:43,580
,הנפש שופטת את החוויה

150
00:06:43,970 --> 00:06:47,150
.הנפש אומרת: לא, אסור להרגיש טוב

151
00:06:47,370 --> 00:06:49,060
אסור לך להרגיש טוב

152
00:06:49,110 --> 00:06:52,760
כי הנפש היא מנסה
.למנוע מהאדם להרגיש

153
00:06:53,120 --> 00:06:54,060
.אתם זוכרים למה

154
00:06:54,520 --> 00:06:59,350
,כי בהתחלה, האדם הזה
,כאשר הוא הרגיש יותר מדי

155
00:06:59,660 --> 00:07:02,130
אז הוא הרגיש מתוסכל
,כי פיטרו אותו מהעבודה

156
00:07:02,380 --> 00:07:04,840
הוא הרגיש מתוסכל
.כי הוא איבד משהו חשוב בחיים שלו

157
00:07:05,050 --> 00:07:06,910
,היות שהוא איבד משהו חשוב בחיים שלו

158
00:07:06,920 --> 00:07:08,780
!אז הנפש אומרת: תפסיק להרגיש

159
00:07:09,370 --> 00:07:10,940
?אז איך אנחנו יוצאים מהמקום הזה

160
00:07:11,300 --> 00:07:13,280
.אמרנו: בוא נתחיל להיחשף לחוויות

161
00:07:13,320 --> 00:07:14,710
?אבל זה לא מספיק. למה

162
00:07:15,030 --> 00:07:19,650
כי הנפש לא מאפשרת לאדם
.לחוות את החוויות

163
00:07:20,030 --> 00:07:21,410
?מה נעשה מהמקום הזה

164
00:07:22,040 --> 00:07:25,470
,התשובה היא: כאשר האדם הוא נחשף לחוויה

165
00:07:25,490 --> 00:07:28,260
לדוגמה, הוא הולך לאכול
.ארוחה ערבה

166
00:07:29,120 --> 00:07:32,080
בזמן האכילה עצמה
.עוברות לו כל מיני מחשבות בראש

167
00:07:32,670 --> 00:07:35,240
?מה המחשבות
,לי לא מגיע לאכול

168
00:07:35,380 --> 00:07:36,050
.לא מגיע ליהנות

169
00:07:36,430 --> 00:07:38,260
?מי אני? מה אני
.אני לא שווה, אני לא יעיל

170
00:07:38,520 --> 00:07:41,250
,רגשות אשמה, חרטה
.תסכול, ייאוש

171
00:07:41,760 --> 00:07:44,210
,כל המחשבות האלה
מה עושה האדם

172
00:07:44,540 --> 00:07:46,210
?בזמן שיש לו את המחשבות האלה

173
00:07:46,470 --> 00:07:47,620
.הוא מתחיל להיאבק איתן

174
00:07:48,000 --> 00:07:50,860
:הוא מתחיל להסביר לעצמו
.לא, אין סיבה לייאוש

175
00:07:50,930 --> 00:07:51,930
.לא, כן יש סיבה לייאוש

176
00:07:52,490 --> 00:07:53,380
?מי אתה שתיהנה

177
00:07:53,550 --> 00:07:55,280
,מגיע לי ליהנות
.לא מגיע לי ליהנות

178
00:07:55,740 --> 00:07:58,830
.האדם מנהל דיאלוג עם עצמו בראש

179
00:07:59,180 --> 00:08:03,040
כאשר האדם מנהל את הדיאלוג הזה
,עם עצמו בראש

180
00:08:03,070 --> 00:08:03,910
?מה הוא עושה

181
00:08:04,250 --> 00:08:06,920
.הוא מרע את המצב

182
00:08:07,120 --> 00:08:09,060
הוא גורם למצב
.להיות גרוע יותר ויותר

183
00:08:09,110 --> 00:08:12,710
?מה צריך לעשות
.לא לנהל דיאלוג

184
00:08:12,770 --> 00:08:16,820
,למה? כי כל דיאלוג שיהיה לי עם עצמי
.תמיד אני אצא מפסיד

185
00:08:17,930 --> 00:08:20,810
,תארו לכם, מגיע עכשיו בן אדם
:אומר לכם

186
00:08:21,130 --> 00:08:21,880
?למה איחרתם

187
00:08:22,410 --> 00:08:23,370
:אתם מסבירים
.כי היו פקקים

188
00:08:23,500 --> 00:08:24,680
?אבל למה לא יצאתם יותר מוקדם

189
00:08:24,990 --> 00:08:26,920
.כי לא יכולתי
...ולמה לא חשבת על זה? -כי, כי-

190
00:08:27,000 --> 00:08:28,770
,כל מה שתגיד
.תמיד הוא ישאל אותך עוד שאלה

191
00:08:29,180 --> 00:08:30,580
?יש מה לדבר עם הבן אדם הזה

192
00:08:31,330 --> 00:08:32,020
.אין מה לעשות

193
00:08:32,150 --> 00:08:34,560
,כי הוא לא מחפש פתרון
.הוא מחפש להאשים

194
00:08:35,100 --> 00:08:38,430
אותו דבר, יש זמנים בנפש שלנו
.שאנחנו מדברים עם עצמנו

195
00:08:38,480 --> 00:08:40,770
?אנחנו מדברים: למה עשית
?איך עשית? מה עשית

196
00:08:41,140 --> 00:08:43,940
האם יום אחד
בעקבות כל המחשבות האלה

197
00:08:43,980 --> 00:08:45,940
?באמת האדם יוצא עם תקווה

198
00:08:46,220 --> 00:08:47,300
:לא, הוא מאשים את עצמו

199
00:08:47,330 --> 00:08:48,130
.אתה לא שווה, אתה לא יעיל

200
00:08:48,140 --> 00:08:49,940
.אני כן שווה. אני לא שווה
.אני כן שווה. אני לא שווה

201
00:08:50,690 --> 00:08:52,240
בסוף הוא מגיע למסקנה
.שהוא כן שווה

202
00:08:52,530 --> 00:08:55,040
- אם הוא מיואש, אם הוא מתוסכל
.זה לא יעזור

203
00:08:55,560 --> 00:08:57,200
,המחשבות הן יהיו שליליות

204
00:08:57,620 --> 00:09:01,080
המחשבות הן בסוף
יובילו את האדם למסקנה

205
00:09:01,110 --> 00:09:02,680
.שאני לא שווה ואני לא יעיל

206
00:09:02,800 --> 00:09:04,470
?לכן מה עושים עם מחשבות כאלה

207
00:09:05,110 --> 00:09:08,250
,התשובה היא: לא מתעסקים איתן

208
00:09:08,750 --> 00:09:10,400
.לא מתווכחים איתן

209
00:09:10,620 --> 00:09:12,760
?מה הכוונה
:עוברת לי מחשבה בראש

210
00:09:12,860 --> 00:09:14,280
!אתה לא יעיל
!אתה לא שווה

211
00:09:14,570 --> 00:09:15,310
?מה אני עושה

212
00:09:15,840 --> 00:09:17,260
?בעבר מה הייתי עושה

213
00:09:17,320 --> 00:09:19,750
,אני כן יעיל, אני כן שווה
.מותר ליהנות מהארוחה

214
00:09:19,980 --> 00:09:22,300
.לא, אסור לך
.לא, מותר לי. -אסור לך-

215
00:09:22,410 --> 00:09:26,190
הדיאלוג הזה הוא לא מאפשר לי בסוף
.פשוט ליהנות מהארוחה

216
00:09:26,620 --> 00:09:27,300
?מה אני אעשה

217
00:09:28,520 --> 00:09:29,770
,עכשיו עוברת מחשבה בראש

218
00:09:29,850 --> 00:09:32,370
:אני באמצע הארוחה
?מי אתה שתיהנה בארוחה

219
00:09:33,210 --> 00:09:33,880
:גישה חדשה

220
00:09:34,910 --> 00:09:37,180
.צודק. לא איהנה מהארוחה

221
00:09:37,780 --> 00:09:40,460
,מה אני עושה? ממשיך
.ממשיך לאכול

222
00:09:41,120 --> 00:09:43,370
?אבל מה אתה אוכל
?מי אתה שתיהנה בכלל

223
00:09:43,720 --> 00:09:45,510
.צודק. אסור ליהנות

224
00:09:46,530 --> 00:09:47,040
.ממשיך

225
00:09:47,670 --> 00:09:51,520
,לא נאבק, לא מסביר

226
00:09:51,800 --> 00:09:53,730
.לא מדבר עם אותן מחשבות

227
00:09:53,780 --> 00:09:56,660
?כי כשמדברים עם אותן מחשבות, מה קורה

228
00:09:57,080 --> 00:09:57,790
.דיאלוג

229
00:09:58,150 --> 00:10:01,030
?בדיאלוג מי מנצח
.המחשבות האלה

230
00:10:01,260 --> 00:10:02,720
?מי מפסיד
.אני

231
00:10:02,820 --> 00:10:05,940
?לאיזו מסקנה אני מגיע
.אתה רואה, אי אפשר ליהנות

232
00:10:06,400 --> 00:10:08,240
איך אפשר ליהנות
?אם אתה לא מתעסק בארוחה

233
00:10:08,270 --> 00:10:11,060
,נכון שאתה אוכל
:אבל אתה כל הזמן מתעסק בראש שלך

234
00:10:11,080 --> 00:10:13,060
.אני כן שווה. אני לא שווה
.אני כן יעיל. אני לא יעיל

235
00:10:13,970 --> 00:10:16,730
והמחשבות האלה הן חזקות
.והן עוצמתיות

236
00:10:17,110 --> 00:10:19,100
?מה צריך לעשות
.לאפשר להן

237
00:10:19,890 --> 00:10:20,640
?ואז מה יהיה

238
00:10:21,200 --> 00:10:24,930
מתוך שלוש דקות שהאדם נמצא
,בארוחה ערבה ומצב רוח מדוכדך

239
00:10:25,490 --> 00:10:26,370
,הוא מתחיל לאכול

240
00:10:26,960 --> 00:10:29,660
בזמן האכילה
:מחשבה עוברת לו בראש

241
00:10:29,750 --> 00:10:30,900
?מי אתה בכלל שתיהנה

242
00:10:31,220 --> 00:10:33,420
:והוא אומר לעצמו
?צודק. מי אני שאיהנה

243
00:10:33,940 --> 00:10:34,630
.ממשיך לאכול

244
00:10:35,240 --> 00:10:36,760
?אבל מי אתה שתיהנה
?מה אתה אוכל

245
00:10:36,860 --> 00:10:39,590
.צודק, לא יכול לאכול
.לא מגיע לי

246
00:10:40,160 --> 00:10:40,720
.ממשיך

247
00:10:41,030 --> 00:10:46,450
- מתוך שלוש דקות
.אולי שתי דקות, שתיים וחצי: דיאלוג

248
00:10:47,630 --> 00:10:49,520
?מי אתה שתיהנה
.צודק, אסור ליהנות-

249
00:10:49,720 --> 00:10:52,100
אבל לפחות חצי דקה
?יהיה רגע של שקט

250
00:10:52,700 --> 00:10:54,430
?קצת מדי פעם רוגע

251
00:10:54,690 --> 00:10:59,730
כי לא מזינים את המחשבות האלה
.האובססיות האלה

252
00:10:59,770 --> 00:11:00,650
.לא מזינים אותן

253
00:11:00,730 --> 00:11:03,080
,כשלא מדברים איתן
?לא מזינים אותן. אז מה קורה

254
00:11:03,560 --> 00:11:08,020
אז הנפש יכולה לחוות
.את הערבות שבאכילה

255
00:11:08,560 --> 00:11:12,570
ואז האדם בעקבות החוויה הטובה
:פתאום אומר לעצמו

256
00:11:12,590 --> 00:11:16,930
.רגע, מותר להרגיש טוב
.אפשר להרגיש טוב

257
00:11:16,980 --> 00:11:18,210
?כי מה משנה את האדם

258
00:11:18,490 --> 00:11:21,100
?מה משנה את המסקנות של האדם
.חוויות

259
00:11:21,400 --> 00:11:24,950
?מה מונע מהאדם לחוות
.הראש שלו, סוגי המחשבות

260
00:11:25,310 --> 00:11:27,790
?איך נעצור את המחשבות
.לא להתווכח איתן

261
00:11:28,140 --> 00:11:30,170
,אם לא נתווכח עם המחשבות
?אז מה יהיה

262
00:11:30,530 --> 00:11:33,180
אז המחשבות יהיו
,פחות ופחות חזקות

263
00:11:34,050 --> 00:11:37,470
.ואז נוכל יותר ויותר להיחשף לעוד חוויה

264
00:11:37,910 --> 00:11:40,400
ואז האדם יעשה חוויה
,לא של חמש דקות

265
00:11:40,750 --> 00:11:43,620
של עשר דקות, רבע שעה
,פגישה עם תחביב

266
00:11:43,880 --> 00:11:45,760
.עם הילדים, עם הנכדים

267
00:11:46,060 --> 00:11:47,870
,ואז הפגישות האלה
:עוד פעם, עובר לו בראש

268
00:11:47,890 --> 00:11:49,670
?מי אתה שתיהנה
.אתה לא שווה, אתה לא יעיל

269
00:11:49,730 --> 00:11:51,670
?מה הוא אומר לעצמו
.צודק

270
00:11:52,120 --> 00:11:53,860
.אני לא שווה, אני לא יעיל

271
00:11:54,490 --> 00:11:55,890
.לא להיאבק

272
00:11:56,270 --> 00:12:00,250
,כי כשנאבקים עם המחשבה
,מזינים אותה, מעצימים אותה

273
00:12:00,460 --> 00:12:03,310
.ואז המחשבה לא מאפשרת לאדם לחוות

274
00:12:03,550 --> 00:12:08,050
?כי מה ישנה את האדם
?מה ישנה את המסקנות של האדם על העולם

275
00:12:08,440 --> 00:12:11,060
.חוויות
האדם זקוק לחוויה

276
00:12:11,360 --> 00:12:16,630
,וככל שהאדם יחווה יותר
אז הוא ישנה את התפיסה שלו על העולם

277
00:12:16,660 --> 00:12:19,040
,שהעולם הוא לא כזה רע
,אלא מקום טוב יותר

278
00:12:19,450 --> 00:12:23,330
ואז הוא גם ירשה לעצמו
יותר ויותר להרגיש

279
00:12:23,370 --> 00:12:29,370
ואז הוא יגדיל ויעצים יותר ויותר
את עולם הרגשות החיוביים

280
00:12:29,430 --> 00:12:31,050
.שיכולים להיות בתוכו

281
00:12:31,550 --> 00:12:34,530
צריך להיחשף לעוד חוויה
,ועוד חוויה

282
00:12:34,900 --> 00:12:39,080
אבל לדעת שבהתחלה, כאשר האדם יתחיל
,את החוויות החיוביות האלה

283
00:12:39,460 --> 00:12:41,360
.תהיה התנגדות, תהיה אי-הסכמה

284
00:12:41,470 --> 00:12:42,250
.לא להיבהל

285
00:12:42,450 --> 00:12:46,200
זה שהנפש מתנגדת
ולא מצליחה לחוות חוויה חיובית

286
00:12:46,300 --> 00:12:48,020
.זה לא אומר שזה סוף פסוק

287
00:12:48,410 --> 00:12:50,730
זה פסיק, אבל זה לא אומר
.שזו נקודה

288
00:12:50,980 --> 00:12:53,600
זה לא סימן קריאה
.שאי אפשר להרגיש, זה פסיק

289
00:12:53,850 --> 00:12:57,110
,כעת, בשלב הזה של החיים
,אי אפשר להרגיש

290
00:12:57,130 --> 00:12:59,870
אבל זה לא אומר שמחר
או מוחרתיים או עוד שבוע או עוד חודשיים

291
00:13:00,170 --> 00:13:01,380
.גם כן לא נוכל להרגיש

292
00:13:01,720 --> 00:13:04,160
,לא להגיע למסקנה
.להמשיך הלאה

293
00:13:04,210 --> 00:13:07,080
כשאדם באמצע הדרך עוצר
,ומגיע למסקנה

294
00:13:07,450 --> 00:13:08,290
.זו הבעיה

295
00:13:08,580 --> 00:13:11,720
הבעיה היא כשהוא מגיע למסקנה
.שהוא כבר לא יכול יותר

296
00:13:11,920 --> 00:13:15,680
,הפתרון יהיה כאשר האדם ימשיך לחוות

297
00:13:15,750 --> 00:13:18,290
ימשיך להיחשף לחוויות חיוביות

298
00:13:18,970 --> 00:13:26,310
ובמוח שלו לא יזין את אותן מחשבות
שמתנגדות לחוות את החוויה

299
00:13:26,490 --> 00:13:28,500
.לרפא את הנפש

300
00:13:28,830 --> 00:13:31,850
אז דיברנו מהיכן מגיע
.מצב הרוח המדוכדך

301
00:13:31,940 --> 00:13:34,030
,אדם מאבד משהו יקר בחיים שלו

302
00:13:34,250 --> 00:13:37,440
,הנפש רוצה לרפא את הכאב

303
00:13:37,550 --> 00:13:40,910
?מה היא עושה
.לא פעם משתיקה את עולם הרגשות

304
00:13:40,970 --> 00:13:44,000
,האדם לא מרגיש רע
.אבל גם לא מרגיש טוב

305
00:13:44,040 --> 00:13:46,860
ואז הוא גם אומר לעצמו
.שאסור להרגיש טוב

306
00:13:47,150 --> 00:13:49,910
?איך האדם מרפא את זה
,נחשף לחוויות

307
00:13:50,080 --> 00:13:53,230
,אבל לא רק מבחינה חיצונית
אלא גם במוח שלו

308
00:13:53,540 --> 00:13:57,500
לא מזין את ההתנגדויות
,במערכת החשיבה

309
00:13:57,800 --> 00:13:59,740
:אלא נכנע להן

310
00:13:59,770 --> 00:14:02,030
,נכון, אני לא שווה"
,"נכון, אני לא יעיל

311
00:14:02,150 --> 00:14:04,450
.וממשיך עם החוויה

312
00:14:04,600 --> 00:14:08,560
ואז מהמקום הזה
,החוויה יותר ויותר חודרת ללב

313
00:14:08,720 --> 00:14:11,650
וריבוי החוויות משנות את הגישה

314
00:14:11,820 --> 00:14:15,250
.והתפיסה של האדם על עצמו, על העולם

315
00:14:15,570 --> 00:14:19,540
,ומהמקום הזה, כשיש לב רענן
,כשיש לב בריא

316
00:14:19,730 --> 00:14:21,660
,כשיש לב מלא חיות ואנרגיה

317
00:14:21,880 --> 00:14:23,220
.אז העולם נראה טוב יותר

318
00:14:23,360 --> 00:14:25,240
,האדם מתפקד
,האדם עושה

319
00:14:25,290 --> 00:14:27,510
,האדם יוזם
האדם מתפתח

320
00:14:27,740 --> 00:14:31,550
והאדם צומח
.ומגיע להישגים טובים יותר בחיים שלו

321
00:14:32,360 --> 00:14:32,900
.בהצלחה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.7 (6 מדרגים)