הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איפה יהיו כל האנשים שלא שמרו מצוות - כשיבוא המשיח?

הרב זמיר כהן

אלו אנשים לא יקומו בתחיית המתים? מדוע כדאי להתאמץ כבר עכשיו בקיום המצוות, לפני בוא המשיח? הרב זמיר כהן מגלה פרטים מפתיעים שחשוב לדעת על ימי אחרית הימים

(אורך 6:07)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,320 --> 00:00:11,745
איפה יהיו כל האנשים שלא שמרו
?תורה ומצוות לאחר שהמשיח יגיע

2
00:00:12,296 --> 00:00:18,610
לאחר שהמשיח יגיע, יש כאלה חושבים
שרק משה רבנו ובבא סאלי

3
00:00:18,640 --> 00:00:21,733
,ורבי שמעון בר יוחאי
.רק הם יקומו לתחיית המתים

4
00:00:22,337 --> 00:00:27,531
זה לא כך. יש עבירות בודדות
.שבגללן לא קמים לתחיית המתים

5
00:00:28,041 --> 00:00:31,697
,למשל, מלווה בריבית
.כתוב שלא יקום לתחיית המתים

6
00:00:32,050 --> 00:00:35,857
אדם שלא האמין בתחיית המתים
,לא יקום לתחיית המתים

7
00:00:35,925 --> 00:00:37,635
,הקב"ה אומר לו: לא האמנת שאני יכול

8
00:00:37,671 --> 00:00:41,309
,אני בראתי את העולם מכלום
כולל אותך, ובזה כן האמנת

9
00:00:41,330 --> 00:00:43,194
?אבל לא האמת שאני יכול להחיות אותך

10
00:00:43,247 --> 00:00:44,853
.אם לא האמנת - לא מגיע לך

11
00:00:45,274 --> 00:00:48,231
אגב, כמה צריך לחזק את האמונה
,גם אצל קרובי משפחה

12
00:00:48,240 --> 00:00:49,342
,אצל ידידים, מכרים

13
00:00:49,360 --> 00:00:53,137
לדבר על העניין של תחיית המתים
.בצורה הגיונית

14
00:00:53,164 --> 00:00:56,580
לא נאריך עכשיו, אבל הרחבנו כמה פעמים
,בשיעורים, גם בספרים

15
00:00:56,761 --> 00:01:02,225
,לקרב להיגיון, לשכל
.את העניין הזה של תחיית המתים

16
00:01:02,299 --> 00:01:05,576
,כמו הזרע שנרקב באדמה וצומח
.כמו השיבוט

17
00:01:05,605 --> 00:01:08,554
,דיברנו על זה בהרחבה
.בהקבלה בין המדע לבין הזוהר

18
00:01:08,711 --> 00:01:12,577
אולי באחד השיעורים עוד נדבר
.גם בעזרת השם על העניין הזה

19
00:01:12,885 --> 00:01:17,294
,אבל מלווה בריבית
.הכוונה בלי היתר עסקה

20
00:01:17,585 --> 00:01:22,094
אני אומר את זה כי פעם אמרתי בשיעור
,שמלווה בריבית לא יקום לתחיית המתים

21
00:01:22,251 --> 00:01:25,825
אז אחד קם בשמחה שמנהל הבנק שלו
.לא יקום לתחיית המתים

22
00:01:27,040 --> 00:01:28,850
.לבנקים יש היתר עסקה

23
00:01:29,137 --> 00:01:34,957
היתר עסקה זה שטר שהופך את ההלוואה
.לסוג של שותפות, ואז מותר לקבל רווחים

24
00:01:34,980 --> 00:01:36,441
...יש הבדל בין ריבית

25
00:01:36,640 --> 00:01:40,317
אז אדם שרוצה לפעמים
,אפילו לעזור לאחיו, זה דבר מצוי

26
00:01:41,309 --> 00:01:44,672
,אדם מבוגר, ברוך השם, יש לו משפחה
.ילדים, הרבה כסף

27
00:01:44,714 --> 00:01:45,674
.התבסס כלכלית

28
00:01:45,712 --> 00:01:50,414
,יש לו אח צעיר שעכשיו מתחתן
.והוא הולך לקחת משכנתה עם ריבית גבוהה

29
00:01:51,265 --> 00:01:52,598
,הוא אומר לו: אני אלווה לך

30
00:01:53,499 --> 00:01:58,494
,ובמקום שתשלם ריבית גבוהה לבנק
.תשלם לי 10 אחוז ממה שאתה משלם לבנק

31
00:01:58,640 --> 00:02:00,853
.את הריבית ששם תשלם לי הרבה פחות

32
00:02:01,134 --> 00:02:02,761
,הוא בטוח שהוא עושה איתו חסד

33
00:02:03,437 --> 00:02:06,115
אבל הוא עלול להיכשל באיסור חמור
.של ריבית

34
00:02:07,037 --> 00:02:08,711
.אבל אני רוצה לעזור לאחי

35
00:02:09,131 --> 00:02:13,570
,מצוין, לך לרב השכונה שלך
,תגיד לו שאתה רוצה להלוות

36
00:02:13,629 --> 00:02:17,120
,הוא יסדר לכם שטר של היתר עסקה
,שאתה תחתום והוא יחתום

37
00:02:17,173 --> 00:02:21,733
תקבל את הרווח שלך, אבל לא תסתבך
,עם האיסור החמור הזה של הלוואה בריבית

38
00:02:21,765 --> 00:02:24,263
,שזה לאו דאורייתא, יותר מאכילת חזיר

39
00:02:24,385 --> 00:02:26,053
.זה נחשב אדם שמלווה בריבית

40
00:02:26,459 --> 00:02:29,834
וכתוב שמי שעובר
,זה גם המלווה, גם הלווה

41
00:02:30,171 --> 00:02:36,103
,ואפילו העדים ומי שכתב את השטר
.כל מי שקשור לעניין נכנס לבוץ הגדול הזה

42
00:02:36,414 --> 00:02:37,816
,שלא לדבר על השוק האפור

43
00:02:37,831 --> 00:02:41,780
שיש כאלה שחייהם נמחקו לחלוטין
כשלקחו הלוואות בשוק אפור

44
00:02:41,804 --> 00:02:44,429
.ואחר כך סיבכו את עצמם

45
00:02:44,770 --> 00:02:47,884
.מראש צריך האדם להיזהר
.לא לחינם התורה אסרה את הריבית

46
00:02:47,976 --> 00:02:49,602
,כי בתחילה זה נראה מפתה

47
00:02:49,768 --> 00:02:53,034
אבל זה יכול
.למחוק חיים של בן אדם לחלוטין

48
00:02:53,223 --> 00:02:57,114
אז אם רוצים, אז רק על ידי היתר עסקה
,ואז הכול מאוזן, הכול בהיגיון

49
00:02:57,167 --> 00:03:00,284
.הכול נעשה כראוי על פי ההלכה

50
00:03:00,568 --> 00:03:06,118
,על כל פנים, אדם שברוך השם
,הקו של החיים שלו זה לעשות רצון השם

51
00:03:06,477 --> 00:03:12,071
ואם יש לו נפילות, אז הוא שוב מתחזק
,ועושה תשובה ומתקן ומנסה ומשתדל

52
00:03:12,216 --> 00:03:13,810
.אדם כזה ודאי יקום לתחיית המתים

53
00:03:13,842 --> 00:03:16,471
גם אם יש לו נפילות
,והוא לא רבי שמעון בר יוחאי

54
00:03:16,696 --> 00:03:18,571
.אבל יקום לתחיית המתים

55
00:03:18,782 --> 00:03:23,594
אלא מה, חשוב לציין שגם בתחיית המתים
.לא כולם יהיו אותו דבר

56
00:03:24,616 --> 00:03:28,557
כמו שבגן עדן העליון אי אפשר להשוות
,בין צדיק לצדיק

57
00:03:28,945 --> 00:03:31,931
,כל אחד לפי העמל שלו
,אלה הפירות שהוא מקבל

58
00:03:32,234 --> 00:03:37,682
גם בתחיית המתים, כל אחד יקום
.בהתאם לגדולה הרוחנית שהוא השיג עכשיו

59
00:03:38,912 --> 00:03:45,223
,אחרי ביאת המשיח, תחיית המתים
.האדם לא יכול יותר להשתנות ברוחניות שלו

60
00:03:46,041 --> 00:03:51,374
.כשמשיח בא, זה כמו - מצלמים את האדם
.הוא מתועד בדרגה הרוחנית שלו

61
00:03:52,038 --> 00:03:56,557
,הוא יכול להמשיך להתפתח בהתאם לדרגה
.אבל את הכלי הוא לא יכול לשנות

62
00:03:57,647 --> 00:03:59,211
.אתן דוגמה מה הכוונה

63
00:03:59,994 --> 00:04:04,595
,נניח שכונה של מובטלים
,והממשלה מודיעה שמחלקים לכולם

64
00:04:04,610 --> 00:04:08,305
מי שרוצה, יש כאן במחסן הזה
,מכשירים, כלים

65
00:04:08,456 --> 00:04:11,691
כל אחד יכול לקחת כלי ומכשיר
.שהוא יוכל להתפרנס ממנו

66
00:04:12,651 --> 00:04:18,974
,האחד רץ לשם, רוצה, אין לו פרנסה
,רואה כלים ענקיים, כלים קטנים

67
00:04:19,700 --> 00:04:20,974
?שואל: מה זה? מה זה

68
00:04:21,000 --> 00:04:23,460
,אומרים לו: המכשיר הזה מייצר, נניח

69
00:04:25,290 --> 00:04:27,274
,לש ואופה פיתות

70
00:04:27,318 --> 00:04:29,617
.אתה יכול למכור פיתות ולהתפרנס מזה

71
00:04:30,317 --> 00:04:33,084
.אבל זה מוציא פיתה בדקה

72
00:04:33,863 --> 00:04:36,595
,מכשיר אחד מוציא פיתה בדקה
.אתה יכול להתפרנס

73
00:04:36,909 --> 00:04:40,802
,המכשיר ההוא מוציא 10,000 פיתות בדקה
.אתה גם יכול להתפרנס

74
00:04:40,844 --> 00:04:42,474
,אתה יכול לקחת את זה
.יכול לקחת את זה

75
00:04:43,208 --> 00:04:45,979
?העצלן מה אומר
.ניקח את זה וזהו

76
00:04:46,462 --> 00:04:47,810
?החרוץ מה אומר

77
00:04:48,308 --> 00:04:51,677
,נתאמץ עוד קצת, נסחב עוד טיפה
,נביא חברים שיעזרו

78
00:04:52,005 --> 00:04:54,071
.אבל ניקח את המכשיר של ה-10,000

79
00:04:54,761 --> 00:04:58,270
לפני ביאת המשיח
.האדם יכול לקחת את זה או את זה

80
00:04:58,800 --> 00:05:03,810
כשבא משיח, כל אדם, הנשמה שלו
מתועדת במדרגה הרוחנית שהוא היה

81
00:05:03,854 --> 00:05:05,078
.בזמן ביאת המשיח

82
00:05:05,505 --> 00:05:10,080
,אם זה המכשיר שלך, של פיתה אחת לדקה
.אתה לא יכול לשנות, החנות נסגרה

83
00:05:10,432 --> 00:05:11,770
,אתה לא יכול לקחת מכשיר אחר

84
00:05:12,340 --> 00:05:14,900
אבל אתה יכול עכשיו לייצר
.עם מה שעשית

85
00:05:15,045 --> 00:05:17,167
.ההוא עם ה-10,000 מייצר 10,000

86
00:05:18,008 --> 00:05:22,568
כך גם כשיבוא משיח, כל אדם יכול לייצר
,מבחינה רוחנית, יכול להתפתח

87
00:05:22,604 --> 00:05:23,730
.כמו הפיתות האלה

88
00:05:23,964 --> 00:05:26,894
?אבל איזה מכשיר יש לו
?איזו דרגה של נשמה

89
00:05:27,054 --> 00:05:28,595
.זה תלוי כמה הוא עבד עכשיו

90
00:05:29,128 --> 00:05:32,814
,כמה שאדם עכשיו יותר עוסק בתורה
,יותר מקדם את עצמו

91
00:05:33,069 --> 00:05:36,642
,מתאמץ במצוות, שמירת עיניים
,קדושת המחשבה

92
00:05:37,348 --> 00:05:40,228
,מעשים טובים, שבת, תפילין
,מברך על האוכל

93
00:05:40,263 --> 00:05:41,925
,אישה: צניעות, מקווה

94
00:05:42,115 --> 00:05:43,585
,עושים את רצון השם

95
00:05:43,730 --> 00:05:48,708
,כשבא משיח, האדם הזה
.זה עם המכשיר של ה-10,000, זה כלי גדול

96
00:05:49,081 --> 00:05:55,075
,את הכלי הוא לא יכול לשנות יותר
.אבל מתקדם בהתאם למה שהוא עמל

97
00:05:55,268 --> 00:05:58,190
:זה מה שכתוב
."הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"