עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת ויקהל

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הרב יהושע וקסלר והזמר אופיר סולומון והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:02:45,730 --> 00:02:47,274
,שלום לכם
.ושוב ברוכים הבאים

2
00:02:47,315 --> 00:02:49,676
:תודה רבה ללהקת הבית שלנו
,דוד ביתן

3
00:02:49,763 --> 00:02:52,350
יוסי ישראלי על הבגלמה
.וחובב הילל על הדרבוקה

4
00:02:53,598 --> 00:02:56,380
:ברוכים הבאים לאורחים שלנו
,לרב אסוס כמובן

5
00:02:56,422 --> 00:02:57,160
,לרב שטרנליב

6
00:02:57,661 --> 00:02:58,794
,לרב יהושע וקסלר

7
00:02:59,120 --> 00:03:01,040
לזמר החבר היקר אופיר סלומון

8
00:03:01,136 --> 00:03:04,430
.ולסטנדאפיסט שלנו יעקב חמו
.מגיע לכם מחיאות כפיים

9
00:03:05,538 --> 00:03:07,560
!יובל טייב
.תודה, תודה-

10
00:03:08,413 --> 00:03:11,280
אנחנו בפרשת ויקהל
והפרשה שלנו פותחת

11
00:03:11,438 --> 00:03:13,170
,באיסור עשיית מלאכה בשבת

12
00:03:13,715 --> 00:03:16,680
אך לב ליבה של הפרשה
עוסק בהקמת המשכן בפועל

13
00:03:16,716 --> 00:03:18,220
על ידי האומנים שנבחרו לכך

14
00:03:18,731 --> 00:03:20,980
ותיאור התרומות הנכבדות
שהובאו על ידי העם

15
00:03:21,010 --> 00:03:21,830
.לצורך הקמתו

16
00:03:22,455 --> 00:03:25,637
האם יש לדעתכם קשר
בין הציווי הפותח בפרשה לשבת

17
00:03:25,687 --> 00:03:27,830
לבין הציווי של הקמת המשכן
?שבא לאחריו

18
00:03:28,494 --> 00:03:33,010
ושאלה מעניינת נוספת: מה היה חלקן
.של הנשים במלאכת הבנייה? אם בכלל

19
00:03:33,761 --> 00:03:37,330
כדי לענות על כך אני רוצה לפנות
.לרב התוכנית שלנו הרב אליהו אסוס

20
00:03:37,694 --> 00:03:39,000
.שלום עליכם
.שלום וברכה-

21
00:03:39,469 --> 00:03:40,980
.עונג שבת שלום
.עונג שבת שלום-

22
00:03:42,160 --> 00:03:44,520
?מה הרב אומר על כך
?האם יש קשר

23
00:03:44,589 --> 00:03:45,670
.בוודאי שיש קשר

24
00:03:46,094 --> 00:03:48,950
מאיפה נדע מהן המלאכות
?האסורות בשבת

25
00:03:49,542 --> 00:03:53,050
,יש לנו, על פי התורה
יש לנו 39 מלאכות

26
00:03:53,419 --> 00:03:57,820
שנקראות אבות, וכל הדבר
.שדומה להן נקראים תולדות

27
00:03:57,860 --> 00:04:00,900
,כמו אבא ובנים, שהבנים דומים לאבא

28
00:04:01,283 --> 00:04:06,930
.אז יש לנו 39 מלאכות שנקראות אבות
,וכל דבר שדומה להן בהגדרה נקרא תולדות

29
00:04:07,013 --> 00:04:12,560
.שזה הרבה יותר מ-39
,יש אומרים אפילו שזה 39 תולדות לכל אב

30
00:04:13,335 --> 00:04:17,530
,עד כדי כך שאם סופרים אותן
.וכולן מדאורייתא, כולן מן התורה

31
00:04:17,998 --> 00:04:21,270
?איך אני יודע מהן המלאכות שנקראות אבות

32
00:04:21,793 --> 00:04:23,900
.אז זו בדיוק השאלה שלך - זו שאלת הגמרא

33
00:04:24,260 --> 00:04:29,890
הגמרא אומרת: מפני מה נסמכה
?פרשת המשכן לפרשת שבת - למלאכת שבת

34
00:04:30,011 --> 00:04:34,290
ללמד אותי שכל המלאכות
שהיו צריכים לעשות בשביל המשכן

35
00:04:34,718 --> 00:04:37,350
.הן המלאכות שאסור לעשות בשבת

36
00:04:38,094 --> 00:04:43,235
וזה בא גם ללמד אותנו
,שמלאכת המשכן אינה דוחה את השבת

37
00:04:43,289 --> 00:04:44,460
.השבת היא הרבה יותר גבוהה

38
00:04:45,160 --> 00:04:49,538
אפילו שרוצים לעשות בית לכבוד השם יתברך
.זה לא דוחה את השבת

39
00:04:49,681 --> 00:04:52,090
- יש דבר אחד שיכול לדחות שבת

40
00:04:52,606 --> 00:04:54,450
.רק פיקוח נפש של יהודי

41
00:04:55,339 --> 00:04:58,480
,ולא רק פיקוח נפש
.אפילו ספק של פיקוח נפש

42
00:04:58,645 --> 00:05:02,250
,ואפילו אם זה ספק יהודי, ספק גוי
- ספק חי, ספק מת

43
00:05:02,706 --> 00:05:09,200
,גם כן מחללים את השבת
שמא יהודי יוכל בזכות חילול השבת האחד

44
00:05:09,693 --> 00:05:11,110
.לשמור שבתות הרבה

45
00:05:11,438 --> 00:05:16,010
ושמרו בני ישראל את השבת"
."לעשות את השבת - לדורותם ברית עולם

46
00:05:16,293 --> 00:05:20,510
אומרת הגמרא: עדיף שיחלל שבת אחת
.בשביל שישמור שבתות הרבה

47
00:05:20,922 --> 00:05:24,780
לראות מה החשיבות של יהודי
.יותר מהמשכן

48
00:05:25,207 --> 00:05:29,610
,אם אנחנו רוצים לדעת: תגיד לי
?לעשות בית המקדש או להציל יהודי

49
00:05:30,076 --> 00:05:33,210
.להציל יהודי קודם
.מלאכת המשכן אינה דוחה את השבת

50
00:05:33,309 --> 00:05:38,236
- להציל יהודי שימשיך לשמור שבתות
.עדיף מאשר לעשות את המשכן

51
00:05:38,626 --> 00:05:40,490
.יפה מאוד
,תודה לך, הרב אליהו

52
00:05:41,166 --> 00:05:43,270
.על הפירוט המדוקדק, כרגיל

53
00:05:43,622 --> 00:05:47,870
.ואני פונה אליך, הרב יהושע וקסלר
."אתה בעצם מ"מרכז לימוד העמק

54
00:05:48,160 --> 00:05:49,400
.נכון
.ספר לנו קצת-

55
00:05:49,867 --> 00:05:53,340
אני חלק מבית כנסת
שבאמת השם שלו באנגלית

56
00:05:53,399 --> 00:05:55,573
- "זה "עמק לרנינג סנטר
.מרכז לימוד בעמק

57
00:05:55,975 --> 00:06:00,133
וזה בית כנסת קצת מיוחד
שהחל לפני כשש שנים

58
00:06:00,978 --> 00:06:03,017
.מכמה מבעלי הבתים בשכונה שלנו

59
00:06:03,157 --> 00:06:08,100
,אנחנו בדרום ירושלים, בשכונת קטמון
.בשכונת תלפיות, בקעה, המושבה הגרמנית

60
00:06:08,891 --> 00:06:16,375
ולפני כשש שנים כמה מבעלי הבתים מהשכונה
חשבו שהם רוצים לבנות בית כנסת קצת דומה

61
00:06:16,403 --> 00:06:17,579
.למה שיש בחוץ לארץ

62
00:06:17,892 --> 00:06:21,740
,באמת ארץ ישראל זו ארץ מצוינת
.רק הרבה טוב להגיד עליה

63
00:06:21,789 --> 00:06:25,100
...איזה שוני יש בין בתי הכנסת בישראל ל
.אני אסביר לך-

64
00:06:25,387 --> 00:06:29,620
בחוץ לארץ לפעמים במקומות
שאין כל כך הרבה יהודים

65
00:06:30,122 --> 00:06:35,340
,אז מיד יש ציבור
ציבור של היהודים ששם מתאחד ביחד

66
00:06:35,466 --> 00:06:38,150
.והם מתפללים ביחד והם לומדים ביחד

67
00:06:38,699 --> 00:06:40,610
וברוך השם בארץ ישראל
יש הרבה הרבה יהודים

68
00:06:40,711 --> 00:06:44,451
,אז לפעמים אין כל כך ציבור
הרגשה של ציבור בהרבה מקומות

69
00:06:44,904 --> 00:06:46,050
,כמו שיש שמה

70
00:06:46,202 --> 00:06:51,420
,ובפרט בשביל הציבור שלנו, של העולים
הם הרגישו מאוד שהם לא חלק מהציבור עצמו

71
00:06:51,536 --> 00:06:55,670
אז כמה מבעלי הבתים רצו לבנות
קודם כול לציבור

72
00:06:55,906 --> 00:07:00,250
,אבל גם ביחד עם זה
.הם רצו שזה ייבנה על מקום של תורה

73
00:07:00,814 --> 00:07:04,370
אז הם פתחו ביחד גם בית כנסת
,וגם כולל של אברכים

74
00:07:04,452 --> 00:07:10,660
.ואני הייתי אחד מהאברכים בהתחלה
.בכולל שם היו בסביבות עשרה אברכים בהתחלה

75
00:07:10,703 --> 00:07:15,750
,וזה מאוד מוזר
אבל הרבה הרבה עולים אומרים

76
00:07:15,815 --> 00:07:19,880
,שאחרי שהם עושים עלייה לפה
.יש להם קצת ירידה בפן הרוחני

77
00:07:20,187 --> 00:07:22,980
...קצת ירידה שפתאום הם לא
.לא מוצאים את עצמם-

78
00:07:23,244 --> 00:07:26,300
כן, לא מוצאים את עצמם
,ולא מוצאים מקום ללמוד

79
00:07:26,353 --> 00:07:28,490
...מקום שהם יכולים להמשיך
.להתחבר-

80
00:07:28,701 --> 00:07:31,160
,להתחבר, להתחבר
.וגם להתחבר עם התורה עצמה

81
00:07:31,745 --> 00:07:32,740
אז עשו שניהם ביחד

82
00:07:32,932 --> 00:07:36,910
וזה היה מושג שבהתחלה הייתי
.קצת מפחד להצטרף לזה

83
00:07:37,317 --> 00:07:41,860
,"אני הייתי בחור אברך בישיבת "מיר
.הייתי לומד בשכונה אחרת

84
00:07:42,431 --> 00:07:47,244
ולבוא לשכונה הזאת, הייתי מפחד
.איך אנחנו נתחבר עם הקהילה

85
00:07:47,265 --> 00:07:49,030
.שם יש ציבור מאוד מורכב

86
00:07:49,916 --> 00:07:55,110
אז ביום ראשון של הכולל
מאיזושהי סיבה המנהל הרב שלום ארז

87
00:07:55,467 --> 00:07:57,700
הוא אמר לנו שהיום אנחנו מתחילים
.חצי יום

88
00:07:58,457 --> 00:08:03,350
,אז חשבתי: יש לי יותר זמן בידיים שלי
.בוא נלך לכותל - זה לא רחוק מהכותל

89
00:08:03,652 --> 00:08:06,490
בוא נלך לכותל להתפלל בכותל
.בשביל סייעתא דשמיא

90
00:08:06,567 --> 00:08:08,970
,הרגשתי שיש משהו גדול
.משהו חשוב שקורה פה

91
00:08:09,750 --> 00:08:14,460
,הלכתי לשם להתפלל מנחה
.ובאמצע מנחה פתאום שמעתי רעש מוזיקה

92
00:08:15,237 --> 00:08:20,840
פניתי לראות מה קורה שם
והלכתי להתפלל שהקב"ה ידריך אותי

93
00:08:21,320 --> 00:08:22,349
.איך לנהוג עם עצמי

94
00:08:22,881 --> 00:08:24,760
.ופתאום הייתה הכנסת ספר תורה שם

95
00:08:25,436 --> 00:08:27,250
.הייתה הכנסת ספר תורה
באמצע היה ספר תורה

96
00:08:27,631 --> 00:08:30,810
:ומסביב לספר תורה היו כל סוגי היהודים

97
00:08:31,214 --> 00:08:38,000
היו שם ליטאים וחסידים
.ודתיים וחיילים, מזרוחניקים, הכול ביחד

98
00:08:38,080 --> 00:08:41,580
,היו ממש כל סוגי היהודים
.בוודאי חלק שלא היה דתי בכלל

99
00:08:42,258 --> 00:08:47,570
משם לקחתי שמה שהקב"ה רוצה להגיד לי
,זה שכולם סביב ספר התורה עצמו

100
00:08:47,652 --> 00:08:52,680
- שכל זמן שבית הכנסת שלנו יהיה סביב
שהמרכז הוא רק התורה עצמה

101
00:08:52,835 --> 00:08:57,180
ואנחנו נרחיק עצמנו הכי הרבה שיכולים
.מכל הפוליטיקה שקורית

102
00:08:57,417 --> 00:09:02,760
לפני קצת זמן היו בחירות
,והרבה התקשרו אליי מהמפלגה הזאת

103
00:09:02,829 --> 00:09:06,920
,מהמפלגה הזאת: תשמע, הרב יהושע
.אתה צריך לעשות משהו בשבילנו

104
00:09:06,954 --> 00:09:08,240
...הרב אמר: בבבב

105
00:09:08,697 --> 00:09:10,300
.ואמרתי להם: אולי, אולי, אולי

106
00:09:10,346 --> 00:09:14,480
אבל התפקיד שלנו זה פשוט
,לא להתחבר לשום פוליטיקה

107
00:09:14,558 --> 00:09:18,980
.ולכן יש לנו ציבור מאוד יפה
,יש חרדים שמה ויש דתיים לאומיים שמה

108
00:09:19,023 --> 00:09:21,790
.יש הכול ביחד וכולם ממש מאוגדים
.יפה מאוד-

109
00:09:21,823 --> 00:09:25,390
.מה שבעצם צריך לקרות בכל מקום
.לא צריך בית כנסת מיוחד לזה

110
00:09:25,441 --> 00:09:28,690
אתה יודע, כשאני ביקרתי באומן
,אצל רבי נחמן מברסלב

111
00:09:28,725 --> 00:09:32,418
:יש את התכונה הזאת שכולם מאוחדים
?מה קורה, אחי, איך אתה מרגיש

112
00:09:32,437 --> 00:09:34,154
.כולם מרגישים את התחושה הזאת

113
00:09:34,186 --> 00:09:37,451
:אני לפעמים תוהה ואומר
חבל שאנחנו לא מרגישים את זה ככה

114
00:09:37,505 --> 00:09:41,147
ביום-יום סתם ברחוב
.ולא צריך לטוס עד לצדיק

115
00:09:41,473 --> 00:09:45,870
אבל זה מעניין מאוד. וגם כן
:עוד דבר שאולי אפשר לספר לצופים שלנו

116
00:09:46,020 --> 00:09:50,390
,שבקהילות מסוימות בעולם
,לדוגמה, שבת בבוקר

117
00:09:50,907 --> 00:09:55,970
האנשים מגיעים בשבת בבוקר לבתי הכנסת
והם חוזרים הביתה רק בערב

118
00:09:56,502 --> 00:10:00,710
:כי יש כל הזמן את ההתעסקות
,משפחות שלמות מגיעות, מתחיל משחרית

119
00:10:01,025 --> 00:10:05,050
,סעודה כולם ביחד, כל המשפחות
,ואחרי זה זה מנחה, כולם ביחד

120
00:10:05,123 --> 00:10:06,730
.ואחרי זה סעודה שלישית, כל המשפחות

121
00:10:07,458 --> 00:10:10,630
- בגלל זה זה נקרא בית הכנסת
.שמכנס את כולם תחת כיפה אחת

122
00:10:10,960 --> 00:10:14,590
אבל אני רוצה לשאול אותך. אני שמעתי
.שאתם התעסקתם בפרויקט הזה

123
00:10:14,617 --> 00:10:18,010
אנחנו השבת הזאת מדברים בפרשת השבוע
,על מצוות השבת

124
00:10:18,770 --> 00:10:22,290
ואתם בעצם התעסקתם עם הפרויקט הזה
."שנקרא "השבת העולמית

125
00:10:22,796 --> 00:10:25,110
.נכון
.תספר לצופים שלנו-

126
00:10:25,213 --> 00:10:29,750
באמת במשך כמה שנים אנחנו
,הצטרפנו לפרויקט הזה באופנים אחרים

127
00:10:29,787 --> 00:10:35,231
,אבל השנה הזאת עשו משהו מיוחד
שכל מי שהגיע לשם מאוד התלהב

128
00:10:35,268 --> 00:10:36,398
.מכל מה שקרה שם

129
00:10:37,082 --> 00:10:42,290
.זה פרויקט שהתחיל בדרום אפריקה
,הרב הראשי שם, הרב וורן גולדשטיין

130
00:10:42,360 --> 00:10:46,160
הוא התחיל עם הפרויקט הזה
,והרעיון שלו, אני חושב לפני שש שנים

131
00:10:46,213 --> 00:10:50,880
משהו כזה, היה שהוא רוצה שבת אחת
,כל מי שהוא יהודי

132
00:10:50,917 --> 00:10:53,290
,לא משנה כמה הוא קשור ליהדות
- לא יהיה קשור

133
00:10:53,466 --> 00:10:55,560
.כל יהודי רוצה לשמור שבת אחת

134
00:10:56,146 --> 00:11:02,060
הוא עשה את זה בהתחלה בדרום אפריקה
,ושם היה "מאוול", כולם היו שומרים שבת

135
00:11:02,087 --> 00:11:06,510
אנשים שאף פעם בחיים לא שמרו שבת
.או במקרה, הרבה מהם המשיכו

136
00:11:07,164 --> 00:11:08,800
.חשוב: זה נעים - והמשיכו

137
00:11:08,948 --> 00:11:14,460
אז בשנה הבאה זה הפך לעולמי
ובכל העולם ציבורים אחרים

138
00:11:14,932 --> 00:11:16,200
.עשו משהו לכבוד שבת

139
00:11:16,386 --> 00:11:20,060
,יש שעשו הפרשת חלה
.כל מיני דברים

140
00:11:20,556 --> 00:11:26,470
והשנה אנחנו עשינו משהו
.שהיה קצת שונה אבל מחזק מאוד

141
00:11:26,612 --> 00:11:31,700
מה שאנחנו עשינו היה שאנחנו לקחנו
מסכת שבת. מסכת שבת זו מסכת ארוכה

142
00:11:32,554 --> 00:11:36,970
ואנחנו חיפשנו עוד חברותא
.לכל דף של המסכת

143
00:11:37,337 --> 00:11:42,480
.זה יותר מ-300 אנשים
.באמת היה קרוב ל-350, אולי קרוב ל-400

144
00:11:42,580 --> 00:11:46,574
,שלא היו כולם רק אחד על אחד
,לפעמים היה אחד עם שניים, משהו כזה

145
00:11:47,160 --> 00:11:52,230
ואמרנו לכל חברותא: אחד מהחברותא
,צריך להכין מראש את הדף

146
00:11:52,459 --> 00:11:53,390
.להיות מסוגל לעשות את זה

147
00:11:53,812 --> 00:11:58,780
ובאותה השעה ובאותו מקום
כולם נכנסו ביחד בשלוש וחצי

148
00:11:58,859 --> 00:11:59,938
.ללמוד את הדף שלהם

149
00:12:00,487 --> 00:12:06,130
אז מה שאנחנו עשינו, השכרנו אולם חתונות
:והיה יפה. כל מי שנכנס הרגיש

150
00:12:06,215 --> 00:12:08,463
.וואו, אני מגיע לחתונה, משהו יפה פה

151
00:12:08,814 --> 00:12:12,720
,ועל כל שולחן היה מוכן הדף שלו
,המקום שלו עם החברותא שלו

152
00:12:13,239 --> 00:12:15,750
.והיה לכולם שעה וחצי ללמוד את הדף שלהם

153
00:12:16,360 --> 00:12:24,820
ובאולם השמחות הזה יכלו להרגיש
.את הכוח של התורה, כל אחד עם הדף שלו

154
00:12:24,874 --> 00:12:26,320
.הרבה הרבה הגיעו
.עוצמתי מאוד-

155
00:12:26,692 --> 00:12:31,750
כן, הרבה הגיעו שבעצם לא היו לומדים
.כל כך הרבה, ולפעמים לא לומדים הרבה זמן

156
00:12:32,174 --> 00:12:36,220
- הרבה הגיעו עם הילדים שלהם
אב ובן מבוגרים שלא למדו ביחד

157
00:12:36,325 --> 00:12:37,477
.במשך שנים שנים שנים

158
00:12:37,986 --> 00:12:42,558
.כל אחד שהגיע הרגיש טוב
,אז כשנכנסו כולם הייתה מוזיקה קצת

159
00:12:42,865 --> 00:12:43,700
.כולם ישבו
.מרגש מאוד-

160
00:12:43,933 --> 00:12:44,240
.כן

161
00:12:44,582 --> 00:12:49,320
ובסוף היה סיום של כל המסכת
שהכול נלמד באותו מקום

162
00:12:49,542 --> 00:12:52,890
.והייתה לנו תזמורת מאוד יפה
.הרב יהושע רוט עושה יפה מאוד

163
00:12:53,505 --> 00:12:57,780
והיו ריקודים ואחרי זה קומזיץ עם אוכל
.וכל מי שהגיע... -תזמינו אותי בפעם הבאה

164
00:12:57,826 --> 00:13:00,080
?אה
.תזמינו אותי בפעם הבאה-

165
00:13:00,195 --> 00:13:02,220
.אוקיי, תן לי מספר טלפון
.אתה מרגש מאוד-

166
00:13:02,286 --> 00:13:06,900
והלוואי ונחווה את החוויות האלו לא רק
.בהזדמנויות מסוימות ובמקומות מסוימים

167
00:13:06,961 --> 00:13:09,620
.הלוואי שנזכה לחוות את זה ביום-יום

168
00:13:10,236 --> 00:13:10,775
.אמן

169
00:13:11,060 --> 00:13:16,250
איתנו אופיר סלומון. אני מספר לכולם
.שזה ממש כמו אח קטן בשבילי

170
00:13:16,500 --> 00:13:18,143
.כישרון אדיר ענק

171
00:13:19,144 --> 00:13:24,390
.אני מאמין שאתם רובכם לפחות שמעתם אותו
אם לא - תכף תתפעלו מהעוצמות

172
00:13:24,465 --> 00:13:25,867
.ומהקול המדהים

173
00:13:26,628 --> 00:13:27,620
?מה תשיר לנו, אופיר

174
00:13:28,213 --> 00:13:31,210
.יובל, זו זכות בשבילי להיות כאן
.תודה רבה-

175
00:13:31,255 --> 00:13:34,140
.תוכנית מדהימה, בפרט שאתה מנחה אותה

176
00:13:34,716 --> 00:13:39,940
, "שיר לכבוד שבת, "אלעד לי לעד
.שיר שכולם שרים בשבת ואוהבים

177
00:13:41,047 --> 00:13:43,780
.אז עם צוות הנגנים שלנו
.בכבוד-

178
00:13:43,826 --> 00:13:45,350
.מחיאות כפיים, אופיר סלומון

179
00:19:59,395 --> 00:20:00,809
.אופיר סלומון! -תודה רבה, תודה רבה

180
00:20:00,852 --> 00:20:02,569
!איזה יופי, איזה יופי

181
00:20:03,218 --> 00:20:07,420
,תשמע, הרב שטרנליב הולך לספר לנו סיפור
ואני חייב לגלות לכם

182
00:20:08,005 --> 00:20:12,990
שהוא יצר לעצמו קהילה עצומה
.שמחכה כל שבת לסיפורים

183
00:20:12,999 --> 00:20:16,595
זה פשוט מדהים. מהתגובות שמקבלים
.פה במערכת, פשוט מדהים

184
00:20:16,656 --> 00:20:19,482
.אחיין שלי עם דף ועט
.יושב ומשכתב את הסיפורים-

185
00:20:19,966 --> 00:20:22,240
?נו, אתה רואה
.הנה עוד אחד לכבוד האחיין-

186
00:20:22,277 --> 00:20:22,830
.בעזרת השם

187
00:20:22,952 --> 00:20:25,231
?מה הכנת לנו
סיפור מאוד מרגש-

188
00:20:25,520 --> 00:20:29,110
על ה"ויקהל" הזה, על הערבות ההדדית
.ומסירות הנפש על יהודי

189
00:20:29,897 --> 00:20:30,740
.ממש מדהים

190
00:20:31,493 --> 00:20:34,610
ערב יום כיפור
.'בעיירה לובביץ

191
00:20:35,226 --> 00:20:38,130
,רבי שמואל
,כבר מגיע הצוהריים

192
00:20:39,043 --> 00:20:41,173
כמה שעות לפני
,היום הגדול והנורא

193
00:20:42,107 --> 00:20:43,760
.מתכונן, מתכונן, תהילים

194
00:20:44,050 --> 00:20:49,830
,פתאום נכנס חברו הטוב
,צונח על הספסל ואומר: אוי, אוי

195
00:20:49,912 --> 00:20:51,710
.איזה צרות, איזה צרות לעם ישראל

196
00:20:52,022 --> 00:20:53,320
?שואל אותו רבי שמואל: מה קרה

197
00:20:54,094 --> 00:20:57,170
,הוא אומר לו: תשמע
.אני הרי מוכר צעיפים

198
00:20:57,365 --> 00:21:00,978
,עברתי ליד הבית של הפריץ
!פתאום אני שומע: יהודי, עמוד

199
00:21:02,266 --> 00:21:04,790
.אני אומר: וואי, וואי, וואי, סכנת נפשות
?מה קורה

200
00:21:05,110 --> 00:21:08,200
.הוא אומר: אז ראיתי את המשרת
.המשרת אמר: אני רוצה לקנות צעיף

201
00:21:09,133 --> 00:21:10,690
.טוב, מכרתי לו צעיף

202
00:21:12,189 --> 00:21:16,130
הוא אומר לו: תשמע, אני חייב לספר לך
,שפה, אצל הפריץ, בבית שלו

203
00:21:16,974 --> 00:21:18,790
יש משפחה כבר משבוע שעבר

204
00:21:19,620 --> 00:21:24,000
שהפריץ שם אותה בכלא אצלו
,כי הם חייבים לו הרבה כסף

205
00:21:24,697 --> 00:21:29,440
ומחר בבוקר יש את הטקס של הוצאה להורג
.של בעל המשפחה

206
00:21:30,026 --> 00:21:31,836
.זה מה שהיה, חיי אדם הפקר

207
00:21:33,172 --> 00:21:38,096
,שמע את זה רבי שמואל
,לקח מיד את הדברים שלו

208
00:21:38,565 --> 00:21:41,550
.קם ורץ מחוץ לבית המדרש

209
00:21:42,543 --> 00:21:43,830
.לאיפה הוא הולך? לפריץ

210
00:21:44,013 --> 00:21:45,960
,לא אכפת לו מהכלבים
,לא אכפת לו מהשומרים

211
00:21:46,461 --> 00:21:48,090
.נכנס לתוך החדר של הפריץ

212
00:21:49,207 --> 00:21:50,860
?הוא אומר לו: כמה צריך כדי לשחרר אותם

213
00:21:51,659 --> 00:21:54,494
...צוחק הפריץ. איזה
.זה סכומים אדירים

214
00:21:54,725 --> 00:21:55,799
.הוא אומר לו: תגיד לי כמה

215
00:21:56,500 --> 00:21:59,285
,הוא נוקב בסכום אדיר אדיר אדיר אדיר

216
00:21:59,730 --> 00:22:02,632
שהוא אומר לו: גם את הסכום הזה
וחוץ מזה עוד ריבית

217
00:22:02,651 --> 00:22:04,965
על זה שאני צריך לבטל
.את הטקס של ההוצאה להורג

218
00:22:06,863 --> 00:22:10,442
הוא אומר לו, רבי שמואל: עד היום בערב
.יש לך את הסכום

219
00:22:10,842 --> 00:22:12,060
.אה, צוחק. אין לך סיכוי

220
00:22:12,863 --> 00:22:15,693
,טוב, רבי שמואל עובר בכל העיירה
.בכל הבתים, ערב יום כיפור

221
00:22:16,115 --> 00:22:19,400
,מצליח עם כל מה שאפשר, כמה גרושים
.כמה רובלים

222
00:22:21,012 --> 00:22:22,950
.מה עושים? חייבים להציל את היהודי הזה

223
00:22:23,672 --> 00:22:25,170
.ואז הוא עובר ליד בית מרזח

224
00:22:26,805 --> 00:22:28,798
...טוב, הוא אומר: אין מה
.נכנס

225
00:22:29,209 --> 00:22:32,764
נכנס, רואה שם כמה יהודים
.שלא שומרים תורה ומצוות

226
00:22:32,790 --> 00:22:36,228
,תכף יום כיפור, נמצאים בבית המרזח
,שותים, כבר שיכורים לגמרי

227
00:22:36,574 --> 00:22:39,410
,משחקים שמה, לא יודע, פוקר, משהו כזה
.משחק קלפים

228
00:22:41,239 --> 00:22:44,340
,טוב, הוא בא אליהם: תשמעו, רבותיי
.יש פה מצווה חשובה

229
00:22:44,896 --> 00:22:49,960
.יש הקונה עולמו בשעה אחת
.יש משפחה - אני חייב להציל אותה, את האבא

230
00:22:50,755 --> 00:22:52,190
.והם צוחקים, כבר שיכורים

231
00:22:53,434 --> 00:22:59,170
,ועל ה... ולפני כל אחד יש סטפה ככה
.ממש קופה של מזומנים לפני כל אחד

232
00:23:00,170 --> 00:23:02,571
?ואז הוא אומר: אתה יודע מה
.בוא נעשה עסק

233
00:23:03,040 --> 00:23:09,260
,אם אתה עכשיו שותה את כל הכוס הזאת
!יין שרף, אבל שרף! כאילו ממש

234
00:23:09,756 --> 00:23:10,830
.לא יודע כמה אלכוהול יש שם

235
00:23:11,120 --> 00:23:14,140
,אם אתה שותה את כל הכוס
.אני מביא לך את כל הקופה הזאת

236
00:23:15,577 --> 00:23:19,440
,"טוב, רבי שמואל - "שהכול נהיה בדברו
,מסירות נפש לקפוץ לתוך הזה

237
00:23:19,644 --> 00:23:21,140
.בלגימה אחת שותה את הכול

238
00:23:22,703 --> 00:23:26,370
,טוב, היהודי הזה שלידו ככה צוחק
.מבסוט מהעניין

239
00:23:26,958 --> 00:23:28,991
.אומר: אתה יודע מה? גם אני
.עשינו עסק

240
00:23:29,456 --> 00:23:33,450
,אם אתה שותה את הכוס שלי
.אני מביא לך את כל הקופה שלי

241
00:23:34,870 --> 00:23:36,470
.טוב, יש לי רק שליש מהסכום
...אני חייב את

242
00:23:37,953 --> 00:23:40,440
כבר "שהכול" לא צריך, למרות שאני לא יודע
.אם הוא כיוון על זה גם

243
00:23:40,913 --> 00:23:42,800
.לוקח, שותה את כל הכוס

244
00:23:42,945 --> 00:23:44,760
הוא כבר לא יודע מה הוא רואה
.או לא רואה

245
00:23:45,253 --> 00:23:49,110
,וגם השלישי כבר התלהב מהעניין
.אומר לו אותו הדבר: תשתה את הכוס שלי

246
00:23:50,349 --> 00:23:52,660
.מעל הטבע שותה את הכוס השלישית

247
00:23:53,506 --> 00:24:00,630
,איכשהו לוקח את כל הכסף שהיה שם מספיק
איכשהו נזכר עוד בגרם דעת שנשאר לו

248
00:24:00,664 --> 00:24:06,400
,שיש כזה דבר שיש משפחה ופריץ
,רץ לתוך הבית של הפריץ

249
00:24:07,227 --> 00:24:08,978
!מביא לו את הכסף: הנה

250
00:24:09,516 --> 00:24:12,150
.והוא לא מבין מאיפה, אבל מילה זו מילה
.משחרר אותו

251
00:24:12,692 --> 00:24:17,756
איכשהו ברגעים האחרונים שלו
,הוא מצליח להגיע לתוך בית הכנסת חזרה

252
00:24:18,117 --> 00:24:20,552
.מתחילה תפילת יום כיפור
.הוא צונח שמה ליד הכיור

253
00:24:21,142 --> 00:24:23,950
?כולם אומרים: מה זה? מה קרה לשמואל
,הוא עם בגדים של יום חול

254
00:24:23,975 --> 00:24:25,010
?הוא שיכור, מה זה

255
00:24:26,135 --> 00:24:28,460
.ישן ישן ישן עד אמצע הלילה

256
00:24:28,593 --> 00:24:32,240
,כולם שם באמצע הלילה נמצאים
.לומדים תהילים, לילה של יום כיפור

257
00:24:33,205 --> 00:24:38,610
,פתאום הוא התעורר, רבי שמואל
נכנס, הוא מגיע לתיבה, דופק על התיבה

258
00:24:39,142 --> 00:24:43,631
,ואומר, מתחיל לשיר את הכול
"את השיר של "אתה הראת לדעת

259
00:24:43,655 --> 00:24:45,270
.שבשמחת תורה כשהם פותחים את ספר התורה

260
00:24:47,332 --> 00:24:52,560
אתה הראת לדעת"
."כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו

261
00:24:53,851 --> 00:24:57,390
.ערב יום כיפור, כולם מסתכלים
.בוא'נה, הוא בכלל השתגע

262
00:24:57,849 --> 00:24:59,600
,ואז בא הרבי ואומר: תשמעו

263
00:25:00,349 --> 00:25:04,760
רבי שמואל, במה שהוא עשה היום
הוא כבר תיקן את כל מה שהוא צריך לתקן

264
00:25:04,786 --> 00:25:05,482
.עד שמחת תורה

265
00:25:07,711 --> 00:25:12,040
?וזה הכוח של יהודי שהוא, איך אומרים
.לא רואה בעיניים

266
00:25:12,119 --> 00:25:15,170
,אם הוא יודע שיש יהודי בצרה
,הוא לא חושב

267
00:25:15,538 --> 00:25:20,150
,הוא מוסר את הנפש. וזה הכוח שלנו
,הכוח של הקהילה, הכוח של השבת

268
00:25:20,504 --> 00:25:24,372
,הכוח שאנחנו מתכנסים ומתאחדים
.וזה הכוח של עם ישראל

269
00:25:25,086 --> 00:25:26,550
!יפה מאוד! חזק וברוך

270
00:25:27,066 --> 00:25:27,650
!חזק וברוך

271
00:25:28,293 --> 00:25:30,840
?הרב יעקב, מה נשמע
?ברוך השם. איך אתה מרגיש-

272
00:25:30,879 --> 00:25:31,571
.וואלה
.וואלה-

273
00:25:31,588 --> 00:25:31,914
.מצוין

274
00:25:31,944 --> 00:25:35,690
,אתה יודע שאנשים אומרים לי בבית
.אומרים לי: תשמע, אני מקנא בך

275
00:25:35,977 --> 00:25:37,980
.אני אומר: וואי, ברוך השם
?למה אתה מקנא בי

276
00:25:38,102 --> 00:25:40,191
,כי אתה יושב ליד יובל טייב
.שומע את השירים בלייב

277
00:25:40,355 --> 00:25:41,010
.אוהו, אוהו

278
00:25:41,140 --> 00:25:42,074
.זה המקנא

279
00:25:42,578 --> 00:25:45,470
,טוב, דיברנו פה על השבת
,הרב דיבר פה כל כך יפה על השבת

280
00:25:47,229 --> 00:25:49,095
אז אני גם גיליתי
שאם עם ישראל

281
00:25:49,129 --> 00:25:51,020
אוכל שתי שבתות רצופות
,גפילטע פיש

282
00:25:51,069 --> 00:25:52,020
.עם ישראל נגעלים

283
00:25:53,302 --> 00:25:54,690
...לא, באמת, אני
...את האמת, יש

284
00:25:54,731 --> 00:25:55,850
התווכחתי לא מזמן
.עם איזה אחד

285
00:25:55,873 --> 00:25:57,257
,אתה יודע, שולחן שבת
.צריך לאכול בשר

286
00:25:57,283 --> 00:25:59,260
והייתה איזו שבת חתן
.ואחד שלא אוכל בשר

287
00:25:59,890 --> 00:26:00,913
?אני אומר לו: למה אתה לא אוכל בשר

288
00:26:01,073 --> 00:26:03,553
,הוא מתחיל, אתה יודע
,אתה מכיר את היפי-נפש האלה: בשר זה רצח

289
00:26:03,921 --> 00:26:05,672
,תראה מה עושים לבעלי חיים
,איך הורגים אותם

290
00:26:05,869 --> 00:26:06,780
.איך מתעללים בהם

291
00:26:06,893 --> 00:26:08,760
אני אומר לו: אבל התורה מצווה אותך
.לאכול בשר

292
00:26:08,801 --> 00:26:10,316
.אז מה? בשר זה רצח. תראה

293
00:26:10,634 --> 00:26:13,300
,אמרתי לו: רגע, רגע
?ודגים אתה אוכל

294
00:26:13,542 --> 00:26:13,940
.הוא אומר לי: כן

295
00:26:14,139 --> 00:26:16,330
?אמרתי לו: מה, ודגים זה לא רצח
?מה, לא מוציאים אותם מהמים

296
00:26:16,727 --> 00:26:18,730
,מה הוא אומר לי? לא
.לדגים אין זיכרון

297
00:26:19,689 --> 00:26:22,230
אמרתי לו: אז מה, גם לסבתא שלי
?יש אלצהיימר. אתה רוצה ביס

298
00:26:24,327 --> 00:26:27,320
אני באמת, סתם שאלה ככה
,לכל הצופים בבית

299
00:26:27,551 --> 00:26:29,150
?איך קוראים לאחד שלא אוכל בשר

300
00:26:29,825 --> 00:26:30,490
.צמחוני
.צמחוני-

301
00:26:30,524 --> 00:26:32,100
?אחד שלא אוכל אוכל מבושל

302
00:26:32,478 --> 00:26:32,940
.טבעוני

303
00:26:32,950 --> 00:26:34,018
?אחד שלא אוכל אוכל מתובל

304
00:26:34,226 --> 00:26:35,317
.אשכנזי
.לא, סתם

305
00:26:36,593 --> 00:26:37,959
.לא, אני אגיד לכם את האמת
אתם מכירים את אלה

306
00:26:37,981 --> 00:26:41,070
,שנכנסים לכל מיני חנויות כאלה
.אתה יודע, של שווארמה וכאלה

307
00:26:41,112 --> 00:26:43,880
אתה יודע, אתה מכיר את זה
שכל השולחן שלו מלא מלא מפיות

308
00:26:43,981 --> 00:26:46,271
ומלא כאילו לכלוך והוא אכל
איזה כמה מנות

309
00:26:46,295 --> 00:26:48,020
,והוא בא כזה תמיד
,אתה יודע, הם תמיד באים כזה

310
00:26:48,050 --> 00:26:51,080
:דופקים כזה על הבטן כזה
?סלח לי, כמה יצא כל הנזק

311
00:26:51,110 --> 00:26:52,330
.הוא אומר לו: צנתור

312
00:26:53,248 --> 00:26:56,500
.יש את אלה שבאים אליך
אתה יודע, פעם אחת ישבתי עם אשתי

313
00:26:56,540 --> 00:26:57,996
ואכלתי באיזו מסעדה וזה

314
00:26:58,744 --> 00:27:00,420
,ואכלנו, אתה יודע, סטייק
...אתה יודע, פעם ב

315
00:27:00,452 --> 00:27:02,270
,יום נישואין, מוציאים אותה
.אוכלים איזה סטייק

316
00:27:02,312 --> 00:27:04,500
.פעם ביום נישואים
.פעם ביום נישואים, כן-

317
00:27:04,716 --> 00:27:06,300
,אז פעם אחת איזה מישהו בא אליי
,עושה לי כזה

318
00:27:06,320 --> 00:27:10,409
!התחיל לבוא לי כזה: מה זה? זה רצח
!זה רצח! אתה רוצח! אתה רוצח

319
00:27:10,416 --> 00:27:11,702
.אמרתי לו: שמע, אני לא רצחתי אותו

320
00:27:11,703 --> 00:27:13,837
,אתה רוצה, תגיד מעלים ראיות
.אבל אני לא רצחתי

321
00:27:14,314 --> 00:27:16,160
...וגם יש כאלה שגם
,פעם אחת אכלתי איזו מנת שווארמה

322
00:27:16,256 --> 00:27:18,900
:פעם אחת איזה מישהו בא אליי, אומר לי
!זה רצח! זה רצח

323
00:27:18,922 --> 00:27:20,940
אמרתי לו: תשמע, מנת שווארמה פה
!זה לא רצח, זו שחיטה

324
00:27:21,261 --> 00:27:22,050
.זה הרבה כסף

325
00:27:22,238 --> 00:27:24,990
אבל באמת אני רק אגיד
איזה משהו קטן

326
00:27:25,454 --> 00:27:28,770
,על העניין של לחם משנה
.לחם משנה

327
00:27:28,978 --> 00:27:31,670
,ובאמת היה סיפור. הרי תכלס
...בסופו של דבר כל אחד פה מאיתנו

328
00:27:32,191 --> 00:27:35,960
אני חזרתי בתשובה. כל אחד בעצם צריך להבין
.שהוא צריך... הוא בא לתקן פה את עצמו

329
00:27:36,046 --> 00:27:39,390
,כל אחד בא לתקן פה את עצמו
ואי אפשר לתקן את עצמך על ידי שום דבר

330
00:27:39,413 --> 00:27:40,730
.אם לא על ידי תורה ומוסר

331
00:27:40,764 --> 00:27:41,858
...אבל המוסר זה בעצם

332
00:27:42,163 --> 00:27:44,050
אז היה פעם אחת איזה צדיק אחד
:שהוא כל כך צדיק במוסר, אמרו לו

333
00:27:45,088 --> 00:27:48,270
.תסביר לנו כאילו
.היה לומד כל יום שלוש שעות מוסר

334
00:27:48,515 --> 00:27:49,250
.כל יום שלוש שעות

335
00:27:49,294 --> 00:27:51,520
,אמרו לו: שמע, תלמד חצי שעה מוסר
,עוד שעתיים וחצי

336
00:27:51,540 --> 00:27:52,390
!אתה יכול להיות גדול דור

337
00:27:52,714 --> 00:27:55,770
אמר להם: תראו, כשיש לי שני לחמים
- בלחם משנה

338
00:27:56,024 --> 00:28:00,690
,יש לחם אחד שהוא שלם אבל חסר
- ולחם אחד שהוא שלם אבל קטן

339
00:28:00,710 --> 00:28:01,380
?על מה בוצעים

340
00:28:02,165 --> 00:28:03,450
.על הקטן והשלם

341
00:28:03,573 --> 00:28:07,610
אמר להם: כשאני אעלה לשמיים
אני רוצה להיות שלם, קטן ושלם

342
00:28:07,644 --> 00:28:08,860
.ולא מלא וחסר

343
00:28:09,547 --> 00:28:11,200
...זה ה
.יפה מאוד, יפה מאוד-

344
00:28:11,929 --> 00:28:14,401
יישר כוח. טוב, שבוע שעבר
שמענו ממך דברי תורה

345
00:28:14,450 --> 00:28:16,880
,וסיפרנו לצופים שהוא לומד בכולל דיינות

346
00:28:17,287 --> 00:28:19,470
.האברך המצוין
.דיין אני כבר לא אהיה-

347
00:28:19,653 --> 00:28:21,080
?למה
."כי אין "סמוי מן העין-

348
00:28:21,129 --> 00:28:24,020
.אהה, בעזרת השם
.סתם, בעזרת השם-

349
00:28:24,039 --> 00:28:26,833
.מה זה הספר? ספר לנו
יש פה כמה בדיחות שכתבתי-

350
00:28:26,857 --> 00:28:27,700
.לכבוד שבת קודש

351
00:28:27,834 --> 00:28:29,680
.יש פה ספר של בדיחות על החגים

352
00:28:29,778 --> 00:28:31,480
.בוא, תראה אותו
."וצחקת בחגיך"-

353
00:28:31,518 --> 00:28:35,121
,שהוא גם נמכר פה באתר הידברות
.של שופס ספרים שמה

354
00:28:35,464 --> 00:28:38,115
יש פה כמה דברים
.שאסור לעשות בשבת, רבותיי

355
00:28:38,360 --> 00:28:39,840
.מה אסור לעשות? אסור ללמוד הרבה

356
00:28:40,247 --> 00:28:41,190
.אתה יודע למה? משום חורש

357
00:28:42,111 --> 00:28:45,173
.אסור לשחק שש בש - משום מעמר
?מעמר ב-ע, כן

358
00:28:45,492 --> 00:28:48,610
?אסור למסור דרישת שלום לחבר, למה

359
00:28:48,721 --> 00:28:49,410
.משום דש

360
00:28:50,347 --> 00:28:52,960
.אסור לשמוע מוזיקה - משום מרקד

361
00:28:53,293 --> 00:28:54,870
אסור לצחוק הרבה

362
00:28:54,898 --> 00:28:55,650
.משום קורע

363
00:28:55,685 --> 00:28:56,383
.זה לא נכון

364
00:28:56,759 --> 00:28:58,410
ואסור לסמוך על אף אחד

365
00:28:58,461 --> 00:28:59,090
.משום בונה

366
00:28:59,544 --> 00:29:02,050
.יפה
.אסור לבנות סוכה - משום מכה בפטיש-

367
00:29:02,122 --> 00:29:04,191
.ואסור לעצבן את האישה - משום מבעיר

368
00:29:04,297 --> 00:29:05,360
.אף אחד לא רוצה לעצבן את האישה

369
00:29:05,689 --> 00:29:06,760
.אני אוסיף לך עוד אחד
?כן-

370
00:29:06,816 --> 00:29:09,630
- אסור לגנוב לך בדיחות
.משום מעביר מרשות לרשות

371
00:29:09,743 --> 00:29:10,830
.חזק
!יפה-

372
00:29:10,887 --> 00:29:12,380
,אז מי שרוצה את הספר

373
00:29:12,422 --> 00:29:13,800
.יוכל למצוא אותו באתר הידברות

374
00:29:14,457 --> 00:29:15,190
.יישר כוח

375
00:29:15,672 --> 00:29:19,010
.מיד יצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
,זה גם הזמן לומר תודה לך

376
00:29:19,224 --> 00:29:23,120
,הרב אייל ישראל שטרנליב
על הסיפורים המדהימים והמחזקים

377
00:29:23,270 --> 00:29:25,440
.בכל שבוע ושבוע. יישר כוח
.הזכות שלי-

378
00:29:25,821 --> 00:29:26,640
.יישר כוח ענק

379
00:29:27,040 --> 00:29:29,259
.אני מבקש שוב לשמוע את אופיר סלומון
?אפשר

380
00:29:29,395 --> 00:29:30,800
.וואי, ועוד השיר הזה

381
00:29:30,842 --> 00:29:32,950
?מה תשיר לנו
?אה, הוא גילה לך מה הוא הולך לשיר

382
00:29:32,999 --> 00:29:34,552
?איזה שיר
."אלוקים"-

383
00:29:34,608 --> 00:29:36,528
.אבל אמרנו יש דברים נסתרים
.יש דברים נסתרים-

384
00:29:36,541 --> 00:29:37,670
.יש דברים נסתרים

385
00:29:38,146 --> 00:29:40,300
.אלוקים", מחיאות כפיים"
.אופיר סלומון

386
00:33:02,769 --> 00:33:05,840
.כל הכבוד
.אופיר סלומון. מגיע לו מחיאות כפיים

387
00:33:06,693 --> 00:33:08,020
.תודה רבה
.מרגש ומדהים-

388
00:33:08,171 --> 00:33:11,420
.הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי היקר
.תודה רבה שבאת

389
00:33:11,471 --> 00:33:15,760
,תודה רבה שאתה מגיע מדי שבוע בשבוע
.מחזק אותנו, את הצופים בבית

390
00:33:16,113 --> 00:33:16,660
.יישר כוח

391
00:33:17,144 --> 00:33:18,260
.אנחנו מיד נשמע את הרב

392
00:33:18,720 --> 00:33:24,113
.רק לפני כן אני רוצה להפנות שוב שאלה
,כשלי יש קושיות - יושב מולי הרב אסוס

393
00:33:24,193 --> 00:33:25,780
.כל הקושיות מופנות ישירות אליו

394
00:33:26,437 --> 00:33:30,160
,אז אני רוצה לשאול אותך, הרב
הנשים תרמו את מיטב תכשיטיהן

395
00:33:30,507 --> 00:33:31,890
.להקמת המשכן

396
00:33:32,342 --> 00:33:35,780
זה נגמר בזה או שהנשים
?היו חלק פעיל גם בהקמה עצמה

397
00:33:35,986 --> 00:33:38,053
כל מה שאנחנו
,לא יכולים לעשות

398
00:33:38,602 --> 00:33:39,370
,הנשים עושות

399
00:33:40,608 --> 00:33:43,390
.ואין כמו הנשים בעולם
,ככה הגמרא אומרת

400
00:33:43,432 --> 00:33:47,580
אין כמו הנשים בעולם
.בטוויה ובפלך

401
00:33:47,888 --> 00:33:48,700
.כך הגמרא אומרת

402
00:33:48,939 --> 00:33:51,661
,החוכמה הכי גדולה של אישה היא בטוויה

403
00:33:52,334 --> 00:33:53,750
:כמו שכתוב לנו באשת חיל

404
00:33:54,113 --> 00:33:57,630
ידיה שילחה בכישור"
."וכפיה תמכו פלך

405
00:33:58,331 --> 00:34:01,580
.אז זו עבודה שאנחנו לא יודעים לעשות
,וצריכים להודות על האמת

406
00:34:02,186 --> 00:34:04,561
שנשים הן הרבה יותר טובות
.בהרבה דברים

407
00:34:05,434 --> 00:34:09,613
,וצריכים אותן לעבודת המשכן
,והן עשו את עבודת הטוויה

408
00:34:09,908 --> 00:34:12,470
.לטוות את כל העורות וכל הדברים

409
00:34:12,887 --> 00:34:17,710
,אבל הדבר הכי גדול שהן ידעו לעשות
,שזו חוכמה עצומה

410
00:34:18,200 --> 00:34:20,640
.שהא ידעו לטוות על העיזים בעצמן

411
00:34:21,092 --> 00:34:26,730
.היו עיזים חיות, חיים
.העז לא נשחט, לא קילפו את העור עדיין

412
00:34:27,110 --> 00:34:32,960
איך שהעז חי, הן היו טווות
על העיזים בעצמן כל מיני ציורים

413
00:34:32,961 --> 00:34:35,740
,עם תכלת ועם ארגמן
.עם תולעת שני, עם פשתן

414
00:34:35,741 --> 00:34:37,140
?זה לא צער בעלי חיים
.לא צער בעלי חיים-

415
00:34:37,141 --> 00:34:42,150
זה בלי כאבים. היו עושים את זה
כמו שאפשר להכניס ככה מחט על העור

416
00:34:42,321 --> 00:34:45,150
?באיזושהי שכבה שלא כואב, כן
.הילדים אוהבים לשחק עם זה

417
00:34:45,570 --> 00:34:49,540
.כך היו עושים לעיזים
וזה היה... הגמרא אומרת, זה היה נותן

418
00:34:49,689 --> 00:34:54,347
,ברק מיוחד. זה היה גדל עם העיזים ביחד
.היה נותן איזה ברק מהעור כנראה

419
00:34:54,909 --> 00:34:56,510
,לא יודע איך עושים את זה
.אבל כך הגמרא אומרת

420
00:34:56,550 --> 00:34:57,970
.יש דברים נסתרים
.לא נבין, לא נדע-

421
00:34:58,526 --> 00:35:00,940
אז זו הייתה המלאכה של הנשים החכמות
.שהיו שם

422
00:35:01,572 --> 00:35:03,880
.אבל נשים לב איזו גאונות יש כאן

423
00:35:04,318 --> 00:35:05,300
?מה הגאונות שהייתה פה

424
00:35:05,369 --> 00:35:08,160
.ונראה מה זה החשק של הנשים לעשות מלאכה

425
00:35:08,753 --> 00:35:13,900
הרי אנחנו יודעים שאדם שהוא לא טהור
?אסור לו להיכנס לבית המקדש, נכון

426
00:35:14,089 --> 00:35:17,810
?וודאי לא לעשות כלים, נכון
.כי הכלים יכולים להיטמע

427
00:35:18,463 --> 00:35:19,030
.יפה מאוד

428
00:35:19,371 --> 00:35:24,030
?מה קורה אם יש אדם שהוא לא טהור
.הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש במלאכה

429
00:35:24,613 --> 00:35:27,960
,הנשים עשו בחוכמה, אמרו: רגע
,אנחנו לא יכולות לטוות

430
00:35:28,005 --> 00:35:31,180
.לעשות עכשיו אריגים ובדים
אנחנו לא יכולות לעשות

431
00:35:31,226 --> 00:35:32,690
.כי אולי יש כאלה שלא היו טהורות

432
00:35:33,302 --> 00:35:35,920
.אין שום בעיה, בואו נטווה על העיזים

433
00:35:36,251 --> 00:35:38,699
.הרי בעלי חיים לא מקבלים טומאה

434
00:35:39,358 --> 00:35:43,800
אז הן מצאו רעיון שגם אם מישהו לא טהור
.יוכל לעשות מלאכה למשכן

435
00:35:43,867 --> 00:35:44,990
.הן לא מוותרות על זה

436
00:35:45,337 --> 00:35:48,896
- וזה בדיוק הכוח של הנשים
,הן לא מוותרות לעולם

437
00:35:49,420 --> 00:35:52,299
גם לא לנו הגברים
.ולא לעבודת השם

438
00:35:52,340 --> 00:35:52,893
.בגלל זה צריך להגיד לה: את צודקת

439
00:35:52,933 --> 00:35:53,877
.חזק. חזק מאוד

440
00:35:54,104 --> 00:35:55,812
.זו הייתה המלאכה הנפלאה שלהן
.חזק מאוד-

441
00:35:55,875 --> 00:35:59,719
:אני חושב שכמדומני הרב קוק אמר
,"ברוך שלא עשני אישה"

442
00:36:00,320 --> 00:36:02,580
"ברוך שלא עשני אישה"
מהסיבה שאנחנו הגברים

443
00:36:02,617 --> 00:36:05,740
.לא יכולים לעשות את מה שעושות הנשים
."ברוך שלא עשני אישה"

444
00:36:06,262 --> 00:36:08,380
...לא הייתי רוצה להיות
.קודש קודשים הרב קוק, קודש קודשים-

445
00:36:08,440 --> 00:36:09,630
.קודש קודשים

446
00:36:10,001 --> 00:36:13,260
,הרב מרדכי לוי היקר
?מה תחדש לנו הפרשה הזאת

447
00:36:13,527 --> 00:36:19,230
אני חושב שהפרשה הזאת כל כך קשורה
.לנושא של התוכנית: עונג שבת

448
00:36:19,399 --> 00:36:21,770
,מדברת על השבת
.כמו שקודם גם הזכירו פה

449
00:36:22,029 --> 00:36:24,310
,באמת העניין של השבת
:הפסוק אומר

450
00:36:25,004 --> 00:36:29,640
."ששת ימים תעשה מלאכה"
."כתוב "ששת ימים תֵּעָשֶׂה

451
00:36:29,754 --> 00:36:32,680
,"לכאורה, "ששת ימים תַּעֲשֶׂה
?"מה זה "תֵּעָשֶׂה

452
00:36:33,172 --> 00:36:38,790
אלא אומרים, אדם שזוכה לשמור שבת
,אז כל השבוע מה שהוא עמל ועושה

453
00:36:38,800 --> 00:36:40,673
.המלאכה נעשית מאליה

454
00:36:41,043 --> 00:36:44,760
,זאת אומרת, השבת היא מקור הברכה
כמו שכתוב: "לקראת שבת לכו ונלכה

455
00:36:45,235 --> 00:36:47,000
."כי היא מקור הברכה"

456
00:36:47,453 --> 00:36:54,330
.ואנחנו ברוך השם זוכים להתארח בשבתות
,ארגון הידברות שולח הרי רבנים כל שבת

457
00:36:54,405 --> 00:36:56,680
.כל מי שרוצה להזמין רב, מזמין ברוך השם

458
00:36:56,755 --> 00:36:59,620
.קודם דיבר ידידנו היקר על השבת העולמית

459
00:36:59,644 --> 00:37:02,610
אצל הידברות כל שבוע
.זה שבת עולמית למעשה

460
00:37:02,647 --> 00:37:05,670
.נכון
,ברגע שמביאים נציג מהידברות-

461
00:37:06,093 --> 00:37:08,480
.רב, מרצה שמעביר את זה באווירה טובה

462
00:37:08,967 --> 00:37:14,590
ובכל שבת השבת מעידה על המיוחדות
.שזה היום השביעי, יום מיוחד

463
00:37:15,004 --> 00:37:18,030
והראיה - תראה, כל הסממנים
:שיש בשולחן שבת

464
00:37:18,537 --> 00:37:23,670
בואו ניקח, שולחן שבת מתחיל קודם כול
.כניסת שבת, מדליקים נרות שבת

465
00:37:24,078 --> 00:37:31,870
.נר בגימטרייה: נ' זה 50
 - ר' זה 200. 250. אם נחבר את המספרים

466
00:37:31,946 --> 00:37:33,950
?שתיים ועוד חמש ועוד אפס, כמה קיבלנו

467
00:37:34,837 --> 00:37:35,980
.שבע. שבע

468
00:37:36,288 --> 00:37:39,260
,ממשיכים הלאה. חוזרים מבית הכנסת
?אנחנו עושים קידוש על מה

469
00:37:39,369 --> 00:37:44,020
.על היין. יין, בואו ניקח: י' זה 10
.עוד י' זה עוד 10, זה 20

470
00:37:44,472 --> 00:37:46,090
.נ' זה 50. 70

471
00:37:46,120 --> 00:37:46,960
?שבע ועוד אפס

472
00:37:47,521 --> 00:37:48,090
.שבע

473
00:37:48,390 --> 00:37:51,530
,ואז ממשיכים. נוטלים ידיים
.בוצעים על החלה

474
00:37:51,808 --> 00:37:55,770
.חלה - ח' זה 8
.ל' זה 30. 38

475
00:37:56,295 --> 00:37:58,260
.ה' זה עוד 5
?כמה קיבלנו

476
00:37:58,400 --> 00:38:00,300
.ארבעים ושלוש
?ארבע ועוד שלוש

477
00:38:00,327 --> 00:38:01,440
.שבע
.שבע-

478
00:38:01,503 --> 00:38:06,690
.ממשיכים למנה הראשונה - דג
.כל האוכל דג ביום דג - ניצל מדג", כתוב"

479
00:38:06,859 --> 00:38:09,430
.דג: ד' זה 4
.ג' זה 3

480
00:38:09,551 --> 00:38:11,530
?ארבע ועוד שלוש
.שבע-

481
00:38:11,782 --> 00:38:15,940
ממשיכים הלאה. בדרך כלל
.יש מנת ביניים - מרק

482
00:38:16,126 --> 00:38:21,820
.אז מרק: מ' זה 40
.ר' זה 200. זה בינתיים 240

483
00:38:22,321 --> 00:38:25,490
.ו-ק' זה 100. 340

484
00:38:25,653 --> 00:38:28,750
?שלוש ועוד ארבע ועוד אפס
.שוב קיבלנו שבע

485
00:38:29,086 --> 00:38:34,150
.בדרך כלל יש גם במנה העיקרית אורז
.יש גם על השולחן קוניאק 777-

486
00:38:34,194 --> 00:38:35,747
,נכון, 777

487
00:38:36,171 --> 00:38:40,940
.אורז: א' זה 1
.ו' זה 6. ביחד זה 7

488
00:38:41,224 --> 00:38:46,490
.ר' זה 200. 207
.ז' זה עוד 7. 214

489
00:38:46,540 --> 00:38:49,611
- שתיים ועוד אחת ועוד ארבע
.קיבלנו שוב שבע

490
00:38:49,659 --> 00:38:53,709
.ובואו נסיים עם המנה העיקרית שזה בשר
.אוכלים בשר בשבת

491
00:38:53,856 --> 00:38:57,834
.ב' זה 2
.ש' זה 300. 302

492
00:38:58,176 --> 00:39:02,682
.ר' זה עוד 200. 502
.חמש ועוד אפס ועוד שתיים: שבע

493
00:39:02,995 --> 00:39:08,530
זה בא להמחיש לנו: "לקראת שבת לכו ונלכה
."כי היא מקור הברכה

494
00:39:08,602 --> 00:39:12,120
,המקור של הברכה זה השבע
.זה היום השביעי

495
00:39:12,517 --> 00:39:18,180
.וכמו שכתוב פה בפסוק, שאדם צריך לדעת
.הרבה יהודים יש להם ניסיון בשבת

496
00:39:18,241 --> 00:39:20,880
הוא עובד במקום עבודה
,שהוא מקבל 300 אחוז בשבת

497
00:39:21,240 --> 00:39:25,710
.אז הוא אומר: כבוד הרב, קשה לי
.אני רוצה לשמור שבת, אבל זה פיתוי גדול

498
00:39:25,747 --> 00:39:27,614
.אם אני לא אעבוד בשבת אני מפסיד

499
00:39:27,802 --> 00:39:30,780
או אדם יש לו חנות או איזה עסק
:שהוא בעיקר בשבת. הוא אומר

500
00:39:31,196 --> 00:39:34,870
,שאר החנויות סגורות ובאים אליי
.זה עיקר הפרנסה שלי

501
00:39:34,885 --> 00:39:36,130
.אם אני לא אעבוד בשבת אני אפסיד

502
00:39:36,861 --> 00:39:40,040
אומרים לו: שים לב, יש מצווה
.לאכול דג בשבת

503
00:39:40,600 --> 00:39:47,670
דג, ידוע שדג גדול רודף אחרי דג קטן
.לבלוע אותו, מזה הפרנסה, זה המאכל שלו

504
00:39:48,001 --> 00:39:49,830
.והנה דג אחד קיבל התקף לב

505
00:39:50,305 --> 00:39:54,500
לקחו אותו למכון הפתולוגי
,לעשות לו ניתוח לאחר המוות

506
00:39:55,060 --> 00:39:59,600
פרסו אותו לשניים. היו בטוחים
.שעכשיו ימצאו בבטנו דג קטן

507
00:39:59,646 --> 00:40:01,880
כמובן מצאו דג קטן כי הוא
.הרי בולע דגים קטנים

508
00:40:02,096 --> 00:40:04,690
אז היו בטוחים - הוא רודף
אחרי דג קטן כדי לבלוע אותו

509
00:40:04,793 --> 00:40:08,054
אז הראש של הדג הקטן
יהיה לכיוון הראש של הדג הגדול

510
00:40:08,465 --> 00:40:11,590
והזנב של הדג הקטן
.לכיוון הזנב של הדג הגדול

511
00:40:12,050 --> 00:40:14,410
אבל להפתעת המנתחים
:ראו - לא, בדיוק הפוך

512
00:40:14,915 --> 00:40:18,900
ראשו של הדג הקטן היה מכוון
לכיוון הזנב של הדג הגדול

513
00:40:19,263 --> 00:40:20,700
.והזנב שלו לכיוון הראש

514
00:40:20,790 --> 00:40:21,600
?הסתבר שמה

515
00:40:21,823 --> 00:40:27,210
הוא אולי רודף אחרי דג קטן לבלוע אותו
אבל בפועל מה שפרנס אותו

516
00:40:27,266 --> 00:40:30,680
,והוא אכל זה דג שזרם בדיוק לפה שלו
.בלי להתאמץ

517
00:40:30,939 --> 00:40:35,580
.בא לומר: יהודי, תאכל דג בשבת
,להמחיש שהפרנסה, מה שמגיע לך

518
00:40:35,629 --> 00:40:38,080
בורא עולם יביא לך
על ידי ששת ימי המעשה

519
00:40:38,119 --> 00:40:39,790
.עד אליך בלי שתתאמץ

520
00:40:40,000 --> 00:40:43,990
וזה מה שכתוב בפסוק: "ששת ימים
."תֵּעָשֶׂה מלאכה

521
00:40:44,191 --> 00:40:47,510
אז אנחנו ברוך השם שמחים
,"שאנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת, "עונג שבת

522
00:40:47,981 --> 00:40:49,700
.נותנים לאנשים את העונג בשבת

523
00:40:50,128 --> 00:40:52,870
וכל הצופים שעכשיו צופים בנו
ושומעים אותנו

524
00:40:52,907 --> 00:40:55,850
אם הם רוצים בעזרת השם
,להזמין אחד מרבני הידברות

525
00:40:56,137 --> 00:40:58,460
יתקשרו להידברות. אנחנו מגיעים
.ללא כל תשלום

526
00:40:58,777 --> 00:41:02,460
שבת בקהילה וברוך השם
יש עונג שבת נפלא

527
00:41:02,597 --> 00:41:05,880
ואנשים יוצאים עם תובנות חשובות
.גם לחיים, גם לשבת

528
00:41:06,020 --> 00:41:10,150
יפה מאוד, יפה מאוד. כל העניין הזה
.של השבע זה חזק מאוד

529
00:41:10,772 --> 00:41:14,070
הרב יהושע וקסלר, אתה היית פעיל
,בחוץ לארץ

530
00:41:14,651 --> 00:41:16,520
.פעיל בקרב הקהילות היהודיות

531
00:41:17,097 --> 00:41:21,980
.אתה טיילת בעולם ועכשיו אתה בישראל
מה לדעתך גורם לשבת

532
00:41:22,052 --> 00:41:26,321
,להיות הכוח הזה שמאחד משפחות
?שמאחד קהילות, שמאחד חברים

533
00:41:26,906 --> 00:41:30,400
זו שאלה שאין רק
תירוץ אחד על זה

534
00:41:30,545 --> 00:41:33,210
וצריך לענות על זה
:בכמה אופנים

535
00:41:33,415 --> 00:41:34,470
.קודם כול באופן רוחני

536
00:41:35,032 --> 00:41:36,960
.באופן רוחני
.אני אתחיל את הסיפור

537
00:41:37,259 --> 00:41:40,080
לפני יותר ממאה שנה
היה מישהו באירופה

538
00:41:40,347 --> 00:41:45,130
.שהיה לו כואב בחזה שלו
אז הוא הלך לרופא

539
00:41:45,786 --> 00:41:52,120
והרופא בדק אותו ואמר שיש לו
,בעיה בלב שלו, שפשוט לא יכול לעבוד עם זה

540
00:41:52,195 --> 00:41:55,637
.אין מה לעשות עם זה
.והוא ביקש מהרופא: בוא תבדוק 

541
00:41:55,869 --> 00:41:59,700
.הוא אמר: אין מה לעשות עם זה
.סליחה. יש לך כמה שבועות לחיות וזהו

542
00:42:00,126 --> 00:42:03,130
?אז מה הוא החליט לעשות
הוא החליט ללכת לרב גדול

543
00:42:04,171 --> 00:42:08,433
.בשעה הזאת, וזה היה החפץ חיים
.אז הוא הלך לחפץ חיים

544
00:42:08,468 --> 00:42:14,010
,והוא פונה בבכייה ואמר: הרב
.צריכים לברך אותי שאני אתרפא מהחולי הזה

545
00:42:15,499 --> 00:42:20,295
והרב אמר: אני לא רופא
,ואני לא בר ניסים

546
00:42:20,325 --> 00:42:22,610
.אני לא יכול לעזור לך. מאוד מצטער

547
00:42:22,701 --> 00:42:24,240
.והוא ביקש והוא ביקש והוא ביקש

548
00:42:25,034 --> 00:42:33,210
בסוף חשב הרב לייעץ לו ואמר לו
,לקבל על עצמו שכל שבת הוא יהיה מוכן

549
00:42:33,252 --> 00:42:36,563
השולחן יהיה כבר, הכול יהיה מוכן לשבת
כבר בחצות היום ביום שישי

550
00:42:36,963 --> 00:42:38,330
.ולהדליק תמיד בזמן

551
00:42:38,466 --> 00:42:41,800
קבל את זה על עצמך, בעזרת השם
.זה יהיה לך זכות לרפואה שלמה

552
00:42:42,254 --> 00:42:46,300
,ואחרי כמה ימים, כמה שבועות
הוא קיבל על עצמו כל שבת בחצות היום

553
00:42:46,327 --> 00:42:50,320
,שהכול יהיה מוכן, המפה, השולחן, הצלחות
הכול היה מוכן לשבת

554
00:42:50,708 --> 00:42:54,430
,ובדיוק בזמן הוא הדליק את הנרות
.כמו שהחפץ חיים אמר לו

555
00:42:54,714 --> 00:42:59,270
ואחרי כמה שבועות ברוך השם
,פתאום זה הפסיק, הכאבים הפסיקו

556
00:42:59,588 --> 00:43:03,340
,והרופא אומר: וואו, משהו קרה פה
.שהוא הבריא

557
00:43:03,998 --> 00:43:08,230
:הוא חזר לחפץ חיים ואמר לחפץ חיים
.וואו, אתה ממש עושה ניסים ונפלאות

558
00:43:08,506 --> 00:43:10,380
?הוא אמר: מה אתה אומר
.זה לא ניסים ונפלאות

559
00:43:10,429 --> 00:43:15,570
הוא אמר: כל מצווה שבתורה
.היא כנגד אחד מהאיברים שבגוף

560
00:43:15,977 --> 00:43:17,880
הוא אמר: שבת זה כנגד הלב

561
00:43:18,351 --> 00:43:21,380
אז חשבתי לייעץ לך
,להתחזק בשמירת השבת שלך

562
00:43:21,402 --> 00:43:25,040
.להתחזק בכבוד השבת שלך
.בעזרת השם זו תהיה זכות בשביל הלב שלך

563
00:43:25,224 --> 00:43:28,650
.יפה מאוד
,אז בתוך כל יהודי-

564
00:43:28,764 --> 00:43:33,160
הלב של יהודי, הלב של הרוחניות של יהודי
זה השבת. אז מיד יש לכל יהודי

565
00:43:33,622 --> 00:43:36,600
.איזושהי שייכות, איזה קשר עם שבת

566
00:43:37,084 --> 00:43:42,200
.משהו נוסף לזה ראיתי בחפץ חיים
\הוא אומר... נאמר בפרשת שבוע בשבוע שעבר

567
00:43:42,889 --> 00:43:47,100
."אות היא לעולם". שבת נקראת "אות"
?מה זו אות

568
00:43:47,992 --> 00:43:49,060
?א' ב' ג'? מה זו אות

569
00:43:49,101 --> 00:43:49,910
."אות היא לעולם"

570
00:43:50,189 --> 00:43:54,690
.אז החפץ חיים אומר בדרך משל
?הוא אומר שאם יש לך חנות, אוקיי

571
00:43:55,192 --> 00:43:59,220
ואתה עושה משהו, שם שלט שם
.שאתה עושה את העבודה הזו

572
00:43:59,618 --> 00:44:03,730
,ואתה הולך לחופש לכמה ימים
,אז אנשים מגיעים לחנות

573
00:44:04,061 --> 00:44:07,000
,רואים שאתה לא שם
.הולכים הביתה וחוזרים בעוד כמה ימים

574
00:44:07,674 --> 00:44:13,500
,אבל מיד כאשר אתה מוריד את השלט הזה
.פתאום אנשים מפסיקים לבוא

575
00:44:14,132 --> 00:44:18,520
הוא אומר: שבת זה השלט שלנו
.שאנחנו עם הקב"ה

576
00:44:18,813 --> 00:44:21,040
.אנחנו פה מעידים על שמיים וארץ

577
00:44:21,248 --> 00:44:26,336
.אז באופן רוחני יש קשר בין יהודי לשבת מיד
.לכל יהודי בעולם יש לו משהו בפנים

578
00:44:26,360 --> 00:44:28,750
.לפעמים זה מכוסה קצת אבל לכל יהודי

579
00:44:28,790 --> 00:44:31,500
אז באופן רוחני יש קשר
.בין כל יהודי לשבת

580
00:44:31,575 --> 00:44:33,720
.יפה, יפה מאוד
.יפה מאוד

581
00:44:33,755 --> 00:44:37,303
אבל באופן פרקטי גם כן אני חושב
שבפרט בזמן הזה

582
00:44:37,440 --> 00:44:42,641
,בפרט בשנה שאנחנו פה עכשיו, 2019
,בפרט בזמן הזה

583
00:44:43,371 --> 00:44:48,320
.אני חושב שיש עוד משהו שמקרב אנשים לשבת

584
00:44:48,885 --> 00:44:50,215
?ומה זו שבת

585
00:44:50,333 --> 00:44:56,500
בנוסח ספרד אומרים "שבת היא
?היסח הדעת", כן

586
00:44:56,913 --> 00:45:03,710
,שבת היא כל זה על ייחוד. ייחוד על השם
,ייחוד בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו

587
00:45:03,804 --> 00:45:06,270
,בין אדם למשפחתו
.בין אדם לקב"ה

588
00:45:06,522 --> 00:45:12,300
ובפרט בדור הזה, שכל אחד
כל כך קשור לתקשורת שלו

589
00:45:12,766 --> 00:45:15,250
,והווטסאפ והאימייל וזה וזה וזה

590
00:45:15,622 --> 00:45:18,420
האדם כל כך מטורף כל השבוע
,עם כל הדברים

591
00:45:19,084 --> 00:45:25,580
,אז אנשים מכירים שיש יופי
יש משהו מאוד מאוד חזק

592
00:45:26,941 --> 00:45:28,910
,להפסיק את כל זה
לעצור את כל זה

593
00:45:29,326 --> 00:45:32,540
,ולהקדיש קצת זמן למשפחה
להקדיש קצת זמן

594
00:45:33,080 --> 00:45:37,451
,שלא יהיה קשור לכל התקשורת הזאת
.שבדרך כלל מבלבלת את כל השבוע שלנו

595
00:45:37,479 --> 00:45:37,920
.נכון

596
00:45:37,947 --> 00:45:41,400
אז באופן פרקטי בזמן הזה
אנשים מרגישים את זה

597
00:45:41,633 --> 00:45:44,600
.וכל אחד בדרגה שלו
.יש אנשים יותר ויש אנשים פחות

598
00:45:44,682 --> 00:45:47,620
...שבת זה לא דבר ש
.זה עונג, זה עונג שבת-

599
00:45:47,689 --> 00:45:48,810
.זה עונג שבת
.עונג שבת-

600
00:45:48,967 --> 00:45:50,960
.עונג שבת
."וקראת לשבת עונג"-

601
00:45:51,103 --> 00:45:52,800
.הרב יהושע וקסלר, תודה רבה לך

602
00:45:53,155 --> 00:45:59,940
אנחנו לקראת סיום והתוכנית שלנו נקראת
.עונג שבת", ולא סתם, כולה לכבוד שבת"

603
00:46:01,036 --> 00:46:04,300
גם הפרשה שלנו, שמענו גם
.את הסיפורים על שבת

604
00:46:04,645 --> 00:46:07,529
ואני רוצה לחזור דווקא לתחילת הפרשה

605
00:46:07,530 --> 00:46:10,137
ולספר מעשה שיזכיר לכולנו

606
00:46:10,138 --> 00:46:13,720
.מה ערכה הגדול של השבת עבור יהודי

607
00:46:14,351 --> 00:46:16,960
אני באופן אישי
כששמעתי את הסיפור הזה

608
00:46:17,248 --> 00:46:17,930
.פשוט בכיתי

609
00:46:18,498 --> 00:46:23,480
מסופר שבאחד ממחנות ההשמדה
,של הנאצים, יימח שמם

610
00:46:23,551 --> 00:46:25,720
.נתפסה יהודייה שגנבה

611
00:46:26,292 --> 00:46:28,710
?גנבה, מסכנה. מה היא גנבה
גנבה תפוחי אדמה

612
00:46:28,749 --> 00:46:30,500
בסך הכול כדי
.להחיות את נפשה

613
00:46:30,532 --> 00:46:31,840
.מיד הייתה עוד שנייה - ומתה

614
00:46:32,511 --> 00:46:36,160
היא הועמדה למשפט לא פחות ולא יותר
.ביום השבת

615
00:46:36,798 --> 00:46:43,280
השופטים, התובע והקצרן שרשם את הכול
.בפרוטוקול היו אסירי המחנה, יהודים בעצמם

616
00:46:43,988 --> 00:46:48,902
התפקיד של הנאשמת היה בסך הכול
לבקש ולהתחנן על נפשה

617
00:46:48,932 --> 00:46:51,149
.שישאירו אותה הנאצים, יימח שמם, בחיים

618
00:46:51,406 --> 00:46:52,940
.זה היה התפקיד שלה

619
00:46:54,734 --> 00:46:59,838
,היא לא רצתה לעשות את זה
ותוך כדי היא רואה את הנאצים

620
00:46:59,875 --> 00:47:03,733
מחייכים לעצמם. הם נהנים לראות
איך היהודים מענישים זה את זה

621
00:47:03,767 --> 00:47:09,340
במחנות ההשמדה. כשהגיע התור שלה
,להתחנן על נפשה, שנייה לפני גזר הדין

622
00:47:09,869 --> 00:47:11,550
.היא שתקה ולא אמרה כלום

623
00:47:12,055 --> 00:47:17,100
,העונש שלה שהגרמנים, יימח שמם
.נתנו לה היה 50 הצלפות שוט

624
00:47:18,349 --> 00:47:25,220
.והיא בהצלפה ה-20 כבר התמוטטה והתעלפה
.פינו אותה לבקתה חזרה

625
00:47:25,672 --> 00:47:30,010
:ואז שאלו אותה החברות שלה לחדר
?אבל למה לא התחננת על נפשך

626
00:47:30,978 --> 00:47:35,280
.ככה? את יכולה למות מהצלפות השוט האלה
:והיא אמרה להם, היהודייה הזאת

627
00:47:35,830 --> 00:47:41,380
הקצרן שכותב את הפרוטוקול הוא יהודי
וידעתי שאם אני אוציא איזשהו הגה מהפה

628
00:47:41,544 --> 00:47:44,280
הוא יצטרך לרשום את זה בפרוטוקול
.ולא רציתי שיחלל שבת

629
00:47:46,455 --> 00:47:51,460
אז עם המסר הזה ועם כל הדברים
,הנהדרים ששמענו פה היום

630
00:47:51,551 --> 00:47:53,942
אם זה דברי התורה ואם זה
הסיפורים המרתקים

631
00:47:53,996 --> 00:47:57,466
 - ואם זו השירה
עם כל זה ניכנס בעזרת השם לשבת

632
00:47:57,570 --> 00:48:00,060
.בשמחה גדולה

633
00:48:00,174 --> 00:48:04,554
,אנחנו שמענו את הסיפור עם כל העצב
.עם כל מורת הרוח שהסיפור הזה עושה

634
00:48:04,622 --> 00:48:09,154
לעומת זאת איזו רוממות רוח יש לנו
בתור יהודים להיכנס לשבת

635
00:48:09,231 --> 00:48:10,617
.ולקבל אותה בשמחה גדולה

636
00:48:11,002 --> 00:48:13,160
,אני רוצה לומר שוב תודה לך
.הרב אליהו אסוס

637
00:48:13,802 --> 00:48:15,159
.לך, הרב מרדכי לוי

638
00:48:15,196 --> 00:48:16,169
.הרב יהושע וקסלר

639
00:48:16,617 --> 00:48:17,620
.אופיר סלומון

640
00:48:17,661 --> 00:48:18,380
.יעקב חמו

641
00:48:18,764 --> 00:48:20,070
.לרב אייל ישראל שטרנליב

642
00:48:20,472 --> 00:48:23,458
תודה רבה לכם הצופים
.שאתם איתנו בכל שבוע ושבוע

643
00:48:23,480 --> 00:48:25,337
.תודה רבה ללהקת הבית שלנו

644
00:48:25,724 --> 00:48:27,450
.תודה רבה לבת-אל קייקס

645
00:48:27,557 --> 00:48:32,120
לפיצוחי "הטיב" על כל השפע הגדול
.שמחכה לנו פה כל שולחן שבת

646
00:48:32,541 --> 00:48:35,350
,וליקבי ירושלים על היינות
.שמיד נטעם אותם

647
00:48:36,589 --> 00:48:39,390
אני רוצה לשלוח אתכם עם חיוך גדול
,ועם שמחה גדולה

648
00:48:39,560 --> 00:48:41,627
,לכן אני מבקש ממך, אופיר
.להצטרף אליי לשיר

649
00:48:41,880 --> 00:48:44,533
.בשמחה
.אופיר סלומון, מחיאות הכפיים שלכם-

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה