x
הרב ניסים אזווי

הרב ניסים אזווי - מעלת הויתור ושכרו

הרב ניסים אזווי

כיצד רוכשים את מעלת הסבלנות, ולמה כדאי להתאפק ולא להגיב מיד? הרב ניסים אזווי בהרצאה מרתקת על מעלת הויתור ושכרו

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,200 --> 00:00:12,360
.שלום לצופים בבית

2
00:00:12,680 --> 00:00:16,920
נרצה היום לדבר בנושא החשוב

3
00:00:17,000 --> 00:00:19,342
,של מעלת הוויתור

4
00:00:19,351 --> 00:00:21,067
,מעלת ההתאפקות

5
00:00:21,840 --> 00:00:23,066
מידת הסבלנות

6
00:00:23,075 --> 00:00:25,037
שכל כך נחוצה

7
00:00:25,320 --> 00:00:30,480
,בתקופה שלנו
.בניסיונות שאנחנו עוברים

8
00:00:30,560 --> 00:00:34,160
חז"ל מלמדים אותנו
,שיש שני סוגים של שקדים

9
00:00:34,240 --> 00:00:42,360
יש סוג של שקדים
.שתחילתם הטעם הוא מתוק וסופם מר

10
00:00:42,440 --> 00:00:46,520
,וחז"ל מגלים לנו סוג נוסף של שקדים

11
00:00:46,600 --> 00:00:51,320
.סוג של שקדים שתחילתם מר וסופם מתוק

12
00:00:51,400 --> 00:00:53,240
?על מה הדברים אמורים

13
00:00:53,320 --> 00:00:54,600
,חז"ל אומרים לנו

14
00:00:54,680 --> 00:00:58,640
,פעמים שהאדם עומד בפני ניסיון

15
00:00:58,720 --> 00:01:00,520
,מטיחים בו איזה דבר

16
00:01:00,600 --> 00:01:02,080
.אומרים לו איזה דבר

17
00:01:02,160 --> 00:01:03,720
,אדם לא אוהב להישאר חייב

18
00:01:03,800 --> 00:01:05,080
,מטבעו הוא אוהב להגיב

19
00:01:05,160 --> 00:01:07,120
הוא אוהב לומר
.את מה שיש לו לומר

20
00:01:07,200 --> 00:01:11,120
,השאלה: איך חז"ל
,במבט העמוק שלהם

21
00:01:11,200 --> 00:01:13,200
,המבט החודר שלהם

22
00:01:13,280 --> 00:01:17,560
מה הם חשבו
?שאדם נכון לו לעשות במצב הזה

23
00:01:17,640 --> 00:01:21,840
,ובכן, חז"ל מגלים לנו
,כפי שאמרנו קודם

24
00:01:21,920 --> 00:01:27,080
שיש פעמים שהשקד הוא
בתחילת האכילה שלו הוא מתוק

25
00:01:27,160 --> 00:01:29,240
.וזו הרגשה של להגיב באותו רגע

26
00:01:29,320 --> 00:01:33,720
,זה נראה מתוק, נקמה מתוקה
.אבל סופו מר

27
00:01:33,800 --> 00:01:39,840
,יש לזה השלכות, יש לזה המשך
.הדברים הם לא נשארים במקום

28
00:01:39,920 --> 00:01:44,560
אחר כך הדברים חוזרים אל האדם
,באותו מטבע שהאדם הגיב

29
00:01:44,640 --> 00:01:45,960
.ככה מגיבים לו

30
00:01:46,040 --> 00:01:50,560
,אבל יש מי שמתאפק
,מי שיש לו את מידת הסבלנות

31
00:01:50,640 --> 00:01:53,400
.מי שמסוגל להתעלות על עצמו

32
00:01:53,480 --> 00:01:56,520
.זו המעלה, זאת המעלה של הוותרנות

33
00:01:56,600 --> 00:02:04,560
כבר התורה סיפרה לנו סיפור, שלמעשה
.הסיפור הזה מלווה את עם ישראל לדורותיו

34
00:02:04,640 --> 00:02:11,480
התורה מספרת לנו על רחל אימנו
,שעמדה בניסיון הכי קשה שיכול להיות

35
00:02:11,560 --> 00:02:17,840
ניסיון פשוט שכמעט
.אדם אנושי לא יכול לעמוד בו

36
00:02:18,440 --> 00:02:24,560
כידוע לכולם, רחל אימנו עמדה להינשא
,לבכיר שבאבות, ליעקב אבינו

37
00:02:24,640 --> 00:02:28,720
והתורה מספרת
שבאותו יום של החתונה

38
00:02:29,160 --> 00:02:32,080
רחל מרגישה
.שמשהו לא בסדר קורה בבית

39
00:02:32,160 --> 00:02:35,312
רחל מרגישה
שמי שהולכת להיכנס כאן לחופה

40
00:02:35,321 --> 00:02:36,484
.זאת פשוט אחותה

41
00:02:37,360 --> 00:02:40,000
,יעקב אבינו, שצפה את הדברים מראש

42
00:02:40,080 --> 00:02:46,320
הבין שהוא מתעסק עם אבא
."שהתורה מכנה אותו "לבן הארמי

43
00:02:46,400 --> 00:02:48,000
.הארמי" זה אותיות רמאי"

44
00:02:48,080 --> 00:02:53,000
יעקב אבינו לקח מקדם ביטחון
:וקרא לרחל ואמר לה

45
00:02:53,080 --> 00:02:59,280
ראי, ידוע לי שאביך
הוא אדם שקשה לעשות איתו עסקים

46
00:02:59,360 --> 00:03:05,800
,לכן אני מבקש לתת לך שלושה סימנים
ללמד אותך שלוש הלכות

47
00:03:05,880 --> 00:03:11,240
כדי שכשאני אבוא בלילה אחרי החופה
,ואני ארצה להיכנס לחדר

48
00:03:11,320 --> 00:03:15,000
אני אשאל אותך את הסימנים הללו
כדי להיות בטוח

49
00:03:15,080 --> 00:03:19,640
שאני מדבר עם רחל
.אותה אני רוצה לשאת

50
00:03:19,720 --> 00:03:26,600
.הוא גילה לה את הסימנים
ורחל אימנו כשרואה שבלילה

51
00:03:26,680 --> 00:03:31,760
עומדים להכניס את אחותה לאה לחופה
,עם יעקב אבינו

52
00:03:31,840 --> 00:03:35,560
זה היה לה קשה מאוד
.לוותר על יעקב אבינו

53
00:03:35,640 --> 00:03:39,480
.לא כל יום מזדמן חתן כיעקב אבינו

54
00:03:39,560 --> 00:03:46,160
אבל רחל לוקחת מאזניים
,ואומרת: מצד אחד

55
00:03:46,240 --> 00:03:50,280
,אני רוצה לשאת את יעקב אבינו
.הבכיר שבאבות

56
00:03:50,360 --> 00:03:56,920
מצד שני, פה אחותי לאה
עתידה לצאת לבוז ולחרפה

57
00:03:57,000 --> 00:04:01,800
,כשישאל אותה יעקב את השאלות
.את ההלכות שהוא לימד אותי

58
00:04:01,880 --> 00:04:04,440
?מה עליי לעשות בעת הזאת

59
00:04:04,520 --> 00:04:10,280
האם לוותר על החתן שכל כך רציתי
ולמסור את הסימנים לאחותי

60
00:04:10,360 --> 00:04:15,400
?או שמא מה זה קשור אליי
?למה אני צריכה לוותר

61
00:04:15,480 --> 00:04:20,040
יהיה גורל אחותי
.כגורל מה שמשמיים גזרו לה

62
00:04:20,120 --> 00:04:26,600
,אבל רחל, שהייתה נפש אצילית
אספה את כל הכוחות שהיו לה

63
00:04:26,680 --> 00:04:31,680
והחליטה לבוא לאחותה
ולמסור לה את הסימנים

64
00:04:31,920 --> 00:04:35,440
.ובערב הכניסו את לאה לחופה

65
00:04:35,520 --> 00:04:39,400
יעקב אבינו מגיע ושואל את הסימנים

66
00:04:39,480 --> 00:04:41,960
.ולאה עונה את הסימנים הללו

67
00:04:42,680 --> 00:04:46,480
:והתורה מעידה בבוקר
."והנה היא לאה"

68
00:04:46,560 --> 00:04:48,320
יעקב אבינו רואה

69
00:04:48,400 --> 00:04:51,720
.שפשוט מאוד שום דבר לא עזר

70
00:04:51,800 --> 00:04:55,200
הוא רצה את רחל
.והוא קיבל את לאה

71
00:04:56,240 --> 00:05:00,560
.והתורה מראה את קור הרוח של יעקב

72
00:05:02,480 --> 00:05:04,680
התורה ממשיכה בפסוקים

73
00:05:04,760 --> 00:05:08,440
:והתורה כותבת
."ותקנא רחל באחותה"

74
00:05:08,520 --> 00:05:10,760
רחל מקנאה באחותה לאה

75
00:05:12,520 --> 00:05:16,240
בזה שהיא זוכה להביא ילדים
,ורחל עקרה

76
00:05:16,320 --> 00:05:23,000
,ורחל מקנאה, אומר רש"י
,לא בילדים שלאה זוכה לקבל

77
00:05:23,080 --> 00:05:29,000
,היא מקנאה פשוט מאוד, רש"י כותב
.במעשיה הטובים של לאה

78
00:05:30,080 --> 00:05:34,600
,היא רואה את המעשים הטובים של לאה
,את התפילות של לאה

79
00:05:34,680 --> 00:05:37,320
והיא מבינה שבזכות זה
היא זוכה להיפקד

80
00:05:37,400 --> 00:05:40,160
.והיא מבינה שלאה יותר צדיקה ממנה

81
00:05:40,240 --> 00:05:46,240
בהמשך הפרשה התורה כותבת
פסוק לא פשוט בכלל, לא פשוט להבנה

82
00:05:46,320 --> 00:05:49,400
ואנחנו עכשיו ביחד
.נרצה ללבן את הפסוק הזה

83
00:05:49,480 --> 00:05:56,360
הפסוק אומר: "ויבוא ראובן
."בימי קציר חיטים עם דודאים

84
00:05:57,360 --> 00:06:02,040
:ורחל מבקשת מלאה
."תני לי מדודאי בנך"

85
00:06:02,120 --> 00:06:06,880
:אומרת לאה לרחל
,המעט קחתך את אישי"

86
00:06:06,960 --> 00:06:11,000
"?וגם לקחת את דודאי בני"
?כלומר, מה

87
00:06:11,080 --> 00:06:14,040
,את גם רוצה לקחת את בעלי
,את יעקב

88
00:06:14,120 --> 00:06:16,960
?ואת גם מבקשת לקחת את דודאי בני

89
00:06:18,120 --> 00:06:25,000
כאן רחל עומדת במבחן
.שהוא פשוט קשה מנשוא

90
00:06:25,520 --> 00:06:31,000
.רחל עכשיו כאן עומדת במבחן, בניסיון
?מה היא עונה

91
00:06:31,080 --> 00:06:33,600
:האם היא אומרת ללאה

92
00:06:33,680 --> 00:06:39,080
אני לקחתי את בעלך
?או שמא את קיבלת את בעלי

93
00:06:39,160 --> 00:06:41,320
?שמא אני נתתי לך את בעלי

94
00:06:41,400 --> 00:06:46,320
:אבל רחל לא אומרת, רחל אומרת
,את צודקת, בשכר זאת

95
00:06:46,400 --> 00:06:49,200
,בשכר זה שאת תיתני לי מדודאי בנך

96
00:06:49,280 --> 00:06:52,720
.יבוא אלייך הלילה יעקב

97
00:06:53,800 --> 00:06:58,520
השאלה, איך רחל מסוגלת
?לעמוד בניסיון כזה

98
00:06:58,600 --> 00:07:00,520
.והשאלה גם על לאה

99
00:07:00,600 --> 00:07:07,360
:לאה, איך את אומרת לרחל דבר שכזה
?"המעט לקחתך את אישי"

100
00:07:07,440 --> 00:07:09,160
?איך זה ייתכן הדבר הזה

101
00:07:09,240 --> 00:07:14,200
יש להסביר את זה בדרך אחת
כי אין אפשרות לחשוב על לאה

102
00:07:14,280 --> 00:07:17,240
,שהיא אחת מהאימהות של עם ישראל

103
00:07:17,320 --> 00:07:23,720
אין אפשרות לחשוב שלאה באה ואומרת לרחל
.שהיא לקחה את בעלה

104
00:07:23,800 --> 00:07:33,160
אלא בידוע שרחל מסרה את הסימנים
בלי לומר ללאה שהיא מוסרת לה סימנים

105
00:07:33,240 --> 00:07:39,040
ומוותרת על החתן היחיד והמיוחד
.שנקרא יעקב אבינו

106
00:07:39,280 --> 00:07:45,120
:והנה, רחל פשוט מאוד באה ואמרה ללאה

107
00:07:45,200 --> 00:07:51,920
תראי, היום את עומדת להיכנס לחופה
,עם יעקב. יעקב זה לא סתם חתן

108
00:07:52,000 --> 00:07:56,280
,יעקב זה חתן מאוד מיוחד
אין כמותו בכל הדורות כולם

109
00:07:56,360 --> 00:08:00,040
ולכן תיקחי לך בחשבון
שייתכן שהוא ישאל אותך

110
00:08:00,120 --> 00:08:03,160
.שאלה אחת או שתיים
?מה תעני תשובה

111
00:08:03,240 --> 00:08:05,600
:לאה שואלת
?מה הוא יכול לשאול

112
00:08:05,680 --> 00:08:09,600
ואז רחל התחילה לומר לה
שאלה מסוימת

113
00:08:09,680 --> 00:08:12,600
.ולמעשה, זה היה מסירת הסימן הראשון

114
00:08:12,680 --> 00:08:17,600
,שאלה שנייה, וזה מסירת הסימן השני
.וככה היה גם בשלישית

115
00:08:17,680 --> 00:08:21,120
.וכך רחל מסרה את הסימנים

116
00:08:21,200 --> 00:08:24,840
כלומר, הוויתור שוויתרה רחל אימנו

117
00:08:25,880 --> 00:08:30,360
כדי שלאה תקבל את הסימנים
בלא ידיעה

118
00:08:30,440 --> 00:08:35,320
שרחל עושה איתה פה חסד עליון
.וויתור גדול

119
00:08:35,400 --> 00:08:36,600
את זה לא ידעה לאה

120
00:08:36,680 --> 00:08:39,400
:לכן הרשתה לעצמה לומר לה

121
00:08:39,480 --> 00:08:41,800
המעט קחתך את אישי"

122
00:08:41,880 --> 00:08:44,440
."וגם לקחת את דודאי בני"

123
00:08:44,920 --> 00:08:47,440
רואים פה אצילות נפש של רחל

124
00:08:47,520 --> 00:08:49,960
:והתורה כותבת פסוק נוסף

125
00:08:50,040 --> 00:08:51,680
ויזכור ה' את רחל"

126
00:08:51,760 --> 00:08:53,960
."וישמע אליה ויפתח את רחמה"

127
00:08:54,040 --> 00:08:58,840
פשוט מאוד, רחל אימנו זוכה

128
00:08:59,680 --> 00:09:04,480
:להיפקד על ידי הקב"ה
."ויפתח את רחמה"

129
00:09:04,560 --> 00:09:08,080
:רש"י כותב
,ויזכור ה' את רחל וישמע אליה"

130
00:09:08,160 --> 00:09:16,040
זכר לה את מסירת הסימנים שמסרה רחל"
."באצילות נפש לאחותה לאה

131
00:09:16,120 --> 00:09:22,920
,זו הייתה המעלה של רחל, כוח הוויתור
.שמוויתור לעולם לא מפסידים

132
00:09:23,000 --> 00:09:29,480
עם ישראל עד עצם היום הזה
זוכה להשתמש בזכות הנצחית

133
00:09:29,560 --> 00:09:35,280
.שהותירה לנו רחל אימנו, זכות אדירה

134
00:09:35,360 --> 00:09:43,280
,מזכירים את הזכות הזאת לדורות
.בגלויות תמיד מזכירים את הזכות

135
00:09:43,520 --> 00:09:46,840
:רחל אימנו, הקב"ה אומר לה

136
00:09:46,920 --> 00:09:53,600
רחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה"
."כי יש שכר לפעולתך

137
00:09:53,840 --> 00:09:58,760
?איזה שכר
?לאיזו פעולה מגיע השכר הנצחי הזה

138
00:09:58,840 --> 00:10:05,520
?השכר הגדול הזה
.שכר ויתור שוויתרה רחל לאחותה לאה

139
00:10:05,920 --> 00:10:12,640
השאלה, האם רחל בזמן שוויתרה
,היא עמדה בניסיון גדול

140
00:10:12,720 --> 00:10:16,080
,האם ידעה שהוויתור הזה

141
00:10:16,160 --> 00:10:22,920
שהעמידה בניסיון יהיה חקוק לדורות נצח
?בעם ישראל

142
00:10:23,000 --> 00:10:30,160
עם ישראל יזכה לחזור מהגלות
בזכות הוויתור הזה

143
00:10:30,240 --> 00:10:36,640
:שאמר הקב"ה לרחל
רחל, רחל, מנעי קולך מבכי"

144
00:10:36,720 --> 00:10:40,800
."ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך"

145
00:10:40,880 --> 00:10:46,120
.בשבילך, רחל, אני מחזיר בנים לגבולם

146
00:10:46,560 --> 00:10:55,720
צופים יקרים, אנחנו לומדים
,שאין אדם ששומע לקב"ה ומפסיד

147
00:10:56,320 --> 00:11:00,280
שהתורה מלמדת אותנו
,מה המעלה של הוויתור

148
00:11:00,360 --> 00:11:02,800
,מה המעלה של בין אדם לחברו

149
00:11:02,880 --> 00:11:13,320
,מה המעלה הנפלאה של זה שזוכה להתעלות
.זה שזוכה להתאפק, להיות במידת הסבלנות

150
00:11:13,400 --> 00:11:15,960
,כל אחד מאיתנו, צופים יקרים

151
00:11:16,040 --> 00:11:18,920
.יודע שזה לא קל

152
00:11:19,000 --> 00:11:23,680
לכן חז"ל באו ואמרו לנו
את המעלה הזו

153
00:11:23,760 --> 00:11:26,600
,שאדם שיודע להתעלות על המידות שלו

154
00:11:26,680 --> 00:11:30,640
,יודע להתעלות, יודע להעביר

155
00:11:30,720 --> 00:11:34,440
חז"ל הפליגו בשבח של אותו אדם

156
00:11:34,520 --> 00:11:36,320
.שזכה למעלה הזאת

157
00:11:36,680 --> 00:11:40,360
הזכות הנפלאה הזאת
,שלימדה אותנו רחל אימנו

158
00:11:40,440 --> 00:11:42,520
אותה אנחנו
צריכים לקחת

159
00:11:42,600 --> 00:11:45,960
ולהשתמש בה
,ביום-יום

160
00:11:46,040 --> 00:11:53,520
:בכל מצב של ניסיון לזכור
.כשמוותרים לא מפסידים

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (2 מדרגים)