הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: בלי לחץ

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 4

תמלול ההרצאה

1
00:00:31,920 --> 00:00:33,880
.שלום וברכה וערב טוב

2
00:00:34,240 --> 00:00:36,760
,אנחנו נמצאים בספר קהלת

3
00:00:37,480 --> 00:00:40,760
.פרק ג', פסוק ט"ו

4
00:00:40,840 --> 00:00:42,760
שלמה המלך עומד על כך

5
00:00:42,840 --> 00:00:46,440
שהמפריע והמזיק לאדם בעיקר בחיים

6
00:00:46,520 --> 00:00:47,800
.זה הלחץ

7
00:00:47,880 --> 00:00:49,680
אדם שחי מתוך דאגות

8
00:00:49,760 --> 00:00:53,520
הוא מוטרד ממה יהיה
,ואיך יהיה ומה הלאה

9
00:00:54,040 --> 00:00:58,600
והלחץ הזה גורם לו
,להיות נעול בתוך עצמו

10
00:00:58,680 --> 00:01:00,600
.לאבד מוטיבציה

11
00:01:01,280 --> 00:01:03,640
,גם דברים שהוא יכול לעשות

12
00:01:04,280 --> 00:01:07,000
הוא לא עושה אותם
.רק מתוך דאגות

13
00:01:08,200 --> 00:01:10,280
.אומר שלמה המלך: תירגע

14
00:01:11,120 --> 00:01:12,360
?איך אירגע

15
00:01:12,720 --> 00:01:15,240
.מסביר לו איך להסתכל על החיים

16
00:01:15,880 --> 00:01:19,240
אומר שלמה
מה שהיה כבר הוא"

17
00:01:19,720 --> 00:01:22,360
ואשר להיות כבר היה"

18
00:01:22,440 --> 00:01:25,240
."והאלוקים יבקש את נרדף"

19
00:01:25,800 --> 00:01:28,000
,לאורך כל הדרך בספר קהלת

20
00:01:28,080 --> 00:01:31,320
,רואים ששלמה מדבר מאוד בקצרה

21
00:01:31,880 --> 00:01:36,080
,כשנראה שחסרות מילות קישור בין זה לזה

22
00:01:36,160 --> 00:01:38,600
,אבל כשמתבוננים
.רואים מה הוא אומר כאן

23
00:01:38,680 --> 00:01:41,360
אומר שלמה
,"מה שהיה כבר הוא"

24
00:01:41,440 --> 00:01:43,480
,כלומר דברים שהיו

25
00:01:43,560 --> 00:01:45,240
,אז זה כבר קיים
.זו המציאות

26
00:01:45,320 --> 00:01:49,000
?אתה יכול לשנות את מה שהיה
אז על מה שהיה אין מה לדאוג

27
00:01:49,080 --> 00:01:50,760
,כי זה כבר קרה
.אתה לא יכול לשנות

28
00:01:50,840 --> 00:01:52,080
.מה שהיה היה

29
00:01:52,800 --> 00:01:55,080
?מה תאמר
.אני דואג מהעתיד

30
00:01:55,160 --> 00:01:58,000
,כאן הוא נותן כיוון חשיבה מאוד גבוה

31
00:01:58,080 --> 00:02:01,840
."ואשר להיות כבר היה"

32
00:02:01,920 --> 00:02:04,920
.מה שעתיד להיות כבר היה

33
00:02:05,000 --> 00:02:06,600
?"מה פירוש "כבר היה
?איך היה

34
00:02:06,680 --> 00:02:08,400
.הרי זה עתיד להיות

35
00:02:08,760 --> 00:02:13,120
:אומר שלמה המלך
.תרים את המבט שלך למקום יותר גבוה

36
00:02:13,200 --> 00:02:16,080
,בעולם שלנו
,בעולם הגשמי שלנו

37
00:02:16,160 --> 00:02:18,480
.יש עבר, הווה, עתיד

38
00:02:18,560 --> 00:02:19,960
,אבל מצד האמת

39
00:02:20,040 --> 00:02:22,720
?אצל הקב"ה יש עבר, הווה, עתיד

40
00:02:22,800 --> 00:02:24,520
.אצלו הכול הווה

41
00:02:25,040 --> 00:02:28,360
באותו זמן הקב"ה
רואה את אברהם אבינו

42
00:02:28,440 --> 00:02:30,440
,שהולך לעקוד את יצחק

43
00:02:30,520 --> 00:02:34,120
ורואה אותנו היום
.ורואה את ימות המשיח

44
00:02:34,920 --> 00:02:37,280
.אצל בורא עולם אין עבר, הווה, עתיד

45
00:02:37,360 --> 00:02:39,320
.הכול פרוס לפניו

46
00:02:39,400 --> 00:02:42,600
,אז אצלו
,גם מה שמבחינתנו נחשב עתיד

47
00:02:42,680 --> 00:02:43,760
.זה כבר היה

48
00:02:43,840 --> 00:02:46,280
אז כמו שאתה לא דואג
,על דבר שהיה

49
00:02:46,360 --> 00:02:47,640
גם אל תדאג מהעתיד

50
00:02:47,720 --> 00:02:50,040
כי אצל הקב"ה
.העתיד כבר היה

51
00:02:50,120 --> 00:02:52,000
.נסביר את הדברים יותר

52
00:02:52,080 --> 00:02:54,360
,אדם שנוסע בכביש

53
00:02:54,440 --> 00:02:57,320
,נניח נוסע מתל אביב לירושלים

54
00:02:57,960 --> 00:03:01,240
המקום שהוא היה בו לפני חמש דקות
,נקרא עבר

55
00:03:01,320 --> 00:03:03,960
המקום שהוא יהיה
,בעוד חמש דקות - עתיד

56
00:03:04,040 --> 00:03:06,920
.המקום שהוא נמצא עכשיו - הווה

57
00:03:07,440 --> 00:03:10,600
אבל אם מישהו טס מעליו במטוס
באותה שנייה

58
00:03:10,680 --> 00:03:13,560
והוא רואה בו בזמן
,את שלושת הנקודות האלה

59
00:03:13,640 --> 00:03:16,440
אצל ההוא שבמטוס
,זה לא עבר, הווה, עתיד

60
00:03:16,520 --> 00:03:17,920
אצלו הכול הווה

61
00:03:18,000 --> 00:03:20,160
.כי הוא רואה את הכול באותה שנייה

62
00:03:20,760 --> 00:03:22,640
זה שלמטה ברכב

63
00:03:23,240 --> 00:03:26,840
:מצלצל לחבר שלו
.תתארגן, אני תוך חמש דקות אצלך

64
00:03:26,920 --> 00:03:29,840
ההוא שבמטוס
מחייך כשהוא שומע אותו

65
00:03:29,920 --> 00:03:32,480
,כי הוא רואה שבעוד דקה, בסיבוב

66
00:03:32,560 --> 00:03:35,840
הוא יגיע לפקק
,שהוא ייתקע בו שמונה שעות

67
00:03:35,920 --> 00:03:38,320
והוא אומר לחבר שלו
."עוד חמש דקות אני אצלך"

68
00:03:38,400 --> 00:03:39,640
,אתה לא רואה את העתיד

69
00:03:39,720 --> 00:03:41,800
.מי שלמעלה רואה את העתיד

70
00:03:41,880 --> 00:03:46,480
כך גם כשאדם יודע
שהקב"ה רואה את העתיד

71
00:03:47,720 --> 00:03:51,040
ומוביל את האדם
,למקום שהוא הכי טוב עבורו

72
00:03:51,440 --> 00:03:53,800
.האדם הזה הוא לא חי בדאגות

73
00:03:54,360 --> 00:03:57,120
יש מצבים
,שמצד האמת הכול בסדר

74
00:03:57,200 --> 00:04:01,120
אבל אנשים לא ישנים בלילות
"?רק מהדאגות, מה"מה יהיה

75
00:04:01,200 --> 00:04:03,560
יכולה להיות דאגה
"?אחת מה"מה יהיה

76
00:04:03,640 --> 00:04:07,360
מהבדיקות שצריכים לעשות
,או שכבר עשו

77
00:04:07,440 --> 00:04:08,720
.מה יהיו התוצאות

78
00:04:08,800 --> 00:04:11,280
,אנשים לא נרדמים
.נכנסים ללחצים

79
00:04:12,160 --> 00:04:14,360
,ריאיון עבודה שיש לו מחר

80
00:04:14,960 --> 00:04:17,680
:נמצא בלחץ
?יקבלו אותי? לא יקבלו אותי

81
00:04:17,760 --> 00:04:19,600
:אבל אם הוא אומר לעצמו

82
00:04:19,680 --> 00:04:22,560
,אם התקבלתי או לא התקבלתי
.זה כבר קרה

83
00:04:23,600 --> 00:04:26,400
,נתאר לעצמנו
אם אתמול הוא היה בריאיון עבודה

84
00:04:26,480 --> 00:04:27,680
,ולא קיבלו אותו

85
00:04:27,760 --> 00:04:31,040
אז הערב הוא לא יירדם
?מדאגה שאולי לא יקבלו

86
00:04:31,120 --> 00:04:31,960
.הוא יודע, לא קיבלו

87
00:04:32,040 --> 00:04:33,960
,אתמול לא קיבלו אותי
?מה יש לי לדאוג

88
00:04:35,040 --> 00:04:39,440
כך גם כשהוא אכול ספקות
,מה יהיה לגבי מחר

89
00:04:39,520 --> 00:04:40,880
.יאמר לעצמו: זה קרה

90
00:04:40,960 --> 00:04:43,000
,התוצאה של מה שעתיד להיות מחר

91
00:04:43,080 --> 00:04:45,840
,אם אני אתקבל לעבודה או לא אתקבל
.זה קרה

92
00:04:45,920 --> 00:04:47,720
אני עושה את ההשתדלות שלי

93
00:04:48,520 --> 00:04:50,400
.והקב"ה יעזור

94
00:04:52,200 --> 00:04:55,280
,יש פסוק שהזכרנו אותו כמה פעמים

95
00:04:55,360 --> 00:05:00,120
,שכשאדם נמצא בלחץ לקראת ריאיון
,לקראת מבחן

96
00:05:00,200 --> 00:05:01,600
תמיד יזכור את הפסוק

97
00:05:01,680 --> 00:05:05,400
לאדם מערכי לב"
."ומה' מענה לשון

98
00:05:06,160 --> 00:05:08,520
,"לאדם מערכי לב"
אתה מתכנן מה לומר

99
00:05:08,600 --> 00:05:10,400
,כי עליך מוטלת חובת ההשתדלות

100
00:05:10,480 --> 00:05:12,320
אדם צריך לעשות
.את ההשתדלות שלו

101
00:05:13,880 --> 00:05:15,520
?אבל מה אתה תאמר בסוף

102
00:05:15,600 --> 00:05:18,840
,"מה' מענה לשון"
.הוא ישים לך בפה מה לומר

103
00:05:18,920 --> 00:05:20,920
,אבל אתה אל תהיה אדיש

104
00:05:21,000 --> 00:05:25,000
,תעשה את ההשתדלות
,תתארגן, תתכונן מה לומר, מה שצריך

105
00:05:25,080 --> 00:05:28,240
."אבל בסוף "מה' מענה לשון

106
00:05:28,320 --> 00:05:31,600
,זו גם סגולה
בפסוק הזה יש גם סגולה

107
00:05:31,680 --> 00:05:33,840
.וגם מבחינה נפשית יש בו רוגע

108
00:05:33,920 --> 00:05:37,440
,מרגיע על ידי הסתכלות בריאה
- הסתכלות נכונה

109
00:05:37,520 --> 00:05:39,320
,שאתה עושה את ההשתדלות שלך

110
00:05:39,400 --> 00:05:41,880
.אבל הקב"ה יעשה את מה שצריך

111
00:05:41,960 --> 00:05:43,800
,כשהאדם רגוע

112
00:05:44,400 --> 00:05:46,520
.הוא גם מרוויח שהוא לא עושה טעויות

113
00:05:46,960 --> 00:05:48,840
,כשהאדם לחוץ

114
00:05:48,920 --> 00:05:51,320
,שיקול הדעת שלו מאוד מוטעה

115
00:05:51,400 --> 00:05:55,120
,שיקול הדעת שלו מאוד מעוות
,הוא לא חושב נכון

116
00:05:56,080 --> 00:05:58,480
.הוא מקבל החלטות שגויות לחלוטין

117
00:05:59,040 --> 00:06:01,880
אבל כשהוא רגוע
,מבחינה נפשית

118
00:06:01,960 --> 00:06:04,160
,יש לו יותר שיקול דעת

119
00:06:04,240 --> 00:06:08,520
הוא פועל בקור רוח
.והוא מגיע לתוצאות הרבה יותר טובות

120
00:06:08,960 --> 00:06:11,520
היה בנקאי אחד עשיר בארה"ב

121
00:06:12,800 --> 00:06:14,720
.שראה שהכול קורס

122
00:06:15,280 --> 00:06:16,720
,הוא עומד לפני פשיטת רגל

123
00:06:16,800 --> 00:06:19,600
,מכתבים, חייב כסף לפה
.כסף לשם

124
00:06:21,880 --> 00:06:24,040
בנק צריך כסף תזרימי

125
00:06:24,120 --> 00:06:26,200
,ואין
...בתזרים הוא רואה שהכול הולך

126
00:06:26,280 --> 00:06:30,000
יש לו עדיין, אבל עם כל המכתבים
,והחובות שהוא מקבל

127
00:06:30,640 --> 00:06:32,440
.הוא הרגיש לפני קריסה

128
00:06:32,520 --> 00:06:34,480
,והחליט להכריז על פשיטת רגל

129
00:06:34,560 --> 00:06:36,720
וזה אומר שהוא הולך למכור
את הכול בפרוטות

130
00:06:36,800 --> 00:06:40,440
ואמור להיכנס לחיים של עוני
.עם הרבה חובות

131
00:06:40,520 --> 00:06:43,160
?אבל מה יכול לעשות
.זה מה שצריך לעשות

132
00:06:44,600 --> 00:06:46,760
באותו יום כשהגיע למסקנה הזו

133
00:06:46,840 --> 00:06:50,080
שהוא קורס כלכלית
,וחייב להכריז על פשיטת רגל

134
00:06:50,160 --> 00:06:52,520
,לא יכול היה לשבת במשרד
,יצא החוצה

135
00:06:52,600 --> 00:06:55,120
.הייתה שם גינה ציבורית סמוכה

136
00:06:55,200 --> 00:06:57,880
,ישב על הספסל
,מסתכל על הילדים המשחקים

137
00:06:57,960 --> 00:07:00,440
רואה את המדשאות
.והוא שקוע בדיכאון

138
00:07:01,080 --> 00:07:03,680
והנה הוא רואה אדם מבוגר

139
00:07:03,760 --> 00:07:06,960
,עם חליפה קצת מרושלת
,אבל חליפה, עניבה

140
00:07:07,720 --> 00:07:10,440
,ניגש אליו
,אדם מאוד חביב עם סבר פנים יפות

141
00:07:10,520 --> 00:07:12,120
.רואים שיש לו לב טוב

142
00:07:12,200 --> 00:07:15,560
:ניגש אליו ואומר לו
,אני רואה אותך יושב בעצבות

143
00:07:15,640 --> 00:07:16,800
?קרה משהו

144
00:07:18,480 --> 00:07:20,280
לכל אחד הוא יספר
?מה שעובר עליו

145
00:07:20,360 --> 00:07:22,600
,אבל ראה אדם כזה נחמד
,מבוגר

146
00:07:22,680 --> 00:07:24,320
?הוא אמר: מה יש לי להפסיד
.נשתף אותו

147
00:07:24,400 --> 00:07:26,840
:סיפר לו
אני הבעלים של הבנק כאן

148
00:07:26,920 --> 00:07:29,200
ואני עומד לפשוט רגל

149
00:07:30,704 --> 00:07:31,920
.ואני לא יודע מה לעשות

150
00:07:32,600 --> 00:07:34,440
.הרבה חובות, הרבה צרות

151
00:07:36,600 --> 00:07:38,800
:שאל אותו הזקן החביב הזה

152
00:07:39,640 --> 00:07:43,080
,אם תקבל הלוואה של חצי מיליון דולר

153
00:07:43,160 --> 00:07:44,720
?אתה תוכל להסתדר

154
00:07:45,800 --> 00:07:46,600
.אמר לו: ודאי

155
00:07:46,680 --> 00:07:48,440
,אז, חצי מיליון דולר
,לפני 80 שנה

156
00:07:48,520 --> 00:07:51,680
,זה לא היה של היום
.הרבה כסף היה

157
00:07:51,760 --> 00:07:54,520
.אמר לו: ודאי
?מי ילווה לי חצי מיליון דולר

158
00:07:55,240 --> 00:07:57,440
?אמר לו: שמעת על ג'ון רוקפלר

159
00:07:57,880 --> 00:07:58,960
.זה אני

160
00:08:00,560 --> 00:08:03,120
.רוקפלר היה מהעשירי עולם, מיליארדר

161
00:08:04,120 --> 00:08:06,480
אני אתן לך הלוואה
,של חצי מיליון דולר

162
00:08:06,560 --> 00:08:10,280
עוד שנה ניפגש כאן
.ואתה תחזיר לי את הכסף הזה

163
00:08:10,360 --> 00:08:12,160
.לא האמין למשמע אוזניו

164
00:08:12,240 --> 00:08:14,480
והוא רואה אותו באמת
,מוציא פנקס צ'קים

165
00:08:14,560 --> 00:08:17,280
,רושם במהירות חצי מיליון דולר
,חותם ג'ון רוקפלר

166
00:08:17,360 --> 00:08:18,600
,תולש צ'ק, נותן לו ביד

167
00:08:18,680 --> 00:08:21,400
.לוחץ לו את היד בחביבות והולך

168
00:08:22,200 --> 00:08:25,360
,אמר: איזו סייעתא דשמיא
,הכול משמיים

169
00:08:25,960 --> 00:08:27,480
.בדיוק ישבתי כאן

170
00:08:27,880 --> 00:08:32,560
נכנס למשרד כולו מלא מרץ
.בצעדים שמחים, נמרצים

171
00:08:33,960 --> 00:08:36,680
.ראשית, את הצ'ק הזה הכניס לכספת

172
00:08:37,240 --> 00:08:40,880
לקח את כל המכתבים
,שהיו זרוקים בכל המשרד

173
00:08:40,960 --> 00:08:44,440
.סידר אותם
.בדק כמה אני חייב לכל אחד

174
00:08:45,760 --> 00:08:49,200
,התחיל לסדר, לשלוח הודעות

175
00:08:49,280 --> 00:08:51,840
:להעביר מסרים
.אל תדאגו, יש כסף

176
00:08:51,920 --> 00:08:54,280
,אנחנו מסודרים
.תקבלו את הכול בזמן

177
00:08:54,360 --> 00:08:56,480
,והתחיל לפזר קצת חלוקת תשלומים

178
00:08:56,560 --> 00:09:00,040
אמר: כל זמן שאני יכול להסתדר
,בלי להתעסק עם החצי מיליון דולר

179
00:09:00,120 --> 00:09:02,680
.בלי לגעת בצ'ק - הכי טוב
.זו הלוואה בסך הכול

180
00:09:02,760 --> 00:09:04,600
קודם כול אני אגמור
,על פי מה שאני יכול

181
00:09:04,680 --> 00:09:05,960
.אחר כך ניקח את הצ'ק

182
00:09:07,200 --> 00:09:09,160
חלפו כמה חודשים

183
00:09:09,240 --> 00:09:10,760
והוא רואה שהוא עדיין
,לא נוגע בצ'ק

184
00:09:10,840 --> 00:09:13,160
,לוקח מפה, נותן לשם
.מסתדר, מתארגן

185
00:09:13,240 --> 00:09:15,840
,לאט לאט ראו שהוא אמין
.התחילו להזרים כספים

186
00:09:15,920 --> 00:09:18,560
,הבנק הסתדר
.עלה על דרך המלך

187
00:09:18,640 --> 00:09:20,600
לאחר שנה התחיל להתעשר

188
00:09:20,680 --> 00:09:23,200
בלי להשתמש בצ'ק
.של החצי מיליון דולר

189
00:09:24,920 --> 00:09:28,280
,באותו יום שצריך להחזיר את הצ'ק
.אמר: אני חייב להודות לו

190
00:09:28,360 --> 00:09:29,720
,מעניין אם הוא יזכור בכלל

191
00:09:29,800 --> 00:09:32,280
,מיליארדר כזה
.בשבילו חצי מיליון זה כלום

192
00:09:32,360 --> 00:09:33,800
.מעניין אם הוא יזכור

193
00:09:33,880 --> 00:09:36,520
,בלב נרגש הלך
.קבעו להיפגש בשעה שתיים

194
00:09:36,600 --> 00:09:39,040
,ישב על הספסל
מסתכל ימינה שמאלה

195
00:09:39,120 --> 00:09:41,560
והנה הוא רואה
.את הזקן החביב מתקרב

196
00:09:43,760 --> 00:09:45,760
,הוא קם לקראתו
:לוחץ לו את היד

197
00:09:45,840 --> 00:09:47,720
.אני רוצה להודות לך

198
00:09:47,800 --> 00:09:50,800
הוא עוד לא הספיק לומר לו
,"ש"לא השתמשתי בצ'ק

199
00:09:50,880 --> 00:09:53,640
.אבל אני רוצה להודות על כל העזרה

200
00:09:53,720 --> 00:09:57,600
לפתע הוא רואה אחות
.שיוצאת מבית החולים הסמוך

201
00:09:57,680 --> 00:09:59,640
.היה שם בית חולים לחולי נפש

202
00:09:59,720 --> 00:10:03,640
,יצאה אחות, תפסה את המבוגר הזה
משכה אותו ביד

203
00:10:03,720 --> 00:10:05,040
:ואמרה לבנקאי

204
00:10:05,120 --> 00:10:07,760
?גם עליך הוא עבד
?אמר לך שהוא ג'ון רוקפלר

205
00:10:07,840 --> 00:10:11,800
,הוא לכולם מספר שהוא ג'ון רוקפלר
.מחלק צ'קים לכולם

206
00:10:11,880 --> 00:10:15,280
:והיא סחבה אותו
.בוא מהר, תיכנס. ההפסקה נגמרה

207
00:10:15,640 --> 00:10:17,320
,מה הציל אותו
?את האדם הזה

208
00:10:17,400 --> 00:10:19,720
.שמחת החיים שלו הצילה אותו

209
00:10:19,800 --> 00:10:22,240
,זה שהוא חזר לביטחון עצמי

210
00:10:22,320 --> 00:10:25,360
שהוא הרגיש
."ש"יש לי פה את הצ'ק, אני מסודר

211
00:10:25,440 --> 00:10:27,600
,כשאדם נכנס לרוגע

212
00:10:28,720 --> 00:10:30,360
הוא מקבל ביטחון

213
00:10:30,440 --> 00:10:33,520
והביטחון מוביל אותו
,לקבל החלטות נכונות

214
00:10:33,600 --> 00:10:35,520
.אז הוא מצליח הרבה יותר

215
00:10:35,600 --> 00:10:39,920
:כמה כאלה שמרוב דאגה
?אולי היא לא תרצה אותי

216
00:10:40,000 --> 00:10:42,520
,למה, כי הוא נפגש עם הרבה בנות
,לא רצו אותו

217
00:10:42,600 --> 00:10:43,960
...אז הוא דואג: אולי לא

218
00:10:44,040 --> 00:10:46,280
בגלל שהוא דואג
.היא באמת לא רוצה אותו

219
00:10:46,360 --> 00:10:49,480
,כי הוא משדר לחץ
,מכונס בתוך עצמו

220
00:10:49,560 --> 00:10:52,960
,משדר חוסר ביטחון
.אז היא באמת לא רוצה אחד כזה

221
00:10:53,040 --> 00:10:55,360
,אבל אם הוא יבוא עם שלווה
עם רוגע

222
00:10:55,440 --> 00:10:57,680
ויזכור את הפסוק
שאמר כאן שלמה

223
00:10:57,760 --> 00:11:02,120
מה שהיה כבר הוא"
."ואשר להיות כבר היה

224
00:11:02,200 --> 00:11:04,760
,גם מה שעתיד להיות
תחשוב שזה כבר היה

225
00:11:04,840 --> 00:11:08,360
,כי יש מישהו מלמעלה שמנהל את הכול
.יש מי שמסדר את הכול

226
00:11:08,440 --> 00:11:11,040
,אבל מתעוררת כאן שאלה גדולה

227
00:11:11,120 --> 00:11:15,120
אם באמת מה שעתיד להיות
,כבר היה

228
00:11:15,560 --> 00:11:17,480
?האם זה אומר שאין לי בחירה

229
00:11:18,000 --> 00:11:20,080
האם זה אומר
,שאם האדם עשה עבירה

230
00:11:20,160 --> 00:11:21,280
:אז הוא אומר
,זה לא תלוי בי

231
00:11:21,360 --> 00:11:23,440
.כי הרי מה שעתיד להיות כבר היה

232
00:11:23,520 --> 00:11:26,000
,אז אם אני נכשל בעבירה
.זה אומר שזה משמיים

233
00:11:26,080 --> 00:11:28,560
.הכול כבר היה, הכול נכתב

234
00:11:29,440 --> 00:11:32,600
שלמה המלך בחוכמתו
מרגיש בשאלה הזו

235
00:11:32,680 --> 00:11:36,240
ומסיים את הפסוק הזה
,במילים שנראות לא קשורות

236
00:11:36,320 --> 00:11:39,720
."הוא מסיים "והאלוקים יבקש את נרדף

237
00:11:39,800 --> 00:11:42,160
כל מי שקורא את הפסוק
.לא מבין מה הקשר

238
00:11:42,240 --> 00:11:45,040
,"מה שהיה כבר הוא"
.מה שהיה היה

239
00:11:45,120 --> 00:11:48,400
,"ואשר להיות כבר היה"
.אצל אלוקים גם זה היה

240
00:11:48,480 --> 00:11:50,120
,"והאלוקים יבקש את נרדף"

241
00:11:50,200 --> 00:11:53,280
?מה נכנס פה שיבקש את הנרדף

242
00:11:54,400 --> 00:11:57,520
...אבל שלמה המלך
,זו גדולה של אדם חכם

243
00:11:57,600 --> 00:11:59,320
,שהוא גם קורא את המחשבות שלך

244
00:11:59,400 --> 00:12:03,360
,איזו שאלה תתעורר לך בראש
.והוא כבר עונה את התשובה מבפנים

245
00:12:03,440 --> 00:12:05,440
:אומר שלמה
אני יודע שכשאני אומר לך

246
00:12:05,520 --> 00:12:07,600
,שמה שעתיד להיות כבר היה

247
00:12:07,680 --> 00:12:09,760
:אז אתה אומר
,רגע, אם אני הורג בן אדם

248
00:12:09,840 --> 00:12:12,640
,אם אני מזיק למישהו
.זה מלמעלה, זה כבר היה

249
00:12:12,720 --> 00:12:16,040
?אז מה התביעה שיש עליי
...אם אני מחלל שבת, שומר שבת

250
00:12:16,120 --> 00:12:17,560
.הכול מלמעלה

251
00:12:17,640 --> 00:12:20,120
:אומר שלמה המלך
,תדע לך

252
00:12:20,200 --> 00:12:24,720
במה שנוגע לבחירה שלך
,אם תעשה טוב או תעשה רע

253
00:12:24,800 --> 00:12:26,360
.את זה אתה קובע

254
00:12:26,440 --> 00:12:28,680
מלמעלה אלוקים קובע

255
00:12:29,400 --> 00:12:32,000
.את כל העניינים שנוגעים לגשמיות

256
00:12:32,080 --> 00:12:36,800
כלומר, האייקיו של האדם
,זה בידי שמיים

257
00:12:36,880 --> 00:12:39,000
,היופי של האדם בידי שמיים

258
00:12:39,080 --> 00:12:42,640
,יכול קצת לעשות שיפוצים
.אבל הבסיס - הכול בידי שמיים

259
00:12:43,800 --> 00:12:46,920
,אם האדם יהיה עשיר או לא יהיה עשיר
?זה תלוי בו

260
00:12:47,320 --> 00:12:48,680
.זה בידי שמיים

261
00:12:49,360 --> 00:12:53,200
יש אנשים שהתפרנסו
מדברים מאוד פשוטים

262
00:12:53,280 --> 00:12:56,680
,והפכו להיות עשירים גדולים
.מאשפה נהיו עשירים

263
00:12:56,760 --> 00:13:00,040
ויש אדם עם תארים
וכמה תארים באוניברסיטה

264
00:13:00,120 --> 00:13:02,400
,ואין לו פרנסה
.אין לו מה לאכול בבית

265
00:13:02,480 --> 00:13:04,840
אין סוג של עבודה
:שאתה יכול להגיד

266
00:13:04,920 --> 00:13:06,520
,מי שיעשה את העבודה הזאת

267
00:13:06,600 --> 00:13:07,960
,אם תיקח את זה
.אתה מתעשר

268
00:13:08,040 --> 00:13:09,880
.אין סוג של עבודה מסוג זה

269
00:13:09,960 --> 00:13:12,360
,אם היה דבר כזה
.כולם היו רצים לשם

270
00:13:13,560 --> 00:13:17,720
יש עבודות
,שאנשים מתעשרים מהן

271
00:13:17,800 --> 00:13:19,040
.אבל האדם הזה התעשר

272
00:13:19,120 --> 00:13:22,600
,אדם אחר עוסק באותה פרנסה
.לא הולך לו בכלל

273
00:13:22,680 --> 00:13:25,360
אז אתה רואה שזה בידי שמיים
.כל הנושא של פרנסה

274
00:13:25,440 --> 00:13:26,600
:זה מה שכתוב שם בגמרא

275
00:13:26,680 --> 00:13:29,480
הכול בידי שמיים"
."חוץ מיראת שמיים

276
00:13:29,560 --> 00:13:31,800
,יראת שמיים זו הבחירה של האדם

277
00:13:31,880 --> 00:13:35,000
,להתנהג בדרך טובה
- להתנהג בדרך רעה

278
00:13:35,080 --> 00:13:36,320
,זה לא בידי שמיים

279
00:13:36,400 --> 00:13:39,440
,זה בידי האדם
?הקב"ה נתן לאדם, ולמה

280
00:13:39,520 --> 00:13:43,120
למה נתן לו את הדבר הכי חשוב
?שיהיה בידיים של האדם

281
00:13:43,200 --> 00:13:47,200
,הרי אם אלוקים רוצה שנתנהג טוב
יכול היה לתכנת אותנו כך

282
00:13:47,920 --> 00:13:50,480
,והיינו מתנהלים בצורה נכונה
.בצורה טובה

283
00:13:50,560 --> 00:13:53,400
למה הוא לא תכנת אותנו
בצורה שנשמור שבת

284
00:13:53,480 --> 00:13:55,080
ונעשה חסד ולא נזיק

285
00:13:55,160 --> 00:13:57,240
?ונניח תפילין
.כמו רובוט

286
00:13:57,640 --> 00:14:00,120
התשובה היא
.כי לרובוט לא מגיע שכר

287
00:14:00,200 --> 00:14:02,120
,כל מה שהקב"ה ברא את העולם

288
00:14:02,200 --> 00:14:05,280
כדי להיטיב לאדם
.בהתאם למעשים שלו

289
00:14:05,840 --> 00:14:08,000
,ואם האדם רובוט
,אין לו בחירה

290
00:14:08,080 --> 00:14:10,200
,אם אין בחירה
.לא מגיע לו שכר

291
00:14:11,440 --> 00:14:13,960
:לכן מסיים שלמה המלך ואומר
,תדע לך

292
00:14:14,040 --> 00:14:16,960
,אף על פי שהעתיד להיות כבר היה

293
00:14:17,040 --> 00:14:19,920
זה לעניין
,אם תתקבל מחר לעבודה או לא

294
00:14:20,000 --> 00:14:24,240
זה לעניין אם אתה תתחתן
או לא תתחתן עם האישה הזו

295
00:14:24,320 --> 00:14:26,000
,או את עם הבחור הזה

296
00:14:26,080 --> 00:14:31,120
אבל במה שנוגע לבחירה של האדם
,לעשות טוב או רע

297
00:14:31,200 --> 00:14:33,880
."תדע לך, "אלוקים יבקש את נרדף

298
00:14:33,960 --> 00:14:37,160
אתה לא יכול להזיק לבן אדם
או להרוג בן אדם

299
00:14:37,240 --> 00:14:40,280
,ולומר: אם עשיתי לו את זה
.אלוקים גזר

300
00:14:41,240 --> 00:14:42,600
?אבל למה לא

301
00:14:43,120 --> 00:14:45,800
?למה לא באמת
,אם האדם הזה ניזוק

302
00:14:46,200 --> 00:14:47,640
,אם הזקתי לבן אדם

303
00:14:47,720 --> 00:14:48,960
,אדם שהרג מישהו

304
00:14:49,040 --> 00:14:51,400
,כל האבולוציה של דרווין
?מה היא אומרת

305
00:14:51,800 --> 00:14:56,640
שהאדם הוא אחד מבעלי החיים
.שקיימים בעולם

306
00:14:56,720 --> 00:14:58,840
,יש אריה, יש דוב, יש נחש

307
00:14:58,920 --> 00:15:02,280
- יש ג'ירפה, יש אדם, יש פיל
.כולם אותו דבר

308
00:15:02,360 --> 00:15:05,040
,על פי דרווין
?מה מוצא האדם

309
00:15:05,440 --> 00:15:08,760
מיצור דמוי קוף
,שהתפתח גם השימפנזה וגם האדם

310
00:15:08,840 --> 00:15:11,080
.אתה אח של השימפנזה על פי דרווין

311
00:15:12,600 --> 00:15:15,600
כבר אמרו הפסיכולוגים
,שלאחר השואה

312
00:15:15,680 --> 00:15:18,640
שתורת האבולוציה של דרווין

313
00:15:18,720 --> 00:15:23,360
"הפילה את המחסום של "לא תרצח
.שהיה אצל בני האדם

314
00:15:23,440 --> 00:15:25,720
לבני אדם תמיד היה
,"מחסום של "לא תרצח

315
00:15:25,800 --> 00:15:27,280
?לשפוך דם אדם

316
00:15:27,880 --> 00:15:30,920
.אבל היטלר היה חסיד של דרווין

317
00:15:31,840 --> 00:15:36,200
בספרים שלו הוא מציין
מה שדרווין אמר, יש אבולוציה

318
00:15:36,280 --> 00:15:37,920
.ויש ברירה טבעית

319
00:15:39,520 --> 00:15:42,000
,אם אריה טרף זברה ביער

320
00:15:42,080 --> 00:15:44,600
?יש לו נקיפות מצפון
,מסכנים הילדים שלה

321
00:15:44,680 --> 00:15:46,680
?הגורים נשארו בלי אימא

322
00:15:46,760 --> 00:15:50,400
,יש חוקי הג'ונגל
.בג'ונגל מי שחזק - טורף

323
00:15:50,480 --> 00:15:53,160
,מי שמתאים - שורד
.מי שלא - נמחק

324
00:15:53,760 --> 00:15:57,520
"היטלר טען שהמושג "מצפון
.הוא המצאה יהודית

325
00:15:59,440 --> 00:16:02,480
,כי באמת בראש של דרווין אין מצפון
?מה זה מצפון

326
00:16:03,320 --> 00:16:07,600
:היטלר כתב
,שני מומים הטילה היהדות באנושות

327
00:16:07,680 --> 00:16:10,760
מום אחד בגוף
.ומום אחד בנפש

328
00:16:10,840 --> 00:16:14,320
,בגוף זה ברית המילה
.בנפש זה המצפון

329
00:16:14,400 --> 00:16:16,640
,שזוהי המצאה יהודית
.כך טען היטלר

330
00:16:16,720 --> 00:16:19,240
?למה לייחס את המצפון לעם ישראל

331
00:16:19,320 --> 00:16:21,000
.מצפון יש לכל בני האדם

332
00:16:21,520 --> 00:16:23,280
,הוא טען שתורת ישראל

333
00:16:23,360 --> 00:16:26,360
שכל הדתות האחרות
,שבאו והעתיקו מהיהדות

334
00:16:26,440 --> 00:16:28,960
,היהדות היא המקור
.באו חיקויים אחר כך

335
00:16:29,560 --> 00:16:35,560
היהדות היא זו שבעצם לימדה
,שהאדם הוא יציר כפיו של אלוקים

336
00:16:35,640 --> 00:16:38,720
שיש דומם, צומח, חי ומדבר

337
00:16:38,800 --> 00:16:40,600
.והמדבר הוא נזר הבריאה

338
00:16:40,680 --> 00:16:43,720
היטלר טען
,שהמדבר הוא לא נזר הבריאה

339
00:16:44,760 --> 00:16:48,120
.יש דומם, צומח וחי, זהו

340
00:16:48,200 --> 00:16:51,360
ובתוך החי
.יש סוגים שונים של בעלי חיים

341
00:16:51,440 --> 00:16:55,440
,כשהאדם מרגיש שהוא כמו בהמה
.אז באמת אין לו מצפון

342
00:16:57,480 --> 00:17:00,760
,הוא יכול לגנוב, הוא יכול לבגוד
הוא יכול לחמוס

343
00:17:00,840 --> 00:17:02,440
.ואין לו מצפון

344
00:17:02,520 --> 00:17:05,760
אדם שיש לו יראת שמיים
יודע שבורא עולם ברא אותו

345
00:17:05,840 --> 00:17:07,720
והוא רואה אותו בכל מקום

346
00:17:08,200 --> 00:17:13,440
והוא נאמן כי הוא יודע
ש"אלוקים רואה אותי בכל מקום

347
00:17:13,520 --> 00:17:16,400
ועל פי התורה"
,"אני צריך להיות אדם נאמן

348
00:17:16,480 --> 00:17:19,440
,נאמן בכסף, נאמן לאשתו
.בכל דבר

349
00:17:19,520 --> 00:17:21,160
.הוא יודע שיש בורא לעולם

350
00:17:21,240 --> 00:17:24,240
,כשיש לאדם יראת שמיים
.זה אחרת לחלוטין

351
00:17:24,320 --> 00:17:27,600
אומר שלמה המלך
,שמה שכואב על אותם אנשים

352
00:17:27,680 --> 00:17:30,520
."שהם בהמה המה להם"

353
00:17:30,920 --> 00:17:32,720
.כך הם מתייחסים לעצמם

354
00:17:32,800 --> 00:17:35,240
,"אבל הוא מדגיש ש"המה להם

355
00:17:35,320 --> 00:17:38,000
כלומר הם מתייחסים לעצמם
.כאל בהמות

356
00:17:38,080 --> 00:17:39,840
...אגב, יש כאן מילים

357
00:17:40,480 --> 00:17:43,760
שוב, צריך להעמיק פה
כדי להבין את חוכמתו של שלמה

358
00:17:43,840 --> 00:17:46,760
.כי ארבע המילים האלה מאוד דומות

359
00:17:46,840 --> 00:17:49,760
- "שהם בהמה המה להם"

360
00:17:49,840 --> 00:17:52,480
,המילה "שהם" והמילה "להם" דומות

361
00:17:52,560 --> 00:17:54,240
.רק ש' ו-ל' מתחלפות

362
00:17:54,320 --> 00:17:55,880
,"בהמה המה"

363
00:17:56,480 --> 00:17:58,880
,יש בזה עומק
.אולי נאמר את הדברים בקצרה

364
00:17:58,960 --> 00:18:00,200
?"מה פירוש המילה "בהמה

365
00:18:00,280 --> 00:18:02,360
?למה לבהמה קוראים "בהמה" בעברית

366
00:18:02,760 --> 00:18:05,920
:בהמה" - מתחלקת המילה לשניים"

367
00:18:06,000 --> 00:18:07,360
.בה-מה

368
00:18:07,920 --> 00:18:11,440
,כלומר, מה שיש בה כשהיא נולדה
,זה נשאר איתה כל החיים

369
00:18:11,960 --> 00:18:13,280
.היא לא מתפתחת

370
00:18:13,360 --> 00:18:16,040
בהמה לא יכולה
.להתעלות ברוחניות שלה

371
00:18:16,120 --> 00:18:19,720
,אותן תכונות שהיו לה כשהיא נולדה
.אלה התכונות שיש לה כשהיא מתה

372
00:18:19,800 --> 00:18:21,720
.היא לא יכולה לעבוד על המידות

373
00:18:21,800 --> 00:18:25,360
למשל, האריה יתחיל לעבוד על המידות
שזה לא יפה לשפוך דם

374
00:18:25,440 --> 00:18:27,520
.וזה לא בסדר
,צריך להיות עדין

375
00:18:27,600 --> 00:18:30,040
,צריך להיות ביישן כמו הארנבת
,כמו השפן

376
00:18:30,120 --> 00:18:32,240
.אולי פעם להסתתר בין הסלעים

377
00:18:32,320 --> 00:18:35,640
אין אצל בעלי חיים
.עבודת המידות ושינוי

378
00:18:35,720 --> 00:18:38,680
,בה-מה, מה שהוא נולד
.כך הוא נשאר כל החיים

379
00:18:38,760 --> 00:18:40,800
.כך כל סוגי הבהמות והחיות

380
00:18:42,880 --> 00:18:44,720
לעומת זאת, האדם

381
00:18:46,160 --> 00:18:49,000
,הוא מלשון שתי מילים שיש בתנ"ך

382
00:18:49,080 --> 00:18:51,640
,האדם מצד אחד הוא עפר מן האדמה

383
00:18:51,720 --> 00:18:54,920
וייצר ה' אלוקים"
,"את האדם עפר מן האדמה

384
00:18:55,000 --> 00:18:58,520
מצד שני בירמיה כתוב
."אדמה לעליון"

385
00:19:00,000 --> 00:19:03,080
,האדם יכול להיות דומה לבורא עולם
."זה גם "אדם

386
00:19:03,160 --> 00:19:04,480
:אז הבחירה בידך

387
00:19:04,560 --> 00:19:07,360
,"האם להיות "עפר מן האדמה
,לרדת לשפל

388
00:19:07,440 --> 00:19:10,800
,"או "אדמה לעליון
.להיות במדרגה רוחנית גבוהה

389
00:19:13,400 --> 00:19:16,840
אומר שלמה שהאנשים האלה
מתייחסים לעצמם

390
00:19:17,680 --> 00:19:19,760
.כמו בהמה, בה-מה

391
00:19:19,840 --> 00:19:21,960
.כמו שנולדתי, כך אני מת

392
00:19:22,040 --> 00:19:24,160
:אבל אומר שלמה
.זו טעות

393
00:19:24,240 --> 00:19:27,200
,"במקום "בהמה
."המה להם"

394
00:19:28,600 --> 00:19:31,320
ה-ב' היא זו שעושה
,את הביטוי של בה-מה

395
00:19:31,400 --> 00:19:33,080
.שמה שיש זה מה שיש

396
00:19:33,160 --> 00:19:35,120
,"אבל האמת ש"המה להם

397
00:19:35,200 --> 00:19:38,560
כלומר האדם עצמו יש לו את היכולות
לעלות ולהתרומם

398
00:19:38,640 --> 00:19:40,320
.אם רק יעריך את עצמו

399
00:19:40,840 --> 00:19:43,760
באמת כשרואים היום
הרבה צעירים-צעירות יהודים

400
00:19:43,840 --> 00:19:48,000
עם שטויות של סמים
,ויורדים לשפל

401
00:19:48,080 --> 00:19:49,200
?מאיפה כל זה בא להם

402
00:19:49,280 --> 00:19:51,200
.רק בגלל שלא מעריכים את עצמם

403
00:19:51,280 --> 00:19:53,080
,אם היו יודעים להעריך את עצמם

404
00:19:53,160 --> 00:19:55,400
,לדעת מה המשמעות של להיות אדם

405
00:19:55,480 --> 00:19:57,320
.ועוד יותר, להיות יהודי

406
00:19:58,160 --> 00:20:01,360
כל אזרחי העולם
,הם אזרחי מדינת האלוקים

407
00:20:01,440 --> 00:20:03,600
,"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם"

408
00:20:03,680 --> 00:20:05,200
,הוא המלך של כדור הארץ

409
00:20:05,280 --> 00:20:07,440
.אזרחי המדינה אלה כל הגויים

410
00:20:07,840 --> 00:20:10,760
אבל עם ישראל
,"בנים אתם לה' אלוקיכם"

411
00:20:10,840 --> 00:20:13,360
ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים"
."וגוי קדוש

412
00:20:13,440 --> 00:20:15,280
:אומר הקב"ה לעם ישראל

413
00:20:15,360 --> 00:20:18,440
,אתם כמו הבנים שלי
.אתם תייצגו אותי בעולם

414
00:20:19,000 --> 00:20:21,960
לכן הגוי חייב בשבע מצוות בסיסיות

415
00:20:22,040 --> 00:20:24,480
.והיהודי חייב בתרי"ג מצוות

416
00:20:24,560 --> 00:20:27,440
...שבע מצוות הן כנגד שבעת האיברים

417
00:20:27,520 --> 00:20:29,000
.שבעת החלקים, לא איברים

418
00:20:29,080 --> 00:20:31,440
:גוף האדם מחולק לשבעה חלקים

419
00:20:31,520 --> 00:20:35,520
,ראש, זוג ידיים, זוג רגליים
.בטן ומקום הברית

420
00:20:35,600 --> 00:20:38,000
.אלה שבעת החלקים של גוף האדם בכללות

421
00:20:38,080 --> 00:20:40,520
.אז הם קיבלו שבע מצוות כנגד זה

422
00:20:40,600 --> 00:20:46,968
היהודי קיבל 248
מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה

423
00:20:47,280 --> 00:20:51,280
,כנגד 248 איברים
.365 גידים

424
00:20:51,360 --> 00:20:54,080
כלומר, אצל היהודי
.העבודה היא יותר בדקויות

425
00:20:54,600 --> 00:20:55,600
כל מצווה שהוא עושה

426
00:20:55,680 --> 00:20:59,080
זה פועל בממדים רוחניים
,שמשפיעים בעולמות עליונים

427
00:20:59,160 --> 00:21:01,080
.משפיעים גם עליו

428
00:21:01,160 --> 00:21:04,320
:אומר שלמה
,ברגע שהאדם ידע להעריך את עצמו

429
00:21:04,400 --> 00:21:06,360
,להכיר את גדולתו

430
00:21:06,440 --> 00:21:08,000
.הוא ידע: אני לא בהמה

431
00:21:08,080 --> 00:21:09,880
.אלא אדרבה, הוא יתרומם

432
00:21:10,640 --> 00:21:14,680
חז"ל אומרים על הפסוק
שהקב"ה אומר ליהושע

433
00:21:14,760 --> 00:21:16,440
,"חטא ישראל"

434
00:21:17,480 --> 00:21:21,520
,מכאן לומדים, ישראל
.אף על פי שחטא - ישראל הוא

435
00:21:22,400 --> 00:21:24,800
,הרי אם הוא חטא
.לכאורה הוא נפסל

436
00:21:24,880 --> 00:21:27,640
.אומר הקב"ה: אצלי הוא עדיין יהודי

437
00:21:27,720 --> 00:21:29,040
?למה זה דומה

438
00:21:29,120 --> 00:21:32,600
,ניקח אפילו יהודי הכי רשע
,שעבר את כל העבירות שבתורה

439
00:21:32,680 --> 00:21:35,120
.בין אדם לחברו ובין אדם למקום

440
00:21:36,960 --> 00:21:40,160
,הוא דומה ליהלום שנפל לבוץ

441
00:21:40,240 --> 00:21:42,600
.התלכלך ואתה רואה גוש של בוץ

442
00:21:42,680 --> 00:21:46,080
אם חתיכת לחם הייתה נופלת לבוץ
,והרמת אותה מלאה בוץ

443
00:21:46,160 --> 00:21:47,440
?מישהו יאכל

444
00:21:47,520 --> 00:21:49,120
,אין מה לעשות
.זורקים את זה

445
00:21:49,200 --> 00:21:51,760
אבל יהלום שנפל לבוץ
.אף אחד לא יזרוק

446
00:21:51,840 --> 00:21:54,320
גם אם יש עליו בוץ שהתייבש
,והוא קשה

447
00:21:54,400 --> 00:21:56,400
,אתה תרחץ אותו
,אתה תשפשף אותו

448
00:21:56,480 --> 00:21:59,800
אולי גם תיקח פטיש ותכה עליו
,כדי לפוצץ את הבוץ

449
00:21:59,880 --> 00:22:04,120
אבל בפנים יש יהלום
.ועל יהלום לא מוותרים

450
00:22:04,200 --> 00:22:07,040
זה מה שכתוב שם
,"ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא"

451
00:22:07,120 --> 00:22:10,520
אין מצב שהוא מתלכלך
,והוא איבד את עצמו לחלוטין

452
00:22:10,600 --> 00:22:14,880
אלא תמיד יש בו
.את היהלום הפנימי הזה שמתרומם

453
00:22:16,760 --> 00:22:18,800
ממשיך שלמה
כי מקרה בני האדם"

454
00:22:18,880 --> 00:22:21,600
."ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם"

455
00:22:21,680 --> 00:22:23,840
:הוא אומר
,תשים לב שמקרה בני האדם

456
00:22:23,920 --> 00:22:26,640
המסלול של בני האדם
זה מסלול אחד

457
00:22:26,720 --> 00:22:29,680
ומקרה הבהמה זה מסלול שני

458
00:22:29,760 --> 00:22:31,600
,וגם הם יודעים את זה

459
00:22:31,680 --> 00:22:34,880
אותם אלה שמתייחסים לעצמם
,כמו בעלי חיים

460
00:22:34,960 --> 00:22:36,240
.יורדים לשפל

461
00:22:36,320 --> 00:22:38,280
?אז איך בכל זאת הם נכשלים

462
00:22:38,640 --> 00:22:40,280
."ומקרה אחד להם"

463
00:22:41,440 --> 00:22:44,640
,בסוף יש מקרה אחד לכולם
?מה

464
00:22:44,720 --> 00:22:46,280
,"כמות זה כן מות זה"

465
00:22:46,360 --> 00:22:49,200
,כמו שהגוף של האדם מת
,גם גוף הבהמה מת

466
00:22:49,280 --> 00:22:50,360
.מתה בסופו של דבר

467
00:22:50,440 --> 00:22:52,000
,"ורוח אחד לכול"

468
00:22:52,080 --> 00:22:54,960
,מבחינת רוח חיים
.נראה שהכול אותו דבר

469
00:22:55,040 --> 00:22:58,640
ומותר האדם מן הבהמה אין"
,"כי הכול הבל

470
00:22:58,720 --> 00:23:00,600
,וזה מה שמטעה את אותם אנשים

471
00:23:00,680 --> 00:23:03,880
שהם חושבים
,"ש"מותר האדם מן הבהמה אין

472
00:23:03,960 --> 00:23:06,200
,כי רואים שזה מת וזה מת

473
00:23:06,280 --> 00:23:08,160
.זה יש לו מסלול וזה יש לו מסלול

474
00:23:08,560 --> 00:23:10,880
אז הם חושבים שאם כך
.אז הכול אותו דבר

475
00:23:10,960 --> 00:23:12,400
הכול הולך אל מקום אחד"

476
00:23:12,480 --> 00:23:15,560
הכול היה מן העפר"
."והכול שב אל העפר

477
00:23:15,640 --> 00:23:18,800
,כל בעלי החיים, האדם
כולם נבראו מהעפר

478
00:23:18,880 --> 00:23:20,080
,והכול שב אל העפר

479
00:23:20,160 --> 00:23:23,040
,האדם מת בסופו של דבר
.גם הוא חוזר לעפר

480
00:23:23,120 --> 00:23:25,080
?אבל אומר שלמה המלך, מה האמת

481
00:23:25,160 --> 00:23:27,800
,"מי יודע"
מי זה האדם החכם שהוא יודע

482
00:23:27,880 --> 00:23:30,560
,"רוח בני אדם"
,היא לא דומה לרוח של בעלי חיים

483
00:23:30,640 --> 00:23:31,960
העולה היא למעלה"

484
00:23:32,040 --> 00:23:35,560
ורוח הבהמה"
."היורדת היא למטה לארץ

485
00:23:35,640 --> 00:23:37,240
,הוא אומר: במציאות
,בשורה האחרונה

486
00:23:37,320 --> 00:23:39,880
,נכון, זה גוף וזה גוף
זה מת וזה מת

487
00:23:39,960 --> 00:23:43,640
אבל מי שחכם יודע
.שרוח האדם עולה למעלה

488
00:23:43,720 --> 00:23:46,960
כמו כתוב בפסוק
"והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה"

489
00:23:47,360 --> 00:23:51,680
,והאדם מגיע לשם
נותן דין וחשבון על כל מעשיו

490
00:23:51,760 --> 00:23:54,680
.ורוח הבהמה יורדת למטה לארץ

491
00:23:55,480 --> 00:23:57,880
,בהמה שמתה
.אין בה גלגולי נשמות

492
00:23:57,960 --> 00:24:00,000
יש אנשים
,שמאוד אוהבים את הכלב שלהם

493
00:24:00,080 --> 00:24:02,360
,אחרי שמת
.מקווים שהוא יחזור בגלגול

494
00:24:02,440 --> 00:24:03,600
.אין מצב כזה

495
00:24:03,680 --> 00:24:06,240
.אצל בעלי חיים אין גלגולי נשמות

496
00:24:06,320 --> 00:24:08,120
.למה? כי אין להם בחירה

497
00:24:08,200 --> 00:24:11,040
הם לא בוחרים בין טוב לרע
.בין אמת לשקר

498
00:24:11,120 --> 00:24:13,120
.ממילא גם אין שכר ועונש

499
00:24:13,200 --> 00:24:15,000
,אז רוח הבהמה יורדת לארץ

500
00:24:15,080 --> 00:24:18,320
,כמו שהגוף נקבר באדמה
.גם הרוח נעלמת

501
00:24:18,400 --> 00:24:21,640
,אבל לאדם יש חיים אחרי
.הרוח עולה למעלה

502
00:24:21,720 --> 00:24:25,000
,במדרש, נכתב לפני כאלפיים שנה

503
00:24:25,080 --> 00:24:27,240
יש סיפור
.שיש בו מוסר השכל גדול

504
00:24:27,320 --> 00:24:30,160
:מספרים חז"ל
,היה אדם אחד עשיר

505
00:24:30,240 --> 00:24:31,520
,מיליארדר גדול

506
00:24:31,600 --> 00:24:33,840
והיה לו בן יחיד בן 18

507
00:24:33,920 --> 00:24:36,920
,ולבן הזה היו המון חברים

508
00:24:37,000 --> 00:24:39,080
למה? כי הוא מבזבז על כולם

509
00:24:39,160 --> 00:24:40,360
.ולאבא לא אכפת

510
00:24:40,440 --> 00:24:42,760
נניח, כל חודש
,יש לו הכנסה 100 מיליון דולר

511
00:24:42,840 --> 00:24:45,680
,יש כאלה
.כל חודש 100 מיליון הכנסה

512
00:24:45,760 --> 00:24:49,160
?אז מה אכפת לו שיבזבז מיליון
.כלום בשבילו

513
00:24:49,240 --> 00:24:53,880
והבן באמת קונה לכולם
.טיולים, אוכל, בגדים

514
00:24:55,360 --> 00:24:58,360
,וכולם אהבו אותו
?מי לא יאהב חבר כזה

515
00:24:59,880 --> 00:25:03,360
,יום אחד ישב איתו אביו
,אמר לו: בני היקר

516
00:25:03,440 --> 00:25:05,440
אתה יודע שלא חסר לי כסף

517
00:25:05,520 --> 00:25:07,960
ולא אכפת לי
,שאתה מבזבז כסף על כולם

518
00:25:08,040 --> 00:25:10,720
,תבזבז כמה שאתה רוצה
.אני לא מרגיש בזה

519
00:25:11,280 --> 00:25:13,880
,אבל אתה ילד גדול
,אני רוצה לשאול אותך שאלה

520
00:25:14,480 --> 00:25:17,720
חשבת פעם
?כמה חברים אמיתיים יש לך

521
00:25:19,600 --> 00:25:21,040
.אבל אמיתיים

522
00:25:21,880 --> 00:25:23,440
.תגיד לי כמה יש לך

523
00:25:23,520 --> 00:25:26,840
,אמר לו: אבא, בחשבון מהיר
.לפחות 300

524
00:25:27,720 --> 00:25:29,520
.אמר לו: אתה חי בדמיונות

525
00:25:31,160 --> 00:25:32,960
?אתה יודע מה זה חבר טוב

526
00:25:33,040 --> 00:25:35,240
,חבר טוב זה לא כשאתה קונה לו

527
00:25:35,320 --> 00:25:37,120
,חבר טוב, כשאתה זקוק לעזרה

528
00:25:37,200 --> 00:25:39,760
?כמה כאלה יש
.תבדוק, תאמר לי מחר

529
00:25:39,840 --> 00:25:41,760
:חזר למוחרת
,אבא בדקתי

530
00:25:41,840 --> 00:25:44,360
,שלושים. סיננתי אותם
.יש שלושים

531
00:25:45,040 --> 00:25:46,680
:אמר לו האבא
.גם זה יותר מדי

532
00:25:46,760 --> 00:25:47,840
.תבדוק עוד, תבוא מחר

533
00:25:47,920 --> 00:25:52,600
תסנן, תגיד לי בדיוק חברים
.שבאמת בעת צרה יעמדו לימינך

534
00:25:53,000 --> 00:25:56,080
,חזר למוחרת: אבא, סיננתי עוד
.יש לי שלושה

535
00:25:56,800 --> 00:25:59,320
,שלושה חברים
.אני בטוח בלב ונפש

536
00:25:59,840 --> 00:26:02,120
:אמר לו האבא
.גם את זה אני רוצה שתבדוק

537
00:26:02,760 --> 00:26:03,960
?איך אני אבדוק

538
00:26:04,040 --> 00:26:05,720
...אמרתי לך, כשאתה במצוקה

539
00:26:05,800 --> 00:26:07,240
.אבל אני לא במצוקה

540
00:26:07,320 --> 00:26:10,520
תעשה את עצמך כאילו אתה במצוקה
.ונראה מי יעזור לך

541
00:26:11,400 --> 00:26:13,280
,שתים-עשרה בלילה

542
00:26:13,360 --> 00:26:17,040
,הבן הזה לבש בגדים בלויים
.פרע את השיער שלו

543
00:26:17,120 --> 00:26:20,240
,תמיד הוא עם מותגים
.מגונדר, מסורק

544
00:26:20,320 --> 00:26:22,880
,נעליים מלאות בבוץ

545
00:26:22,960 --> 00:26:24,840
.שפך על עצמו אבק

546
00:26:27,000 --> 00:26:30,160
אמצע הלילה דפק בביתו
.של אחד משלושת החברים

547
00:26:30,240 --> 00:26:33,280
:ההוא פתח את הדלת, הזדעזע
?מה קרה לך? איך אתה נראה

548
00:26:34,880 --> 00:26:36,320
.המציא סיפור

549
00:26:36,400 --> 00:26:38,680
,אמר לו שהמשטרה רודפת אחריו

550
00:26:38,760 --> 00:26:40,520
.מאשימים אותו ברצח

551
00:26:41,040 --> 00:26:46,240
,הזמינו אותו מחר בבוקר
בתשע הוא אמור להיות בבית המשפט

552
00:26:46,320 --> 00:26:49,120
והוא מתחנן שיכניס אותו אליו הביתה

553
00:26:49,200 --> 00:26:52,120
שיהיה לו איפה לישון
.כדי שהוא לא יהיה בתא המעצר

554
00:26:52,200 --> 00:26:53,400
,תסתיר אותי אצלך

555
00:26:53,480 --> 00:26:57,240
,בבוקר, אני מבקש
,תבוא איתי לבית המשפט

556
00:26:57,320 --> 00:27:01,640
תעמוד לפני השופט ותסביר לו
.שאני בן אדם טוב, אני לא רוצח

557
00:27:03,920 --> 00:27:07,560
החבר הזה רק שמע
...שמאשימים אותו ברצח, משפט

558
00:27:07,640 --> 00:27:09,200
?הוא אומר: תגיד, אתה נורמאלי

559
00:27:09,280 --> 00:27:12,520
?אתה רוצה לסבך אותי יחד איתך
.יגידו שאני שותף לפשע

560
00:27:12,600 --> 00:27:15,040
,טרק לו את הדלת בפנים
.השאיר אותו בחוץ

561
00:27:15,640 --> 00:27:18,880
,ראה שזה לא חבר רציני
.כשאני צריך אותו הוא נעלם

562
00:27:18,960 --> 00:27:20,320
.הלך לשני

563
00:27:20,760 --> 00:27:22,880
:נוקש בדלת, אותו סיפור

564
00:27:22,960 --> 00:27:25,400
,משטרה רודפת
.מחר משפט, תעזור לי

565
00:27:27,200 --> 00:27:28,920
:אמר לו החבר
,אני אגיד לך את האמת

566
00:27:29,000 --> 00:27:31,840
אם זה היה מישהו אחר
.הייתי טורק את הדלת בפנים

567
00:27:31,920 --> 00:27:33,480
?מה אני צריך להסתבך

568
00:27:33,560 --> 00:27:35,800
,אבל בגלל שאתה כל כך עזרת לי

569
00:27:35,880 --> 00:27:37,760
,יש לך לב זהב, כל כך טוב

570
00:27:37,840 --> 00:27:41,000
.תיכנס, תתקלח, תאכל, תשתה
.תראה איך אתה נראה

571
00:27:41,080 --> 00:27:42,320
,תישן אצלי

572
00:27:42,400 --> 00:27:44,600
,בבוקר אני אסיע אותך לבית המשפט

573
00:27:44,680 --> 00:27:48,600
אבל אל תצפה שאני אכנס איתך
.לאולם בית המשפט

574
00:27:48,680 --> 00:27:51,840
אני אתן לך תמיכה מבחוץ
.אבל אני לא יכול להיכנס

575
00:27:51,920 --> 00:27:54,960
,אם אני אכנס ויראו אותי איתך
.יגידו שאני שותף

576
00:27:55,040 --> 00:27:56,320
.אני לא רוצה להסתבך

577
00:27:57,080 --> 00:27:59,560
,אמר לו: טוב תודה
.אם אני אצטרך אני אחזור

578
00:27:59,640 --> 00:28:02,120
.יותר טוב מהראשון
.הלך לשלישי

579
00:28:03,440 --> 00:28:07,960
:גם דופק בדלת, אותם סיפורים
.משפט מחר, משטרה רודפת

580
00:28:10,320 --> 00:28:12,840
:אמר לו החבר
?אותך מאשימים ברצח

581
00:28:12,920 --> 00:28:15,640
,אתה, שאתה עוזר לכל החברים
,עם לב זהב

582
00:28:15,720 --> 00:28:17,600
.לא יעלה על הדעת דבר כזה

583
00:28:17,680 --> 00:28:21,440
,תירגע. בוא, תיכנס לבית
.תאכל, תשתה, תתקלח

584
00:28:22,360 --> 00:28:25,560
,בבוקר אני אסיע אותך לבית המשפט

585
00:28:25,640 --> 00:28:27,960
.אני אכנס איתך לתוך בית המשפט

586
00:28:28,040 --> 00:28:30,560
,אני אעמוד לפני השופט
.אני לא אוותר

587
00:28:30,640 --> 00:28:33,520
אני אעשה כל מה שאני יכול
.כדי להוציא אותך זכאי

588
00:28:33,600 --> 00:28:36,240
,אני אתווכח איתו, אני אסביר לו
.אני אביא עדויות

589
00:28:36,320 --> 00:28:37,960
אני אהפוך את העולם

590
00:28:38,360 --> 00:28:39,800
.כי אני יודע מי אתה

591
00:28:40,440 --> 00:28:42,040
.ראה זה חבר אמיתי

592
00:28:42,960 --> 00:28:45,800
,אומרים חז"ל במדרש
:לפני אלפיים שנה

593
00:28:45,880 --> 00:28:50,000
כל אדם, במשך החיים
,יש לו שלושה חברים הכי טובים

594
00:28:50,080 --> 00:28:52,600
.שהוא משקיע בהם את עיקר זמנו

595
00:28:52,680 --> 00:28:55,840
עיקר המאמצים
.משקיע בשלושת החברים האלה

596
00:28:55,920 --> 00:28:58,200
,החבר האחד זה הרכוש

597
00:28:58,280 --> 00:29:00,160
,כמה אדם עובד בשביל משכנתה

598
00:29:00,240 --> 00:29:03,640
.רק שיהיה לו דירה, רכב, ריהוט

599
00:29:04,720 --> 00:29:06,200
.כל מה שצריך

600
00:29:07,480 --> 00:29:09,840
,ודי בצדק
.אדם חי בעולם - צריך לחיות

601
00:29:09,920 --> 00:29:12,160
?מה יעשה
.צריך שיהיה לו בית, שיהיו לו מגורים

602
00:29:14,120 --> 00:29:17,000
זה חבר טוב אחד
.שהוא משקיע בו המון

603
00:29:17,080 --> 00:29:20,640
חבר טוב שני
שהוא ידיד טוב של האדם

604
00:29:20,720 --> 00:29:22,240
.זו המשפחה

605
00:29:22,320 --> 00:29:23,920
.כל אדם משקיע במשפחתו

606
00:29:24,000 --> 00:29:25,280
.בצדק, אישה, ילדים

607
00:29:25,360 --> 00:29:27,840
,אישה משקיעה בבעל, בילדים
.זה חבר טוב

608
00:29:27,920 --> 00:29:30,160
?כמה זמן משקיעים מהחיים במשפחה

609
00:29:30,840 --> 00:29:34,600
:והחבר השלישי
.תורה, מצוות, מעשים טובים

610
00:29:34,680 --> 00:29:37,160
פעולות רוחניות טובות
.שאדם עושה בעולם

611
00:29:37,240 --> 00:29:40,440
,חסדים, עבודת המידות
,התגברות על יצרים

612
00:29:40,520 --> 00:29:43,880
,שמירת עיניים, שבת
,תפילין, תפילה במניין

613
00:29:43,960 --> 00:29:45,400
.מברך על האוכל

614
00:29:46,360 --> 00:29:48,480
,עומד בניסיונות האלו
.זו השקעה

615
00:29:48,560 --> 00:29:50,600
,אדם הולך לשיעור תורה
.זו השקעה

616
00:29:51,560 --> 00:29:53,520
.מקדיש מזמנו, זה גם חבר טוב

617
00:29:53,600 --> 00:29:56,120
,התורה מסדרת לו את החיים
.מנתבת אותו

618
00:29:57,040 --> 00:29:59,600
.והנה מגיע זמנו לעזוב את העולם

619
00:30:00,240 --> 00:30:02,240
,כל אדם מגיע זמנו
.אין מה לעשות

620
00:30:02,320 --> 00:30:05,160
,כמה שלא נעים לחשוב על זה
.אבל זו המציאות

621
00:30:05,240 --> 00:30:08,640
אדם שיבדוק את כדור הארץ
,לפני 150 שנה

622
00:30:08,720 --> 00:30:12,200
העולם היה מלא בני אדם
.פחות או יותר כמו היום

623
00:30:12,280 --> 00:30:14,920
?ומה רצו אנשים
,פחות או יותר מה שרוצים היום

624
00:30:15,000 --> 00:30:16,800
.ליהנות, לטייל, כסף

625
00:30:17,720 --> 00:30:20,040
,אבל אם נבדוק בכל כדור הארץ

626
00:30:20,120 --> 00:30:23,040
נשאר כאן אדם אחד
?מלפני 150 שנה

627
00:30:23,400 --> 00:30:25,040
.אפילו אחד לא נשאר

628
00:30:25,120 --> 00:30:27,480
,מדי פעם מתפרסם, יש מישהו בן 106

629
00:30:27,560 --> 00:30:30,520
,יש אחד בן 112, נגיד

630
00:30:30,600 --> 00:30:32,400
.אבל 150 אין

631
00:30:32,480 --> 00:30:35,200
,זאת אומרת
כדור הארץ היה רוחש פעילות

632
00:30:35,280 --> 00:30:38,680
,לפני 150 שנה
.אנשים בנו בתים, עשו, עבדו

633
00:30:38,760 --> 00:30:41,600
,מגיע הזמן, פינו את הבמה
אפילו אחד לא נשאר

634
00:30:41,680 --> 00:30:44,080
.ואנחנו עכשיו התור שלנו להיות כאן

635
00:30:44,160 --> 00:30:47,440
יום יבוא שאנחנו נפנה
.ואחרים יהיו במקומנו

636
00:30:48,200 --> 00:30:50,880
כשמגיע הזמן שאומרים לאדם

637
00:30:50,960 --> 00:30:53,560
,הגיע הזמן"
,"תבוא לפני בית דין של מעלה

638
00:30:54,320 --> 00:30:55,920
?הוא אומר: מה הבעיה
,יש לי שלושה חברים

639
00:30:56,000 --> 00:30:57,800
.השקעתי בהם את כל החיים שלי

640
00:30:58,640 --> 00:31:00,560
,הולך לוולוו שלו

641
00:31:01,440 --> 00:31:04,120
הולך לקוטג' ששווה ארבעה מיליון דולר

642
00:31:04,600 --> 00:31:07,920
:ועומד לידו ואומר לו
.אני השקעתי בך כל כך הרבה

643
00:31:08,000 --> 00:31:10,840
,יש לי עכשיו משפט
.בוא תעזור לי

644
00:31:10,920 --> 00:31:13,880
?הוולוו יעזור לו
?אבל יש לך גלגלים, אולי תבוא

645
00:31:13,960 --> 00:31:15,760
.הוולוו לא יכול לעזור לו

646
00:31:16,120 --> 00:31:18,000
הווילה גם לא יכולה לעזור

647
00:31:18,080 --> 00:31:21,080
והמיליארד דולר שיש לו בבנק
.גם לא יכול לעזור לו

648
00:31:21,640 --> 00:31:24,440
,ברגע של מבחן
,כשמגיע הזמן לעולם האמת

649
00:31:24,520 --> 00:31:26,040
.אדם מרגיש, זה לא חבר טוב

650
00:31:26,120 --> 00:31:27,320
.חשבתי שזה חבר טוב

651
00:31:27,400 --> 00:31:30,320
,כשאני באמת צריך אותו לנצח
.הוא לא עוזר לי

652
00:31:30,400 --> 00:31:32,200
:הוא אומר
.טוב, יש את המשפחה

653
00:31:32,280 --> 00:31:34,800
:הולך למשפחה
.יש לי משפט, בואו איתי

654
00:31:34,880 --> 00:31:37,800
?מה עונה לו המשפחה
.בוודאי נבוא איתך

655
00:31:37,880 --> 00:31:39,800
?אבל עד איפה הם באים איתו

656
00:31:40,520 --> 00:31:41,880
,עד בית העלמין, עד הקבר

657
00:31:41,960 --> 00:31:43,760
?מה יכולים לעשות יותר מזה

658
00:31:43,840 --> 00:31:45,960
,מגיעים עד שם
.חוזרים לבית

659
00:31:46,880 --> 00:31:49,200
אבל כשהוא הולך
,לתורה, מצוות, מעשים טובים

660
00:31:49,280 --> 00:31:51,240
.אומר: יש לי משפט, בואו איתי

661
00:31:51,320 --> 00:31:54,160
:מה הם עונים לו
.ודאי נבוא איתך

662
00:31:54,240 --> 00:31:56,080
,נבוא איתך ללמעלה
,ולא רק

663
00:31:56,160 --> 00:31:58,040
,"והלך לפניך צדקך"

664
00:31:58,120 --> 00:32:00,200
,עוד לפני שהוא מגיע
.הם כבר שם

665
00:32:00,280 --> 00:32:02,680
ממתינים לו באולם בית המשפט
,לקבל אותו

666
00:32:02,760 --> 00:32:04,080
.כל המלאכים שנבראו

667
00:32:04,160 --> 00:32:07,600
,כתוב שאדם שעושה מצווה אחת
.בורא מלאך

668
00:32:07,680 --> 00:32:10,560
,יש שני סוגי מלאכים
יש מלאכים שבורא עולם בורא אותם

669
00:32:10,640 --> 00:32:13,080
ויש מלאכים שאדם
,במצוות שהוא עושה

670
00:32:13,160 --> 00:32:14,920
,כל ברכה שהוא מברך
.זה מלאך

671
00:32:15,000 --> 00:32:18,040
וכולם באים ומסנגרים עליו
.ברגע של משפט

672
00:32:18,120 --> 00:32:21,720
,אז הוא רואה
.אלה באמת החברים הטובים

673
00:32:22,400 --> 00:32:25,040
,כשאדם חי בעולם
,ודאי שצריך להשקיע במשפחה

674
00:32:25,120 --> 00:32:27,480
,צריך שיהיה לו פרנסה
.צריך לחיות נורמאלי

675
00:32:27,560 --> 00:32:29,640
.אבל אסור שישכח את העיקר

676
00:32:29,720 --> 00:32:32,720
עלול להגיע למצב
,שהיצר מבלבל אותו

677
00:32:32,800 --> 00:32:33,840
:כמו שכותב הרמח"ל

678
00:32:33,920 --> 00:32:36,320
שהשיטה של היצר הרע
להכניס את האדם

679
00:32:36,400 --> 00:32:38,640
.שיהיה כסוס שוטף במלחמה

680
00:32:38,720 --> 00:32:39,880
.כך הלשון שלו

681
00:32:39,960 --> 00:32:41,120
.כשיש מלחמה, הסוס דוהר

682
00:32:41,200 --> 00:32:42,720
?לאיפה אתה דוהר
.יהרגו אותך שם

683
00:32:42,800 --> 00:32:45,000
,הוא לא שוקל
.אין מחשבות

684
00:32:45,080 --> 00:32:46,840
.מדהירים אותו, הוא דוהר
.פורץ קדימה

685
00:32:46,920 --> 00:32:48,160
.מה שיהיה יהיה

686
00:32:48,240 --> 00:32:51,760
והיצר הרע לוקח את האדם
.כסוס שוטף במלחמה

687
00:32:51,840 --> 00:32:53,240
,אדם שהוא חכם, עוצר

688
00:32:53,320 --> 00:32:55,840
,לא נותן לעולם להעלים ממנו את האמת

689
00:32:55,920 --> 00:32:57,560
.בוחן מה עיקר, מה טפל

690
00:32:57,640 --> 00:32:59,800
,אז צריך פרנסה
,צריך משפחה

691
00:32:59,880 --> 00:33:02,840
אבל הוא יודע
שצריך במרכז של החיים

692
00:33:02,920 --> 00:33:05,760
,לשים את הקב"ה עם התורה והמצוות

693
00:33:05,840 --> 00:33:08,320
.לבנות לעצמו את חיי העולם הבא

694
00:33:08,760 --> 00:33:11,760
השם יזכנו שנזכה יחד
,לעלות ולהתרומם

695
00:33:11,840 --> 00:33:13,680
לראות תמיד את דרך האמת

696
00:33:13,760 --> 00:33:16,320
.בבריאות איתנה, פרנסה טובה, נחת

697
00:33:16,400 --> 00:33:17,200
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה