x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - משקל הדוגמא האישית בחינוך

הרב זמיר כהן

מה הקשר בין כיבוד הורים לאריכות ימים? כיצד הדוגמא האישית מעצבת את נפש הילד יותר מהרצאות ושיחות מוסר? הרב זמיר כהן בהרצאה חובה להורים

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,819 --> 00:00:18,139
.שלום וברכה לכולם
הרמב"ן כותב שאחד היסודות

2
00:00:18,251 --> 00:00:20,783
.הגדולים בחינוך ילדים זה הדוגמה האישית

3
00:00:21,360 --> 00:00:25,222
דוגמה אישית משפיעה על ילדים
יותר מהרצאות, יותר משיחות מוסר

4
00:00:25,713 --> 00:00:28,029
כי הילד ראה כיצד מתנהלים

5
00:00:28,030 --> 00:00:30,245
.ברגע של מבחן, ברגע של ניסיון

6
00:00:31,134 --> 00:00:33,332
הרמב"ן כותב את הדברים על הפסוק

7
00:00:33,531 --> 00:00:37,393
."כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך"

8
00:00:38,074 --> 00:00:39,706
?שואל הרמב"ן: מה הקשר ביניהם

9
00:00:39,998 --> 00:00:44,052
?מה הקשר בין כיבוד הורים לבין אריכות ימים
,לפי פשט הדברים

10
00:00:45,136 --> 00:00:48,266
.פרס - אתה מקבל מתנה מבורא עולם
- אתה מכבד את ההורים

11
00:00:48,370 --> 00:00:50,106
.יאריכון ימיך. זה אמיתי

12
00:00:50,798 --> 00:00:54,202
אומר הרמב"ן שבתוך הדברים
.גם מסתתר מהלך טבעי

13
00:00:55,343 --> 00:00:58,880
,כשאתה מכבד את ההורים הזקנים שלך

14
00:00:59,724 --> 00:01:03,666
וילדיך רואים דוגמה אישית
כיצד נכון להתנהג

15
00:01:03,793 --> 00:01:07,912
,כלפי הורים מבוגרים
?כשאתה תזקין, איך הם יתנהגו איתך

16
00:01:08,463 --> 00:01:11,140
באותה צורה כי הם למדו

17
00:01:11,622 --> 00:01:14,560
.שאבא ואימא מבוגרים הם קודש קודשים

18
00:01:15,428 --> 00:01:18,059
,שהילדים דרוכים כיצד לכבד את ההורים

19
00:01:18,243 --> 00:01:21,683
,אז גם כשאתה תזקין
יכבדו אותך בצורה טובה

20
00:01:21,880 --> 00:01:25,192
- "ויאריכון ימיך"
אדם מבוגר, כשמכבדים אותו

21
00:01:25,607 --> 00:01:27,931
,זה מאריך את ימיו
,דואגים לו לכל צרכיו

22
00:01:28,373 --> 00:01:31,596
.כולם חרדים לגורלו, דואגים לו

23
00:01:32,558 --> 00:01:35,795
."יאריכון ימיך"
אבל אם אתה רק נותן שיחות מוסר

24
00:01:35,806 --> 00:01:38,507
,על כיבוד הורים
,אבל לא רואים דוגמה אישית אצל ההורים

25
00:01:38,967 --> 00:01:43,159
?מה בעצם יקנה להם
וזה נכון לא רק

26
00:01:43,183 --> 00:01:46,135
.בכיבוד הורים, בכל תחום
נתאר לעצמנו

27
00:01:48,091 --> 00:01:50,232
.אב עם ילד בן שמונה

28
00:01:51,432 --> 00:01:55,268
,הוא יוצא כעת מחניון תת-קרקעי
,אף אחד לא רואה

29
00:01:56,731 --> 00:01:58,643
.והוא שומע לפתע חבטה

30
00:02:00,714 --> 00:02:02,868
.התנגש ברכב אחר, שבר את הפנס

31
00:02:04,143 --> 00:02:06,463
?הילד: איך אבא יגיב עכשיו

32
00:02:06,500 --> 00:02:10,889
:מאוד נבוך, גם הילד רואה
.נשבר פנס של רכב אחר

33
00:02:11,464 --> 00:02:13,320
.פעם ראשונה שהוא נפגש עם מצב כזה

34
00:02:14,628 --> 00:02:17,408
,להפתעתו, הוא רואה את אביו יוצא

35
00:02:18,213 --> 00:02:21,239
,ניגש לרכב, בוחן את הנזק

36
00:02:21,380 --> 00:02:24,346
לוקח דף, רושם את שמו

37
00:02:24,708 --> 00:02:27,985
.עם מספר טלפון
,שברתי לך את הפנס

38
00:02:27,990 --> 00:02:31,577
,אני לא יודע מי אתה
.נא צור קשר, נשלם מה שצריך

39
00:02:32,913 --> 00:02:34,522
.והוא מכניס לו את זה מתחת המגב

40
00:02:36,654 --> 00:02:38,628
,כשהוא נכנס לרכב
:אומר לו הבן

41
00:02:39,080 --> 00:02:42,405
?אבא, למה לא ברחת
?למה אתה משאיר לו את הפתק

42
00:02:43,600 --> 00:02:45,123
?ואומר לו האבא: מה פירוש

43
00:02:46,870 --> 00:02:48,573
.הזקתי לו, צריך לשלם

44
00:02:48,651 --> 00:02:51,709
.אומר לו: אבל אף אחד לא ראה
.מצביע למעלה

45
00:02:52,677 --> 00:02:54,117
.אלוקים רואה בכל מקום

46
00:02:55,028 --> 00:02:59,499
.אנחנו צריכים להיות אנשים ישרים
,אני אבדוק מה קורה עם הביטוח

47
00:02:59,523 --> 00:03:01,285
,נראה מה אפשר
.אבל מה שצריך אני אשלם

48
00:03:01,573 --> 00:03:07,447
.והוא ממשיך לנסוע
,הילד הזה קיבל שיעור ביושר

49
00:03:07,458 --> 00:03:08,926
,להיות אדם ישר בחיים

50
00:03:09,369 --> 00:03:12,807
יותר מכל שיחת מוסר
.כי הוא ראה דוגמה אישית

51
00:03:13,942 --> 00:03:18,489
אבל ילד שיושב ליד אביו, משחק בלגו

52
00:03:18,807 --> 00:03:21,460
והוא שומע את האבא מדבר בטלפון
עם לקוח

53
00:03:22,249 --> 00:03:26,493
שכבר שנתיים מתחמק מלשלם לו 15 אלף שקל
.שהוא חייב לו

54
00:03:27,860 --> 00:03:30,106
,והאבא בדרך כלל מדבר בנחת
,אדם רגוע

55
00:03:30,206 --> 00:03:33,832
,אבל כעת אותו לקוח הוציא אותו מהכלים
,הוא התפרץ עליו

56
00:03:33,944 --> 00:03:36,418
קילל אותו קללות נמרצות
.וגם ניבל את פיו

57
00:03:38,031 --> 00:03:41,164
והאבא מרגיש: אני לא אחד
.שמדבר כך, אבל הוא הוציא אותי מהכלים

58
00:03:42,213 --> 00:03:44,446
כשלאחר שבועיים הוא רואה את בנו

59
00:03:45,205 --> 00:03:48,145
כועס על האח הקטן
ומנבל את הפה

60
00:03:48,156 --> 00:03:51,639
,ומקלל אותו באותן קללות
.האבא לא זוכר מה שהוא דיבר לפני שבועיים

61
00:03:52,020 --> 00:03:54,437
?הוא מזדעזע: איך אתה מדבר
.אתה מלכלך את הפה

62
00:03:55,263 --> 00:03:57,843
,אבל הוא שומע אותך
?אז מה אתה מצפה ממנו

63
00:03:59,443 --> 00:04:01,968
הדוגמה האישית משפיעה יותר
.מכל דבר אחר

64
00:04:04,141 --> 00:04:08,731
אם שגילתה לתדהמתה שבנה בן ה-10

65
00:04:09,495 --> 00:04:12,699
.משקר כמה פעמים
?הכנת שיעורי בית

66
00:04:12,718 --> 00:04:14,100
,הוא אומר שהכנתי
.התברר שלא

67
00:04:17,222 --> 00:04:19,979
.מקרה אחר ועוד מקרה, שקרים

68
00:04:21,281 --> 00:04:25,335
?והיא יוצאת מדעתה: אצלי בבית ילד משקר
?אני לא יכולה לסמוך על הדיבור שלו

69
00:04:26,695 --> 00:04:28,976
והיא לקחה אותו לשיחה
ודיברה איתו, יש כללים

70
00:04:29,000 --> 00:04:32,853
,כיצד לשוחח עם ילד
.דיברה איתו בצורה הכי יפה, הכי נכונה

71
00:04:33,289 --> 00:04:36,280
חמש-שבע דקות העבירה את המסר
.עד כמה אסור לשקר

72
00:04:39,054 --> 00:04:39,879
?כמה מרוצה

73
00:04:41,311 --> 00:04:43,425
היא מרגישה שהילד הפנים את הדברים

74
00:04:43,840 --> 00:04:46,930
,כי היא באמת אשת חינוך
.היא יודעת איך לדבר, איך להחדיר ללב

75
00:04:47,214 --> 00:04:49,066
.הכול מתוך אהבה, מתוך שמחה

76
00:04:50,805 --> 00:04:52,468
,היא נמצאת באחד החדרים הפנימיים

77
00:04:52,487 --> 00:04:56,440
.מסדרת את הארון, נקישות בדלת
הילד פותח, הוא ראה את השכנה

78
00:04:56,470 --> 00:04:58,922
?מהדלת ממול, והיא שואלת: אימא בבית

79
00:04:59,730 --> 00:05:04,647
,אם היא בבית
.תאמר לה שאורחים חשובים אמורים להגיע

80
00:05:04,684 --> 00:05:07,339
.המיקסר שלי התקלקל אתמול
.אני חייבת לאפות עוגה

81
00:05:07,867 --> 00:05:09,564
.מבקשת בהשאלה את המיקסר שלה

82
00:05:11,800 --> 00:05:13,970
,הילד הזה נכנס לבית
.מחפש את אימו

83
00:05:14,267 --> 00:05:16,969
.מוצא אותה שם בחדר
.השכנה שאלה אם את בבית

84
00:05:17,380 --> 00:05:19,765
.אם כן - היא רוצה את המיקסר בהשאלה

85
00:05:20,706 --> 00:05:25,201
.והאימא הזו לא רוצה להשאיל
יש לה סיבות. השכנה הזו תמיד

86
00:05:25,233 --> 00:05:29,265
,מחזירה עם חלקים חסרים
,היא לא מדיחה כמו שצריך את הכלים

87
00:05:29,280 --> 00:05:32,305
,היא מחזירה אחרי חצי שנה
.ייש לה סיבות שהיא לא רוצה להשאיל לה

88
00:05:32,630 --> 00:05:36,148
.אבל לא נעים
,היא לא מוציאה מילה מהפה

89
00:05:36,714 --> 00:05:39,330
.רק תנועה בידיים: אני לא בבית

90
00:05:40,634 --> 00:05:42,645
:והילד הולך ואומר
.אימא לא בבית

91
00:05:44,102 --> 00:05:45,056
.זה במקרה הטוב

92
00:05:45,250 --> 00:05:47,860
:יש ילד שהולך ואומר
.אימא אמרה שהיא לא בבית

93
00:05:48,219 --> 00:05:50,173
:אבל נניח שהוא הלך ואמר
.אימא לא בבית

94
00:05:50,747 --> 00:05:53,534
?מה יותר ישפיע על החינוך של הילד

95
00:05:53,944 --> 00:05:56,749
שיחת המוסר שהוא קיבל כמה אסור לשקר

96
00:05:57,064 --> 00:06:00,048
או שבריר השנייה של התנועה הזאת
?"ש"אני לא בבית

97
00:06:00,729 --> 00:06:02,989
.ברור ששבריר השנייה ישפיע הרבה יותר

98
00:06:03,231 --> 00:06:08,519
,הוא רק ראה שאימא יודעת לדרוש דרשות יפות
.אבל ברגע של מבחן היא עצמה משקרת

99
00:06:08,552 --> 00:06:11,931
.כשקשה לה, היא לא מדברת אמת
?אז מה הבעיה שגם אני אהיה כזה

100
00:06:14,167 --> 00:06:15,185
,הדוגמה האישית

101
00:06:15,320 --> 00:06:20,638
איזו אחריות יש לנו על הילדים
.בכל רגע ורגע

102
00:06:20,690 --> 00:06:21,893
,כשיש ילדים בבית

103
00:06:22,213 --> 00:06:24,621
:צריכים להרגיש
.אנחנו מצולמים כל רגע

104
00:06:24,941 --> 00:06:29,246
,כל אדם שנמצא באולם אירועים
גם אם הוא לא מתנהל ליד השולחן

105
00:06:29,447 --> 00:06:32,760
,בתרבות הכי נכונה לפי כללי האכילה

106
00:06:33,157 --> 00:06:36,852
,אבל כשהמצלמה מתקרבת לשולחן
,לפתע רואים אותו מתנהל אחרת

107
00:06:37,266 --> 00:06:39,938
.נהיה מתורבת
.מה קרה? המצלמה מתקרבת

108
00:06:40,543 --> 00:06:43,640
,כשיש ילדים בבית
:צריך להרגיש בכל רגע ורגע

109
00:06:43,870 --> 00:06:47,149
.המצלמה מתקרבת
מכאן גם נלמד

110
00:06:47,266 --> 00:06:50,403
עד כמה חשוב שההורים בינם לבין עצמם

111
00:06:50,822 --> 00:06:52,773
.לא יריבו ליד הילדים

112
00:06:53,533 --> 00:06:57,752
,גם אם קורה שיש ביניהם מתחים
שימצאו את הדרך בינם לבין עצמם

113
00:06:57,769 --> 00:06:59,538
:איך להסתדר, אבל יחליטו

114
00:06:59,586 --> 00:07:03,678
ליד הילדים אנחנו רק אוהבים
.ושמחים ומכבדים

115
00:07:04,340 --> 00:07:07,533
,אף פעם לא נרים את הקול
.יש כאן מי שמצלם אותנו

116
00:07:08,630 --> 00:07:10,731
.לטובת הילדים
גם אם לנו אין כוחות

117
00:07:10,757 --> 00:07:13,562
,לעמוד בניסיונות האלה
.אבל לטובת הילדים

118
00:07:13,572 --> 00:07:17,635
אבל אנחנו רוצים שהילדים האלה
,יהיה להם שלום בית, שלא יתגרשו בעתיד

119
00:07:18,063 --> 00:07:23,015
,שיכבדו את בני ובנות הזוג
חייבים לראות דוגמה אישית

120
00:07:23,023 --> 00:07:25,964
,אצלנו, אצל ההורים
כיצד אנחנו מתנהגים

121
00:07:26,647 --> 00:07:29,968
,כי איך הם יכולים לדעת איך הורים
?איך זוג אמור להתנהג

122
00:07:30,055 --> 00:07:31,500
.מה שהם רואים אצל ההורים

123
00:07:32,264 --> 00:07:34,390
.יכולים ללמוד מספרים
,מי שלא ראה אצל הוריו

124
00:07:34,504 --> 00:07:37,674
.צריך להשקיע בהרצאות, בספרים
.אבל זה לא פשוט

125
00:07:38,182 --> 00:07:42,080
,כשרואים דוגמה אישית
.זה הדבר הגבוה והנשגב ביותר

126
00:07:42,928 --> 00:07:46,377
.כך גם בחשיפה לתקשורת

127
00:07:47,013 --> 00:07:48,493
היום כל ההורים מבינים

128
00:07:49,082 --> 00:07:52,190
שהסמארטפונים למיניהם
.הם הרסניים לילדים

129
00:07:53,090 --> 00:07:56,913
ילד בגיל 10, 12, 15
נחשף לדברים נוראים

130
00:07:57,313 --> 00:07:59,276
שבדורות הקודמים אנשים בגיל 30

131
00:07:59,291 --> 00:08:01,354
.לא ידעו בכלל שיש זוהמה כזו בעולם

132
00:08:01,815 --> 00:08:06,260
והיום, מלבד הסחיטה באיומים

133
00:08:06,305 --> 00:08:11,069
שיש שם בין ילדים בפייסבוק וכדומה

134
00:08:11,079 --> 00:08:14,282
והחרמות ודברים לא פשוטים
שכולם יודעים מה שקורה היום

135
00:08:14,753 --> 00:08:16,978
,בכלים האלה שאצל ילד

136
00:08:17,546 --> 00:08:20,427
?ילד כזה יכול להיות מרוכז בלימודים
?הוא יכול להצליח

137
00:08:21,417 --> 00:08:23,017
אבל אם ההורה אומר לילד

138
00:08:23,933 --> 00:08:25,959
,"ש"אני לא מרשה שיהיה לך טלפון כזה

139
00:08:27,343 --> 00:08:29,307
?הילד לא מבין: אז למה לאבא כן יש

140
00:08:30,370 --> 00:08:33,877
,אם אתה רוצה שלי יהיה טלפון חסום

141
00:08:34,504 --> 00:08:36,333
.יש היום הרבה סוגים של חסימות

142
00:08:37,272 --> 00:08:38,935
?אז למה אצלך הטלפון לא חסום

143
00:08:40,463 --> 00:08:43,493
אם אתה, האבא, יושב בבית
ליד הטלוויזיה

144
00:08:43,516 --> 00:08:46,478
וצופה בסרטים
שיש שם דברים מקולקלים

145
00:08:46,718 --> 00:08:50,418
של חוסר נאמנות בין בני זוג
.וחוסר צניעות וניבולי פה

146
00:08:50,628 --> 00:08:54,113
,אני לא מדבר על סרטים גרועים קיצוניים
.אפילו דברים כאלה

147
00:08:54,893 --> 00:08:56,986
והילד רואה שאתה מקשיב
,ואפילו מחייך

148
00:08:57,840 --> 00:09:00,018
?אז מה הוא למד
,שאין בזה שום חיסרון

149
00:09:00,033 --> 00:09:03,886
.בכל התכנים שנמצאים שם
,אם אנחנו רוצים ילד ערכי

150
00:09:04,115 --> 00:09:07,304
,ילד בנוי, ילד איכותי
זה מחייב אותנו

151
00:09:07,340 --> 00:09:11,832
,לשמש כדוגמה אישית
,הן בדיבור, הן בהתנהלות

152
00:09:11,880 --> 00:09:13,441
.בעמידה בניסיונות שונים

153
00:09:13,966 --> 00:09:17,155
ואז באמת הילד מעתיק
את הדברים האלה לעצמו

154
00:09:17,426 --> 00:09:19,462
.והם מלווים אותו לכל החיים

155
00:09:20,331 --> 00:09:23,200
,"חז"ל אומרים על הפסוק "ויהי בימי שפוט השופטים

156
00:09:25,315 --> 00:09:26,634
,בספר שופטים כך כתוב

157
00:09:26,666 --> 00:09:29,043
:בתחילת הספר
."ויהי בימי שפוט השופטים"

158
00:09:29,856 --> 00:09:32,826
,בתנ"ך אין אות מיותרת
.ודאי אין מילה מיותרת

159
00:09:33,341 --> 00:09:35,300
:היה צריך להיות כתוב
."ויהי בימי השופטים"

160
00:09:35,735 --> 00:09:38,347
,אם אתה קורא לו שופט
.מה זה אומר? שהוא שופט

161
00:09:38,437 --> 00:09:40,347
למה צריך לומר
?"בימי שפוט השופטים"

162
00:09:41,387 --> 00:09:45,730
אומרת הגמרא שיש כאן רמז עם עקיצה
לשופטים של אותם הימים

163
00:09:46,360 --> 00:09:48,083
,על האיכות הירודה שלהם

164
00:09:49,789 --> 00:09:51,629
.שהדור היה שופט את שופטיו

165
00:09:52,050 --> 00:09:54,513
כלומר, השופטים הם היו נשפטים
.על ידי העם

166
00:09:56,066 --> 00:09:57,726
כשהשופט אומר

167
00:09:59,527 --> 00:10:04,053
לאדם שנמצא לפניו
,"טול קיסם מבין שיניך"

168
00:10:04,904 --> 00:10:07,194
,היה אומר לו: ואתה, אדוני השופט

169
00:10:07,356 --> 00:10:11,793
.טול קורה מבין עיניך
כלומר, השופטים היו כל כך מושחתים

170
00:10:12,306 --> 00:10:17,828
עד כדי שכשהשופט היה מעיר
,"ליושב לפניו "טול קיסם מבין שיניך

171
00:10:17,847 --> 00:10:19,624
,בין השיניים, איזה מקום נסתר

172
00:10:19,895 --> 00:10:22,308
אבל יש שם קיסם
.שהוא לא נמצא במקום

173
00:10:22,762 --> 00:10:24,725
?הוא אומר לו: אתה מדבר על הקיסם שאצלי

174
00:10:25,051 --> 00:10:27,832
,אתה טול קורה, ולא בין שיניך
.בין עיניך

175
00:10:27,973 --> 00:10:29,188
.ואתה לא רואה את הקורה הזו

176
00:10:29,391 --> 00:10:31,800
,איפה אתה נמצא
.ועוד אתה מעיר לי הערות

177
00:10:33,475 --> 00:10:35,866
אסור לנו כהורים שנגיע למצב

178
00:10:36,148 --> 00:10:39,406
,שנהיה כמו בימי שפוט השופטים
שמעירים לילד

179
00:10:39,603 --> 00:10:42,978
.והוא עצמו מתנהל אחרת
.כך גם בבית כנסת

180
00:10:44,158 --> 00:10:47,499
הורה הולך עם ילד בן 8, בן 10, בן 12
.לבית הכנסת

181
00:10:48,074 --> 00:10:50,833
:יש הורים שמעירים לילד
?למה אתה לא מסתכל בסידור

182
00:10:51,227 --> 00:10:53,302
?ואתה, האבא, כל הזמן מסתכל בסידור

183
00:10:54,922 --> 00:10:56,519
תן לו להרגיש בבית הכנסת

184
00:10:56,591 --> 00:10:59,499
,את המרחבים
.את השמחה, את הנעימות

185
00:10:59,828 --> 00:11:03,294
אל תקשר בתודעה של הילד
.בית כנסת עם מקום לחוץ

186
00:11:03,767 --> 00:11:07,642
,אבל אם אלה המסרים שהוא יקבל
,ביקורות והערות, נזיפות

187
00:11:08,189 --> 00:11:11,360
,אז מגיל קטן הוא מתרגל בתודעה

188
00:11:11,391 --> 00:11:14,720
,הרי תמיד ההקשרים האלה
הזיקה שהמוח יוצר בין דברים

189
00:11:14,952 --> 00:11:19,293
.מאוד משפיע על כל החיים
הכלל תמיד לחנך את הילד לערכים

190
00:11:19,644 --> 00:11:21,250
מתוך קישור בתודעה

191
00:11:22,295 --> 00:11:24,736
בין הערך הטוב שאנחנו רוצים להקנות לו

192
00:11:25,079 --> 00:11:28,731
.לבין שמחה ומתיקות ונעימות באותו דבר

193
00:11:29,062 --> 00:11:31,914
כך הוא ייפתח שאיפות לכל החיים

194
00:11:32,249 --> 00:11:36,037
ללכת בדרך טובה
.ולעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר

195
00:11:36,522 --> 00:11:40,206
ויהי רצון שנזכה באמת
.לראות נחת מכל יוצאי חלצינו

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 2.5 (38 מדרגים)