x
הרב אופיר ברדה

הרב אופיר ברדה - כך ניתן כח לילדים

הרב אופיר ברדה

פגעו בי, העליבו אותי - איך אני מגיב? הרב אופיר ברדה מסביר כיצד מחנכים את הדור הבא להתמודד עם חוסר האונים, ואיך מנחיל לו את הכוחות לעמוד מול ניסיונות החיים? 

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,720 --> 00:00:17,556
.שלום לכולם

2
00:00:18,276 --> 00:00:19,153
.ברוכים הבאים

3
00:00:20,149 --> 00:00:21,798
אני רוצה לשתף אתכם היום

4
00:00:22,498 --> 00:00:24,451
בנושא שמעניין
,את כולנו

5
00:00:24,658 --> 00:00:25,726
מדאיג
,את כולנו

6
00:00:25,772 --> 00:00:26,967
חשוב לנו
.מאוד מאוד

7
00:00:27,272 --> 00:00:29,354
הרבה פעמים פשוט קשה לנו
.לדבר על זה

8
00:00:29,914 --> 00:00:31,561
.בואו ננסה לדבר על זה ביחד

9
00:00:31,935 --> 00:00:33,589
,הנושא שנדבר עליו נקרא

10
00:00:33,667 --> 00:00:35,770
- בשורה הראשונה שלו קודם כול, בהגדרה

11
00:00:35,953 --> 00:00:36,944
.חוסר אונים

12
00:00:37,427 --> 00:00:39,723
.חוסר אונים
לפעמים אני מוצא את עצמי בחיים

13
00:00:39,788 --> 00:00:42,030
,במצב שאני לא יודע מה לעשות

14
00:00:42,825 --> 00:00:44,286
,אני לא יודע איך לפתור את הבעיה

15
00:00:44,570 --> 00:00:45,821
.אני לא יודע איך להתייחס

16
00:00:46,232 --> 00:00:46,810
,פגעו בי

17
00:00:47,032 --> 00:00:47,747
,העליבו אותי

18
00:00:47,829 --> 00:00:48,965
?מה אני עושה עם זה

19
00:00:49,205 --> 00:00:51,907
איך אני עובר
?את המשבר שנוצר בתוכי עכשיו

20
00:00:52,067 --> 00:00:53,073
?איך אני מגיב

21
00:00:53,801 --> 00:00:55,174
,זה יכול לקרות עם האישה

22
00:00:55,522 --> 00:00:56,454
,עם הילדים

23
00:00:56,536 --> 00:00:57,731
,זה יכול לקרות בעבודה

24
00:00:58,018 --> 00:01:01,509
זה יכול לקרות
,בכל מקום שהוא במשך החיים

25
00:01:01,780 --> 00:01:03,089
.במשך היום שלנו

26
00:01:04,438 --> 00:01:05,089
.זה קורה

27
00:01:05,641 --> 00:01:07,089
.אין אדם שזה לא קורה לו

28
00:01:07,478 --> 00:01:09,891
,יש כאלה שהרוויחו
בגיל צעיר, לאט לאט

29
00:01:09,927 --> 00:01:11,455
עם השנים, מהר מאוד למדו

30
00:01:12,010 --> 00:01:15,455
.והתייצבו כבר בחיים גבוהים וחזקים

31
00:01:16,278 --> 00:01:17,455
,אבל אגלה לכם סוד

32
00:01:17,956 --> 00:01:19,455
,גם להם יש משברים

33
00:01:19,899 --> 00:01:21,788
,גם להם יש רגעים של חוסר אונים

34
00:01:22,154 --> 00:01:24,074
...גם אצלם זה קורה לפעמים ש

35
00:01:24,459 --> 00:01:26,265
?מה אני עושה עכשיו

36
00:01:26,498 --> 00:01:27,344
.אני תקוע

37
00:01:27,442 --> 00:01:28,738
,אולי הוא לא מראה את זה

38
00:01:29,016 --> 00:01:30,738
.אבל זה קיים אצלו בפנים

39
00:01:31,323 --> 00:01:32,430
אני רוצה לדבר איתכם

40
00:01:32,472 --> 00:01:33,961
על איך אנחנו בעצם

41
00:01:33,981 --> 00:01:36,459
מנהלים את החיים שלנו
,עם הילדים בבית

42
00:01:37,256 --> 00:01:38,880
איך אנחנו מחנכים את הדור הבא

43
00:01:38,965 --> 00:01:40,952
,שיתמודדו עם חוסר אונים

44
00:01:41,543 --> 00:01:42,807
איך אני אתן להם בעצם

45
00:01:42,843 --> 00:01:45,517
את הכוחות, שכשיגיע הניסיון הזה

46
00:01:46,944 --> 00:01:49,140
הוא לא ירגיש שהוא מסכן

47
00:01:49,628 --> 00:01:50,418
.והוא אבוד

48
00:01:50,983 --> 00:01:53,574
איך אני מנחיל לו את הכוחות

49
00:01:53,610 --> 00:01:55,574
.לעמוד מול הניסיון שבחיים

50
00:01:57,045 --> 00:01:58,198
.זו לא תורה שלמה

51
00:01:58,712 --> 00:02:00,990
,אני לא מגיע לשום דבר חדש בעולם

52
00:02:01,380 --> 00:02:05,073
,אני רק לוקח כלי
כלי אמיתי שמשמש אותנו בחיים

53
00:02:05,489 --> 00:02:07,607
.ונותן לכם את הכלי הזה לעבוד איתו

54
00:02:09,009 --> 00:02:11,710
,אוקיי. לצורך שנוכל לעבוד עם הכלי הזה

55
00:02:12,206 --> 00:02:14,423
,אני רוצה מתנדב מהציבור

56
00:02:14,872 --> 00:02:16,781
.אבל מישהו שיודע לשחק פוקר

57
00:02:18,611 --> 00:02:20,165
?יש מישהו שיודע לשחק פוקר

58
00:02:21,176 --> 00:02:21,886
.אני

59
00:02:21,925 --> 00:02:23,393
.אוקיי, אז בוא לכאן

60
00:02:29,264 --> 00:02:32,046
...אוקיי, זה טיפה ככה

61
00:02:33,009 --> 00:02:34,480
.שב

62
00:02:34,800 --> 00:02:36,051
?מה השם שלך
.יוסי-

63
00:02:36,407 --> 00:02:38,025
.יוסי, נעים מאוד, אופיר

64
00:02:39,450 --> 00:02:42,402
אוקיי. יוסי, אני מבין
.שאתה יודע לשחק פוקר. -כן

65
00:02:42,694 --> 00:02:44,299
,אוקיי. אנחנו לא הולכים לשחק פוקר

66
00:02:44,627 --> 00:02:45,285
,תהיה רגוע

67
00:02:45,976 --> 00:02:47,589
,כי רוב הסיכויים שאני אפסיד לך

68
00:02:48,221 --> 00:02:48,774
?בסדר

69
00:02:49,101 --> 00:02:50,283
אבל אנחנו הולכים להשתמש

70
00:02:50,327 --> 00:02:53,411
בעצם בדבר שמאוד מאוד מצוי
,במשחק הפוקר

71
00:02:53,870 --> 00:02:56,616
.וזה כסף, מטבעות

72
00:02:56,936 --> 00:02:58,797
,בואו נתרגם את הכסף למטבעות

73
00:02:58,812 --> 00:03:00,766
.שיהיה לנו יותר קל לדבר

74
00:03:02,596 --> 00:03:06,867
?יוסי בן 14, טוב

75
00:03:07,478 --> 00:03:09,687
.מצוין
?מצוין, כיף. מה יותר טוב מזה-

76
00:03:09,950 --> 00:03:16,139
,יוסי עכשיו בן 14
,הוא נמצא בכיתה שרוב הכיתה הם מחוננים

77
00:03:16,464 --> 00:03:17,556
,ילדים מוכשרים

78
00:03:17,852 --> 00:03:19,556
,הציונים שלהם גבוהים

79
00:03:20,250 --> 00:03:21,863
,הם מצליחים גם עם הבנות

80
00:03:22,482 --> 00:03:23,429
,הולכים למסיבות

81
00:03:23,468 --> 00:03:25,107
,הם הכי מקובלים במסיבות

82
00:03:25,605 --> 00:03:27,156
.טוב להם, כיף להם

83
00:03:27,623 --> 00:03:30,957
אבל יוסי הוא לא בדיוק
מהעשרה הראשונים

84
00:03:31,483 --> 00:03:34,144
,מתוך כיתה של 40
.הוא גם לא בעשרה השניים

85
00:03:34,712 --> 00:03:36,895
.הוא נמצא בין ה-20

86
00:03:36,960 --> 00:03:37,574
,אל תיעלב

87
00:03:37,594 --> 00:03:38,645
.פשוט זו המציאות של חיים

88
00:03:38,890 --> 00:03:41,886
.יוסי נמצא בין ה-15 כלפי מטה

89
00:03:43,460 --> 00:03:45,006
?השאלה היא, למה הוא נמצא שמה

90
00:03:45,434 --> 00:03:47,710
,במבחן האחרון הוא הוציא 70

91
00:03:47,772 --> 00:03:49,194
.אחרי שהוא התאמץ מאוד מאוד

92
00:03:49,540 --> 00:03:50,776
,מבחן לפני כן הוא נכשל

93
00:03:50,846 --> 00:03:52,430
.הוא פחד בכלל להראות את זה להורים

94
00:03:53,803 --> 00:03:56,449
במסיבות הוא לא כל כך
,מאלה שמוזמנים תמיד

95
00:03:56,464 --> 00:03:57,494
.אבל הוא מגיע

96
00:03:57,532 --> 00:03:58,830
אז בדרך כלל הוא עומד בצד

97
00:03:59,264 --> 00:04:01,700
.ולא כל כך מסתדר להתחבר לכולם

98
00:04:02,203 --> 00:04:03,323
.אל תגיד לי שזה אמיתי

99
00:04:03,510 --> 00:04:04,170
.כמעט אמיתי

100
00:04:04,219 --> 00:04:06,996
.כמעט אמיתי... אוקיי, איזה כיף שפגענו

101
00:04:07,073 --> 00:04:08,800
,טוב
.תכף אנחנו הולכים להפוך אותך

102
00:04:09,917 --> 00:04:10,562
.אוקיי

103
00:04:11,692 --> 00:04:14,214
.בערך תיארנו מה קורה אצל יוסי

104
00:04:14,270 --> 00:04:16,214
.בואו נראה מה קורה אצל יוסי בבית

105
00:04:17,594 --> 00:04:20,371
לצורך העניין הזה, אנחנו נבין

106
00:04:20,526 --> 00:04:22,647
.קודם כול כלל מאוד מאוד חשוב

107
00:04:24,369 --> 00:04:26,918
הבורא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו

108
00:04:27,163 --> 00:04:29,292
.כוחות שנקראים נפש

109
00:04:29,958 --> 00:04:31,612
,הכוחות הרוחניים האלה

110
00:04:31,935 --> 00:04:33,540
.כולם יודעים שהם קיימים

111
00:04:34,160 --> 00:04:35,925
איך אני משתמש בכוחות האלה

112
00:04:36,080 --> 00:04:37,925
ומתי אני משתמש בהם

113
00:04:38,531 --> 00:04:39,925
.זה כבר תורה שלמה

114
00:04:40,098 --> 00:04:41,925
.על זה צריך להתאמן

115
00:04:42,410 --> 00:04:43,925
אדם שרוצה לרוץ מרתון

116
00:04:44,165 --> 00:04:45,403
:צריך להתחיל להתאמן

117
00:04:45,594 --> 00:04:49,094
,מאה מטר, מאתיים מטר
.קילומטר, עשרה קילומטר

118
00:04:49,233 --> 00:04:50,307
.הוא חייב להתאמן

119
00:04:50,722 --> 00:04:54,861
,כדי להגיע לריצה הזאת וגם לנצח
.הוא חייב להיות מאומן

120
00:04:55,194 --> 00:04:56,860
,הוא רוצה להיות מהנדס מוצלח

121
00:04:56,941 --> 00:04:57,992
.הוא חייב להיות מאומן

122
00:04:58,015 --> 00:04:59,713
.רופא, הוא חייב להיות מאומן

123
00:04:59,894 --> 00:05:01,974
.יש לרופא יש סטאז' של 3 שנים

124
00:05:02,242 --> 00:05:04,750
.למה? אתה חייב להיות רופא מאומן

125
00:05:05,194 --> 00:05:06,779
בכל תחום בחיים שלנו

126
00:05:06,815 --> 00:05:08,779
אנחנו צריכים קודם כול
.להיות מאומנים בו

127
00:05:09,620 --> 00:05:10,779
?מה עושה לנו אימון

128
00:05:10,998 --> 00:05:12,224
.הוא נותן לנו כוח

129
00:05:13,414 --> 00:05:15,623
,אני נמצא מול בעיה
.האוטו לא עובד

130
00:05:15,922 --> 00:05:17,241
,הגרר הביא לו אוטו למוסך

131
00:05:17,600 --> 00:05:18,978
?מה אני עושה עם האוטו הזה עכשיו

132
00:05:19,785 --> 00:05:20,978
,אם יש לו ניסיון

133
00:05:21,868 --> 00:05:24,296
,הוא יודע איך להתחיל לפתור את הבעיות

134
00:05:24,338 --> 00:05:26,296
לזהות את הבעיה
.ולהתחיל לפתור אותה

135
00:05:26,820 --> 00:05:27,957
- אם הוא לא מיומן

136
00:05:28,051 --> 00:05:29,590
,אוקיי, אז הוא תקוע עכשיו

137
00:05:29,967 --> 00:05:30,950
,מסתכל על האוטו

138
00:05:31,077 --> 00:05:31,816
האוטו מסתכל עליו

139
00:05:31,872 --> 00:05:33,200
.וזה מה שיקרה, לא יותר מזה

140
00:05:34,202 --> 00:05:36,155
אז בעצם מאיפה אנחנו מקבלים
?את הכוחות האלה

141
00:05:36,183 --> 00:05:38,282
.אמרנו ניסיון, שזה נקרא מיומנות

142
00:05:39,120 --> 00:05:40,508
.אבל יש עוד פטנט אחד

143
00:05:41,030 --> 00:05:43,350
אני יכול להקנות לילד שלי
את הכוחות האלה

144
00:05:44,470 --> 00:05:45,350
.מהכוח שלי

145
00:05:46,183 --> 00:05:47,501
אני יכול לתת לו חלק

146
00:05:47,637 --> 00:05:49,501
.מהכוחות הפנימיים שלי

147
00:05:50,164 --> 00:05:50,607
?איך

148
00:05:51,016 --> 00:05:52,230
.אני אספר לכם סיפור

149
00:05:53,105 --> 00:05:55,289
אחד הילדים שלי שהתחתן

150
00:05:56,122 --> 00:05:57,289
,הוא בא לפני החתונה

151
00:05:58,075 --> 00:05:59,289
,הוא גדל בישיבות

152
00:05:59,369 --> 00:06:01,002
.הוא אפילו לא יודע מה זה חשבון בנק

153
00:06:01,590 --> 00:06:04,051
,הוא אמר: אבא
?איך אני אסתדר אחרי החתונה

154
00:06:04,305 --> 00:06:06,051
.אני לא יודע אפילו מה זה חשבון בנק

155
00:06:07,049 --> 00:06:08,828
,אמרתי לו: בני

156
00:06:09,816 --> 00:06:11,543
,ביידיש אומרים: יא אבני

157
00:06:12,574 --> 00:06:14,042
.אני מאחוריך

158
00:06:14,508 --> 00:06:15,341
.אל תדאג

159
00:06:16,348 --> 00:06:17,058
.אני פה

160
00:06:18,654 --> 00:06:20,089
.זה נתן לו כוח גדול מאוד

161
00:06:20,418 --> 00:06:21,971
חמש שנים לאחר מכן

162
00:06:22,814 --> 00:06:23,971
.הוא בא לבקש הלוואה

163
00:06:24,376 --> 00:06:25,317
.חמש שנים עברו

164
00:06:26,000 --> 00:06:28,080
,אמרתי לו: טוב
.תן לי יום לארגן את זה

165
00:06:28,131 --> 00:06:28,922
.אני אארגן לך

166
00:06:29,138 --> 00:06:30,315
,הבאתי לו את הכסף

167
00:06:31,218 --> 00:06:32,315
.אבל שאלתי אותו שאלה

168
00:06:32,494 --> 00:06:33,374
,אמרתי לו: תגיד לי

169
00:06:34,277 --> 00:06:35,449
,כשבאת לבקש הלוואה

170
00:06:35,515 --> 00:06:39,355
,לא חשבת שאבא שלך
?אולי אין לו את הכסף לתת לך הלוואה

171
00:06:39,952 --> 00:06:40,955
?הוא אמר לי: מה זאת אומרת

172
00:06:41,515 --> 00:06:44,743
.לפני שהתחתנתי אמרת לי שאתה פה

173
00:06:46,056 --> 00:06:48,249
כל השנים האלה
.אני יודע שאתה מאחוריי

174
00:06:48,927 --> 00:06:50,310
.עכשיו הייתי צריך את זה, באתי

175
00:06:50,588 --> 00:06:52,310
?מה זאת אומרת
.אמרת לי ככה

176
00:06:53,840 --> 00:06:55,543
האמון שהוא נותן באבא שלו

177
00:06:56,324 --> 00:06:59,072
והכוח שזה נתן לו חמש שנים
לא לבקש הלוואות

178
00:06:59,425 --> 00:07:01,929
והכוח שנתן לו לבקש את ההלוואה

179
00:07:02,395 --> 00:07:04,649
.נולדו מהנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו

180
00:07:05,040 --> 00:07:07,275
אנחנו נתרגם את זה כמו במשחק פוקר

181
00:07:07,807 --> 00:07:11,675
,שיש מטבעות
,בכל אופן, ככה ראיתי פעם בלאס וגאס

182
00:07:12,018 --> 00:07:15,585
,יש מטבעות
.הקויינס שקונים אותם בקופה

183
00:07:15,854 --> 00:07:17,778
רגע, אני אוציא את המטבעות
.שיש לי בכיס פה

184
00:07:20,376 --> 00:07:22,522
.או-אה, יש מטבעות גדולים

185
00:07:22,752 --> 00:07:26,621
נניח שהמטבע הזאת
.ששווה פי עשרה מהמטבע הזאת

186
00:07:26,720 --> 00:07:27,689
!הופ

187
00:07:30,955 --> 00:07:34,621
המטבע הזאת תהייה שווה
.חלקי עשר של זאת

188
00:07:34,776 --> 00:07:37,317
.הנה, יצרנו סדר של שלושה סוגי מטבעות

189
00:07:40,969 --> 00:07:43,214
.אוקיי, יוסק'ה, גנבתי מטבע
.תודה רבה

190
00:07:44,597 --> 00:07:45,689
.אנחנו מתחילים

191
00:07:46,136 --> 00:07:47,689
.אני חושב שזה קורה לי בכוונה

192
00:07:49,689 --> 00:07:51,971
.נניח שעכשיו יוסי הגיע הביתה מהלימודים

193
00:07:54,649 --> 00:07:56,221
?יוסי, איך היה בלימודים היום

194
00:07:56,884 --> 00:07:57,581
.בסדר

195
00:07:57,868 --> 00:08:00,098
?הרגשת טוב? מה היה
.תספר לי קצת

196
00:08:00,174 --> 00:08:03,025
.כן, הרגשתי טוב
.לא הבנתי כל מה שאמרו לי

197
00:08:03,722 --> 00:08:05,025
?אבל השתתפת בשיעור

198
00:08:05,138 --> 00:08:06,432
.השתתפתי כן
.אין עליך בעולם-

199
00:08:06,837 --> 00:08:07,905
.ילד מקסים אתה

200
00:08:08,720 --> 00:08:09,905
?היית כל השיעור בכיתה

201
00:08:11,011 --> 00:08:12,936
.כן
.מצוין, מצוין, יפה מאוד-

202
00:08:13,251 --> 00:08:14,776
?אתה יודע כמה אני גאה בך

203
00:08:15,694 --> 00:08:16,089
?כמה

204
00:08:16,258 --> 00:08:18,404
,הרבה, מלא מלא מלא
.פשוט אוהב אותך

205
00:08:18,527 --> 00:08:20,611
.פשוט אוהב אותך
.אוהב אותך פשוט

206
00:08:20,724 --> 00:08:22,056
.תודה, תודה

207
00:08:22,480 --> 00:08:26,244
שימו לב, כל מילה שלי
,מעניקה לו עוד כוחות

208
00:08:26,456 --> 00:08:28,837
.עוד מטבעות, עוד מטבעות

209
00:08:29,529 --> 00:08:31,515
?יוסל'ה, רוצה לבוא לשחק איתי כדורגל

210
00:08:32,649 --> 00:08:33,110
.כן

211
00:08:33,195 --> 00:08:34,127
?גלידה גם

212
00:08:34,837 --> 00:08:35,741
.כן

213
00:08:35,985 --> 00:08:38,042
,טוב, גמר את הגלידה ואת הפיצה

214
00:08:38,065 --> 00:08:39,072
.חזרנו הביתה

215
00:08:40,197 --> 00:08:42,696
,יוסי, לך לישון בזמן
,תקום בזמן מחר ללימודים

216
00:08:42,988 --> 00:08:44,089
,שילך לך יום טוב

217
00:08:44,475 --> 00:08:45,195
?בסדר

218
00:08:45,402 --> 00:08:46,470
.אוהב אותך, אבא

219
00:08:46,527 --> 00:08:47,552
.מספיק להיום

220
00:08:47,670 --> 00:08:48,560
.שים את השאר בכיס

221
00:08:49,764 --> 00:08:50,715
,שימו לב, רבותיי

222
00:08:51,181 --> 00:08:54,428
בסוף היום הוא נמצא
.עם ערימה של מטבעות

223
00:08:55,143 --> 00:08:57,487
.מחר בבוקר הוא קם לצאת לבית הספר

224
00:08:58,178 --> 00:08:59,487
,הוא מגיע לכיתה

225
00:08:59,689 --> 00:09:02,183
הסתבר לו שהוא נכשל
.במבחן בהיסטוריה

226
00:09:05,515 --> 00:09:08,367
בהפסקה החבר'ה שיחקו כדורגל
.ולא שיתפו אותו

227
00:09:11,750 --> 00:09:13,171
.הוא מאבד את הכוחות שלו

228
00:09:14,776 --> 00:09:17,011
?הוא חושב לעצמו: מה יהיה איתי
?מה יהיה איתי

229
00:09:17,797 --> 00:09:19,835
.אני לא מוצלח, אני לא מצליח

230
00:09:20,677 --> 00:09:22,809
המורה להיסטוריה הוציא אותו
.באמצע השיעור החוצה

231
00:09:27,011 --> 00:09:28,682
.בדרך חזרה הוא עולה לאוטובוס

232
00:09:30,117 --> 00:09:31,185
.האוטובוס מלא

233
00:09:32,414 --> 00:09:34,560
: הנהג אומר לו
!צא, צא, צא החוצה, טמבל

234
00:09:34,621 --> 00:09:36,018
!תצא חזרה החוצה

235
00:09:38,018 --> 00:09:38,969
,יוסי הגיע הביתה

236
00:09:39,425 --> 00:09:40,169
.אין לו כלום

237
00:09:41,849 --> 00:09:43,468
?מה ייתן לו את הכוח למחר

238
00:09:44,734 --> 00:09:46,272
,מה שאני אביא לו כוח עכשיו

239
00:09:47,280 --> 00:09:48,738
- מה שאני אמקד אותו עכשיו

240
00:09:48,781 --> 00:09:49,774
.זה מה שיהיה לו למחר

241
00:09:50,602 --> 00:09:52,512
,אז אוקיי, יוסי
.בוא נחזור ליום שלנו

242
00:09:52,828 --> 00:09:54,512
?יוסק'ה, איך היה בלימודים

243
00:09:55,952 --> 00:09:57,388
.היה הכי טוב

244
00:09:58,338 --> 00:09:59,938
?היה הכי טוב
?באמת היה לך טוב

245
00:09:59,995 --> 00:10:02,494
?באמת? באמת
.שיו, כמה שאני שמח

246
00:10:03,129 --> 00:10:05,345
?מה? מה היה? מה היה
.תספר לי קצת מה היה

247
00:10:05,887 --> 00:10:08,800
למדנו היסטוריה
.וממש הבנתי מה שהיה

248
00:10:09,308 --> 00:10:10,800
?מה היה? איך היה המבחן

249
00:10:11,171 --> 00:10:14,480
.המבחן היה לא רע, וקיבלתי רק 88

250
00:10:15,454 --> 00:10:18,545
.גם אם היית נכשל זה לא סוף העולם

251
00:10:18,710 --> 00:10:20,776
אתה יודע כמה אני נכשלתי במבחנים
?כשהייתי קטן

252
00:10:21,070 --> 00:10:22,770
...לא, אני לא אספר לך, תחשוב

253
00:10:22,856 --> 00:10:24,752
.לא נעים, לא נעים

254
00:10:25,835 --> 00:10:27,618
.ומה יהיה מחר? מתחזקים

255
00:10:27,710 --> 00:10:30,028
?נחזור על החומר ביחד
.אתה רוצה? -כן

256
00:10:30,098 --> 00:10:30,856
נלך למורה, נגיד לו

257
00:10:30,898 --> 00:10:32,607
?שנעשה מבחן חזרה
?עוד פעם מבחן

258
00:10:32,720 --> 00:10:34,668
?בא לך
.כן, דרגה גבוהה יותר-

259
00:10:34,715 --> 00:10:36,263
.אין בעיה, דרגה יותר גבוהה

260
00:10:36,569 --> 00:10:37,675
.אני ואתה ביחד

261
00:10:37,722 --> 00:10:38,800
.אל תפחד, אני איתך

262
00:10:39,040 --> 00:10:41,378
.אתה לא לבד
.אבא ואימא אוהבים אותך-

263
00:10:41,595 --> 00:10:42,865
?פיצה כמו אתמול

264
00:10:43,684 --> 00:10:44,564
?פיצה

265
00:10:44,696 --> 00:10:45,943
.יאללה

266
00:10:47,040 --> 00:10:48,451
.הגיעה שעת הערב

267
00:10:48,945 --> 00:10:50,536
.הוא החליט לעצבן אותי היום

268
00:10:51,472 --> 00:10:54,287
.שמנו פיצה על השולחן ולידה את השוקו

269
00:10:57,501 --> 00:10:58,663
,הוא רב עם אחותו

270
00:10:59,011 --> 00:11:00,574
.העיף את השוקו על הרצפה

271
00:11:01,265 --> 00:11:02,414
,אני הייתי עצבני

272
00:11:04,174 --> 00:11:05,807
,מישהו דפק לי את האוטו בחוץ

273
00:11:06,258 --> 00:11:07,807
,כמה צ'קים חזרו לי בבנק

274
00:11:08,390 --> 00:11:09,807
.אני בשיא הלחץ

275
00:11:10,574 --> 00:11:11,807
:אני בא לבוא

276
00:11:11,872 --> 00:11:14,451
?מה עשית
?שפכת את השוקו על הרצפה

277
00:11:14,644 --> 00:11:17,115
?מה אתה עושה
!איזה ילד טיפש אתה

278
00:11:17,534 --> 00:11:19,011
?מה זו ההתנהגות הזאת

279
00:11:19,157 --> 00:11:20,329
?מה אתה חושב לעצמך

280
00:11:20,409 --> 00:11:21,190
,כל פעם אותו דבר

281
00:11:21,251 --> 00:11:22,456
,כל יום אתה רב עם האחים שלך

282
00:11:22,776 --> 00:11:23,760
!כל יום אתה עושה שטויות

283
00:11:23,811 --> 00:11:24,861
!די, לך לישון

284
00:11:28,047 --> 00:11:30,489
,מחר בבוקר, כשיוסי יקום

285
00:11:31,792 --> 00:11:33,218
.הוא נשאר בלי אף מטבע

286
00:11:33,948 --> 00:11:37,157
?או שהוא גנב משהו פה
.הוא נשאר בלי אף מטבע

287
00:11:37,325 --> 00:11:40,509
,אגב, יש גם נושא של לגנוב

288
00:11:40,880 --> 00:11:42,291
,אבל תשימו לב, רבותיי

289
00:11:42,390 --> 00:11:44,583
,למוחרת בבוקר הוא קם

290
00:11:45,557 --> 00:11:48,268
,מספיק שהנהג של האוטובוס יצעק עליו

291
00:11:49,025 --> 00:11:50,898
.הוא כבר ירד מתחת לאפס

292
00:11:51,341 --> 00:11:53,040
.אין לו מטבעות לפזר גם

293
00:11:53,703 --> 00:11:56,672
,הוא הגיע לבית הספר והילדים פגעו בו

294
00:11:56,743 --> 00:11:59,204
מישהו פגע בו - הוא יורד עוד מינוס

295
00:11:59,821 --> 00:12:01,717
.ועוד למטה ועוד למטה

296
00:12:02,211 --> 00:12:05,637
רבותיי, חיים בינינו אנשים בגיל מבוגר

297
00:12:06,541 --> 00:12:08,729
,שאין להם את כוחות הנפש

298
00:12:09,096 --> 00:12:11,835
אין להם את היכולת
,להתמודד עם ניסיונות בחיים

299
00:12:11,877 --> 00:12:13,082
הם חסרי אונים

300
00:12:13,308 --> 00:12:15,543
.בגלל החוסר הזה של המטבעות

301
00:12:15,600 --> 00:12:17,138
.אתמול היה אצלי זוג

302
00:12:18,705 --> 00:12:20,640
.אני קצת מטפל זוגי כשיש זמן

303
00:12:23,261 --> 00:12:24,207
,והבעל אמר לי

304
00:12:24,527 --> 00:12:26,207
:יותר נכון האישה באה בוכה

305
00:12:26,983 --> 00:12:28,207
,הוא לא מכבד אותי

306
00:12:28,470 --> 00:12:29,722
.הוא לא מחלק לי מחמאות

307
00:12:30,440 --> 00:12:31,807
פעם אחרונה שהוא אמר לי
שהוא אוהב אותי

308
00:12:31,844 --> 00:12:32,880
.זה היה לפני שנה וחצי

309
00:12:34,338 --> 00:12:35,143
.קשה לי איתו

310
00:12:35,355 --> 00:12:36,701
.הוא בא הביתה, הוא לא מדבר

311
00:12:37,416 --> 00:12:39,232
.לפעמים הוא משתמש בצעקות

312
00:12:39,924 --> 00:12:41,232
.אין לי כוחות לזה

313
00:12:42,762 --> 00:12:43,642
,הסתכלתי על הבעל

314
00:12:43,698 --> 00:12:46,301
אחרי שהאישה נאמה
בערך כמעט חצי שעה

315
00:12:46,828 --> 00:12:47,816
,ופירטה את הדברים

316
00:12:47,915 --> 00:12:48,710
:ואני שואל אותה כל פעם

317
00:12:48,809 --> 00:12:50,762
?מה עוד? מה עוד

318
00:12:50,828 --> 00:12:52,423
.והיא ממשיכה לפרט עוד ועוד דברים

319
00:12:52,889 --> 00:12:55,858
.אמרתי לבעל: בוא נצא לחדר השני

320
00:12:56,977 --> 00:12:58,024
.ישבתי מולו

321
00:12:58,974 --> 00:13:00,974
.אתה פה
.אנחנו ממשיכים תכף ביחד. -כן

322
00:13:01,251 --> 00:13:04,037
:ישבתי מולו ושאלתי אותו שאלה אחת

323
00:13:05,110 --> 00:13:06,621
?מה קורה לך

324
00:13:08,037 --> 00:13:10,851
הוא אמר לי: הרב, אני באתי מבית

325
00:13:11,341 --> 00:13:15,120
,שלא ראיתי מה זה אבא נותן חיבוק לילד

326
00:13:15,651 --> 00:13:18,451
,לא אימא. אימא כל הזמן צעקה עליי

327
00:13:18,687 --> 00:13:21,689
אבא כל הזמן שתק
.והיה מתחת לגובה של השולחן

328
00:13:22,724 --> 00:13:24,503
,בבית הזה קיבלתי צעקות

329
00:13:24,578 --> 00:13:25,698
,מעולם לא ראיתי אהבה

330
00:13:25,764 --> 00:13:28,470
גם לא ראיתי בין אבא לאימא
.שום סימן של חיבה

331
00:13:30,531 --> 00:13:32,202
.אני לא יודע איך לעשות את זה

332
00:13:32,442 --> 00:13:33,910
אני נשוי כבר כמה שנים

333
00:13:33,952 --> 00:13:35,416
.ואני לא יודע איך לעשות את זה

334
00:13:35,665 --> 00:13:37,524
.אני מרגיש חסר אונים

335
00:13:37,840 --> 00:13:40,480
רבותיי, זה ילד שיצא מהבית שלו והתחתן

336
00:13:40,743 --> 00:13:42,527
!בלי מטבע אחת

337
00:13:43,124 --> 00:13:44,527
.בלי מטבע אחת

338
00:13:47,877 --> 00:13:49,068
.זו דוגמה אחת

339
00:13:49,350 --> 00:13:50,545
.יש עוד הרבה אנשים כאלה

340
00:13:51,143 --> 00:13:52,569
,אני רוצה למקד את הדברים

341
00:13:52,640 --> 00:13:55,063
.ובזה בעצם לסיים תכף את השיחה שלנו

342
00:13:56,512 --> 00:14:01,218
:כשאני פונה לילד ואומר לו מילים פשוטות

343
00:14:02,550 --> 00:14:04,800
- "בני, אתה יודע כמה אני אוהב אותך"

344
00:14:06,461 --> 00:14:08,367
.שתי מטבעות ענקיות, תחזיק ביד

345
00:14:10,865 --> 00:14:12,216
.אתה חשוב לי מאוד

346
00:14:15,557 --> 00:14:16,510
 .אין עליך

347
00:14:19,138 --> 00:14:20,503
...כל תוספת כזאת

348
00:14:21,331 --> 00:14:22,889
.אני יודע כמה אתה כישרוני

349
00:14:24,432 --> 00:14:27,811
אני יודע שיוסי שלי
,לא יודע לתפוס מברגה ביד

350
00:14:29,105 --> 00:14:31,265
.אבל הוא יודע לנקות את הבית מצוין

351
00:14:31,632 --> 00:14:33,557
,ואני אומר: יוסי, תעשה לי טובה

352
00:14:33,750 --> 00:14:34,912
.אימא קצת קשה לה

353
00:14:35,110 --> 00:14:36,687
.קח את המטאטא ואת המגב

354
00:14:36,894 --> 00:14:38,945
,אני יודע שרק אתה יכול לעשות את זה

355
00:14:39,237 --> 00:14:41,675
.רק אתה יודע לעשות
.כל האחים שלך - כלום

356
00:14:41,745 --> 00:14:43,261
.רק אתה יודע לנקות את הבית כמו שצריך

357
00:14:45,312 --> 00:14:46,512
אספתי לו
.מלא כוחות

358
00:14:47,157 --> 00:14:48,390
עם זה
,הוא ישתמש מחר

359
00:14:48,880 --> 00:14:50,870
עם זה הוא ישתמש
,כשהוא יתחתן

360
00:14:51,308 --> 00:14:53,228
.עם זה הוא ישתמש כל החיים שלו

361
00:14:53,487 --> 00:14:55,228
,מה שנתנו לו בצעירות

362
00:14:55,491 --> 00:14:57,228
.הוא ישתמש בזה כל החיים שלו

363
00:14:57,392 --> 00:14:58,658
.זה לא המקום היחיד

364
00:14:58,950 --> 00:15:01,331
אולי בפעם הבאה
,נדבר על המשך החיים

365
00:15:01,562 --> 00:15:02,880
איך אני אוסף מטבעות

366
00:15:02,936 --> 00:15:03,962
.גם בהמשך החיים

367
00:15:04,277 --> 00:15:06,089
.יוסי, תודה רבה לך

368
00:15:06,127 --> 00:15:07,792
.היה כיף
.זה נכון-

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.9 (50 מדרגים)