הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - מדוע ישראל נמשלו לשמן זית?

הרב יוסף בן פורת

מה משמעות השמן למאור בהקמת המשכן? מדוע ישראל נמשלו דווקא לשמן זית? הרב בן פורת בהרצאה על פרשת "תצוה" חושף את מנוע הצמיחה של עם ישראל